Ole Jørgen Anfindsen

173

Der ytringsfriheten uthules vil demokratiet forvitre

Det svenske demokratiet har viklet seg inn i alvorlige problemer. Ekskluderingen av den svenske politikeren Olle Engström (M) for noen dager siden gir oss nok en bekreftelse på at problemene stikker dypt.

Publisert: 1. jun 2013

Kan et land ta imot hvor mange innvandrere som helst uten å bryte sammen? Nei, det er innlysende at det ikke er mulig. Dersom leseren ikke umiddelbart skjønner dette, så kan man tenke på et hvilket som helst land i verden, og deretter forestille seg at dette landet skulle ta imot 1.000.000.000 (en milliard) innvandrere i løpet av ett år. Det spiller ingen rolle hvilket land man måtte tenke på, eller hvilken språklig, kulturell, religiøs eller etnisk/rasemessig sammensetning den innvandrende milliarden måtte finne på å ha; dette hypotetiske scenariet ville ha endt med totalt sammenbrudd uansett. Selv ikke USA, med sine enorme landområder, sin rikdom, sine ressurser, og sin godt utbygde infrastruktur kunne ha vært i stand til å ta imot en milliard mennesker på ett år. Og særlig ikke en milliard per år gjennom en årrekke. Selvsagt ikke.

Poenget med mitt hypotetiske scenario er å få frem et bestemt poeng, nemlig at ett eller annet sted går det en grense for hvor mye innvandring et land kan tåle uten å bli ødelagt. Denne grensen vil variere fra ett land til et annet, avhengig av en rekke mennskelige og naturgitte forutsetninger. Dessuten vil grensen være ulik for ulike grupper/typer av innvandrere, av den enkle grunn at noen innvandrere er lettere å integrere enn andre. Grupper som har liten språklig, kulturell, religiøs og/eller etnisk/rasemessig avstand til landets egne innbyggere, vil være relativt enkle å integrere; grupper som har stor språklig, kulturell, religiøs og/eller etnisk/rasemessig avstand til landets egne innbyggere, vil være vanskelige å integrere. 

Det er slik verden er, enten vi liker det eller ikke. 

Det er altså innlysende at ett eller annet sted må det gå en grense for hvor stor innvandringen til et land kan være dersom det hele skal være bærekraftig i det lange løp. Og siden det altså finnes en slik grense ett eller annet sted, må det være viktig for ethvert land som tar imot innvandrere, å ha en eller annen idé om hvor denne grensen går. Og dersom man skal kunne danne seg et bilde av omtrent hvor grensen går, da må det samtales, da må det undersøkes, da må man følge med på samfunnsutviklingen i lys av den senere tids innvandring, da må det forskes, og så videre. Og i et demokrati har folket krav på å få adekvat informasjon om resultatene av denne typen undersøkelser. I et demokrati har folket dessuten krav på å få et ord med i laget når innvandringspolitikken skal utformes. 

Dette er det bred enighet om i alle siviliserte land, ikke sant? I hvert fall i alle Vestlige land, siden disse står i en lang og stolt tradisjon preget av grunnfested verdier bygget på opplysning, åpenhet, vitenskap, rasjonell tenkning og demokrati, eller...? 

Nei, det finnes minst ett 'vestlig' land der elitene fnyser foraktelig av ovenstående idealer, nemlig Sverige. I Sverige blir innvandringspolitikken betraktet som noe som skal være hevet over demokratiets spilleregler, og som derfor ikke skal være gjenstand for debatt, drøftelser og ordinære, demokratiske prosesser. Dette handler nemlig om verdier, må vite, og verdier er ikke noe man utsetter for simple, demokratiske debatter. At et demokratis verdier til syvende og sist må bygge på folkets oppfatning av ulike verdiers ulike viktighet, ser ikke ut til å affisere den svenske eliten stort. Verdiene har de selv funnet frem til, og hva folket måtte mene gir de i praksis blaffen i.

Om vi et lite øyeblikk vender tilbake til ovenstående, hypotetiske scenario, og anvender det på vårt kjære broderland i øst, kan vi jo spørre om Sverige, med sine drøyt 9 millioner innbyggere, ville ha tålt en årlig innvandring på 1 million. Nei, de fleste vil nok være enig i at det ville ha skapt altfor store utfordringer, med sivilisatorisk sammenbrudd som konsekvens etter kort tid. Hva med en halv million i året? Meget tvilsomt. Hva med en kvart million? Neppe. Hva med drøyt hundre tusen i året, hvorav ca 90.000 asylsøkere? Jo, det bør være grei skuring, i følge svenske eliter (som selv bor i områder, og sender sine barn til skoler, som bare i liten grad berøres av de tilhørende, dramatiske omveltningene). Folk som er betenkt over dagens innvandringsnivå til Sverige må nødvendigvis være onde, dumme, gale eller høyreekstreme. Det sier seg selv.

Men under ovflaten i Sverige koker det. Stadig flere ser at landets orwellske statsminister (fra Moderaterna) og de andre tvangsmultikulturaliserende keiserne mangler klær. Og stadig flere begynner å bli bekymret for at det hele kan ende i katastrofe. 

En av dem som har sett skriften på veggen, er den svenske politikeren Olle Engström (ledamot i fullmäktige i Borås, (Moderaterna)). Den 29. mai hadde han et bekymret leserinnlegg på trykk i Borås Tidning. Her er noen utdrag.

Sitat:

Under den gångna veckan har vi kunnat läsa om konsekvenserna av en alltför optimistisk och okontrollerad invandring till Sverige. Samhället håller på att tappa all kontroll över situationen. Vandaler och huliganer utsätter idag hela samhällssystemet för oerhörda påfrestningar som långsiktigt kommer att få mycket stora konsekvenser.

Jag känner som människa och politiker idag en stor sorg över det som händer. Jag tänker på alla de goda krafter inom politiken och föreningslivet som under alla år arbetat med att hjälpa till i integrationsarbetet till fördel för våra invandrare. 

[...]

De personer som genomfört dessa kravaller och vandaliseringar förstår inte vilken skada deras så kallade fritidsaktiviteter har åstadkommit när det gäller att skapa förståelse och empati för andra människor och kulturer.

Jag har under mer än 40 år haft förmånen att genom mitt arbete resa runt i många länder runt om i världen. Jag har träffat människor inom nästan alla religioner och olika kulturer.

Jag har aldrig stött på några motsättningar eller konflikter under alla dessa år. Vi har mötts med ömsesidig respekt och vördnad för varandras olikheter, och sett möjligheter till samarbete trots våra olikheter.

Min undran är därför, varför ska jag nu inte kunna göra detta i mitt eget land? Som i så många andra fall när det gäller ungdomar, oavsett varifrån de kommer, så måste man kunna förvänta sig att föräldrarna tar ett stort ansvar för sina barn och vad de sysslar med. Det är en av grundbultarna i ett samhälle.

[...]

Vart är Sverige på väg? Jag ser framför mig ett Sverige som inom 20–30 år fullständigt har tappat kontrollen över situationen, med konsekvenser som är skrämmande. Terrorism, våld och brottslighet kommer att öka i Sverige. Och kanske ser vi också på lite längre sikt ett fullskaligt inbördeskrig mellan olika religioner liknande de som varit och är i Libanon, Irak och Nigeria med flera. Tanken skrämmer, men vägen dit är kanske kortare än vi kan ana om inte dagens situation en gång för alla får sin lösning. Det är allas vårt ansvar att hitta lösningar.

Rättsstaten Sverige kan eller ska aldrig acceptera att detta beteende röner någon som helst framgång. Om så sker startar vi en lavin som vi aldrig kan stoppa. 

Sitat slutt.

Et slikt brudd med den oppleste og vedtatte konsensus innen 'syvpartiet' i Sverige ble selvsagt ikke tolerert. Moderaterna vedtok samme dag å løse Engström fra alle sine verv med umiddelbar virkning.

Det skremmende med dette er at man demonstrerer i praksis at man ikke aksepterer demokratiske prosesser ifm innvandringspolitikken. Selv ovenstående innlegg oppfattes som utålelig. Engström setter fingeren på det helt essensielle og ufrakommelige når det gjelder å forstå hvorfor Sverige etter alle solemerker er i alvorlige problemer, nemlig at integreringen ikke har mulighet til å holde tritt med innvandringen så lenge man fortsetter å ta inn så enormt mange innvandrere hvert år. Til tross for at han altså har sitt på det tørre både logisk og empirisk, blir han møtt med fordømmelse og utstøtelse fra sine egne partifeller. De vet selvsagt innerst inne at Engström er inne på noe viktig, men de tør ikke si det høyt. Politikerne er blitt ofre for sitt eget, mangeårige konsensustyranni. 

Som Elin Ørjasæter sier det i sin glimrende kommentarartikkel Svenskenes tragiske taushet i Vårt Land fredag 31. mai (side 23): «Svenskene svikter i innvandringsdebatten. For Medelsvensson er det et problem. For Medelmuhammed er det en tragedie.» Hun henviser blant annet til Invandring och mörkläggning : en saklig rapport från en förryckt tid av Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) og Gunnar Sandelin (socionom och journalist), en bok svenske medier gjør sitt beste for å fortie.

Leserne anbefales å se nærmere på den artikkelen Arnstberg og Sandelin skrev i forbindelse med boklanseringen, nemlig Sverige klarar inte invandringen. Se også den danske filosofen Kai Sørlanders bokomtale. Og når det gjelder hva svenskene har i vente fra integreringsvegrende og stadig mer selvhevdende minoritetsgrupper, kan denne revolusjonsglødende og voldsforherligende YouTube-snutten fra ungdommene med det megetsigende navnet Maktskiftet kanskje hjelpe en og annen tungnem nordmann til å forstå hvorfor situasjonen i Sverige blir mer og mer eksplosiv for hvert år som går.

Konklusjon: Se til Sverige og lær hvordan et demokrati kan ødelegges. Dette stakkars landet, hvis tragedie vi bare så vidt har sett begynnelsen på, illustrerer det gamle fyndordet om at veien til helvete er brolagt med gode forsetter.

PS: Selv om mange medlemmer av den svenske eliten formodentlig er velmenende, om enn utillatelig naïve, så bør man ikke glemme at det selvsagt også er mange som kynisk ønsker nettopp en slik utvikling som den vi har sett de siste ukene, siden dette kan bane vei for den revolusjonen de drømmer om. Her er to relevante sitater som setter det hele i perspektiv. 

«When I was a Revolutionary Marxist, we were all in favour of as much immigration as possible. It wasn’t because we liked immigrants, but because we didn’t like Britain.» 
Peter Hitchens (britisk journalist og forfatter), 31.03.2013, The Daily Mail.

«Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!»
Tobias Hübinette (svensk antirasist og akademiker), Creol, nr 1/1996.

Kommentar #201

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
For en gris!

At Avnskog skriver som han skriver, er greit. Hans forutsetninger er som de er. Men dette insinuante svineriet er like ille som rasistiske og antisemittisk ytringer.

Javel, men jeres politiske modstandere kan i godt spekulere over motiver hos...

Kommentar #202

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Sissel Johansen - #178

De største problemene man strir med i Sverige, er vel ikke nødvendigvis mennesker som er nyankomne, eller? Tvert imot, forstår jeg det er en stor andel, unge som er født og oppvokst i Sverige, som nå opponerer, driver med pøbelstreker og er hatske mot ordensmakter osv.

Det er vel uden betydning, hvor man er født - i forhold til hvad og hvem man er - hvilken kultur, traditioner, memer eller hvad elementerne nu kan være.

Og selv om et land stiller aldri så strenge krav til nykommere, vil man ikke ha noe garanti for at disse vil bli overholdt når vedkommende har fått innvilget opphold. Slikt blir jo egentlig et slags gjensidig tillitssystem -...

Men, hvis man nu i årtier har set at visse grupper, ikke i deres kultur har en norm for reciprocitet, der gør at de indgår i tillidssystemer, var det vel en idé ikke at have den gruppe som indvandrere.

Jeg kunne foreslå at læse lidt om høj- og lavtillidskulturer og hvilke samfund de hver for sig skaber.

Det er vel nesten slik at det holder hardt, for noen og enhver, å ikke bli fatalist....

Det må være fordi du har opgivet demokratiet.

Efter almindelig moral, vores grundlove, Folkeretten, Menneskerettighederne bestemmer vi selv.

Kommentar #203

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror du misforstår de unge? De er bare oppdradd til høflig opptreden mot eldre og trekker seg heller unna enn å kverulere med mennesker som åpenbart har mistet grepet om "disse centrale værktøjer for tænkning"? :-)

Ikke dårlig værkstedshumor Herst@d ;-)

Lidt seriøst er det blevet mig til del gennem arbejde og privatliv at kende og diskutere tusinder af timer med ikke mindst denne aldersgruppe - der ikke er kedeligt, fordi de i højere grad end (helt) voksne er optagede af de grundlægende og store spørgsmål, sådan i filosofisk retning.  - Og det er slet ikke kun de yngre, der lærer noget i den sammenhæng.

Kommentar #204

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Lars Gule - #190

Ferlings erkereaksjonære posisjon, med åpenbare forestillinger om organiske samfunn som ødelegges av konspiratoriske grupper som stimulerer til hat for å fremme egne interesser, er ikke nødvendigvis fascistisk. Slett ikke. Men den ligger heller ikke langt unna.

Går udviklingen i forkert retning er det progressivt at være reaktionær.

Seriøs debatt har Ferling aldri vært interessert i.

Jeg nøjes dog med at fremføre mine konspirationsteorier som netop 'teorier'...

Din og Johannessens reaktion tyder på at tampen brænder...

Å spre hat derimot... Og forakt overfor annerledes tenkende.

Det er undtagelsen, men stalinisme, nazisme og multikultur er jeg afvisende overfor - dermed rammes du og det må du finde dig i.

Og denne hykleren påstår at jeg bidrar til hat, og jatter med pseudofilosofens tøv om polarisering etc.

Siden nazismen og kommunsimen har vi ikke set noget så hadskabende og racistisk som multikulturen.

Som jeg gang på gang har påvist er dens implicitte præmis Verdenskommunisme. Uden denne præmis falder alle multikulturens rationaler sammen som et korthus og den viser sig at være et simpelt og råt overgreb, som sine ideologiske forfædre. Den er helt enkelt illegitim.

Her har vi virkelig en som skaper splid og elendighet. Først retorisk, så følger den jernbeslåtte støveltrampen. Denne typen autoritær konservatisme, fascismens fetter og dansepartner, har vi sett nok av.

Jeg er uendeligt længere end dig fra såvel fascisme som anden totalitarisme - du burde vide at din retorik i dén grad minder om Stalins - han fastslog også at Trotsky var 'fascist' - og fik ham myrdet. Enhver ved idag at fascisten af de to var Stalin selv.

Kommentar #205

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Lidt seriøst er det blevet mig til del gennem arbejde og privatliv at kende og diskutere tusinder af timer med ikke mindst denne aldersgruppe - der ikke er kedeligt, fordi de i højere grad end (helt) voksne er optagede af de grundlægende og store spørgsmål, sådan i filosofisk retning. - Og det er slet ikke kun de yngre, der lærer noget i den sammenhæng.

Dette var da en langt mer positiv omtale av denne gruppen enn den forrige du leverte?

Kommentar #206

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Siden nazismen og kommunsimen har vi ikke set noget så hadskabende og racistisk som multikulturen.

Som jeg gang på gang har påvist er dens implicitte præmis Verdenskommunisme. Uden denne præmis falder alle multikulturens rationaler sammen som et korthus og den viser sig at være et simpelt og råt overgreb, som sine ideologiske forfædre. Den er helt enkelt illegitim.

Du har en særdeles lemfeldig omgang med verbet "påvist"? Eller betyr ordet noe helt annet i Danmark enn i Norge? Det ser ut som om du anvender ordet i betydningen "påstand tatt ut fra løse luften uten noe som helst belegg annet enn at det føyer seg pent inn i resten av min ideologi"! Dette er ikke hva "påvist" betyr på norsk, Ferling.

I den norske betydningen av ordet "påvist", har du ikke påvist noe som helst, Ferling. Du har kun anvendt de oppkonstruerte begrepene multikulturisme/multikulturister, gitt det et innhold preget av de konspirasjonsteorier som hele tiden rir det ytterste høyre (og i sin tid, også det ytterste venstre) for å ramme det store flertall av medborgere som faktisk forholder seg til vestlige verdier (og kristne?) som respekt for enkeltmennesket og andre liberale verdier.

Jeg merker meg at du anser du ligger i forsvar mot en forventet, planlagt spredning av verdenskommunismen og kobler disse planene opp mot en allianse av mennesker med annen "rasemessig" tilhørighet samt alle som ikke deler ditt syn på raseteorier.

Denne retorikken er knapt registrert i Norge siden forsvarstalen til Quisling under rettsaken i 1945!

 

 

Kommentar #207

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei Herstad

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I den norske betydningen av ordet "påvist", har du ikke påvist noe som helst, Ferling. Du har kun anvendt de oppkonstruerte begrepene multikulturisme/multikulturister, gitt det et innhold preget av de konspirasjonsteorier som hele tiden rir det ytterste høyre (og i sin tid, også det ytterste venstre) for å ramme det store flertall av medborgere som faktisk forholder seg til vestlige verdier (og kristne?) som respekt for enkeltmennesket og andre liberale verdier.

Jeg merker meg at du anser du ligger i forsvar mot en forventet, planlagt spredning av verdenskommunismen og kobler disse planene opp mot en allianse av mennesker med annen "rasemessig" tilhørighet samt alle som ikke deler ditt syn på raseteorier.

Denne retorikken er knapt registrert i Norge siden forsvarstalen til Quisling under rettsaken i 1945!

Nå har du forvillet deg ut på tynn is.

Det å forsøke å verne om sin egen kultur kan ikke blandes sammen med ekstremnasjonalisme og nazisme som du gjør her.

Multikulturisme er EN VILLET utvikling der nasjoners egenart skal viskes ut til fordel for en blandingskultur der orginalitet er uønskede elementer.
Det er derfor en ny kultur som det islam representerer blir forsøkt bagatellisert til de grader av multikulturister.

 

Kommentar #208

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det å forsøke å verne om sin egen kultur kan ikke blandes sammen med ekstremnasjonalisme og nazisme som du gjør her.


Jammen det gjør jeg da ikke heller? Les en gang til. Jeg har ikke berørt temaet kulturvern som jeg ellers har stor sans for.

Jeg håper Hollt skjønner at kulturvern ikke er nøyaktig det samme som å hevde at andre "raser" i ledtog med "multikulturister" konspirerer mot verdenskommunismen? Multikulturister i denne sammenheng defineres som alle som deler den vestlige verdien at vi skal behandles som enkeltindivider.

Du skjønner dette, Holt? :-)

Kommentar #209

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Apparatchiks

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nå har du forvillet deg ut på tynn is.

Vi skal bare huske på at Herstad er svoren Arbeiderpartimann! Uansett hvordan og hva Ap-apparatchikene  tenker. Sålenge noe har Ap-apparatchikenes stempel, "" det være perfekt! Ap har alltid hatt mest rett, har alltid mest rett, og vil alltid ha mest rett. Ap er veien, sannheten og livet! Raymond Johansen er Profeten. 

Det gis et tydelig mønster: påstår du noe som strider med Ap-apparatchikene, får du Herstad på nakken; påstår du noe som er noenlunde i tråd med Ap-appartchikene, får du Herstads klaps på skulderen. Det slår aldri feil! ;)  

Kommentar #210

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det gis et tydelig mønster: påstår du noe som strider med Ap-apparatchikene, får du Herstad på nakken; påstår du noe som er noenlunde i tråd med Ap-appartchikene, får du Herstads klaps på skulderen. Det slår aldri feil! ;)

Jeg vet ikke om slik retorikk hører hjemme på Haugs pensumliste, men det ser ikke ut som bruk av argumenter i en debatt er blitt vektlagt.

Om noen skulle være interessert i holdbarheten av Haugs siste analyse, kan jeg fortelle at min tilknytning til AP begrenser seg til en avgitt stemme i et kommunevalg på slutten av 70-tallet! :-)

Kommentar #211

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det gis et tydelig mønster: påstår du noe som strider med Ap-apparatchikene, får du Herstad på nakken; påstår du noe som er noenlunde i tråd med Ap-appartchikene, får du Herstads klaps på skulderen. Det slår aldri feil! ;)

Ellers er jo argumentet karakteristisk for individer som helt har stoppet opp i sin selvstendige tenkning og i stedet har latt seg suge inn i sin egen "meme" av konspirasjonsteorier hvor alt som skjer ute i verden må tilpasses, redefineres for å passe inn i dette bildet.

Kommentar #212

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Manglende forståelse for folkestyret

Publisert rundt 8 år siden

Herstad skrev:

Om noen skulle være interessert i holdbarheten av Haugs siste analyse, kan jeg fortelle at min tilknytning til AP begrenser seg til en avgitt stemme i et kommunevalg på slutten av 70-tallet! :-)

...............................................................................................................................................................

Herstad i AP ? Tviler på det, den godeste Hermod er nok "rødvinstante" og stemmer sikkert på "Rødvinstante Partiet" :):) Men la nå det ligge. Jeg har sett på disse debatttrådene, der "svette debattanter" henfaller til den mest nedrige og aggressive retorikk, leg som lærd. Og jeg undres om ikke perspektivene som man har er noe forfeilet. Man kan være enig eller uenig i dagens politikk, men, og her er det viktige, den bygger på en legitimitet gitt av et flertall av befolkningen i valg ! Og denne majoriteten er også etter måten stor da den omfatter også partier i opposisjon, som Høyre, Krf og Venstre. Med andre ord vil man endre politikken så må man henvende seg til de som gir den evnetuellt rådende politikken legitimitet, nemlig borgene. Det virker imidlertid som om debattantene ser bort fra dette soleklare faktum, og mener å tro at politikk og hvem som skal styre avgjøres av en liten krets, eller at velgerne er dumme, at man ikke vil forholde seg til dem. Med andre ord vil man denne politikken til livs så må man i så fall velge andre innfallsvinkler for debattene.

Kommentar #213

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Med andre ord vil man endre politikken så må man henvende seg til de som gir den evnetuellt rådende politikken legitimitet, nemlig borgene.

Ja. Det viser seg jo at disse folkemassene de høyreradikale påberoper seg er lite villige til å marsjere i høyreradikal retning? Omtrent i like lite omfang som skuffede ML`ere måtte registrere på 70-tallet. Men ingen av gruppene er på noen som helst måte villige til å gi opp troen på at det egentlig er dem som representerer folket!

Kommentar #214

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Etter det jeg har sett

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Multikulturister i denne sammenheng defineres som alle som deler den vestlige verdien at vi skal behandles som enkeltindivider.

Du skjønner dette, Holt? :-)

Må din samfunnsmodell være i området der Sv..og muligens Rødt befinner seg.Det er vanskelig å skjule.
Den kulturen ønsker ingen spesiell kultur som hegner om noen sterk nasjonalfølelse.

Det multikulturelle eksperimentet ligger i den gata der.Det er derfor...som sagt...det ikke er viktig å stå imot noe inntog av en fremmed kultur som islam representerer.

Gammeldags kommunisme er søskenbarnet. 

Kommentar #215

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vil du inn i nasjonal-romantikkens tåkete verden ?

Publisert rundt 8 år siden

Rune Holt skrev:

Den kulturen ønsker ingen spesiell kultur som hegner om noen sterk nasjonalfølelse.

 

Si meg forstår du hvilke begreper du anvender ? Nasjonalfølelse ? Altså fascismens og Romantikkens grunnlag ? Vi trenger knapt nasjonalfølelse, vi trenger patriotisme, men det er noe ganske annet. Jeg har skrevet fire lengre artikler om det liberale demokratiets grunnlag, nettopp for å bidra til opplysning av slike som deg, ja du var faktisk i mine tanker da jeg forfattet artiklene. Men lik en vanskelig og interesseløs elev så har du vel knapt lest dem ? Du leser vel knapt noe som måtte være lengre enn en kvart side ?

Si meg forstår du distinksjonen mellom nasjonalisme og patriotisme ?

Kommentar #216

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Gammeldags kommunisme er søskenbarnet.

Bare gi opp dette "sette-i-bås-prosjektet", Holt! :-)

Jeg har ingen partitilhørighet. Mine synspunkter på sosialpolitikk ligger godt ute på venstresiden samtidig som jeg er godt plantet i vestlig, liberal tradisjon med respekt for enkeltindividet. Jeg er slettes ikke uten sympati med den på Bolkesjø utsparkede liberale fløy av Frp.

Jeg har absolutt sans for store deler av norsk kultur og norsk folkelynne i motsetning til dere på ytterste høyrefløy som kun ser det norske folk som naive fjotter lurt opp i stry av elitære konspiratører.

Jeg avviser også deres ideer om den norske folkesjel som en nærmest panteistisk entitet hvor enkeltmenneskene viskes ut og kun er deler av denne entiteten. En entitet som det hevdes ligger i kontinuerlig strid med andre entiteter av tilsvarende substans. Her kan blandt annet leses Haugs infantile, forkvaklede varianter av "meme-teorier".

Kommentar #217

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Essayistisk

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om noen skulle være interessert i holdbarheten av Haugs siste analyse, kan jeg fortelle at min tilknytning til AP begrenser seg til en avgitt stemme i et kommunevalg på slutten av 70-tallet! :-)

Men i alle saker som diskuteres, faller du ned på Ap-apparatchikenes side! Maktmenneskenes --- i Norge er jo disse Ap-apparatchiker --- lille logrende hund. :))) 

(Man må lese oppgaveteksten nøye.) 

Jeg vil gjerne høre Herstad si noe, et eller annet, hva som helst egentlig, bare det er noe som stikker bare ørlittegrann ut.

Ytringsfriheten er jo ikke til for moro skyld. Det er meningen at vi skal "leke" oss litt med hverandres meninger.

Kommentar #218

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Den kulturen ønsker ingen spesiell kultur som hegner om noen sterk nasjonalfølelse.Si meg forstår du hvilke begreper du anvender ? Nasjonalfølelse ? Altså fascismens og Romantikkens grunnlag ? Vi trenger knapt nasjonalfølelse, vi trenger patriotisme, men det er noe ganske annet. Jeg har skrevet fire lengre artikler om det liberale demokratiets grunnlag, nettopp for å bidra til opplysning av slike som deg, ja du var faktisk i mine tanker da jeg forfattet artiklene. Men lik en vanskelig og interesseløs elev så har du vel knapt lest dem ? Du leser vel knapt noe som måtte være lengre enn en kvart side ?

Si meg forstår du distinksjonen mellom nasjonalisme og patriotisme ?

Du skjønner at min hjerne har kun kapasitet til korte små avsnitt om gangen...:-))

Neida,jeg lest de endeløse innleggene dine med en halvengasjert innlevelse fordi de er altfor lange,og innfløkte.

Jeg vet at du mener at Norge ikke har noen kultur å ta vare på overhode.Og dermed blir det litt uinteressant hele greia di.

Jeg mener tvert om.Ellers mener jeg nasjonalisme og patriotisme er søsken,og derfor er f.eks EU et forsøk på å viske ut alt dette.
EU har stort sett ingen positive sider. 

Kommentar #219

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En dårlig analyse

Publisert rundt 8 år siden

Holt skrev:

Jeg mener tvert om.Ellers mener jeg nasjonalisme og patriotisme er søsken,og derfor er f.eks EU et forsøk på å viske ut alt dette.

....................................................................... ..................................................................................... ...

Nei de er knapt "søsken". Patriotisme er lojaliteten til republicas idealer, de ideer som samfunnsfellskapet er bygd opp på. Patriotismen innbefatter lojalitet nettopp til det felleskapet som har disse verdiene felles, det blir til sist manifestasjonen av Allmenviljen, det allmene vel som samfunnet bygger sine verdier og sitt fellesskap på. Det er noe helt annet enn nasjonalisme.

For å sitere meg selv fra men tredje artikkel:

I den politiske debatten opereres det ofte med to forskjellige begreper, nemlig nasjonalisme og patriotisme, som ofte brukes i en salig og kritikkløs blanding. Men disse begrepene har langt fra den samme betydningen. Patriotisme dreier som om ideer, ideenes fellesskap, nasjonalisme dreier seg i stor grad og territorium, etnisitet og oppkonstruerte historiske myter om egen fortreffelighet. Det første begrepet legger fundamentet for demokratiske samfunn og lojalitet til respublica, det andre begrepet kan legge grunnlag for det totalitære, med forfølgelse død og elendighet som resultater. Det første er inkluderende, det andre ekskluderende.

For å forklare hvorfor patriotismen og nasjonalismen oppsto som politiske begreper må vi tilbake til den amerikanske frihetskrigen og den franske revolusjonen. Den fransk-sveitsiske filosofen Jean Jacques Rousseau hadde en stor teoretisk betydning for de to revolusjonene. Det var hans tanker om demokrati og politisk frihet, folkestyre og det almene vel manifestert i Folkeviljen, som inspirerte lederne av både den amerikanske frihetskrigen og den franske revolusjonen. Særlig viktig var hans tanker om det vi kaller folkesuverenitetsprinsippet. Så kan man spørre, hva ligger i begrepet ?

Egentlig er det ganske lett å forklare. Rousseau mente at det kun var folket i valg som hadde rett til å bestemme hvem som skulle styre over dem, hva som skulle være samfunnets felles verdier, at det var folkets støtte som ga de styrende legitimitet til å styre. Han mente med andre ord at det kun var folket som hadde rett til å avgjøre hvordan det samfunnet som de levde i skulle være. En regjering som ikke var innsatt av befolkningen var derfor ulovlig, og folket hadde rett til å gjøre opprør mot den, dette prinsippet ble i første rekke fremmet av den britiske tenkeren John Locke, og dannet blant annet bakgrunnen for den amerikanske uavhengigheterklæringen, ja utgjorde selve erklæringens og uavhengighets handlingens, altså bruddets, legitime grunnlag. Dette er enkelt forklart det vi kaller folkesuverenitets prinsippet. Hva har så den franske revolusjonen og folkesuverenitets prinsippet å gjøre med nasjonalisme?

 

 

Kommentar #220

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Ellers mener jeg nasjonalisme og patriotisme er søsken,og derfor er f.eks EU et forsøk på å viske ut alt dette.

Nasjonalstaten er en god størrelse. En viss nasjonalisme er av det gode. Det er et ubetinget gode at jordens mange, ulike folk har selvbestemmelsesrett. Ubetinget fordi alene demokratiet kan sikre folket deres stemme. Et demokrati innebærer allerede begrensninger på rimelig størrelse; ikke en hvilken som helst størrelse er fornelig med folkets reelle innflytelse over eget land og egen hverdag.

Men nasjonalstaten har jo forlengst blitt en hemsko for elitene som bare vil ha større og større. Elitene gir eff i demokrati, ytringsfrihet, folk og suverenitet. Samtidens fascistiske tendenser har forlengst vokst seg hinsides nasjonalstaten, og er i dag globalistisk. Se bare hva de gjør med de mindre utviklede landene: man river dem ned, for å bygge dem opp i samsvar med egne globale intensjoner. 

Kommentar #221

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du må huske på

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nei de er knapt "søsken". Patriotisme er lojaliteten til republicas idealer, de ideer som samfunnsfellskapet er bygd opp på. Patriotismen innbefatter lojalitet nettopp til det felleskapet som har disse verdiene felles, det blir til sist manifestasjonen av Allmenviljen, det allmene vel som samfunnet bygger sine verdier og sitt fellesskap på. Det er noe helt annet enn nasjonalisme.

At enkle mennesker har enkle løsninger....:-))

Nå ser jeg ikke den store nytten i å analysere ting og begrep helt ihjel heller....

Jeg ser det sånn at å tenke for hardt på uvesentligheter gjør livet mer komplisert å leve...

Norge er et godt land å leve i så lenge vi er i stand til å ta vare på vår egenart og kultur.

 

Kommentar #222

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Gigantomani

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men nasjonalstaten har jo forlengst blitt en hemsko for elitene som bare vil ha større og større. Elitene gir eff i demokrati, ytringsfrihet, folk og suverenitet. Samtidens fascistiske tendenser har forlengst vokst seg hinsides nasjonalstaten, og er i dag globalistisk. Se bare hva de gjør med de mindre utviklede landene: man river dem ned, for å bygge dem opp i samsvar med egne globale intensjoner.

Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten.....heter det i en sang.

Å hige etter makt som et mål fører som regel til undertrykkelse og utnyttelse.Og da gir de maktglade beng i hva som ligger i kjølvannet når de skal oppnå dette.

Kommentar #223

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Anbefaler denne

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #224

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Herm0d Herst@d - #205

Dette var da en langt mer positiv omtale av denne gruppen enn den forrige du leverte?

Det er bare fra forskellige vinkler - aldersgruppen kan være interessant og inspirerende at diskutere med - også fordi det giver en pejling på, hvor vores kultur er på vej hen - nye tankeformer, nye perspektiver. Der er så positive og negative udviklingstræk og et af sidste er en dybtsiddende hæmning overfor at generalisere og kategorisere, mest overfor mennesker, men det flyder også ud over de fleste andre emner.

Blandt det positive er såmænd også følgerne af den kulturmarxistiske opdragelse og undervisning, jeg så tit kritiserer og selv har deltaget i. Den har skam bestemt mange positive sider - en del af, hvad den 'lover' holder faktisk. Det betyder f.eks. at folk på 15-25 og lidt til begge sider uden videre giver sig i debat med folk, hvis meninger de for et par generationer meget sjældent vile udfordre og ikke føler sig tynget af forskel i alder erfaring osv.  - Jeg mener stadig at den og hele oplysningsideologien trænger til en reformation ;-)

#206

Nå ja, den sprogbrug blev lidt polemisk, men det er den dialog i det hele taget - jeg lod mig rive med og sikkert ikke kun lige dér. Jeg kan ikke forestille mig at der er forskel på betydningen.

Multikulti er da ikke opkonstrueret - alle mulige officielle stemmer taler om det - at de ikke definerer det, men skubber en masse forandringer, de selv ønsker ind under begrebet må du klage til dem selv over - jeg klager hele tiden over den slags ikke-definerede begreber, som vi forventes at lade os styre af.

De konspirationsteorier du taler om er stort set godt dokumenterede - jeg orker dårligt gentage, men altså de fleste politiske analyser i mere dybtgående og seriøse medier - jeg har nævnt Stratfor som eksempel, de går uden videre ud fra at politikere naturligvis ofte ikke siger, hvad de mener og ikke gør, hvad de siger og jeg kunne udvide med DR's Orientering på P1, som er radiojournalistikkens flagskib i DR og ganske venstreorienteret, der også bruger meget tid på at analyse sig frem til, hvad politikerne monstro egentlig mener og, hvad de mon vil gøre, når det kommer til stykket. Den position venstrefløjen her indtager er urealistisk naiv og mange må vide det.

Det er vigtigt med respekt for enkeltmennesket, men det er helt enkelt ikke lade sig gøreligt udelukkende at se på menneskeheden som 7 mia. enkeltindivider. Det er ikke praktisk muligt og det hænger bl.a. sammen med at mennesker rent faktisk delvist agerer gruppevist koordineret.

Jeg kender ikke Quislings forsvarstale og situationen er ret anderledes idag. Enhver ædruelig bedømmelse vil komme til at sidestillingen af den tids jøder og vor tids muslimer fejler på de fleste punkter og vor tids totalitære trussel kommer ikke fra et ekspansivt ungt Sovjet, men fra indre kulturelle strømninger.

At denne strømning har spændt - basalt set befolkningseksplosionen i ulandende - for deres verdensforbedrende internationalistiske projekt er deres ansvar og ikke mit eller andre, der peger på forholdet. At det måtte påregnes at skabe modsætninger er og var indlysende og det må du også holde de agerende, projektmagerne til regnskab for.

At ulandsbefolkninger er af mere eller mindre anden race er det vigtigste hængsel dette fornuftstidige projekt hænger på, fordi henvisninger til fornuft og menneskelighed kan affejes med racismestemplinger.

Ekstreme handlinger kræver, for at kunne beskrives, brug af stærke ord - og indvandringen til Vesten fra 1965 og frem er ud fra alle involverede vidensområder ekstrem  - uden fortilfælde og med overvejende negative erfaringer fra det, der ligner mest.

Det er bare igen lykkedes venstrefløjen at få fremstillet en utopisk og ikke-eksisterende tilstand som, 'det der er tilfældet' og tilsvarende at fremstille realisme som noget 'der vil ødelægge det gode vi har' - en del af denne fremstilling er retorik med verdenskommunisme som implicit præmis.

Jeg har så sent som idag læst et debatindlæg, der taler om at 'alle mennesker i et samfund har brug for....' og det samfund han taler om her er 'planeten jorden' og han ser det så som Norges (skift selv land, findes overalt) ansvar at 'alle mennesker' får de ting.

Det mest vanvittige i den opfattelse er at, mens der ingen mulig måde er, hvorpå de mange menneskers problemer kan løses ved at de flytter til Europa kunne de ressourcer vi her bruger på indvandring faktisk have en realistisk chance for at gøre en afgørende positiv forskel på de steder, hvor folk lever.  - Det virker bare ikke til at have den store interesse hos de store menneskevenner og det sår tvivl om deres motiver. Også i det tilfælde er det racismen, de søger at dække sig ind under - 'nåe, så du vil ikke have det rene ariske blod opblandet' og andre nazismeallusioner - det er en forskydning venstrefløjen ikke ville kunne klare sig uden.

I en saglig debat står de sig dårligt.

#208

Multikulturister i denne sammenheng defineres som alle som deler den vestlige verdien at vi skal behandles som enkeltindivider.

Du må da vide og indse at dette ikke er tilfældet - vi behandler folk efter bl.a. land og verdensdel og etnisk og religiøs gruppe og meget andet - alt andet er praktisk, ressourcemæssigt utopisk. De famlende forsøg på en definition, vi har set, er heller ikke som du siger - netop gruppetilhørsforholdet er centralt i den udtrykte ideologi og det kommer i strid med dit princip.

Et mere relevant aspekt ved multikultur er at den frakender enhver oprindelig befolkning enhver identitet og de dertil hørende rettigheder og beskyttelse. I det omfang multikultur søges etableret med forskellige etniciteter som deltagere, vil der altså efter venstrefløjens racismedefinition være tale om et racistisk overgreb.

Kommentar #225

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

`Hvorfor niholder Anfindsen på dette begrepet, når det er viden kjent at dette er et (negativt) verdiladet begrep (som gir assosiasjoner) og at det IKKE er et gangbart vitenskapelig begrep?

Formentlig som følge af en større tiltro til sine medmenneskers tilbøjelighed til sandhed frem for social accept, end denne tiltro kan bære.

Såvidt jeg kan se, kunne man ligeså godt bruge 'etnicitet', der er et bredere begreb - et konklomorat af egenskaber som biologi, kultur, sprog, religion, traditioner, vaner... - den samling af egenskaber, der er aktive i dynamikken i forbindelse med interaktion mellem grupper og individer af mennesker.

Alt dette selvsagt helt for egen regning.` (Ferling)

Ja, jeg pekte på `etnisitet` - slik som du (nå) også gjør.

Nå er det jo sånn at `sannheten` er omdiskutert når det gjelder `raser`. Og slik det har fått betydning i Europa, dessverre, og hvordan det har blitt brukt i USA, så må man skille mellom disse to betydningene. Det som feller Anfindsen er at han bruker `rase` i forbindelse med `problemer som har løsning i at enkelte grupper av mennesker (de som har en rase som er noe underlegen IQ messig og ikke passer til f.eks. arbeidsmarkedet i europeiske land, ikke bør slippe (særlig) inn.) I tillegg så unnlater Anfindsen å nevne at politikken har betydning. Det eneste poenget han har, som jeg ser, er kanskje at Sverige har valgt en høyrestyrt regjering fordi de ikke vil bruke penger på sosialkonstruktive tiltak for de nederst på rangstigen. Som han siterer: alt avhenger av foredrene. Og jeg legger til: er de håpløse så blir barna håpløse. Klassisk høyre-tenkning noe som er med på å inspirere til den tenkning som Anfindsen legger for dagen.

Jeg kan heller ikke se at Ferling har bevist at det er mer sannsynlig at raser blir ansett som et godt vitenskapelig begrep enn at det ikke blir ansett (blant forskere) som det. Jeg har, utrolig nok, forklart den nære historie til `raser` i Europa, enda så gjør Ferling et poeng ut av den europeiske union. Det fører likevel ikke til at `rase` begrepet blir mer korrekt og det endrer heller ikke at `etnisitet`fortsatt er et alternativt - og bedre uttrykk.

Ja, en må anstrenge seg hvis en flytter eller flykter til et helt annet land. En må lære samfunnet å kjenne, en må lære seg språket osv. Men jeg synes ikke at det skal legge en demper på samfunnsengasjement f.eks. - i de tilfeller hvor en mener at den norske stat prioriterer feil så skal en innvandrer og kunne føle at en kan ytre seg skarpt (uten selvfølgelig å bryte lov om trusler etc.). Jeg vil ikke sette høyere krav til innvandrere enn det jeg setter for meg selv. Men for at det skal gå godt med integreringen så trengs det aktiv politikk. Diskusjonen om hva innvandring koster har gått en stund nå. Det er selvsagt et politisk standpunkt hvis en ikke vil at innvandring skal koste noe og vica versa. Til `alle` tider så har det vært fattigstrøk og rikmannsstrøk. Ja, mennesker er rare sånn. Men i likhet med Gule så mener jeg at det er et par egenskaper hos mennesket som det bør kjempe imot. F.eks. det er naturlig for mennesker å ville lyve også. Men det forsøker vi å la være. Jeg har lært for lenge siden, og det har ligget for meg, å IKKE respondere så til innskytelser av `biologisk` art som gjør at jeg føler mer tilhørighet o.l. til de som likner meg selv. Jeg tror derfor heller ikke på `medmenneskers tilbøyelighet til sannhet`om raser som du beskriver det. Jeg ville uansett ikke politikk ut av det.

      

Kommentar #226

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Interessant innspill fra Tyvand

Publisert rundt 8 år siden

Kommentaren Finnes gule mennesker i Gules verden? fra professor ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Peder Tyvand (utdrag):

Lars Gule lever i en lett fargeautistisk verden hvor det ikke er lov å se forskjell på gule, røde, hvite, brune og svarte mennesker. I Gules realitetsfiltrerte konsensus-verden kan vi bli «klassiske rasister» bare ved å stille visse spørsmål:

Er vestafrikanere dyktigere til å løpe raskt enn andre menneskeraser? Er østafrikanere dyktigere til å løpe langt enn andre menneskeraser? Er afroamerikanere dyktigere utøvere av rytmisk musikk enn andre menneskeraser? Er hvite europeere dyktigere billedkunstnere enn andre menneskeraser? Er østasiater dyktigere i gymnastikk enn andre menneskeraser? Er jøder dyktigere i naturvitenskap enn andre menneskeraser?

Enda verre blir det om vi vinkler slike spørsmål negativt:

Er folk fra de britiske øyer mer utsatt for å få hudkreft enn andre menneskeraser? Tåler kinesere melk dårligere enn andre menneskeraser? Har arabere mer aggressivt gemytt enn andre menneskeraser? Er vestafrikanere svakere i matematikk enn andre menneskeraser?

Det er ikke våre svar på slike spørsmål som stigmatiserer oss. Bare det at vi stiller dem, er mer enn nok. Gule drar rasisme-kortet når vi stiller spørsmål av denne typen. Gule mennesker finnes egentlig ikke for Gule.

Les Tyvands kommentar i sin helhet her.

For ordens skyld: Tyvand er kjent som en hard kritiker av darwinismen, og det er bare en minoritet blant fagfolk som er enig med ham på det området. Det forhindrer ikke at han som mangeårig professor ved UMB vet mye om biologi. Og utvilsomt svært mye mer enn Gule.

Kommentar #227

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Bukser

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Nei, slett ikke. Jeg koser meg over å ha nappet buksene av Haug. Han står nå avkledd tilbake som en bløffmaker/tullebukk. Som slett ikke vet noe som helst om noe som helst.

Er du rar? Står Haug "avkledd tilbake som en bløffmaker/tullebukk"? Er det sakelig å hevde at Haug "slett ikke vet noe som helst om noe som helst"?

Men siden du tror du har "nappet buksene av" ham, syns jeg du skulle sjekke ut dine egne bukser. Det lukter som om de er fulle av dritt. Bare en velmenende opplysning...

 

Kommentar #228

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Bjørn Stærk: Migrasjonens umuligheter

Tak for henvisning - jeg har tidligere læst adskilligt af Stærk på Minerva og det er som regel interessant og substantielt og har ofte også nye vinkler, der som her bidrager til at etablere en saglig tilgang til vanskelige emner.

Kommentar #229

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Elisabeth Hoen - #225

Man kan have forskellige meninger om, hvorvidt indvandrere også skal kunne arbejde - jeg tror at skal man have indvandring er man som minimum nødt til at følge f.eks. Canadas eksempel, hvor man skal dokumentere at man har evner på arbejdsmarkedet. Alt andet vil med tiden gøre os til ulande eller en mellemting som Mexíco eller Brasilien - eller måske mere nærliggende, Balkan eller Libanon.

Politikken mener jeg det er svært at tro kan have betydning. Der er jo indvandret flere grupper i alle europæiske lande med ret forskellige politikker og alligevel er der et udpræget ensartet mønster i den måde indvandrerne reagerer på - for så vidt også udenfor Europa. Det tyder efter almindelig logik på at problemerne er centreret hos indvandrerne.

Jeg mener det bliver skævt at betegne Sverige som 'højreorienteret' - det er et af de mest lige og socialdemokratiske lande i Verden. Det er rigtigt at de er ved at nedmontere deres velfærd, men det er p.gr.a. indvandringen - socialdemokraterne ville have gjort det samme, det gør de i Danmark for tiden, for der er ingen andre muligheder og det er forøvrigt dikteret fra EU.

Nej, jeg har ikke 'bevist' at begrebet 'race' hos mennesker er alment anderkendt blandt forskere, men jeg har vist et eksempel på, hvorfor det er sådan - nemlig at man fra magtens side har tilkendegivet at den slags ønsker man ikke. Vi ved også at det kan føre til alt fra karrierestop og social deroute til dødstrusler og et liv under jorden. En manglende udtrykt konsensus er derfor en selvfølgelighed og siger ikke noget om fagets status på området. Denne status er for folk med bare nogenlunde biologisk indsigt indlysende at de officielle 'videnskabelige' 'meninger' ihvertfald er forkerte.

Det burde være til at forstå at det bærer ringe vægt at henvise til at noget, som det er 'forbudt' at udtrykke, ikke er udtrykt.

Jeg kan ikke se, hvordan henvisninger til nazismen kan være et argument imod at forholde sig fornuftigt til indvandring. De to ting er jo da helt forskellige. Modstand imod indvandring er mildest talt ikke ekpansivt - det er til gengæld indvandring. Det var måske snarere indvandringens legitimitet, der trænger til at kigges efter i sømmene.

EU modarbejder ikke et nyt Holocaust - tværtimod gør de alt, man kunne komme i tanke om, hvis man ønskede at gentage det. EU's handlinger udgør mere en slags kollektiv racistisk straf og opdragelse af europæerne.

Jeg mener det bryder med grundlæggende menneskelige normer ikke at stille højere krav til nyankomne. Sådan er og har det altid været alle steder i Verden - lande, lokalområder, arbejdspladser, foreninger, uformelt samvær og samarbejde...

Ja, der har altid været rige og fattige. Det særlige idag er at de rige er de venstreorienterede og at de laver indvandring, men forlanger at bevare deres fordelagtige position i det socioøkonomiske hieraki og lade de mindrebemidlede betale både de økonomiske og de menneskelige omkostninger ved deres indvandringsprojekt, mens de selv pudser deres godheds glorie og fordømmer som racistiske klageråbene fra dem, det går ud over.

Således er dagens skinhellige venstreorienterede spidsborgerskab en del mere foragteligt og falskt end tidligere tiders borgerlige borgerskab.

Det er klart at mennesker i samfund tilpasser sine naturlige tilbøjeligheder, impulser osv. og at det er helt nødvendigt og ønskeligt for alle, men det er jo også kendt at denne tilpasning er en byrde, som Freud skrev en bog om, 'Kulturens Byrde' og at det moderne samfund pålægger sine borgere en betydelig grad af stress - som jeg jo så mener man skal passe på med ikke at få op på et niveau, hvor mennesker begynder at blive syge eller opføre sig destruktivt på det individuelle plan eller der opstår sociale patologier af den art, der især er udbredt i meget heterogene samfund.

Du har så en sag, hvor du søger at ignorere visse stressfaktorer - tja, det gør man jo ofte, når man har en sag, men det kan give bagslag, hvis sagen var misforstået. Det er jo derfor vi har vores 'fornemmelser' o.l. - en rent intellektuel levevis, kan nemt være ude af trit med realiteterne. Vi har brug for alle vores fakulteter.

Den sandhed jeg talte om havde ikke at gøre med reaktioner, men om fakta overfor PK. Hvordan du vælger at søge at reagere eller, hvilke politiske meninger du har i den her forbindelse er et helt andet emne.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere