Kjell Bjørn Veland

67

Betydning av ord?

Publisert: 24. jun 2013

Hva er så ånd i forhold til det sjelelige og hva er så det sjelelige i for hold til det kjødelige, her er noen ords begrep som jeg føler blir brukt i hytt og vær, uten å tenke over hva de egentlig betyr.

Kommentar #1

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hva er så ånd i forhold til det sjelelige og hva er så det sjelelige i for hold til det kjødelige, her er noen ords begrep som jeg føler blir brukt i hytt og vær, uten å tenke over hva de egentlig betyr.

1 Kor 15,44-45 Det blir sådd et sjelelig* legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et sjelelig* legeme, og det er et åndelig legeme.
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel.* Den siste Adam ble en livgivende ånd.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den Bibelske betydning

Publisert over 8 år siden

Den Bibelske betydning av Ånd er "evig liv" dvs uforgjengelighet - 2.Kor.4.18:Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.(1.Kor.15.44, 53)

2 Kor 4,18 viser til Rom 8,24f, Hebr 11,1-3 - som viser til at det har skjedd tidligere og er blitt oppfylt, Fork.1.9-11, men at det skjer på nytt, derfor er det igjen et nytt håp. (Fork.3.15)
Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Den Bibelske betydning av Ånd er "evig liv" dvs uforgjengelighet - 2.Kor.4.18:Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.(1.Kor.15.44, 53)

Hva er så betydningen av vår ånd den menneskelige ånd, er den identiske med mennesket?

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 8 år siden

Kjell Bjørn:

Hva er så betydningen av vår ånd den menneskelige ånd, er den identiske med mennesket?
_________________________________________________________________________

Ja.

1.Kor.2.9: men, som skrevet er: Hva øyet ikke så og øret ikke hørte, og hva som ikke oppkom i noe menneskehjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham.10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem i blandt mennesker vet hva som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.

Job 32.7:Jeg tenkte: La alderen tale og de mange år forkynne visdom! 8 Dog, det er menneskets ånd og den Allmektiges åndepust som gjør forstandig.

Menneskets ånd dør ut

Job 14.10:Men når en mann dør, så ligger han der, når et menneske oppgir ånden, hvor er han da?11 Som vannet minker bort i en sjø, og som en elv etter hånden blir grunnere og tørker ut,12 slik legger et menneske seg ned og reiser seg ikke igjen; så lenge himmelen er til, våkner de ikke - de vekkes ikke opp av sin søvn.

De vekkes ikke opp før det kommer en ny himmel og en ny jord.

Kommentar #5

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1.Kor.2.9: men, som skrevet er: Hva øyet ikke så og øret ikke hørte, og hva som ikke oppkom i noe menneskehjerte, hva Gud har beredt for dem som elsker ham.10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem i blandt mennesker vet hva som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.

Ja her ser vi hva som er menneskes ånd, den tilhøre mennesket, den er i del av meg, som jeg alltid har hatt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere