Kjell Bjørn Veland

67

om åndsdåp

Publisert: 3. jul 2013

Litt om hva Øyvind Andresen mener om åndsdåp.

 

”{Denne hellighetsopplevelse gir man forskjellige navn og kaller den f. eks "den annen velsignelse" (second blessing) "åndsdåp", "fornyelse", "åndsfyldeopplevelse", "helliggjørelse", "dåp i tunger og ild", "den fullstendige selvhengivelse", og mange andre uttrykk. De forskjellige retninger er ikke enig om man når fram til personlig syndfrihet: noen hevder at de blir syndfrie ("opprykkelse av synderoten"), andre nøyer seg med å hevde at de kommer inn i det såkalte seirende liv og ikke lenger behøver å synde, selv om man nok kan falle og undertiden også faller (om man faller, må man da søke "fornyelse" i opplevelsene). Men tross denne uenighet er tendensen over alt den samme: selve hellighetsopplevelsen skal være noe som har retning som personlig syndfrihet. Derfor kaller vi den terminologisk: perfeksjonisme.}

 

 Er læren om en slik hellighetsopplevelse grunnlagt på Skriften?

 

 Svaret er et radikalt nei. Det finnes overhodet ikke spor eller antydning til noe slikt i hele den Hellige Skrift.

 

 Man kan da spørre: hvordan er disse retninger kommet på dette? Svar: ved forakt for den guddommelige kraft som er i nådemidlene og ved vrangfortolkning av de ti første kapitler i Apostelgjerningene.”

Kommentar #51

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Bjørn Erik

Ingen grunn til hovmod med ditt svar. Jeg har ikke lest meg opp. Jeg ga mitt svar til Kjell. men ser at man har forskjelligt syn på dette som jeg påppekte i mitt svar.

Mvh

Rune 

Kommentar #52

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Kjell.

Hvordan kan man få den Hellige Ånd uten å ta i mot Jesus i sitt liv.??? Jesus sier jeg er veien sannheten og livet. Ingen her sier han det svert tydeligt. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det vil si Jesus må være midpuktet for frelsen . Når vi så har motatt Jesus i våre liv. Så får vi del i den Hellige Ånd. Det seglet vi trenger for å komme inn til Himmelen. Små barn som velsignes har rett til å være Guds barn. Også de som ikke er døpt. Mine barn er ikke døpt de er velsignet. De tar selv det standpuktet når den tid er riktig for dem.frelsen er ikke basert på dåpen det er vel alle enige om?

Mvh

Rune

Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Problemstillinger

Publisert rundt 8 år siden

Bjørn Erik:

Kommentar #26 - Da får du tro på misforståelsene dine.

Kommentar #33 - Nå stoler jeg mer på Peter er på dine elleville tolkninger Kjell. Dine egen produserte myter står for fall.

2. Pet 1, 16-18:

16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
____________________________________________________

Vel, nå var jeg ikke klar over at Skriften er full av missforståelser, og du har jo ikke kommentert en eneste av mine henvisninger verken om menneskesønnen eller den jordiske helligdommen, så misforståelsen ligger nok heller hos deg som ikke kan kommentere dette, og heller ikke Guds utsendelse av sin sønn ved tidens fylde, Åp.10.6 har ”tiden er ute”, vil du forklare misforståelsene?

Hva er ellevilt? Kan du utdype? Hvis ikke har du jo ingen grunn til slike kommentarer?

Når det gjelder 2.Pet.1.16-18, hvem er "vi" her? Jo, det var vel Jesu disipler som i utgangspunktet var lite troende, og Jesus forklarte i minste detalj til dem om Guds rike, men til folket talte han bare i lignelser (Matt.13.10-11), dvs oss. - Som jeg har forklart tidliger sier skriften at alt har hendt tidligere, og skal gjenta seg igjen (Pred.1.9-11, 3.15) Nå er det jo ikke slik at disiplene var på det hellige fjellet for 2000 år siden, for det hellige fjellet, det er Jerusalem som kommer ned fra himmelen, Åp.21.10: I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen, fra Gud. (Heb.12.18-22)

Og nå er det jo slik da, at det i 2. Pet.16.18 gjelder Jesu disipler som hadde fått alt forklart på forhånd, så de ikke skulle tro på mytene slik de er satt opp, de ble lært hvordan de skulle finne frem til sannheten. - Joh.6.45: Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far. (Filip, Joh.14.8 ff)

Men vi er ikke opplært av Gud, bare de utvalgte (de 72 i Lukas) så vi tror på mytene hvis vi ikke gransker dem og finner frem til sannheten selv. Det er opp til oss. Så hva blir det til, har du noen forklaringer på hva jeg har misforstått?

Pakten med Kristus? Den stemmer heller ikke, for før skal himmel og jord forgå før en eneste prikk av loven ble borte (Luk.16.17) Jesus kom ikke for å oppheve denne men for å oppfylle. Og loven kom for at fallet skulle bli stort, og det har heller ikke kommet (2.Tess.2.2ff) Nå vet vi at loven er av DHÅ, Rom.7.15, som skulle komme i de siste dager ved tegn og under(Apg.2.17-20) og hvis man blir drevet av Ånden er man ikke lengre under loven. (Gal.5.18)

Hvordan kan dette ha seg?

Gal.3.17 forklarer: Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft.’  - Kom loven rundt år 460? Er det det du prøver å mene?

Så nå må du forklare deg godt om hvorfor Kristus har kommet og hvordan han gjør oss levende? For det var vel det han skulle ved sin Ånd? (Joh.6.63, Hos.6.2, 1.Kor.15.45)

Kommentar #54

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn. 6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem.

Ja hvem er det Paulus sankker til 

Etter å ha hørt dette lot de seg døpe til Herren Jesu navn. 6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem.

De han snakket til, de hørte det og lot seg døpe.. En baby kan ikke ta en slik avgjørelse.  Det at de fikk dåpen, var fordi de trodde på Jesus. da la Paulus hendene på dem og de ble døpt i FAderen, sønnen og DHÅ NAVN.

Det er troen som frelser. 

For Hvist det var slik at de fikk DHÅ, da skulle jeg også ha mottat DHÅ da jeg ble døpt som 15 åring. Jeg mottok ikke DHÅ som 15 åring, det gjorde jeg først senere i livet. Jeg vet forskjellen.

Kommentar #55

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
For Hvist det var slik at de fikk DHÅ, da skulle jeg også ha mottat DHÅ da jeg ble døpt som 15 åring. Jeg mottok ikke DHÅ som 15 åring, det gjorde jeg først senere i livet. Jeg vet forskjellen.

Da er vi uenige.  Det er jo greit.

Men at du så klart går i mot Paulus ord, etter min forståelse, er jo et valg.

Noe som er like klart er at det fra tidenes morgen har vært viktig for troende å la barna sine inngå en pakt med Gud.  Ved omskjæring eller som de første kristne med barnedåp.  Mener du og dine trossøsken det er uvesentlig, så er det deres forståelse.

Men da forstår du mysteriet ved dåpen og Paulus ord slik du/dere gjør det.  Så da er det jo ikke noe vits i å diskutere det videre.  Jeg har jo klargjort min forståelse gjennom flere kommentarer.

Ha en fin dag Wara!

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Paulus i 1.Kor.15.46

Publisert rundt 8 år siden

Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Paulus til Romerne

Publisert rundt 8 år siden

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.

1.Kor.5.4: Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag

Kommentar #58

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Små barn som velsignes har rett til å være Guds barn. Også de som ikke er døpt. Mine barn er ikke døpt de er velsignet. De tar selv det standpuktet når den tid er riktig for dem.frelsen er ikke basert på dåpen det er vel alle enige om?

Så de har da også den Hellig Ånd?

For jeg har forstått det slik som du sier det her, at en må si et bevist ja i sitt hjerte for å bli frelst.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det må en bare regne med

Publisert rundt 8 år siden

RuneSt@ven– gå til den siterteteksten.Små barn som velsignes har rett til å være Guds barn
_________________________________________________  

Matt.11.13: For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. 15 Den som har ører, hør!
    16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn...

Det er barnelærdommen om kristus du snakker om... Heb.6.1

Kommentar #60

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Bjørn

Det er troen som frelser. Først omvendelse fra synden så kommet troen i Kristus. Så får vi Ånden som pant i våre hjerter. Uten tro kan man ikke behage Gud. Ingen har den Hellige Ånd uten først. Å omvende seg fra synden.

Mvh

Rune

Kommentar #61

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Der står om en dåp i bibelen.

Ja, jeg vet det - har faktisk lest om det ja :-)

Mitt poeng var at man ikke synder selv om man velger å døpe seg to ganger. Selv er jeg både barnedøpt og voksendøpt og har ikke tatt skade - selv om enkelte sikkert vil mene det motsatte.

Jeg ble barnedøpt ut fra tradisjon og voksendøpt ut fra tro :-)

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Stemmer

Publisert rundt 8 år siden

Rune: Det er troen som frelser.
_________________________________

Kristus er troen - han er av Abrahams ætt (Gal.3.16) og er de som tror...

Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du er i alle fall ren på kroppen!

Publisert rundt 8 år siden

Mads Tore: Mitt poeng var at man ikke synder selv om man velger å døpe seg to ganger. Selv er jeg både barnedøpt og voksendøpt og har ikke tatt skade - selv om enkelte sikkert vil mene det motsatte
____________________________________________________

1.Pet.3.21:  Dette er et bilde på dåpen (Noahs dager.. v20), som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristi oppstandelse - :-))

Kommentar #64

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke noe poeng i seg selv

Publisert rundt 8 år siden

Mads Tore: Mitt poeng var at man ikke synder selv om man velger å døpe seg to ganger
___________________________________________________________

med en badestamp:

Rom.4.8: Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner synd

Rom.3.23: for alle har syndet og mangler Guds herlighet

Kommentar #65

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Pet.3.21: Dette er et bilde på dåpen (Noahs dager.. v20),

For ordens skyld tar jeg med det apostelen sier om frelse i dåpen.  Det er noen påstår det motsatte.  De er i tilfelle bedre orientert enn apostelen Peter.  1. Pet 3,21

21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere.

Det er et viktig poeng for de foreldre som ønsker å døpe barna sine.  Og vi kjenner sikkert alle til nøddåp på sykehusene for alvorlig syke spedbarn.

Det er det samme foreldre har gjort i jødedommen gjennom alle tider, men da sørget for at guttebarn omskjæres for å sikre at barna har inngått en pakt med Gud.

Kommentar #66

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Kan et barn tro?

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det er troen som frelser. Først omvendelse fra synden så kommet troen i Kristus. Så får vi Ånden som pant i våre hjerter. Uten tro kan man ikke behage Gud. Ingen har den Hellige Ånd uten først. Å omvende seg fra synden.

 

Ser du har problem med hvordan den Hellig Ånd kommer inn i menneskes hjerter.

Du sier det er ved tro, spørsmålet er da om et lite barn kan tro, mener du at et lite barn ikke kan tro?, hvis de ikke kan tro, da er de jo ikke frelst?

Kommentar #67

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vranglære

Publisert rundt 8 år siden

vil jeg ikke være med på å diskutere, men vi kan diskutere skriftene uten å være sååå hellige? Ikke for at jeg vil ta fra noen av dere vann og såpe, eller Den Hellige Ånd som er lovet, men å ta det for gitt at den allerede er sluppet løs, er å harselere med skriften som sier at den skal komme med store tegn og under i jorden og på himmelen. Alle skal få se Guds frelse står det hos Lukas 3.6, og da er det litt underlig å høre (lese) dere som er så frelste, det er rent underlig å være her inne og være vitne og iakta det som blir skrevet her inne i forhold til hva skriften sier.

Nå heter det seg at vi forstår bare stykkevis og delt, men jeg tror det er delt hele tiden og at stykkene må være ørsmå, for det mangles både forståelse av ord og betydninger både her og der, men også i rekkefølge og dybdeinnhold. Stundom får jeg høre av dere når jeg siterer skriftene at jeg kommer med vranglære. Det kan aldri få blitt vranglære å sitere bibelvers, bare så det er nevnt.

Men nå sies det jo hos Fork.3.19-21 at det går mennesket som det går dyrene, den ene som den andre: Begge skal dø, samme livsånde har de alle. Mennesket har ingen fortrinn framfor dyrene. For alt er forgjengelig. Alle går til det samme sted. Alle er kommet av støv og skal bli til støv igjen. Hvem vet om menneskers ånd stiger opp, mens dyrenes ånd synker til jorden?

Jeg så at ingen ting er bedre enn at mennesket finner glede i sine gjerninger; dette er den lodd det har fått. For hvem lar mennesket se det som siden skal komme?

Da ligger sikkert håpet foran og ikke bak oss? For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
(Rom.8.24-27)

Det er sikkert derfor at vi har "Fadervåret" fordi det ikke er oppfylt, ellers hadde en vel ikke trengt å be om noe eller hur?

Kommentar #68

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg vet det - har faktisk lest om det ja :-)

Mitt poeng var at man ikke synder selv om man velger å døpe seg to ganger. Selv er jeg både barnedøpt og voksendøpt og har ikke tatt skade - selv om enkelte sikkert vil mene det motsatte.

Jeg ble barnedøpt ut fra tradisjon og voksendøpt ut fra tro :-)

Da rekner jeg med at du kom under påvirkning av pinsevenner eller de som mener at det er bare en dåp som er riktig?

Hvor lenge gikk du før du tok en standpunkt til å døpe deg?

Kommentar #69

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dette er jo tull da

Publisert rundt 8 år siden

Bjørn Erik:

For ordens skyld tar jeg med det apostelen sier om frelse i dåpen. Det er noen påstår det motsatte. De er i tilfelle bedre orientert enn apostelen Peter. 1. Pet 3,21

21 Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere.
____________________________________________

Det er jo tull å prate om en frelse som har vært hvis den ikke gjelder for fremtiden. En frelses jo ikke før en drukner, eller før man blir født. På samme måte kan ikke Jesus frelse deg fra et fremtidig lån, men fra en ubetat gjeld. Dette sier jo også noe om hans komme?

Kommentar #70

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men at du så klart går i mot Paulus ord, etter min forståelse, er jo et valg.

Jeg går ikke imot Paulus ord. Jeg bekrefter det han sier.

Kommentar #71

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Du sier det er ved tro, spørsmålet er da om et lite barn kan tro, mener du at et lite barn ikke kan tro?, hvis de ikke kan tro, da er de jo ikke frelst?

Det er helt riktig som du sier, men hva sier pakten. Barna er bekyttet.. intill de er moden nok til å ta valget selv.

Kommentar #72

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei kjell Bjørn

Jeg mener jo spebarn og barn opp til en viss alder er Guds barn allerede. Men etter den tiden må man ta et standpunkt.

Mvh

Rune

Kommentar #73

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg vet det - har faktisk lest om det ja :-)

Mitt poeng var at man ikke synder selv om man velger å døpe seg to ganger. Selv er jeg både barnedøpt og voksendøpt og har ikke tatt skade - selv om enkelte sikkert vil mene det motsatte.

Jeg ble barnedøpt ut fra tradisjon og voksendøpt ut fra tro :-)

Hvis en i voksen alder og som er barnedøpt er blitt frelst og er kommet til tro, om at mine synder er tilgitt og glemt fordi Jesus har sont dem og utslettet dem på korset, og jeg ser at alt dette er av bare nåde uten at jeg har gjort noen ting av det Gud krevde av meg.

Jeg lever som en lykkelig kristne i noen år ja mange år, så kommer jeg i en forsamling der det tales om voksen dåp, hva skjer da?

Kommentar #74

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Da rekner jeg med at du kom under påvirkning av pinsevenner eller de som mener at det er bare en dåp som er riktig?

Hvor lenge gikk du før du tok en standpunkt til å døpe deg?

Ja, det skulle man tro, men det var faktisk en avgjørelse jeg tok ut fra et egen ønske om å bli voksendøpt og gi Herren en bekreftelse på frelsen. Ikke fordi Han trengte det men fordi jeg hjertelig ønsket det.

Jeg tilhører ikke pinsevennene men har en tro som nok kanskje er nærmest pinsevennene.

Jeg ble en kristen for ca. 7 år siden. Derette fikk jeg et ønske om voksendåp mer og mer og ble til slutt lykkelig døpt i Jordanelven i Israel i fjor sommer.

Kommentar #75

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Jeg lever som en lykkelig kristne i noen år ja mange år, så kommer jeg i en forsamling der det tales om voksen dåp, hva skjer da?

Jeg har vært utrolig heldig som har unngått å bli påvirket av andre mennesker i min tro, i alle fall minimalt. Kanskje jeg derfor har et så godt og fredfullt liv i Ånden, selv om jeg kan bite fra meg på VD,

Kommentar #76

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det er helt riktig som du sier, men hva sier pakten. Barna er bekyttet.. intill de er moden nok til å ta valget selv

Definitivt helt riktig!

Barnedåp er nok mer en tradisjon, enn et Bibelsk "krav". Men jeg tror altså heller ikke at det skader noen. De fleste av foreldrene som velger å døpe sine barn har nok sin "barnelærdom" inntakt, og gjør dette i godhet, samt ut fra sosial- og familietradisjon.

Kommentar #77

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Barn er allerede Guds Barn.

Publisert rundt 8 år siden
Du sier det er ved tro, spørsmålet er da om et lite barn kan tro, mener du at et lite barn ikke kan tro?, hvis de ikke kan tro, da er de jo ikke frelst?...........????????????????? Barn trenger ingen tro de er allerede Guds barn, Husk la de små barn komme til meg osv.Matt 19,13 De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be; men disiplene ville vise dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til.» 15 Og han la hendene på dem. Så brøt han opp derfra. .......??????????Først når de har lært å skille mellom rett og galt trenger de å tro selv, kan være ved ulik alder.
Kommentar #78

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Tro og frelse er personlig

Publisert rundt 8 år siden

Troen og frelsen er personlig. Guds Ord kommer til oss via Bibelen veiledet av Den Hellige Ånd. Derfor kan nok VD for mange være direkte skadelig siden der er en del av skribentene som ikke har intensjon om å bygge opp verken andre kristne eller søkende ikke-kristne. De er mer interesserte i å fremheve sin egen fortreffelighet og sin egen ufeilbare sannhet. De er altså ikke interesserte i å lytte, kun pøse ut sin informasjon. Som kjent tar ikke Gud oss inn i evigheten i grupper, men som individer. Derfor må hver enkelt ta ansvar for sin egen tro uten å bli for mye påvirket av sekterisme og gruppepåvirkning.

Kommentar #79

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Ser du har problem med hvordan den Hellig Ånd kommer inn i menneskes hjerter.

Det dreier seg om å ha tillitt til Guds enorme storhet.  Og hvor enkelt Jesus har gjort det.  Han som gjorde alt det vanskelige.  For de døpte og for de troende.  Det er Gud ved DHÅ som gjør at vi blir del av Jesu legeme slik at alle døpte får DHÅ, eller som det står Kristi ånd.  Gal 6, 17b-18:

 jeg bærer Jesu merker på kroppen min. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd, mine søsken! Amen.

Tro dreier seg ikke om å forstå troen i hjel er nå min forståelse.

 Jesus bruker ikke Faderens gave til sin egen glede.  Om Han viser sin herlighet for sin brud, er det kun for at hun skal se hvordan Han har mottatt den fra sin Fader, og for at hun skal prise Faderens godhet.  Alt går tilbake til Faderen.

DHÅ er det som gjør kjærligheten fullkommen.  DHÅ er den som skaper kjærlighets fellesskapet.

Det er den DHÅ som innpoder alle døpte i Kristi legeme.  1. Kor 12, 13 "13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke."

Alle døpte får en ånd å drikke.

Legemet består ikke av et lem, men av mange lemmer.

Alt blir så enkelt når vi lever i Sannheten.

Gud er alt og i alt.  Det er i Ham vi lever.  Efeserbrevet sier mye mer. Om hvem Gud er og hva et menneske er. Ef 1, 4-7, 13-14:

 4         I Kristus utvalgte han oss

           før verdens grunnvoll ble lagt,

           til å stå for hans ansikt,

           hellige og uten feil.

          I kjærlighet
          
     5 og etter sin egen gode vilje
          avgjorde han på forhånd
          at vi skulle få rett til å være
          hans barn ved Jesus Kristus,
          
     6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
          som han overøste oss med
          i ham som han elsker så høyt.
          
     7 I ham har vi friheten,
          kjøpt med hans blod,
          tilgivelse for syndene.
          Så rik er Guds nåde,

  13 I ham kom også dere til tro
          da dere hørte sannhetens ord,
          evangeliet om deres frelse.
          I ham ble dere merket med seglet:
          Den hellige ånd som var lovet oss,
          
    14 han som er pantet på vår arv,
          inntil Guds eget folk blir satt fri,
          til lov og pris for hans herlighet.

Jesus sier selv Han er oppfyllelsen av Loven.  Det dobbelte kjærlighetsbudet er oppfyllelsen av Loven. 

Livet skapes ikke av bud, men av kjærlighet.  Livet skapes av Jesus.  

Det minner meg om 2. Kong og viser at for å møte Gud og Hans kjærlighet, må en bite hovmodet og stoltheten i seg, samt innse at Gud ikke er menneske.  At Gud er Gud.  At Gud har gjort det enkelt, slik at livet skapes ikke av bud, men av kjærlighet. 


Kommentar #80

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ikke imot Paulus ord. Jeg bekrefter det han sier.

Hva er du bekrefter Wara.  Håper du svarer på det, for jeg stilte deg et spørsmål i en annen kommentar om dokumentasjon.  Jeg kan ikke se du har svart på det, så jeg stiller det på nytt:

"Hvor henter du dokumentasjon på at de troende får to opprykkelser.  En for de som er særlig troende og en opprykkelse for de som bare er troende.  Særlig troende - hvem er det og hvor finnes de?"

"Jeg bekrefter det Paulus sier", er jo et meget sterkt utsagn fra deg.  Så da må du kunne dokumentere det.  Dokumentere din ufeilbarlighet mot teologisk forståelse av det samme fra kompetente teologer.  Slik at du i det minste er på trygg grunn.

Kommentar #81

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Kjell Bjarne skrev:

”For himmelriket hører slike til”

Men vist en sier det slik, at barna tilhører i utgangspunktet ikke Guds rike, men må fødes inn i det slik som alle frelste menneske må gjøre.

Her er vi da framme ved om mennesket er syndefritt i ugangs punkter eller om det kommer til å bli et syndig menneske ved påvirkning av denne verden?

Kommentar #82

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Kan ta fram et bibelvers hva David sier om hans synd:

Sal51,7 Se, i misgjerning ble jeg født, og i synd har min mor unnfanget meg.

Kommentar #83

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Ja eller Rom.7.8-11:  Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. 9 Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet til å bedra og drepe meg.

Rom.7.4:  Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. 5 Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til live i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. 6 Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven.

Kommentar #84

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg

Det er der du også må komme for å få bruk for Jesus frelse som frelser et menneske av bare nåde uten gjerninger.

Kommentar #85

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Oppfyllelse av loven, lovbrudd og sånne ting...

Publisert rundt 8 år siden

Kjell Bjørn:

Det er der du også må komme for å få bruk for Jesus frelse som frelser et menneske av bare nåde uten gjerninger.
__________________________________________

Gjerne det, men hvordan skal det gå til da? Rom.7.8 viser til Rom.4.15:Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd....

Når vi vet at Jesus skulle oppfylle loven og at loven kom som et tillegg på grunn av lovbrudd og ble gitt til den ætten som løftet gjalt for, og av engler (Gal.3.19) og engler er høstfolk, og høsten er verdens ende. (Matt.13.39) Så da må jeg altså vente til Jesus kommer ved tidens fylde? (Gal.4.4)

Så mange begravelser som jeg har vært i, i det siste, så har jeg heller ikke hatt anledning heller... og ikke kan jeg la de døde begrave sine døde heller... for han krever jo alt, vet du ikke det?

Luk.9.59: Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.»60 Da sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike.»

Dette riket som skulle knuse alle hine riker ( Guds rike) har jeg heller ikke sett noe til (Dan.7.3, Mik.4.12-13) så da drøyer jeg en stund til...

Luk.9.61:Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.»62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Jeg tror ikke jeg får lov til å klippe plenen heller av den karen der, og da blir naboene sure. Forresten ga han meg en beskjed nå;

Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»
Mer forlangte han ikke!

Kommentar #86

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Nei Kjell Bjørn!

Publisert rundt 8 år siden
Nei Kjell vi kan ikke si det slik for Jesus sier de hører Guds Rike til men det er bare inntil de har lært å spille mellom rett og galt etter den tid står de på lik linje med oss alle andre såfremt du ikke har et hendikepp og ikke kan se/oppfatte noe skille mellom rett og galt de vil fortsette å være Guds barn.
Kommentar #87

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vil du kaste stein?

Publisert rundt 8 år siden

Kjell Bjarne: vi kan ikke si det slik for Jesus sier de hører Guds Rike til men det er bare inntil de har lært å spille mellom rett og galt etter den tid står de på lik linje med oss alle andre
_______________________________________________________

Joh.8.4: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  

Kommentar #88

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Men jeg kan ikke se at du gjør det du siter bre døde ord, ord som ikke når inn i det hjerte, det var vel også der fariseerer og de skriftlærde jorde, de kunne jo skriftet utenat.

Kommentar #89

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Døde ord?

Publisert rundt 8 år siden

Kjell Bjørn: Men jeg kan ikke se at du gjør det du siter bre døde ord, ord som ikke når inn i det hjerte, det var vel også der fariseerer og de skriftlærde jorde, de kunne jo skriftet utenat.
_________________________________________________________

Det er bare du som er for utålmodig, alt har sin tid vet du. Først må alt som står skrevet oppfylles!

Esek.36.16 Et nytt hjerte og en ny ånd

Herrens ord kom til meg:17 Menneske, da israelittene bodde i landet sitt, gjorde de det urent med sin ferd og sine gjerninger. I mine øyne var det som urenhet ved menstruasjon.18 Så øste jeg ut min harme over dem fordi de utøste blod i landet og gjorde det urent med avgudene sine.19 Jeg spredte dem blant folkeslagene, og de ble strødd ut i landene. Jeg dømte dem etter deres ferd og gjerninger.20 Men overalt hvor de kom blant folkeslagene, vanhelliget de mitt hellige navn. For det ble sagt om dem: «Dette er Herrens folk, men de måtte dra ut av hans land.»21 Jeg beskytter mitt hellige navn, som israelittene har vanhelliget blant folkeslagene de kom til.

22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Gud: Jeg griper ikke inn for deres skyld, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant folkeslagene dere kom til.23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er vanhelliget blant folkeslagene, det som dere vanhelliget bant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.
    24 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. 25 Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. 26 Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet.27 Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem.

33 Så sier Herren Gud: Den dagen jeg renser dere for alle syndene deres, lar jeg dere bo i byene, og ruinene skal bygges opp igjen.34 Jorden som ligger øde, skal dyrkes og ikke se ut som en ødemark for alle som drar forbi.35 De skal si: Denne jorden som lå øde, er blitt som Edens hage. Og byene som lå i ruiner, øde og i grus, ligger som faste borger.36 De folkene som er igjen omkring dere, skal få kjenne at jeg, Herren, har bygd opp igjen det som lå i grus, og plantet der jorden lå øde. Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk.


Kommentar #90

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Du har sikkert rett i dette.

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Svaret er et radikalt nei. Det finnes overhodet ikke spor eller antydning til noe slikt i hele den Hellige Skrift.

Men det jeg ikke forstår er hvorfor du starter denne tråd, som ikke har noen tilknytnig til skriften.

Det skaper bare en endeløs debatt som ingen kan vinne, om det er det du er ute etter.

For alle sekter i verden vil ri på sine egne hester, men virkelige kristne skal høre etter Jesu ord.

Kommentar #91

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Betydningen finnes

Publisert rundt 8 år siden

men ikke ordet. Åndsdøpt betyr vel at en blir døpt med DHÅ? I Apg.1.5 og 11.16 finner vi hvor ordet stammer fra:For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med Den hellige ånd.»

Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.  - v17 Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?» 18 Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!»

 

Kommentar #92

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Synder

Publisert rundt 8 år siden

Kjell Bjarne skrev:

"Nei Kjell vi kan ikke si det slik for Jesus sier de hører Guds Rike til men det er bare inntil de har lært å spille mellom rett og galt etter den tid står de på lik linje med oss alle andre såfremt du ikke har et hendikepp og ikke kan se/oppfatte noe skille mellom rett og galt de vil fortsette å være Guds barn."

------------------------------------------

Her strides de forskjellige kirkesamfunn så at det er bare å kunne si nei her er jeg nå ikke så sikker på.

Hvis vi ser på hva bibelen taler om syndefallet så ble jo alle syndere på grunn av den enes fall.

Mener du da at disse barna er syndefri, eller at de er syndere, men har ikke gjort noe synd eller åpenbare synder, eller beviste synder.

Kunne det tenkes at noe menneske i dag kunne levd uten å gjøre synd.

Paulus mener jo at det var umulig ved det han sier her i dette verset:

Rom 7,7-9 {Loven og synden}

Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære.

<2 Mos 20, 17; Rom 4, 15 +>

 8 Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død.

<4, 15 +>

 9 Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv,

Kommentar #93

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvorfor villeder de med Ånds-dåp?

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Svaret er et radikalt nei. Det finnes overhodet ikke spor eller antydning til noe slikt i hele den Hellige Skrift.

Eller helliggjørelse, hvilken problemer skaper dette for dem? Ble ikke Jesus Ånds-døpt? Matt.3;16.

Døperen Johannes døpte med vann, men døde ikke vanndåpen ut, ved Johannes død?

For etter han skulle de døpes med med hellig ånd og ild. Apg. 2; 3.

Alle kirker på jorden er selvfølgelig styrt av denne verdens gud, defor forsatte den å innlemme sine slaver, i sine bøker. For denne kirke lever av sine slaver.

Kommentar #94

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener jo spebarn og barn opp til en viss alder er Guds barn allerede. Men etter den tiden må man ta et standpunkt.

Det kan ikke komme en ren av en uren sier skriften, hvis vi da tenker på syndefalle så fikk alle menneske en fallen natur ut fra deres ulydighet og dette er en syndig natur som har gjennomsyret hele menneske naturen, også må da dette gjelder barna.

 

Hvordan er det med syndefallet kan noe menneske vær syndefritt og dermed vare et Guds barn slik som Adam og Eva var før syndefallet.

Kan da ikke se at jeg som barn kom inn i denne verden uten syndenaturen.

Dette syndenaturen ser vi kan utvikle seg til at mennesket kan blir det fæleste monster.

Det først menneske som drepte et menneske, var Kain!

Er det ikke sant det som Paulus sier her i Rom:

 

 

Rom 5,17-19 For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske* ved Den Ene, Jesus Kristus.

18 Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir Den Enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse*.

19 For slik som de mange ble stilt fram som syndere ved det ene menneskes ulydighet, slik skal også de mange bli stilt fram som rettferdige ved Den Enes lydighet.

Kommentar #95

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Kjell Bjørn!

Publisert rundt 8 år siden

"Nei Kjell vi kan ikke si det slik for Jesus sier de hører Guds Rike til men det er bare inntil de har lært å spille mellom rett og galt etter den tid står de på lik linje med oss alle andre såfremt du ikke har et hendikepp og ikke kan se/oppfatte noe skille mellom rett og galt de vil fortsette å være Guds barn."

------------------------------------------

Her strides de forskjellige kirkesamfunn så at det er bare å kunne si nei her er jeg nå ikke så sikker på.

Hei igjen Kjell desse som vil bestride Guds Ord og selve Mesteren Jesus Kristus som har kjøpt dem fri ifra lovens forbannelse skal du holde deg langt unna. Det de innderekte sier med å bestride Herrens Ord er at Gud som har spunnet hver enket av oss i mors liv er så grusom en Gud  at selv våre egne myndigheter er mere human, de straffer ikke noen som er utilregnelig men gir dem hjelp, skal ialle fall. Gud er ikke slik at Han virker et barn i Mors mage, dør dette barnet, noen timer, en dag, noen uker ja kanskje noen år så sender Han dem til evig pine i Ildsjøen forde noen ikke er frelst ved tro. Nei min Gud som jeg tjener gav i kjærlighet til oss menneskebarna  sin egen sønn Jesus Kristus som et soningsoffer for våre synder, løste oss ifra lovens forbannelse og blir vår rettferdihet for oss som tror, ved å gi oss annledningen til å velge selv hvor du og jeg vil tilbringe evigheten. Når bibelen sier at barna hører Guds Rike til så gjør de det og om du da er 40 -50 år men ligger på et syv års nivå i inteligens og ikke kan tro så er du fortsatt et Guds Barn da og videre også.

Kommentar #96

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
oss i mors liv er så grusom en Gud at selv våre egne myndigheter er mere human, de straffer ikke noen som er utilregnelig men gir dem hjelp, skal ialle fall.

 

Bare for å ta dette som du sier her, Gud har full rett til å ta våre liv tilbake til seg når som helst, når han vil.

Om et barn dør i mors liv så trenge ikke dette barn å få noe evig liv hus jesus men går tilbake til denne jord det er tatt av.

Gud har da full rett til at dette barn eller dette liv, går tilbake til denne jord.

Om døden inntreffer på et tidlig tidspunket da mennesket er bare et foster eller det vokser opp og lever til det er 90 år så er det Gud som tar livsånden tilbake, og om det er et lite foster eller om en er 90 år, er det samme i Guds øyne Gud gjør ikke forskjel på mennesker.

Viktig og får med seg at Gud ser mennesker i sin Sønn Jesus.

Av støv er vi tatt og av støv skal vi gå tilbake til støv, der er ingen alders grupper, Gud tar livet tilbake når han vil, og han gir liv da han vil og oppholder livet for mennesket.

Fallet var totalet mennesket kom bort fra Gud og det er et inngrep fra Gud selv som gjøre at mennesket igjen kan kommer i samfunn med han.

Kommentar #97

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Kjell Bjørn!

Publisert rundt 8 år siden

Bare for å ta dette som du sier her, Gud har full rett til å ta våre liv tilbake til seg når som helst, når han vil.

Om et barn dør i mors liv så trenge ikke dette barn å få noe evig liv hus jesus men går tilbake til denne jord det er tatt av.

Gud har da full rett til at dette barn eller dette liv, går tilbake til denne jord.

Beklager Kjell trodde egentkig en stund du var intresert i sannheten men ser jo klart her av det du skriver åventil at du ikke er noen igjenfødd troende så her får høyere makter undervise deg så du ser sannheten. Uten den Hellige Ånd som vi her diskuterer er det klin umulig for noen å se den hele og fulle sannheten.

At kroppen går tilbake og blir støv er greit men  1Mos 2 skriver;7 Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Job 34,
14 Dersom han bare tenkte på seg selv og tok sin ånd og sin livspust tilbake, 15 da ville hver levende skapning dø og mennesket bli til jord igjen. Selv om livet ebber ut vil ånden leve for evig og det er ånden ikledd herlighetslegemet som skal stå for dommen, en dom for de troende og barna  og en dom for de som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser.

Kommentar #98

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jo, da tiden var inne til det....

Publisert rundt 8 år siden

Thor Dahlberg:

Eller helliggjørelse, hvilken problemer skaper dette for dem? Ble ikke Jesus Ånds-døpt? Matt.3;16.
________________________________________________________________________

Alt er jo profetier fra profetene... og ingen har sett Guds himmel åpen enda, i de siste tider skal de (profetene) få makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i de dager de er profeter (Åp.11.6) inkludert Johannes, da de fra da av trenger seg inn med makt. (Luk.16.16-17)

Helliggjørelsen er nok det samme som herliggjørelsen. (se min første kommentar i denne tråden. Så lenge han ikke drar alle opp til seg er han ikke løftet opp av folket enda (opphøyet/ herliggjort/ forherliget - helliggjørelse) Først skal han bli vraket som byggestein...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere