Tor Øyvind Westbye

21

Fengslet ved innreise til Israel – tanker og erfaringer.

Den Israelske ambassaden i Norge beklager fengsling, men har de dekning for å love nye rutiner ved Israelske flyplasser?

Publisert: 5. jun 2013

Bibelskolen i Grimstad har vært i oppvaskmøte med den Israelske ambassaden i Norge etter at tre av deres elever satt i Israelsk arrest i tre døgn etter en «visumtur» til Tyrkia underveis i et fire måneders langt opphold i Israel/Vestbredden. I et  velregissert møte mellom rektoren og linjelederen for bibelskolen og den Israelske ambassaden, kommer det frem at den israelske ambassadøren beklager sterkt hendelsene. Ambassadøren må gjerne beklage, men det endrer ikke politikken som føres ved de Israelske passkontorene. At reisende til og fra Israel opplever sikkerhetskontrollene som ubehagelig nærgående og orwellianske er en ting, det kan forklares i en viss berettiget paranoia som preger Israel etter mange terrorangrep gjennom årene. Men at reisende utsettes for trakassering og fengsling på bakgrunn av ulik form for støtte til palestinske organisasjoner og instutisjoner er noe helt annet, og selvsagt helt uakseptabelt.

Fengslingen av de norske bibelskoleelevene  synes å være politisk betinget. Det er avslørene at jentene som arbeidet i Jerusalem i første omgang gikk glatt igjennom, mens de som hadde sitt virke på Palestinsk område ble holdt tilbake. Lignende historier er det nok mange av, om ikke fullt så dramatiske. Jeg har selv opplevt å bli holdt igjen i passkontrollen på Tel Aviv, og det var selv om jeg var forhåndsklarert av den israelske ambassaden i Norge. Selv norske professorer på vei til konferanser ved palestinske universiteter lyver rutinemessig om sine formål med reisen for å unngå trakassering og utsettelser ved innreise. Om man er dum nok til å si noe annet enn at man er turist, risikerer en lange avhør og (tydeligvis) fengsling. Det er også vanlig å bli avkrevd passord for private epost-kontoer slik at sikkerhetstjenesten kan gjennomgå all din korrespondanse.

Og hva så? Israel er i dag et svakt demokrati preget av etniske motsetninger og militarisme. Besøkende til Israel bør vite hva en går til og hva en risikerer. Lærdommen en må ta er at skal en besøke palestinske universiteter eller hjelpe palestinske organisasjoner bør en lyve (om en har nerver til det) dersom en vil unngå ubehageligheter. Jeg vil derfor komme med en oppfordring til Israels ambassade i Oslo ved presse- og informasjonsansvarlig Hildegunn Hansen. Dere må gjøre en bedre jobb med å legge til rette for at frivillige fra Norge (og andre land) som skal gjøre en innsats på Vestbredden enklere kommer igjennom systemet ved innreise, og at trakasseringen av slike frivillige samt akademikere som samarbeider med palestinske utdanningsinnstutisjoner opphører. Å kalle seg Midtøstens eneste demokrati forplikter, og jeg tror den Israelske ambassaden i Norge har en jobb å gjøre overfor Israelske sikkerhetsmyndigheter dersom ambassadørens fagre løfter til norske frivillige skal omformes til nye holdninger ved Israels passkontroller. 

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du kan ha godt av å sjekke hvordan Morgenbladets korrespondent til Gaza ble tatt i mot etter at han kom hjem fra en prisutdeling i London. Etter den episoden er det grunnlag for å si at israelske myndigheter har en bratt læringskurve mht hvordan de opptrer overfor sivile i sin alminnelighet. 

Kommentar #2

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
Den Israelske ambassaden i Norge beklager fengsling, men har de dekning for å love nye rutiner ved Israelske flyplasser?

Jeg forstår gått israelske myndigheter som er skeptiske med disse mennesker som skal inn til Palestina-araberne, etter all den terroren som kommer derfra.

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

De har vel fått nok av arrogante, belærende nordmenn

Publisert nesten 9 år siden

som stiller opp i passkontrollen og tror de eier hele verden, disse som ubedt kommer rekende for å "frelse" dem med ett eller annet politisk eller religiøst budskap. Man blir vel av og til litt lei av slike når de kommer og banker på døren til stadighet og vil inn, omtrent som dørselgere og Jehovas vitner...

Kommentar #4

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Kristiansen: Jeg har hørt om den historien ja. Skremmende lesning: http://morgenbladet.no/samfunn/2011/pa_veien_hjem_til_gaza#.Ua-kukDhJ8E

V
eland og Søyland: Jeg slutter aldri å undre meg over nordmenn som er mer katolske enn paven når det gjelder Israel. Dersom dere ikke fikk med dere hva den israleske ambassadøren sa:  "Ambassadøren sa også at han så positivt på at ungdom fra Norge reiser til Israel for å være med i frivillig arbeid. Han uttrykte at det var spesielt positivt at ungdommene arbeider i Betlehem og andre deler av de palestinske områdene. Han mente behovene var spesielt store der."

 

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg snakket mer generelt, ikke bare om denne spesielle saken

Publisert nesten 9 år siden

Jeg forsøkte å belyse hvordan det kan se ut fra den andre siden av skranken i en israelsk passkontroll. Ikke alle som kommer er like vennlig innstilt, og den behandlingen man får avspeiler som en hovedregel de holdningene man utstråler. Dette er et generelt almen-menneskelig fenomen.

Møt folk med respekt, og du får respekt tilbake. Møt folk med en nedlatende holning, og du får det samme tilbake. Når det er sagt skal vi ikke se bort fra at folk med en stressende jobb kan ha en dårlig dag på jobben en gang i blant... 

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
sa: "Ambassadøren sa også at han så positivt på at ungdom fra Norge reiser til Israel for å være med i frivillig arbeid. Han uttrykte at det var spesielt positivt at ungdommene arbeider i Betlehem og andre deler av de palestinske områdene. Han mente behovene var spesielt store der."

Det er rett og slett søndagskoleenfoldig kristendom som ikke strekker til overfor dagens Israel og MidtØstens utfordringer. Det var koselig nok på søndagsskolen, men Benyamin Nethanyahu ER IKKE ONKEL LEONHARD!!!

Kommentar #7

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg reiste inn i Israel for et par uker siden. På flyplassen viste jeg bare passet og gikk rett inn uten spørsmål eller kontroll av noe slag. Og jeg har stempel fra Egypt i passet fra før. Det er altså ikke så ille alltid...

Det er ikke så rart at de er nøye med sikkerheten, og ikke så veldig spesielt at de sjekker folk som samarbeider med fiendene deres ekstra grundig. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Lars Gule her på VD for å skjønne at det kan være lurt...

Går vi tilbake til 1972, drepte japanske terrorister 26 mennesker på flyplassen i Tel Aviv. På grunn av slike tilfeller støtter jeg streng sikkerhetskontroll på flyplassen der. Om man ikke liker det kan man holde seg hjemme. Kanskje finnes det lurere steder for BIG å engasjere seg enn på Vestbredden. 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke så rart at de er nøye med sikkerheten, og ikke så veldig spesielt at de sjekker folk som samarbeider med fiendene deres ekstra grundig. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Lars Gule her på VD for å skjønne at det kan være lurt...

Det er sikkert fornuftig. I Mohammed Omers tilfelle har de hatt oversikt over hans virke siden han begynte å skrive i tenårene. De har naturligvis ergret på seg småstein over hans aktivitet. Så når han kommer til grensekontrollen....... finnes det da ingen grense for behandling? Hvor er det rimelig å stoppe? Når vedkommende bryter sammen? Når tarmen er sjekket? Er det alltid slik at den Gud har gitt en grensevokteruniform har rett til å krenke? Var det det Gud ville i sitt Lovede Land? Kan man gjøre hva som helst mot andre i en slik setting? Når krysses skillet mellom grensekontroll og krenkelse uten lov og dom?

I dette tilfellet later det til at man nøye visste at Omer skulle komme og hadde preparert et velkomstregime. La gå at de ikke liker mannen, men må de terrorisere ham?

Nå har ambassadøren gitt unnskyldning til de norske skoleelevene for noe som ikke skulle skjedd i første omgang. Dårlig skjønn utvises til stadighet på israelske grenseoverganger virker det som.  

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er visst vanskelig

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
Å kalle seg Midtøstens eneste demokrati forplikter, og jeg tror den Israelske ambassaden i Norge har en jobb å gjøre overfor Israelske sikkerhetsmyndigheter dersom ambassadørens fagre løfter til norske frivillige skal omformes til nye holdninger ved Israels passkontroller.

Kan det virkelig være SÅ vanskelig å fatte HVORFOR myndighetene i Israel ser seg nødt til å ha en streng grensekontroll.??

Mener Westby at Israelske grensevakter skal agere som om de jobber på Svinesund..? 

Vet ikke Westby at ÅRSAKEN er de mange mange menneskene rundt i verden som virkelig hater Israel,og er villige til å gjøre ulovligheter og terror for palestinerne..?

Westby og andre setter krav som ikke er mulig for Israel å etterkomme.Men det er vel det de ønsker kanskje...at grensekontrollene skal bort,slik at terror og djevelskap skal sette Israel ut av spill.

Naiviteten og dumheten er stor. 

Kommentar #10

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Og tenk,, så hadde en av disse kontrollørene grønne øye. For en grusom fyr..

Publisert nesten 9 år siden

,,,, for ikke å glemme militærlignende støvler.

Kommentar #11

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Rune Holt: Dersom du hadde lest innlegget mitt grundigere, ville du sett at jeg først og fremst kritiserer den trakasseringen som synes å være politisk betinget. Også jøder fra Europa blir kontrollert og ofte forhørt svært nærgående særlig ved utreise fra Tel Aviv med fly, det finnes det forståelige forklaringer på. Faren for kapring kan ikke utelukkes. Men når frivillige eller akademikere holdes igjen og trakasseres og endog kastes i glattcelle ved innreise til Vestbredden via Israel, blir dette langt mer vanskelig å forstå, og langt mer tungvint for Israels pressefolk å forsvare. 

Dersom Israel virkelig vil være et demokrati og en rettsstat, betinger dette (på tross av hva som synes å være holdningene til enkelte av debattantene) at Israel også gir dissidenter og oppsosisjonelle, samt utlendinger som støtter disse adgang til landet og de okkuperte områdene. Dette inkluderer også utlendinger som ønsker å delta i demonstrasjoner rettet mot den Israelske okkupasjonen. Dersom slike motiver for innreise oppdages, blir en rutinemessig nektet innreise. Det er verken en rettsstat eller et demokrati verdig. Men verre er det selvsagt at voluntører som driver et rent humanitært, ikke-aktivistisk arbeid på Vestbredden trakasseres og fengsles. Likeså svekkes argumentene mot akademisk boikott av Israel av at utenlandske akademikere som ønsker å samarbeide med palestinske utdanningsinnstutisjoner må lyve om formålet med innreise for å få adgang til Vestbreddens universiteter.

Per Traasdahl: Du bør kanskje revurdere om slike kommentarer er med på å løfte debatten.  

Kommentar #12

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Du har kanskje

Publisert nesten 9 år siden

ikke lest dette du selv linker til Westbye?

Jeg løfter vel egentlig debatten dit den hører hjemme. 

Kommentar #13

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Njåls fundamentalisme

Publisert nesten 9 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.
,,,, for ikke å glemme militærlignende støvler

 

La oss takke og prise på Israels vegne.  Njål Kristiansen har ikke grønne øyne, ikke grønne militærstøvler.   Og-- fremfor alt. han fikk ikke jobben som Israels vokter.                                            Kanskje han får jobben som dum og naiv søndagsskolelærer.  La oss ikke håpe på det heller :-)

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jødene har nå i et par tusen år

Publisert nesten 9 år siden

vekselvis blitt hundset med av diverse myndigheter i de fleste verdens land, eller blitt utsatt for mer eller mindre velmenende, bedrevitende "rådgivere" som har prøvd å forandre jødene til sitt eget bilde. 

At det nå er disse velmenende bedreviternes tur til å å få svette litt, er en del av den skjebnens ironi som bedreviterne fint må finne seg i når de igjen kommer for å "reformere" på den ene eller andre måten.  

Kommentar #15

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

:-)

Publisert nesten 9 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Njål Kristiansen har ikke grønne øyne, ikke grønne militærstøvler. Og-- fremfor alt. han fikk ikke jobben som Israels vokter. Kanskje han får jobben som dum og naiv søndagsskolelærer. La oss ikke håpe på det heller :-)

gullkorn...

Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Søyland:

"mer eller mindre velmenende, bedrevitende "rådgivere" som har prøvd å forandre jødene til sitt eget bilde."

Jeg regner med du her snakker om gruppene av vestlige kristenfundamentalister som har veien videre for den jødiske befolkning og tro, staket ut like inntil den evige fordømmelse? 

Kommentar #17

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Israelerne kjenner godt til Gule

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
trenger ikke å gå lenger enn til Lars Gule her på VD for å skjønne

og arrestasjonen på flyplassen i Beirut i 1977, da han på oppdrag for DFLP, samme organisasjon som stod bak massakren av 25 skoleelever i Ma'alot i 1974, hadde i oppdrag å reise til Israel for å utføre nye terroroppdrag.

De vet også utmerket godt hva slags straff han IKKE fikk da han kom tilbake til Norge, og hva slags posisjon han i dag er blitt rehabilitert til i kongeriket oppunder Nordpolen. 

På denne bakgrunn er det nesten godt gjort at de ikke sjekker flere nordmenn ekstra grundig når de kommer og vil inn i Israel...

Kommentar #18

Chris Isaks

0 innlegg  31 kommentarer

3 dager i fengsel er peanuts?

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan det virkelig være SÅ vanskelig å fatte HVORFOR myndighetene i Israel ser seg nødt til å ha en streng grensekontroll.??

Mener Westby at Israelske grensevakter skal agere som om de jobber på Svinesund..?

Vet ikke Westby at ÅRSAKEN er de mange mange menneskene rundt i verden som virkelig hater Israel,og er villige til å gjøre ulovligheter og terror for palestinerne..?

Westby og andre setter krav som ikke er mulig for Israel å etterkomme.Men det er vel det de ønsker kanskje...at grensekontrollene skal bort,slik at terror og djevelskap skal sette Israel ut av spill.

Naiviteten og dumheten er stor.

Skulle likt å se om du hadde skrevet det samme om du hadde blitt fenglset i tre dager uten grunn?

Dumheten er uten tvil stor...

Kommentar #19

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det må du nesten spørre israelerne om

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
regner med du her snakker om

Forøvrig får du tolke det akkurat som du vil...

:-) 

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Israels myndigheter

Publisert nesten 9 år siden
Chris Isaks. Gå til den siterte teksten.
Skulle likt å se om du hadde skrevet det samme om du hadde blitt fenglset i tre dager uten grunn?

Dumheten er uten tvil stor...

Må selvfølgelig få bestemme sjøl hvordan de legger opp sine rutiner...og HVEM de er ekstra påpasselige med å kontrollere.De har vel kanskje verdens beste folk til nettopp dette.

Har de mistanke til meg på noen måte,må de være i sin fulle rett til å gjøre det de må.For dem spiller det ingen rolle om noen tilfeller er overdrevet.

Og HVEM har skylda for at det har blitt sånn tro..? Har Norge et godt rykte på seg i Israel..?

Islamister har alltid vært livsfarlige...og når nordmenn er så innsnevret i sin støtte til palestinerne at de åpent går ut og støtter deres sak,må nordmenn i noen tilfeller finne seg i harde tak.

Hvem som er dum..? Ja gjett. 

Kommentar #21

Astrid Edel Eikeland

5 innlegg  38 kommentarer

Fra bloggen til en av jentene:

Publisert nesten 9 år siden

"Siden vi kom fra Tyrkia, måtte vi bli sendt tilbake med første fly til Tyrkia. Det neste flyet gikk om tre dager, søndag 10 mars. Vi trodde vi måtte sove på flyplassgulvet og klare oss der frem til søndag. Hanne begynte å fantasere om hvor godt kjent hun kom til å bli på flyplassen, og hvor Vi ble plassert på hver våre celler. Hanne og Kristine lå på celle 108, og Benjamin og Stian på celle 106. Vi var plassert i detention, (fengsel). Det blir feil og kalle det et fengsel, for det var ikke for krimminelle, men det fungerte akkurat som et fengsel. Vi var sperret inne i 3 netter, 61 timer, på ei lita celle. Vi hadde ingen mulighet for å komme ut, hvis ikke vaktene låste opp fra utsiden. Vi fikk gå ut i en inn gjæring i ca 1 time om dagen, og fikk litt mat."

Trist at de ble satt i "fengsel".

Jeg har vært 4 ganger i Israel,og vet at etter 3 mndr.turistvisum,må jeg være ute av landet i minst 1MÅNED for å komme inn igjen.Men de tok en sjanse,og returnerte etter 4 dager,det gikk ikke fly til Tyrkia før om 3 dager,derfor ble de tatt til sides i 61 timer,før de dro videre til Jordan.

Lover og regler er til for å holdes,ikke for å brytes.

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
vekselvis blitt hundset med av diverse myndigheter i de fleste verdens land, eller blitt utsatt for mer eller mindre velmenende, bedrevitende "rådgivere" som har prøvd å forandre jødene til sitt eget bilde.

At det nå er disse velmenende bedreviternes tur til å å få svette litt, er en del av den skjebnens ironi som bedreviterne fint må finne seg i når de igjen kommer for å "reformere" på den ene eller andre måten.

Jeg kan ikke forstå hvorfor du trenger å være mer servil overfor makten i Israel enn selv det israelske medier og politikere er. 

Kommentar #23

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
La oss takke og prise på Israels vegne. Njål Kristiansen har ikke grønne øyne, ikke grønne militærstøvler. Og-- fremfor alt. han fikk ikke jobben som Israels vokter. Kanskje han får jobben som dum og naiv søndagsskolelærer. La oss ikke håpe på det heller :-)

Første krav til ironi er at det skal gå an å trekke på smilebåndet av den. Dernest må man forstå den. Blind høne kan også finne et korn, og det later til at Søyland ser det morsomme som jeg ikke ser. Selv om det er et intellektuellt nederlag å spørre om du kan være så vennlig å forklare morsomheten i dette tar jeg herved nederlaget mitt og spør; 

HVA FANDEN MENER MANNSKAPET MED DETTE??????? 

Kommentar #24

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Menneskerettigheter

Publisert nesten 9 år siden

Å holde mennesker innesperret uten lov og dom er en såpass vanlig øvelse for israelske myndigheter at det er nesten så man blir forundret når de ber om unnskyldning. Forklaringen må være at ofrene denne gang tilhører en gruppe som Israel vanligvis setter stor pris på - kristne sionister.

Menneskrettserklæringens artikkel 9 sier: "No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile."

Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Søyland:

"Det må du nesten spørre israelerne om"

Spør du israelerne, så har de et temmelig ambivalent forhold til denne gruppen av "støttespillere". De kan nok tenke at all støtte tidvis kan være bra, men de kan jo ikke unngå å se haken ved den kristenfundamentalistiske støtten. Det må føles ganske urovekkende når deres mest høylydte støttespillere ser på dem som et hjul i det store maskineriet som skal føre til Armageddon, til deres religions utslettelse og til utslettelsen av 2/3 av deres folk?

Kommentar #26

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Varetektsfengsling og byråkrati har vi i Norge også

Publisert nesten 9 år siden
Astrid Edel Eikeland. Gå til den siterte teksten.
etter 3 mndr.turistvisum,må jeg være ute av landet i minst 1MÅNED for å komme inn igjen.Men de tok en sjanse,og returnerte etter 4 dager,det gikk ikke fly til Tyrkia før om 3 dager,derfor ble de tatt til sides i 61 timer,før de dro videre til Jordan.

Vi må kanskje feie for egen dør før vi begynner å rope for høyt om menneskerettighetsbrudd i andre land...


http://www.nettavisen.no/innenriks/article329447.ece

Kommentar #27

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Sellektiv humor ?

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Første krav til ironi er at det skal gå an å trekke på smilebåndet av den. Dernest må man forstå den.

 

Beklager om du ble truffet og såret.  Men din kommentar nr. 6, syntes jeg var usmakelig.  Les også kommentar nr. 10. 

Jeg trodde faktisk du hadde humoristisk sans jeg, men det gjelder vel bare på andres bekostning det da ?

"Den som ikkje kan le av seg sjølv, han har snart ikkje noko å le av i det heile".  (Herbjørn Sørebø)

Flere teskjeier ? :-)

 

 

Kommentar #28

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Når en blind leder en blind

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Blind høne kan også finne et korn, og det later til at Søyland ser det morsomme som jeg ikke ser.

En som selv innrømmer at han ikke ser bør gjerne være litt mindre nedlatende, ellers riskikerer han bare å snuble i sine egne ben, og kanskje til og med dra andre blinde høner med seg slik at de begge faller i grøften...

:-) 

Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Mer humor..

Publisert nesten 9 år siden

........ denne gang fra det virkelig bizarre; 

Tenk om Israel landet på en sivilisert måte å ta i mot turister slik som andre land?

Tenk om man utøvet et skjønn som var mer bydende? 

Rett og slett fordi Israel har hast med å bli et vanlig land i verden. 

Kommentar #30

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

De gjør da det

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenk om Israel landet på en sivilisert måte å ta i mot turister slik som andre land?

Jeg var akkurat turist der i et par uker, og ble godt tatt imot over alt. Folk er høflige og greie, og det er fint å være turist der :) At man prøver å trikse med visumreglene har ingen ting med turisme å gjøre.

Kommentar #31

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hvis det

Publisert nesten 9 år siden

medfører riktighet at disse ungdommene har trikset med visumreglene for å få opphold, noe som selvfølgelig ikke avisene nevner, så kunne de godt ha fått seg noen dager ekstra i tillegg til disse tre for min del... 

Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det som haster

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
....... denne gang fra det virkelig bizarre;

Tenk om Israel landet på en sivilisert måte å ta i mot turister slik som andre land?

Tenk om man utøvet et skjønn som var mer bydende?

Rett og slett fordi Israel har hast med å bli et vanlig land i verden.

Er at Israel skal bli behandlet som det landet de er.De blir behandlet som et stebarn av snart hele verden.

Njål har heller ikke forstått HVORFOR Israel er nødt til å ha et strengt grenseopplegg.

Har han hørt om at mange er villige til å utøve terror mot dette lille landet,fordi det er uønsket på kartet.?

Skjønner han dermed at de MÅ være på tå hev..? 

Kommentar #33

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Stolt av å kalle Israel min venn!

Publisert nesten 9 år siden

Takk til alle kommentatorer som tør stå opp for Israel mot bedrevitende nordmenn.

Vi har hatt én terrorepisode i Norge og det ble naturlig nok mye ståhei. Israel ligger omsvermet av fiender, de har hatt venner som ble bedrevitende og snudde seg bort, de har hatt utallige terrorepisoder og de har demokrati.

Jeg fikk for noen år siden gleden av å spørre den israelske ambassadøren i Norge hvorfor Israel ikke var et perfekt land som gjorde alt riktig ved enhver anledning. Jeg la til at da hadde det vært så mye lettere for meg å støtte Israel.

Han smilte naturlig nok, mens jeg skjønte at spørsmålet falt på sin egen urimelighet. Svaret var bra: "Vi er et demokrati og demokratier er ikke perfekte".

I ettertid har jeg jo skjønt at jeg lever godt med terrorvennlige, rødsosialisters totalitære drømmeres forakt mot meg for alltid å stå på Israels side, selv om jeg tillater meg å være uenige med israelere fra sak til sak - sånn som det er i et demokrati. Israel og israelere har det mye vanskeligere enn meg, så nå er det lett for meg å støtte Israel mot norsk venstreside og alle andre som måtte mene at Israel burde være perfekt.

Jeg tillater meg å minne om rødsosialistenes holdning til terror - som vi aldri må glemme. Hykleri som norm, selv rundt terror:

22.07.11 – Breivik utfører en terrorhandling; i hans egne ord – “et politisk attentat” – hvor han dreper 77 sivile – barn, ungdom, kvinner og menn.

26.07.11 – Fire dager ETTER ABB: Representanten for den sittende regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen – Den norske ambassadøren i Israel, Svein Sevje: ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel” Arbeiderpartiet legger altså skylden for terror - mot israelske sivile barn, kvinner, ungdom og menn - på Israel. Offeret er den skyldige.

Når man reflekterer over H.N. Herlands viktige innlegg om norske røde sosialisters totalitære ambisjoner, hvor hun setter mange haler på grisene, trenger man ikke å skamme seg over å støtte Israel: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread316396/?next=0

Tenk hvor flaut det må være å støtte Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Ingen som støtter Israel trenger å stå i skammekroken. Tvert imot!

Mvh Sindre Rudshaug

Definisjoner:Det finnes intet høyre og venstre, bare de som ønsker å kontrollere og de som ønsker å få leve i fred. Det andre kaller venstresiden kaller jeg tungvint nok røde sosialister. Resten, tidligere høyresiden, kaller jeg blå sosialister. Yttergrensen på rød og blå sosialistisk side(altså venstresiden i diagrammet) er kommunister og nazister og yttergrensen på høyre side av diagrammet er anarkister, libertarianere og liberalister. Skal man ha et politisk diagram/kart, så må yttergrensene representeres av diametrale motpoler, ikke av to nesten identiske ekstremer som kommunismen og nazismen.

K-N-F--SV-Ap-Sp-V-KrF-H-FrP----------------------------------------------------------------------------L-L-A

Kommunister, nazister, fascister, rødsosialister, blåsosialister og så langt, langt, langt over på andre siden - libertarianere, liberalister og anarkister.

Kommentar #34

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er at Israel skal bli behandlet som det landet de er.De blir behandlet som et stebarn av snart hele verden.

Njål har heller ikke forstått HVORFOR Israel er nødt til å ha et strengt grenseopplegg.

Har han hørt om at mange er villige til å utøve terror mot dette lille landet,fordi det er uønsket på kartet.?

Skjønner han dermed at de MÅ være på tå hev..?

Jeg skjønner at Israel er på tå hev. Det skulle bare mangle. Derfor er sikkerhetsgjerdet bygget. 

Holt må ha manglende perseptive evner når han etter tre års diskusjon på VD ikke oppfatter nyansene i hva jeg skriver. Jeg er zionist, men samtidig med et ønske om anstendig oppførsel fra Israel. Jeg forventer at den sterkeste makten på arenaen tar de sterkeste, de djerveste initiativene. Dagens politikere er så langt fra store nok til å aksle arven de fikk sammen Det Lovede Land. Det er enkelt å forstå politiske dverger som ser bare Landløftene men ikke den praktiske politikken som må til for at drømmen skal bli en virkelig realitet. Vi er bare knapt halvveis der i dag så lenge det ikke skapes fred. Partene deler skyld for dette, men Israel er den sterkeste, og som alltid forventer jeg mer av den sterkeste enn den svakeste.

Fred for Israel! 

Kommentar #35

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Feil

Publisert nesten 9 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Vi har hatt én terrorepisode i Norge og det ble naturlig nok mye ståhei.

Vi har hatt minst tre terrorepisoder i Norge. Den første skjedde for 40 år siden på Lillehammer.

Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Uforståelig

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Holt må ha manglende perseptive evner når han etter tre års diskusjon på VD ikke oppfatter nyansene i hva jeg skriver. Jeg er zionist, men samtidig med et ønske om anstendig oppførsel fra Israel. Jeg forventer at den sterkeste makten på arenaen tar de sterkeste, de djerveste initiativene. Dagens politikere er så langt fra store nok til å aksle arven de fikk sammen Det Lovede Land. Det er enkelt å forstå politiske dverger som ser bare Landløftene men ikke den praktiske politikken som må til for at drømmen skal bli en virkelig realitet. Vi er bare knapt halvveis der i dag så lenge det ikke skapes fred. Partene deler skyld for dette, men Israel er den sterkeste, og som alltid forventer jeg mer av den sterkeste enn den svakeste.

Hva skal Israels ledere gjøre..?

De har fiender på alle kanter i sin umiddelbare nærhet som har som agenda og mål å utslette landet.
Hadde Sverige hatt samme holdning til Norge som araberlandene har til Israel...Tror du vi hadde laget strenge ordninger på grensen eller ikke..?

Israel er sterke..ja...men er det DE som har hele ansvaret for fred i området..?

Tror du det hadde vært fred om araberlandene hadde gitt opp terroren og latt Israel være i fred...?

Når det gjelder okkupasjon...Hvorfor tror du Israel trakk seg tilbake fra Sinaihalvøya etter seksdagerskrigen hvis de var ute etter å okkupere nytt land...? 

Kommentar #37

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Rudshaug:

"Det finnes intet høyre og venstre, bare de som ønsker å kontrollere og de som ønsker å få leve i fred."

Snodig setning å putte i en kommentar som ellers er eneste lang forsvarstale for omfattende kontrolltiltak som det er påvist benyttes langt utover den påståtte hensikt, motvirkning av terror.

Rudshaugs "liberalisme" viser seg nok en gang kun å være en oppsamlet suppe av slagord samtidig som han er totalt blottet for den minste forståelse av begreper som frihet eller enkeltindividers retigheter.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Men det gjør de da også

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tenk om Israel landet på en sivilisert måte å ta i mot turister slik som andre land?

Israel har en stor turistindustri, og det går stort sett ganske glatt på tross av strengere sikkerhestiltak enn i de fleste andre land. jeg har selv vært i Israel som turist flere ganger, både som deltaker i organiserte grupper og på egenhånd med leiebil. Jeg har aldri hatt noen problemer.

Når det er sagt er det en velkjent sak at en del nordmenn mangler folkeskikk når de er i utlandet, og enkelte blir utrolig fornærmet npår de blir tilsnakket av øvrighetspersoner. For eksempel når man besøker en gravlund, er det ikke alle steder det blir oppfattet som all right at folk går rundt og valser att og fram oppå gravene, omtrent som 10 år gamle skolebarn. 

Og Ola Dunk i syden har kanskje ikke verdens beste rykte, heller... 

Kommentar #39

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Israel er sterke..ja...men er det DE som har hele ansvaret for fred i området..?

Tror du det hadde vært fred om araberlandene hadde gitt opp terroren og latt Israel være i fred...?

Jeg tror det hadde vært fred hvis Israel hadde fulgt Veikartet og Kvartettens henvisninger. Hvis Formering-For-Land-Programmet fra Øst-Jerusalem hadde stoppet ville det vært lettere. 

Det er gitt klare henvisninger fra de nevnte instanser om hva de bør gjøre. De gjør det ikke. Palestinerne gjør det heller ikke. Fordi ingen gjør det gjør ingen det. Derfor forventer jeg mer av den sterkeste. Jeg forventer at den sterkeste gjør det som trengs for å komme i gang. Jeg forventer at de tar ansvar og ikke overlater det til Kvartetten.

Hvis neste spørsmål nå er hva Kvartetten vil, setter du deg inn i det.  

Kommentar #40

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt er det en velkjent sak at en del nordmenn mangler folkeskikk når de er i utlandet, og enkelte blir utrolig fornærmet npår de blir tilsnakket av øvrighetspersoner. For eksempel når man besøker en gravlund, er det ikke alle steder det blir oppfattet som all right at folk går rundt og valser att og fram oppå gravene, omtrent som 10 år gamle skolebarn.

Og Ola Dunk i syden har kanskje ikke verdens beste rykte, heller...

Ærlig talt, Søyland; Nå avsporer du. Har du ikke et bedre forsvar for at Israel trenger å trakassere innreisende ved enkelte tilfeller bør du heller la være. 

Kommentar #41

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Hva kan kreves av et demokrati?

Publisert nesten 9 år siden

Folk ser fortsatt ut til å miste poenget av synet. Problemet er ikke hvordan Israel behandler faktiske turister, men hvordan Israel som kaller seg et demokrati behandler aktivister, voluntører og akademikere som samarbeider med palestinske organisasjoner og instutisjoner. Ettersom det er det innlegget handler om, burde det være det vi diskuterte. 

Bibelskoleelvene som ble fengslet brøt gjerne visumreglene, men igjen: poenget er at det var tydelig at det var de som hadde sitt virke på Vestbredden som var problemet, altså var fengslingen politisk begrunnet.

Det fremstår for meg som at flere at debattantene har lite forståelse for hva det beytyr å være et demokrati. Det er mange totalitære regimer som klarer å behandle sine turister godt, jeg har vært i Syria og Jordan som turist med bare gode erfaringer men det betyr lite. Det er hvordan et land behandler opposisjonelle og dissidenter som er den store testen. Og demokratiet Israel står til stryk desverre.  

Kommentar #42

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jaha.?

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det hadde vært fred hvis Israel hadde fulgt Veikartet

Hvorfor ble det ikke fred i 1948 da Israel fikk sitt land...? 

Hvorfor samlet alle nabolandene seg i 1967 og skulle TA Israel en gang for alle..?

Hva var grunnen de hadde for å gjøre det de kunne for å fjerne Israel FØR de kunne bruke okkupasjon som unnskyldning...??

Har du vært inne på tanken at opprettelsen av staten Israel var hele grunnen...men at det diktes opp grunner fortløpende for å ha noe å skylde på..? 

Kommentar #43

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og du

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
Det er hvordan et land behandler opposisjonelle og dissidenter som er den store testen. Og demokratiet Israel står til stryk desverre.

Har fortsatt ikke forstått det vesentlige og hva det hele dreier seg om.

Israel er nødt til å ha de reglene de har,ellers hadde de ikke eksistert.

Er terror et fremmedord...?? 

Kommentar #44

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er dette med Israel, en forventer så mye mer av mennesker som ellers er på toppen i det meste. Eller ?

Tildragelser som nevnt var vel dagligdagse på andre siden av jernteppegrinda for 30 år siden, uten at noen skrek opp om det. I særdeleshet ikke de som nå er i frontlinja mot brutalitet og trakassering.

Kommentar #45

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Feil

Publisert nesten 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Vi har hatt minst tre terrorepisoder i Norge. Den første skjedde for 40 år siden på Lillehammer.

At Israel myrder det de tror er en terrorist er ikke terror. Det var fryktelig at de tok en uskyldig! Når man ikke får samarbeidsvilje fra stater om utlevering av mistenkte terrorister, har man intet annet valg enn å kidnappe eller i verste fall myrde dem der de lever. Terrorister skal ikke ha fritt leide, bare fordi de har klart å rømme til en terroristhavn. Hvis du kan gi meg et reellt alternativ for behandling av flyktede terrorister når de har funnet seg et vertsland som passer på dem, så skal jeg høre på.

Kommentar #46

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Feil

Publisert nesten 9 år siden

Du legger som vanlig premisser til grunn som ikke eksisterer annet enn som følelser. Følelsene dine er ikke gyldige som premisser i diskusjonen. Hvis du leser deg opp på liberalisme, så vil du kanskje forstå litt mer av diskusjonen.

Kommentar #47

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Rudshaug:

"Hvis du leser deg opp på liberalisme, så vil du kanskje forstå litt mer av diskusjonen."

Å lese seg opp på noe krever også evne til å skjønne hva men leser. Siden Rudshaug ikke synes å ha noen problemer med strenge kontrolltiltak, fengsling og gjentatte "mobbetiltak" fra staten mot mennesker som har avvikende politiske synspunkter, tyder mye på at han må slå opp sitt ideologiske oppslagsverk og starte lesingen en gang til!

Kommentar #48

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.
Fengslingen av de norske bibelskoleelevene synes å være politisk betinget.

Hva mener du egentlig med at fengslingen var "politisk betinget"? Jeg kan ikke se at du har forsøkt å grunngi denne påstanden. Ei heller redegjøre for det politiske begrep du opererer med. Dermed er påstanden ikke bare ikke argumentert for; påstandens rent begrepslige innhold er heller ikke redegjort for.

Jeg ser videre at du, på slik mangelfull bakgrunn, likevel slutter at det israelske demokratiet står til stryk.

Her er det dermed argumentasjonen som står til stryk. 

Kommentar #49

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Haug:

"Jeg ser videre at du, på slik mangelfull bakgrunn, likevel slutter at det israelske demokratiet står til stryk."

Det er kanskje for sterk ordbruk å hevde at det israelske demokratiet står til stryk. Israel skal ha demokratiske poeng for at landet tillater en opposisjon som kan kritisere slike praksiser som her beskrevet. Praksiser som går på trakssering av utlendinger som kan mistenkes for å ha sympatier for den okkuperte befolkning.

Denne traksseringen kan også sees i sammenheng med behandlingen som gis palestinere ved israelske vaktposter.

Det er kun av Haug og i de vestlige kristenfundamentalistiske miljøer denne statlige maktmisbruken aksepteres uten blunking. Heldigvis har Israel selv en oppegående opposisjon mot denne vilkårlige maktmisbruken og en kunne håpe at denne opposisjonen ville kunne samlet mer støtte fra folk som ellers påberoper seg å være maktkritiske.

Kommentar #50

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det er kun av Haug og i de vestlige kristenfundamentalistiske miljøer denne statlige maktmisbruken aksepteres uten blunking.

"Kun av Haug og vestlige kristenfundamentalistiske miljøer"! Intet mindre! Herstad ønsker å isolere undertegnede. :)))

Undertegnede "aksepterer" selvfølgelig ikke "uten blunking" maktmisbruk, hverken statlig eller annen, hverken fra israelsk eller annet inter-/nasjonalt hold.

Spørsmålet er snarere hva man rimeligvis kan forvente av statene som er involvert i Midtøsten-konflikten. Og skal man evaluere grad av demokratisk underskudd, er det dermed påkrevet det samme for alle stater involvert i Midtøsten-konflikten. Israel er i denne sammenheng suverent mést demokratisk. Undertegnede ser mangler i det israelske demokratiet, men langt, langt flere slike mangler i nabostatene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere