Rudi Wara

92

Tungetalen Irriterer!

Publisert: 29. jun 2013

Det er mange som er forundret over dette med at andre taler i et språk som virker som enn bare babler i vei. Og derfor er det også mange misforståelser om dette. Her er litt informasjon, så en kan se hva som er forskjellen.

Hadde en skjønt hvilke kraftig bønneverktøy tungetalen er, da ville du gjort alt for å få den.

Definisjon:

Den offentlige tungetalen

Den offentlige tungetalen er den tungetalen hvor det ble snakket i andre språk en det de selv kjente, dette var et språk som var forståelig. Og så har en tungetale som ingen forstår, men blir tolket av en annen i menigheten. Altså er det et direkte budskap til menigheten fra Herren, hvor Herren taler gjennom en person for å formidle et budskap. Begge disse er til for å oppbygge ANDRE.

Den private tungetalen

Den personlige tungetalen er til for oppbyggelse deg selv. Din ånd taler for Gud, du snakker hemmeligheter med Herren. Det er som en egen ”kode” i det åndelige.  Denne tungetalen er tilgjengelig for alle de som tror på Jesus. Den skiller seg klart fra den offentlige tungetalen, den private tungetalen er det du selv som bestemmer når du skal tale den, men den offentlige tungetalen er det Herren som bestemmer når den skal tre inn. Den Private tungetalen er til for å oppbygge DEG SELV.

Kunnskapen og forståelsen av tungtalen vil berike deg i din utvikling med Herren.

Så hvorfor tale i den private tungetalen. Det er fordi det er det språket din ånd kan tale direkte til Den Hellige Ånd. Paulus snakker om at en kan be Herren om og selv tolke det som din ånd snakker i andre tunger. Altså den private tungetalen. Uansett, når en ber i sin private tungtale, da skjer det noe i det åndelige. Når en start med å be i andre tunger, da påkobler en seg på Herren. Ved å tale i den private tungtalen, da kan en få åpning eller gjennombrudd. Du merker det i ånden din, det blir en lettelse. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Dårlig respons?

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara: Tungetalen Irriterer
________________________________

Ja, uten et forståelig språk taler du jo for døve ører?

Kommentar #2

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Hadde en skjønt hvilke kraftig bønneverktøy tungetalen er, da ville du gjort alt for å få den.

Ja, tungetalen har alltid vært kontroversiell. I vår del av verden blir vårt åndsliv ofte begrenset av rasjonalisme. La oss ikke glemme at det var tungetalende kristne som i sin tid "erobret" Romerriket. Likeså er det stort sett tungetalende kristne som står for den vekst kristenheten i dag opplever over hele verden. Tungetalen er en ressurs i vårt kristenliv.

Kommentar #3

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Ja, tungetalen har alltid vært kontroversiell. I vår del av verden blir vårt åndsliv ofte begrenset av rasjonalisme. La oss ikke glemme at det var tungetalende kristne som i sin tid "erobret" Romerriket. Likeså er det stort sett tungetalende kristne som står for den vekst kristenheten i dag opplever over hele verden. Tungetalen er en ressurs i vårt kristenliv.

Tungetalen er ikke et bevis på at du er mer åndelig eller at du har den rette tro. Den er heller ikke noe tegn for at du er blitt moden i ånden, altså fullkommen i ånden. Men den er tegn på at du tror på Jesus Kristus

Men som tegn for denne verden, så er det klart tegn at Herren eksisterer, det er et tegn for verden, og verden forstår ikke den. Verden prøver å forklare dette utefra det fysologiske, men de har ikke peiling.

Kommentar #4

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Tungetalen er ikke et bevis på at du er mer åndelig eller at du har den rette tro. Den er heller ikke noe tegn for at du er blitt moden i ånden, altså fullkommen i ånden. Men den er tegn på at du tror på Jesus Kristus

Så alle de som ikke babler i vei på et liksom-språk tror altså ikke på Jesus Kristus?

Ærlig talt Wara, du kan snart ikke skrive om annet enn denne tungetalen.  Har du forsøkt å kommunisere med din Herre på ditt morsmål?  Eller blir det for puslete, liksom?  Vi har fått norsk som morsmål og jeg tror Vår Skaper er fullt ut kapabel til å forstå også norsk.  

Hvis du ikke er i stand til å benytte deg av ditt morsmål så burde du kanskje heller holde kjeft istedet for å oppføre deg som en klovn?

Kommentar #5

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Så alle de som ikke babler i vei på et liksom-språk tror altså ikke på Jesus Kristus?

Nei, det er ikke det jeg sier, jeg sier det er et tegn på at du tror på Jesus Kristus.

Kommentar #6

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Selvsuggererende, i transe.

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Tungetalen er ikke et bevis på at du er mer åndelig eller at du har den rette tro. Den er heller ikke noe tegn for at du er blitt moden i ånden, altså fullkommen i ånden. Men den er tegn på at du tror på Jesus Kristus

Eller vil vise andre at han er bedre en andre i sin tror, men nær kontakt skal man helst ha i sitt lønnkammer.

Pinsens største mirakel, var at de plusselig kunne forstå, og tale på de tilreisendes språk, og at de dermed kunne fortelle om alt det som hadde skjedd, med Jesus død og oppstandelse. 

Om menigheten babbler i tunger, og ukyndige kommer og ser det, vil de da ikke tro at dere er fra vettet? 1Kor. 14; 9 - 33.

Kommentar #7

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Tungetale er en av nådegavene

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Tungetalen er ikke et bevis på at du er mer åndelig eller at du har den rette tro. Den er heller ikke noe tegn for at du er blitt moden i ånden, altså fullkommen i ånden. Men den er tegn på at du tror på Jesus Kristus

Ja, tungetalen er ikke noe spesielt tegn på at du tror på Jesus Kristus mer enn for andre nådegaver slik som;å tale visdom, å formidle kunnskap, spesiell trosgave, å helbrede,å gjøre under, å tale profetisk, å bedømme ånder, ulike slag av tungetale og tyde tungetale.

Tungetale er en av nådegavene. Dette er meget klart ut fra 1. Kor 12:27-31. Deretter følger kapittel 13 som sier at kjærligheten overgår alt annet.

1. Kor 12:27-31 "Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Gjør vel alle under?Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tungetale?Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!Og jeg vil vise dere en enda bedre vei: 1. Kor 13:1-2 "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet".

Der står heller ingenting i Apg 10:46 om at alle hadde fått tungetale: "For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud...".

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hvem er det?

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara:

Nei, det er ikke det jeg sier, jeg sier det er et tegn på at du tror på Jesus Kristus.
__________________________________________________________________

Joh.4.22 :Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.

1.Joh.1.18:Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er...

Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn... (Gal.3.16, 29)

Kommentar #9

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Der står heller ingenting i Apg 10:46 om at alle hadde fått tungetale: "For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud...".

Det er riktig det, men Jesus sier hver den som tror, skal tale i andre tunger. Det står hver den som tror. Den er tilgjegelig for alle, men ikke alle har åpne den pakken som allerede er gitt. 

Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jesus sier hver den som tror, skal tale i andre tunger.

Hvilket vers er det du sikter til Rune?

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Og hva betyr det?

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara: Det er riktig det, men Jesus sier hver den som tror, skal tale i andre tunger
_______________________________________________________________________

Tro r du Bibelen er skrevet som en gjettelek? Nei, Rudi, skrift forklarer alltid seg selv...

Jes.28.9:  Hvem vil han lære kunnskap, og hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken, tatt bort fra brystet? / 10 For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. / 11 Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk.

v11 For med stammende lepper og på fremmed tungemål skal han tale til dette folket...

Det kommer av at:

5.Mos.28.49:Herren skal sende over deg et folkeslag fra det fjerne, fra jordens ende, som en stupende ørn, et folk med et språk som du ikke forstår... og når de kommer tilbake snakker de et annet tungemål, værre er det ikke...

Kommentar #12

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Useriøst

Publisert over 7 år siden

Kjære deg Rudi Wara. Det blir rett og slett vanskelig og ta deg seriøst, når du kommer med slike innlegg. Den påståtte tungetale gave, pinsebevegelsen sier de er innhaver av, mangler troverdig teologisk fundament. 1Kor 12 er jo klar og tydlig på at tunge gaven var en av mange gaver som ble delt ut. Ikke noe sted i bibelen finner man dekning for at tunge gaven ble gitt til alle. Derfor blir påstanden om at bønnetunger også absurd. I og med at ikke alle får tungene, vil det jo bli bare noen som kan benytte seg av den fordelen.  Derfor tror jeg at dagens tungetale er en forførelse. Spesielt dette som har med bønnetunger og gjøre. Minner meg veldig om New Age chanting. En viktig detalje pinsebevegelsen misser er hvordan faktisk gavene ble distribuert etter åndsutgydelsen på pinsedag. Hvis du hadde tatt deg tid til å faktisk granske skriftene ville du se at nådegavene ble kun videre formidlet ved Apostelenes tilstedeværelse og ved Deres håndspåleggelse. Ingen andre hadde autoritet til dette. Sammen ligner du Romer brevet kap 12 med 1kor 12 vil du se at romermenigheten ikke hadde de gavene som Paulus hadde delt ut til Korint menigheten. Derfor sier også Paulus i romerbrevet  at han lengter etter å komme til dem så de kan få del i de åndelige gaver. Tror du bør vektlegge skriftestudier mer enn alt annet. Mye rart på det religiøse markedet idag. 

Kommentar #13

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.
Ikke noe sted i bibelen finner man dekning for at tunge gaven ble gitt til alle.

Hei..

Mark16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger.

Hvorfor sier Jesus at disse tegn skal følge den som tror, de skal drive ut demoner i Mitt navn, men så nevner Jesus noe mer, det står disse tegn, altså det er snakk om to tegn, ikke bare et. De som tror skal også tale med nye tunger. Dette er alså tegn som skal følge den som tror.

Det står ikke at det er en pastor eller en prest eller hva det måtte være som skal motta denne gaven, det står den som tror, altså hvem er de som tror, det er alle dem som tror på Jesus Kristus som Guds sønn, som stod opp i fra de døde. Det er den som er frelst. De som er født på ny, og har tatt imot Jesus som sin Herre. Derfor er denne gaven tilgjegelig for ALLE som tror.

Kommentar #14

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Hvilket vers er det du sikter til Rune?

Jeg antar det skal stå Rudi der...

Se i svar 13

Kommentar #15

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vi har fått norsk som morsmål og jeg tror Vår Skaper er fullt ut kapabel til å forstå også norsk

Du har et poeng, Pedersen! :)

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Mark16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger.

Hvorfor sier Jesus at disse tegn skal følge den som tror, de skal drive ut demoner i Mitt navn, men så nevner Jesus noe mer, det står disse tegn, altså det er snakk om to tegn, ikke bare et. De som tror skal også tale med nye tunger. Dette er alså tegn som skal følge den som tror.

Det står ikke at det er en pastor eller en prest eller hva det måtte være som skal motta denne gaven, det står den som tror, altså hvem er de som tror, det er alle dem som tror på Jesus Kristus som Guds sønn, som stod opp i fra de døde. Det er den som er frelst. De som er født på ny, og har tatt imot Jesus som sin Herre. Derfor er denne gaven tilgjegelig for ALLE som tror.

Hei Rudi

 

 

 

 

Jesus sa men når Han sannhetens Ånd kommer skal Han veilede dere til sannheten Han skal herligjøre meg for Han skal ta av mitt og kunngjøre dere av denne grunn må vi forstå at når de hørte Jesu disipler på pinsedag tale om Guds store gjerning da må de med kraft ha profetret og alt om Golgatas store soneoffe og Jesu veldige oppstandelse og de undergjerninger Han gjorde Ånden skulle helligjøre den Herre Jesus ved Petters preken på pinsedag så ble tre tusen sjeler frelst men det var ikke nevnt noen av disse under denne overveldende Åndens utgytelse over alt kjød og virksomhet talta i tunger i det de tok i mot ordet og ble døpte.

og da peter siden talte for for de i templet står det mange av dem ssom hadde hørt ordet kom til troen og tallet på mennesker ble omkring 5000det står heller ikke noe om at disse talte i tunger ved sin omvendelse i disse mektige åndsfylte dager. og alt dette beviser mye, veldig mye. om hva slags forskejll man snakker om når det gjelder Ånds dåp og det som blir gitt av Ånden som en nådegave.

 

 

 

 

mvh

Rune

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Er du ikke interessert

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara:

@lf H@@kon $letteveit – gå til den siterte teksten. Ikke noe sted i bibelen finner man dekning for at tunge gaven ble gitt til alle.

Hei..

Mark16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger.
________________________________________________________

i resten av Bibelens egen forklaring Rudi?

Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn.

Gal.3.16:  Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus

Kommentar #18

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ærlig talt Wara, du kan snart ikke skrive om annet enn denne tungetalen. Har du forsøkt å kommunisere med din Herre på ditt morsmål?

Jo jeg har kommunisert med Herren gjennom norsk og engelsk tale. Men jeg fant ut at biblen sier at DHÅ ber den prefekte bønnen for enn, når en ber i ånden. Altså jeg overlater deler av mine bønner til den som vet hva som er best for meg. For når jeg ber i andre tunger da er det min ånd som ber.

1 kor 14:14 For når jeg ber med tunger, da er det min ånd som ber, men min forstand har ingen frukt av det. 

Paulus brukte tungetalen mye, han sier at ha ber mere i ånden, altså i tunger enn alle.

1 kor 14:18Jeg takker Gud: Jeg taler mer med tunger enn dere alle. 

Kommentar #19

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Han gjorde Ånden skulle helligjøre den Herre Jesus ved Petters preken på pinsedag så ble tre tusen sjeler frelst men det var ikke nevnt noen av disse under denne overveldende Åndens utgytelse over alt kjød og virksomhet talta i tunger i det de tok i mot ordet og ble døpte.

Isa 28:11  Ja, ved folk med stammende leber og i et annet tungemål skal han tale til dette folk,

Act 2:4 Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Act 10:43 Ham gir alle profetene det vidnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.

Act 10:44 Mens Peter ennu talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.

Act 10:45 Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, blev forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;

Act 10:46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud. 

Act 10:47 Da svarte Peter: Mon nogen kan nekte dem vannet, så de ikke skulde bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?

Act 19:6 og da Paulus la hendene på dem, kom den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.

1Co 12:10  en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.

14:2  For den som taler med tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud; for ingen skjønner det, men han taler hemmeligheter i Ånden;

1Co 14:4  Den som taler med tunge, opbygger sig selv; men den som taler profetisk, opbygger menigheten. 

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Tungetale

Publisert over 7 år siden

Siden Rudi ikke svarer på innleggene mine hvor jeg mener å ha tilbakevist fra skriften til at tungetalen er det samme som et annet lands språk, akkurat som man finner det i 1.Mos.11. at Gud ville forvirre menneskenes som bygde seg et tårn som nådde opp til himmelen og som hadde samme språk. Så er det på sin plass å advare mot en slik tro som bare er med til å skremme vekk folk fra troen.

Historisk sett har vel 1.Mos.11.1-9 aldri skjedd enda, at hele jorden hadde samme språk, og en må kunne regne dette som fremtid i og med at tårnet nådde helt opp til himmelen. Sammenlignet med verdens høyeste fjell Mount Everest, er det høyeste tårnet som til nå er bygget bare 828 meter (Burj Khalifa, ferdig 4.januar 2010)

Advarselen er som følger

Fasthet mot vranglæren

14 Dette skal du minne om, og for Guds ansikt skal du pålegge dem å unngå ordkrig. Det tjener ikke til noe og virker ødeleggende på dem som hører på.15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.

16 Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket.For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet,17 og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos,18 som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk.

19 Men Guds grunnvoll står fast, og den har et segl med denne innskriften: « Herren kjenner sine», og: « Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett». 20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. 21 Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.

 22 Legg ungdommens begjær bak deg og jag etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte.23 Men tåpelige diskusjoner som ingen lærer noe av, skal du avvise, for du vet at de skaper strid.24 En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, dyktig til å undervise, villig til å tåle ondt,25 så han ydmykt viser til rette dem som sier imot. For kanskje vil Gud en gang gi dem å vende om, så de lærer sannheten å kjenne.26 Da kan de våkne av rusen og komme seg ut av djevelens snare, hvor de holdes fanget så de gjør hans vilje

Kommentar #21

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så er det på sin plass å advare mot en slik tro som bare er med til å skremme vekk folk fra troen.

En som omtaler seg selv som en ikke-kristen har ingen autoritet i Jesu navn til å formidle Ordet eller advare mot noe som helst. En selverklært ikke-kristen som er så godt kjent i Bibelen som deg Kjell sliter med seriøsiteten.

En selverklært ikke-kristen og som dermed er uten Den Hellige Ånd har ingen reell verdi i en kristen debatt. Det blir en diskusjon uten Åndelig mening og tyngde - egentlig bare luft og tomme ord.

I denne sammenheng kan Tit 3: 9-11 være relevant: "Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. En vranglærer skal du avvise etter første og annen gangs tilrettevisning. For du vet at et slikt menneske er på avveier. Han synder og fører dom over seg selv".

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Er du optimist?

Publisert over 7 år siden

Mads Tore: En som omtaler seg selv som en ikke-kristen har ingen autoritet i Jesu navn til å formidle Ordet eller advare mot noe som helst
______________________________________

Du tenker nå på alt, men desverre er det ikke slik det fungerer her inne på et debattforum. Alle kan diskutere fritt her inne, og det synes som du er en noe forvirret person som ikke har satt deg ordentlig inn i Guds ord enda, men flyter på det du kan? Du narrer bare deg selv ved å tro at du er kristen når du oppfører deg som en hedning? Dessuten må du sette deg inn i hvem som skal formidle Guds ord når den tid er inne;

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Dermed står vi på lik fot uansett hvem du tror du er! ;-)))

En må bare huske på og ikke formidle noe som ikke står i skriften (legge til) eller utelate noe som står der (trekke fra).

Kommentar #23

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
En må bare huske på og ikke formidle noe som ikke står i skriften (legge til) eller utelate noe som står der (trekke fra).

Og hvor står så det i skriften (Guds Ord)?

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Åp.22.18-19

Publisert over 7 år siden

Mads Tore:

Og hvor står så det i skriften (Guds Ord)?

Kommentar #25

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Nei, Åp 22:18-19 gjelder kun boken Åpenbaringen og ikke hele Bibelen.

Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Og om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen, som det er skrevet om i denne boken.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hehehe...har du bibelsk vegring?

Publisert over 7 år siden

Mads Tore:

Nei, Åp 22:18-19 gjelder kun boken Åpenbaringen og ikke hele Bibelen.
______________________________________________________________

2.Tim.3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

2Tim3,16 viser til Rom 15,4, 2 Pet 1,21  - Rom 15,4  Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir

 Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Hva er i veien med å forstå hele skriften som en eneste sammenheng da? (Luk.24.25-27, 44-45)

Kommentar #27

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

vel...

Publisert over 7 år siden

Johannes skrev åpenbaringsboken, på den tiden han skrev den var ikke "alle bøker" samlet til det vi i dag kaller Bibelen, noe som skjedde i all fall 200 år etter. Derfor kunne ikke Johannes snakke om annet enn åpenbaringsboken som han hadde skrevet, og poengterer "denne boken". Ja, du skal ikke legge til eller trekke fra noe i skriften, for det står det i Bibelen sier mange kristne. Men legg merke til at Johannes skriver som nevnt "denne bok" som han altså selv hadde skrevet. Hvordan skal man ellers kunne trekke fra eller legge til...f.eks i de skrevne evangeliene så opererer de ulike evangelister med forskjellige tall når det gjelder brød og fiskeunderet. Ville blitt meget problematisk om "å legge til/trekke fra" gjaldt hele Bibelen :)

Kommentar #28

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg har gitt deg et helt konkret svar på en feil påstand:

Din påstand: "En må bare huske på og ikke formidle noe som ikke står i skriften (legge til) eller utelate noe som står der (trekke fra)", hvor du deretter refererer til Åp 22:18-19 som bevis på dette.

Mitt svar: Johannes' Åpenbaring 22:18-19 gjelder kun denne boken og ingen annen.

Jeg har aldri benektet at Guds Ord (Bibelen) er innblåst av Gud.

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Johannes skrev åpenbaringsboken, på den tiden han skrev den var ikke "alle bøker" samlet til det vi i dag kaller Bibelen, noe som skjedde i all fall 200 år etter. Derfor kunne ikke Johannes snakke om annet enn åpenbaringsboken som han hadde skrevet, og poengterer "denne boken". Ja, du skal ikke legge til eller trekke fra noe i skriften, for det står det i Bibelen sier mange kristne. Men legg merke til at Johannes skriver som nevnt "denne bok" som han altså selv hadde skrevet. Hvordan skal man ellers kunne trekke fra eller legge til...f.eks i de skrevne evangeliene så opererer de ulike evangelister med forskjellige tall når det gjelder brød og fiskeunderet. Ville blitt meget problematisk om "å legge til/trekke fra" gjaldt hele Bibelen

Jeg har ingen problemer med å forstå din logikk Asbjørn, men det som står er meget konkret. Der står også profetisk bok, og det er ikke alle bøkene i Bibelen som er profetiske.

Jeg har aldri verken ment eller sagt at vi skal kunne legge til og/eller trekke noe fra. Det vil ikke Ånden heller tillate så lenge vi aksepterer at Guds Ord er Guds Ord. Jeg bare påpeker det som faktisk står ordrett i Åpenbaringen.

Kommentar #30

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hele skrifte er på 94 bøker - Bibelen er ennå ikke fullstendig

Publisert over 7 år siden

Asbjørn: Johannes skrev åpenbaringsboken, på den tiden han skrev den var ikke "alle bøker" samlet til det vi i dag kaller Bibelen,
_______________________________________________

Det er ikke den moderne Bibelen jeg vil frem til, men alle skriftene i forhistorisk tid. Luk.1.1-2: Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.

Alle evangelistene har hentet sine historier fra profetene i GT!

Matt.2.16-18:Da Herodes forsto at vismennene hadde narret ham, ble han rasende. Han sendte ut folk og drepte alle guttebarn i Betlehem og omegn som var to år eller yngre. Dette svarte til den tiden han hadde fått vite av vismennene.17 Da ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:


           I Rama høres skrik,
           gråt og høylytt klage:
           Rakel gråter over barna sine
           og vil ikke la seg trøste.
           For de er ikke mer

Noe som passer inn historisk sett?

I følge 4. Esra 14.37-47 skulle skriftene innholde hele 94 bøker, siterer fra v42:

42 Den Høyeste gav de fem mennene forstand, og i tur og orden skrev de ned alt som ble sagt, med tegn som de ikke forstod. De satt der i førti dager. Om dagen skrev de,43 og om natten spiste de sitt brød. Selv dikterte jeg om dagen og tiet heller ikke om natten.44 På førti dager ble det skrevet nittifire bøker. 45 Da de førti dagene var til ende, talte Den Høyeste og sa: «Du skal gjøre kjent de bøkene du skrev først, så både verdige og uverdige kan lese dem. 46 Men de sytti siste skal du ta vare på for å gi dem videre til de vise i folket. 47 For disse bøkene rommer en strøm av forstand, en kilde til visdom og en elv til kunnskap.» Og slik gjorde jeg.

 

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Helt konkret

Publisert over 7 år siden

Mads Tore:

Jeg har gitt deg et helt konkret svar på en feil påstand:

Din påstand: "En må bare huske på og ikke formidle noe som ikke står i skriften (legge til) eller utelate noe som står der (trekke fra)", hvor du deretter refererer til Åp 22:18-19 som bevis på dette.
_______________________________________________________________

Så kan jeg bare gi deg medhold i at du selv bestemmer hva du vil tro på, men Jesus har jo klar tale i Luk.24.25-27, dessuten vil jeg påpeke at dersom du velger bort Åp.22.18-19, vil du heller ikke oppnå Salm.119.160 - summen av Guds Ord. Dermed er det du som blir sittende med feil påstand i hh til skriften. Beklager det, men du virker uinformert og påståelig ut fra dine bibelkunnskaper.

Kommentar #32

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

jeg nyanserer

Publisert over 7 år siden

Første del av mitt svar er til deg Mads Tore, andre del til Kjell. Jeg er enig ditt ressonement at det Johannes mente fremgår tydelig i det han skriver, utfra det vi kjenner til av pertentligehet jødene hadde for detaljer og få med ting, så ville det bare på det grunnlaget være utenkelig at Johannes ikke nevnte f.eks "om noen fjerner noe fra de profetiske bøker" og så gitt eksempler. For det var flere forfattere fra GT som vr allment kjent og hadde bøker etter seg...konkret Esaias, Salmenes bok der det meste av Esaia boken ble funnet inntakt og store deler av Salmenes bok, da dødehavsrullene ble oppdaget i 1947. Utfra at vi vet at disse rullene ble til ved ca vår tidsalders begynnlse vet vi at jødene visste om disse bøkene + andre bøker. SÅ for meg er det ganske logisk at hadde Johannes advarsler omfattet andre bøker så ville han som den nøyaktige jøde han var i slike spørsmål....tatt dette med.

KJell skriver:....,slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Da må du ha i tanke det som skrives innledningsvis i Lukas:  " Ettersom  mange har satt seg fore å skrive ned i en sammenheng en gjennomgang av de hendelser som er blitt oppfylt i blant oss" Dette er altså innledningen til det som i de dager var blitt oppfylt blandt dem , om Jesus og hva om skjedde i den tid som hadde vært...så fortsetter Lukas...så fant jeg det rett å skrive ned for deg i rekkefølge....altså det han hadde blitt fortalt av de som vandret omkring med Jesus. Samme Lukas er med Paulus på noen sjøferder som man kan lese om i apostelgjerningene..

Kommentar #33

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
iden Rudi ikke svarer på innleggene mine hvor jeg mener å ha tilbakevist fra skriften til at tungetalen er det samme som et annet lands språk,

Vel skal du argumentere, så må du gi din versjon av Mark 16:17. Fortell oss din tolkning av den.. Når du har underbygget din tolkning av verset, altså Hvorfor Jesus sier at diise tegn skal følge de som tror,de skal tale med nye tunger, og hvorfor nevner Jesus det i sammenheng eller i forbindelse med å frive ut onde ånder?

Når du påstår at tungetale er falsk lære, da må du ogs forkaste 2/3 av DNT, fordi da sier du at Pualus er falsk.

Da venter jeg spent på din tolkning av Mark 16:17. Hvor du med dine egne orde forklarer hva som menes med Mark 16:17. Og viser du tegn til seriøsitet, så skal vi ta vers for vers, hvor det snakkes om det å tale i andre tunger. Du gir din tolkning i hvert vers, med dine egne ord. Under har jeg vist hvordan det tolkes, Jeg forventer samme gra av argumentasjon. 

Mark 16:17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger.

Hvorfor sier Jesus at disse tegn skal følge den som tror, de skal drive ut demoner i Mitt navn, men så nevner Jesus noe mer, det står disse tegn, altså det er snakk om to tegn, ikke bare et. De som tror skal også tale med nye tunger. Dette er alså tegn som skal følge den som tror.

Det står ikke at det er en pastor eller en prest eller hva det måtte være som skal motta denne gaven, det står den som tror, altså hvem er de som tror, det er alle dem som tror på Jesus Kristus som Guds sønn, som stod opp i fra de døde. Det er den som er frelst. De som er født på ny, og har tatt imot Jesus som sin Herre. Derfor er denne gaven tilgjegelig for ALLE som tror.

Kommentar #34

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

så var det settingen

Publisert over 7 år siden

Det som også er interessant er settingen Wara, løftet omfatter flere elementer som du nevner. Bakgrunnen eller settingen er Misjonsbefalingen som begynner et par vers tidligere :)

Kommentar #35

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg leser at for mange er tungetalen en god nådegave som brukes til egen oppbyggelse. Det syns jeg er fint.Men nådegavene er vel først og fremst gitt oss for å tjene de andre i menigheten og å bygge opp hverandre med de gaver  hver enkelt har fått av Gud slik Han ser det er tjenelig?

Der er nok mer behov for mennesker som stiller opp på frivillig dugnadsarbeid og steker vafler til kirkekaffien?De praktiske jobbene som vi er avhengig av at noen gjør...

 

Kommentar #36

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Der er nok mer behov for mennesker som stiller opp på frivillig dugnadsarbeid og steker vafler til kirkekaffien?De praktiske jobbene som vi er avhengig av at noen gjør...

Før Herren kan gjøre et verk gjennom deg, så må Han først gjøre et verk i deg. Der kommer det å bygge seg selv opp, som er avgjørende. Her er tungtalen viktig.

Kommentar #37

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

De forskjellige slags tunger.

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Vel skal du argumentere, så må du gi din versjon av Mark 16:17. Fortell oss din tolkning av den.. Når du har underbygget din tolkning av verset, altså Hvorfor Jesus sier at diise tegn skal følge de som tror,de skal tale med nye tunger, og hvorfor nevner Jesus det i sammenheng eller i forbindelse med å frive ut onde ånder?

Ja, det kunne være greit at det kom en skikkelig av klaring om en skal forstå dette ene bibelvers, som at alle kristne skal ha tungetale, eller at det er de som Herren eller Ånden ikke gir dem.

Paulus bad også innstendig om ting han ikke fikk.

Så er det også tale om hvilke tunger det tales om her i Mark 16,17?

Når Paulus skriver om tungetale så er det noen som tyder den selv, noen har ikke tydningen selv, så andre tyder den, de som tyder den har så tydningens nådegave, siden ikke alle kan tyde det, som da blir talt i tunger.

Så har vi bønnes tungetale, som det menes alle kan få, men som ikke kan få den, fordi de ikke er åpne for å mot den.

 

Når en så ser på det rot som kan oppstå med dette som har med tunge tale i en forsamling, så lure jeg på om dette har noen velsignelse i det hele tatt.

Det var et møte i bygda mi, der det ble framført tungetale, med en som tydet det.

Det var også en annen som satt der, som også hadde tydningen, som da hadde en helt annen tydning, enn den som tydet.

Du ser, her kan det fort bli forverring!

Kommentar #38

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Det som også er interessant er settingen Wara, løftet omfatter flere elementer som du nevner. Bakgrunnen eller settingen er Misjonsbefalingen som begynner et par vers tidligere :)

Her er vi inne på sentrale ting.. Vi alle er kalt til å være et vitne, men ikke alle er kalt til de fem tjenestene.. Vi skal får kraft til å være et vitne, dvs vi skal være fyllt i ånden. Og fyllt i ånden betyr at noe er overfylt.. Men her på fora, så tåler de bare melk, så vidt det er. Kommer en med mere sannheter så stailer de. Derfor må ting mattes inn med tesje..

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Dokumentasjon kommer

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara:

Vel skal du argumentere, så må du gi din versjon av Mark 16:17. Fortell oss din tolkning av den.. Når du har underbygget din tolkning av verset, altså Hvorfor Jesus sier at diise tegn skal følge de som tror,de skal tale med nye tunger, og hvorfor nevner Jesus det i sammenheng eller i forbindelse med å frive ut onde ånder?
__________________________________________________

Ja, det er jo såre enkelt da, men da må du forstå at med Jesu liv er det akkurat det samme som med tungetale, du finner innformasjon om den spredt gjennom hele Bibelen. At korsfestelsen er det eneste svaret er tøv.

Markus 16. Handler om Jesu oppstandelse, og hvis du undersøker oppstandelsen nærmere, vil du se i 1.Kor.15.13 at dersom de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Han skulle være en førstegrøde for oppstandelsen (1.Kor.15.20-23) som er de 144 000 som er omtalt i Åp.13.3-5, de som ikke hadde gjort seg urene med kvinner. I skriften er kvinnekampen et oppgjør med en besværlig by, Åp.17.18, Luk.10.12, 2.Pet.2.6, Matt.10.15, Rom.9.29:

Og som Jesaja før har sagt: Hadde ikke Herren over hærskarene latt noen av vår ætt leve, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra.

Her er det snakk om den rest som skal bli igjen i Jakob, en rest av Abrahams ætt, som i Gal.3.16 er løftets barn som er det samme som Kristus - ”dette er Kristus” - i Gal.3.29 er de arvingene (til Guds rike).

Sammen med denne forståelsen, må du også ta i betraktning et annet oppsiktsvekkende vers, Matt.24.22: Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

De utvalgte er ingen andre enn de overnevnte, her nevnt i et spektakulært endetidsdrama som skal bli til frelse for alle, og da kan jo ikke frelsen plutselig gjøre saltomortale og komme til folk i forveien? Det blir heller ingen tungetale før frelsen og DHÅ kommer uansett, for som Rom.8.23 sier dette er det en første frukt av høsten som kommer, og høsten er verdens ende. (Matt.13.39)

De onde åndene har sin egen betydning, det er denne verdens ondskap som skal ut, og er nok et eksempel på hvilken tid Jesus kommer på, for han sier i Joh.18.36: Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden; var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulde bli overgitt til jødene; men nu er mitt rike ikke av denne verden.

Han sier også i Joh.12.31: Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. 32 Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» 33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

Dette er de onde åndene, Åp.16.13: Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder; 14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag

Åp.18.2: Med mektig røst ropte han:
« Falt, falt er Babylon den store! Hun er blitt et tilholdssted for onde ånder, et skjulested for alle urene ånder, et skjulested for alle urene fugler, et skjulested for alle urene og avskyelige dyr.
Når du så viser til Mark.16.17 er dette tegn som skjer etter hans oppstandelse, (for noen skal ikke smake døden før alt sammen har skjedd, Matt.16.28) de skal tale i nye tunger, ta slanger i hendene og drikke dødelig gift uten å ta skade, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» (Dette bør du kanskje sjekke opp?)

Dette er de tegn som følger de oppstandene. I GT (Daniel) kan du lese om tre stykker som gikk gjennom en ildovn uten å ta skade og sammen med dem var det også en fjerde som lignet en gudesønn. Dette er symbolikk for hva menneskesønnen må igjennom før det evige liv kommer.

Mark.16.17 viser til flere andre skriftsteder:

Apg.2.4: (3-4): Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Apg.8.7: For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet.

Apg.16.16-18: Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen.

1.Kor.14.2: For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden.

(Hemmeligheten ved Ånden klargjøres ved den 7.basun i følge Åp.10.7:men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.)

Jeg tror neppe du har sett noen tunger av ild på de tungetalene som du har vært med på - dette er tøys og tull. Forstå at Bibelen er lignelser om Guds rikes komme. Jeg viser igjen til hva skriften sier om forkynnelse om at oppstandelsen allerede har vært i 2.Tim.2.16: Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, 17 og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, 18 som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk.

Husk på at alt er fortalt oss før det skjer for at en skal tro det når det skjer. (Joh.14.29)

Kommentar #40

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er jo såre enkelt da,

Du svarer ikke på verset og forteller noe som helst om verset, hva som står der.. Du prater om alt annet.

Kommentar #41

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Her er vi inne på sentrale ting.. Vi alle er kalt til å være et vitne, men ikke alle er kalt til de fem tjenestene.. Vi skal får kraft til å være et vitne, dvs vi skal være fyllt i ånden. Og fyllt i ånden betyr at noe er overfylt.. Men her på fora, så tåler de bare melk, så vidt det er. Kommer en med mere sannheter så stailer de. Derfor må ting mattes inn med tesje..

Hei Rudi

 

 

 

 

Noen spørsmål.

 

Er tungetale Åndens dåp? hvis ja kan du begrunne dette?

Hva er en nådegave i forhold til tungetale?

Hva skal man streve mest etter tunge tale eller nådegavene de 9 frukter?

Får alle tungetalen? hvis ja hvorfor står ikke dette i Bibelen?

Hva er den mest betydnigsfulle nåde gave er det tungetalen eller profetiske talen?

Er det nødvendig for en troende å ha tungetalen ? Greier man seg uten tungetalen?

Er det ikke andre gaver som man heller bær ettestreve?

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Alt annet?

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara:

Du svarer ikke på verset og forteller noe som helst om verset, hva som står der.. Du prater om alt annet.
_______________________________________

Hva er alt annet? Er ikke hele skriften en helhetlig sammenheng? Luk.24.25:Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

«Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt
Matt.13.39:Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige.

Jeg har svart på ditt vers godt nok, det er bare du som ikke vil se. Du må forstå hele skriften som sammenheng, ellers går du deg bort i din egen villfarelse.

Og hva er dette?

Mark.16.17 viser til flere andre skriftsteder:

Apg.2.4: (3-4): Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.

Apg.8.7: For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet.

Apg.16.16-18: Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!» Og den forlot henne på timen.

1.Kor.14.2: For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved Ånden.

(Hemmeligheten ved Ånden klargjøres ved den 7.basun i følge Åp.10.7:men i de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, således som han forkynte for sine tjenere profetene.)

Kommentar #43

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Her er vi inne på sentrale ting.. Vi alle er kalt til å være et vitne, men ikke alle er kalt til de fem tjenestene.. Vi skal får kraft til å være et vitne, dvs vi skal være fyllt i ånden. Og fyllt i ånden betyr at noe er overfylt.. Men her på fora, så tåler de bare melk, så vidt det er. Kommer en med mere sannheter så stailer de. Derfor må ting mattes inn med tesje..

Hans Nielsen Hauge

 

“Nu blev mit Sind saa opløftet til Gud, at jeg ikke sandsede mig, eller kan udsige hvad som foregik i min Sjel; thi jeg var uden for mig selv, og det første min Forstand samlede sig, da fortrød jeg paa, at jeg ikke havde tjent den kjære og over alting gode Gud, og at jeg nu syntes intet i Verden var at agte. At min Sjel følte noget Overnaturligt, Guddommeligt og Saligt; at det var en Herlighed, som ingen Tunge kan udsige, det mindes jeg denne Dag saa klart, som det skulde skeet faa dage siden.”(Religiøse Følelser, 1817)."

 

Var dette åndsdåp, eller hva vil du kalle det?

Kommentar #44

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Feil igjen

Publisert over 7 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Mark16,17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger.Det nytter ikke å bruke Mark 16,17 som argument for at tungegaven er for alle. Jesus sier bare at det er tegn som skal følge dem som tror. Langt fra alle i i urmenigheten talte i tunger eller drev ut demoner. Samme i dag også. Vis meg en pinsemenighet hvor alle som tror taler i tunger eller driver ut demoner. Du går i den klassike fella ved at du tolker vers ut av sammenhengen, å tillegger vers helt urimelige påstander.

Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Øyenvitnene

Publisert over 7 år siden

Asbjørn: Da må du ha i tanke det som skrives innledningsvis i Lukas: "Ettersom mange har satt seg fore å skrive ned i en sammenheng en gjennomgang av de hendelser som er blitt oppfylt i blant oss" Dette er altså innledningen til det som i de dager var blitt oppfylt blandt dem , om Jesus og hva om skjedde i den tid som hadde vært...så fortsetter Lukas...så fant jeg det rett å skrive ned for deg i rekkefølge....altså det han hadde blitt fortalt av de som vandret omkring med Jesus. Samme Lukas er med Paulus på noen sjøferder som man kan lese om i apostelgjerningene..
__________________________________________________

Hei Asbjørn!

Dette er innmari vrient å skrive om, men Bibelen og forfatterne er ikke hva du tror dem er, det hele er så skyggefullt at en kan gå seg vill på blanke dagen! Jeg gjentar og fremhever:"slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet.

Øyenvitnene er selvfølgelig profetene, altså de som før ble kalt seere. (1.Sam.9.9) Lukas er bare et tilnavn for en annen betydning, navnet betyr ”den lysense” som er en annen beskrivelse for: ”Jeg er verdens lys” , han var også lege (Kol.4.14) Luk.4.23: Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» 24 Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. 25 Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet.

Hvis vi skal argumentere slik kristendommen gjør ved å sette alle hendelser inn i perioden for 2000 år siden, så savner jeg sterkt historisk materiale for slike hendelser. Problemet var også alle Rakels barn som omkom på Jesu tid, det må jo være en gedigen historisk glipp? Ikke finner man at byen Jeriko (palmebyen) heller eksisterte da, den lå i ruiner allerede 1400 år tidligere. En by Jesus red gjennom med masse folk?

Det interessante er at Lukas er beskrevet som medarbeider sammen med Markus, Aristarkos og Demas. Markus er egentlig Johannes, og var bare et tilnavn Johannes hadde (Apg.15.37) Men Johannes var egentlig Elia (Matt.11.13-14) som er nevnt også i GT under Elias og Elia, så Lukas må ha hatt en tilknytning til Markus også som Elias.

Når Lukas skriver om det som er oppfylt blant dem, gjelder dette like mye om historiene som fortelles i GT blant de som før i tiden ble kalt seere, altså øyenvitner, for det som før i tiden ble kalt seere (øyenvitner) blir nå kalt profeter. (1.Sam.9.9)

Legg merke til forandringen her, et øyenvitne eller en seer er en som ser eller observerer ting som hender i det øyeblikket de ser hendelsen, mens en profet er en som kunngjør fremtidige hendelser.

Vi får da her en overgang mellom hendt og skal hende. Og vi får denne opplysningen hos Fork.1.9-11: Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen. 10 Blir det sagt om noe: Se, dette er nytt - så har det vært til for lenge siden, i fremfarne tider som var før oss. 11 Det er ingen som minnes dem som har levd før, og heller ikke vil de som siden skal komme, leve i minnet hos dem som kommer etter.

Vi sitter altså med et klenodie av en Bibel som forteller oss at alt vi sier og gjør har hendt i en tid som er så lenge før oss at ingen kan huske dem, allikevel skal det skje på nytt, men alt er kodet i lignelser så vi ikke skal forstå alt.

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hva om?

Publisert over 7 år siden

Alf Håkon Sletteveit: Det nytter ikke å bruke Mark 16,17 som argument for at tungegaven er for alle. Jesus sier bare at det er tegn som skal følge dem som tror. Langt fra alle i i urmenigheten talte i tunger eller drev ut demoner. Samme i dag også. Vis meg en pinsemenighet hvor alle som tror taler i tunger eller driver ut demoner.
_______________________________________

Hva om Rudi virkelig tror at han er utvalgt blant de 72?

Mark.16.17-18: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Mark.16.18 viser til Luk.10.19, Luk.10.17-20: De syttito kom glade tilbake og sa: «Herre, til og med de onde åndene er lydige når vi nevner ditt navn!»18 Da sa han til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.19 Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. 20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

Vi får bare ønske Rudi lykke til med oppdraget sitt, håper at han lykkes!

Kommentar #47

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Alf Haakon Slettetveit. Gå til den siterte teksten.
Det nytter ikke å bruke Mark 16,17 som argument for at tungegaven er for alle. Jesus sier bare at det er tegn som skal følge dem som tror.

Er det da korrekt at alle de som tror skal kaste ut onde ånder, eller er det bare gitt noen får utvalgte?

Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Rudi

Publisert over 7 år siden

Er det da korrekt at alle de som tror skal kaste ut onde ånder, eller er det bare gitt noen får utvalgte?
_______________________

Gal.3.7

Kommentar #49

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Er det da korrekt at alle de som tror skal kaste ut onde ånder, eller er det bare gitt noen får utvalgte?

Så siden vi er Abrahams barn, så slipper vi å kaste ut onde ånder?

Kommentar #50

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Vi?

Publisert over 7 år siden

Rudi Wara:

Så siden vi er Abrahams barn, så slipper vi å kaste ut onde ånder?
_________________________________________________________

Forstår ikke helt hva du mener? Vi er da ikke de utvalgte av Abrahams barn? Les. Gal.3.16:  Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én (ætt), « til din ætt», og det er Kristus.

Heb.11.11:  I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast.

Gal.4.22: Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen.23 Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte.  Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. 25 Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn. 26 Men det Jerusalem som er i det høye, er fritt, og det er vår mor.

Kan du se her at Abrahams barn blir født av Jerusalem? Et etter naturens orden, mens Jesus er født av det Jerusalem der opp?

Og så får du lese deg opp om hvilken by som huserte de onde åndene, så du ikke går rundt og tror at hvert menneske er besatt av en ond ånd. Det er djevelånder det er snakk om, nevnt som den gamle slange, den store drage, som er djevelen og satan. Jesus kaller ham også antikrist eller løgneren og bedrageren. Hælen i 1.Mos.3.15, Joh.3.18-19, halen i Jes.9.14-15.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere