Rune Staven

402

Gud er God og rettferdig

Publisert: 15. jul 2013

Hei 

Gud er god og rettferdige. Den kristne vil mene dette, mens den vanntro har sine egne tanker om dette. Vi har alle vår tanker om Gud, om hvordan Gud fungerer og virker i oss og omkring oss. Gud er allt vitende selv om noen sier, om Han er alltvitende hvorfor kan Han ikke gjøre noe med denne verden. Det er mange ting vi enno ikke vet om Gud. Den kristne tror at Gud vil oss allt godt, mens den vanntro har gjerne andre tanker om dette. hvorfor er det så urettferdighet i denne verden når Gud er både God og rettferdig. Gud lar det både regne over det onde og det gode, og lar også solen kommer over den gode og den onde. hvem er den onde i Guds øyne? Jo den som synder gjør det onde i Guds øyne.

Gud er god og rettferdig, en dfinisjon av rettferdighet er lønn og ja eller straff som fortjent. Hvis det var opp til oss å avgjøre hva vi egentlig fortjente, ville vi ende opp med like mange svar som antall mennesker svarte.men det er ikke opp til oss, først og fremst fordi ingen av oss er gode.Gud er den eneste som er god. Noen vil protestere på dette utsagnet Gud er den enste som setter den standarden. Fordi Gud hater synden er Han nødt til å straffe dem som synder. Det er kansje ikke en tiltalende synd, men for å si det som det er når man får sitt eget univers, kan man sette sin egen standard,La oss gå utifra at det er Guds resonemant som må korigeres hver gang vi er uenige.

Det er utrolig vanskelig for oss å fatte Guds bunnløse hat mot synd. Vi kommer med unndskyldninger som ja jeg er til tider stolt, men ale sliter med stolthet, men Gud sier i ordspråkene 8,13 hovmod og stolhet hater jeg, hverken du eller meg kan fortelle Ham hvor mye Han kan hate det. Han kan hate og straffe det så hardt som Hans rettferdighet krever.Gud undskylder aldri synd, og Han er alltid konsekvent med denne etikken. Hver gang vi begynner å tviel på om Gud virkelig hater synd, trenger vi bare å se på korset, der Hans sønn ble torturet, hånet os slått på grunn av synd, VÅR SYND.Det er ingen tvil Gud hater synden, og må straffe den og Han er fullstendigt rettefrdig når Han gjør det.

Hvorfor forteller jeg dette ? Hvorfor vil jeg at man skal forstå at Gud er retteferdig og god selv om Han straffer synden. Hadde han ikke straffet synden. hadde det hatt noe betydning hva vi foretok oss da? Gud refser den Han elsker. om vi er ulydige så vil Han hjelpe oss på rette veien. Gud er tålmodig og full av miskunnhet. men hvor langt strekker den seg for oss? Gud vil at alle skal forstå hvorfor Han offret sin sønn for vår skyld. Han elsket oss så høyt at Han gav sin sønn den enebårne for vår skyld. alt er betalt og oppgjort. men vi må ta de valgene. og vi må forstå hvorfor Gud hater synden. når man gjør det så forstår man at Gud er god og rettferdig.

2 Pet 3:15-16 15 Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.

Det er vanskelig for noen å forstå at Gud kan både være streng og God. Til og med en del troende tror ikke Gud er streng. noen ser på Gud som en snill bestefar. men Gud er er mye mer en en bestefar. Den som vil se ser. den som ikke vil se vil ikke se at Gud er god og rettferdig. Nåden ligger i vår oppdragelse ved Guds vilje. Uten å vite av synden ingen nåde har vi forstått. 

Opplever du Gud som God og rettferdig?  

mvh

Rune

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Mads Skrev: "Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud. Disse menneskene er farlige!"Skal så ikke dette oppfattes som at det ikke i det hele tatt skal forkynnes om synd?

Dette må ses i rette sammenheng.

Jeg har skrevet og forklart dette i mangfoldige kommentarer de siste ukene, så der er ingen grunn til ikke å forstå dette - for de som vil. Når jeg snakker om syndeforkynnelse snakker jeg om en unaturlig vekting av synden i forhold til evangeliet ellers.

Og jeg opprettholder at dette er en meget alvorlig forkynnelse som skader kristendommen, når man ikke forteller om den riktige helheten ved frelsen, nåden og kjærligheten.

Kommentar #202

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kommentar #203

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Her må jeg si meg enig med deg, Kjell Bjørn.

Men forkynnelsen skal aldri være ensidig. En skal aldri angripe eller dømme en meddebattant. Trådstarter skal heller ikke dømmes! :-)

Kan du utdype hva du er enig i Ragnhild, slik at vi kan få dette oppklart?

Kommentar #204

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

For å sette på plass

Publisert nesten 8 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
La oss først avklare om vi debatterer det samme. Berg og jeg gjorde det ikke. Han debatterer determinisme fra et naturalistisk perspektiv. Det finner jeg snevert og irrelevant, da det er et perspektiv som er fullstendig bundet av tid og rom. Virkeligheten er mer enn det.

Jeg har her ofte påpekt at vår verden, uten noe "hinsidig", kan bestå av dimensjoner vi ikke kan orientere oss i. Kan en intelligens som går langt utover vår, ha styring her? Det kan tenkes. Men kan det tenkes at en slik intelligent makt skaffer seg en mikro-mikroskopisk lekestue, der den går inn som en stammegud og oppretter avtaler med noen menneskekryp om sexuelle vaner og ofring av dyr og mennesker? På hvilket nivå diskuterer vi? Vi bruker alle vår logikk, som er begrenset til de dimensjonene som vi nå en gang er begrenset til - i vår "lekestue". Og med den logikken blir det religiøse bibelsnakket for oss som ikke er religiøse, bare gammelt barbarisk og primitivt tøv. Jeg tenker da på pakter, ofring og jeg hadde nær sagt gud vet hva.

Dette er ikke nedvurdering av deg og andre Sigurd, jeg forsøker bare å ærlig sette diskusjonen på plass.

Kommentar #205

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nivå

Publisert nesten 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
På hvilket nivå diskuterer vi?

Det hele koker vel egentlig ned til: "Er det min oppfatning av virkeligheten som er den ultimate sannhet?".

Hvis det er en intelligens bak vår erfarbare virkelighet, hvilket vi, hvis vi skal være ærlige, ikke vet noe om, kan vi da anta at denne intelligensen er "den første beveger"? Eller er det "turtles all the way down"? 

Ellers er jeg enig med deg i at å anta at en gud etter den modell som skisseres i GT ikke virker som et særlig godt argument for å hevde at der finnes en bevisst intelligens bak den virkelighet som kan erfares i menneskets sansbare dimensjoner.

Kommentar #206

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jeg mener:

Publisert nesten 8 år siden
Denne setningen av Mads Tore.... "Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud" ...er en uheldig formulering. Jeg tolker den slik som Kjell Bjørn gjør, men ser jo av andre kommentarer at Mads Tore kanskje har et litt nyansert syn på saken allikevel :-). Jeg mener ellers at det er synden som er satans verk, og at det må advares mot det som i Bibelen beskrives som synd. Ikke bare det som har med sex å gjøre selvfølgelig. Jeg mener at fordømmelse også er synd, og at trådstarter også ofte er utsatt for fordømmelse. Noen kommentarer er slettet, og det er jo bra for både den ene og den andre. Jeg ser ellers at vi som tror er enige om det viktigste. Kanskje vi skal holde fast på det, og vise verden at vi tross alt ELSKER hverandre? Mvh Ragnhild...på iPad.
Kommentar #207

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Mads Tore.

Publisert nesten 8 år siden
Du skrev: Kan du utdype hva du er enig i Ragnhild, slik at vi kan få dette oppklart? Min forrige kommentar var et forsøk på oppklaring. :-)
Kommentar #208

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Løsningene vil komme om interessen er stor og motivert nok

Publisert nesten 8 år siden

Arild Kvangarsnes:

Nei. Løsninger, eller gode forklaringer, springer ut av falsifikasjon. Altså, å falsifisere konkurrerende hypoteser om virkeligheten. Logikk er et av flere grunnleggende hjelpemiddel som kan hjelpe å avsløre at en er på ville veier. Spesielt når en utveksler ideer.
_________________________________________________________________

Løsningene bør helst ikke springe ut av egne ideer/ forklaringer - Bibelen er selv med på å forklare at intet profetord er gitt til egen tydning... mange mener da at man må være flere sammen med å tyde, men det blir også feil da ordet fortsetter med at aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje.

Altså er det ikke menneskene som skal tyde teksten, men profetene, dvs Bibelen selv bringer frem sannhetene om man finner frem til sammenhengene i den, da er det ingen som kan si at den og den har tolket dette dihen når det er Bibelen i seg selv som både taler i lignelser og forklarer dem.

Når Gud samler alt vann på ett sted (og kalte et for hav 1.Mos.1.9-10) så bør det ringe en bjelle en eller annen plass? Det er vel ikke mulig å samle absolutt alt vann til et sted? Men når Åp.17.15 forklarer at vannene du så er folk og nasjoner... altså folkehavet, da blir liksom alt litt bedre forståelig? Slik mener nå jeg at en bør kunne utveksle ideer om funn i skriften, og ikke om egne meninger og tolkninger. 

 

Kommentar #209

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Sitat Ragnhild:

Denne setningen av Mads Tore.... "Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud" ...er en uheldig formulering. Jeg tolker den slik som Kjell Bjørn gjør, men ser jo av andre kommentarer at Mads Tore kanskje har et litt nyansert syn på saken allikevel :-). Jeg mener ellers at det er synden som er satans verk, og at det må advares mot det som i Bibelen beskrives som synd. Ikke bare det som har med sex å gjøre selvfølgelig.

*****

Jeg er klar over at dette ikke er søndagsskolepensum; og derfor en direkte tale.

Jeg mener at kristne som bevisst vektlegger synden større betydning enn selve evangeliet, synder imot Guds Ord, og forkynner ikke sannheten. Og hvem tjener på dette?

De som i utgangspunktet (basert på aktiv forkynnelse) bør vite veldig godt hva som er evangeliets budskap, har ingen rett til å drive en slik form for skjev forkynnelse hvor synden vektlegges og skremmer bort ufrelste.

Luk 12:35-48 slutter slik: "... Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer".

Dersom dette gjelder en betrodd forkynner, eller en forkynner som gir inntrykk av å være betrodd, er dette svært alvorlig da denne personen kan ha sterk innflytelse på søkende og ikke-kristne som prøver å forstå hva kristendommen handler om.

Kommentar #210

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det som det er uenighet om her, er hvorvidt synden ikke skal forkynnes i de kristne forsamlinger, i det hele tatt.

Jeg mener synden skal forkynnes i kristne forsamlinger.  Så da er vi enige såvidt jeg forstår.

Kommentar #211

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det har du også tydelig demonstrert her. Svaret ditt var som forventet : Meningsløst.

Jeg må le.  Det er latterlig som vanlig.

Slik er det hver gang ateister går tom for argumenter.  De troende skjønner ingenting og er dumme som bæra.

Slik du kommenterer trosspørsmål og alt som har med Gud å gjøre, så hadde jeg vært forsiktig med å blamere kunnskapsnivået og forståelsen du demonstrerer. Hver eneste gang.  

Totalt hjelpeløst av en som skal skryte på seg en haug med utdannelse.  For noe må du jo ha lært Arild utover å kalle andre for dumme.  Selv om det ikke ser ut som du har lært noe meningsfylt i hele tatt.

Det er godt gjort nærmest hver eneste gang å kalle andre for dumme.  "De som sier det - de er dumme de."

Det slår aldri feil i dine kommentarer.

Kommentar #212

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det som det er uenighet om her, er hvorvidt synden ikke skal forkynnes i de kristne forsamlinger, i det hele tatt.

Jeg også mener at synden skal forkynnes i kristne forsamlinger.

Kommentar #213

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Datatrøbbel?

Publisert nesten 8 år siden

Robin Tande:

Jeg har heller ikke noe tro. Men fantasere kan jeg tillate meg. Det du her skriver ligner litt på slike mine fantasier. Matematikken gir hint om at uendelig ikke er uendelig, og at null aldri blir en nulltilstand; når noe går mot null, er det noe annet som går mot uendelig og omvendt. Går man mot det uendelige utover den positive tallinjen, kan det virke som om man kommer tilbake langs den negative linjen.
_______________________________________________

Fantasier må man gjerne ha, men dog under fantasiens flagg. ;-) For fantasi egner seg dårlig til å forklare bibelske forhold, de (forklaringene) springer ut av bibelteksten av seg selv, enten ved å følge strømmen av bibelhenvisninger, eller ved å bruke såkalte ”nøkkelord” som søkerord i en bibelsk ordliste til den saken man diskuterer.

Bruker man en databibel kan man søke flere ord i en setningsammenheng, eller hele setninger om man er stødig i riktig setningsstavelser. Som eksempel kan jeg gi: (”Jorden var) ”øde og tom” og en får opp 1.Mos.1.2 som lignelse og Jer.4.23 ff som forklaring.

Matematikk er grei nok, det beviser ”Bibelkoden 1 og II” av Michael Drosnin som har basert hele skriften som et sammenhengende ord og løse den ved hjelp av bokstavhopping på en spesiell måte som gjør at man finner andre ord og betydninger ved hjelp av store datamaskiner. Forbløffende opplysninger kommer da frem. Den forutså mordet på Ytzak Rabin som ble advart, men trodde ikke på dette. Etterpå fant de også navnet på morderen like ved navnet på Rabin… valget på nåværende statsminister i Israel ved sin første periode ble også forutsagt ved hjelp av tallanalyse av skriften.

Nethanyahu vant med minst mulig margin, klengenavnet Bibi sto der også. Han også var forutsett et drap, - de fikk ikke møte ham, men advarte gjennom hans far, ha skulle myrdes på en utenlandsreise… han dro ikke men avmeldte pga sykdom. Etterpå fant Drosnin i skriften at mordet var utsatt, en annen skulle bli drept…

Når alt kom til alt så det ut som at hvem som helst kunne man finne i Bibelen om man brukte tallkombinasjonen, med navn, fødested, år og datoer, yrke etc. - så til slutt fant Drosnin ut at de hadde ikke store nok datamaskiner, for opplysningene virket som de kunne ligge lagvis oppå hverandre. All verdens datamaskiner makter ikke en slik oppgave, og en trengte også en spesiell kodenøkkel for å løse all informasjonen som ligger lagret, og for å kunne holde seg på riktig lag. Drosnin mener at dette egentlig er den forseglede bok, hvor nøkkelen ligger et sted i fremtiden når datamaskinene får større kapasitet.

Kommentar #214

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Filosofi er spennende og motiverende

Publisert nesten 8 år siden

Mette:

" "Anser du deg selv kun som en ubetydelig skapning, når universet er foldet sammen inni deg?""

Litt spennende å angripe denne setningen fra en systemteoretisk vinkel, slik vi gjenkjenner et menneske ut fra dets DNA. Da skulle vel Gud selv kunne gi seg til kjenne ut fra sine spesifikke egenskaper - i mennesket?
_______________________________________________

Ja Mette, dette med universet foldet inne i seg må vel være en gåte? Det handler sikkert om universets byggesteiner? Guds partikkel (Higgs partikkel) er jo nettopp funnet, og vi vet jo ikke riktig ennå hva vitenskapen skal bruke denne til? Her kan vi jo gjøre som Tande og fantasere?

Hjemlengsel?

Imidlertid kan vi lese fra Heb.11.12: Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand.
13 I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. 14 Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. 15 Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. 16 Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem.

Kommentar #215

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Det gjør du rett i !!!

Publisert nesten 8 år siden

Ragnhild Kimo:  Jeg mener ellers at det er synden som er satans verk, og at det må advares mot det som i Bibelen beskrives som synd.
______________________________________________

Her treffer du umiddelbart blink og det med en innertier. Hvis hver og en skulle dømmes etter all synd mennesker begår, da ville nok dommens dag gå over langt flere dager... (Matt.12.31:  Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.32 Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.)

Alle mennesker som verken har sett eller hørt noe til Menneskesønnen eller Ånden (som er Gud selv, Joh.4.24) har ikke noe å frykte på grunn av den synd verden lever og vil fortsette å leve i, for penger er jo roten til alt ondt? For å ta et oppgjør med synden, må du leve pengelens og det klarer du vel ikke før Gud selv åpner himmelrikets porter?

Skriften er klar på at all synd skal bli tilgitt ved den siste basun, (1.Kor.15.52 ff) og de som dømmes er under han du nevnte. Bibelen nevner ingen andre enn fortapelsens sønn som dømmes og går fortapt, i Joh.17.12:Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt unntatt fortapelsens sønn, så Skriften skulle bli oppfylt.

Da jeg var hos dem, er den aller siste tid når Satan tilintetgjøres etter det tusenårige riket. (Åp.20.7-10) Det er også han som kastes i fengsel for tusen år. (Åp.20.2) Skriftens oppfyllelse er de dødes oppstandelse. (Åp.10.6-7, 1.Kor.15.52)

 

Kommentar #216

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må le. Det er latterlig som vanlig.

Slik er det hver gang ateister går tom for argumenter. De troende skjønner ingenting og er dumme som bæra.

Slik du kommenterer trosspørsmål og alt som har med Gud å gjøre, så hadde jeg vært forsiktig med å blamere kunnskapsnivået og forståelsen du demonstrerer. Hver eneste gang.

Totalt hjelpeløst av en som skal skryte på seg en haug med utdannelse. For noe må du jo ha lært Arild utover å kalle andre for dumme. Selv om det ikke ser ut som du har lært noe meningsfylt i hele tatt.

Det er godt gjort nærmest hver eneste gang å kalle andre for dumme. "De som sier det - de er dumme de."

Det slår aldri feil i dine kommentare

Tom for argumenter? Vet du hva et argument er?

La meg oppsummere: 

1. Først gjør du det til et poeng, i kommentar #186, at jeg ikke vet, at jeg er skråsikker, påstålig og at jeg uttaler meg som om jeg kjenner sannheten om alt.

Dette til tross for at jeg tidligere har understreket at jeg ikke kan vite noe skråsikkert, og at jeg kun fører et logisk ressonement der jeg forutsetter at Jehovas atributter er sanne. 

Poenget ditt er altså meningsløst. 

2. I kommentar #203, forteller du meg at gud ikke er logikk. Noe jeg heller aldri har påstått. I tillegg anklager du meg for å bruke menneskets logikk på Gud. 

Dette er et paradoksalt utsagn, fordi en kan ikke tenke og kommunisere uten menneskelig logikk. Du anvender selv menneskelig logikk hver gang du tenker, ressonerer og forteller om gud. Jeg har altså ikke brukt logikk på gud, men på et argument om Jehovas påståtte atributtene og de logiske konsekvensene av disse. 

Uten menneskelig logikk kan vi ikke engang forestille oss konsept som allmektighet og allvitenhet.

Igjen en meningsløs kommentar.  

3. I kommentar #220 beskylder du meg for å gå tom for argumenter. Gitt at jeg ikke enda har sett et eneste svar fra deg på de argumentene jeg faktisk har fremsatt, så fremstår dette (mildt sagt) som et lite overbevisende utsagn. (som jeg forsøker å vise her). 

Du raljerer så videre med at jeg må være forsiktig fordi jeg snakker om trosspørsmål, uten å begrunne dette med annet enn antakelse om at jeg ikke har kunnskap. Dette til tross for at jeg nøytralt har forsøkt å utlede logiske konsekvenser av Jehovas atributter, og har med dette demonstrert at jeg har kunnskap om den kristne gud. (hva du mener med kunnskap aner jeg ikke)

Så følger du opp med to løgner (brudd på Jehovas lov): 

Påstand om at jeg (nærmest hver eneste gang) har kalt noen dumme. 

Påstand om at jeg har skrytt på meg en haug med utdannelse. (til tross for at jeg har gjort det motsatte) 

For tredje gang på rad en kommentar som er fullstendig meningsløs fra deg. 

KORT FORTALT FJERDINGEN: DU HAR ENDA IKKE LYKKES MED Å SI NOE TREFFENDE OM MINE KOMMENTARER. DU FREMSETTER FEILAKTIGE PÅSTANDER OM MEG. HVA ER DET DU HOLDER PÅ MED???

Kommentar #217

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke skrevet dette innlegget for å ta vekk fokuset på EN GUD som elsker oss så høyt at ingen av oss kan fatte dette, og en nåde som strekker seg lengere en noen av oss kan forstå Men når vi begynner å forstå dette, så vil man også forstå hvor mye Gud hater synden. Det å overgi sin sønn for synden begrunn av oss. Så får man et lite bilde på Hans grenseløse hat for synden. Han gjør alt for at vi skal vende om i fra synden. Han refser oss Han veileder oss. og kaller på den vanntro, er en tålmodig Far som venter på vårt valg, slik som den lunkne sønnen vendte om.Vi er alle høyt elsket selv om noen ikke vil tro det heller.

Dette er et stjerneeksempel på hvordan man ikke skal forkynne evangeliet. Selv om forfatteren prøver å si det motsatte er det synden som får fokuset, mye mer enn frelsen, nåden og ikke minst kjærligheten. Hvor er kjærligheten som er Guds Ords sterkeste tema i den nye pakt?

En forkynnelse om en god og rettferdig Gud og et men etterpå, er det som sagt kun en og hans disipler som tjener på.

Går man igjennom alle kommentarene i dette innlegget er de gjennomsyret av dårlig frukt fra ateister og andre. Dette er dermed et konkret og synbart eksempel på et dårlig tre (innlegget) som bærer dårlige frukter (kommentarer).

Altså er dette syndeforkynnelse (fokus på synden) på sitt verste.

Kommentar #218

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Står dette ordet "Syndeforkynnelse" i bibelen eller er det bare et ord du har funnet på selv?

Kommentar #219

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
KORT FORTALT FJERDINGEN: DU HAR ENDA IKKE LYKKES MED Å SI NOE TREFFENDE OM MINE KOMMENTARER. DU FREMSETTER FEILAKTIGE PÅSTANDER OM MEG. HVA ER DET DU HOLDER PÅ MED???

Jeg røyker gjerne fredspipe med deg.

Feilaktige påstander om deg har jeg ikke fremsatt, men du leser, etter min forståelse, det jeg skriver med feil briller.  I alle fall oppfatter du det jeg skriver annerledes enn meningen er.

Jeg tar igjen.  For du skriver jo hver eneste gang jeg har kommentert noe til deg at jeg er dum.

Ved å bruke utrrykk som at det jeg skriver er meningsløst o.l.

 
Henter fra noen av dine kommentarer"Som forventet meningsløst."  "Du kommer heller ikke til å svare fornuftig på denne kommentarer." " Du skygger alltid banen når det blir for komplisert."  Osv.

Med det er vel nivået ditt å heve deg over andre og at du faktisk mener at det er det du er.  Bedre og smartere enn andre.  

Men jeg godtar ikke uten videre at det skjer på min bekostning.  Derfor tar jeg igjen.

 

Kommentar #220

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Står dette ordet "Syndeforkynnelse" i bibelen eller er det bare et ord du har funnet på selv?

Dette er bare kverulering fra din side. Les heller mine tidligere kommentarer så får du svar.

Kommentar #221

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Tror neppe det!

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore til Kjell Bjørn: Dette er bare kverulering fra din side. Les heller mine tidligere kommentarer så får du svar.
___________________________________________________

Du har spunnet opp et nytt ord og mening som ikke finnes i skriften. Det hjelper lite å lese kommentarene dine hvis de ikke bygger på funn i skriften? Kjell Bjørn har rett her, ordet "syndforkynnelse" er et ord som Norsk Bibelselskap ikke har benyttet i noen oversettelser.

Derimot kan du slå opp i Salm.103.12 og lese om bortagelsen av synd; Så langt som øst er fra vest,
tar han syndene våre bort fra oss...

      3  Han tilgir all din skyld
          og leger alle dine sykdommer.
          
     4 Han frir ditt liv fra graven
          og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
          
     5 Han metter ditt liv med det gode,
          du blir ung igjen som ørnen.
          
     6 Herren skaper rettferd,
          han lar alle undertrykte få sin rett.
          
     7 Han kunngjorde sine veier for Moses,
          sine gjerninger for Israels folk.
          
     8 Barmhjertig og nådig er Herren,
          sen til vrede og rik på miskunn.
          
     9 Han anklager ikke for alltid
          og er ikke for evig harm.
          
    10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,
          han lønner oss ikke etter vår skyld.

Amos 5.12: For jeg kjenner til de mange lovbruddene og de talløse syndene deres, dere som forfølger rettferdige, tar bestikkelser og avviser fattige i porten...13 Derfor tier den kloke i denne tid, for det er en ond tid.

Rom.11.27: Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.
 

Kommentar #222

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er bare kverulering fra din side. Les heller mine tidligere kommentarer så får du svar.

Står det i bibelen om å synde på nåde?

 

Da vi diskuterte dette var det om gjøre for noen og mene at dette ikke stod i bibelen, vet ikke om du var med på denne diskusjonen.

Nå gjør du likedan.

Når du så bruker ordet kverulering forstår jeg det slik at du ikke vil blir konfrontert med din eget måte å kritisere dine meddebattanter på.

Jeg har gått gjennom dine synspunkter på hva det vil si å forkynne om synd til de som lever i synd, men jeg kan ikke forstå at du gidde og gå til angrep på Rune S hele tiden bare han nevne synd.

Men hvorfor ikke diskutere sak i stedet for å henge ut personen?

Kommentar #223

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor ikke diskutere sak i stedet for å henge ut personen?

Jeg omtaler sak gjennom innleggene, ikke person.

Kommentar #224

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Nok nå

Publisert nesten 8 år siden

Det ser ut til at denne debatt-tråden er i ferd med å gå i ring med stadig gjentakelse av samme synspunkter - og kritikk av andre debattanters måte å debattere. 

På tide å stenge.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere