Rune Staven

402

Gud er God og rettferdig

Publisert: 15. jul 2013

Hei 

Gud er god og rettferdige. Den kristne vil mene dette, mens den vanntro har sine egne tanker om dette. Vi har alle vår tanker om Gud, om hvordan Gud fungerer og virker i oss og omkring oss. Gud er allt vitende selv om noen sier, om Han er alltvitende hvorfor kan Han ikke gjøre noe med denne verden. Det er mange ting vi enno ikke vet om Gud. Den kristne tror at Gud vil oss allt godt, mens den vanntro har gjerne andre tanker om dette. hvorfor er det så urettferdighet i denne verden når Gud er både God og rettferdig. Gud lar det både regne over det onde og det gode, og lar også solen kommer over den gode og den onde. hvem er den onde i Guds øyne? Jo den som synder gjør det onde i Guds øyne.

Gud er god og rettferdig, en dfinisjon av rettferdighet er lønn og ja eller straff som fortjent. Hvis det var opp til oss å avgjøre hva vi egentlig fortjente, ville vi ende opp med like mange svar som antall mennesker svarte.men det er ikke opp til oss, først og fremst fordi ingen av oss er gode.Gud er den eneste som er god. Noen vil protestere på dette utsagnet Gud er den enste som setter den standarden. Fordi Gud hater synden er Han nødt til å straffe dem som synder. Det er kansje ikke en tiltalende synd, men for å si det som det er når man får sitt eget univers, kan man sette sin egen standard,La oss gå utifra at det er Guds resonemant som må korigeres hver gang vi er uenige.

Det er utrolig vanskelig for oss å fatte Guds bunnløse hat mot synd. Vi kommer med unndskyldninger som ja jeg er til tider stolt, men ale sliter med stolthet, men Gud sier i ordspråkene 8,13 hovmod og stolhet hater jeg, hverken du eller meg kan fortelle Ham hvor mye Han kan hate det. Han kan hate og straffe det så hardt som Hans rettferdighet krever.Gud undskylder aldri synd, og Han er alltid konsekvent med denne etikken. Hver gang vi begynner å tviel på om Gud virkelig hater synd, trenger vi bare å se på korset, der Hans sønn ble torturet, hånet os slått på grunn av synd, VÅR SYND.Det er ingen tvil Gud hater synden, og må straffe den og Han er fullstendigt rettefrdig når Han gjør det.

Hvorfor forteller jeg dette ? Hvorfor vil jeg at man skal forstå at Gud er retteferdig og god selv om Han straffer synden. Hadde han ikke straffet synden. hadde det hatt noe betydning hva vi foretok oss da? Gud refser den Han elsker. om vi er ulydige så vil Han hjelpe oss på rette veien. Gud er tålmodig og full av miskunnhet. men hvor langt strekker den seg for oss? Gud vil at alle skal forstå hvorfor Han offret sin sønn for vår skyld. Han elsket oss så høyt at Han gav sin sønn den enebårne for vår skyld. alt er betalt og oppgjort. men vi må ta de valgene. og vi må forstå hvorfor Gud hater synden. når man gjør det så forstår man at Gud er god og rettferdig.

2 Pet 3:15-16 15 Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

Det er vanskelig for noen å forstå at Gud kan både være streng og God. Til og med en del troende tror ikke Gud er streng. noen ser på Gud som en snill bestefar. men Gud er er mye mer en en bestefar. Den som vil se ser. den som ikke vil se vil ikke se at Gud er god og rettferdig. Nåden ligger i vår oppdragelse ved Guds vilje. Uten å vite av synden ingen nåde har vi forstått. 

Opplever du Gud som God og rettferdig?  

mvh

Rune

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Nei - ikke enda...

Publisert over 7 år siden

Rune:

Opplever du Gud som God og rettferdig?
_____________________________________________

Er han 0 skatteyter?

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei

Jeg har ikke skrevet dette innlegget for å ta vekk fokuset på EN GUD som elsker oss så høyt at ingen av oss kan fatte dette, og en nåde som strekker seg lengere en noen av oss  kan forstå Men når vi begynner å forstå dette, så vil man også forstå hvor mye Gud hater synden. Det å overgi sin sønn for synden begrunn av oss. Så får man et lite bilde på Hans grenseløse hat for synden. Han gjør alt for at vi skal vende om i fra synden. Han refser oss Han veileder oss. og kaller på den vanntro, er en tålmodig Far som venter på vårt valg, slik som den lunkne sønnen vendte om.Vi er alle høyt elsket selv om noen ikke vil tro det heller.

mvh

Rune

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Opplever du Gud som God og rettferdig?

Nei.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Morten

Det kan jeg godt forstå på den måten du ser dette på.

Mvh

Rune

Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Opplever du Gud som God og rettferdig?

absolutt ikkje!

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Elias

Et ærlig svar og det jeg lurer på har Gud vært urettferdig mot deg? Og hvorfor sier du nei hvis du ikke tror på Gud. Det samme gjelder Morten.

Mvh

Rune

Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Gud undskylder aldri synd, og Han er alltid konsekvent med denne etikken. Hver gang vi begynner å tviel på om Gud virkelig hater synd, trenger vi bare å se på korset, der Hans sønn ble torturet, hånet os slått på grunn av synd, VÅR SYND.Det er ingen tvil Gud hater synden, og må straffe den og Han er fullstendigt rettefrdig når Han gjør det

Hvis gud hater synd, så kan han ikke samtidig være en allmektig og allvitende skaper. 

Tenk deg følgende: 

Du tar en tusj og trekker en linje over dataskjermen din. 

Du konstruerer så et dataprogram som har den egenskapen at det får en sirkel til å bevege seg tilfeldig over hele skjermen. Uten begrensninger. 

Gir det da mening å si at du hater at sirkelen krysser linjen, gitt at: 

a) Du visste på forhånd at programmet kom til å krysse linjen. 

b) Du kan endre programmet. 

c) Du kan vaske bort linjen. 

Åpenbart ikke. 

Er det meningsfylt å si at programmet er selv ansvarlig for å krysse linjen, og må derfor endre adferd fordi du hater at det krysser linjen? 

Er det meningsfylt å si at sirkelen må dømmes for å krysse linjen?

Åpenbart ikke. 

Den kristne forestillingen om synd og en allmektig, allvitende gud er meningsløs. 

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Mot meg?

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Et ærlig svar og det jeg lurer på har Gud vært urettferdig mot deg?

Eg er berre ein av 8 milliarder på jordoverflat. Har du sett deg rundt? Om du har, kvifor treng du spørje? Er du blind?

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Elias

Du tror jo ikke på Gud. Hvem har vert urettferdig mot de 8 milliarder hvis du ikke tror på Gud??

Mvh

Rune

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er din Gud

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du tror jo ikke på Gud

og din påstand vi diskuterer, med mindre kvar og ein av oss har sin private personlege gud, dvs at det for tida fins ca 8 milliardar og nokre til.

Som du ropar i skogen, får du svar.

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Følger du loven? Hvorfor gjør du det? Du er ikke nødt til det, det er jo ditt valg om du ønsker å bryte loven heller ikke. Hvilke konsekvenser vil det få for deg hvis du bryter loven og blir tatt.? Jo du blir straffet for din ugjerning. Straffen avhenger hva du har gjort. Men du slipper ikke unna straffen. Uansett er du bundet til et lovverk som hder deg innenfor sirkelen. Og bryter du denne sirkelen bryter du loven og bil få straff og når du har betalt og gjort opp for deg er du fri igjen men du er fremdeles innenfor sirkelen som binder deg til loverket. Synden gjør det samme binder deg når du en dag innser at noen utenfor sirkelen har betalt og gjort opp for din synd så vil du bli fri.

Mvh

Rune

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Elias 

Ja det er min Gud. Men ned hvilken rett har du til å kritisere noe du ikke vil tro på. Det blir jo ikke et riktig bilde på den du dømmer som du vet kke eksisterer.

Mvh

Rune

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Dette er vranglære og løgn!

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er utrolig vanskelig for oss å fatte Guds bunnløse hat mot synd. Vi kommer med unndskyldninger som ja jeg er til tider stolt, men ale sliter med stolthet, men Gud sier i ordspråkene 8,13 hovmod og stolhet hater jeg, hverken du eller meg kan fortelle Ham hvor mye Han kan hate det. Han kan hate og straffe det så hardt som Hans rettferdighet krever.Gud undskylder aldri synd, og Han er alltid konsekvent med denne etikken. Hver gang vi begynner å tviel på om Gud virkelig hater synd, trenger vi bare å se på korset, der Hans sønn ble torturet, hånet os slått på grunn av synd, VÅR SYND.Det er ingen tvil Gud hater synden, og må straffe den og Han er fullstendigt rettefrdig når Han gjør det.

Til dere ikke-kristne som leser dette; det er vranglære og løgn som Rune her presenterer. Dette er ikke den Gud som kristendommen forkynner, og dette er hån mot vår kjærlige og gode Gud.

Dersom Rune hadde hatt rett i sitt innlegg ville ikke Jesu død hatt noen hensikt i det hele tatt.

Jesus har tatt på seg synden vår på korset. Det eneste vi trenger å gjøre er å innse og forstå at vi er syndende mennesker og bekjenne våre synder for Ham. Da blir vi frelst av nåde og kan fortsette et liv i lyset veiledet av Den Hellige Ånd.

1. Joh 1:5-10 "Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss".

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Et ærlig svar

Publisert over 7 år siden

Rune til Elias Per:

Du tror jo ikke på Gud. Hvem har vert urettferdig mot de 8 milliarder hvis du ikke tror på Gud??
_______________________________________________________________________

Han hadde jo flere sønner, og Satan var jo en av dem? (Job 1.6-7)

Kommentar #15

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild Følger du loven? Hvorfor gjør du det? Du er ikke nødt til det, det er jo ditt valg om du ønsker å bryte loven heller ikke. Hvilke konsekvenser vil det få for deg hvis du bryter loven og blir tatt.? Jo du blir straffet for din ugjerning. Straffen avhenger hva du har gjort. Men du slipper ikke unna straffen. Uansett er du bundet til et lovverk som hder deg innenfor sirkelen. Og bryter du denne sirkelen bryter du loven og bil få straff og når du har betalt og gjort opp for deg er du fri igjen men du er fremdeles innenfor sirkelen som binder deg til loverket. Synden gjør det samme binder deg når du en dag innser at noen utenfor sirkelen har betalt og gjort opp for din synd så vil du bli fri.

Du skjønte tydeligvis ikke poenget mitt. 

Gud visste du kom til å bryte loven før han skapte deg. Altså, du var skapt for å bryte loven. Det var uunngålig. Du kan dermed ikke lastes for dette i ettertid. Din skaper er ansvarlig.  

Å snakke om fri vilje er meningsløst, når gud vet hva du kommer til å gjøre når han skaper deg.

Det er like meningsløst å snakke om en dom, når det er dommeren som har skapt deg til å utføre gjerningen som skal dømmes. 

Kommentar #16

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

En Sønn, Jesus

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Han hadde jo flere sønner, og Satan var jo en av dem? (Job 1.6-7)

Ut fra skriftens helhet så vet vi at Gud fader hadde en Sønn som var fra evighet av, de andre er skapte.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Korrekt

Publisert over 7 år siden

Aril Kvarangnes: Du kan dermed ikke lastes for dette i ettertid. Din skaper er ansvarlig
__________________________________________________________

Pred.9.7:  Så gå og spis ditt brød med glede,
                og drikk din vin med glede i hjertet!
                For Gud har allerede godtatt det du gjør

Kommentar #18

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du skjønte tydeligvis ikke poenget mitt.

Gud visste du kom til å bryte loven før han skapte deg. Altså, du var skapt for å bryte loven. Det var uunngålig. Du kan dermed ikke lastes for dette i ettertid. Din skaper er ansvarlig.

Å snakke om fri vilje er meningsløst, når gud vet hva du kommer til å gjøre når han skaper deg.

Det er like meningsløst å snakke om en dom, når det er dommeren som har skapt deg til å utføre gjerningen som skal dømmes.

 

Her må vi huske at er bare noe støv som vår herre skapte oss mennesker av.

Hva var så hensiktet med skaperverket, slik jeg ser det var det mennesket som gud ville gjøre til evighetsskapninger og gjøres oss lik han selv, på den måte at vi kunne fryde oss i den herlighet som han fryder seg i, i det himmelske.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Ut fra skriftens helhet

Publisert over 7 år siden

Kjell Bjørn:

Ut fra skriftens helhet så vet vi at Gud fader hadde en Sønn som var fra evighet av, de andre er skapte.
___________________________________________

hører også Job med, her fra 1.4-7: Jobs sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. De inviterte de tre søstrene sine til å spise og drikke sammen med dem. 5 Når dagene med festing var over, sendte Job bud for å hellige dem. Han sto tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som Job sa: «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Job alltid. 
 Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren.  7 Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» 

Gudesønnene finner du også i 1.Mos.6.4:Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.


Job1,6 viser til Job 2,1
Note : gudesønnene: himmelske vesener i Guds nærhet. Jf. 38,7; Sal 29,1; 89,7. Anklageren: Det hebr. ordet, satan, er i Jobs bok en tittel, ikke et egennavn. I noen andre tekster er det navnet på Guds motstander. =djevelen. Jf. 1 Krøn 21,1; Matt 4,10. 

Kommentar #20

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Her må vi huske at er bare noe støv som vår herre skapte oss mennesker av.

Hva var så hensiktet med skaperverket, slik jeg ser det var det mennesket som gud ville gjøre til evighetsskapninger og gjøres oss lik han selv, på den måte at vi kunne fryde oss i den herlighet som han fryder seg i, i det himmelske

Hva skal vi på jorden da? 

Den tiden vi er her = 0, om vi skal leve uendelig. 

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Selvfølgelig vet Gud dette hellers hadde Han ikke vert allmektige. Han vet om inngang og utgang. Men vi må alikavel ta våre egne valg uansett. For da er det vårt annsvar og ikke Gud sitt ansvar om vi vil vende oss bort fra synden.

Mvh

Rune

Kommentar #22

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild

Selvfølgelig vet Gud dette hellers hadde Han ikke vert allmektige. Han vet om inngang og utgang. Men vi må alikavel ta våre egne valg uansett. For da er det vårt annsvar og ikke Gud sitt ansvar om vi vil vende oss bort fra synden.

Mvh

Rune

Du klarer enda ikke helt å forstå, dessverre. 

Gud vet alt før han skaper deg. Dommen er allerede gitt når du blir skapt. Det gir derfor absolutt ingen mening å trekke inn personlig ansvar. Uansett hva du foretar deg, så er dommen gitt på forhånd. 

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Jeg forstod dette, men alikavel er det ditt ansvar for ditt eget liv.

Mvh

Rune

Kommentar #24

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Dette er vanskelige ting som det ikke finnes lettvinte svar på. For det første Gud er noe annet enn det vi mennesker definerer. Gud kan ikke forståes fullt ut Han er på mange måter ett mysterium. Men Han åpenbarte deler av seg selv for oss. Jeg er enig i at Gud hater synden, fordi den har en ødeleggende kraft. Gud er kjærlighet og Han hater å se at mennesker tar valg som skader oss og vår sjel:synden. Han vil at alle skal få se Hans kjærlige vesen.Derfor orket Han ikke å la oss forbli i våre synder, Han sendte Jesus til jorden for å rette opp det som synden hadde ødelagt. Jesus ba om å få slippe å tømme dette begeret, Han var redd for det Han skulle gjennom. Men der var ingen annen vei og heldigvis var Han lydig til døden.

Men Gud er ofte både -og. Nådig men også streng, kjærlig men kan også bli vred.Derfor kommer vi mennesker til kort i å beskrive Guds vesen.

Men det er Gud som har gitt oss kjærligheten og gjort oss istand til å elske hverandre og se forskjell på godt og ondt. Kjærligheten er født i Jesu hjerte og det er utfra Hans hjerte vi har lært hva kjærligheten er. Gud lengter etter å gi oss sin kjærlighet.Han drar varsomt i oss til vi våger å gi slipp og stole på Ham og komme inntil Ham. Der møter vi bare kjærlighet. Dette er nok ikke nye svar dere har hørt det før.Men det er likevel sannhet. Som jeg har fått se det iallefall, i ydmykhet vet jeg at vi har forskjellige opplevelser av.

Kommentar #25

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Et forsøk på å svare på det store spørsmålet - hvorfor er mennesket?

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hva skal vi på jorden da?

Mennesket er en del av universet av Guds skaperverk.

Var ikke mennesket skapt, da var Gud ikke Gud. At Gud er Gud er mennesket årsak til.

Hadde ikke Gud skapt mennesket, da hadde det ikke eksistert noen bevissthet om Gud. 

Det kristne mysterium består ikke i forsoningen mellom en herre og hans tjener, men mellom en far og hans sønn, oss mennesker.  Og denne forsoningen er ikke en gjenforening, men noe uendelig mye mer.  Den er gjenoppvekkelsen av bevisstheten om Enhet.  Enheten eller sammenhengen i at vi er skapt i Guds bilde.

Virkeligheten lærer oss at vi ikke finner meningen med livet i det skapte.  Vi tror at vi finner meningen med livet i vitenskapen, i matrialisme og økende apetitt på økende velstand.

Innerst inne har hvert menneske en følelse av at verden aldri kan tilfredsstille oss.

Hvordan frigjøre oss fra matrialismen og troen på verden som meningen med livet?

Det er det evige i oss som er vår sanne mening med livet.  Derfor vil matrialisme og økende hunger etter mer føre til en følelse av tomhet og savn.

Hvorfor er det evige i oss vår sanne mening med livet?  Fordi Gud er livgiveren og livets kilde.  Livets kilde er kjærlighet og kjærlighetens kraft bærer frukt - rik frukt.  Slik at vi skal oppleve virkelig liv fra kjærlighetens kilde som har gitt av seg selv - og fortsetter å gi av seg seg selv.  Men mennesket må selv velge Gud i frihet. For kjærligheten er ikke tvang eller slaveri, men frihet.

Vi hører til i universet og universet er skapt i kjærlighet.  Skapelsen er en kjærlighetshandling.  Kjærligheten til oss mennesker - at Han skapte for oss. For at vi skal elske Gud og hverandre, og dermed skape mer kjærlighet?  Det gir livet mening for de troende

For ateistene gir dette sikkert ingen mening.  For ateisme er en filosofi uten håp.

 Kjærlighet - likhet - selvoppofrelse - og toleranse finnes som objektive goder. Dersom Gud ikke eksisterer, så eksisterer heller ikke moralsk plikt og etiske verdier.

Dersom Gud ikke eksisterer, er livet til syvende og sist meningsløst. Da er livet dømt til å ende med døden. Da spiller det jo ingen rolle hvordan vi lever. Når alt kommer til alt er ingenting av det vi gjorde eller om vi i hele tatt eksisterer av betydning.

Det betyr at om ateisme er sannheten, er livet i det store bildet meningsløst.

Dersom Gud ikke eksisterer, lever vi uten håp om å bli berget fra vår begrensede eksistens. Derfor er spørsmålet om Guds eksistens helt avgjørende.

Dersom Gud ikke eksisterer, så finnes det ikke noe håp om å unnslippe alderdom, sykdom og død. Det finnes ikke noe liv etter døden. Derfor er ateisme en filosofi uten håp.

Men dersom Gud faktisk eksisterer, så er det ikke bare mening og håp. Da er det også mulig å ha et personlig kjennskap til Gud og Hans kjærlighet.

Det betyr ikke bare enormt mye for hele menneskeheten, men det er av stor betydning også for oss selv - for oss personlig.

Dersom Gud finnes, bør det være av stor interesse.

Livets store spørsmål blir da: Hvordan bør forholdet mitt til dette vesenet være som jeg baserer hele min eksistens på?

Hvis vi erklærer Gud for å være død som ateistene gjør, da overtar vi Guds plass.  Endelig slipper vi da å være en annens eiendom, da eier vi oss selv og verden.  Endelig kan vi gjøre som vi vil.  Vi avskaffer Gud, da finnes det ingen målestokk vi må forholde oss tiil.  Hva som da skjer med menneskene da vi kjenner menneskenes iboende ondskap og hva skjer med verden.  Vi begynner vi å få en anelse om det.  Ingen god anelse, men historien viser oss massemyrderier i et kjempomfang og liv i frykt og uten håp.

Kommentar #26

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild

Jeg forstod dette, men alikavel er det ditt ansvar for ditt eget liv.

Mvh

Rune

Nei, ikke i med hensyn til moral og etikk. Dommen er uansett gitt, på forhånd. Uansett hva du gjør i livet. 

Noe annet er logisk umulig, hvis gud er skapende, allmektig og allvitende. 

Kommentar #27

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
ar ikke mennesket skapt, da var Gud ikke Gud. At Gud er Gud er mennesket årsak ti

Sirkulært.

Enten så er det mennesket som har skapt gud, eller så har gud skapt mennesket. Begge kan ikke være årsaken til begge. 

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei moderator

Er det person angrep å si at noen har for lite visdom? Da begynner jeg å spekulere på hva som er lov å si kan dere begrunne hva som var personal angrep med å si dette???? Det hadde vert inntrisant å vite dette:) Dette ble for dumt

Mvh

Rune

Kommentar #29

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
adde ikke Gud skapt mennesket, da hadde det ikke eksistert noen bevissthet om Gu

Jo, han kunne skapt andre bevisste vesener...

Ellers ser jeg ikke at denne kopien av et tidligere innlegg du har postet her på VD adresserer noe av det jeg snakker om. 

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Det er du som begrenser Gud. Vi har ingen undskyldning. Når dommen står for døren.

Mvh

Rune

Kommentar #31

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

For lite visdom

Publisert over 7 år siden

Det må være fullt mulig å debattere et tema uten å karakterisere hverandre.

Det skjer derfor altfor ofte med noen debattanter, de må hele tiden fortelle andre hvor lite de forstår eller hvor mye større innsikt de selv har. Det er debatt på et nivå vi helst vil unngå, selv om det er vanskelig å få sagt fra hver gang det skjer.

La nå argumentene tale for seg, så forstår vi andre hvem som har visdom.

Kommentar #32

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Jesus er løsningen.

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Gud visste du kom til å bryte loven før han skapte deg. Altså, du var skapt for å bryte loven. Det var uunngålig. Du kan dermed ikke lastes for dette i ettertid. Din skaper er ansvarlig.

Slik jeg ser det så var alt planlagt til siste ting, og jeg tro også at gud forutså at mennesket ikke kom til å bestå prøven og ikke spise av frukten.

Men det er gjerne hopper over er det ord i Ef brevet der det står at Gud utvalgte oss i Jesus før han skapte oss.

Da tok han vel ansvart på seg selv, han ofret sin eneste sønn og gav han som et sonoffer for hele verdens mennesker.

Her der en litt av det veldige i Guds evige plan.

Dette som Jesus gjorde for menneskeheten, gjør at den som av egen fri vilje sier at ja til Jesus, han skal aldri gå fortapt, men få et evig liv i himmelen.

Ef1,4 slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.

Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Ellers ser jeg ikke at denne kopien av et tidligere innlegg du har postet her på VD adresserer noe av det jeg snakker om.

Det hadde jeg heller ikke forventet.  At jeg har postet deler av kommentaren tidligere, svekker ikke kommentaren og synspunktene.  Ellers er det fint å se at du følger med å leser kommentarene mine.

Men Arild, hva mener du er meningen med livet?  Og hvilke argumenter og forståelse har du av mennesket i verden og i universet?

Er din forståelse av meningen med livet kun materialisme?

 

Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Enten så er det mennesket som har skapt gud, eller så har gud skapt mennesket.

Jeg har forstår at ateister ikke forstår det jeg forsøker å forklare.  Men det jo interressant at du tror litt på at Gud ER og på kjærligheten.

Så da kan du jo forklare menneskets bevissthet og ubevissthet i samme slengen. 

Kommentar #35

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild

Det er du som begrenser Gud. Vi har ingen undskyldning. Når dommen står for døren.

Mvh

Hvordan kan jeg begrense gud?

For argumentets skyld aksepterer jeg jo gud nøyaktig slik han er beskrevet. 

1.Gud vet alt. 

2.Han vet da alt som kommer til å skje med deg før han skaper deg. 

3.Han vet da også hvordan han også skal dømme deg før han skaper deg.  

4.Dommen er altså gitt på forhånd. 

Det er ikke et veldig komplisert argument. Hvor finner du feilen, og forklar hvorfor?

Kommentar #36

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det skjer derfor altfor ofte med noen debattanter, de må hele tiden fortelle andre hvor lite de forstår eller hvor mye større innsikt de selv har. Det er debatt på et nivå vi helst vil unngå, selv om det er vanskelig å få sagt fra hver gang det skjer.

La nå argumentene tale for seg, så forstår vi andre hvem som har visdom.

Endelig.  Takk til moderator.

Kommentar #37

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Men det er gjerne hopper over er det ord i Ef brevet der det står at Gud utvalgte oss i Jesus før han skapte oss

Gud vet jo hvem som kommer til å tro før han skaper dem. Og motsatt. 

Hva er da poenget med å prøve og endre adferd, eller tenke annerledes? Gud vet hva du vil gjøre allerede. Det hjelper ikke å formane til at andre skal tro, eller lytte. 

Kommentar #38

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men Arild, hva mener du er meningen med livet? Og hvilke argumenter og forståelse har du av mennesket i verden og i universet?

Jeg skjønner ikke spørsmålene, de må klargjøres. 

Hva betyr "meningen med livet"?

Spør du her om livet har,  objektivt sett, en "mening", eller om hva som gjør mitt liv (personlig) meningsfylt (hva som er viktig for meg)?

Jeg har ingen argumenter av mennesket i verden og i universet. 

Min forståelse av mennesket i verden og universet, vel det var et usannsynlig vidt spørsmål. I hvilken kontekst? Hvordan vi ble til? Det har jeg i så fall en helt grei og delvis forståelse av, jeg er ingen fagmann, men vet da noe. Jeg akter ikke å legge frem alt det her, det tar for lang tid. Kan bare referere til fysikk, kjemi og biologi. Det meste er relativt lett tilgjengelig. Psykologien vet jeg litt mer om. Der har jeg noen studiepoeng....

Kommentar #39

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Min forståelse av mennesket i verden og universet, vel det var et usannsynlig vidt spørsmål.

Det er jo slike spørsmål du stiller andre.  Så hvorfor stiller du disse store spørsmålene?  Bare for å kritisere etterpå at du har lest svaret før?

For har jeg tenkt nøye gjennom det og funnet den ene forklaringen som forklarer skapelsen og kjærligheten, da må det gjentas.

Da det gjelder menneskets særegenhet i universet som bla fremste skapning, er du altså helt tom. Det samme da det gjelder bevissthet og ubevisstheten.

Det er slik med ateismen, den gir ingen svar på livet - på menneskets særegenhet osv.  Ateismen har ingen svar -  bare spørsmål.  På grunnleggende spørsmål.  Troen har svarene ateistene mangler.

Det viser spørsmålene dine og dine manglende svar.

Kommentar #40

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Moderator

Dette er jo mitt innlegg. Mmm :):) merkeligt Hvor går grensen på egne innlegg?

Mvh

Rune

Kommentar #41

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Ja Gud vet alt. Men om Han vet alt, så er det opp til oss å ta det valget uansett.om man vil omvende seg fra synden eller ikke. Gud tar ikke dette valget for oss.

Mvh

Rune

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

142 innlegg  13843 kommentarer

Gud har alltid svar...og grenser

Publisert over 7 år siden

Rune skrev:

Dette er jo mitt innlegg. Mmm :):) merkeligt Hvor går grensen på egne innlegg?
________________________________________________________________

Salm.119.96: Jeg ser at alt som er fullkomment, har en grense, men ditt bud når uendelig vidt.

Kommentar #43

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo slike spørsmål du stiller andre. Så hvorfor stiller du disse store spørsmålene? Bare for å kritisere etterpå at du har lest svaret før?

For har jeg tenkt nøye gjennom det og funnet den ene forklaringen som forklarer skapelsen og kjærligheten, da må det gjentas.

Da det gjelder menneskets særegenhet i universet som bla fremste skapning, er du altså helt tom. Det samme da det gjelder bevissthet og ubevisstheten.

Det er slik med ateismen, den gir ingen svar på livet - på menneskets særegenhet osv. Ateismen har ingen svar - bare spørsmål. På grunnleggende spørsmål. Troen har svarene ateistene mangler.

Det viser spørsmålene dine og dine manglende svar.

Ærlig talt, Fjærdingen?

Forventer du en forklaring på bevissthet? Det er jo ikke et godt definert begrep en gang. Hvordan kan du påberope deg å ha en fullgod forklaring på noe vi ikke enda har avklart hva er? Hvordan kan jeg vite at vi i det hele tatt snakker om det samme?

Ditt spørsmål om meningen med livet er meningsløst i seg selv. Av samme årsak. En må jo først demonstrere at det finnes en objektiv mening, før man kan identifisere hva den meningen måtte være. Du kan ikke lage et kart av et terreng som ikke enda eksisterer. Spørsmålet er i denne konteksten meningsløst. 

Jeg kan fortelle deg hvilken mening JEG tillegger mitt eget liv, men jeg antar at du ikke er på jakt etter slikt?

Du bygger på grunnløse antakelser. Disse antakelsene må først defineres, ha substans og meningsinnhold, før en kan identifisere og forklare. 

Dette er elementært. Du demonstrerer her bare hvor lite du har forstått når det kommer til eksistensielle og viktige spørsmål. 

Kommentar #44

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Gud er kjærlighet og Han hater å se at mennesker tar valg som skader oss og vår sjel:synden. Han vil at alle skal få se Hans kjærlige vesen.Derfor orket Han ikke å la oss forbli i våre synder, Han sendte Jesus til jorden for å rette opp det som synden hadde ødelagt. Jesus ba om å få slippe å tømme dette begeret, Han var redd for det Han skulle gjennom. Men der var ingen annen vei og heldigvis var Han lydig til døden.

Men Gud er ofte både -og. Nådig men også streng, kjærlig men kan også bli vred.Derfor kommer vi mennesker til kort i å beskrive Guds vesen.

Men det er Gud som har gitt oss kjærligheten og gjort oss istand til å elske hverandre og se forskjell på godt og ondt. Kjærligheten er født i Jesu hjerte og det er utfra Hans hjerte vi har lært hva kjærligheten er. Gud lengter etter å gi oss sin kjærlighet.Han drar varsomt i oss til vi våger å gi slipp og stole på Ham og komme inntil Ham. Der møter vi bare kjærlighet. Dette er nok ikke nye svar dere har hørt det før.Men det er likevel sannhet. Som jeg har fått se det iallefall, i ydmykhet vet jeg at vi har forskjellige opplevelser av.

En flott forklaring Randi.

Som selve innlegget sier "Gud er god og rettferdig". Det er helt sant, og der er ikke noe men ... Han er god og rettferdig, punktum.

Rom 12:18-21 "Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. 19 Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

Guds vrede rammer de ulydige og ikke de som er frelst av nåde og lever i lyset i Ånden. Det er den store forskjellen.

Kommentar #45

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild

Ja Gud vet alt. Men om Han vet alt, så er det opp til oss å ta det valget uansett.om man vil omvende seg fra synden eller ikke. Gud tar ikke dette valget for oss.

Mvh

Run

Han kjenner allerede valget du skal ta. Han kjente til det før han skapte deg, når han skapte deg, og etter han skapte deg. Det er derfor hans intensjon at du tar de valgene du tar. 

Ergo kan ikke du ta andre valg enn det som er hans intensjon, fordi et slikt valg vil avvike fra det som guden din allerede visste du ville gjør - og det er logisk umulig, gitt hans allvitenhet. 

Hvis Jehova eksisterer så er du en marionett. Alt som skjer er hans vilje. 

Kommentar #46

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette er elementært. Du demonstrerer her bare hvor lite du har forstått når det kommer til eksistensielle og viktige spørsmål.

Svarene på de store spørsmålene finnes ikke i vitenskapen og forskningen.  Men jeg kan da forklare vitenskapelig forskning på bevisstheten.  På nær døden opplevelser.  På den 6. sans og vitenskapsforsøk på å måle energien i en bønn til Gud.

For det er også gjort vitenskapelige forsøk på å måle energien ved bønn.  Energien viste en utrolig sterk økning.

Så kan jo du bortforklare.  Det er jo ateistene spesialister på.  Å bortforklare det de ikke forstår, ved å fortelle troende hvor dumme de egentlig er.

Kommentar #47

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Mads 

Ditt siste svar er jeg enig I

Mvh

Rune

Kommentar #48

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei Arild

Men allivel ditt valg. Uansett hvordan du velger å se dette.

Mvh

Rune

Kommentar #49

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Arild

Men allivel ditt valg. Uansett hvordan du velger å se dette.

Mvh

Rune

Hvordan kan det være et fritt valg, når noen allerede kjenner til hva jeg skal gjøre?

Vennligst forklar. 

Kommentar #50

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Svarene på de store spørsmålene finnes ikke i vitenskapen og forskningen. Men jeg kan da forklare vitenskapelig forskning på bevisstheten. På nær døden opplevelser. På den 6. sans og vitenskapsforsøk på å måle energien i en bønn til Gud.

For det er også gjort vitenskapelige forsøk på å måle energien ved bønn. Energien viste en utrolig sterk økning.

Så kan jo du bortforklare. Det er jo ateistene spesialister på. Å bortforklare det de ikke forstår, ved å fortelle troende hvor dumme de egentlig er

Når det gjelder dette konkrete innlegget har jeg ikke snakket om vitenskap og forskning. Jeg har akseptert (for argumentets skyld) Jehovas atribtutter, og utledet de logiske konsekvensene av et slikt vesen, og en slik skaper.  

Så langt har ingen presentert et eneste gyldig motargument og forklart hvorfor jeg tar feil. Det burde være enkelt å vise, hvis jeg var helt på viddene. 

Ellers: Hvilken type energi, snakker du om - og vennligst oppgi kilder. En så fantastisk påstand bør ha god dokuemtasjon. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere