Inger M. Sverresen

3

Vårt Lands oppslag om partisekretær Terje Simonsen i De Kristne.

Jeg ønsker å gi mine synspunter i forbindelse med de oppslag som kom i vårt Land om partisekretær Bjarne Bjelland i De Kristne fredag 7. juni.

Publisert: 8. jun 2013

SKITTKASTING .

 

At det går an å få til så mye oppgulp som det Vårt Land serverer om partisekretær Terje Simonsen i dagens avis (lest på nettet), 07.06.13, er helt utrolig. 

Som fylkesleder i Østfold, og også medlem av programkomiteen, kjenner jeg ikke igjen den beskrivelsen som er gitt i Vårt Land. 

Fra begynnelsen av oktober hadde programkomiteen 3 samlinger hvor vi i hovedsak jobbet med prinsipp-programmet, samt fikk utarbeidet et forslag til kortprogram under ledelse av Bjarne Bjelland. Konklusjonen da var at et handlingsprogram ville vi ikke rekke. Programkomiteen var også fullt klar over at et program skulle godkjennes av sentralstyret. Da Terje Simonsen tok en telefonrunde for å orientere om sentralledelsens beslutninger, virker det uforstående for en som ble oppringt i samme fase, med samme opplysninger, at dette kunne resultere i direkte utskjelling. Det virker veldig fjernt for undertegnede.

Da Bjarne Bjelland, med flere, kastet kortene og nedla sine verv i begynnelsen av februar, var det ca 2 måneder igjen til Landsmøtet i De Kristne. I løpet av denne korte perioden ble det utarbeidet et handlingsprogram med stor bredde. Mye av det som er med i handlingsprogrammet har basis i det kortprogrammet som ble utarbeidet i første fase. Ikke noe av det som programkomiteen hadde arbeidet med ble sett på som ubrukelig, men ble implementert i handlingsprogrammet. Det ble hele tiden gitt ros for det arbeid som var nedlagt underveis. 

Da Landsmøtet gikk av stabelen 19. og 20. april hadde vi et prinsipp-program, et handlingsprogram, avholdt årsmøter og fått på plass Stortingslister i alle 19 fylker, dette til tross for at det hadde blitt utbasunert som en umulighet og en utopi av personer som da hadde gått ut av partiet.

Terje Simonsen har lagt ned et formidabelt arbeid, han var også den som understreket at en partisekretær ikke skulle være medlem av sentralstyret. Noe som ble respektert og etterfulgt på Landsmøtet. Dette tilsier at han har talerett, men ikke stemmerett. Han oppleves ikke som en som ønsker å tilstrebe seg makt.

At en som var forespurt om å stille som leder i partiet i forkant av Landsmøtet titulerte seg selv som leder i diverse avisartikler, uten enda å være valgt, kan jo tilsi at denne personen ville tilrane seg mer makt enn det en var tiltenkt.  Og at vedkommende nå går til så harde angrep på vår partisekretær i et parti han har gått ut av, burde få en avis som Vårt Land til å stille like kritiske spørsmål andre veien. Skittkasting er imidlertid ikke det vi har startet partiet for, det er mer enn nok å gjøre med politisk arbeid, og det håper vi at partiet får ro til å drive med framover. Et nytt parti, uten noen statsstøtte, er krevende nok i seg selv, om ikke aviser skal legge sten til byrden!

Kommentar #1

Inger M. Sverresen

3 innlegg  9 kommentarer

Rettelse

Publisert rundt 8 år siden

Når man sitter og skriver midt på natten, må en vel også regne med at en begår feil.  Retter med en gang  at jeg har skrevet partisekretær Bjarne Bjelland i ingressen. Selvfølgelig skulle det også der stå partisekretær Terje Simonsen.

 For øvrig mitt første innlegg på Verdidebatt, men nå MÅTTE jeg bare kommentere det som var skrevet i Vårt Land.

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Antagelig er dette en helt normal kamp mellom sterke egoer som alle ønsker makten om det lille knappenålshodet. De ulike partene forstår ikke at andre kan oppfatte dem anderledes, de forstår ikke hverandre, og de evner ikke å sette seg inn i konsekvensene av hva de holder på meg. Til sist er det lagt ned en mengde kamp, en mengde energi, en mengde oratoriske mesterverk - alt sammen til lite oppbyggelig nytte.

Kan man ikke styre en flokk på fem hundre mennesker, uttale seg slik at man blir forstått, behandle hverandre med respekt og gjensidig forståelse skal man heller ikke styre et land. Om de ikke selv forstår det i tide, vil velgerne fortelle dem dette. 

Siden de startet på null ved forrige valg vil en hver stemme betraktes som en seier og et fremskritt. Samtidig er det mulig å se dette helt motsatt siden dette ikke er en samlende politikk som vil kunne passes inn i andre partiers politikk. Man vil derfor bli en politikkens skrikhalser av fornærmede sutrere som vil mase om den makt de ikke kan mestre.

Men som sagt; nå får velgerne kviste dette partiet ned til rett størrelse, og så får NAV forsørge de som har sagt opp jobbene sine i håp om stortingsplass.  

Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Inger M. Sverresen. Gå til den siterte teksten.
SKITTKASTING .At det går an å få til så mye oppgulp som det Vårt Land serverer om partisekretær Terje Simonsen i dagens avis (lest på nettet), 07.06.13, er helt utrolig.

Som fylkesleder i Østfold, og også medlem av programkomiteen, kjenner jeg ikke igjen den beskrivelsen som er gitt i Vårt Land.

Dette har jeg hørt før!

 

Jeg var styremedlem i Kristen Samlingsparti i Rogaland og der fikk en høre noe av de samme profetier.

Der ble det profetert at de skulle få så og så mange inne på stortingen som gav så og så mange tusener i partistøtte.

De tok da opp lån som skulle være med på å synliggjøre partiet en betydelig sum.

Disse profetier syntes å være feil, og partiet kom i en økonomig gjeld, som de slett med ganske lenge.

Jeg sa i fra om dette som gikk på disse profetier, at det ikke var det en skulle forholde seg til når en var politiker, men en skulle føre en politikk som var i samsvar med det som Guds ord sa om hvordan en på best mulig måte, skulle kunne være med og styre et land og et folk.

Men flertallet hørte ikke på meg, så jeg melte meg helt ut av partiet.

 

Derfor er jeg meget skeptisk til slike profetier også, som at de har fått det fra Gud at de skal starte et nytt parti i 2011 da det også var et lignende parti fra før?

 

Hvorfor fikk de ikke heller en visjon om at nå måtte de som mente seg å stå på Guds ord stemme Ksp?

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Vinkling

Publisert rundt 8 år siden
Inger M. Sverresen. Gå til den siterte teksten.
At det går an å få til så mye oppgulp som det Vårt Land serverer om partisekretær Terje Simonsen i dagens avis (lest på nettet), 07.06.13, er helt utrolig.

Det er fortsatt privilegiet til et hvilket som helst nyhetsmedium å vinkle nyheten etter redaksjonens/journalistens forgodtbefinnende. Fakta kan et medium gjøre lite med og hvis det vil forbli troverdig, mens kritikkverdig vinkling av nyheten er langt vanskeligere å få innrømmelser for.

Et godt eksempel på hvordan vinkling kan gjøre seg utslag er den nylige historien som NRK Dagsrevyen serverte om kvinnen fra Romania. Det endte med en fellende dom i PFU fordi presentasjonen var ubalansert over alle støvleskaft. Dagsrevyens presentatør for denne kvelden, Nina Owing, hadde før sending protestert overfor nyhetsredaktøren, men til ingen nytte.

Spørsmålet melder seg altså: Er en historie sann bare fordi den delen av nyheten som presenteres er sann? Og er det første oppslaget i VL sant selv om det stort sett bare er gjengitte sitater fra navngitte personer?

Kommentar #5

Inger M. Sverresen

3 innlegg  9 kommentarer

Skittkasting

Publisert rundt 8 år siden

Til Veland.  "Problemet" er at jeg ikke kjenner meg igjen i partiet ut fra beskrivelsen i Vårt Land.  Det jeg ser ut av oppslaget er et sammensurium av likt og ulikt.  Noe er sant, noe er usant, men helheten blir et fullstendig vrengebilde. Det er ikke profetier og englesyn som formidles på møter i partiet, her er det politisk jobbing som er i fokus.

Men det Veland sier om at å føre en politikk som er i samsvar med det  Guds Ord sier om hvordan en på best mulig måte skal styre et land og folk, må ligge i bunnen for det arbeid vi gjør,  er  helt i tråd med det partiet står for.  Be og arbeid, er et godt fundament, det ene utelukker ikke det andre, men jeg kan forsikre om at partiet De Kristne ikke jobber ut fra svevende  profetier.  Vi ser imidlertid at Norge trenger et alternativ som De Kristne å stemme på høsten 2013, som vil stå opp for saker som andre partier nå neglisjerer!

Kommentar #6

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Inger M. Sverresen. Gå til den siterte teksten.
Til Veland. "Problemet" er at jeg ikke kjenner meg igjen i partiet ut fra beskrivelsen i Vårt Land. Det jeg ser ut av oppslaget er et sammensurium av likt og ulikt. Noe er sant, noe er usant, men helheten blir et fullstendig vrengebilde. Det er ikke profetier og englesyn som formidles på møter i partiet, her er det politisk jobbing som er i fokus.

Men det Veland sier om at å føre en politikk som er i samsvar med det Guds Ord sier om hvordan en på best mulig måte skal styre et land og folk, må ligge i bunnen for det arbeid vi gjør, er helt i tråd med det partiet står for. Be og arbeid, er et godt fundament, det ene utelukker ikke det andre, men jeg kan forsikre om at partiet De Kristne ikke jobber ut fra svevende profetier. Vi ser imidlertid at Norge trenger et alternativ som De Kristne å stemme på høsten 2013, som vil stå opp for saker som andre partier nå neglisjerer!

Jeg har etterlyst hvorfor ikke de kunne stemmer et etablert parti som Ksp som vel står for de samme kristne verdier som dette nye partiet står for.

Hva var så galt med Ksp at de ikke kunne sluttet opp om dem, men måtte ha et helt nytt parti?

Kommentar #7

Inger M. Sverresen

3 innlegg  9 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Det er ikke min oppgave å analysere KSP.  Du har jo selv trukket dine konklusjoner der.  Jeg har tro for partiet De Kristne!

Kommentar #8

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

De kristnes drømmer

Publisert rundt 8 år siden

De kristne drømmer om stortingsplass og deltakelse i regjeringen sammen med Høyre og FrP. Jeg tror ikke de to nevnte partiene drømmer om å danne regjering sammen med De kristne. Synes Vårt Lands oppslag i dag var ganske avslørende, selv om partiet sier det er bare løgn. Da blir det vel av DK oversendt til PFU, slik at det kan komme fram hva som er løgn og hva som er sannhet.

En av lederne i DK har uttalt at partiet nærmet seg 2% oppslutning. Sannheten er at på TNS gallup for mai lå oppslutningen på 0,1% Likevel snakker de om å bryte sperregrensen. tror de på det selv?Og gir ikke KSP's skjebne ved forrige valg en liten pekepinn? Jeg synes det er uærlig å snakke om både 2 og 4 % når det er så langt fra det de til nå har oppnådd.

Jeg synes DK skal være så ærlige at de sjekker ut hvordan de ligger på gallupene og offentliggjør det, altså reelle tall, ikke drømmetall. Forøvrig har TNS-gallup opplyst at hvis noen av partiene rubrisert under Andre, gjør bemerkelsesverdig framgang, vil det bli med på gallupoversikten. Altså, så lenge vi ikke hører noe om dem fra TNS-gallup, ligger de betryggende langt under sperregrensen.

Og når det gjelder skittkasting, hele partiets eksistens bygger jo på skittkasting mot KrF.

Kommentar #9

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Inger M. Sverresen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke min oppgave å analysere KSP. Du har jo selv trukket dine konklusjoner der. Jeg har tro for partiet De Kristne!

Merkelig.

Men det er altså din oppgave og trekke analyse angående Krf og dermed komme til den kokelesjon at det måtte dannes en nytt parti.

Men du klare ikke å gjøre dette med et parti som står og har vel blitt dannet på de samme grunnprimisser som deres parti?

Dette kan synes for meg, at du da ikke er skikkelig politisk orientert.

Kommentar #10

Inger M. Sverresen

3 innlegg  9 kommentarer

De Kristnes drømmer.

Publisert rundt 8 år siden

Ja, Askjem!

Jeg håper virkelig at hva som er sannhet og løgn skal komme fram.

Når det gjelder at hele partiets eksistens bygger på skittkasting mot KrF mener jeg du feilinformerer.  Jeg har vært med lenge i KrF og kjempet for saker jeg har tro for innad i partiet.   Når bekjennelsen blir borte og andre saker jeg brenner for blir lite vektlagt ser jeg ikke at detter er et parti for meg lenger .  Men de som er enige i KrF's valg stemmer selvfølgelig på dette partiet.  Saklig uenighet må det være lov å komme med! 

Kommentar #11

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Er dette endel av AP-konsensusen

Publisert rundt 8 år siden

Jeg mistenker AP og deres organer til å påvirke både medier og institusjoner til å skrive og mene det Hr. Konsensus sier og mener. Etter det jeg har hørt og lest har avisen Vårt Land fått presse-støtte via APs under-leverandører og da er det naturlig at VL-avisen er et organ som må rette seg etter denne Hr Konsensus. Ja, men dette er ikke merkelig. Det er LOGIKK.

Kommentar #12

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

JEG er iallefall glad for partiet "De Kristne"

Publisert rundt 8 år siden
Inger M. Sverresen. Gå til den siterte teksten.
svevende profetier. Vi ser imidlertid at Norge trenger et alternativ som De Kristne å stemme på høsten 2013, som vil stå opp for saker som andre partier nå neglisjerer!

Så bare STÅ PÅ og det er mange som ber for dere. Guds rike velsignelse i Jesu navn for partiet De Kristne og deres representanter.

Kommentar #13

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Er dette en del av AP-konsensusen?

Publisert rundt 8 år siden

Jeg håper jeg selv greier å holde meg på et mer saklig nivå enn dette innlegget!

Kommentar #14

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Jeg er ialllefall glad for partiet "De kristne"

Publisert rundt 8 år siden

Hvis det i det hele tatt blir noen virkning på Stortingsvalget ved at De kristne stiller liste i alle fylker, blir det at KrF blir svekka, og det blir færre kristne på tinget. Er det så sikkert at det er det som er Guds vilje?

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja, ja..

Publisert rundt 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg mistenker AP og deres organer til å påvirke både medier og institusjoner til å skrive og mene det Hr. Konsensus sier og mener. Etter det jeg har hørt og lest har avisen Vårt Land fått presse-støtte via APs under-leverandører og da er det naturlig at VL-avisen er et organ som må rette seg etter denne Hr Konsensus. Ja, men dette er ikke merkelig. Det er LOGIKK.

For å si det litt forsiktig, fru Born - så tror jeg nok du overdriver Arbeiderpartiets "allmakt" en smule.  Synes du egentlig (når du tenker deg om) at det høres særlig logisk ut at Vårt Lands redaksjon på et eller annet vis skulle være et slags underbruk av Arbeiderpartiets sentralstyre?

Kommentar #16

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Evangeliet eller politikk

Publisert rundt 8 år siden

Kristen politikk finner jeg ikke støtte for i bibelen.

Holdt Jesus eller apostlene på med noe sånt?

Finnes det virkelig kristne som er såpass borte vekk at de tror at ikke-kristne skal leve som om de var kristne? Ærlig talt, nå må dere våkne opp.

 

 

Kommentar #17

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@oddbjørrn

Publisert rundt 8 år siden
Når det gjelder Born, du må ha meg unnskyldt, men jeg sier som mesteren, far forlat dem, de forstår ikke bedre!
Kommentar #18

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Kristen politikk finner jeg ikke støtte for i bibelen.

Holdt Jesus eller apostlene på med noe sånt?

Finnes det virkelig kristne som er såpass borte vekk at de tror at ikke-kristne skal leve som om de var kristne? Ærlig talt, nå må dere våkne opp.

Vil det si det samme som at ikke kristne skal drive med politiske virksomhet i det hele tatt?

Kommentar #19

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Det betyr selvsagt ikke det. Det det betyr er at troens kamp ikke utkjempes på den politiske arena. Er det så vanskelig å forstå?
Kommentar #20

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Synes du egentlig (når du tenker deg om) at det høres særlig logisk ut at Vårt Lands redaksjon på et eller annet vis skulle være et slags underbruk av Arbeiderpartiets sentralstyre?

I en religiøs fanatikers verden er alt tenkelig, Johannessen!  Og da mener jeg absolutt alt!

Kommentar #21

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Rune Tveit skrev:

”Det betyr selvsagt ikke det. Det det betyr er at troens kamp ikke utkjempes på den politiske arena. Er det så vanskelig å forstå?”

Hvis dette var et svar til meg så hadde det vært greit at Lund svarte på det selv, fordi uttalelsen hans kunne nok, forståes slik jeg spurte om.

Så det er greit at han selv svarer.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For å si det litt forsiktig, fru Born - så tror jeg nok du overdriver Arbeiderpartiets "allmakt" en smule. Synes du egentlig (når du tenker deg om) at det høres særlig logisk ut at Vårt Lands redaksjon på et eller annet vis skulle være et slags underbruk av Arbeiderpartiets sentralstyre?

Jeg opplever denne logikken som en konspirasjonsteori som enklest behandles som en sådan. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere