Mads Tore Tengesdal

41

Synd i nåde eksisterer ikke

Der er ingenting i Guds Ord som heter å synde på nåde.

Publisert: 16. jun 2013
Der er ingenting i Guds Ord som heter å synde på nåde. Dette er en menneskeskapt definisjon kun for å fremheve seg selv i forhold til andre kristne, og for å kunne manipulere og kontrollere andre i sin menighet eller i sin kristne omgangskrets. Dersom man er frelst og har fått Ånden i gave er ikke synden noe eget problem lenger. Det er kun et eventuelt problem for andre når de ser hvor godt en kristen kan ha det når nåden får blomstre. Livet i nåden med Jesus i hjertet overgår alt annet. Selvsagt kan kristne også synde som alle andre men Ånden vil alltid være der å minne om hva som er den rene stien slik at vi kan få leve et liv i kjærlighet til andre mennesker og til vår Gud. Motbevis gjerne om noen mener at synd i nåden er et Bibelsk tema.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det som jeg syns er underlig er at ingen menigheter later til å ha fått øynene opp for hva bibeltekstene egentlig forteller om vi gransker dem istedenfor å bare tro på dem uforpliktende uten å være bare litt nysgjerrig?

Jeg er enig :-) Det handler ikke så mye om "gransking" men heller om "proklamering" og "take it or leave it". Dermed tror mange av oss på det vi har lært, det vi har hørt, uten å sjekke hva som egentlig står.

Men dersom jeg var alene om min bibelforståelse, og det ikke fantes noen som hadde "sett" det samme, da hadde nok jeg vært mer åpen for at troen min kunne justeres litt ;-) Jeg tror uansett ikke at man kommer unna personen Jesus, men at det fins en "ætt", som er alle som tilhører Ham. Så jeg mener du har litt rett, men at det kanskje mangler litt :-D

Synes uansett det er bra at du har kommet frem til hva frelsen er. Det er jo ikke lite bare det :-D

Men du nevner ikke evangeliene. Der er da mennesket Jesus tydelig nok?

Kommentar #252

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Mennesket Jesus

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Men du nevner ikke evangeliene. Der er da mennesket Jesus tydelig nok?
___________________________________________________________

Jo, men jeg forklarte jo ut fra Bibelen at en ætt av Abraham var Jesus, og denne ætten er beskrevet som mennesket Jesus. 1.Kor.6.17: Men den som holder seg til Kristus, blir én ånd med ham. 19 Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. 20 Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!

Ble dette bedre forstått da? :-)

Kommentar #253

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Lenestol-kristendom

Publisert over 7 år siden
Sitat Randi: (jeg skriver nå fra iPad uten siteringsknapp og uten avsnitt) "Du har rett i at i bibelen fantes ikke liberale eller konservative. Disiplene hadde autoritet til å forkynne den rette lære.Jeg tenkte på vårt samfunn. Den enkeltes rett til å ha sin tro. Vi er ulike i oppfatningen å definere hva som er en syndig livsførsel. Er du ikke enig i det?" Jeg er enig i mye av det du skriver Randi, men vi har nok en grunnleggende forskjell i forståelsen av nåden og Ånden. Jeg mener at vi ikke trenger å streve noe som helst - punktum! bare lene oss tilbake og la Ånden virke i oss. Da vil Ånden få lov å virke slik den er tiltenkt. Så er Guds Ord vår åndelige ernæring som noen velger å innta daglig og andre litt mer uregelmessig. Definering av syndig livsførsel er helt bortkastet fordi hver enkelt av oss blir ledet ved Ånden og Guds Ord. Vi ledes ikke av hva andre mennesker mener og tror men vår egen Ånd. Og jeg tenkte også på vårt nåværende samfunn når jeg skrev om liberale og konservative kristne. Enten er man kristen og kommer til himmelen eller er man ikke kristen og kommer ikke til himmelen. Det er ikke slik at "de liberale" kun kommer opp i flyhøyde og deretter detter ned, mens "de konservative" kommer helt opp til himmelen :-)
Kommentar #254

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Virkelig skremt

Publisert over 7 år siden
Jeg er virkelig skremt av all skriftlærdhet som fremkommer i et slikt diskusjonsforum som dette. Hvorfor ikke bare slappe av å la Ånden få virke. Hvor er Åndens kraft i diskusjonene? Joda, noen har virkelig forstått Guds fantastiske nåde og hvordan Ånden virker. Men så lurer jeg på hvorfor noen skal kjempe så desperat etter å være "mest skriftlærd". Har de ikke selv opplevd Ånden? Lever de ikke i Ånden? Er disse skriftlærde i virkeligheten ikke-kristne helt uten Den Hellige Ånd? Noen ganger virker det i alle fall slik. Hm, merkelig ...
Kommentar #255

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ble dette bedre forstått da? :-)

Nei!

Men dersom vi er enige i at Jesus er en person, med en ætt, som er de troende(?) så har vi jo kommet et støkke.

Forresten så er du ikke den eneste bibeltroende, som ikke tror på "pånyfødelsen" i "den forgjengelige kroppen". Og egentlig så finnes det en "versjon" som er mer "logisk" (i den grad man kan kalle det logisk) enn at "ett eller annet" skal fødes på nytt, mens resten er intakt.

Men så skriver jo Paulus om "det indre mennesket, som fornyes" mens "det ytre går til grunne" (2.Kor.4.16). Så jeg vet ikke helt :-) Noe har blitt nytt hvertfall, og jeg tror det er "det nye" vi skal forholde oss til, tro på, leve i osv.

Ble du noe klokere der? :-D

Kommentar #256

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Mads Tore Tengesdal: "Hvor er Åndens kraft i diskusjonene?"

Jeg mistenker at ånden har annet å gjøre, enn å delta i våre "troskonkurranser" :-D Det er ikke mye helig ånd på VD, altså. Når man snakker om "kjød" og ånd, så finnes det kanskje ikke noe mer kjødelig enn debatt og diskusjoner om bibel, lov, nåde osv. Paulus nevner vel kanskje at man helst skal ligge unna sånt. Så kanskje man ikke er så "bibeltro", når det kommer til stykket? 

Kommentar #257

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Paulus beskriver det åndelige mennesket i fremtid

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Men så skriver jo Paulus om "det indre mennesket, som fornyes" mens "det ytre går til grunne" (2.Kor.4.16). Så jeg vet ikke helt :-) Noe har blitt nytt hvertfall, og jeg tror det er "det nye" vi skal forholde oss til, tro på, leve i osv.

Ble du noe klokere der? :-D
____________________________________________________

Paulus skriver så mye rart, ut fra Gal.1 kan vi forstå at noe skjedde med ham etter at han forfulgte Jesus, han møtte nok DHÅ og kom over på den andre siden (Jesus sier jo at han ikke er av denne verden, men ovenfra, og likt med Gud som er usynlig, Rom.1.20) Menneskesønnen var Jesus som sant menneske.

Paulus er blitt lik Jesus etter sin død og oppstandelse; 1.Kor.5.3: For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede.

Det nye som kommer tror jeg er gradvis forskning, først et langt liv, Jes.53.10:Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.- Jes.65.20:

Det skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Så kommer det åndelige inn i bildet hvor kroppen dør, mens det indre fornyes litt etter litt, 2.Kor.4.16: Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

Altså er det usynlige det åndelige, og Paulus beskriver det fremtidige for oss, for det er jo ikke kommet enda.

Så ja, jeg har trodd dette hele tiden at det er det nye vi skal forholde seg til! ;-)

Kommentar #258

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så ja, jeg har trodd dette hele tiden at det er det nye vi skal forholde seg til! ;-)

Og Jesu offer, forholder du deg til det?

Jeg tror det dreier seg om tro på Jesus, at Han var den Han sa at Han var og håp om det som kommer. Tror man, så har man også håpet. Kort fortalt :-)

Kommentar #259

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

liberale konservative

Publisert over 7 år siden

og jeg som trodde de liberale måtte hoppe på trampoline til de nådde opp mens de konservative tar er jet- fly rett opp! Neida bare tulla. Du har helt rett enten er du kristen eller så er du det ikke.Godt at det ikke er vi som skal dømme her, det ville vel ikke blitt helt rettferdig.

Se bare hvor uenige vi kristne kan være på verdidebatt.  

 

Kommentar #260

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Du skriver om hvor godt kristne har det når de får blomstre. Men har du ikke erfart at der er en motstander som vil ta fra oss gleden og ikke unner oss at vi får være Hans frie barn. Det har jeg opplevd mange ganger at når jeg har fått mye fra Gud så er der en som heter ødeleggeren. Derfor er jeg blitt avhengig av å søke til Ham ofte gjennom nattverdens sakrament der jeg blir fornyet og styrket og salig, igjen og igjen. Der er mange nedbrytende krefter som er sterke. Men vi vet også hvem som er den sterkeste. All makten og æren tilhører Ham! Amen.

Kommentar #261

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Bibelens kardemommelover

Publisert over 7 år siden
Bibelen har flere kardemommelover, deriblant Rom 2:7 "De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv". Disse Bibelske kardemommelovene er ikke så populære å forkynne blant syndeforkynnerne siden de ikke har noen direkte relasjon til synd og fordømmelse.
Kommentar #262

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei

 

 

 

 

Søk sannheten i Guds ord. Søk først Ham som gav oss livet, så skal vi få alt det andre i tilegg. Hvem skal vi gå til når vi strever hvem skal vi gi vår takksigelser til når vi strever. Vi skylder Ham alt. Intet mindre. Lær sannheten å kjenne let og la den Hellige Ånd få led oss i Guds sanne visdom slik det står. La ikke menneskevisdom skape splid i sannheten. Søk selv og la OSS lede og innspiere av Guds ord. La verken følelser eller tilært visdom få lede våre liv. La troen lede oss til sannheten og nåden i Kristus.

 

mvh

Rune

Kommentar #263

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jeg skriver lite om personlige erfaringer i det offentlige rom Randi. Men mine erfaringer gjenspeiles i det jeg skriver. Dess mere vi slapper av i Jesu armer dess mindre blir vi plaget. Det er som et barn som ligger i foreldrenes fang. Der ligger det trygt. Det du tror er satan kan like så godt være andre kristne som dømmer deg eller som stiller forventningskrav til deg. Nei, slapp av og la Ånden og kjærligheten få blomstre. Noen kristne velger også å leve i overåndelighet og da svever de uten bakkekontakt. De som svever uten bakkekontakt er også lette å plukke opp av satan.
Kommentar #264

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Takk for respons og kloke ord. Guds fred.

Kommentar #265

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Sannheten eller tradisjonen?

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det som jeg syns er underlig er at ingen menigheter later til å ha fått øynene opp for hva bibeltekstene egentlig forteller om vi gransker dem istedenfor å bare tro på dem uforpliktende uten å være bare litt nysgjerrig?

Du får meg til å tenke på de siste ord som skeptikeren og Shakespeartolkeren hadde å si om kodeforståelsen til Petter Amundsen i et NRK program nå nylig. Jeg hoppet nesten i stolen da han ble spurt om hva han selv ville velge av "Sannheten" eller "Tradisjonen"? - Og han faktisk valgte "Tradisjonen"? - Dette må vel vise hvor kraftig vi holder fast ved de forestillinger vi er opplærte til? Uten å velge og lære å bruke de redskap vi fra vår skapers egen hånd faktisk er utrustet med?

Sa ikke Jesus selv, at han VAR "Sannheten"? Så hvordan følge ham om en ikke alltid søker denne? Når du siterer I.Kor.6.15 med:  "konstanterer at de er Kristi lemmer: Vet dere ikke at kroppene deres er Kristi lemmer?"

Så handler vel dette om at vi mennesker kan oppleve et fellesskap i dette å være lemmer på dette "Sannhetens legeme" som alltid vil være på søken etter den "Sanne  forståelse"? Og ikke blindt lar oss lede av makter, myndigheter eller andre som søker å undertrykke oss til sin egen fordel. Kanskje det nettopp er dette vi trenger vår nyvåknende "kvinnekraft" til i våre dager?

Jeg ville jo selv tro, at det handlet om å være nyskjerrig og gravende, for stadig å avdekke større lag av de sannheter som omgir oss - som i naturen, så også i gamle tekster?

Ja det er spennende å følge deg når jeg har tid

:-)  Mette

Kommentar #266

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Offeret

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Og Jesu offer, forholder du deg til det?

Jeg tror det dreier seg om tro på Jesus, at Han var den Han sa at Han var og håp om det som kommer. Tror man, så har man også håpet. Kort fortalt :-)
__________________________________________________

Det siste først - ja det tror jeg også, viktig å tro på at det er et lys i andre enden av tunellen! :-)

Jesus som offerlam er helt korrekt, men det tilhører fremtiden det også hvis du forstod min kommentar 211 og Luk.21.22?

Det finnes en god del skrifter i Bibelen som man må skrive opp i minneboken sin om en skal forstå skriften, og så bygger man på det man finner som sikkert.

En av de sikre opplysningene man har er at Jesus skulle komme to ganger, men riktig når vet man ikke helt. Og en av opplysningene om hva han skal gjøre ved sitt første komme finner man i Joh.16.8:

Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. (også det som står her)10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. (se siste avsnitt)

Mange TROR kanskje at dette er Jesu 2.komme, men der tar de feil, skriften har alltid rett i forhold til de som tror noe av seg selv. Heb.9.28 sier at når Jesus kommer for 2.gang, kommer han ikke for syndens skyld, men for å hente de som venter på ham.

Dette er bevis for at den kristne tro lever på en bløff, og at de som har satt sammen troen har trodd for mye utenfor bibeltekstene. For han har slettes ikke undervist verden?

Offeret handler for så vidt om frafallet og forførelser. (Matt.24.9)

Når det gjelder din kommentar 255: "Nei!

Men dersom vi er enige i at Jesus er en person, med en ætt, som er de troende(?) så har vi jo kommet et støkke."

Vi være enig om at Bibelen beskriver Jesus som en ætt i Gal.3.16 og Åp.22.16 og at 1.Kor.6.17-20 beskriver noe verken du eller jeg forstår, at denne ætten var samlet i en kropp (som lemmer) og at hvert enkelt medlem ikke lengre tilhører seg selv. Det tilhører det åndelige som vi ikke eier begreper om å forstå, men Åp.17.17 er inne på dyrets bilde og skjøgen med en forklaring på denne kroppen som består av mange: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt. Skjøgen er kvinnen og kvinnen er den store byen som har kongsmakt over jordens konger. De ti hornene (Åp.17.16) finner vi igjen i Dan.7.7 hvor et lite horn skyter opp i mellom de ti horn og får verdensherredømme. Det er samme fortelling, men litt annerledes - det er Jesus som får makt, for hjørnesteinen som bygningsmennene vraket, falt og knuste statuen (bildestøtten/ dyret) og ble til et fjell som fylte hele jorden. (Dan.2.31-35, tydning 36-45) Dette er Jesu offer som utsletter seg selv (i sin falne jordiske natur) og blir åndelig. - v44:Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid

Kommentar #267

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Lemm = individ

Publisert over 7 år siden
Du skriver mye bra Kjell, men det blir så tungt innimellom (godt ment). Rom 12:3-5 "... Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer". Rom 12:3-5 forklarer oss hva lemmer betyr. Dette er like mye individets rett og plikt til å være seg selv og ikke la seg lede av kristne forståsegpåere, synsing og dømming. Vi skal holde oss til det mål av tro som Gud har gitt oss og ikke forsøke å være noen andre enn vi selv er. Vi skal med andre ord oppføre oss naturlig slik vi er.
Kommentar #268

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Shakesparetolkningen

Publisert over 7 år siden

Mette:

Du får meg til å tenke på de siste ord som skeptikeren og Shakespeartolkeren hadde å si om kodeforståelsen til Petter Amundsen i et NRK program nå nylig. Jeg hoppet nesten i stolen da han ble spurt om hva han selv ville velge av "Sannheten" eller "Tradisjonen"? - Og han faktisk valgte "Tradisjonen"? - Dette må vel vise hvor kraftig vi holder fast ved de forestillinger vi er opplærte til? Uten å velge og lære å bruke de redskap vi fra vår skapers egen hånd faktisk er utrustet med?
_______________________________________________________________________

Satt og så dette programmet selv, og veldig interessant hvordan man kom frem til helt nøyaktige punkter på jorden hvor man fant tilhogde og like steiner i punkter i et kors ved hjelp av koding og streker, det var helt merkelig! - Ja, vi er for opptatt av tradisjon, og er for lite villige til å bryte gammelt med nytt om noe nytt skulle vise seg og fremtre.

Det er jo alltid spennende å følge opp nye ting, også i shakesparetolkningen, men nådepunktet i korset er fortsatt uløst. Og dette med å lete etter koder i bøker kan vel gi resultater når det står slik i Joh.21.25:Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.

Men det later til at noe må ha blitt skrevet ned allikevel, og det med omhu!

Kommentar #269

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Takk

Publisert over 7 år siden

Mads Tore! Bra utfyllelse av mitt innlegg! Ja, jeg vet at det kan bli tungt for noen å følge mine (bibelens) krumspring. Men slik er nå løpet lagt opp til, men det er jo hver sin lyst sa vintapperen? ;-)

Kommentar #270

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jesus som offerlam er helt korrekt, men det tilhører fremtiden det også hvis du forstod min kommentar 211 og Luk.21.22?

Jeg ønsker å gjøre enda ett forsøk på en oppklarende dialog med deg, Kjell. Når vi er kommet så langt ut i denne tråden - som antallet kommentarer viser - er det vel greit med litt oppklaring. Spesielt siden det finnes kommentarer med noe forvirrende innhold etter innlegget.

I din kommentar 266 # skriver du følgende: ”En av de sikre opplysningene man har er at Jesus skulle komme to ganger, men riktig når vet man ikke helt. Og en av opplysningene om hva han skal gjøre ved sitt første komme finner man i Joh.16.8:

Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. (også det som står her)10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. (se siste avsnitt)”

Siden du mener Joh. 16:8 viser til Jesu første komme; hvem er denne "meg" - som vi kan lese om i følgende utsagn: ”Synden er at de ikke tror på meg.” (Joh.16:9). Den som sier dette er jo også den samme som er ”jeg” i vers 10. Eller ser du annerledes på dette. Det er da Sønnen som går til sin Far – eller?

 Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #271

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

en god sang av blinde Marilyn Baker.

Publisert over 7 år siden
Kommentar #272

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Da skal dere forstå at det er meg (Joh.8.28)

Publisert over 7 år siden

Svein Ole:

Siden du mener Joh. 16:8 viser til Jesu første komme; hvem er denne "meg" - som vi kan lese om i følgende utsagn: ”Synden er at de ikke tror på meg.” (Joh.16:9). Den som sier dette er jo også den samme som er ”jeg” i vers 10. Eller ser du annerledes på dette. Det er da Sønnen som går til sin Far – eller?
________________________________________________________________________

De t er Jesus som går til sin far, det stemmer det Svein Ole, og i Joh.1.18 blir Jesus og Gud beskrevet slik: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Jesus går med andre ord til seg selv.

Du spør: hvem er denne "meg" - som vi kan lese om i følgende utsagn.

Det er selvfølgelig menneskesønnen i Matt.11.19: Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.» (Menneskesønnen tror ikke på Messias i sitt senere komme, han er sammen med hedningene*)

Eller Luk.9.58: Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»

Her snakker Jesus om seg selv om sitt komme i Menneskesønnen, også i Joh.8.27-28 forteller Jesus om seg selv om herliggjørelsen: De skjønte ikke at det var sin Far han talte om.28 Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg.

*Joh.3.14:Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp

 

Skriftene er gamle overleveringer som er skrevet på nytt. (Luk.1.1-3) - Og Jesus forteller om det som skal skje i fremtid på forhånd, Luk.1.20: Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»

Joh.13.19, 14.29: Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Ble du noe klokere av dette?

Kommentar #273

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ble du noe klokere av dette?

Du trenger ikke for min del å ta med bibelvers som ikke dreier seg om det jeg spør om. Utgangspunktet var bibelvers som følger:

”Synden er at de ikke tror på meg.”

Hvem er det som frembringer eller uttaler ”meg” i bibelverset over?

 ”Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger.”

Hvem er ”jeg” som ”går til Far”? Hvem er det som frembringer eller uttaler ”meg” i ”... som dere ikke ser lenger”?

Forstår du spørsmålene mine.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #274

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Var dette en dialog om ingenting?

Publisert over 7 år siden

Svein Ole: Du trenger ikke for min del å ta med bibelvers som ikke dreier seg om det jeg spør om
__________________________________________________________________

Hvorfor spør du da hvis du ikke vil ha forklaring på det du spør om? Svaret står da ikke i verset du henviser til.

Nei, jeg skjønner ikke hva du vil frem til, det har jeg problemer med hver gang, så du må forklare deg bedre. Bibelselakapet har skrevet hele Bibelen om til norsk vet jeg! :-)

Men når jeg får tenkt meg om kan det være DHÅ, altså talsmannen.

Kommentar #275

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men når jeg får tenkt meg om kan det være DHÅ, altså talsmannen.

Skjønner du at ”jeg” og ”meg” er frembrakt eller uttalt av den vi er gjort kjent med som Jesus – og gjengitt for oss i det som utgjør Johannes Evangelium. Altså, når det står slik jeg har sitert fra Johannes Evangelium, er det Jesus som er gitt å formidle ”jeg” og ”meg” – slik vi kan lese det. Dersom du fastholder at Jesu første komme enda ikke har skjedd; hvem er det da som frembringer ”jeg” og ”meg” slik det er gjengitt nevnte bibelsted - og som jeg har prøvd å få svar på?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Kommentar #276

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men når jeg får tenkt meg om kan det være DHÅ, altså talsmannen.

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. (Joh.16:7).

Mener du spørsmålene mine er mer oppklarende om bibelverset kunne skrives slik:

Men Talsmannen sier dere sannheten: Det er det beste for dere at Talsmannen går bort. For dersom Talsmannen ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere.

Hvem er i så fall Talsmannen som sier sannheten og går bort som forutsetning for å komme til dere?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

(Uthevet av meg)

Kommentar #277

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Talsmannen

Publisert over 7 år siden

Svein Ole:

Hvem er i så fall Talsmannen som sier sannheten og går bort som forutsetning for å komme til dere?
__________________________________________________________________

Vi kan ta Joh.16.4-11 vers for vers hvis du ikke har noe imot det?

I vers 4 snakker Jesus om begynnelsen - ok? Begynnelsen er frafallet (fallet i v1, og 2.Tess.2.3 ) (i v2: De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud)

V5 -6 tar for seg Jesu død i menneskesønnen, og ingen spør hvor han går hen. (Jes.53.8-10) og v7, 8 og9 er forklart fra Jes.53.11-12.

Talsmannen er Jesu Far, DHÅ (Joh.14.26), Jesus går bort og kommer tilbake i sin Fars skikkelse, og de to er blitt ett. - Gud (Joh.10.30)

Kommentar #278

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Gamle skrifter

Publisert over 7 år siden

Svein Ole: Dersom du fastholder at Jesu første komme enda ikke har skjedd; hvem er det da som frembringer ”jeg” og ”meg” slik det er gjengitt nevnte bibelsted - og som jeg har prøvd å få svar på?
______________________________________________________________________________

Da må du se på det jeg ikke behøvde å skrive en gang til #272, Bibelen er gamle skrifter som er omskrevet, forklart i Luk.1.1-3, og Jesus fastholder at alt skal skje når tiden er inne. Luk.1.20, Luk.21.22:For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles.

Det har også skjedd i tidligere verdensaldere, Fork.1.9-11, 3.15.

Kommentar #279

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
I vers 4 snakker Jesus om begynnelsen - ok?

Da ser det endelig ut til at vi er blitt enige, Kjell. Jesu første komme skjedde mange hundre år før nevnte Talsmannens komme. Hans første komme var nettopp forutsetningen for tilblivelsen av Johannes Evangelium. Og denne Talsmannen, som Jesus skulle sende for å ”gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er,” kan ikke være noen andre enn Muhammed.

I ytre omstendigheter, kan Jesu gjenkomst forbindes med Bábs liv og martyrium. Oppfyllelsen av Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet, skjedde med Bahá’u’lláh (Guds herlighet).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #280

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
kan ikke være noen andre enn Muhammed.

Det er jo ikke korrekt Svein Ole.

Talsmannen er DHÅ.  Punktum.

Kommentar #281

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Feil

Publisert over 7 år siden

Svein Ole: Da ser det endelig ut til at vi er blitt enige, Kjell. Jesu første komme skjedde mange hundre år før nevnte Talsmannens komme
__________________________________________

En verdensalder er tiden fra menneskenes morgen til verden tar slutt. Det er en verdensalder, jeg tør ikke anslå år, men 2.Mos.20.6 anslår 1000 slektsledd med miskunn (nåde ) - det skulle bli noe sånt som 35 000 år i bare begrepet miskunnhet?

Kommentar #282

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

En selvfølgelighet

Publisert over 7 år siden

Svein Ole: Skjønner du at ”jeg” og ”meg” er frembrakt eller uttalt av den vi er gjort kjent med som Jesus – og gjengitt for oss i det som utgjør Johannes Evangelium
_____________________________________________________

så det tenkte jeg ikke på, men når du nevner det så var det Talsmannen, altså DHÅ. (2.Tim.3.16)

Kommentar #283

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ikke korrekt Svein Ole.

Talsmannen er DHÅ. Punktum.

Talsmann er ikke et synonym for Den hellige ånd. I denne sammenheng betyr ikke det at Den hellige ånd, av den grunn, er fraværende i Talsmannens virke i tiden Jesus er hos sin Far og til Menneskesønnen kommer igjen i sin Fars herlighet. Det er i denne mellomtiden Talsmannen utfører sitt oppdrag. En talsmann er en som aktivt fremfører et saksforhold. I Bibelen står det:  

Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Joh.16:13-15.

Denne sannhetens Ånd må være et annet uttrykk for Talsmannen – som blir nevnt i versene før det jeg har sitert fra Bibelen i denne kommentaren. Det blir unektelig noe merkelig, ja, for ikke å si uforståelig å mene at Den hellige ånd ikkeskal tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjentfor dere det som skal komme. Det nevnes jo at det skal forkynnes. Følgelig er dette et så fysisk aktivt mandat at det bare kan knyttes til et menneske på tilsvarende måte slik Jesus opptrådte før sin død på korset.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #284

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
En verdensalder er tiden fra menneskenes morgen til verden tar slutt. Det er en verdensalder, jeg tør ikke anslå år, men 2.Mos.20.6 anslår 1000 slektsledd med miskunn (nåde ) - det skulle bli noe sånt som 35 000 år i bare begrepet miskunnhet?

Jeg forstår dessverre ikke i hvilken henseende det du har skrevet (som sitert) angår vår dialog.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #285

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Hensikten

Publisert over 7 år siden

Svein Ole:

Jeg forstår dessverre ikke i hvilken henseende det du har skrevet (som sitert) angår vår dialog.
_____________________________________________________________________________

var å få frem Guds ord i vår dialog, din hensikt var visst å fremme Muhammeds sak, og da forstår jeg godt dialogsvikten, for det var Joh.16.8-9 som var dialogtemaet, ikke hvorvidt Muhammed var av DHÅ, han var vel heller en profet?

Profeter er ikke utrustet med DHÅ som gir liv? (Rom.8.2, Joh.6.63)

Kommentar #286

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
var å få frem Guds ord i vår dialog, din hensikt var visst å fremme Muhammeds sak, og da forstår jeg godt dialogsvikten, for det var Joh.16.8-9 som var dialogtemaet, ikke hvorvidt Muhammed var av DHÅ, han var vel heller en profet? Profeter er ikke utrustet med DHÅ som gir liv? (Rom.8.2, Joh.6.63)

Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Johannes 6:63.

Med nevnte vers skulle det være ganske klart at Den hellige ånd ble reflektert for oss (som fra et fullkomment rent speil) i Jesu talte ord. Altså var Jesus ”utrustet” med DHÅ som gir liv.

Johannes 16:8,9 dreier seg om det Talsmannen skulle fremføre. Og dette med Talsmannen har jeg allerede nevnt ble oppfylt med profeten Muhammeds komme.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #287

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Livgivende

Publisert over 7 år siden

Svein Ole:

Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Johannes 6:63.

Med nevnte vers skulle det være ganske klart at Den hellige ånd ble reflektert for oss (som fra et fullkomment rent speil) i Jesu talte ord. Altså var Jesus ”utrustet” med DHÅ som gir liv.
__________________________________________________________________________

Jo, men så er det slik da at dersom de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. (1.Kor.15.13) For det er Kristus som gjør levende. - Hos.6.2: Han gjør oss levende etter to dager, den tredje dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.

Så samme hvilken vei du snur deg så har du baken Bak! :-) Johannes fikk ikke sin Hellige Ånd før på Herrens dag på øya Patmos (Åp.1.9-10) og før den tid skal sol og måne bli svart... ((Apg.2.17-19)

Kommentar #288

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
og før den tid skal sol og måne bli svart.

Javel!

;-) Svein-Ole

Kommentar #289

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9 Synden er at de ikke tror på meg. (også det som står her)10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. (se siste avsnitt)

Hvem er det som sier dette, om ikke (personen) Jesus?

Kommentar #290

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Guds personell

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Hvem er det som sier dette, om ikke (personen) Jesus?
_______________________________________________________________

Alle bøkene er innblåst av Gud, nå er jo Gud også den enbårne (Joh.1.14) så samme for meg hvilken person du tar! :-)))

- Nå står det skrevet at en ikke skal danne seg noe gudebilde av noen skikkelse av mann eller kvinne, så feil blir det vel uansett? :-) (5.Mos.4.16) - Jeg ville holdt meg til bibelteksten, der er det ikke nevnt noe om personer, fordi alt er lignelser med oppklaringer. Da følger en det bildet som sier at en ætt av Abraham er Kristi lemmer.

En kan jo saktens lure på hvorfor Gud sier (1.Mos.3.22): Se, mennesket er blitt som en av oss. Hvem er da oss, er det ikke Gud som sier dette? Jeg tenkte å få en balanse i dette siden du spør om det ikke er Jesus som sier dette i din kommentar. Når de (ætten) er samlet i én, er det Kristus, og da bruker han jeg formen.

Et annet eksempel har vi i Gal.4.19: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere 20 – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.

Kommentar #291

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Et annet eksempel har vi i Gal.4.19: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere 20 – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.

Ja, han sa så... Paulus :-D

Ikke Jesus.

 

 

Kommentar #292

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Den lille...

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Ja, han sa så... Paulus :-D
_______________________________________

Hehe.. ja, men nå antar jeg at du er nede på det personnivået igjen? Hvem vet om ikke Paulus også var med i "klanen" Jesus? (Gal.1.)

Kommentar #293

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hehe.. ja, men nå antar jeg at du er nede på det personnivået igjen? Hvem vet om ikke Paulus også var med i

Ja, jeg må egentlig forholde meg til det jeg tror. Og da kan man jo spørre seg hva det er å diskutere, når alle står på sitt :-) Jeg tenker :-D

Men av betydningen "I Kristus", som Paulus skriver mye om, så kan det jo hende at du har rett. Men for meg fremstår det du skriver bare som total forvirring. Men sånne finnes det jo flere av her. Det man skriver ser veldig enkelt ut, og burde dermed også være lett å forstå for andre, men det er ikke alltid sånn. Og spesielt "det åndelige" kan være veeeeldig "out there", spesielt når man begir seg ut på tolkninger og forklaringer :-D

Kommentar #294

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Betydningene er gåtefulle

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen: Men av betydningen "I Kristus", som Paulus skriver mye om, så kan det jo hende at du har rett. Men for meg fremstår det du skriver bare som total forvirring. Men sånne finnes det jo flere av her. Det man skriver ser veldig enkelt ut, og burde dermed også være lett å forstå for andre, men det er ikke alltid sånn.
______________________________________________

Og jeg som trodde at det jeg skriver var lett å forstå! ;-) Men det er vel slik at det en selv formulerer på trykk forstår en best selv. Før tenkte jeg mye over på hva bibelskriften prøvde å formidle, og jeg tolket som bare det for meg selv, men innså til slutt at ingenting stemte. Da jeg kom over 2.Pet.1.20 oppdaget jeg at man skulle ikke tolke profetordet, man skulle altså bare lese og fortå det slik det står, men så står da ikke skriften gjengitt i sammenheng. Så da forsto jeg at man bare skulle finne frem til sammenhengene, så det blir en sammenheng ut av det, og jeg syns det har funker veldig greit for meg, og alt ser ut til å stemme overens når en gjør det på denne måten.

De kristne som dem kaller seg tolker en masse utenfor bibeltekstene, og det gjør nok du også, det er en liten prosess som må til, men etterpå er alt greit og man forstår og ser så mye lengre på alt ved bare å godta at skriften ikke må tolkes utenfor seg selv. Det er da en får de virkelige svarene selv om en ikke forstår alt. Men det er heller ikke slik at en bør forstå Bibelen i sin fulle sannhet, for den vil vi uansett få engang. Frelsen er ikke avhengig av at vi tror bibelrett, for Gud har besluttet å frelse de som også tror på dårskap - slik som Kristi død på korset er... for det er ikke plass til en hel ætt på et kors, derfor forklarte Jesus sine disipler at han skulle bli slått ihjel (Matt.16.21, Mark.8.31, Luk.9.22)

Når jeg leste om forskjellige ting i Bibelen, var det første jeg la merke til at det kom så mye motstridende meldinger, som for eksempel om hvilken død Jesus skulle få, korsfestelsen var den ene, slått i hjel den andre, hengt på et tre den tredje, slaktet som et lam den fjerde... da følte jeg at det ikke var helt som det skulle være, og slik usikkerhet om noe som skal være sannhet tolererer jeg ikke, det er for upresist. Derfor begynte jeg å granske tekstene i stedet og kom frem til slik jeg nå fremlegger tekstene i dag, og det stemmer mye bedre. Da får jeg til og med at når Jesus blir hengt på treet (i Apg.5.30) til å passe med treet i Daniel 4.10-12:  Treet vokste seg så stort og kraftig at det nådde til himmelen og var synlig til jordens ende.12 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Alt liv fikk sin føde fra det. - Eller som Esek.31.6 forklarer treet:

Alle fugler under himmelen bygde rede i greinene, alle dyr på marken fødte sine unger under løvverket, og i skyggen av sederen bodde mange folkeslag.

Når en slår opp på henvisningene under versene finner en slike opplysninger og Esek.17.23 forklarer treet ytterligere (det Jesus egentlig ble hengt på, for han døde ikke på korset, men en rest av ætten overlevde og skaffet ny vekst - Esek.17.22-23: Vintreet

På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av greinene på det.

Slik synes jeg det er moro å få frem en del detaljer som de fleste ikke ser ved å bare å se seg blind på ordene, når det allikevel er en gåte som skal løses.

Kommentar #295

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Slik synes jeg det er moro å få frem en del detaljer som de fleste ikke ser ved å bare å se seg blind på ordene, når det allikevel er en gåte som skal løses.

Jeg synes det står respekt av det :-) Det er ikke alltid man tar skade av å granske Skriftene :-D

Jeg er mest int i evangeliet og prøver å forholde meg bare til det. Kanskje ikke "VD-versjonen", men... Ikke så begeistret for den :-D

Kommentar #296

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Evangelistene

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen:

Jeg er mest int i evangeliet og prøver å forholde meg bare til det. Kanskje ikke "VD-versjonen", men... Ikke så begeistret for den :-D
____________________________________

Ja, det er jo bra! ;-) Bare husk på at evangeliene er inspirert av GT. Evangelistene sier ofte at dette er sagt gjennom en eller annen profet, og versene henviser gjerne til skriftsteder i GT, og da får man en litt annen versjon som bygger opp forståelsen, som i Matt.1.22, 2.5, 2.15, 2.17 osv. Det finnes ingenting hos evangelistene som ikke er bedre forklart hos profetene eller noen ganger kan det også være omvent. Evangelistene er nok også profetene, de har bare endret navn. Johannes og Markus er en og samme i NT, det kommer frem i Apg.15.37, 12.25, 12.12.

Johannes nevnes i Matt.3.3:Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja, og i Jes.40.3 er han nevnt som en røst i ørken. Han er kjent for å like gresshopper og vill honning (Matt.3.4, 2.Kong.1.8) I GT heter han Elia / Elias (Matt.11.14)

Matteus er nevnt som tolleren (9.9) i GT heter tolleren Levi (Luk.5.27) - Og slik finner man igjen evangelistene også i GT, men du er sikkert ikke interessert i å gå i dybden av dem, men jeg bare nevner det slik at du er klar over at hele skriften er en eneste stor sammenheng. :-)

Kommentar #297

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bare husk på at evangeliene er inspirert av GT

Evangeliene, ja. Og det er vel fordi Jesus kom for å oppfylle Loven og profetiene (i GT). Men nå tenkte jeg mest på evangeliet, "Guds kraft til frelse". Da må man et støkke videre, fra evangeliene :-)

Kommentar #298

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Guds kraft til frelse

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen: Men nå tenkte jeg mest på evangeliet, "Guds kraft til frelse". Da må man et støkke videre, fra evangeliene :-)
______________________________________________

Ja, og det er egentlig vitenskapsbasert, Bibelen kaller vitenskap for kunnskap, og selve begrepet ligger i kunnskapens nøkkel. (Forskning på høyt plan) De lovkyndige (Moses mv.) fikk refs for å ha tatt kunnskapens nøkkel og beholdt den selv og ikke brukt den til å gå inn (i Guds rike) og de som var i ferd med å gå inn har dere hindret. (Luk.11.52) Det hele dreier seg om en ufo, som i Esek.1.28 blir kalt ”Guds herlighet” - det er også kalt ”arken” eller Guds/ Herrens ark, eller paktsarken, den ble nemlig stjålet, Guds ark var blitt tatt. (1.Sam.4.19-22)

Den er senere beskrevet som et speil av støpt metall på himmelen. (Job.37.18, Esek.1.4,27) Det er denne kraften som bringer frelse, den kalles i Esek.1.4 for en stormvind, den blir også bare kalt for en storm (som Elia for på med gloende hester og vogner på himmelen, 2.Kong.2.11) I Apg.2. på pinsedagen ble den kalt for et fremfarende vær (storm) da huset de satt i ble fylt av tunger som av ild (Guds kraft, DHÅ) Den kommer i kraft av mange slike ildvogner fra himmelen; 2.Kong.6.17: Så ba Elisja og sa: «Å, Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se!» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisja.

Guds kraft til frelsen dreier seg om "Guds herlighet" beskrevet som "kjeruber" (Esek.10.20) - Salm.18.1:Og han fór på kjeruber og fløi, og han fór hastig frem på vindens vinger. - Salm.99.1:Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster. 2 Herren er stor i Sion, og opphøyet er han over alle folkene.

2.Kor.6.6:  Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd,  8 i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant

 

Kommentar #299

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

What? :-D

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det hele dreier seg om en ufo,

Min tro strekker ikke til :-)

Jeg tror Guds kraft til frelse er troen på "Jesus Kristus og Ham korsfestet". Der begynner det og jeg tror egentlig det er alt vi trenger å forholde oss til. Nå går jo diskusjonene her litt utover det da, men i dagliglivet tror jeg dypere teologi enn "Jesus Kristus og Ham korsfestet", er avsporinger. Evangeliet er enkelt.

Kommentar #300

Kjell G. Kristensen

140 innlegg  13843 kommentarer

Okey! :-)

Publisert over 7 år siden

Anne Jensen: Jeg tror Guds kraft til frelse er troen på "Jesus Kristus og Ham korsfestet
______________________________________________________________________

Beli ve it or not! :-) Vi tror på NOE uansett!!! :-)) Men hele skriften (hver bok) er nå innblåst av Gud for å tilrettevise??? Ææhhumm? Men stå på ditt du! :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere