Tor Øyvind Westbye

21

Fengslet ved innreise til Israel – tanker og erfaringer.

Den Israelske ambassaden i Norge beklager fengsling, men har de dekning for å love nye rutiner ved Israelske flyplasser?

Publisert: 5. jun 2013

Bibelskolen i Grimstad har vært i oppvaskmøte med den Israelske ambassaden i Norge etter at tre av deres elever satt i Israelsk arrest i tre døgn etter en «visumtur» til Tyrkia underveis i et fire måneders langt opphold i Israel/Vestbredden. I et  velregissert møte mellom rektoren og linjelederen for bibelskolen og den Israelske ambassaden, kommer det frem at den israelske ambassadøren beklager sterkt hendelsene. Ambassadøren må gjerne beklage, men det endrer ikke politikken som føres ved de Israelske passkontorene. At reisende til og fra Israel opplever sikkerhetskontrollene som ubehagelig nærgående og orwellianske er en ting, det kan forklares i en viss berettiget paranoia som preger Israel etter mange terrorangrep gjennom årene. Men at reisende utsettes for trakassering og fengsling på bakgrunn av ulik form for støtte til palestinske organisasjoner og instutisjoner er noe helt annet, og selvsagt helt uakseptabelt.

Fengslingen av de norske bibelskoleelevene  synes å være politisk betinget. Det er avslørene at jentene som arbeidet i Jerusalem i første omgang gikk glatt igjennom, mens de som hadde sitt virke på Palestinsk område ble holdt tilbake. Lignende historier er det nok mange av, om ikke fullt så dramatiske. Jeg har selv opplevt å bli holdt igjen i passkontrollen på Tel Aviv, og det var selv om jeg var forhåndsklarert av den israelske ambassaden i Norge. Selv norske professorer på vei til konferanser ved palestinske universiteter lyver rutinemessig om sine formål med reisen for å unngå trakassering og utsettelser ved innreise. Om man er dum nok til å si noe annet enn at man er turist, risikerer en lange avhør og (tydeligvis) fengsling. Det er også vanlig å bli avkrevd passord for private epost-kontoer slik at sikkerhetstjenesten kan gjennomgå all din korrespondanse.

Og hva så? Israel er i dag et svakt demokrati preget av etniske motsetninger og militarisme. Besøkende til Israel bør vite hva en går til og hva en risikerer. Lærdommen en må ta er at skal en besøke palestinske universiteter eller hjelpe palestinske organisasjoner bør en lyve (om en har nerver til det) dersom en vil unngå ubehageligheter. Jeg vil derfor komme med en oppfordring til Israels ambassade i Oslo ved presse- og informasjonsansvarlig Hildegunn Hansen. Dere må gjøre en bedre jobb med å legge til rette for at frivillige fra Norge (og andre land) som skal gjøre en innsats på Vestbredden enklere kommer igjennom systemet ved innreise, og at trakasseringen av slike frivillige samt akademikere som samarbeider med palestinske utdanningsinnstutisjoner opphører. Å kalle seg Midtøstens eneste demokrati forplikter, og jeg tror den Israelske ambassaden i Norge har en jobb å gjøre overfor Israelske sikkerhetsmyndigheter dersom ambassadørens fagre løfter til norske frivillige skal omformes til nye holdninger ved Israels passkontroller. 

Kommentar #51

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Spørsmålet er snarere hva man rimeligvis kan forvente av statene som er involvert i Midtøsten-konflikten. Og skal man evaluere grad av demokratisk underskudd, er det dermed påkrevet det samme for alle stater involvert i Midtøsten-konflikten. Israel er i denne sammenheng suverent mést demokratisk. Undertegnede ser mangler i det israelske demokratiet, men langt, langt flere slike mangler i nabostatene."

Jeg er slettes ikke uenig i hva du skriver her. Men nå er det slik at vi på Verdidebatt har en stor gruppe mennesker, deg selv iberegnet, som bruker masse tid på å forsvare israelsk maktmisbruk. Siden vi på Verdidebatt diskuterer med mennesker som har andre oppfatninger enn en selv, er det naturlig å diskutere temaer hvor det er motstridende oppfatninger.

Jeg er ikke enig i at det ikke er mulig å kritisere et demokratisk lands overgrep siden det finnes diktaturstater som oppfører seg verre. Om denne absurde holdning skulle være gjeldende, måtte jo all kritikk av vår egen regjering forstumme?

Kommentar #52

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Svar til kommentar #49

Publisert nesten 9 år siden

Hei Robin. Jeg mener jeg har begrunnet hvorfor fengslingen synes å være politisk begrunnet. Det henger sammen med at alle i gruppen hadde jukset med visumreglene, mens bare de som hadde sitt virke i Betlehem ble i utgangspunktet holdt tilbake. Altså var det ikke visumjukset, men oppdraget blant palestinerne som var problemet. Israel kan gjerne forsøke å skylde på sikkerhetshensyn, men det er lite troverdig. Altså er det bidraget til å støtte palestinske instutisjoner (i dette tilfelle et barnehjem) som var problematisk for Isralske myndigheter. Dermed kan vi si at fengslingen var politisk betinget. 

Jeg har heller ikke sagt at alle aspekter ved det israelske demokratiet står til stryk, men jeg har omtalt hvordan Israel håndterer innreise av opposisjonelle som en test på hvor demokratisk staten er. I denne testen står Israel til stryk, mens andre deler av det Israelske demokratiet som ytringsfriheten står sterkere.  

Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
Hei Robin. Jeg mener jeg har begrunnet hvorfor fengslingen synes å være politisk begrunnet. Det henger sammen med at alle i gruppen hadde jukset med visumreglene, mens bare de som hadde sitt virke i Betlehem ble i utgangspunktet holdt tilbake. Altså var det ikke visumjukset, men oppdraget blant palestinerne som var problemet. Israel kan gjerne forsøke å skylde på sikkerhetshensyn, men det er lite troverdig. Altså er det bidraget til å støtte palestinske instutisjoner (i dette tilfelle et barnehjem) som var problematisk for Isralske myndigheter. Dermed kan vi si at fengslingen var politisk betinget.

Jeg har heller ikke sagt at alle aspekter ved det israelske demokratiet står til stryk, men jeg har omtalt hvordan Israel håndterer innreise av opposisjonelle som en test på hvor demokratisk staten er. I denne testen står Israel til stryk, mens andre deler av det Israelske demokratiet som ytringsfriheten står sterkere.

1. Du har fortsatt ikke argumentert for hvorfor fengslingen var spesifikt politisk, Westbye. Det er fortsatt noe du bare påstår. Du har ikke en gang redegjort for hva du legger i begrepet 'politisk.'

Man kan "skylde på" sikkerhetshensyn, skriver du. Men vi er alle klar over at Israel har en temmelig krevende sikkerhetsmessig situasjon.

2. Du skrev: "Og demokratiet Israel står til stryk desverre." Også denne påstanden er gal.

Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke enig i at det ikke er mulig å kritisere et demokratisk lands overgrep siden det finnes diktaturstater som oppfører seg verre. Om denne absurde holdning skulle være gjeldende, måtte jo all kritikk av vår egen regjering forstumme?

Det er alltid klokt å forsøke å gjengi motparts syn, og avvente bekreftelse eller motsatt. Din gjengivelse av mitt syn ovenfor, kjenner jeg meg ikke igjen i. 

Israel befinner seg ikke i et vakuum, men i svært krevende relasjoner til ulike nabostater. Skal man vurdere den demokratiske beholdning for Midtøsten-regionen, er jo tilstandene i Israel rett og slett imponerende. Kanskje ikke slik imponerende hvis vi sammenlikner med andre land, hvor demokratiet kanskje står enda sterkere, men i sin setting er det israelske demokratiet en bragd. Maktmisbruk skal selvsagt kritiseres; slik kritikk kommer ikke bare fra opposisjonen, men fra alle som ikke tolererer maktmisbruk. I denne sammenheng tror jeg ikke at de politiske konstellasjonene i Israel utgjør noe sort/hvitt abrakadabra. Man skal overalt være forsiktig med å essensialisere-for-å-demonisere, ikke minst når man forespråker en saklig kritikk av maktmisbruk. (Avsnittet er ikke forsøk på å gjengi Herstads syn.)

Kommentar #55

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Har du vært inne på tanken at opprettelsen av staten Israel var hele grunnen...men at det diktes opp grunner fortløpende for å ha noe å skylde på..?

Jo, og dette er det skremmende; også Israel gjør det samme. Fordi ingen lar seg rikke lar ingen seg rikke. Tilbake til start og smøre seg med tålmodighet. Og sånn går no' dagan. På 66. året. Det er da merkelig at ikke Israel har hatt et bedre forslag enn de andre på alle disse årene også?

Men altså, Veikartet er en forholdsvis ny oppfinnelse. Vi kommer ingen vei ved å klamre oss til historien. Det er i fremtiden vi skal leve. Veikartet kan føre til den. Hvis partene tør.  

Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Det er alltid klokt å forsøke å gjengi motparts syn, og avvente bekreftelse eller motsatt. Din gjengivelse av mitt syn ovenfor, kjenner jeg meg ikke igjen i."

Du har gjentatte ganger , ikke bare på denne tråden, lagt frem den påstand at kritikk mot Israelske statlige maktovergrep ikke bør forekomme siden andre stater i området utfører enda verre overgrep. Dette ser jeg kun på som et forsøk på å kneble rettmessig kritikk og premisset kan selvfølgelig ikke aksepteres.

Det får være opp til Haug om han velger denne servile holdningen ovenfor statlig maktmisbruk selv om maktmisbruken utføres av et i utgangspunktet demokratisk land. Det er faktisk ikke noe akseptabelt forsvarsargument for statlige overgrep i det hele tatt at det finnes diktaturstater rundt i verden som utfører verre overgrep.  

Kommentar #57

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du har gjentatte ganger , ikke bare på denne tråden, lagt frem den påstand at kritikk mot Israelske statlige maktovergrep ikke bør forekomme siden andre stater i området utfører enda verre overgrep. Dette ser jeg kun på som et forsøk på å kneble rettmessig kritikk og premisset kan selvfølgelig ikke aksepteres.

Det får være opp til Haug om han velger denne servile holdningen ovenfor statlig maktmisbruk selv om maktmisbruken utføres av et i utgangspunktet demokratisk land. Det er faktisk ikke noe akseptabelt forsvarsargument for statlige overgrep i det hele tatt at det finnes diktaturstater rundt i verden som utfører verre overgrep.

Du kan bedre enn dette, Herstad. Jeg venter med å debattere med deg til du i det minste forsøker å gjengi motparts synspunkter på rimelig vis. 

Kommentar #58

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Jeg venter med å debattere med deg til du i det minste forsøker å gjengi motparts synspunkter på rimelig vis."

Jammen det er helt i orden, Haug. Jeg kan heller ikke se at du over hodet har lagt frem noe argument som kan debatteres bortsett fra det ene jeg har grepet fatt i som du hevder er en misrepresentasjon av dine synspunkter? :-) 

Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jammen det er helt i orden, Haug. Jeg kan heller ikke se at du over hodet har lagt frem noe argument som kan debatteres bortsett fra det ene jeg har grepet fatt i som du hevder er en misrepresentasjon av dine synspunkter? :-)

Jeg meldte meg inn i denne debatten med tre kritiske merknader til Westbye. 

1. Påstanden om at det dreier seg om en politisk betinget sak, er ikke egentlig argumentert for, til tross for at dette er hans innleggs mest sentrale påstand.

2. Westbye har heller ikke en gang redegjort for hva han begrepslig forstår med 'politisk' i denne sammenheng.

3. Til sist har Westbye fremmet en aldeles hårreisende påstand at "demokratiet Israel dessverre står til stryk." (Det er ikke mulig å argumentere hvis man ikke redegjør for hvordan predikatene i argumentene skal forstås.)

Dette var mitt ærend i denne debatten. 

Kommentar #60

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Dette var mitt ærend i denne debatten."

Om disse kritiske spørsmål er innledningen på en ny epoke i Haugs karriere som nettdebattant, tror jeg faktisk jeg vil gi ham ros. Ellers har Haug vært mest kjent for helt ukritisk å legge frem de villeste konspirasjonsteorier som tenkes kan.

Joda, kritiske spørsmål bør også stilles til ukritisk maktkritikk. Men jeg er bare måtelig optimist rundt hva vi kan vente for fremtiden. Jeg heller nok mer til at denne "pirkingen" er av svært situasjonsbestemt karakter? :-)

Jeg gjentar for sikkerhets skyld Haugs setning som han på en lite overbevisende måte hevder jeg misrepresenterer:

"Og skal man evaluere grad av demokratisk underskudd, er det dermed påkrevet det samme for alle stater involvert i Midtøsten-konflikten."

Kommentar #61

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Og skal man evaluere grad av demokratisk underskudd, er det dermed påkrevet det samme for alle stater involvert i Midtøsten-konflikten."

Du bruker for meget tid på å kverulere mot undertegnede, Herstad.

Jeg avventer svar fra Westbye på mine kritiske merknader. Så langt er resonnementet bak påstandene både usammenhengende og fattig på innhold.

Ja, jeg står fast på at en saklig vurdering av demokratiets tilstand i Israel må inkludere en sammenliknende undersøkelse av nabostatenes ditto. Samtidig er det opplagt at vi også må vurdere slike tilstander ut fra en veiledende, kontrafaktuell normativ idé om hva et demokrati optimalt sett er. Men de sammenliknende "feltundersøkelsene" er uunnværlige for i det hele tatt begynne å forstå noe om demokratiets vilkår i regionen det her er tale om. Og det er i denne sammenheng åpenbart at Israels demokrati er noe av en bragd. Det er rett og slett imponerende hva de har fått til. Israel fortjener kudos.

Kommentar #62

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Skyt først, spør siden.

Publisert nesten 9 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
At Israel myrder det de tror er en terrorist er ikke terror.

Det skulle bli litt av en historie dersom PST sendte bevæpnede grupper inn i Sverige for å drepe en danske på flukt som hadde begått en terrorhandling i Norge. Hadde PST i tillegg tatt feil og skutt en islending istedet, fordi han lignet på jyden, ville vi virkelig hatt noe å snakke om.

Kommentar #63

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Jeg avventer svar fra Westbye på mine kritiske merknader. Så langt er resonnementet bak påstandene både usammenhengende og fattig på innhold."

Hvilket han også har gjordt. Jeg tror ikke han regner med å få svaret akseptert fra de mest fundamentalistiske, men svaret er godt nok til at vi som kan lese kan gjøre oss opp en mening om holdbarheten i hans utsagn.

Vi er alle klar over at det ikke er levert noe endelig, håndfast bevis for forskjellsbehandling. Sammenholdt med informasjon fra tilsvarende saker, kan vi danne oss et bilde. Ikke nødvendig å vente på ytterligere svar, Haug. Du skulle ha mottatt nok informasjon til å gjøre deg opp en selvstendig mening.

Kommentar #64

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du skulle ha mottatt nok informasjon til å gjøre deg opp en selvstendig mening.

Nå var det resonnementene og argumentene til Westbye undertegnede påpekte mangler ved.

Kommentar #65

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Nå var det resonnementene og argumentene til Westbye undertegnede påpekte mangler ved.!

Varsom med ordbruken nå, Haug. Du påpekte ikke. Du hevdet en mening. Resonnenentene og argumentene ligger der lesbare for oss alle. :-)

Sett isolert er kanskje ikke denne hendelsen noe å ofre svært mye tid på. Men hendelsen er med å danne et tydelig mønster for alle som ikke er totalt servile overfor statlig maktmisbruk.

Det er ikke å undres over at hendelsen blir regnet som en bagatell i den store sammenhengen av gruppen som mener jeg, Haug, jøder som muslimer skal utslettes uansett, men man burde kanskje ventet annet fra Haug som ikke lar noen anledning gå fra seg til å promotere sin egen maktkritiske posisjon?

Kommentar #66

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det skulle bli litt av en historie dersom PST sendte bevæpnede grupper inn i Sverige for å drepe en danske på flukt som hadde begått en terrorhandling i Norge.

Ikke hvis Sverige lot en ettersøkt terrorist, som hadde myrdet norske kvinner og barn, leve i frihet i Sverige. Da hadde det vært det nestbeste. Kidnapping tilbake til Norge med påfølgende rettsak, slik israelerne ofte har gjort, hadde vært det beste. Det eneste problemet var at de tok feil mann. Og det var selvsagt like utilgivelig som ethvert annet drap.

Kommentar #67

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Siden Rudshaug ikke synes å ha noen problemer med strenge kontrolltiltak, fengsling og gjentatte "mobbetiltak" fra staten mot mennesker som har avvikende politiske synspunkter,

Stråmann. Hvor sier jeg dette?

Kommentar #68

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

"Hva kan kreves av et demokrati"?

Publisert nesten 9 år siden

Pussig at en ikke er interessert i å stille krav til de som IKKE har demokrati..

Litt feigt kanskje?

Kommentar #69

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Traasdahl:

"Pussig at en ikke er interessert i å stille krav til de som IKKE har demokrati.."

Du må skjønne at å kritisere et overgrep ikke betyr at man unnskylder alle andre overgrep? Det er ingen tvil om at det vrimler av stater som begår langt verre og langt flere brudd på demokratiske prinsipper enn Israel.

Men det vrimler også av nordmenn som forsvarer alle overgrep begått av den israelske stat.

 

Kommentar #70

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det skulle bli litt av en historie dersom PST sendte bevæpnede grupper inn i Sverige for å drepe en danske på flukt som hadde begått en terrorhandling i Norge. Hadde PST i tillegg tatt feil og skutt en islending istedet, fordi han lignet på jyden, ville vi virkelig hatt noe å snakke om.

Hadde vestlige styresmakter vært litt samarbeidsvillige og utlevert terroristene til Israel hadde de ikke trengt å bruke slike drastiske metoder. I stedet lot flere vestlige land de ansvarlige for terroren i München få gå fritt rundt i sine land. Dette kunne ikke Israel akseptere, og sendte heller ut folk for å likvidere terroristene. Man kan da ikke la et slikt ufyselig terrorangrep gå forbi uten å straffe de ansvarlige. Terrorister er det ingen vits i å samle på. Det ender bare med at andre terrorister tar gisler for å befri de første terroristene. Døde terrorister derimot, plager ingen...

Kommentar #71

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

:)

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Døde terrorister derimot, plager ingen...

Endelig en mann som er tydelig:)

Amerikanerne prøvde seg på å forhandle med kaprere noen hundre år tilbake. Da utvidet kapringsgeskjeften seg umiddelbart - den ble jo lukrativ!

Så sendte de krigsskip og drepte alle kaprerne - da stoppet kapringsvirksomheten.

Læringen er like tydelig for alle som kan tenke korrekt.

Kommentar #72

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men hendelsen er med å danne et tydelig mønster for alle som ikke er totalt servile overfor statlig maktmisbruk.

Det er ikke å undres over at hendelsen blir regnet som en bagatell i den store sammenhengen av gruppen som mener jeg, Haug, jøder som muslimer skal utslettes uansett, men man burde kanskje ventet annet fra Haug som ikke lar noen anledning gå fra seg til å promotere sin egen maktkritiske posisjon?

1. Westbye har ikke redegjort for sin forståelse av 'politisk.' 

2. Han har ikke vist at saken var politisk grunnet.

3. Og han har påstått blankt at "demokratiet Israel står til stryk."

Alt dette er påvist fra min side. Det er Westbyes usammenhengende resonnement og manglende argumenter som "står til stryk."

Så til det siterte: ja, det danner seg slike uheldige mønstre. Det er fordi Israel fortsatt befinner seg i en uhyre vanskelig sikkerhetsmessig situasjon. Maktmisbruken er strukturell i denne utfordrende situasjonen. Man tar ingen sjanser. Man kan selvsagt på det sterkeste fordømme alle tilfeller av maktmisbruk begått av israelske myndigheter, men man bør jo også kunne se hvorfor de uheldige tilfellene oppstår. Det er ikke lett å beskytte seg mot rabiate terrorister som vil staten Israel og folket jødene vondt. Abbas har for nylig, for øvrig, erklært at Jerusalem er palestinernes by. Med et slikt premiss har han gitt sin egen befolkning noen forventninger som er fullstendig urimelige, fullstendig umulige å innfri --- og håpløsheten som kommer ut av at palestinerne selvfølgelig ikke vil kunne innfri eget krav på Jerusalem, vil i sin tur produsere en kontinuerlig strøm av rabiate terrorister. Mange av disse vil bli pågrepet, men det vil også uskyldige. Og noen vil lykkes. 

Den neste setningen fra Herstad er ikke til å forstå. Men også i Israel, selvfølgelig, er en maktkritisk bevegelse av det gode. Vi vet at konflikten også er en mediakrig, hvor alle parter forsøker å oppnå internasjonal goodwill. Og de til enhver tid sittende makthaverne i Israel, er nok mer opprørt over feilene som begås enn både Herstad og undertegnede. Man vet jo at slike tilfeller med maktmisbruk, feil og overtramp vil nå verdenspressen. Så her gis nok også en type intern maktkritikk.

Undertegnedes maktkritiske blikk er ikke noe som "promoteres." Det er derimot, selvsagt, uttrykk for en mer generell erkjennelse av maktkritikkens nødvendighet. "Makt korrumperer," er det noe som heter --- og som undertegnede ser sannhet ved.

Kommentar #73

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Presis, Haug!

Publisert nesten 9 år siden

"Med et slikt premiss har han gitt sin egen befolkning noen forventninger som er fullstendig urimelige, fullstendig umulige å innfri --- og håpløsheten som kommer ut av at palestinerne selvfølgelig ikke vil kunne innfri eget krav på Jerusalem, vil i sin tur produsere en kontinuerlig strøm av rabiate terrorister. Mange av disse vil bli pågrepet, men det vil også uskyldige. Og noen vil lykkes."

 

Presis. Her peker Robin Haug på selve dynamikken i denne konflikten - helt vesentlige deler av den.

Palestinerne vil ikke ha Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en stat ved siden av Israel, - "side by side in peace and security" som verdens toppolitikere i sin fullstendige bizarre naivitet stadig synes å tro. De vil ha hele Jerusalem, og jødene skal ikke engang få lov å be ved Klagemuren. Den skal de ta "tilbake".

I programmet "Sights of Jerusalem" på PA TV 06.11.11 velkommer de regnet, fordi det vasker vekk støvet fra jødenes skitne føtter slik at muslimene - herrefolket, kan be. Mer intenst og glødende jødehat er det sjelden å skue.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/149718#.UbNQEEQ4XL8

Gamle Arafat sa det som det var, i denne beryktede talen i Johannesburg i mai 1994, at denne delmålsetningen om bare de østlige deler av Jerusalem, kun var taktisk spill for å berolige Vesten.

De stadige massive beskytninger av de vestlige deler av Jerusalem, som Jordan holdt på med i tiden 1948 - 1967 da de okkuperte Øst-Jerusalem, og rensket den for jøder, tyder heller ikke på at de vil nøye seg med deler av byen.

Israel kommer nok aldri til å tillate at Jerusalem igjen deles. Det vil jo også skape nye flyktningstrømmer. Og hvordan skal den rent praktisk kunne deles?

Store, toneangivende grupper av verdensopinionen har lagt seg flate for palestinerne, og penger overføres en masse til rene terrorister. Obama spiller forhandlingskort rett i hendene på Abbas, som likevel nekter å innfinne seg ved noe forhandlingsbord. Stadig nye krav framsettes, - det siste er kravet om at et stort antall nye terrorister skal frigis. Abbas forlanger å få de verste, - for ytterligere å ydmyke Israel. Og verden bifaller, for de håper jo på "fred".

Det er likevel noe underlig med disse "palestinerne". Selv om hele verden degger for dem, og demoniserer og hater Israel, er det de førstnevnte som stadig snubler, og de sistnevnte som bare blir sterkere.

Avstanden mellom det palestinerne - oftest ledsaget av voldsomt patos, blir forespeilet og lovet, og det de oppnår, blir dermed bare større og større. Og det er definitivt ikke Israels skyld.

Også her hjemme fortsetter denne patetiske hakkingen på Israel. Westbye og andre kunne jo f.eks. sjekke hvordan USA og andre land, de fleste synes det er naturlig å sammenligne seg med, behandler folk som bevisst bryter visumreglene. Det er rent rørende å lese om hvor opptatt han er av demokrati. Han synes imidlertid ikke å forstå at Vestbredden har vært og er et arnested for terrorisme, - det hadde vi nok fått se om sikkerhetsgjerdet ikke hadde vært der. Han "glemmer" også at området er et konfliktområde og en militær sone. Det er bare latterlig å anklage Israel fordi de behandler de som skal til "Vestbredden" - altså Judea og Samaria, annerledes enn de som skal til selve Israel. Med tanke på det rykte som Norge etter hvert har fått, der også såkalte kristne begynner å støtte "palestinerne" er det overhodet ikke noe underlig at Israel blir mer og mer skeptisk.

Men nå har så vidt jeg forstår ambassadøren vært på besøk hos de stakkars "traumatiserte", så nå skulle denne saken være ute av verden. Skjønt jeg tviler.

Avslutningsvis kan det være på sin plass å minne om at det bare er vel 5 år siden en beryktet norsk statssekretær sto der nede med knyttede never og pep ut sitt budskap om "struggle". På umiskjennelig Arafat-engelsk. Jeg krymper meg - jeg krymper meg i skam når jeg hører denne venstrevridde ungen tale om apartheid og "working class people".

You don`t have to be here, sier hun til slutt. Akkurat det hadde hun helt rett i. Steinkasterne burde vært i fengsel.

Eller i Jordan.

http://www.youtube.com/watch?v=X2oZs-I-85k

 

Kommentar #74

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Palestinerne vil ikke ha Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en stat ved siden av Israel, - "side by side in peace and security" som verdens toppolitikere i sin fullstendige bizarre naivitet stadig synes å tro. De vil ha hele Jerusalem, og jødene skal ikke engang få lov å be ved Klagemuren. Den skal de ta "tilbake".

Min oppfatning er at Jerusalem skal være hovedstaden i Israel, men at alle folkegrupper skal få lov å bosette seg hvor de vil i i byen. 

Kommentar #75

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Til Njål

Publisert nesten 9 år siden

Jeg er helt enig i første del av setningen. Jeg er egentlig også enig med deg når det gjelder den siste delen.

Problemet er "bare" at jeg tror ikke det lar seg gjennomføre. Jeg tror dessverre ikke det er realistisk å få dem til å bo sammen.

Kommentar #76

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

I en forhandling vil alt falle på plass når alt faller på plass. Det er ikke godt å si sikkert hvordan situasjonen da kan se ut. Vi vil alltid kunne knytte håp til slike løsninger. På forhånd er det viktig at begge parter ser det som sitt ansvar å gjøre sitt ytterste for å få en reell åpning og til sist løsning. Vi er langt derfra i dag. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere