Erling Grape

57

Fredsprisen til Edward Snowden?

Publisert: 5. jul 2013

Muligens at jeg er i det litt provokatoriske hjørnet, men lar det likevel stå til ettersom det også handler om prinsipper.

Prinsippet handler om det å bryte et lands lover, finnes det situasjoner hvor dette ikke bare er akseptabelt, men også blir sett på som moralsk riktig?
Temaet er sikkert mye større og mer vidløftig enn det jeg er i stand til å sammenfatte. Derfor nøyer jeg meg med et eksempel fra historien, det sies jo at vi kan lære av vår historie.

Den tyske pasifisten Carl von Ossietzky ble dømt for landsforræderi og spionasje i 1931, altså før Hitlers maktovertakelse. Dommen ble forøvrig stadfestet av tysk høyesterett i 1992. Bakgrunnen for denne landsforræderidommen var at han hadde avslørt at transportministeriet i all hemmelighet forsøkte å bygge opp tysk luftvåpen i samarbeid med Lufthansa, noe som var i strid med fredsavtalen etter 1. verdenskrig. Dagen etter Riksdagsbrannen ble han arrestert på nytt og havnet i konsentrasjonsleire. I 1936 ble han tildelt Nobels fredspris for 1935. I Norge vekket dette store protester fra Aftenposten, Morgenbladet, Nationen, Norges Handels- og Sjøfartstidende, Knut Hamsun og kong Haakon valgte å utebli fra prisseremonien.

La meg også presisere: Jeg jevnfører ikke Edward Snowden med Ossietzky. Det er mulig at han har begått brudd på amerikansk lov. Men han har også avslørt for verden hvordan USA hensynsløst turer fram, ikke bare mot sine fiender, men også mot sine allierte og mot sin egen befolkning.

Jeg kjenner ikke Edward Snowdens moralske vandel eller hans innerste motivasjon, men det er også irrelevant.
Og spørsmålet om han er helt eller skurk har blitt debattert tidligere i denne tråden: Edward  Snowden - helt eller skurk?

Snowden er ennå ikke dømt for lovbrudd i denne sammenhengen. Carl von Ossietzky ble dømt for landssvik, en dom som ble opprettholdt av tysk høyesterett. Er det noen i dag som vil hevde at fredsprisen til Carl von Ossietzky av den grunn var feil?

De som vil vite mer om Carl von Ossietzky kan lese mer enten på Wikipedia  eller fra Jan E. Hansens omtale av han i Aftenposten i 2003.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Den tyske pasifisten Carl von Ossietzky ble dømt for landsforræderi og spionasje i 1931, altså før Hitlers maktovertakelse. Dommen ble forøvrig stadfestet av tysk høyesterett i 1992. Bakgrunnen for denne landsforræderidommen var at han hadde avslørt at transportministeriet i all hemmelighet forsøkte å bygge opp tysk luftvåpen i samarbeid med Lufthansa, noe som var i

Det kan tenkes at 1992 er en skrivefeil, men sånn for ordens skyld........ vil du bekrefte at det er slik?

Forøvrig er det bra at du ikke sammenligner Ossietzky og Snowden.

Idéen med Snowden er ikke bærekraftig fordi han er en vanlig tyster som avslørte det vi alle visste. Et helt annet format med andre ord.

[PS

Fredsprisen i år eller neste år, eller senest i 2015 skal gå til NATO i forbindelse med avslutningen av oppdraget i Afgahnistan. Det er den antatt eneste chansen man har til å hedre NATO og oppfylle Nobels testamente ved at innsatsen skal ha skjedd nylig i forhold til tildelingen. Hvis ikke Jaglands embedsperiode utløper eller skaper problemer på annen måte i den forbindelse.]

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Takk for at dei fins

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
han er en vanlig tyster som avslørte

Nei, eg visste ikkje at Petter kan sitje på guterommet og lese all min epost og alt som ligg på PC-ane mine

Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det kan tenkes at 1992 er en skrivefeil, men sånn for ordens skyld........ vil du bekrefte at det er slik?

I følge Wikipedia så stemmer dette og det er forsåvidt også noe jeg har fra hukommelsen.

---------------

Datteren hans, Rosalinda von Ossietzky-Palm, fikk tatt opp igjen saken på 1980-tallet, men landssvikdommen ble endelig stadfestet i 1992 av tysk høyesterett.

[.....]

I høyesteretts avgjørelse av 3. desember 1992 het det: Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes schloß die Rechtswidrigkeit der geheimgehaltenen Vorgänge die Geheimniseigenschaft nicht aus. Jeder Staatsbürger schuldet nach Auffassung des Reichsgerichtes seinem Vaterland eine Treuepflicht des Inhalts, daß das Bestreben nach der Einhaltung der bestehenden Gesetze nur durch eine Inanspruchnahme der hierzu berufenen innerstaatlichen Organe und niemals durch eine Anzeige bei ausländischen Regierungen verwirklicht werden durfte.

Fra Wikipedia.

Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

God idé

Publisert over 8 år siden

Dette er i grunnen en god idé. Snowden er naturligvis ikke kvalifisert for fredsprisen. Men prinsippet om at varslere som arbeider for fredelig sameksistens kan få prisen, er muligens ikke helt på viddene?

For da finnes det en del gode kandidater som kan vurderes. En av dem er naturligvis Hege Storhaug i Human Rights Service. Hun og HRS arbeider kontinuerlig med å avsløre tilsløringen og det fordekte omkring norsk innvandringspolitikk, og hun har mot til å stå opp for det hun mener er rett.

HRS har dette som retningslinjer for sitt arbeid:

For HRS handler integrering eller inkludering i all hovedsak om at borgere av et fritt og moderne demokrati som Norge kjenner og aksepterer en felles verdiplattform basert på demokratiets bærebjelker; likestilling mellom kjønnene, likeverd mellom mennesker uansett nasjonal, etnisk, sosial, kaste-, stamme- eller klanbakgrunn, ytringsfrihet og religiøs frihet.

Vårt konkrete arbeid er særlig sentrert om innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet. I dette arbeidet har vi en gylden arbeidsregel:

Vi står fritt til å kritisere hva vi måtte mene er klandreverdig, men kritikken skal alltid følges av forslag til tiltak.

HRS mener at de verdimessige bærebjelker i vårt demokrati er:

• likeverd mellom mennesker uansett etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet

• likestilling mellom kjønnene

• religiøs frihet

• ytringsfrihet

• respekt for individets ukrenkelighet

• lojalitet til velferds- og nasjonalstaten

-------

Høres ikke dette bra ut – og verdig en fredspris?

Storhaug for the Peace Prize!!

 

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Nei, eg visste ikkje at Petter kan sitje på guterommet og lese all min epost og alt som ligg på PC-ane mine

Gjorde du ikke det? Elias, du har sovet i timen. Som jeg har skrevet i minst et par tråder allerede har dette pågått i mange tiår, men ble intensivert etter 9.11.

Svenskene ser oss også. Ikke fordi de vil, men fordi utstyret deres er så stort at det får med seg det som skjer i Norge i samme slengen som de overvåker alle søte brødre.  

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
høyesteretts avgjørelse av 3. desember 1992 het det: Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes schloß die Rechtswidrigkeit der geheimgehaltenen Vorgänge die Geheimniseigenschaft nicht aus. Jeder Staatsbürger schuldet nach Auffassung des Reichsgerichtes seinem Vaterland eine Treuepflicht des Inhalts, daß das Bestreben nach der Einhaltung der bestehenden Gesetze nur durch eine Inanspruchnahme der hierzu berufenen innerstaatlichen Organe und niemals durch eine Anzeige bei ausländischen Regierungen verwirklicht werden durfte.

Ich wusste es nicht. Ich dachte, es musste ein Nazi-Gesetz.

Kommentar #7

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
For da finnes det en del gode kandidater som kan vurderes. En av dem er naturligvis Hege Storhaug i Human Rights Service.

Du vet, en bør ikke bli for nærsynt. Det er nok litt mer internasjonalt "schwung" over Edward Snowden enn over Hege Storhaug.

Forøvrig skulle jeg likt å ha vært flue på veggen når og dersom Thorbjørn Jagland mottok et slikt forslag om "Pis Prais" til Snowden. Vi får høre med NSA om de ikke kan direkteoverføre dette øyeblikket!

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, det gjorde eg ikkje

Publisert over 8 år siden

At politi og etterretning med sine resurser og fullmakter kan gjere det på visse vilkår, det var var vel ikkje  uventa.

Men at alt er lagt til rette for Petter, som etter er ei middelmådig utgåve av dei som kallar seg dataekspertar, nei det trudde eg ikkje. Og det fortel meg at vi lever i eit samfunn som er eit paradis for umoralske snokarar og uheiderlege individ.

At det var kome så langt, nei det visste eg ikkje. Og det gjer meg resignert og forferda.

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Vant til det meste

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig skulle jeg likt å ha vært flue på veggen når og dersom Thorbjørn Jagland mottok et slikt forslag om "Pis Prais" til Snowden.

Jagland får allverdens rare forslag. Det meste går i den vestre bunken, umiddelbart. I den høyre ligger det presidenter og EU'er og slik. De vurderer han nærmere.

Og så velger han den som gir mest internasjonal oppmerksomhet – for Jagland. Og da burde han jo absolutt velge Hege Storhaug. Det ville utvilsomt gi formannen svært mye oppmerksomhet, ville jeg tro.

Kommentar #10

Ivar Stokland

0 innlegg  45 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hege Storhaug.  Jean Bernadotte.  Franklin Roosevelt. Dronning Sophie. Florence Nightingale. Pluss to fra USA og også Chomsky

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Og så velger han den som gir mest internasjonal oppmerksomhet – for Jagland. Og da burde han jo absolutt velge Hege Storhaug. Det ville utvilsomt gi formannen svært mye oppmerksomhet, ville jeg tro.

Nei. Det er NATO denne gang. Eller senest i 2015. 

Kommentar #12

Ivar Stokland

0 innlegg  45 kommentarer

Publisert over 8 år siden

I noreg demokrati kan vi be om ny kommisjon i nobelinstituttet raskt

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Nobelkomitéen har fem års funksjonstid. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere