John Færseth

12

Den tolererte antisemittismen

Forestilingen om at jødene kontrollerer politikk og media kan dessverre gjenfinnes i dagens samfunnsdebatt.

Publisert: 13. jun 2013

Antisemittisme er rasistisk motivert jødehat, der jøder har et sett essensielle egenskaper i kraft å være jøder, som blir sett på som noe negativt og farlig.

Filosofen Bernard Harrison skiller mellom to typer antisemittisme. Den sosiale antisemittismen ser ned på og latterliggjør jøder, og viser seg blant annet i de stereotype beskrivelsene av kroknesede kjøpmenn og pantelånere som finnes i eldre litteratur.

Den politiske antisemittismen fokuserer på jødene som kollektiv. Å være jøde er å være del av et kollektiv som arbeider for å fremme sine egne mål, og som dermed utgjør en potensiell trussel mot samfunnene de lever i. I Sions Vises Protokoller, som utkom i Russland i 1903, blir jødene sagt å kontrollere media, finans og politikk og arbeide for verdensherredømme.

Både essensialiseringen, tilleggingen av negative egenskaper, synet på jøder som et kollektiv, mistenksomheten til hvorvidt medlemmer av dette kollektivet arbeider for samme interessene som resten av samfunnet og forestilingen om at jødene kontrollerer politikk og media kan dessverre gjenfinnes i dagens samfunnsdebatt.

Å kritisere israels politikk i forhold til palestinerne, er ikke antisemittisme. Heller ikke å hevde at det var galt å opprette Israel i 1948 eller at svaret er en enstatsløsning. Men det blir antisemittisme når kritikken spiller på forestillinger om at det er noe ved selve det jødiske som disponerer for brutalitet, eller at alle jøder er potensielle agenter for Israel.

Galtungs protokoller

Interessen min for temaet springer ut av et foredrag jeg var til stede på høsten 2011, der professor Johan Galtung i forbindelse med Utøyadrapene vektla at terroristen var frimurer, og omtalte frimurerne som ”kunstige jøder” samtidig som han anbefalte denantisemittiske forfatteren Erik Rudstrøm.  

Galtung fulgte opp med å anbefale protokollene som en ”guide” til dagens samfunn og å hevde at 96% av USAs medier var kontrollert av jøder, basert på en pamflett av nynazisten William Pierce. Dette førte til at Galtung ble fjernet fra festivaler og konferanser i flere land. Men ikke i Norge, der han i løpet av 2012 var æresgjest ved en rekke arrangementer.

”Israelsk psykdom”

I august 2009 trykket Klassekampen kronikken Israelsk psykdom, der amanuensis Trond Andresen hevdet at et  karakteristisk trekk ved israelske jøder var mangel på empati med andre folkeslag. Andresen har også hevdet at israelsk etterretning visste om terrorangrepene 11. september før de fant sted uten å varsle amerikanerne, og er kjent som støttespiller for  tidligere RV-medlem Hans Olav Brendberg som ble ekskludert etter en rekke antijødiske uttalelser.

Jødisk identitet som problem

Høsten 2011 inviterte Andresens kolleger ved NTNU sammen med Palestinakomiteen den britisk-israelske forfatteren Gilad Atzmon til å forelese. Atzmon – som frasa seg sitt israelske statsborgerskap i 2002 – har i mange år hevdet at selve den jødiske identiteten er rasistisk og at jødedommen står i opposisjon til kristen-humanistiske verdier. Selv å omtale de nazistiske jødeutryddelsene som unike er sjåvinistisk for Atzmon, som også har beveget seg farlig nær holocaustbenektelse. Mange palestinaaktivister har derfor tatt avstand fra Atzmon, men ikke ved NTNU der  professor Arnulf Kolstad avviste alle forsøk på å problematisere invitasjonen.

Israel som ansvarlig for antisemittismen

Da Kolstadble intervjuet i 2010 i forbindelse med mobbing av jødiske skolebarn og bruken av ”jøde” som skjellsord, satte han umiddelbart dette i forbindelse med Israels politkk, og mente at Israel hadde ansvar for å behandle palestinerne bedre, selv om han mente at foreldre og lærere hadde et ansvar for å skille mellom jøder og staten Israels politikk. Noe tilsvarende kunne man lese i Morgenbladet i februar 2006, da tidligere president i Norges Fredsråd Fredrik Heffermehl hevdet at norske jøder hadde ansvar for å ta avstand fra Israels politikk om de ikke ville rammes som gruppe.

Demonisering

Alt dette er eksempler på at jøder tillegges negative egenskaper i kraft av å være jøder, at jøder holdes kollektivt ansvarlige for hverandres gjerninger, jøder som primært lojale mot hverandre og som potensiell trussel.

Hvorfor fortsetter Klassekampen å trykke Andresen? Hvorfor fortsetter fredsbevegelsen å invitere Galtung? Hvorfor inviterte PalestinakomiteenAtzmon når andre palestinaaktivister har brutt med ham - selv etter at han omtalte Anders Behring Breivik som løpegutt og sympatisør for Israel?

Noe av svaret ligger nok i at antisemittiske uttalelser tolkes som kritikk mot Israels politikk. Harrison hevder at deler av europeisk venstreside etter kommunismens fallitt gjorde deler av sin tidligere ideologi til moralske leveregler. En av dem var at stater og bevegelser som representerte ”den tredje verden” og kjempet mot ”imperialismen” alltid hadde rett.

For mange står Israel sammen med USA i en særstilling som det nærmeste man kommer ”fienden”. Nesten alle angrep mot dem kan forklares eller unnskyldes. Israel kan sammenlignes med nazi-Tyskland, og israelske politikere tegnes i naziuniform. Begge deler ville vært utenkelig med andre land.

Undersøkelser viser at det eksisterer en begrenset, men reell antisemittisme i Norge selv om det ikke er grunn til å tro at dener mer utbredt på venstresiden eller blant personer som støtter palestinerne – snarere tvert i mot. Men toleransen for antisemittiske ytringer kan få farlige konsekvenser i en tid der konspirasjonsteorier – ikke minst om jøder – er på fremmarsj.

Internett har gjort det lettere for holdninger og forestillinger å migrere på tvers av politiske skiller. Toleranse for antisemittiske ytringer kan legitimere disse ytringene overfor dem som er i tvil og styrke de som allerede har dem i troen på at de har rett. 

DETTE ER ET UTDRAG AV MITT BIDRAG I BOKEN VENSTREEKSTREMISME. IDEER OG BEVEGELSER. EN UTGAVE AV DENNE TEKSTEN ER OGSÅ TRYKKET I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE 13.06.20313

Kommentar #1

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Galtungs ord

Publisert nesten 9 år siden

Her synes jeg det først kan være på sin plass å gi Johan Galtungs egne ord som tilsvar.

http://humanist.no/galtung.html

 

Kommentar #2

John Færseth

12 innlegg  16 kommentarer

Galtungs egne ord

Publisert nesten 9 år siden

En viktig tekst, om enn ikke i positiv forstand. På mange måter var det her Galtung for alvor la løkka rundt egen hals. 

Det var her Galtung for første gang refererte til en tekst av William Pierce, en tekst som kritiserer jødisk kontroll over media. Det som er viktig er at den IKKE gjør dette i forhold til Midtøstenkonflikten, men med henvisning til "jødiske verdier" som korruperer amerikansk ungdom. I "Who rules the media", som "Six Jewish Companies..." er en forkortet utgave av, fortelles det blant annet hvordan jødene setter svart ungdom opp mot hvite ved hjelp av gangster-rap. 

Det er også her Galtung argumenterer for at det er umulig å lese protokollene uten å tenke på Goldman-Sachs, og forsvarer sin tidligere henvisning til Rudstrøm. 

Kommentar #3

John Færseth

12 innlegg  16 kommentarer

Sensur?

Publisert nesten 9 år siden

Jeg ser at det enkelte steder har blitt antydet at jeg vil få Klassekampen til å slutte å trykke Andresen og dermed "sensurere" meningsmotstandere. 

Jeg skal ikke fortelle Klassekampen hva de skal eller ikke skal gjøre – det er jeg ikke i posisjon til å gjøre. Men ja, jeg mener det er betegnende at Klassekampen lar Andresen fortsette som spaltist med tanke på en del av utspillene hans, på samme måte som jeg mener det er betegnende at man fortsetter å invitere Atzmon og Galtung. Det sier noe om hva man er villig til å akseptere.

Ytringsfrihet er vanskelig. På den ene siden kan man forsvare den frie debatten, og at alle bør få slippe til. På den andre siden finnes det ingen slik absolutt ytringsfrihet noe sted. Det foregår overalt og hele tiden en sortering og utvelgelse – jeg kan for eksempel ikke uten videre forvente at Klassekampen eller en annen avis vil trykke kronikken min om hagegnomenes historie, og i hvert fall ikke kreve at de skal gjøre det. Dette er selvsagt ikke brudd på ytringsfriheten eller sensur. 

Jeg er også skeptisk til at KK ville ha trykket en kronikk av Fjordman om hvorfor man ikke kan stole på muslimer på grunn av deres  taqqiyatradisjon, eller om hvordan europeiske regjeringer i hemmelighet gir kontinentet til muslimene.

For det Andresen gjør er faktisk like ille. I begge tilfeller handler det om konspirasjonsteorier og om kollektiv mistenkeliggjøring av en hel gruppe. 

Kommentar #4

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
Da Kolstadble intervjuet i 2010 i forbindelse med mobbing av jødiske skolebarn og bruken av "jøde" som skjellsord, satte han umiddelbart dette i forbindelse med Israels politkk, og mente at Israel hadde ansvar for å behandle palestinerne bedre, selv om han mente at foreldre og lærere hadde et ansvar for å skille mellom jøder og staten Israels politikk. Noe tilsvarende kunne man lese i Morgenbladet i februar 2006, da tidligere president i Norges Fredsråd Fredrik Heffermehl hevdet at norske jøder hadde ansvar for å ta avstand fra Israels politikk om de ikke ville rammes som gruppe.

22.07 – Breivik utfører en terrorhandling; i hans egne ord – “et politisk attentat” – hvor han dreper 77 sivile – barn, ungdom, kvinner og menn.

26.07 – Fire dager etter ABB: Representanten for den sittende regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen – Den norske ambassadøren i Israel, Svein Sevje: ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel” Arbeiderpartiet legger altså skylden for terror mot israelske sivile barn, kvinner, ungdom og menn på Israel. Offeret er den skyldige.

Var Arbeiderpartiet selv ansvarlige for Breivik, slik de hevder Israel er for andre terrorister? Jeg opplever det som mainstream blant de røde å holde to standarder når det kommer til Israel.

"Undersøkelser viser at det eksisterer en begrenset, men reell antisemittisme i Norge selv om det ikke er grunn til å tro at dener mer utbredt på venstresiden eller blant personer som støtter palestinerne – snarere tvert i mot."

Her opplever jeg at du snakker mot bedre vitende. Uten å komme inn på den absurde inndelingen i venstre og høyre, må man til nazister(som det eksisterer noen titalls av?) for å finne ideologisk jødehat. Les kommentarfeltet på Document der gjennomsnittet er mer blått enn rødt eller les underkommentarer i en hvilken som helst avis eller blogg. Jeg har lest mange innlegg og kommentarer fra mange ulike nettaviser og blogger de siste årene og inntrykket er TYDELIG: Jo mer blå meninger(individuell frihet) man har dess mer vennlig innstilt er man til Israel og jøder. Hvor er det du har funnet disse blåmenneskene som kritiserer Israel forbi det rimelige eller finner essensielle trekk hos jøden?

Jeg beklager å måtte be deg om ett eneste sitat fra en kjent, norsk antisemittisk liberal(slik jeg viser til kollektivisten Svein Sevje som representant for Ap og regjeringen over=nokså mainstream). Årsaken til at de liberale generelt og individualister spesielt i sterk grad støtter Israel og kollektivister hater? Israel er Israels (og USAs) vilje og evne til å stå opp for seg selv. De røde er mer glad i kontrollerbare klienter enn i individer. Individer strider mot det ideologiske grunnlaget til de røde. Vi befinner oss dypt inne og langt nede i psyken til de røde når vi diskuterer Israel. Den eldre garde røde i Norge var ikke like kritiske til Israel og var heller ikke marxistiske formyndere, slik vi så godt kjenner de røde i dag.

Takk for viktig og bra innspill om rød antisemittisme, men jeg ber om belegg hvis du påstår at slikt også er like vanlig blant den jevne blå. Å være liberal skal borge for toleranse for forskjeller. Kollektivisme er pr definisjon intolerant, avvikerhatende, ettersom individet ikke ennå er likt massen og dermed ikke ennå er perfekt. Verden er jo snudd på hodet der de totalitære drømmerne er "antirasistene" og de liberale er rasistene. Slikt er lett å motbevise ved simpelthen å peke på grunnlaget for de ulike ideologier rødt og blått. Det er ikke mye som skiller, men det er heldigvis noe: Gruppetenkning versus individtenkning.

Min påstand er at liberale og liberalister ikke tolererer antisemittismen som de røde forgifter samfunnet med. Det finnes åpenbart unntak på begge sider, men skal man kunne si noe fornuftig om noe som helst, så må man generalisere litt.

Mvh Sindre

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Løvetannsbarna

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
Ytringsfrihet er vanskelig. På den ene siden kan man forsvare den frie debatten, og at alle bør få slippe til. På den andre siden finnes det ingen slik absolutt ytringsfrihet noe sted.

Hvilken slutning trekker du så? Det gis ingen automatikk her. Ytringsfrihet er ikke vanskelig. Den er. Den er det minst vanskelige som finnes. Men makten vill alltid gjerne retusjere virkeligheten. Det gis dog ingen grunn til å "forstå" slike retusjeringsbehov. Slik "forståelse" ender alltid i Kina --- og hva mer er.

Ellers er det flott at du setter lys på hva vi tolererer av antisemittisme, Færseth. Det gjør vondt. Jødene er dette bittelille folket som man har forsøkt utslette, men som er et ekte løvetannsbarn: de blir bare sterkere. Den religiøse antisemittismen maktet ikke. Den vitenskapelige antisemittismen (hitlerismen) maktet ikke. Og idag har vi den juridiske (menneskerettslige) antisemittismen; den er smartere, og "godere." Den smiler. I Norge er slik juridisk antisemittisme svært utbredt. Ikke minst på grunn av vårt statsbærende parti, og alle media som lefler for den vedtatte ideologi. 

I Norge har man lenge insistert på en tenkning omkring Midtøstenkonflikten som ville gjøre vondt verre for jødene og Israel. Man har valgt en teknisk og helt formell juridisk tilgang til spørsmålet. Som om man ville sette hele historien i parentes. Man har kritisert Israel for brudd på menneskerettighetene. Man har fulgt FN --- som jo per dags dato, og lenge slik, utøver direkte antisemittisme. Man gjemmer seg bak paragrafene; man er "uangripelig" (nøyaktig slik man alltid mente man var innenfor den religiøst og vitenskapelig betingede antisemittismen). Men for alle som kan se, ses den uhyggelige slagsiden mot Israel.

Venstresiden har særlig ansvar for antisemittismen i Norge.

Hva man ikke tåler er jødenes ekstremt sterke kulturbevissthet. De er jo også så satans vellykkede. Dét er "problemet." De --- jødene --- passer ikke inn. 

Kommentar #6

Pernille Nylehn

0 innlegg  24 kommentarer

Andresen

Publisert nesten 9 år siden

Trond Andresen er vel blitt suspendert fra den faste Side2-spalta i Klassekampen etter en spesielt tvilsom formulering, så de godtar åpenbart ikke hva som helst. 

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jepp

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Venstresiden har særlig ansvar for antisemittismen i Norge.

Godt ikke venstresiden er en folkegruppe for da kunne du jo blitt beskylt for rasisme. Men hvis det finnes jøder som anser seg å tilhøre venstresiden kan man jo i din uttalelse skimte en form for antisemittisme selv om den sikkert er utilsiktet.

Vi har heldigvis ikke kommet så langt som at man blir stemplet som antisemmitt om man rett og slett ikke har særlig interesse av semittene. De er jo mennesker som alle andre og som kjent er det få av oss som klarer å favne interesse for alle mennesker på jord.

Er så noen mennesker viktigere enn andre, i mitt hode nei.

Kommentar #8

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

There is no left and right, only those who want to control and be controlled and those who want to be free

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Der har vi det igjen

Publisert nesten 9 år siden

Man må ikke si at jøder kontrollerer de største mediaimperier i USA. Da er man antisemitt. Man må heller ikke si at jøder utgjør det overveiende flertallet i den amerikanske filmproduksjonen. Da er man antisemitt. Heller ikke at de styrer finansimperiene i USA. Da er man også antisemitt.

Antagelig er man også antisemitt om man påpeker at et forbausende stort antall Nobelprisvinnere er jøder.

Man kan ikke en gang påpeke dette som interessante fenomena, uten å bli stemplet. Ei heller bør man nevne at de fleste jøder i Israel idag ikke er etterkommere etter de opprinnelige jødene som bodde i gamle Jødeland. Israelerne selv vet dette godt, men man bør allikevel helst ikke si det.

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Man må ikke si at jøder kontrollerer de største mediaimperier i USA. Da er man antisemitt. Man må heller ikke si at jøder utgjør det overveiende flertallet i den amerikanske filmproduksjonen. Da er man antisemitt. Heller ikke at de styrer finansimperiene i USA. Da er man også antisemitt.

Det kan man da sagtens på en saglig måde.

Jeg er fast støtte af Israel og modarbejder venstrefløjens og islams antisemitisme, men jeg kritiserer da også racistiske jøder - er f.eks. mødt op til et møde i en dansk multikulturel forening, 'New Outlook' og forklaret lederen og flere andre at de er racister ud fra foreningens politik og argumenteren for den på det møde.

Spørgsmålet er så, hvor meget af det kulturmarxistiske de steder, der skyldes folks jødiskhed og hvad der skyldes deres politiske ideologi. Det mest saglige vil ofte være at kritisere det konkrete ideologiske frem for etniciteten på ideologerne.

Hvad angår Israels befolkning, kan du da ikke stille det op som efterkommere eller ikke - der sker vel en vis blanding gennem 2000 år.

Kommentar #11

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Kulturkritikken

Publisert nesten 9 år siden

Som tilsvar til Færseth vil jeg her først ta med et grundig og akademisk gjennomført arbeid:

 

http://www.amazon.com/Understanding-Jewish-Influence-Kevin-MacDonald/dp/1593680171/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1371595969&sr=8-8&keywords=kevin+macdonald

Kommentar #12

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Sikker ?

Publisert nesten 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det kan man da sagtens på en saglig måde.

Hvorledes da?

Kommentar #13

John Færseth

12 innlegg  16 kommentarer

Kevin MacDonald

Publisert nesten 9 år siden

Det er interessant å se at Ole Johansen trekker frem Kevin MacDonald for å dokumentere "jødemakt". Kevin MacDonald er en svært kontroversiell evolusjonspsykolog, som forlengst har blitt persona non grata i det akademiske miljøet. 

I følge MacDonald er jødedommen en evolusjonært utviklet "overlevelsesstrategi" som premierer lærdom og det å støtte sin egen gruppe. Dette har både ført til jødisk dominans i akademia og til at jødene har skaffet seg uforholdsmessig stor inflytelse i landene de bor i - noe som har fått MacDonald til å sammenligne dem med "virus" som på sikt ødelegger vertsorganismen. Ifølge MacDonald er også ikke-hvite raser, da særlig svarte, mindre intelligente enn hvite. 

For MacDonald - som er lite opptatt av Midtøsten-konflikten - har den jødiske inflytelsen blant annet vist seg i at jødene har utløst revolusjoner og kriger, da spesielt den russiske revolusjonen, og at de i dag gradvis er i ferd med å ødelegge Amerika gjennom å promotere antirasistiske programmer som får "mindreverdige" svarte inn i ledende stillinger slik at den hvite rasens naturlige lederrolle blir svekket. Av den grunn går han inn for omvendt kvotering, i form av begrensninger på hvor mange jøder som får ta høyere utdannelse. Han har også gått inn for en hvit "folkestat" i deler av Nordamerika, og har uttalt støtte til Anders Behring Breivik.

Ja, så ille er faktisk MacDonald, noe som også har fått universitetet han jobber ved til å ta avstand fra ham selv om han til nå ikke har fått sparken. Og slike personer er det dessverre Brendberg og andre har brukt som sannhetsvitner, og som Johansen altså mener er "grundig og akademisk gjennomført arbeid".  
 

Kommentar #14

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Innflytelse

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
Det er interessant å se at Ole Johansen trekker frem Kevin MacDonald for å dokumentere "jødemakt". Kevin MacDonald er en svært kontroversiell evolusjonspsykolog, som forlengst har blitt persona non grata i det akademiske miljøet.

Vel,dette som er riktig nok,kan også bli sett på som,om ikke bevis,så ihvertfall indisium på at det som Kevin Macdonald(KM) hevder,er riktig.

Kommer gjerne tilbake med eksempler på den voldsomme kampanjen som har vært rettet mot KM fra jødiske organisasjoner,tenker her først og fremst på Anti Defamation League og Southern Poverty Law Center,selv om denne ikke er åpent jødisk.

For andre interesserte er det bare å foreta google søk.

Kommentar #15

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

"virus"?

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
I følge MacDonald er jødedommen en evolusjonært utviklet "overlevelsesstrategi" som premierer lærdom og det å støtte sin egen gruppe. Dette har både ført til jødisk dominans i akademia og til at jødene har skaffet seg uforholdsmessig stor inflytelse i landene de bor i - noe som har fått MacDonald til å sammenligne dem med "virus" som på sikt ødelegger vertsorganismen. Ifølge MacDonald er også ikke-hvite raser, da særlig svarte, mindre intelligente enn hvite.

"noe som har fått MacDonald til å sammenligne dem med "virus" som på sikt ødelegger vertsorganismen."

Her vil jeg gjerne at du legger frem dokumentasjon på at KM har sagt dette og da i sin fulle sammenheng.

Dette med forskjeller i IQ er det en masse seriøs og god akademisk forankret forskning(se Rushton) på,så dette er det godt grunnlag for å si er riktig.For ordens skyld,dette er ikke KM's fagområde og dermed heller ikke hans forskning.

Kommentar #16

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Dokumentasjon,takk.

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
har den jødiske inflytelsen blant annet vist seg i at jødene har utløst revolusjoner og kriger, da spesielt den russiske revolusjonen, og at de i dag gradvis er i ferd med å ødelegge Amerika gjennom å promotere antirasistiske programmer som får "mindreverdige" svarte inn i ledende stillinger slik at den hvite rasens naturlige lederrolle blir svekket. Av den grunn går han inn for omvendt kvotering, i form av begrensninger på hvor mange jøder som får ta høyere utdannelse. Han har også gått inn for en hvit "folkestat" i deler av Nordamerika, og har uttalt støtte til Anders Behring Breivik.

Når det gjelder Midtøsten er det riktig å si at han har vært mest kritisk til Israels behandling av Palestinerne.

Men,og dette er viktig,har KM vært kritisk til den den dobbeltmoral og det hykleri som jødene tilkjennegir ved å føre en meget restriktiv innvandringspolitikk(les ikkejøder) når det gjelder Israel og har satt en høy prosentandel for hva som skal være en minste norm på hvor mange jøder det må være for at Israel skal fortsette å være jødisk.I tillegg har de også strenge regler for hvem de skal kunne gifte seg med.

Samtidig er altså innflytelsesrike jødiske organisasjoner i USA(og andre vestlige land),som arbeider for en mest mulig liberal innvandringpolitikk,der hensikten altså er å redusere den hvite opprinnelselsbefolkningen.

"har den jødiske inflytelsen blant annet vist seg i at jødene har utløst revolusjoner og kriger, da spesielt den russiske revolusjonen"

 

"og at de i dag gradvis er i ferd med å ødelegge Amerika gjennom å promotere antirasistiske programmer som får "mindreverdige" svarte inn i ledende stillinger slik at den hvite rasens naturlige lederrolle blir svekket"

 

"Av den grunn går han inn for omvendt kvotering, i form av begrensninger på hvor mange jøder som får ta høyere utdannelse. Han har også gått inn for en hvit "folkestat" i deler av Nordamerika, og har uttalt støtte til Anders Behring Breivik."

 

Har lest mye av det som KM har skrevet,det meste av det du refererer til her,som skal være noe han har skrevet,kjenner jeg ikke igjen.

Vet ikke om du har vært helt redelig her,så jeg ville sette pris på om du kunne fremlegge dokumentasjon på hvor han har skrevet dette.

Takk.

 

 

 

 

 

 

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ole Johansen

Publisert nesten 9 år siden

Når du trekker fram Kevin MacDonald, så går jeg jo ut fra at kontroversene rundt ham ikke har gått deg hus forbi?

http://www.huffingtonpost.com/2012/11/16/kevin-macdonald-cal-state_n_2144410.html 

Kommentar #18

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det giver jeg jo et eksempel og en forklaring på i resten af indlægget.

Kommentar #19

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Tilsvar

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når du trekker fram Kevin MacDonald, så går jeg jo ut fra at kontroversene rundt ham ikke har gått deg hus forbi?

http://www.huffingtonpost.com/2012/11/16/kevin-macdonald-cal-state_n_21 44410.html

Har lest mye om den kampanjen som har vært ført mot KM,her kan vi for enkelhets skyld kalle disse for de liberale(for USA),her i Norge ville dette tilsvare venstresiden i en noe utvidet kontekst.

Håper du vil ta deg tid og finne interessant denne artikkelen som kan være et tilsvar til Huffington Post og andre liberales svertekampanjer mot annerledes tenkende og de konsekvenser det kan få:

 

http://www.printfriendly.com/print/new?url=http%3A%2F%2Fwww.theoccidentalobserver.net%2F2012%2F06%2Fthe-menace-of-the-new-mccarthyism%2F

noen kaller det altså new-mccarthyism.

Kommentar #20

Ole Johansen

0 innlegg  433 kommentarer

Javel,ja

Publisert nesten 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det giver jeg jo et eksempel og en forklaring på i resten af indlægget

Beklager,er ikke helt sikker på om jeg forstår det du mener her.

Hva er din mening om KM og hans bøker?

Kommentar #21

Ole Christian Herup

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er vesentlig å merke seg at det er ikke påstanden: "jødene kontrollerer media" som Færseth argumenterer er det antisemittiske Galtung gjør, men å sitere en kilde med feil politisk overbevisning som referanse for denne påstanden.

Hvis Galtung hadde siterert feks Finkelstein eller Manny Friedmann, så hadde påstanden ifølge ham selv vært uproblematisk

http://blogs.timesofisrael.com/jews-do-control-the-media/

Kommentar #22

Ole Christian Herup

0 innlegg  2 kommentarer

nasistsammenligningen.

Publisert nesten 9 år siden

Det blir også feil å si at det å sammenligne Israels politikk med nazismen isegselv er antisemittisk, det hele må komme ann på begrunnelsen for at en gjør dette.
Hvis en har rett i at det er visse likeheter mellom nazismen, og sionistisk politikk, så er en berettiget i å påpele dette uavhengig av om en blir kalt som jødehater som følge.
Feks er det vanskelig å kalle denne mannen for en jødehater.
http://www.heraldscotland.com/news/politics/auschwitz-survivor-israel-acts-like-nazis-1.1000918

Kommentar #23

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Etter skjema

Publisert nesten 9 år siden
John Færseth. Gå til den siterte teksten.
Undersøkelser viser at det eksisterer en begrenset, men reell antisemittisme i Norge selv om det ikke er grunn til å tro at dener mer utbredt på venstresiden eller blant personer som støtter palestinerne – snarere tvert i mot. Men toleransen for antisemittiske ytringer kan få farlige konsekvenser i en tid der konspirasjonsteorier – ikke minst om jøder – er på fremmarsj.

Disse påstandene fra Færseth er helt etter skjema og rute. Kritikk av okkupasjonen eller støtte til palestinerne skal stemples som antisemittisme. Tankegodset kommer fra organisasjonen The Israel Project (TIP) med hovedadresse i Washington DC med underavdelinger i Israel, China og India. På TIPs agenda står et arbeid om påvirke folkeopinionen til å mene at alle som kritiserer Israels okkupasjon av territoriene og knytter dette til ufreden i regionen må stemples som antisemitter. Den som mener at de 600.000 israelske borgere som har bosatt seg på Vesbredden gjør urett mot palestinerne er antisemitter da de understøtter tanken om etnisk rensing.

Kall meg gjerne konspirasjonist, men at israelskeptikere og kritikere - de som er skeptisk og kritisk til landets politikk - mer og mer stemples som antisemitter er påfallende.

Se for eksempel hva den sør-afrikanske dommeren Richard Goldstone opplevde etter at han på oppdrag for FN avleverte sin rapport om Operasjon Støpt Bly (Gaza-krigen). Israels finansminister var straks på banen og stemplet jødiske Goldstone som antisemitt. Altså det som jødene kaller "selv-hater". Til tross for at han leder flere jødiske organisasjoner.

Selv om TIP selv hevder de ikke er lobbyister, har de sterk innflytelse i den amerikanske Kongressen, og har knyttet til seg en rekke politiske tungvektere i USA fra både Senatet og Representantenes hus, herunder jødiske Joseph Lieberman og katolske Rick Santorum - begge har forsøkt å bli presidenter.

Men det er ikke bare TIP som aktivt agiterer for å karaktermyrde kritikere av Israels politikk. Så sent som i desember 2012 publiserte Simon Wiesenthal Center i Los Angeles (må ikke forveksles med Simon Wiesenthal-senteret i Wien) en liste over verdens ti verste antisemitter. På denne listen var å finne den tyske journalisten (Der Spiegel) Jakob Augstein. Årsak? Han hadde kritisert Israel ved flere anledninger.

Her følger en engelsk versjon av de utsagnene som gjorde Augstein til antisemitt ifølge Simon Wiesenthal-senteret:

“With backing from the US, where the president must secure the support of Jewish lobby groups, and in Germany, where coping with history, in the meantime, has a military component, the Netanyahu government keeps the world on a leash with an ever-swelling war chant.”

“Israel’s nuclear power is a danger to the already fragile peace of the world. This statement has triggered an outcry.Because it’s true. And because it was made by a German, Guenter Grass, author and Nobel Prize winner. That is the key point. One must, therefore, thank him for taking it upon himself to speak for us all.”

“Israel is threatened by Islamic fundamentalists in its neighborhood. But the Jews also have their fundamentalists, the ultra-orthodox Hareidim. They are not a small splinter group. They make up 10% of the Israeli population. They are cut from the same cloth as their Islamic fundamentalist opponents. They follow the law of revenge.”

“The fire burns in Libya, Sudan, Yemen, in countries which are among the poorest on earth. But those who set the fires live elsewhere. Furious young people burn the American, and recently, the German flag. They, too, are victims, just like the dead at Benghazi and Sanaa. Whom does this all this violence benefit? Always the insane and unscrupulous. And this time it’s the U.S. Republicans and Israeli government.”

“Gaza is a place out of the end of times….1.7 million people live there on 360 sq. kilometers. Israel incubates its own opponents there.”

Jo, Færseth er helt etter skjema og i rute.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere