Henry Østhassel

9

Krf eller De Kristne

Partiet De Kristne oppstod fordi at Krf sviktet sine velgere i år etter år - i hjertesak etter hjertesak - samtidig som konservative kristne stadig ble dyttet ut på sidelinjen til fordel for liberale krefter grasrota i Krf var helt imot.

Publisert: 15. jul 2013

 Den tradisjonelle Krf velger var konservativ og plassert til høyre for sentrum. Etter Bondevik har Krf beveget seg radikalt over i venstresiden som har ført til velgerflukt og et parti under sperregrensen. Partiet De Kristne består nå av KrF`s gamle kjernevelgere – De Kristne er det Krf en gang var, og skulle vært nå.

·     Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

·     Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

Skremselspropaganda.

Til slutt så Krf`s frustrerte grasrot seg nødt til å stifte et nytt parti som vil samarbeide både med Høyre og Frp for å sikre en helt nødvendig borgerlig kursendring i landet, før det er for sent. Et Krf rundt sperregrensen får panikk og iverksetter en skremselskampanje mot partiet De Kristne ved å forsøke å innbille velgerne om at en stemme til De Kristne er en tapt stemme for de kristnes innflytelse i samfunnet. Tull og tøys! Historien beviser jo at Krf er ansvarlige for at de rød/grønne har hatt makta og avkristnet Norge i 8 år.

Det betyr at:ALLE STEMMENE VI GA TIL KRF I DE TO – 2 - SISTE STORTINGSVALGENE VAR BORTKASTEDE STEMMER! La oss ikke la oss lure til kaste å bort stemmene våre en gang til – en stemme til Krf vil enda en gang sikre en ny AP regjering! Så i år stemmer jeg De Kristne av flere årsaker.

Stødig kurs.

Med De Kristne i regjering vil Norge få et parti som ikke viker for tidsånden, og som vil stå på barrikadene for å få Jesus tilbake i våre barnehager, i våre skoler og i det offentlige liv. De Kristne vet at det bringer velsignelse over landet – det motsatte påfører oss forbannelse.

De Kristne vil fortelle våre regjeringspartnere at å ta Jesus med i samfunnet alltid fører til velsignelse – å kaste Ham ut av samfunnet fører alltid til dårskap og forbannelse.

De Kristne vil aldri fjerne bekjennelsesparagrafen eller la seg gapskrattende underholde av en gudsbespottende lesbisk entertainer i sine landsmøter. Partiet viker ikke for tidsånden.

De Kristne ville aldri tillatt en regjering å avsette bibeltro prester og biskoper slik KrF i posisjon avsatte Ludvig Nessa, Børre Knutsen og Per Kørner.

De Kristne vet at bare Evangeliet frigjør mennesker fra syndens slaveri og at landets forhold til Jesus og vår behandling av jødene besegler nasjonens skjebne.

Israel.

Med De Kristne i regjering er vi garantert en regjering som stanser all støtte til terrororganisasjoner i Midt Østen. De Kristne finner det helt forkastelig at Norge under de rød/grønne indirekte lønner palestinske «Breivik ‘er» i Israelske fengsler med hele 19.000 kroner i måneden av våre skattekroner.

Med De Kristne i regjering er vi garantert et parti som legger hele sin tyngde inn i å flytte vår ambassade til Jerusalem, Israels hovedstad. Her vil partiet ikke svikte slik Krf gjorde i posisjon. Krf lovet – Krf sviktet.

Med De Kristne i regjering vil vi få et parti i regjering som anerkjenner Judea og Samaria som lovlig annekterte områder i en forsvarskrig, og at områdene er en del av Israel.

Med De Kristne i regjering vil få en regjering som velsigner Israel - ikke dets fiender.

Med De Kristne i regjering vil vi få en regjering som høylytt fordømmer araberne når de terroriserer jødene og sine egne borgere – og som høylytt vil protestere når f.eks PA heiser naziflagget( hakekorsflagget) slik de gjorde landsbyen Beit Omar i mai 2013. De rød/grønne lar slikt djevelskap stille passere – De Kristne vil rope ut mot uretten.

Med De Kristne i regjering vil vi få er parti som vil kjempe for å gi økonomisk bistand til de 800.000 jødene som er fordrevet fra muslimske land hvor deres eiendommer og eiendeler er blitt konfiskert og frastjålet – i stedet for å gi økonomisk bistand til forfølgerne.

U-hjelp.

De Kristne vil styre U-hjelpen inn gjennom frivillige organisasjoner, fortrinnsvis kristne som sprer fredens evangelium sammen med nødhjelp. Alt annet anser jeg som bortkastede penger.

De Kristne vil føre en U-landspolitikk i tråd med FrP`s uhjelp, med fokus på næringslivsutvikling og nedbygging av tollsatser. Eksport av sosialisme og u-hjelp gjennom FN til korrupte regjeringer har ødelagt grusomt for mye i Afrika.

Kristne er i dag den mest forfulgte gruppe i verden, og kristnes blod utgytes på mange kontinenter. Bare i Sør Sudan har muslimene drept over 2 millioner kristne.

De Kristne vil favorisere U-hjelp til kristne som lider under disse grusomme forfølgelsene, og frata all støtte til forfølgerne som de rød/grønne støtter i dag.

Asylpolitikk

Når en muslim mottar Jesus som sin frelser har personen forkastet Islam er vi kjent med konsekvensen av dette dersom stakkarene blir sendt tilbake til muslimske land. Med De Kristne i regjering vil ingen konvertitter bli sendt tilbake til bødlene slik nåværende regjering gjør. Dersom personene går tilbake til Islam etter oppholdstillatelse er innvilget, vil konverteringen være å anse som løgn for å oppnå en oppholdstillatelse - og oppholdstillatelsen vil umiddelbart bli trukket tilbake.

Rusomsorg.

Med De Kristne i regjering er Evangeliesentret og andre kristne rusomsorgsorganisasjoner sikret betydelig mer offentlig støtte og velvilje, fordi de kan vise til så mye bedre resultater – og det aller viktigste er at rusmisbrukerne får sine navn innskrevet inn i Livets Bok.

Eldreomsorg.

Med De Kristne i regjering vil vi sikre mennesket en verdig og meningsfull alderdom. Det offentlige bygger i dag ut en eldreomsorg som avler ensomhet og som er blottet for innhold og håp. De Kristne vil bygge eldreomsorg med kristent innhold og mening – og om håpet om det som er langt bedre.

Pressestøtte

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sørger for at kristne medier skal likebehandles med andre medier som får pressestøtte.

NRK

Med De Kristne i regjering vil Norge ha et parti som aktivt vil arbeide for å avvikle/selge avkristningskanalen NRK raskest mulig.

Byråkrati.

Der er fire grunnpilarer i hvert samfunn - bønder, fiskere forretningsfolk og industriarbeidere. De rød/grønne har minsket disse i et skremmende tempo, samtidig som de har påført de resterende grunnpilarene mange nye munner å mette ved å pøse inn nye unyttige papirsjyfler stillinger.

De Kristne vil avbyråkratisere Norge som de siste årene er blitt neddynget av høytlønte byråkrater sentralisert rundt Oslo og de større sentra. Vi har fått et byråkrati stort nok til å administrere 15 millioner mennesker – vi er 5 millioner i Norge – en førskoleelev skjønner at slikt ikke er bærekraftig.

Bare de siste åtte årene under de rød/grønne har Norge sysselsatt 80.000 nye papirsjyflere som for det meste bare lager problemer for alle andre - inkludert seg selv. Dersom en regner at hver offentlig ansatt koster samfunnet kr. 500.000 kroner inkludert lønn, kontorer, reiser, diett og fete pensjoner - så koster disse nye 80.000 offentlig ansatte skattebetalerne formidable 40 milliarder kroner i året.

De Kristne vil innføre ansettelsesstopp i det offentlige og få redusert det vanvittige offentlige byråkratiet som koster skattebetalerne vanvittige summer i året.

Jordbruk

Samtidig som de rød/grønne har byråkratisert Norge med å opprette titusenvis av unødvendige offentlige stillinger har de lagt ned tusenvis av livsnødvendige matproduserende gårder i distriktene. De kristne erkjenner at egenprodusert matforsyning i høyreste grad gjelder rikets (innbyggernes) sikkerhet og er av største nasjonale interesse. De Kristne og vil vi sørge for en jordbrukspolitikk som sikrer befolkningen mat i krisetider - uavhengig av utlandet.

De Kristne vil mye heller subsidiere 80.000 nye bønder i Norge i stedet for de nye 80.000 nye papirsjyflere de rød/grønne har belastet samfunnet med de siste 8 årene og som bare lager problemer for alle andre – inkludert dem selv.

Kornlager

I 1928 ble kornloven innført i Norge, med tanke på å ha korn i beredskap. I 1969 hadde vi 280 000 tonn matkorn, og 500 000 tonn kraftfôr (ett års forbruk) i beredskap. Dette ble avviklet i 2001.

De Kristne vil prioritere et beredskapslager med minst ett års forbruk av norskprodusert korn og kraftfor. De rød/grønne har en tendens til å tenke at vi er så rike at vi alltids kan komme ut av en krise ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Problemet er at når det blir knapphet, vil alle prioritere å brødfø sitt eget folk. Vi driver en høyrisikosport når vi ikke har matlagre for egne borgere.

Matvarelageret i Norge er avviklet mens både Finnland og Sverige har nok mat for befolkningen i ett år! Senterpartiet lovte å stoppe nedleggelsene i norsk landbruk da partiet tok over Landbruksdepartementet i 2005, men utviklingen har gått motsatt vei. Over 6000 gårdsbruk har lagt ned driften de siste åtte årene med de rød/grønne som åpenbart ikke forstår alvoret i utviklingen – samtidig som de har subsidiert 80.000 uproduktive nye papirsjyfler stillinger.

Skatter og avgifter

For å finansiere dette offentlige uhyret må de rød/grønne stadig finne på nye skatter og avgifter stikk i strid med Internasjonalen Arbeiderpartiet synger så flittig fra, jeg siterer fra Internasjonalen; » Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» De Kristne vil bidra til at det enorme skattetrykket de rød/grønne har påført oss reduseres i tråd med internasjonalen.

Infrastruktur

Samfunnet taper utrolige summer hver dag på Europas dårligste veinett som også er den direkte årsaken til at alt for mange liv går tapt. En reise mellom Stavanger og Oslo tar hele 10 timer - med firefelts motorvei ville det tatt halve tiden. Det betyr at hver trailer og personbil i Norge bruker 5 timer ekstra på en kjøretur mellom Stavanger og Oslo som koster samfunn enorme summer og er svært forurensende. Med De Kristne i regjering vil vi ha et parti som vil være en pådriver for å bygge ut vårt begredelige veinett med 4 felts veier mellom Stavanger – Oslo og Trondheim – Bergen og Bergen – Oslo i stedet for å pøse milliardene ut i utenlandske kjøpesenter, veier i utlandet og risikable aksjer og fonds med lite eller ingen avkastning.

En europavei skal aldri bygges med mindre enn 4 felter – De Kristne vil bygge veier for fremtiden. Det vil bli prioritert 6 felts veier i de store tettstedene. De Kristne vil bruke utenlandske entreprenører der det er nødvendig for å fremskynde veiutbyggingen som de foregående regjeringene så alvorlig har forsømt som har ført til at rike Norge har Europas dårligste veinett. De Kristne ser at bilteknologien utvikler seg mot biler som kjører seg selv og vil bygge ut veiene for å møte fremtiden.

At Silicon Valley og bilindustrien lenge har forsket på førerløse biler er en kjent sak. Kjente merker som blant andre Audi, Toyota, Volvo, Mercedes Benz og ikke minst Google har allerede kommet langt i forskningen og utviklingen av lage slike biler. Ekspertene sier at det ikke er et spørsmål om, men når slike biler blir et vanlig syn i trafikken. For å kunne bruke teknologien er vi avhengig av gode 4 felts motorveier. Innen 20 år kan du programmere bilen din til å kjøre deg fra Stavanger til Oslo – kjøre inn på motorveien – trykke på autopilot, lene deg tilbake og lese an avis, surfe på Internett, se på TV eller sove litt mens biler kjører selv og vekker deg noen kilometer før avkjørselen.

Eventyr sier du? Google har de siste årene kjørt millioner av mil med førerløse testbiler i trafikken uten ulykker. Nye Volvo XC90 er på markedet allerede neste år. Den kan gasse, bremse og styre selv. Og Boschs nye sensorsystem skal gjøre det nærmest umulig å kjøre på myke trafikanter. Der er biler som leser veikanten, som holder avstanden til bilen foran, som «henger» seg på bilen foran osv. osv.

Ladestasjoner for EL-biler

De Kristne innser at EL biler er fremtidens biler som blir bedre og bedre, og De Kristne vil sterkt bidra til at vi får hurtigladestasjoner for EL-biler ved at staten subsidierer ladestasjoner ved spisesteder langs våre hovedveier slik at alle kan kjøre med EL-biler med korte avstander mellom ladestasjonene.

Ekte verdier

Under Bondevikregjeringen solgte Norges Bank i 2004 hele Norges gullbeholdning på 33,5 tonn for kr. 13.500 pr. kilo. I dag den 5. juli 2013 ligger prisen på over 38.000 pr. kilo. På 9 år har gullprisen steget med rundt 20% pr. år – langt bedre enn oljefondets 3,5% avkastning på svært risikable investeringer med våre pensjonspenger.

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sikrer borgernes fremtid ved å lagre ekte verdier som gull i stedet for å gamble med skattebetalernes penger på det internasjonale aksjemarkedet i en tid da aksjemarkedet står foran stupet i en finanskrise langt verre enn i 2008.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Henry Østhassel 

Vanse

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #301

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Flere

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det er mye rart politisk i konservative kristne miljøer. Fant en artikkel i den kristne avisen Dagen, det gjelder riktig nok en tillitsvalgt fra Kristent Samlingsparti, som ikke lenger er i det partiet rett nok, men det sier mye om fanatisme og politisk absurditet.

Det har du rett i.  Vi har jo også her et parti som vil "gjenkristne" Norge:

http://www.norgeskristne.no/   

Kommentar #302

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Mange vil lede virker det som

Publisert nesten 8 år siden

For å si et på følgende måte Johannessen ; i disse kristen-politiske miljøene virker det "å være menge høvdinger men nok så alt for få indianere".

Kommentar #303

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ugh!

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
For å si et på følgende måte Johannessen ; i disse kristen-politiske miljøene virker det "å være menge høvdinger men nok så alt for få indianere".

Hver høvding, sitt parti!

Kommentar #304

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Så det på TV

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Edvardsen inviterte til samarbeid med AP mot grådighetskulturen i samfunnet, hvorpå handelsministeren repliserte: "Amen!".

Jeg likte over hodet ikke dette.

Det kan være litt "Paulus-teologi" i dette. Ala å være "jøde for jøder og greker for greker". Altså å være så lik den man vil vinne for Kristus som mulig, for at de i minst mulig grad skal ta anstøt på noen måte. Jeg tror Aril Edvardsen så store muligheter for evangeliet om man knyttet seg tettere til den store organisasjonen LO.

For å gjøre det slik han gjorde, uten å få problemer med sin samvittighet, så må han stå dem ideologisk ganske nært på en del punkter.

Kommentar #305

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Trolig søppeljournalistikk

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Artikkelen skuller ellers tale for seg:

http://www.dagen.no/2013/06/28/samfunn/kristelig_folkeparti/stortingsvalg/22_juli/146870

Jeg googlet henne for ikke så lenge siden, og konkluderte da med at det trolig handler delvis om søppeljournalistikk.

Kommentar #306

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

For å presisere:

Publisert nesten 8 år siden

1. Dama er utrolig lite taktisk som kan si slikt!

2. Det er fullt ut tillat i et demokrati å ha både nasjonalistiske og sosialistiske meninger.

Kommentar #307

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Bygge assosiasjoner

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Fant en artikkel i den kristne avisen Dagen, det gjelder riktig nok en tillitsvalgt fra Kristent Samlingsparti, som ikke lenger er i det partiet rett nok, men det sier mye om fanatisme og politisk absurditet.

"Slå i hardkorn med", er et kjent uttrykk.

Det er imidlertid debatt- eller logikkfeil.

Istedenfor å være saklig (faktaorientert) så lager man assosiasjoner til det som ikke er fakta i saken. Og liksomkonkluderer basert på dette. Det er fusk.

Den damen har ikke noe med De Kristne å gjøre, og er kastet ut av et annet parti. Dermed er det totalt meningsløst å nevne henne i en debatt om De Kristne. OM man fremmer sannhet.

Kommentar #308

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Absurd

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
I romerriket hadde en familiefar (Pater familias) eiendomsrett over sine barn, og kunne selge dem som slaver om han ville. Det er vel ikke dette du snakker om?

Å fremstille meningsmotstandere på en absurd måte er uredelig debatt.

Likevel hadde barna i det samfunnet du nevner trolig mer rettsikkerhet enn nå. Av den enkle årsak at omtrent INGEN foreldre selger det man elsker. Å eie er langt på vei å elske. Man har det man har fordi at man liker det. I prinsipp alle elsker sine barn. Naturen er laget slik mht mennesket.

Det er i vår kultur man har en barnefjernsideologi hvor man skyfler kjærligheten til barna til side, og kaller det for "barns beste". Det er et ekstremt og farlig historisk avvik som driver barn inn i den dypeste nød og knuser foreldre for livet.

Kommentar #309

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Diskutabelt

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Å eie er langt på vei å elske.

Det er en diskutabel påstand.  

Uansett:  Foreldre eier ikke sine barn.  Ingen mennesker kan eie andre mennesker.

Kommentar #310

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Har jeg sagt det Holta ?

Publisert nesten 8 år siden

Min godeste Holta, nå skriver ikke jeg at vedkommende tilhører "De Kristne" eller at vedkommende i dag tilhører Kristent Samlingsparti. Men hva jeg sier er at det er en del merkelige politiske aktører og holdninger ute å går i enkelte av disse miljøene. Nå trådte jeg mine "barnesko" oppe på Nordvestlandet, der er var det også mange religiøse av den fundamentalistiske typen, "mørkemennene" florete, men ser man bort fra livsstilsfundamentalismen så kan jeg knapt husk å ha registrert politiske ekstremister blant dem, godt vaksinert mot nazismen under krigen var også disse miljøene. Den politiske ekstremismen er vel helst noe som har kommet inn i disse miljøene i løpet av de siste tyve årene, muligens med de såkalte frimenighetene og deres svermeri for det amerikaniserte, for det kan knapt stikkes under en stol av en god del av det lavkirkelige USA er politisk sett ekstremistisk, ofte knyttet til georgrafiske områder som Midtvesten, Sørstatene og sub-kulturer i Califonia og Oregon. Nei, om ikke akkurat den kristene fundamentalismen, så i alle fall dens politiske utvekster er nok i stor grad resulatetet av amerikanisering, noe som også avspeiles i en inkonsistent liberalistisk ferniss hos en del av de norske religiøse mikropartiene.

Kommentar #311

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
Kan du gi et eksempel på at AT bruker statsmakten i trosspørsmål?

Ja, de betaler penger til skoler, media, etc.

Trodde du at dette ikke bygger på TRO? Det bygger ikke på GUDETRO, men den type TRO vi kaller ideologi.

Jeg kunne jo gi eksempler som ekstra mye penger til homser, muslimer osv, men du tar vel tegningen, håper jeg.

De prakker altså TRO på samfunnet. Som alle andre parti. Hvem som gjør dette mest indikeres av skatte- og avgiftstrykket. Det ligger vel på langt over 70%, inkludert skjulte skatter som inflasjon.

De Kristne vil ha slikt ned. Altså mindre tvang basert på ideologi. Dvs: Mindre statlig og byråkratisk innblanding.

De Kristne vil altså ha mindre trosbasert tvang. Det synes jeg er flott.

Men du ser deg vel blind på gudetro?

Kommentar #312

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
nå skriver ikke jeg at vedkommende tilhører "De Kristne" eller at vedkommende i dag tilhører Kristent Samlingsparti.

Jeg beskyldte deg for å bygge ASSOSIASJONER, grunnet konteksten det kom i.

Kommentar #313

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tja

Publisert nesten 8 år siden

Holta skrev :

Jeg beskyldte deg for å bygge ASSOSIASJONER, grunnet konteksten det kom i.

........................................................................... ..................................................................................

Men i så fall er jo disse "assosiasjonene" av empirisk karakter, de bidrar til å skape et bilde av et miljø, av politiske og kulturelle sub-kulturer, på samme vis som at et puslespill betår av biter, slikt er en helt grei vitenskapelig analysemetode. Så gjenstår det å finne fellestrekkene mellom dem på det kulturelle, økonomiske, sosiale, geografiske, teologiske og politiske området.

Kommentar #314

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tull

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Uansett: Foreldre eier ikke sine barn. Ingen mennesker kan eie andre mennesker.

Du eies langt på vei av staten. All den tid de tar langt over 70% ditt produkt. Litt til, så er du slave fullt ut.

Den eier som har styringsretten over noe. Å eie er å ha retten til noe.

Makten har rett til å styre over deg på en mengde punkter.

Derfor er jeg mot at land skal STYRES. De skal VOKTES.

Barn må man styre over. slik er naturen laget. Naturen er også laget slik at foreldre er de som primært gjør dette, eller deligerer det til andre. Ergo eier foreldre barna.

Problemet er vel at vi har forskjellig begrep men samme ord - eie. Jeg nekter trolig å definere ordet "eie" slik du gjør, da det ikke passer objektiv virklighet. Sakt på en annen måte: Ideologien din kommer ikke i stor nok grad fra det utenfor hodet, men fra det innenfor.

Eksempler på uetisk måte å eie mennesker er "tradisjonell" slavedrift.

Altså kan man eie mennesker, men kun der det er naturlig og bygd på kjærlighet, er det etisk riktig. Det er det i hovedprinsipp aldri, med unntak av alle disse elsklige små som TILHØRER mamma og pappa.

Kommentar #315

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Egen definisjon av begreper

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Ja, de betaler penger til skoler, media, etc.

Trodde du at dette ikke bygger på TRO? Det bygger ikke på GUDETRO, men den type TRO vi kaller ideologi.

Jeg kunne jo gi eksempler som ekstra mye penger til homser, muslimer osv, men du tar vel tegningen, håper jeg.

Det er ikke mulig å diskudere med deg så lenge du har din egen private definisjon på begreper. Religøs tro er ikke det samme som politisk ideologi. Så lenge du roter sånn med begrepene går det ikke an å ta deg seriøst.

Kommentar #316

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Internasjonalen

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Deretter holdt de hverandre i hendene og sang

Her gjør du akkurat det jeg jeg flere ganger har beskrevet. Først påstår du at jeg et par ganger har trukket Aril Edvardsen fram som et slags "sannhetsvitne" for mitt samfunnssyn, deretter må du nedenlatende korrigere en dum stakkar som gjør feil. Jeg har aldri dratt Aril Edvardsen frem som et sannhetsvinte for mitt samfunnssyn - annet enn i ditt eget hode. 

Altså: Først kommer du med en påstand om hva du mener at jeg sier - som igjen utløser nye spekulative antydninger som du deretter slår fast ved at du må korrigere meg - dermed er det snart et faktum. Jeg kjenner teknikkene.

Sang AP Internasjonalen? Vers 3 lyder: Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi dynget ned." Et av mine favorittvers jeg ofte nynner selv. At Aril sang Internasjonalen var helt greit.

Men at AP synger Internasjonalen mener jeg er et hån mot Internasjonalen. Den passer bedre som Frp sin partisang.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg hører Arbeiderparti-representanter synge; “av skatter blir vi tynget ned”. Det er jo nettopp Arbeiderpartiet som dynger oss ned med stadig nye skatter og avgifter. Vi formelig drukner i skatter og avgifter fra de rødgrønne. De flår oss for langt over 70% av våre inntekter i skatter og avgifter – mye, mye mer enn de som skrev Internasjonalen kunne forestille seg selv i sine aller verste mareritter.

Carl I. Hagen hadde helt rett når han for noen år siden sa at FrP har overtatt Arbeiderpartiets rolle som forsvarer av den lille mann. I dag er det Arbeiderpartiet og de rødgrønne som dynger oss ned med stadig nye skatter og avgifter. Det er et uomtvistelig faktum at det er FrP. som de siste ti årene har villet forenkle lovverket og senke skatter og avgifter i tråd med Internasjonalen.

Når Norske kraftverk ble bygget i forrige århundre var intensjonen at Staten skulle eie kraftverkene og sørge for billig strøm til folket - til kostpris. He, he, he – unnskyld at jeg ler - men av strømavgifter blir vi tynget ned - av Arbeiderpartiet – stikk i strid med intensjonen når kraftverkene ble bygget – og stikk i strid med Internasjonalen AP så flittig gauler fra.

Av i alt 51 milliarder strømkroner vi betaler, soper Staten inn formidable 38 milliarder kroner i avgifter viser tall fra Energi Norge. Sitat fra NRK den 18.01.2011 – stikk i strid med Internasjonalen. Av skatter blir vi tynget ned - sitat Internasjonalen.

Der er ca. 2 millioner bebodde boliger i Norge. La oss dele 38 milliarder på 2 millioner. 38.000.000.000 : 2.000.000 = kr. 19.000 pr. husstand i strømavgifter til Staten. Joda, Arbeiderpartiet tynger oss ned med enorme strømavgifter stikk i strid med både Internasjonalen og intensjonen med statskraftverkene. Av skatter blir vi tynget ned - sitat Internasjonalen.

For hver liter bensin du fyller på tanken, tar staten langt over halvparten i avgifter. Når en liter bensin koster kr. 13,- betaler du kr. 8,- i avgifter til Staten. Hver husstand kjører gjennomsnittlig 2.000 mil i året. Bilen bruker i snitt 0,7 l. pr. mil. Du bruker 2.100 liter bensin i året à kr. 13,- Det blir kr. 18.200,- i bensin. Av disse går hele kr. 11.200 i avgifter til staten + alle bompengene som spretter opp som paddehatter. Av skatter blir vi tynget ned - sitat Internasjonalen.

Den norske engangsavgiften for personbiler er enorm i forhold til andre land. De siste årene med de rødgrønne har engangsavgiftene økt med over 50%! Dette betyr at veldig mange ikke har råd til å kjøpe ny bil, men fortsetter å kjøre rundt i gamle forurensende skranglekasser, og ilegges store bøter for mangler de ikke har råd til å reparere. Av skatter blir vi tynget ned - sitat Internasjonalen.

Partiet De Kristne vil samarbeide med både FrP og Høyre for å redusere skatter og avgifter i tråd med Internasjonalen.

Men De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Derfor stemmer jeg på partiet De Kristne i år.

Kommentar #317

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
Religøs tro er ikke det samme som politisk ideologi. Så lenge du roter sånn med begrepene går det ikke an å ta deg seriøst.

Veldig bra sagt!

Kommentar #318

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Internasjonalen og sånn

Publisert nesten 8 år siden
Henry Østhassel. Gå til den siterte teksten.
Sang AP Internasjonalen? Vers 3 lyder: Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi dynget ned." Et av mine favorittvers jeg ofte nynner selv. At Aril sang Internasjonalen var helt greit.

Men at AP synger Internasjonalen mener jeg er et hån mot Internasjonalen. Den passer bedre som Frp sin partisang.

Vel, jeg forstår jo at du helst vil snakke om noe annet, og at du ikke kjenner Internasjonalen (bortsett fra den linja du har revet ut av sammenhengen).  

Kommentar #319

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Henry Østhassel.

Publisert nesten 8 år siden

Hvor lenge har du og jeg kranglet/diskutert her inne på VD? Ikke særlig lenge, er du enig? Så hvorfor skriver du til meg i "dere"-form? Du kaller meg for et "feigt krek" (kommentar #212), og kommer med nok en ubegrunnet og vill generalisering... hvorfor?

Jeg kan forstå at det er irriterende og måtte svare på samme spørsmål om og om igjen, men hvorfor blir jeg automatisk en del av disse "oss" når jeg er uenig med hva du skriver i nylige kommentarer? Og som jeg skrev i kommentar #294, om du mener du ved tidligere anledninger har svart på det folk spør deg om, gjør som alle andre; enten sitér deg selv eller link til det aktuelle innlegget eller kommentaren. Det er ikke verre enn det. Du kan ikke forvente at alle andre skal være nødt til å gå igjennom alle dine innlegg og kommentarer for å finne ut hva du en-eller-annen gang i fortiden har svart på et spørsmål.

Grunnen til at jeg finner det vanskelig å diskutere med deg har lite å gjøre med at du støtter det jeg ser på som et problematisk, verdifattig, religiøst parti, men fordi det virker som om du bevisst "misforstår" det andre skriver til deg. Jeg kan jo ta et par eksempler;

-Jeg skriver (kommentar #286); "Det er som problemstillingen iht. politikere og konkrete svar; man må lirke og lirke og lirke. Østhassel - som alle andre - har klare meninger om det som blir spurt om her, han må bare våge å ytre de."

...og du svarer (kommentar #290); "For det første, jeg er ikke politiker og står ikke på noen liste. Jeg skriver det jeg personlig mener."

Jeg snakker om en aktuell problemstilling, noe som dessverre er veldig vanlig blant politikere, og måten du oppfører deg på her på VD er akkurat som en politiker. Det betyr ikke at jeg sier at du er en politiker.

-Jeg skriver (kommentar #208); "De fleste barn - og voksne - kjenner allerede til de 10 bud, men det er jo det totale vanvidd å faktisk argumentere for at disse betyr er noe mer enn en liten del av en svært sammensatt bok. Hvilket syn har du på de 10 bud? Mener du det skal være straffbart og bryte et hvilket som helst av de 10 budene, eller bare de som faktisk betyr noe?

Nr. 5 er jo allerede forbudt, det samme gjelder nr. 7, men du mener vel ikke at nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10 skal være forbudt? Jeg er sterkt imot utroskap, men jeg kan begjære hvem - eller hva - jeg vil, det er ikke noe du har noe med. Så lenge jeg ikke stjeler naboens bil, har det noe å si for deg om jeg "begjærer" den? Nei. Så lenge jeg synes nabofruen er sabla digg, men ikke feier over henne, har det noe å si for deg? Nei. Og så lenge nabofruen ikke er din frue, så har det strengt tatt heller ikke noe å si for deg om jeg feier over henne.

Nr. 1 og 2 er så vanvittig absurde at det er vanskelig å ta de seriøst. Men ok, la meg prøve; Grunnen til at den eksisterende "blasfemiparagrafen" ikke har fått mer effekt her til lands, er fordi de fleste i Norge innser hvor latterlig absurd det er at religion skal være beskyttet mot kritikk, hvor absurd det er å gjøre det straffbart å bli fornærmet. Hverken du - eller din gud - har noen som helst rett til å bestemme om jeg vil tilbe andre guder (enn din gud) eller ingen gud i det hele tatt. Jeg kan snakke så mye dritt jeg vil om din gud eller andre guder, akkurat som om jeg kan snakke så mye dritt jeg vil om Supermann. Det betyr ikke noen verdens ting at Bibelen forbyr dette!"

...og du svarer (kommentar #212); "Frem til 70 tallet hadde vi religionsundervisning - trenger ingen forklaring, eller må du ha det med teskjeer.

Frem til 70 tallet hadde vi kristendomsundervisning i våre skoler og samfunnet var trygt og godt å bo i. Var brudd på bud nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10 straffbart som du så kjekt spurte om. Er du historieløs? Var det det vi opplevde etter krigen? What have you been smoking?"

Hvor skriver jeg i min kommentar (#208) at brudd på bud nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10 var straffbart?

-Jeg skriver (kommentar #264); " At det er en viss uenighet blant de forskjellige trosretningene er det liten tvil om, men dersom det skulle skje et mirakel - pun intended - og at én av disse fraksjonene fikk det slik de ville, så vips; der fikk vi norsk, kristen variant av "sharia"."

...og du svarer (kommentar #291); "Næææ, kristen variant av sharia - den var dyp - kan du utdype det nærmere, har aldri hørt om det, hva er det, og hvem forfekter det?"

Dersom jeg virkelig må forklare deg forskjellen på deg jeg først skriver og hvordan du tolker det jeg skriver, da er jeg redd for at din personlige tolkning er helt på bærtur. Jeg vet ikke hvor du har lært din debattstil, men du må ha hatt en forferdelig lærer.

Når det gjelder det konkrete spørsmålet du så bastant nektet og svare på (kommentar #237) - "Det var derfor jeg spurte deg om du ville ha religionsundervisning eller kristendomsundervisning. Det er en forskjell skjønner du. Vil det si at du vil ha både religionsundervisning og kristendomsundervisning i barnehager og skoler, slik at alle kan velge selv hvilken religion de evt. føler passer for dem?" - så får jeg vel kopiere inn litt fra dekristne.no:

"Vi vil bekjempe forsøk på å gjøre ateisme og humanisme til styrende livssyn i det offentlige rom.
[...]
En bred forståelse av kristendommens betydning for utviklingen av norsk kultur er helt vesentlig for å tolke dette samfunnet. Det er derfor viktig at alle elever i norske skoler får en innføring i det grunnleggende innholdet i den kristne lære, og får kjennskap til den kulturelle skatten som har formet norsk litteratur og tankesett i generasjoner.

De Kristne vil derfor at den klassiske kristendomsundervisningen igjen blir en obligatorisk del av læreplanen. Undervisning om andre religioner og filosofier bør på grunnskolen legges inn under samfunnskunnskap."

Her er det ingen tvil om at det du først skrev om at du ønsket religionsundervisning er løgn, og at det du - og De Kristne - faktisk vil ha, er kristendomsundervisning. Hvorfor kunne du ikke bare svart dette med en gang da jeg spurte deg? Istedenfor kommer du med slikt vas om at;

-"Evner dere ikke å skjønne klare og enkle ord?"
-"Leste du ikke det jeg skrev, eller skjønte du det ikke?"
-"Jeg har beskrevet dette helt tydelig. Les igjen."

Jeg prøver så godt jeg kan å dokumentere hvorfor du gjør kommunikasjon så vanskelig. Kanskje det denne gang synker inn?

PS: Har du nå da fått sett igjennom de videoene jeg linket til i kommentar #200, eller ignorerer du fremdeles budskapet til Condell så lenge han går imot kristendommen?

Kommentar #320

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Begreper

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
Så lenge du roter sånn med begrepene går det ikke an å ta deg seriøst.

Det er ikke "rot" å ikke akseptere at TRO kun er gudetro.

Det er heller ikke "rot" at forskjellige overbevisninger har foskjellige definisjoner. De har jo forskjellig "verdensbilde" og vil derav definere ting forskjellig.

Det tredje er at veldig mange begrep er ikke objektivt utledet av bevist virkelighet (empiri), og har dermed en ideologisk overvekt. Ingen grunn for å akseptere slike begrep. De er jo ikke nødvendigvis virkligheten.

"Tro" er bl.a et synnonym til "overbevisning", og det finnes politisk- og religiøs overbevisning.

At vi påprakkes politisk overbevisning gjennom voldsmonopolet, er visst helt ok. De fleste tenker ikke en gang over det.

Du bør sette deg litt mer inn i dette med tro, så vil du oppdage at tro er med oss i alle mulige situasjoner, og at mennesker flest ikke har et klart skille mellom fakta (empiri) og overbevisning. Det går en slaks flytende overgang hvor det finnes en masse som er ideologi, men som "vi" opplever som sannheten.

Kommentar #321

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Du kan ikke Bibelen

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
tror du faktisk på at innholdet i Bibelen kan brukes som noe mer konkret utover en pekepinn for personlig religionsforståelse?

Selvsagt kan Bibelen brukes til det. Bibelens skrifter er samlet fra mange kulturepoker i forskjellige deler av Midtøsten. De som samlet det var tenkende mennesker. I Bibelen finner man flere røde tråder både om etikk og gudstro. Det om etikk kan man utlede forskjelligt av. F.eks eiendomsrett, typer solidaritet, rettsprinsipper som at man skal finne skikkelige bevis, det finnes en mengde advarsler mot voldsom makt, man finner en rød tråd om EN kone og trofasthet (selv om Moses hadde noen praktiske underligheter her), osv.

Som en bok fra forskjellige kulturer så lærer den om viktige essenser i det menneskelige liv sett fra et flerkulturelt synspunkt.

At folk som ikke liker kristen tro finner diverse underligheter fra Mose lov og gjør det til helhetsbilde, er en teknikk for å styrke overbevisningen om at det de ikke liker er mer eller mindre fryktelig. Det er slik man bedrar seg selv gjennom f.eks selektiv tenkning.

Sitat: forklar gjerne hvorfor du sammenligner religiøs tro basert på Bibelen (og hvilke straffer man kan finne i denne boken) med hhv. sosialisme (kommentar #241), kommunisme og Hitler (kommentar #251) og antikvarisk ideologi (kommentar #268).

Jeg sier at mye av dette er TRO, være seg om det er med eller uten et gudebilde.

Kommentar #322

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Men

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke "rot" å ikke akseptere at TRO kun er gudetro.

Det er heller ikke "rot" at forskjellige overbevisninger har foskjellige definisjoner. De har jo forskjellig "verdensbilde" og vil derav definere ting forskjellig.

Det tredje er at veldig mange begrep er ikke objektivt utledet av bevist virkelighet (empiri), og har dermed en ideologisk overvekt. Ingen grunn for å akseptere slike begrep. De er jo ikke nødvendigvis virkligheten.

- du må da være enig i at for å kunne føre en noenlunde ryddig debatt om et gitt emne, så er det et poeng at debattantene er noenlunde enige om hva de begrepene man bruker, betyr?  Ellers blir jo det hele kun en slags beckettsk ikke-samtale.

Kommentar #323

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

"Kan" du Bibelen, Holta?  Hva vil i så fall det si?  Og hva mener du med "selektiv tenkning"?  Er det noe andre driver med, og som er deg fremmed?

Kommentar #324

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg forstår jo at du helst vil snakke om noe annet, og at du ikke kjenner Internasjonalen (bortsett fra den linja du har revet ut av sammenhengen).

http://wikisource.org/wiki/Internasjonalen

Kommentar #325

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
du må da være enig i at for å kunne føre en noenlunde ryddig debatt om et gitt emne, så er det et poeng at debattantene er noenlunde enige om hva de begrepene man bruker, betyr?

Det er ikke mulig å drive intelligente debatter uten å nå og då rydde opp i begrepsmisforståelser. Forskjellige ståsted gir forskjellige begreper fordi forskjellige BEGREP gjerne ER meningsforskjellene.

Kommentar #326

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg kan Bibelen godt

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"Kan" du Bibelen, Holta? Hva vil i så fall det si? Og hva mener du med "selektiv tenkning"? Er det noe andre driver med, og som er deg fremmed?

Selektiv tenkning er noe man skal forsøke å unngå etter beste evne. Det er en såkalt tankefeil. Ingen av oss lykkes helt, men når det gjelder bibelforståelse så er den gjerne best hos de som kan sin Bibel.

Kristne lever ikke etter f.eks Mose-loven. Når folk kommer trekkende med slikt, så har de altså valgt ut feil saker, fra en en bestemt epoke. Dette trekker de da ut og fremhever istedenfor hovedtråer som ligger til grunn for kristen tro.

Ved hjelp av selektiv tenkning oppkonstruerer man en stråmann. Slikt er åpenbare tankefeil.

Kommentar #327

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ingen har sagt det

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
Religøs tro er ikke det samme som politisk ideologi.

Ingen har sagt at religiøs tro er det samme som politisk ideologi. Det som sies er at disse to tingene kan begge klassifiseres som tro. Altså to ting i samme klasse.

Du sier du ikke kan diskutere med meg. Skal du kunne det må du beherske elementær logikk.

Kommentar #328

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Det er feil

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Så vidt jeg vet er det ellers bare islam som hevder en direkte eiendomsrett til barna

Er noen få år siden jeg fant en norsk advokat som i nettavis skrev at foreldre eide barna. Det er så langt jeg forstår relativ klassisk naturrett.

Det betyr ikke at ikke også barna eier seg selv, og har rett på lovens beskyttelse.

Det har å gjøre med TILHØRIGHET som gir kjærlighet, beskyttelse, grensesettelse og omsorg.

Kommentar #329

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
At det ikke er noe som er kulturelt betinget?

Begrepsbetinget.

Har man et negativt eiendomsbegrep - retten til å ødelegge - som sosialister, så får man problem med at foreldre eier sine barn.

Har man et posetivt eiendomsbegrep - ala man eier fordi man elsker - så er det ikke problematisk at man eier barna. Ivertfall ikke om man kobler det sammen med rettsbeskyttelse for barna fordi de faktisk også eier egen kropp.

Ifølge FN og menneskerettighetene så tilhører barna foreldrene i en slik grad at foreldrene har rett til å overføre sin kultur til dem, velge skole for dem, etc. I Norge vil imidlertid staten overta eiendomsretten til barna. Det er destruktivt for barna og familien.

Kommentar #330

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor blir samfunnet mer og mer sekularisert?

Fordi de sekulære kreftene - gudløs tro (overbevisning) - er flinkere til å innta maktens posisjoner, media og skoler på alle nivå.

Kristne var helt elendige til dette. Nå høster kristenheten den likegyldigheten de forrige generasjoner kristne stod for.

Kommentar #331

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Logikk

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Du sier du ikke kan diskutere med meg. Skal du kunne det må du beherske elementær logikk.

Takk, det somme:-)

Kommentar #332

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Pussig

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Skal du kunne det må du beherske elementær logikk.

Det er litt pussig at du til stadighet framhever elementær logikk som din sterke side - mens du hevder at dine motdebattanter ikke behersker kunsten.  Hybris?

Kommentar #333

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Tilgi meg Chris.

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan forstå at det er irriterende og måtte svare på samme spørsmål om og om igjen, men hvorfor blir jeg automatisk en del av disse

Beklager Chris at jeg dro det inn i et "oss" - men når man blir angrepet av så mange med en retorikk jeg har sett de «de intellektuelle 68`erne» har utøvd i så mange år, ble du dessverre sugd inn i et "oss". Jeg blir av og til pissed off, jeg er bare menneske jeg også. Men du fortjente bedre enn det. Dine spørsmål var mer ærlige. Jeg legger meg helt flat og ber deg om tilgivelse.

Jeg har dårlig tid fordi jeg skal til Visjon Gjestegård i morgen tidlig hvor jeg pleier å være så ofte jeg kan, men du fortjener et svar som dessverre vil bære preg av dårlig tid.

På Visjon Gjestegård og på Visjon Norge.com har jeg mange gode venner - flotte enkle mennesker med enkle, men likevel svært dype svar på de fleste av livets store gåter. Vi er det vi kaller ett i Ånden. Vi har funnet svarene vi søker – derfor trenger vi ikke å surre rundt i tomt intellektuelt tåkeprat. Der er heller ingen mørkemenn, bare glade mennesker fulle av feil og mangler som meg selv, men som fryder seg i at de/vi har fått nåde for alle våre feilsteg. Sammen gleder vi oss over hva som er – og ikke minst det som skal komme.

Blasfemiparagrafen.

Tja – her stiller jeg meg egentlig nøytral. Men Norge har fått inn en strøm av muslimer, og å spotte deres profet (som jeg ikke tror på) har vi sett skaper store opptøyer. Er vi tjent med opptøyer i Oslo med borgerkrigsliknende tilstander bare fordi at vi på død og liv skal spotte andres religion. Neppe. Dersom vi da ikke skal spotte deres religion kan vi ikke spotte andres - eller hur.

Brudd på De Ti Bud.

Selvfølgelig har ingen i De Kristne hevdet at vi skal straffe noen fra å bryte budene bortsett fra de som er rammet av straffeloven.

1.      Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2.      Du skal ikke misbruke Guds navn.

3.      Du skal holde hviledagen hellig.

4.      Du skal hedre din far og din mor.

5.      Du skal ikke slå i hjel.

6.      Du skal ikke bryte ekteskapet.

7.      Du skal ikke stjele.

8.      Du skal ikke tale usant om din neste.

9.      Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10.  Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Med unntak av 5, 7 og delvis 8 (forbudt å lyve om din neste i retten osv.) kan du selvfølgelig kan du bryte budene som du vil uten at samfunnet skal straffe deg. Og ingen i De Kristne har antydet noe annet. Men du skal skvette meg heller ikke frata meg retten til å forkynne Evangeliet som advarer om konsekvensen av å bryte budene både i dette livet og det neste. DET ER Å UTØVE MIN TRO! Dersom du respekterer andre skal du hverken spotte eller håne meg for min tro - slik jeg opplever de såkalte» intellektuelle har spesialisert seg på med sine herseteknikker jeg har beskrevet her i forumet – og dette provoserer.

Venstresiden og homo-organisasjonene søker febrilsk å fremstille seg som tolerante, samtidig som de utøver en ekstrem intoleranse når de bruker alskens svertemetoder for å fremstille De Kristne som intolerante mørkemenn ved hjelp av mobbing og skjellsord som;

Litt om toleranse.

Som Evangelisk kristen tolererer jeg at mennesker er homofile og at de skal kunne praktisere sin legning uten å bli forfulgt eller sjikanert. Jeg tolererer ikke at homofile skal bli mobbet og forfulgt. Jeg tolererer ikke de homofiles intoleranse, mobbing og forfølgelse av Evangelisk kristne. Jeg tolererer ikke den grusomme muslimske forfølgelse og drap på homofile. Jeg tolererer ikke i at de homofile organisasjonene skal reise rundt i våre skoler og fortelle våre barn og barnebarn at homofili er normalt, og at barna må «eksperimentere». Jeg tolererer ikke i at de homofile organisasjonene lyver for våre barn og barnebarn når de hevder at over 10% av befolkningen har homofil legning, når alle undersøkelser viser at det kun er 1% med slik legning. Jeg blir opprørt av at de homofile «paraderer» i våre gater som fremmer seksuell umoral. Jeg ville også blitt opprørt av at halvnakne prostituerte paraderte i våre gater for å fremme sin salgbare «kjærlighet». Jeg tolererer ikke den grusomme homofile intoleransen og forfølgelsen mot Evangeliske kristne som velger å tro og forkynne det Bibelen sier om homofili.

Din kopi fra De Kristne.no

"Vi vil bekjempe forsøk på å gjøre ateisme og humanisme til styrende livssyn i det offentlige rom. Enig med dem, vi har erstattet kristendomsundervisningen med evolusjonsteorier og hedonisme.

En bred forståelse av kristendommens betydning for utviklingen av norsk kultur er helt vesentlig for å tolke dette samfunnet. Det er derfor viktig at alle elever i norske skoler får en innføring i det grunnleggende innholdet i den kristne lære, og får kjennskap til den kulturelle skatten som har formet norsk litteratur og tankesett i generasjoner. Enig, det kalles kristendomsundervisning.

De Kristne vil derfor at den klassiske kristendomsundervisningen igjen blir en obligatorisk del av læreplanen. Undervisning om andre religioner og filosofier bør på grunnskolen legges inn under samfunnskunnskap." Enig, det er det jeg kaller religionsundervisning.

Til slutt Chris - Dersom du søker Herren av hele ditt hjerte, og med et ærlig hjerte vil han garantert svare deg så tydelig og overveldende at du mister pusten. Jeg vet det fordi jeg har erfart det.

Men dersom du gjør det med hån og forakt i hjertet vil du aldri oppleve noe med Ham. 

Kommentar #334

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

@Henry Østhassel.

Publisert nesten 8 år siden

(En liten tilleggskommentar til #319.)

På en side hos Evangelie-kirken Arendal står det noe meget interessant, "Innlegget som var for sterkt for Verdidebatt.". Det er første gang jeg leser dette innlegget fra deg Østhassel, og dersom du fremdeles er like sta og intolerant som du beskriver her, så er det jo ikke rart at du har store kommunikasjonsproblemer med mennesker som ikke deler din tro og verdisyn.

Litt overraskende at du i så klartekst innrømmer at du aldri var sterk i troen. Det må ha vært veldig vanskelig å leve et liv hvor du bevisst måtte styre unna all verdens bøker som kunne få deg til å tenke nytt/annerledes.

Hehe, men du må jo se ironien her, ikke sant? Du bruker tiden din her på VD til å fortelle andre kristne om at det kun er dere - i De Kristne - som er de rette kristne, når du selv aldri har våget å røre bøker du fryktet ville påvirke din egen tro. Som sagt, det må være vanskelig å være så svak i troen. Et lite utdrag fra nevnte artikkel:

-"Jeg leste kristne bøker og var veldig bevisst på å ALDRI lese bøker som kunne forvirre meg, eller få meg til å tvile. DETTE VAR JEG SVÆRT BEVISST PÅ."

-"Nå må du tro det jeg sier - jeg har ALDRI latt meg hjernevaske eller manipulere av noen - jeg er veldig sta og selvstendig - og regnes som svært psykisk sterk."

-"Jeg valgte helt bevisst å aldri lese bøker som kunne forkludre min tro - hvorfor i all verden skulle jeg det? Bibelen hadde jo alle svarene på alt jeg lurte på."

-"Om jeg tolererer ditt syn - nei, det gjør jeg heller ikke. Igjen ville jeg lyve dersom jeg sa noe annet. Jeg tolererer ikke at dere forleder mennesker til å gå inn i evigheten uten Kristus. Jeg tolererer ikke at dere presser deres tomme lære inn i vår barn og barnebarn, og at dere bevisst leder dem bort fra Gud vår Skaper. Jeg kommer til å gjøre mitt for at løgnene deres skal avsløres."

Den siste biten der beviser iallfall at du har funnet deg et kjem hos De Kristne. Jeg er som sagt meget overrasket over hvor tydelig du er på din intoleranse ovenfor andre guder (og ikke-troende), og dersom jeg hadde lest dette innlegget på et tidligere tidspunkt ville jeg selvsagt aldri misforstått deg her på VD. Det jeg ikke helt skjønner, er hvorfor du ikke bare linket til denne siden med en gang, f.eks. rundt om kommentar #228. Jeg ville jo isåfall fått et konkret svar med en gang. :-)

Jeg forstår godt hvorfor du i sin tid ble kastet ut av VD, men dette innlegget ditt burde likevel være tilgjengelig for alle som deltar i debatter med deg, da det tegner et krystallklart bilde av deg.

Kommentar #335

Henry Østhassel

9 innlegg  136 kommentarer

Hykleri?

Publisert nesten 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Litt overraskende at du i så klartekst innrømmer at du aldri var sterk i troen. Det må ha vært veldig vanskelig å leve et liv hvor du bevisst måtte styre unna all verdens bøker som kunne få deg til å tenke nytt/annerledes.

Her ilegger du meg meninger jeg krystallklart har skrevet at jeg ikke har - du skriver; "Det må ha vært veldig vanskelig å leve et liv hvor du bevisst måtte styre unna all verdens bøker som kunne få deg til å tenke nytt/annerledes." Var det dette jeg skrev? Jeg skrev jo stikk motsatt - evnet du ikke å lese det? Jeg trodde en kort stund at du var anderledes, men du gjør helt bevisst akkurat det jeg har beskrevet flere ganger her på tråden. Jeg gir deg et ærlig svar slik du etterlyste - og blir møtt med forsøk på latterliggjøring og hån. Skjønner du nå hvorfor jeg ikke gidder å svare slike som deg her på tråden. What`s the point?

Evangeliekirken i Arendal har jeg aldri hørt om før du sendte linken. Den artiklen de skriver er gjengitt flere steder - det er min ærlige mening - respekterer du den eller håner og latterliggjør du min tro og min mening?

Du kan Google meg andre steder også. Eller du kan se SkattefunnFadesenellerVeien-jeg er vel nokså allsidig.

Igjen viser du din intoleranse når du peker på min intoleranse - dermed er det du akkurat det du søker å kritisere andre for. Hva kalles det? Hykleri?

Jeg kjenner et humanetiker ektepar her på Lista som er mer tolerante en du og meg til sammen. De ytrer aldri sin tro på intet, de kritiserer aldri noen for deres tro - de respekterer meg for min tro - og de håner meg aldri - og de er aldri nedlatende slik som du er. Og de lever i fred midt i Bibelbeltet blandt alle mørkemennene og fundamentalistene.

Med dette bryter jeg denne tråden og følger den ikke lengre.

Kommentar #336

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Holta #330:

Vel, når det gjelder skolen så er det sant at mange som fikk alternativ undervisning i Norge (ikke kristendom) ikke mente de ble ivaretatt i den norske skole. Mange klagde til menneskerettighetsdomstolen og fikk medhold. For jeg tror vi alle her kan være enige i at i et demokrati så må minoritetene beskyttes, ja? Se til Egypt...hvorfor har over 100 000 kristne flyktet? Fordi de ikke fikk - eller forventet å få - rettigheter i et islamstyrt land.

Hvis vi skulle fortsatt å ha en kristenstat (noe vi ihvertfall har litt igjen av - og det har ikke jeg noe personlig imot) og flertallet vil forfekte en tro - så blir det ekstra viktig å ivareta behov til de som tror på noe annet enn den kristne Gud. Hvis denne undervisningen ender opp med å sitte på gangen, eller en på andre måter forstår at alternativfaget `er bare tull`, så har staten misholdt sin plikt til å ivareta menneskets første frihet: religion-trosfrihet. Det er jo her, mener jeg, at kirken selv ikke har vært gode nok. Jeg kan således ikke se at det er andres skyld enn de kristne selv. Men kanskje kristne faktisk ikke kan ivareta andres livssynsfrihet da det strider imot plikten til å omvende? Isåfall beviser det at det ikke blir riktig med en Kristenstat slik vi hadde før.

Kommentar #337

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Løsningen

Publisert nesten 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Men kanskje kristne faktisk ikke kan ivareta andres livssynsfrihet da det strider imot plikten til å omvende?

La foreldre fritt starte skoler for sine barn. Stopp skoler som lærer folk opp til å overfalle andre.

Kommentar #338

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Projeksering

Publisert nesten 8 år siden

Projeksering er ikke logikk.

Du må få den selvforståelse og selvkritikk at du avslører deg selv når du bryter logikkens enkle lover.

Kommentar #339

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvorfor?

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er litt pussig at du til stadighet framhever elementær logikk som din sterke side - mens du hevder at dine motdebattanter ikke behersker kunsten.

De bryter jo hele tiden elementær logikk.

Det er med logikk som med alt annet. Leser du deg opp på det, og stiller harde krav til deg selv om at det du sier skal ligge innenfor logikkens regler, så blir man bedre på dette.

Egentlig er jeg rimelig sjokkert over at man kan ha debatt og se at horder fra høyskoler og universitet ikke er i nærheten av å skille hersketeknikkene og tankefeilene sine fra virkligheten. Det er et symptom på at det er svært mye galt med skolesystemet vårt. Budskapene er tydligvis det viktige, ikke at de er faktaorienterte og logisk konsistense.

Skolesystemet lærer de unge sitt budskap, uten å gi de redskapene til å prøve budskapet.

Kommentar #340

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Takk, det samme

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Projeksering er ikke logikk.

Du må få den selvforståelse og selvkritikk at du avslører deg selv når du bryter logikkens enkle lover.

Takk, det samme igjen. 

Kommentar #341

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Lars Stava. Gå til den siterte teksten.
Takk, det samme igjen.

Du må gjerne vise meg hvor jeg har brutt med logikken.

Kommentar #342

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

I dag kan vi se resultatet av denne debatten. VG's meningsmåling for august viser at Andre har gått tilbake fra 2,2 til 1,7%. Krf står på stedet hvil. Krf er innenfor feilmarginen, men Andre har en reell tilbakegang. 

Et par tråder til om samme tema og Andre er utryddet før valgdagen.  

Kommentar #343

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Et par tråder til om samme tema og Andre er utryddet før valgdagen.

Og man forventer iallefall minst to splittelser etter valget og når de 4000 stemmene denne sekten fikk er talt og fortært.

Kommentar #344

Lars Stava

0 innlegg  109 kommentarer

Selvforståelse og selvkfitikk

Publisert nesten 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Du må gjerne vise meg hvor jeg har brutt med logikken.

Jeg har sagt det jeg mener. Finn ut av det selv.

Kommentar #345

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
"Kan" du Bibelen, Holta? Hva vil i så fall det si? Og hva mener du med "selektiv tenkning"? Er det noe andre driver med, og som er deg fremmed?

Arild er rett og slett helt fantastisk på bibelen. Han er sjelden flink der!!!Han har studert den GRUNDIG.Pluss at han fikk sin barnelære som gutt hjemmefra og der ser man jo enda mange voksne her inne på verdidebatt ligger i dag. ha en fin fin dag!! Jeg beundrer Arild han er så flink!

Kommentar #346

svein krogenæs

11 innlegg  95 kommentarer

Krf, et vingleparti

Publisert nesten 8 år siden

Jeg støtter fullt ut det Henry Østhassel skriver i sitt hovedinnlegg. og anbefaler alle kristne til å lese igjennom det han uttaler om hva Krf har gjort, eller heller, ikke gjort. Før de bestemmer seg for hvilket parti de vil stemme på. 

Jeg kom i hu et postkort jeg en gang fikk.

Det var bilde av en sersjant, som skulle lære rekruttene å marsjere, og han sier følgende:

Nå har dere lært å gjøre høyre om, nå skal dere lære å gjøre venstre om, det er presis det samme, bare det rake motsatte.

Hareide har uttalt seg i halvkvedede viser, slik at det en sitter igjen med, er at han like godt kan støtte venstresiden som høyresiden.

Siden Krf mener seg å være et kristent parti, så skulle en tro, at det som hadde med den kristne tro å gjøre, hadde førsteprioritet der i gården, men slik kan man ta feil.

Hareide og Krf velger faktisk å sitte på gjerdet, til tross for at de har antydet å gi sin støtte til borgerlig side, men har pakket godt inn at de ikke vil gå i regjering sammen med Frp. Hareide har samtidig uttalt,  at han like gjerne kan tenke seg å støtte Ap, hvilket er å gi støtte til dem som burde være "hovedfienden," for et parti, som en gang valgte å kalle seg kristent, men som nå har distansert seg fra det første ordet i partinavnet.

Du som er bekjennende kristen, og vil at de kristne verdier igjen skal få betydning i landet vårt.

Vær derfor med å gi din stemme til et parti, som vil bygge opp igjen murene som sosialistene har revet ned.

Gi derfor din stemme til partiet De Kristne.

Godt valg!

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere