Gard Realf Sandaker-Nielsen

33

Snart slutt på kirkelig apartheid?

Det er fremdeles kun én type kjærlighet som feires i Den norske kirke: den heterofile.

Publisert: 2. jul 2013

«Homofilimotstanden i Den norske kirke minner om rasediskrimineringen under apartheid-regimet i Sør-Afrika.» Dette sa Hamar-biskop Rosemarie Köhn til NRK i 2005. Åtte år seinere har vi kommer noen skritt videre, men situasjonen er hovedsaklig den samme. Det er fremdeles kun én type kjærlighet som feires i Den norske kirke: den heterofile.

Det er ikke rart folk blir lei av denne diskusjonen. Den norske kirke har flere syn på homofilt samliv, men jeg er lei av å måtte forsvare hvem jeg er og hvem jeg er gift med. I snart 10 år har jeg i møte med kirken, både som lek og lærd, fortalt historien min om hvordan tro, homofil identitet og Bibelen kan kombineres og gi mening. At min kjærlighet ikke er mindre verdt å feire fordi jeg elsker en mann og ikke en kvinne. At også jeg har hatt lyst til å forplikte meg - å gifte meg.

Det er frigjørende med biskoper som tar tyren ved hornene og sier det som det er. Kirken gjør forskjell på folk. Du blir sortert etter hvilket kjønn det er på personen du ønsker å leve sammen med. Det kirken holder på med, minner mistenkelig om den apartheiden den var med på å bekjempe.

Da bispemøtets samlivsutvalg la fram rapporten «Sammen - samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv», kom det et veldig positivt og tydelig budskap fra flertallet: Kirken bør utarbeide liturgi for vigsel av likekjønnede par. Det er gledelig – og virkelig på tide. Nå må bispemøtet, kirkerådet og kirkemøtet gjøre sin del av jobben, slik at vi får utviklet liturgen som så sårt trengs. Dessuten må kirken tydelig si at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er ønsket som prester, diakoner, kateketer og i andre kirkelige stillinger.

I 1954 uttalte Bispemøtet: «Homoseksuelle handlinger bør få gjelde som de perverse og forkastelige ting de er, og skulle de i prinsippet være straffri, da er det ikke mulig å nekte at et nytt moral- og rettssyn er på ferde (...). En må være oppmerksom på at vi her står overfor en samfunnsfare av verdensdimensjoner. Det er en kjent sak at homoseksualitet har fått et uhyggelig omfang i mange land».

Det er godt slike utsagn hører fortiden til. For 59 år seinere uttaler ledende biskop Helga Haugland Byfuglien: «For egen del slutter jeg meg til et tydelig flertall i utvalget som ønsker at homofile par får mulighet til å gifte seg og bli bedt for i kirken, og slik gi kjærligheten og troskapen de beste rammer. Dette er det uenighet om i kirken. Bare sammen kan kirken romme ulike syn i de viktige spørsmål, i praksis. Det skjer om den vedtar liturgier som inkluderer homofile.»

Jeg gleder meg over at Byfuglien og andre biskoper nå spiller opp til bryllupsmarsj, også for likekjønnede par, og at hundrevis av prester ønsker å gjøre det samme. Nå gjenstår det for resten av kirkens biskoper og prester, kirkemøte, kirkeråd og menighetsråd å gjøre det samme. Tiden er overmoden for å få slutt på diskrimineringen. Tiden er overmoden for at vi må slutte å gjøre forskjell på folk og anerkjenne at Gud har skapt mangfoldet, et mangfold som en gang vil gjøre oss helt fargeblinde.

Dette innlegget ble først publisert i Vårt Lands papirutgave tirsdag 02. juli

Kommentar #101

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Paulus har med sin argumentasjon vist seg som svært menneskelig og feilbarlig, og det er derfor et bevis på at man ikke kan lese Bibelen som Guds direkte ord til oss. Og de som fortsetter å tviholde på dette, stenger for utbredelse av kristen tro, et veldig paradoks, for det er neppe tilsikta.

Paulus var ingen stor sexolog, og det er antagelig en profesjon han ville tatt avstand fra om han hadde visst den skulle komme. 

Jeg ser Paulus som en mann av sin tid, som rett og slett etterplapret tidens ånd på den tiden. Man unngikk mye av dagens ungdomsliv ved at man antagelig giftet seg tidlgiere og ergo hadde faste sexpartnere. I dag gifter man seg ikke før i andre halvdel av tyveårene, antagelig ti år senere enn på bibelsk tid. Det skaper andre relasjoner, og lyst til å leve ut flere sider av sexualiteten som ikke akkurat er ett fastspikret domene uten endring over årene. I dag tør fler å utforske sine dragninger. For noen manifesterer det seg klarere hva man har personlige forutsetninger for å være. I tidligere tidere undertrykket man disse om de ikke passet med hovedstrømmen i samfunnet, og avvikene ble belagt med offentlig skam. Dette står for fall, men de mest dogmatiske har ikke tatt det til seg enda.  

Kommentar #102

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel?

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser Paulus som en mann av sin tid, som rett og slett etterplapret tidens ånd på den tiden.

Da er det jammen merkelig at han ikke fortsatte sin forfølgelse av de kristne...som var tidens melodi den gang.
Han ble satt i fengsel og endog drept til slutt av de samme som han jobbet sammen med før han ble omvendt.

Hadde han vært en etterplaprer,slike som vi ser det kryr av i dagens Norge,ville han i hvert fall ikke snakket om Jesus i positive ordelag.

Prøv igjen Njål. 

Kommentar #103

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Ødegård. Gå til den siterte teksten.
Homofile forhold er ikke beskrevet i det hele tatt, det er bare omtalt i form av hor, og Paulus som du ser på som overlegen teolog, han er med respekt å melde helt på jordet i denne saken. Folk leser ikke sammenhengen til verset i Rom 1.27. For i versene rett før så sier han at homoseksuelle utsvevelser var en straff for folk som allerede hadde vendt seg fra Gud og var avgudsdyrkere. Tusenvis av kristne homofile kan vitne om at dette er helt feil. Homofilien var til stede hos dem mens de var oppriktig troende uten noen som helst hang til avgudsdyrkelse. Men dessverre tør ikke

Hei Kjell

Du ser at du er blind på hva sannhet er? For den visdom du er fylt med har ikke noe relasjon til sannheten i Guds ord. Den lære som du har tatt til deg bygger ikke opp din ånd, men ditt kjødelige ego om mennesker fråtser i. Man tror det er kjærlighet, men det er i feil ærend. Det er i syndens ærend det budskap du formidler er. Dette er en naivitet som aldri fører noe godt med seg uten å bygge opp sitt eget ego. Du setter Guds ord ute av kraft til å forandre hjerte fra syndens handlinger og tanker. Menneskevisdom bygger opp sitt eget budskap for å rettferdigjøre sine handlinger, men det gir ikke annet en tomhet. Det å fråtse i sitt eget kjød. Vil føre til fortapelse. Tenk godt igjennom det du støtter.  De ord som vi formidler vil bli dømt på den dagen dommen er, Hvis man ikke vender om i fra det onde. 

Jeg vet ikke om det er mange som tenker slik du gjør, men det håper jeg inderlig ikke. ds vil man få en tro som er bygd opp på løgn i stede for sannhet.

mvh

Rune

Kommentar #104

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Paulus var ingen stor sexolog, og det er antagelig en profesjon han ville tatt avstand fra om han hadde visst den skulle komme.

Jeg ser Paulus som en mann av sin tid, som rett og slett etterplapret tidens ånd på den tiden. Man unngikk mye av dagens ungdomsliv ved at man antagelig giftet seg tidlgiere og ergo hadde faste sexpartnere. I dag gifter man seg ikke før i andre halvdel av tyveårene, antagelig ti år senere enn på bibelsk tid. Det skaper andre relasjoner, og lyst til å leve ut flere sider av sexualiteten som ikke akkurat er ett fastspikret domene uten endring over årene. I dag tør fler å utforske sine dragninger. For noen manifesterer det seg klarere hva man har personlige forutsetninger for å være. I tidligere tidere undertrykket man disse om de ikke passet med hovedstrømmen i samfunnet, og avvikene ble belagt med offentlig skam. Dette står for fall, men de mest dogmatiske har ikke tatt det til seg enda.

Hei Njål

Dette er basert på menneskevisdom og ikke Guds visdom. Menneskevisdom vil ha det kjødet trakter etter. De vil gå den lette veien, og fornekter sannhetens kraft og virke. For Kjærligheten dekker over en megnde synder heter det. Men ikke synder som er av det onde i sin egen rettferdigjørelse av hva kjærlighet er.

mvh

Rune

Kommentar #105

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hadde han vært en etterplaprer,slike som vi ser det kryr av i dagens Norge,ville han i hvert fall ikke snakket om Jesus i positive ordelag.

Han ble omvendt, vøtt. Ja, han ble til og med pave. Jeg har besøkt hans grav i Roma. En vakker katedral. Han skrev en del interessante brev og er en av Bibelens mer interessante karakterer. Men sex var altså ikke hans metier. 

Kommentar #106

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Dette er basert på menneskevisdom og ikke Guds visdom. Menneskevisdom vil ha det kjødet trakter etter. De vil gå den lette veien, og fornekter sannhetens kraft og virke. For Kjærligheten dekker over en megnde synder heter det. Men ikke synder som er av det onde i sin egen rettferdigjørelse av hva kjærlighet er.

Jeg er aldri i tvil om at jeg er fullt ut menneske og intet annet. Noe av det fine med kjærligheten er at den dekker over en mengde synder. Det er slik vi holder ut med den vi blir forelsket i. Når vi er forelsket overser vi rynkene, vortene og føflekkene. Var det ikke slik ville hverken vi selv eller andre bli forelsket så sterkt at vi ville skimte en glitrende personlighet bak fasaden. 

At du tror det å være homofil på noen måte er forbundet med ordet "lett" viser hvor mye du forstår av verden omkring deg. Retthaverske kristne er av de som ikke gjør det akkurat "lett" til tider. Jeg skal ikke klage, for jeg valgte selv å stå frem her på VD hvilket er det første stedet jeg på alvor har stått frem. Dette til tross; det er belastende. Du er en av de som gjør det belastende, men jeg bryr meg lite om deg i den forbindelse. Jeg har valgt min vei og følger den mens jeg bærer kostnadene. Heller det enn å knele for holdninger jeg nedvurderer.  

Kommentar #107

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
At du tror det å være homofil på noen måte er forbundet med ordet

HEI Njål

Er det en som hvet hva det er å bægjere etter det lystene i meg ville, og det å vere avhenige av spillegalskap. Så er jeg den rette til å utale meg om hva den lette løsningen går ut på, og den galskapen jeg tilot meg skje i mitt sykkdoms bilde. Jeg trigget  kjødet i meg, og jeg likte dette. Jeg ville ikke lytte til hva andre sa til meg.  Jeg tok den lette løsningen nemelig kjødets gleder I bægjer og i spill. Jeg ignonerte ånden i meg som sa dette var ikke en god vei for meg. Tilslutt så ble mitt hjerte forherdet og kjødet fikk kontroll over mitt liv. Jeg ble en lunken kristen. Det er ingen lett sak å slutte med det man har vert avhenige  av i 30 år, heller ikke den pornoavhenigheten. Men takk og pris for det fantes hjelp mot dette Gud forløste meg fra dette. NO ER  mitt bægjer i kjødet etter lystenen mine forsvunnet. Det ble en tommhet i livet som ikke kan beskrives med ord. men Gud talte til meg og sa begynn og lovsynge meg, og det fylte meg med en glede og en indre ro. Den lette veien er å ignonere dette.

Den vanskelige delen er å ta opp kampen mot det som strider i mot Ånden. Paulus sier ånden står kjødet i mot og kjødet står i mot ånden. Jeg ser ikke lett på det slik du mener. Men jeg vet hvordan det er å sitte fast i min egen egoisme. Når lysetene tar over, så er det ikke lengere noe problem for da ser man ikke synden i sitt eget bægjer, etter det kjødet trigger etter.  Men det finnes alltid en løsning på dette. Jesus vet om alt i våre liv, og Han vet om alle behov i våre liv. Så spørsmålet er om man er motakelig for å ta i mot visdom som forløser oss fra det som binder våre liv til synden. Menneskene kan sitte fast i sin egen visdom over på hva sannhet er. Men overgir man seg i Guds visdom så forstår man sannheten i Guds ord som en dåre. Ikke enkelt, og det koster å ta de stegene det kreves. Det står ikke på Gud men det er opp til oss å si ja.

Jeg ønsker deg alt godt Njål. 

mvh

Rune

Kommentar #108

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

noen slutt ord fra meg

Publisert over 8 år siden

Jeg tror ikke du kan generalisere din misére til å si noe om andre. Hittil har du vist mangelfull innsikt i hvordan andre tenker og lever. Jeg regner deg ikke som noen profet eller som en som har noen tjeneste. 

Jeg valgte selv å fortelle om min legning. Det var det eneste ærlige valget jeg kunne ta, og jeg står for det og beklager meg ikke. Det er til å bære. Jeg velger selv om jeg vil delta i homodebatter. Jeg følte at jeg måtte gjøre det den gangen jeg gjorde det for jeg kunne ikke se på at uvitende dogmatikere uttalte seg om mitt følelsesliv som "noe jeg tok meg til" og som jeg godt kunne latt være om jeg var litt helligere. Det er så feil utgangspunkt og jeg lar ikke slik ukunne stemple meg. Jeg tok derfor til motmæle og vil av og til fortsette med det.

Men for all del; surr på, hvis det er det som gir mening til livet ditt.  

Kommentar #109

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Njål

Mye av misforståelsene kommer av at du tar det man skriver om, personeligt. Og det gir et feil bilde til den som kommenterer deg. Du må lære å skille mellom sak og person. Jeg liker deg som person. Du er lun og har mye ironi.jeg har aldri dømt noen uanset om de er mordere eller homofile.jeg har jobbet med både homofile og mordere ble godt kjent med disse har ikke et vondt ord å si om disse.så jeg kan utale meg om dette jeg har vært igjennom et hav av følelse messige episoder i mitt liv. Jeg vet hva å stride vil si. Og hva slags kamp man har mot kjødet.

Mvh

Rune

Kommentar #110

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Mye av misforståelsene kommer av at du tar det man skriver om, personeligt. Og det gir et feil bilde til den som kommenterer deg. Du må lære å skille mellom sak og person.

Jeg har ikke misforstått noe som helst. Jeg lar meg bare ikke dehumanisere og objektifisere ved at du skyver iskald "tro" og "religion" foran deg i ditt blasfemiske korstog. Jeg er en person og ikke et objekt du kan herje med på din foraktelige måte. 

Kommentar #111

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Njål

Du tenker negativt og finner det negative man skriver om synden. Synden er en del av oss alle. Men noen velger å leve i den og noen har vendt seg 180 grader bort fra den. Vi må klare å forstå hva som ligger bak ordene man formidler. Du ser meg som person når jeg kommenterer deg. Jeg er mye mer en en som bare skriver her inne. Det er ikke jeg som har problemer med deg . Det er du som har et problem med meg. Så det vil være opp til deg å snu den trenden. Det står ikke på meg :)

Ha en fortsatt fin kveld Njål.:)

Mvh

Rune

Kommentar #112

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Jeg tror....

Publisert over 8 år siden
....at ting ville være en smule bedre om ikke dommer Staven var så opptatt av "synd". Og da spesielt andres "synd". Isteden har dommer Staven valgt å opptre som en religiøs bølle.
Kommentar #113

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Rolf

Lurer på en ting. Du er jo selv negativ i dine kommentarer til flere her inne så fungere du også selv som en dommer npr du dømmer den som du selv vil for du ser dem som onde i dine øyne. Men tenk litt på hvem du er selv. Når du selv dømmer andre.

Ha en fin kveld videre Rolf.

Mvh

Rune

Kommentar #114

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

På rett spor

Publisert over 8 år siden

Du er nok inne på noe der, Rolf Erik Pedersen.

Det er i grunn trist at noen forkynner ting som ikke setter mennesker i frihet. Det noen her inne gjør er å få kristne, som egentlig er satt i full frihet av Jesus, til å gå å trippe på tå hev og være livredde for om de egentlig er frelst eller ikke. Og om de som kristne har gjort noe galt så er de kanskje ikke kristne lengre. Helt sykt. Dette er en usund religiøs nidkjærhet som ligner på fanatisme. At kristne liksom skal gå rundt å stresse og være utrygg for at Gud ikke er fornøyd med en, ville gjøre kristenlivet til et sant mareritt.

Kommentar #115

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ba deg forklare meg, som ortodoks, hvorfor den nye ekteskapsloven ikke er så forandret at den også kommer i strid med synet på ekteskapet som et sakramente. Når Liturgien starter åpner denne med ordene.

Den nye ekteskapsloven tvinger ikke deg som ortodoks kristen hverken til å inngå eller forette samkjønnede ekteskap.

Og hverken den gamle eller den nye ekteskapsloven definerer ekteskapet som et sakrament.

Jeg har ikke sagt at ortodokse ser på ekteskapet som uoppløselig, bare at Den romersk katolske kirke og Jesus (ifølge Matteus) gjør det.

Kommentar #116

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Gunnar 

Fint du er enige med med Rolf . Hvem er bedre en den andre.?  Ser du dypet i hjertet til menneskene. Nei du gjør ikke det. Det er det bare Gud som kan. Du selv skal få deg noen overaskelser på veien.  Men hold hodet over vannet for det kan fort være nødvendigt. Når den tid kommer.er du bedre selv. Når du selv dømmer personen? 

Ha en fin dag. 

Mvh

Rune

Kommentar #117

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Gunnar

Fint du er enige med med Rolf . Hvem er bedre en den andre.? Ser du dypet i hjertet til menneskene. Nei du gjør ikke det. Det er det bare Gud som kan. Du selv skal få deg noen overaskelser på veien. Men hold hodet over vannet for det kan fort være nødvendigt. Når den tid kommer.er du bedre selv. Når du selv dømmer personen?

Hva vet du om hva jeg ser og ikke ser?

Kjenner du meg? Eller mine gaver?

Hold hodet du selv over vannet, gutten. Og kom ut av mørket.

Jeg har vandret med Herren i over 30 år, og jeg kjenner igjen unge umodene yplinger som deg. Du har en lang vei å gå.

 

Kommentar #118

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Gunnar

Det var ikke mye modenhet å spore ut i fra dette,da du skryter på deg å ha vandret med Herren i tredve år. Da hadde jeg forventet en større ydmykhet fra deg. Gavene igjenkjenner jeg på din dømmende tone mot meg som person. Men du får tenke ditt. Jeg har ingen ting i mot deg. Mørket har to sider Gunnar. Den en tror mørket er lys. Og den andre sitter fast i mørket. hvor jeg er i dette mørket kan du bedømme selv. 

Ha en fin kveld Gunnar. Ikke ta deg vann over hodet no. Man kan si ting man ikke alltid mener.for kjødet er mer en villig til å dømme andre personer

Mvh

Rune

Kommentar #119

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke mye modenhet å spore ut i fra dette,da du skryter på deg å ha vandret med Herren i tredve år. Da hadde jeg forventet en større ydmykhet fra deg. Gavene igjenkjenner jeg på din dømmende tone mot meg som person. Men du får tenke ditt. Jeg har ingen ting i mot deg. Mørket har to sider Gunnar. Den en tror mørket er lys. Og den andre sitter fast i mørket. hvor jeg er i dette mørket kan du bedømme selv.

Ha en fin kveld Gunnar. Ikke ta deg vann over hodet no. Man kan si ting man ikke alltid mener.for kjødet er mer en villig til å dømme andre personer

Jeg skryter ikke.

Jeg sier bare sannheten.

Den ydmykheten du forventer av meg er kanskje at jeg skal være enig med deg eller hva?

Forresten kjenner du foreløpig igjen ingen gaver ennå, muligens hvis du ydmyker deg og er villig til å motta visdom så vil du vite hva dette dreier seg om. Men det vil tiden vise.

Jeg har aldri møtt eller sett Rolf Erik Pedersen, men ut fra det han har skrevet her inne så er jeg hundre prosent sikker på at han er en ærlig og oppriktig kristen. Bare så det er sagt.

Kommentar #120

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Gunnar.

Han har aldri sagt et positivt ord om meg som person men forventer heller ikke dette han er en voksen petson som selv velger sine ord som han tar fra sitt foråd.Da er det ikke noen gode frukter som går utfra de utalsene. Hvis han er en god Kristen hadde han aldri angrepet meg som person. Slik du også gjør når du er enig med Han. Men vi skal alle svare for våre ord. Men jeg har det som vane og glemme det negative menneskene kommer med bærer ikke noe nag til noen. For det gangner ingen. Jeg har heller aldri gått på personen. Jeg går på saken heller læren til den som formidler . Jeg er langt i fra perfekt. Men du skal sanne mine ord . Et skille skal komme mellom den som lever i sannhet og den som lever i løgn. Det skal bli mer og mer tydelig på hvem som tar Guds ord på alvår. Så vær våken på det som kommer. Du ser tydelig tedensen blant troende allerede.

Mvj

Rune

Kommentar #121

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Gunnar. Han har aldri sagt et positivt ord om meg som person men forventer heller ikke dette han er en voksen petson som selv velger sine ord som han tar fra sitt foråd.Da er det ikke noen gode frukter som går utfra de utalsene. Hvis han er en god Kristen hadde han aldri angrepet meg som person. Slik du også gjør når du er enig med Han. Men vi skal alle svare for våre ord. Men jeg har det som vane og glemme det negative menneskene kommer med bærer ikke noe nag til noen. For det gangner ingen. Jeg har heller aldri gått på personen. Jeg går på saken heller læren til den som formidler . Jeg er langt i fra perfekt. Men du skal sanne mine ord . Et skille skal komme mellom den som lever i sannhet og den som lever i løgn. Det skal bli mer og mer tydelig på hvem som tar Guds ord på alvår. Så vær våken på det som kommer. Du ser tydelig tedensen blant troende allerede.

Hei på deg!

At han aldri har sagt et positivt ord om deg har sikkert sine årsaker.

Kanskje ikke så rart siden du holder hele tiden å gnåler om er at de fleste kristne lever i synden og dermed et falskt kristenliv. Noe som ikke stemmer med virkeligheten. At det derimot finnes en del kristne som sliter med forskjellig ting i livet, er helt riktig, men å tro at Gud liksom ikke vil ha noe med slike å gjøre ser jeg på som helt sykt. Det er jo like idiotisk som om en far skulle kaste barnet ut av huset sitt for alltid bare fordi de gjorde noe galt.

Kommentar #122

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei Gunnar.

Du har en dårlig oppfatning på det jeg har formidlet. Jeg hae aldri ment at Gud ikke vil ha noe med de lunkne å gjøre. Jeg tenker slik som den fortapte sønne som vendte 180 grader om og vendte snuten hjemover til sin ventende Far. Da sønnwn kom til seg selv såforstod han hvor elendigt forfattning han var. I Derfor er det som Paulus sier er synden stor er nåden enda større for synderen når han ser hva som ventet han hender som strakte seg i mot han full av nåde. Jeg selv har vert langt borte fra Herren i 18 år.så jeg vet hvordan det er å leve i synden. Derfor trenger man verandre det å bry seg handler om mye mer en nåde. Det handler om sannheten i Guds ord. Men noen ser det på min måte og mange ser det motsatte.men synes det er trist at dere angriper personen istede for læren, men bare fortsett med dette det er ditt valg, men set vil ikke gagne deg positivt hverken for deg heller Rolf.

Mvh

Rune

Kommentar #123

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Gunnar.

Du har en dårlig oppfatning på det jeg har formidlet. Jeg hae aldri ment at Gud ikke vil ha noe med de lunkne å gjøre. Jeg tenker slik som den fortapte sønne som vendte 180 grader om og vendte snuten hjemover til sin ventende Far. Da sønnwn kom til seg selv såforstod han hvor elendigt forfattning han var. I Derfor er det som Paulus sier er synden stor er nåden enda større for synderen når han ser hva som ventet han hender som strakte seg i mot han full av nåde. Jeg selv har vert langt borte fra Herren i 18 år.så jeg vet hvordan det er å leve i synden. Derfor trenger man verandre det å bry seg handler om mye mer en nåde. Det handler om sannheten i Guds ord. Men noen ser det på min måte og mange ser det motsatte.men synes det er trist at dere angriper personen istede for læren, men bare fortsett med dette det er ditt valg, men set vil ikke gagne deg positivt hverken for deg heller Rolf.

Ok, det må du gjerne mene.

Men både Rolf og jeg er på vei til himmelen.

At du har vært bundet i synden i 18 år vet nok de fleste her inne.

Jeg har også forresten vært bundet i synden i mer enn 18 år, bare til orientering.

Kan forresten ikke se at jeg angriper personen og ikke læren, som du påstår.

 

Kommentar #124

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Trist, men typisk

Publisert over 8 år siden

Slik denne tråden å dømme etter de siste innlegg nå har utviklet seg, er det trist å se den tonen ordvekslingen har fått mellom mennesker som mener seg kristne.

Det får en til å lure på om det kan være slik at alle som anser seg å være kristne, virkelig er det.

Nå vil mange straks hevde at jeg setter meg til dommer. Akkurat som de mener Rune Staven gjør.

Jeg har alltid lest det Staven skriver som kommende fra en som er nærmere sannheten enn de fleste. Som jeg ser det er han ikke dømmende, men mer formanende. Dette skillet er vesentlig, men synes likevel å være så lite forstått blant dagens mennesker.

Det går på stoltheten løs. Og OK, det gjør jo det. Da setter man piggene ut med en eneste gang. Selv om Staven viser en helt bemerkelsesverdig evne til å svare høflig og korrekt uansett om han skjelles ut etter noter.

MEN - og her kommer mitt ankepunkt: Det spørs om det nytter.

Jeg tror ikke det - jeg tror det bare virvler opp grums til ingen som helst nytte. Det kan til og med virke motsatt av den hensikt Staven har - det fører til at folk skyr kristendom.

Det er noe som heter å kaste perler for svin. Det er touchy, og kanskje ikke helt riktig å si det på denne brutale måten, men likevel - det er noe av det samme.

Selv om jeg overhodet ikke tviler på Stavens gode hensikt i å formidle det gode budskap, tror jeg altså det blir litt feil å bruke formaninger overfor de han ikke selv tror fullt og helt har Åndens rettledning.

For å ta et eksempel, som egentlig er denne trådens tema: Njål og andre vil ALDRI komme til erkjennelse av sannheten uansett hvor mye Staven og andre forsøker overbevise ham om at deres holdninger og meninger er feil. ALDRI. De vil bare enda mer barrikadere seg i seg selv/forsvare seg selv. De vil til og med påberope seg Bibelen i sitt forsvar!!! Noe man jo til fulle ser her.

Intet menneske kan forandre på det. Bare Gud kan det. Og da må de SELV/av eget initiativ søke sannheten.

Det har vært, og er fremdeles, noen oppriktig kristne her på VD - i den tiden jeg har vært her. Men noen av dem har forsvunnet, og det tror jeg er fordi de ikke ser noe poeng i å diskutere trosspørsmål som egentlig ikke kan diskuteres. Men antagelig også fordi de føler seg ille til mote ved den kranglingen som dette uvegerlig fører til.

Som konklusjon: Jeg er redd dette ikke fører noe positivt med seg.

 

Kommentar #125

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Som konklusjon: Jeg er redd dette ikke fører noe positivt med seg

Hei Øystein

Takker for din oppriktighet og ærlighet, jeg selv har vert inne på tanken, på å avslutte min formidling her inne, det er slik jeg også har kjent i ånden at det er å kaste perler for svin. Få motar budskapet slik det står, for man vil helst trigge sin egen visdom. så det er ikke lenge jeg skal være her, jeg har lært meg mye på de årene jeg har vert her inn . Lært meg å være tålmodigt og prøve så godt jeg kan for å imøte komme andre. Jeg ser det du skriver er vist og er kloke ord å ta med seg på veien. Så min fartstid i den tjensten jeg har vert i synger snart på siste vers. Litt vemodigt, men jeg kommer til å prøve å huske hver enkelt til bønn. Men setter pris på det du kom med, det var noe som traff meg med ditt budskap. kjente det rett i hjertet, er ydmyk og lydør når jeg kjenner ånden tale til meg.

Gud fred Øystein.

mvh

Rune

Kommentar #126

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Presisering til Staven

Publisert over 8 år siden

Mange takk for kommentar.

Da jeg skrev mitt innlegg var jeg usikker på hvordan jeg skulle formulere meg - det blir alltid litt "firkantet" å skulle debattere skriftlig. Jeg var redd det ble for hardt.

Og når jeg leste ditt svar, fikk jeg umiddelbart dårlig samvittighet for det, skjønt du sier jo også at du selv har tenkt mange av de samme tanker. Tilgi meg om jeg gjorde deg vondt! Jeg føler det er noe ekte og ydmykt ved deg, Rune, som også jeg selv bare kan strekke meg etter. 

Jeg håper virkelig ikke at mitt innlegg medfører at du trekker deg fra VD!

Guds fred til deg også, Rune!

En liten musikalsk hilsen til slutt:

http://www.youtube.com/watch?v=WgfCFk2nrmM

 

Kommentar #127

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Da jeg skrev mitt innlegg var jeg usikker på hvordan jeg skulle formulere meg - det blir alltid litt

Hei Øystein

Takk for den gode sangen. En sang jeg ikke har hørt på lenge. Jeg ble blank i øynene og det rørte ved mitt hjerte. Det man formidler kommer i rett tid, er ledet av ånden, selv om vi kun selv ser det synelige, så er det som er usyneligt for vårt øye som gir oss håp og tro til forandring i vårt dypeste rom, som den Hellige Ånd hjelper oss med i Guds underfulle visdom. Den skjulte visdommen som ligger i oss, kommer ut i rett tid, når den bringer formaning , trøst, oppmuntring. Så er det tid for det som overgår vår egene tanker og ord. Det er Guds kraft som virker og kaller til omvendelse og frihet til hvert et menneske som trenger en berøring fra Herren underfulle kjærlighet. Grepet av nåden, så kan vi få styrke i vår svakhet. Vi er alle tjenere som har fått våre talenter. Jeg er ikke på dette forumet for å få uvenner heller fender, men jeg er her for å tale det som er sant. For sannheten setter oss virkelig fri fra det som binder vårt kjød til denne verden. I vårt kjød bor det intet godt. Så jeg takker for det nye livet i Kristus, måtte vår takknemmelighet være mer syneligt og bringe nye frukter inn i våre liv.

Jeg ser du skriver med hjerte, og det er det ikke så mange som gjør i dag. Mange skriver utifra sitt eget hodet. Det blir ofte i kjødets kraft. Du er ikke skyld i at jeg forlater Vd. Jeg er ikke her inne for å omvende noen. Det er ikke min oppgave. Det er den Hellige ånds oppgave. Jeg er her inne for å  Å vise den sannhet i Guds ord som gir kraft og frihet til hver den som strever med sitt kjødelige liv blant kristne. Jeg forkynner også dette til meg selv, for jeg trenger nåden mer enn noen gang. Vi alle må kjenne vårt besøk i denne tid. For enden nermer seg raskt, og da må alle stå rustet i full rustning. Uten Guds fulle rustning så tror jeg det vil bli vanskelig for kristne til å kjempe i mot de brendene pilene Saten vil komme med. satan har pannik og vet at hans tid snart er over, så han gjør alt for å skade Herrens barn. Å tro på sin egen visdom vil føre oss lengere bort fra Herren. Det handler om overgivelse. søk den sannhet som gir frihet i vårt sinn og i vårt hjerte. Vi treffes en dag, når den tid kommer skal jeg smile til deg slik at du vil kjenne meg igjen, selv om vi da er i en annen forkledning:)  men Jeg sier deg ha ikke dårlig sammvitighet over de ord som Herren Har gitt deg, jeg kjenner at de ord ble bragt i tro rett fra hjerte. Jeg har hatt noen medhjelpere her inne, som har vært trofaste og fast i den sannhet man har formidlet. Det jeg er mest lei meg for, er at MAN ikke har sett at bak ordene man har formidlet så det ligger det mye mer en formaning. og en påminnelse på hva dette dreier seg om  for hver enkelt. Man skyver bort sannheten for den blir til en byrde for dem. istede for å omfavne den så vil den gi frihet. Jeg avslutter her inne en gang på høsten. 

Ha en velsignet dag videre min venn.

mvh

Rune

Kommentar #128

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Beklager ordbruken, Rune, men det hender en blir irritert og kan skrive ting som en i ettertid ser at en ikke burde gjort.

Kommentar #129

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Beklager ordbruken, Rune, men det hender en blir irritert og kan skrive ting som en i ettertid ser at en ikke burde gjort.

Hei Gunnar

Vi er mennesker alle sammen:) Ingen av oss er feifrie og takke og pris for det. Jeg glemmer det som tales om av negativitet her inne ganske raskt, jeg bærer ikke nag til noen. Jeg strekker meg eller framover, for å leve i håpet. Men er takknemmeligt for din frimodighet, og det gleder meg, at du viser ydmykhet. Det er ikke et tegn på svakhet men et tegn på styrke. Gud ruster utt hver enkelt av oss oss. Vi må se framover til vårt felles håp, Jesus som snart kommer. Må vi stå rotfestet i sannheten Gunnar.

Guds fred:)

mvh

Rune

Kommentar #130

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
For å ta et eksempel, som egentlig er denne trådens tema: Njål og andre vil ALDRI komme til erkjennelse av sannheten uansett hvor mye Staven og andre forsøker overbevise ham om at deres holdninger og meninger er feil. ALDRI. De vil bare enda mer barrikadere seg i seg selv/forsvare seg selv. De vil til og med påberope seg Bibelen i sitt forsvar!!! Noe man jo til fulle ser her.

Sannheten er en sammensatt størrelse. I sin bunn kan den være ens, men den har mange utspring og former. Det som er sant for deg, i et bredere perspektiv, er ikke like sant for meg. 

Siden dette er en debattside har jeg tatt meg friheten å anstille alternative hypoteser. En del ganger forstår ikke motdebattanten dette. Han kan ha problemer med å skrive, han kan ha enda større problemer med å lese, kanskje er han bare to år, kanskje er han usammenhengende i logikken fordi han påberoper seg tiårs erfaring til tross for en alder på to år. I det hele tatt; noen debattanter er ikke til å hanskes med innen normale normer.

Etter en snarlig oppblomstring vil evangeliseringstrådene snart forsvinne fordi de tørker ut når den siste krampetrekning snart gjøres. Slik er akkurat denne tråden med et i utgangspunktet interessant tema forsøplet og forsuret av utenomsnakk rundt urent trav om uvesentligheter. Det er den moderne tid og nettdebattenes svøpe at langt flere som har ytringsfrihet ytrer seg selv om de ikke har noe å ytre. Dette kan man slippe unna en gang eller fire, men til sist ødelegges en hver tråd med de samme tomme argumentene. Lyver du? Lever du i løgn? Da kommer du ikke til Gud og du skal endog dømmes av mennesker. Hva værre er blir at de som dømmer deg ikke vedkjenner seg at de dømmer. De er ansvarsløse men du bærer byrden. Det er din egen feil at du føler deg dømt.

Dette har noen av oss tillatt oss å reagere imot. Både de ortodokst forkynnende som er like forpestet av vantro og oss mer normalsinnede reagerer med samme infamitet. Det er et fenomen som tidligere ble ordnet med anonyme brev. Nå bruker vi semianonyme nettdebatter til samme formål.

Forøvrig mener jeg at homofile må få gifte seg med hvem de vil, og at hvis deres kirkesamfunn vil velsigne dem vil dette kunne oppleves som en bonus, men at man ikke kan forvente det uten at kirkesamfunnet finner frem til det av egen kraft.  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere