Jarl Hanni Afsar

47

Herved er nordmenn frifunnet for rasisme anklager

Noen kaller Europa det gamle kontinentet, men egentlig er det sentrum for den moderne sivilisasjonen. Europa er kjent for å ha en humanitær rolle i kampen mot underutvikling og har i flere tiår åpnet armene til nødstilte og deres pårørende.

Publisert: 17. jun 2013

Alle mennesker, kulturer, stammer, klaner, samfunn har et ønske om å bevare, og beskytte eget territorium. Dette er en helt naturlig del av selvoppholdelsesdriften. Et grunnleggende instinkt, et ønske om å leve og overleve, samtidig sikre eget land og så langt som mulig sikre sitt avkom. Dette anser undertegnede som en grunnleggende menneskerettighet og en selvfølge.  

Kultur er resultat av en periode, et samfunns, eller en gruppes samlede åndelige og materielle virksomhet, som binder folk sammen og skaper en felles identitet. Det innbefatter vitenskap, kunst, litteratur, religion, normer og verdier. Helheten gir oss en ytre ramme, kultur, som skaper bindinger og sosiale nettverk som igjen skaper tillit, tilhørighet og felleskapsfølelse. Noe som er fundamentalt viktig for et samfunn's fremtid.

Noen vil sikkert mene at forandring fryder, men det er ikke alltid slik. Frykten for endring, særlig store raske forandringer, kan bringe frem det verste i folk. Vi kan selvsagt  ikke stoppe tiden, men vi kan regulere og kontrollere, aktivt påvirke og styre utviklingen. Kanskje ville det være enklere for mange å akseptere forandringer om man hadde en garanti for at man også viser et minstemål av respekt for fortiden.

Noen kaller Europa det gamle kontinentet, men egentlig er det sentrum for den moderne sivilisasjonen. Europa er kjent for å ha en humanitær rolle i kampen mot underutvikling og har i flere tiår åpnet armene til nødstilte og deres pårørende.

Det er forferdelig å se at mange av dem som flyktet fra sitt hjemland på grunn av politisk og religiøs undertykkelse og militær diktatur, er de samme menneskene som ønsker å gjøre Europa til noe som ligner på det de tidligere hadde rømt fra.Når europeerne forsøker å forsvare sin identitet, sine demokratiske samfunn og friheten til sine borgere, er det ikke muslimers rett å protestere. Det er en uanstendig frekkhet. Europeerne utøver sin rett til å forsvare seg mot deler av islamske tradisjoner som vi overhode ikke samsvarer med vestlige verdier. Det har ingenting med rasisme å gjøre.

Japanere har valgt en helt annen strategi i forhold til islam og muslimer. Generelt sett holder japanerne en lav profil og det snakkes sjeldent om muslimer.I Japan er det forbudt for muslimer å oppmuntre til å konvertere til islam. Det sees som rekruttering til en fremmed og uønsket kultur. Nesten ingen akademiske institusjoner lærer arabisk og det er vanskelig å importere Koranen til Japan. Muslimer som kommer til landet er kun på besøk, og som regel ansatt av utlandske foretak. Det finnes nesten ingen moskeer og muslimer forventes å be hjemme. Det er forbudt med islamske organisasjoner og skoler. I Tokyo finnes det kun en imam.

Det eksisterer ikke noen form for sharia-lover i Japan, det finnes heller ikke halal-butikker.Totalt er det sirka titusen muslimer av 127 millioner innbyggere. Japan er ikke særlig religiøst, men assosieres med shinto-religionen, med innslag av buddhistiske tradisjoner. Japaneres innstilling til islam er at de ikke føler noe behov for å be om unnskyld for at de har negative holdninger til islam.

Det trenger heller ikke nordmenn å gjøre. Det er helt naturligeforsvarsmekanismer, at et land beskytter sin befolkning mot innvandrere som ikke viser evne til å integrere seg i sitt nye hjemmeland.Ønsket om å beskytte sin egen kultur eller egenart er selvsagt ikke rasisme. Rasiststemplet som slynges ut i tide og utide, er en utspekulert form for manipulasjon av folks følelser, ved hjelp av karakteristikker, som "islamofobi", rasist, ekstremist og brungrums anklager.Det er en sjofel form for herskerteknikk for å påtvinge befolkningen ideer som strider med menneskers instinkter.

Hvor mange ganger har vi ikke sett hvordan mediene er snar til å trekke frem sitat, stetninger, bruddstykker og vrenge på innholdet og fortolke det i verste mening. Henge ut folk som noen skammelige representanter for den avskyelige norske hverdagsrasismen.

Vel, kort fortalt er rasisme Nurnberglovene, de amerikanske sørstatene på 1700 og 1800 tallet, apartheid i Sør-Afrika. Strukturell rasisme - institusjonell diskriminering, rase inndeling av spesielt synlige ytre egenskaper som hudfarge, antisemittisme og raseideologier.

Flyttemønsteret hos innvandrere avviker kraftig fra nordmenns flyttemønster.I utgangspunktet prøver myndighetene å styre bosettingen. Hensikten er at innvandrere skal bo jevnt fordelt mellom kommunene. Imidlertid har det vært et stort omfang av videreflytting (sekundærflytting) til særlig Oslo etter fullført opplæringsprogram. De har også lav utflytting fra Oslo i forhold til den øvrige befolkningen. Trenden er at norske barnefamilier flytter ut av storbyene.Nå ønsker myndighetene å selge kommunale boliger på Tøyen og kjøpe boliger spredd over hele byen. Men det spørs om ikke segregeringen vil fortsette med eller uten myndighetenes inngripen.

Mange nordmenn utrykker bekymring når de opplever store forandringer i nærmiljøet, der hele områder blir invadert av fremmede. Det er som sagt en helt naturlig reaksjon som ikke har noe med rasisme å gjøre.

Så hva gjør eliten,- journalistene og politikere, når nordmenn forteller om sine innerste fordomsfulle skambelagte tanker i kommentarfeltene på nett. Når nordmenn ikke vil innrette seg etter overhøyhetens direktiver, når de flytter fra Groruddalen, Tøyen og Grønland, selv om de blir oppfordret til å bli værende og bli en del av det fargerike fellesskapet. Hva gjør eliten når de hører gråtkvalte skrik og protester fra ekkokamrene på nett?

Jo, venstresympatisørene anklager nordmenn for å være rasister. De påstår at nordmenn har et forkrøplet menneskesyn. Politikere snakker om ytringsanvar og Jens Stoltenberg ønsker å mobilisere sladrekjærringer på nett. Alle som bryter med de politisk korrekte meningene og ikke støtter drømmen om et globalt multikulturelt fellesskap, skal sosialt utstøtes eller settes i gapestokken, selv om det er en helt naturlig reaksjon at nordmenn føler seg fremmedgjort i eget miljø og utrykker fremmedfrykt.  

Hvem er egentlig rasister?

Max Fisher, Washington Post (15 mai) har sammenstilt en rekke data som måler globale rasistiske attityder i 81 land runt om i verden. Konklusjonen er at de mest tolerante landene, som ønsker innvandrere velkommen som nabo, finner vi i Storbritannia og deres tidligere kolonier med anglosaksisk kultur, USA, Canada, Australia og Nye Zeeland. De fleste Vesteuropeiske landene ligger også lavt på rasistindikatoren. Max Fisher peker også ut de skandinaviske landene med lite rasisme. De som kommer verst ut er Midt-Østen.

La oss se litt på muslimers holdninger til norsk lov. En TNS-gallup fra 2009 viser at norske muslimer har en pose og sekk attityd. Muslimer vil gjerne være beskyttet av norsk lov, men synes ikke den bør håndheves like strengt overfor dem som andre, hvis det strider mot religiøse oppfattninger. Det er et mønster som går igjen, der vi blir minnet om at muslimer ønsker forskjellsbehandling. Det synliggjør en trend i Europa. Muslimene er altså de som ønsker at vi skal innrette oss etter deres verdier og forandre vår livsstil. 

I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, av dem vil om lag sju av ti komme fra land utenfor EU/EØS-området.Hva gjør makteliten? De fortsetter å unngå debatten om de økonomiske og sosiale kostnadene, som virker til å motarbeide hensynet til norske tradisjoner, og som i praksis fremmer helt andre holdninger og livsformer. En fremmed kulturs trekk bør ikke stride mot vertens grunnprinsipper i så høy grad at de to er uforenlige.

Et effektivt middel å få meningsmotstandere til å tie sin virkelige mening for heller å nikke stilltiende enig til den politisk korrekte elitens  "moralsk fordømmelse".Senest ut på banen er Grete Faremo, Arne Strand og Åshild Mathisen. De etterlyser medmennskelighet, samvittighet og godhet, selvutslettende altruisme. Denne form for føleri som appellerer til nedre følelsesregisteret, helt uten virkelighetsforankring i denne verden, er ikke konstruktivt, det er ødeleggende, destruktivt. Det er med på å sementere og legge lokk på voksende misnøye i befolkningen.   

I frykt for konsekvensene eller represaliene velger folk å tie, at man på forhånd vet hvilke ubehagelige konsekvenser det vil ha på livet sitt og havne i denne kategorien. Så i frykt for å utsette seg for konsekvensene, er det altfor mange nordmenn som heller velger å lydig følge de korrekte meningene.

Undertegnede håper med dette innlegget at nordmenn kan puste lettet ut. Dere er ikke rasister. Derfor bør all som er lei elitens fordømmende pekefinger, ta fat og skrive på nett. Fortelle hvordan der ønsker at fremtiden skal se ut for deres barn.

Mvh Hanni

 

Kommentar #101

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Oddbjørn - et lite apropos

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Da er vi faktisk det. Stort sett enige. Og det betyr, slik jeg forstår deg, at vi i hovedsak er uenige med mye av det som dagens kamp for "likelønn" bygger på - noe jeg for min del anser som en tilsnikelse og et misbruk av begrepet.

Som et apropos til vår lille passiar, synes jeg denne artikkelen er relevant. Jakten på likestilling - eller likhet?

 

Kommentar #102

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo da

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Som et apropos til vår lille passiar, synes jeg denne artikkelen er relevant. Jaktenpå likestilling - eller likhet?

Om det var den problematikken du tenkte på, så er det ingen grunn til høylytt krangel.  Kristin Clemet har definitivt noen poenger her, selv om hun nok (av partipolitiske grunner?) skiller for skarpt mellom venstresiden og høyresiden.

Kommentar #103

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Blir symbolikken håpløs å bortforklare så lenge aper blir brukt som noe negativt og fordummende i alle sammenhenger.

Så DEN holder ikke Wahl....du kan fossro til krampa tar deg.Du har allerede lagt dette egget.

Deg om det, Holt. Det kan jeg ikke gjøre noe med at du tenker sånn. Ha en fin kveld.

Kommentar #104

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
al-Qaradawi holder der en form for tordentale til

Veldig godt oppsummert, Oddbjørn! Det der med at arbeid må gjøres skikkelig, også om man skal drepe høres helt tysk ut! Men jeg måtte le litt da han beskrev sin opplevelse av Tyskland. Lurer på hvor han har vært. Aldri opplevd tomme gater hverken på morgen, formiddag, ettermiddag eller kvelden. Vel, om han ikke ble kjørt gjennom villastrøk, da. Akkurat der tar han en spansk’en for å anspore til mer egenproduksjon. Araberne får jage ut all utenlands eierskap og overta produksjonen selv?

@ Sidsel Nesse: At muslimer generelt er late, tilbakelent må være en myte. Muslimhaternes guru, Thilo Sarrazinble av ZDFtatt med en runde gjennom Kreuzberg (Berlin). Her var han nødt til å diskuter med dem han har skrevet om. Artig å se hans reaksjoner etterhvert på denne rundturen     http://youtu.be/LGyBCZ2VGF4

Detsom slo meg da jeg så at denne filmsnutten av al-Qaradawi s tale (holdt på Qatar TV april 2005) er lagt ut av Roger Sahlström på YouTube  14. juli,med tittel «Araber/muslimer duger inte till så mycket annat än till att be i moskeen»  måtte jeg se etter: Hvem er han?  Aha, en muslimhater. Se: «Roger Sahlström – en resa genom den antimuslimska miljön»  

Nå forstår jeg også bedre tittel Sahlstrøm satt på videoen, og kommentarene under. Her blir refsen fra al-Qaradawi brukt til noe ganske annet, enn de han selv hadde som mål. Jeg skjemmes at denne talen blir lagt ut her på VD. Det oppleves mest for å snik-mistenkeliggjøre muslimer som «latsabber» «laid back» - et argument for at det ikke er lett å få muslimer generelt i arbeid.

Det en del somaliske kvinner i Oslo selv har gitt uttrykk for, er fortvilenesen over at en del menn bare ruser seg på khat, isteden for å jobbe. Kvinnene ba om hjelp. Dette er noen år siden jeg leste dette. Jeg vet ikke hva som er skjedd videre. 

Flyktninger fra enkelte land kan være særdeles traumatiserte. Derfor kan jeg være enig med Sidsel Nesse i at årsakene til at flyktninger fra enkelte muslimske land kan ha lavere yrkesdeltakelse, kan være mange. For egen del sier jeg i alle fall i første generasjon, jfr: Første somaliske advokat i Norge  I innlegget  Har mine landskvinner noe å feire?Tar Ubah Abduqadi opp omstendigheter fra sitt eget hjemland Somalia. 

Kommentar #105

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er litt morsomt

Publisert over 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Detsom slo meg da jeg så at denne filmsnutten av al-Qaradawi s tale (holdt på Qatar TV april 2005) er lagt ut av Roger Sahlström på YouTube 14. juli,med tittel «Araber/muslimer duger inte till så mycket annat än till att be i moskeen» måtte jeg se etter: Hvem er han? Aha, en muslimhater. Se: «Roger Sahlström – en resa genom den antimuslimska miljön»

Nå forstår jeg også bedre tittel Sahlstrøm satt på videoen, og kommentarene under. Her blir refsen fra al-Qaradawi brukt til noe ganske annet, enn de han selv hadde som mål. Jeg skjemmes at denne talen blir lagt ut her på VD. Det oppleves mest for å snik-mistenkeliggjøre muslimer som «latsabber» «laid back» - et argument for at det ikke er lett å få muslimer generelt i arbeid.

Wahl skjemmes av å se Qaradawi ta sine egne i nakkeskinnet.....Kan det være sånn at han dermed ødelegger det naive inntrykket av den hardtarbeidende innvandrermuslim eller muslimarabere generellt..?

Så NÅ ble altså en tale av en radikal islamist til noe negativt...?

Roger Sahlstrøm som la ut denne videon har dermed gjort dette for å sverte muslimer....selv om det var Qaradawi sjøl som sa det rett ut at mange er alt for late...

:-)) Jeg syns du skulle ta Qaradawi i skole jeg Wahl,og fortelle ham at han må slutte å prate slikt rør....han kan jo risikere å ødelegge noen illusjoner..... 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere