Mads Tore Tengesdal

41

Bare Jesu enkle og kjærlige godhet

Finnes der noen vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker her inne?

Publisert: 30. jun 2013

Er der noen vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker som kunne tenke seg å diskutere litt rolig og fornuftiog med en annen kristen, uten Bibelske spissfindigheter, bare ved å la nåden og kjærligheten få flyte fritt i Jesu navn?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Definer normal. 

Kommentar #2

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Se Rom 12

Publisert over 7 år siden

Definisjonen på vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker finnes i Rom 12:

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen, den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men: Er din fiende sulten, så gi ham mat, er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Joda...

Publisert over 7 år siden

Mads Tore:

Definisjonen på vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker finnes i Rom 12:

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.Innrett dere ikke etter den nåværende verden
____________________________________________________________________

Du finner mye om normale gode, koselige og kristne mennesker i 1. Kor. også, men på verdidebatt blir det kanskje værre?

12.12: Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus.13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke.14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange.15 Om nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den.16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av den.17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen?18 Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det.19 Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen?20 Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp.21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere».22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.23 De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig;24 de andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære,25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.
  27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 28 I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale

Rom.8.10: Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden...

1.Kor.5.4: Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag...

Dette burde hjelpe på å bi en god koselig kristen menighet?

Kommentar #4

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Definisjonen på vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker finnes i Rom 12:

Jeg synes 5 mos. 22 er et bedre eksempel: 

23 Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, 24 da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, jenta fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Kommentar #5

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Ny pakt

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes 5 mos. 22 er et bedre eksempel:

Tja, du om det :-)

Men da har du hoppet bukk over den nye pakt og at den gamle pakt nå er opphevet. Med andre ord er moselovene og all loviskhet opphevet. Det nye testamentet er basert på kjærlighet.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Eller

Publisert over 7 år siden

Aril Kvarangnes: Jeg synes 5 mos. 22 er et bedre eksempel
____________________________________________________

5.Mos.22.28: Om en mann treffer en jente som er jomfru og ikke er lovet bort, og han forgriper seg på henne og ligger med henne, og de blir oppdaget,29 da skal mannen som lå med jenta, betale hennes far femti sjekel sølv. Hun skal være hans kone fordi han krenket henne, og han får ikke skille seg fra henne så lenge han lever.

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Når skjedde det?

Publisert over 7 år siden

Mads Tore:

Men da har du hoppet bukk over den nye pakt og at den gamle pakt nå er opphevet. Med andre ord er moselovene og all loviskhet opphevet. Det nye testamentet er basert på kjærlighet.
____________________________________________________________________

Tar du feil nå igjen?

JESUS TALER OM DE TIDER SOM SKAL KOMME 

Matt.24.12: Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Jer.31.33-34: Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.

Kommentar #8

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Hva er hva?

Publisert over 7 år siden
Hei Mads Tore, først en liten definisjon av kjærlighet er det å gi folket det de vil høre eller det Jesus og bibelen virkelig sier. Jesus er kjærlighet med stor K men da Han gikk her på jorden. De som trodde Han fulgte Han, de som ikke trodde han var så ras på Han at de til slutt forlangte Han korsfestet. @@@@@@@@@ Idag er det samme, de som tror på Han følger Han og bare smiler når de blir beskyldt å være vranglærere, de som egentlig ikke tror tar til løgner, ukvemsord og blir sinte. Jesus satte disse på plass og det er vi som kristne også derfor er det en del ufred her inne, men dette er ingen lek det gjelder hvor et menneske skal tilbringe evigheten. Skal vi la løyner og bedrag som kan føre et menneske i fortapelsen bare fare for at det skal være fred og enighet her inn, er det kjærlighet?
Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hva er spesiellt ved det?

Publisert over 7 år siden

Kjell Bjarne: De som trodde Han fulgte Han, de som ikke trodde han var så ras på Han at de til slutt forlangte Han korsfestet.
___________________________________

Står det ikke i din Bibel at denne verden lokker til fall? Hvordan har du tenkt at det ellers kan bli en ny himmel og ny jord hvor kjærlighet bor? (rettferdighet 2.Pet.3.13)

Kommentar #10

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Når jeg leser Bibelen!

Publisert over 7 år siden

Står det ikke i din Bibel at denne verden lokker til fall? Hvordan har du tenkt at det ellers kan bli en ny himmel og ny jord hvor kjærlighet bor? (rettferdighet 2.Pet.3.13)

Jau Kjell denne verden står for fall men intil Jesus kommer tilbake gjelder misjonsbefalingen og de andre ting Jesus og apostlene ba oss gjøre slik som, forkynne ordet, helbred de de syke, vis/hjelpe til rette og formane osv. Mange er det som er innom verdidebatten og følger med derfor bør hver en løgn, vranglære, ja alt som er med å kan forlede noen til fall bør ettertrykkelig avvises. Lar vi ordet tale enkelt og klart er det Ordert som har Ånd og Liv som kan forvandle et menneske, ikke hva vi skriver la Ordet forklare Ordet det skaper liv.

Kommentar #11

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
andre ord er moselovene og all loviskhet opphevet. Det nye testamentet er basert på kjærlighet

Hvor er kjærligheten i: "tro på meg eller gå evig fortapt"?

Kommentar #12

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

det er ikke lett

Publisert over 7 år siden

Nei det er ikke lett å være enige og diskutere kristentroen her. Vi tråkker lett på hverandre og tråkker på det andre har mottatt av Guds godhet og kjærlighet. Jeg selv inkludert har tråkket på andre som har opplevd hvordan Gud har hjulpet og legt noe i deres liv.Jeg tror ikke på det jeg selv ikke har erfart.Vi er enige med de som ser det samme som oss.Derfor er ikke verdidebatt stedet å søke en rolig debatt. Noen er veldig overbevist om at de har sett sannheten. Og de ønsker å dele det med andre kristne. Men ikke alltid vi er mottakelige for andres syn. Desverre. Vi må leve med uenighetene og at noen er sterke personligheter.

Derfor er det vanskelig å unngå konflikter. Og så angrer man  hvis man er urettferdig mot andre eller svarer litt krasst. Derfor tror jeg ikke vi finner fellesskapet her. Noen kanskje er gode venner og enige. Men det er så lett å trå feil og såre og skade andres tro istedet for å støtte og bygge opp og tale vel om hverandre.Jeg ønsker iallefall helst å være snill mot andre noe jeg ikke alltid makter her.Noen som føler pådet samme?

Kommentar #13

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvor er kjærligheten i: "tro på meg eller gå evig fortapt"?

Matt 22:35-40Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve:«Mester, hvilket bud er det største i loven?»Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Joh 3:16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Setningen "tro på meg eller gå evig fortapt" finnes ikke i Bibelen.

Kommentar #14

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Noen som føler pådet samme?

Veldig enig Randi. VD fungerer egentlig dårlig for oss kristne med å oppbygge hverandre i troen. Den river gjerne mer ned enn den bygger opp - desverre. Så jeg vet ikke hvor lenge jeg gidder ...

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Forvandling og forvandling... ingen her inne har noen felles tro?

Publisert over 7 år siden

Kjell Bjarne Sandvik:

Jau Kjell denne verden står for fall men intil Jesus kommer tilbake gjelder misjonsbefalingen og de andre ting Jesus og apostlene ba oss gjøre slik som, forkynne ordet, helbred de de syke, vis/hjelpe til rette og formane osv. Mange er det som er innom verdidebatten og følger med derfor bør hver en løgn, vranglære, ja alt som er med å kan forlede noen til fall bør ettertrykkelig avvises. Lar vi ordet tale enkelt og klart er det Ordert som har Ånd og Liv som kan forvandle et menneske, ikke hva vi skriver la Ordet forklare Ordet det skaper liv.
____________________________________________________

Nå detter jeg av lasset snart… ja… her inne skaper ordet masse liv … og røre. Hvem skal vi berge med ordet? Forkynne at Guds rike er nært? Hvor nært skal vi si at det er? Sykehusene tar seg av de syke foreløpig, og de døde står ikke opp og blir ikke friske før alle basunene er ferdig med å spille, og forvandlingen tar Kristus seg av når han kommer… og gjør dette ved sin seier … 1.Kor.15.52-57. Normalt sett skjer ikke dette før etter tusenårsriket og vel så det. (Åp.20.7-12) Imens får vi klare oss med hverandres tro her inne og håpe på det beste?

Kommentar #16

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Setningen "tro på meg eller gå evig fortapt" finnes ikke i Bibelen

Meningsinnholdet finnes i bibelen.

Det finnes ingenting kjærlig ved dette.

Kommentar #17

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Forvandling og forvandling... ingen her inne har noen felles tro?

Publisert over 7 år siden

At ingen her inne har en felles tro er jo bare nok en løgn ifra deg, har felles tro med mange her inne jeg, når grunnvollen er riktig den platformen vi grunner vår frelse på må vi bare innse at noen har kommet lengre en seg selv og at noen henger etter. Men når bibelen blir revet i biter og man gir den et innhold som ikke hører noen stedes hjemme er det lov å reagere.

Nå detter jeg av lasset snart… ja… her inne skaper ordet masse liv … og røre. Hvem skal vi berge med ordet? Forkynne at Guds rike er nært? Hvor nært skal vi si at det er? Sykehusene tar seg av de syke foreløpig, og de døde står ikke opp og blir ikke friske før alle basunene er ferdig med å spille, og forvandlingen tar Kristus seg av når han kommer… og gjør dette ved sin seier … 1.Kor.15.52-57. Normalt sett skjer ikke dette før etter tusenårsriket og vel så det. (Åp.20.7-12) Imens får vi klare oss med hverandres tro her inne og håpe på det beste?

Hadde du vært ærlig med deg selv hadde du innsett at du hadd ramlet av for lenge siden(Hvem skal vi berge med ordet? Hvor nært skal vi si at det er? Sykehusene tar seg av de syke foreløpig, og de døde står ikke opp og blir ikke friske før alle basunene er ferdig med å spille),bare du ser kke at dette er bare sprøy. Hvem berger vi med ordet, alle de som har tatt imot Jesus som sin frelser ved hans komme i skyen, de blir ikledd et herlighetslegeme og der er ingen sykdom. Men vi han få del i litt av Guds herlighet her på jorden også igjennom frelsen, legedom og et forvandlet liv, hvorfor skal vi tie?

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Mads Tore...

Publisert over 7 år siden

Ser du noen kjærlige gode kristene her inne? Her prøver jeg etter beste evne å nevne dagens situasjon, og håper på at alle skal tro på hverandre, i det minste på Guds ord, men får den overhøvlingen at jeg er en løgner og bedrager? Hvordan kan kristne si sånt om sine medmennesker som bare summerer opp Guds ord og fakta om hverdagen? Finner de ikke hverandres lemmer tro? (1.Kor.12.12-25)

Gal.4.19:Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere20 – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere

Kommentar #19

kurt gaare

0 innlegg  14 kommentarer

Tull.

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
23 Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne, 24 da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, jenta fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Tull.

Du vet tydeligvis ikke hva kristendom er. Hadde de visst det, ville de ikke på falsk grunnlag beskyldt kristendommen for å ha begått drap på mennesker, ja, for å ha brutt det 6. bud: ”Du skal ikke slå i hjel”.

 

Hva mennesker under kristenkappen har gjort av ugjerninger mot menneskeheten i kristendommens navn, er en helt annen sak. Men dette er selvfølgelig ikke kristendommens skyld.

 

Hvor oppfordrer evangeliene til vold, gjengjelde ondt med ondt, forbanne fiender, forfølge og drepe dem? Sier de ikke: ”Den som griper til sverd, skal falle for sverd”? Og sier de ikke også: Elsk deres fiender og gjør godt mot dem”?Å gi kristendommen skylden for kjetterprosessene, hekseprosessene, korstogene og kolonialiseringen etc., er totalt bomskudd.

 

Islam, derimot, som jo oppfordrer til å gjengjelde ondt med ondt, forbanne sine fiender, forfølge dem og drepe dem, bryte det 6. bud og slå i hjel med stein og sverd, kan man med rette anklage for sine forbrytelser mot menneskeheten.

Men ikke kristendommen.

 

Kommentar #20

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ser du noen kjærlige gode kristene her inne?

Ja, Randi har forstått mitt innlegg og hun er definitivt en god kristen i sitt medmenneskelige svar. Jeg skulle ønske at jeg kunne skrive så bra som henne om det å diskutere.

Vi kan jo håpe at noen andre også melder seg på som vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Finnes det

Publisert over 7 år siden

kristne engler mon tro? Eller var det ufred i himmelen også? Jeg tror det fantes noen engler som hadde svarte prikker på vingene...

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Mads Tore

Publisert over 7 år siden

Ja, Randi har forstått mitt innlegg
________________________________--

Da gjelder det bare å forstå dine innlegg så er man en god kristen, da vet vi det!

Kommentar #23

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Da gjelder det bare å forstå dine innlegg så er man en god kristen, da vet vi det!

Helt riktig :-)

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Mads Tore

Publisert over 7 år siden

Helt riktig :-)
________________________

Vel, det var din konklusjon... (Matt.23.12) :-)

Kommentar #25

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
kurt gaare. Gå til den siterte teksten.
Tull.

Du vet tydeligvis ikke hva kristendom er. Hadde de visst det, ville de ikke på falsk grunnlag beskyldt kristendommen for å ha begått drap på mennesker, ja, for å ha brutt det 6. bud: "Du skal ikke slå i hjel".

Guden din mente jo at dette var "god skikk" på et tidligere tidspunkt. 

Er det så grunn til å tro at det han pålegger nå (i dag) nødvendigvis er godt?

Er Jehova en god moralsk referanse?

Kommentar #26

kurt gaare

0 innlegg  14 kommentarer

Guden din?

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Guden din mente jo at dette var

Hva får deg til å tro at "guden din" er guden min? Eller at jeg er kristen for den saks skyld. Jeg bare påpeker at evangeliene ikke appellerer til vold, i skarp motsetning til Islam.

En ikke-voldelig religion er en ganske god moralsk referanse, ja. I hvert fall bedre enn verdslige "ismer" som tar sikte på væpna revolusjon.

Mulig den umenneskelige "guden din" ble menneskelig da Ordet ble menneske, ikke vet jeg. Teologene som har GT og NT som sitt fagfelt, vet sikkert bedre enn meg hvordan Logos bør tolkes i denne sammenheng.

Den inhumane og ufornuftige "guden din" har jo tatt til fornuften tidligere og angret seg, så da er det vel ikke urimelig å tro at det er håp for ham også?

 

 

 

Kommentar #27

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
kurt gaare. Gå til den siterte teksten.
Hva får deg til å tro at "guden din" er guden min? Eller at jeg er kristen for den saks skyld. Jeg bare påpeker at evangeliene ikke appellerer til vold, i skarp motsetning til Islam.

En ikke-voldelig religion er en ganske god moralsk referanse, ja. I hvert fall bedre enn verdslige "ismer" som tar sikte på væpna revolusjon.

Mulig den umenneskelige "guden din" ble menneskelig da Ordet ble menneske, ikke vet jeg. Teologene som har GT og NT som sitt fagfelt, vet sikkert bedre enn meg hvordan Logos bør tolkes i denne sammenheng.

Den inhumane og ufornuftige "guden din" har jo tatt til fornuften tidligere og angret seg, så da er det vel ikke urimelig å tro at det er håp for ham også

Jeg vet ikke om bibelens gud er din. Der må jeg bare beklage min forutintatthet. Jeg gikk ut i fra at du bekjenner deg den kristne tro. Dumt. 

Går da ut i fra at du ikke er troende, siden du gjorde et poeng av dette. 

Uansett, biblens gud er bibelens gud. Gjennom hele boken. Det kommer ingen nye guder inn. Gudebegrepet blir riktignok utvidet, men Gud er likevel Gud. Det er Jehovas bevissthet (om du vil) som står bak alt. Han har en plan med alt, vet alt, kan alt. 

I og med hans egenskaper står utenfor tid og rom, gir det egentlig ingen mening å si at han mente noe før, og noe annet senere. 

Faktum er at han godkjente drap. Senere i boken forbyr han det. I og med han selv måtte vite at han skulle forby det, når han godkjente det, aner man konturene av en lettere sinnsforvirret og manipulativ guddom. Hva blir det neste? Det er vanskelig å forestille seg muligheten for at han kan ombestemme seg, gitt at han vet alt om hva som skal skje. 

Jehova mener egentlig det meste, samme hvor motstridende det måtte være. Her er det bare å plukke ut det som passer. I så måte er det din egen intuisjon og rasjonalitet som bestemmer hva som til en hver tid bør være gjeldende praksis mht moral. 

Kommentar #28

kurt gaare

0 innlegg  14 kommentarer

Arild Kvangarsnes

Publisert over 7 år siden

Din dom over Gud er formodentlig rettferdig. Kanskje endog i mildeste laget? En nidkjær guddom som setter skrekk i befolkningen ved å true med å knuse deres spedbarns hoder mot fjellklipper, får i hvert fall ikke mye sympati fra meg.

Og jeg erkjenner selvfølgelig at det ikke er mye logikk i teologenes påstander om Guds allvitenhet, allmektighet, allestedsnærværenhet og andre uransakelige karaktertrekk som tilskrives Gud.

Hvem vet, kanskje er vi alle blitt ofre for teologenes utspekulerte anti-logikk. Eller ”skriverne” av GT, som profeten Jeremia anklager for å ha forfalsket med sin ”løgngriffel”.

Neimen om jeg vet.

Men utgangspunktet mitt var evangeliene og hvorvidt de oppfordrer troende til å begå de forferdelige misgjerninger kristendommen blir beskyldt for. Hittil kan jeg ikke se at du har kommet med noen holdbare motargumenter som tilbakeviser min påstand om at kristendommen i sitt innerste vesen er en ukrigersk, fredsommelig og ikke-voldelig religion.

P.S.: Jeg er agnostiker.
 

 

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Nei, VD er nok ikke stedet for god dialog

Publisert over 7 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Nei det er ikke lett å være enige og diskutere kristentroen her. Vi tråkker lett på hverandre og tråkker på det andre har mottatt av Guds godhet og kjærlighet. Jeg selv inkludert har tråkket på andre som har opplevd hvordan Gud har hjulpet og legt noe i deres liv.Jeg tror ikke på det jeg selv ikke har erfart.Vi er enige med de som ser det samme som oss.Derfor er ikke verdidebatt stedet å søke en rolig debatt. Noen er veldig overbevist om at de har sett sannheten. Og de ønsker å dele det med andre kristne. Men ikke alltid vi er mottakelige for andres syn. Desverre. Vi må leve med uenighetene og at noen er sterke personligheter.

Derfor er det vanskelig å unngå konflikter. Og så angrer man hvis man er urettferdig mot andre eller svarer litt krasst. Derfor tror jeg ikke vi finner fellesskapet her. Noen kanskje er gode venner og enige. Men det er så lett å trå feil og såre og skade andres tro istedet for å støtte og bygge opp og tale vel om hverandre.Jeg ønsker iallefall helst å være snill mot andre noe jeg ikke alltid makter her.Noen som føler pådet samme?

Jeg velger å ta frem denne kommentaren fra Randi.

Verdidebatten er nok lite egnet til å driven noen form for oppbyggende virksomhet. Det meste koker bort i monologer og allerede låste oppfatninger om hva som er riktig og galt.

Jesu enkle og kjærlige godhet er vanskelig å finne her inne selv om der er noen enkelt og flotte unntak.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere