Guttorm Ihlebæk

10

Tapte saker

Publisert: 11. feb 2010

I debatten etter Inger Lise Hansen's utspill har programledere og journalister spurt: men den saken er jo tapt, underforstått: ingen vits for et politisk parti å kjempe for tapte saker.

Abortsaken er tapt. Norsk lov gir alle kvinner rett til å fjerne påbegynt liv.  Ingen vits å forsøke å endre dette!

Ekteskapet som en institusjon mellom kvinne og mann, i pakt med elementær biologi og bibelske idealer, er forlatt av alle fra Høyre til Venstre, fra Ap til SV. Bare å gi opp! 

Israel, EU og Vinmonopol kan man mene hva man vil om, og Krf får kjempe seg videre her.

Men hvem skal kjempe for de tapte sakene?

Krf's 2. nestleder vil ikke lenger kjempe for det klassiske ekteskap, og hva mon hun mener om å kjempe for tusenvis av menneskeliv i mors liv?

Vi trenger et parti for "de tapte saker". Vil Krf være et slikt parti?

Kommentar #1

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Kystpartiet

Publisert over 11 år siden

Du har jo Kystpartiet. Politikkens vinder kan fort snu.

Dagens tapere kan bli morgendagens vinnere.

Kommentar #2

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Fargefjernsyn!

Publisert over 11 år siden

Du glemte nevne kampen mot fargefjernsyn! (:

Kommentar #3

Svein Værnes

1 innlegg  15 kommentarer

Re.Tapte saker

Publisert over 11 år siden

Det er vel nettop på slike områder Krf skulle skille seg ut fra andre partier, istedet for å forsøke å etterligne. Etterligning av andre kan fort endre seg fra tapte saker til tapt parti. Hvor skal nye velgere komme fra når vi ligner på alle andre? Hvorfor skulle velgere bytte til KrF? Om noen få skulle gjøre et slikt valg, hvor trofaste vil de være?

Kommentar #4

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Sannhet og rett er ingen tapersaker

Publisert over 11 år siden

Du peker på noe viktig, Guttorm.

Å oppheve slaveriet var en tapt sak i tiår etter tiår, men omsider lyktes William Wilberforce og andre utrettelige idealister.

Hvis vi kjemper på lag med det som er sant og rett, er saken aldri tapt.

Når ørneunger er fredet i morens reir, kan det ikke være rett at barnet i mors liv er fredløst.

Når Gud selv og naturen og alle kulturer har vernet om trekanten mor-far-barn, blir det på sikt mye ulykke av å eksperimentere med alt mulig annet.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Bra

Publisert over 11 år siden

Viktig innlegg Guttorm. Jeg følger ditt hovedargument; nemlig at man ikke bare må gi opp når en sak er "tapt". Det er vel flere av oss som har tenkt på dette, men det er flott at du tar det opp. Asbjørn går inn på noe viktig og sier; "Når ørneunger er fredet i morens reir, kan det ikke være rett at barnet i mors liv er fredløst". Det minner meg om en linje fra den kristne amerikanske gruppen Casting Crowns' frase i en sang; "save the trees and kill the children" (når de synger om hvordan nye tanker i USA som vil bryte ned kristne verdier som f eks livsvernet for det ufødte barn). Vi må kjempe videre for disse "tapte" sakene slik at det blir "gjenvunne" saker. Magnus

Kommentar #6

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Rett skal være rett...

Publisert over 11 år siden

Det var SV som kjempet i mot fargefjernsynet.

SV ville forby glassfiberski også.

Kommentar #7

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Tapere og vinnere

Publisert over 11 år siden

Vinnere er dem som aldri stikker fra taperne. KrF er et verdiforankret parti, som må sloss også når vi er i mindretall og motvinds. Vi sloss ikke primært for folk flest, men for dem som trenger det mest. Og da blir vi neppe størst noen gang. Men det ser vi stort på.

Politikk er det muliges - og det umuliges kunst. For oss viser historien mange seire, selv om vi er små, men også mange tapte slag. Men tapte slag er ikke nødvendigvis tapte saker. Ideer og verdier kan ikke nedkjempes med flertall eller hærmakt. Dommeren har ikke blåst av kampen, selv om noen blåser av oss. Det er godt å være verdiforankret, da tar ikke vinden så lett tak i oss.

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Sannhet og rett er ingen tapersaker

Publisert over 11 år siden
11.02.10 kl. 22:43 skrev Asbjørn Kvalbein:

Du peker på noe viktig, Guttorm.

Å oppheve slaveriet var en tapt sak i tiår etter tiår, men omsider lyktes William Wilberforce og andre utrettelige idealister.

Hvis vi kjemper på lag med det som er sant og rett, er saken aldri tapt.

Når ørneunger er fredet i morens reir, kan det ikke være rett at barnet i mors liv er fredløst.

Når Gud selv og naturen og alle kulturer har vernet om trekanten mor-far-barn, blir det på sikt mye ulykke av å eksperimentere med alt mulig annet.

Det triste er at dere sloss for slaveriet (diskriminering mot homofile og andre som ikke deler deres tro).

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Tapere og vinnere

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 00:28 skrev Odd Anders With:

Vinnere er dem som aldri stikker fra taperne. KrF er et verdiforankret parti, som må sloss også når vi er i mindretall og motvinds. Vi sloss ikke primært for folk flest, men for dem som trenger det mest. Og da blir vi neppe størst noen gang. Men det ser vi stort på.

Politikk er det muliges - og det umuliges kunst. For oss viser historien mange seire, selv om vi er små, men også mange tapte slag. Men tapte slag er ikke nødvendigvis tapte saker. Ideer og verdier kan ikke nedkjempes med flertall eller hærmakt. Dommeren har ikke blåst av kampen, selv om noen blåser av oss. Det er godt å være verdiforankret, da tar ikke vinden så lett tak i oss.

Alle partier er verdiforankret. KrF skårer bra etter mitt syn på ting som psykisk helse og u-hjelp, men svært dårlig på religionsfrihet, rettigheter for homofile m.m. Verdiforankret er tomme ord, og i stor del selvskryt. Det viktige er HVILKE verdier.

Hansen ser ut til å ha respekt for andre mennesker, toleranse for ulliketer til tross for at mulige uenigheter. Det ER verdier det.

Kommentar #10

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

"TAPTE SAKER" - et ideologisk trick

Publisert over 11 år siden

Å henvise til "tapte saker" er et slående politisk argument. Ingen vil kjempe for dem. Men hva som er "tapte saker", er ikke så enkelt å avgjøre. Spørsmålet kan døftes på flere nivåer. Selvsagt kan en sak være tapt innen en bestemt tidsperiode, innen gitte kulturelle ramme osv. Men det som opptar meg er den ideologi som kommer til uttrykk ved uttrykket: en tapt sak. Som oftest ligger er bestemt historiesyn bak. En vinnersak har "den historiske utviklling" på sin side, dvs. at den samsvarer med den bestemt en politisk-kulturell utopi. "Fri abort" samsvarer med den liberale sekularistiske ideologi. Det samme gjelder den nye ekteskapsloven. Å kjempe mot slikt er å melde seg inn i taperlaget. Nå ser jo enhver at kampen mot den ødeleggelse av miljøet som følger med vår moderne kultur, er en tapt sak før kampen er kommet i gang. Stadig går man på enkeltnederlag. Dvs. innen den historisk-kulturelle kontekst som er etablert ved liberalt demokrati, kapitalisme og industriell revolusjon, er miljøkampen en tapt sak. Likevel fortsetter man denne kampen, først og fremst fordi man ønsker en jusert forlengelse av vår egen livsform. Legger man det sekularistiske historiesyn/darwinimsen til grunn, så er naturhistorien uten mål og mening. Menneskeartens overlevelse er med andre ord naturhistorisk likegyldig. På en rekke andre felt ser vi tapte saker: narkotikaondet, fattigdomsproblemet osv. Å erklære en sak som tapt, er en politisk-ideologisk markering. Det kan også vinnersakene være. Da Hitler kjørte frem antisemitisme og jødehat som avgjørende for nazismen, hadde han funnet en skikkelig vinnersak. Det er utrolig hva han greide å få til med folkeflertallet, samfunnseliten i ryggen. Det er noe å tenke over.    

Kommentar #11

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Religionsfrihet

Publisert over 11 år siden

Morten C, du vet vilke verdier vi snakker om i KrF, ellers har du vel ikke våget å kritisere oss på dette grunnlag?

Men når du mener vi gjør det dårlig på religionsfrihet, markedsfører du dårlig kjennskap til KrF. Begrunn!

Kommentar #12

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Religionsfrihet

Publisert over 11 år siden

Odd Anders, ytringsfriheten og trosfriheten er intimt knyttet sammen. Måten dere behandlet ytringsfriheten og Vebjørn Selbekk står til stryk. Dere snakker alt for mye om dialog og respekt for religioner, og på samme måte som i retorikken til Jonas Gahr Støre, blir dialogen for dere viktigere enn sannhet og rettferdighet, og dette går faktisk utover trosfriheten. Religionskritikk og apologetikk må være legitime virkemidler for kristne som vil forsvare troen sin, og da må det være tillatt å sette kritiske søkelys på den såkalte profeten Muhammed og hans liv. Heldigvis er det i alle fall noen i KrF som nå ser at retorikken til Bondevik gikk alt for langt, og utspillet fra Aud Kvalbein i dag er gledelig. Det eneste partiet som uten forbehold har beskyttet ytringsfriheten, og dermed også trosfriheten er FrP.

12.02.10 kl. 15:57 skrev Odd Anders With:

Morten C, du vet vilke verdier vi snakker om i KrF, ellers har du vel ikke våget å kritisere oss på dette grunnlag?

Men når du mener vi gjør det dårlig på religionsfrihet, markedsfører du dårlig kjennskap til KrF. Begrunn!

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Religionsfrihet

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 15:57 skrev Odd Anders With:

Morten C, du vet vilke verdier vi snakker om i KrF, ellers har du vel ikke våget å kritisere oss på dette grunnlag?

Men når du mener vi gjør det dårlig på religionsfrihet, markedsfører du dårlig kjennskap til KrF. Begrunn!

Jeg vet hvilke verdier dere snakker om i KrF, jeg vet også hvilke verdier FrP har, H, V, AP, SV. Jeg ser ikke på KrF som verdipartiET. Bare ett parti med noen verdier, på linje med andre partier.

Religionsfrihet - RLE, bordbønn i skolen, formålsparagraf. Når jeg ser på KrF sine sider så står det mye om friskoler etc som beskytter kristen religionsfrihet. Når det gjelder andres trosfrihet så gjelder det andre regler, for da er kultur osv så viktig at man må leve med en særbehandling.

Du kan sikkert selge ditt budskap til kristne, sikkert også til noen andre, men jeg vet godt hvordan jeg opplever deres tros'frihet'.

Kommentar #14

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Polarisering

Publisert over 11 år siden

Kristian K, du skriver som om politikere skal være forkynnere av den sanne tro. Politikere kan sloss for trosfriheten og ivaretakelsen her hjemme - og ute - og løfte frem den kristne kulturtradisjonen, samtidig som man respekterer andres. Det lar seg faktisk kombinere.

Det er vel bare Frp-ere som jeg har hørt stiller dialog opp mot sannhet og rettferdighet. Jeg betrakter det som en stygg insinuasjon.

Mens KrF både har sloss for ytringsfrihet og trosfrihet - og dialog, har Frp`s bidrag vært polarisering og stigmatisering av grupper. Dialog, som også jeg praktiserer, handler ikke om overtalelse til tro eller kulturindoktrinering, det handler om bygging av vennskap og respekt og fjerning av fordommer, - og på dette grunnlag også kunne kritisere, f.eks. i forhold til menneskeretter.

Forøvrig vil jeg forsvare retten til å tegne og trykke hva man vil, men ikke alt gagner. Det tror jeg også er god KrF-politikk. Der andre vil polarisere kan KrF bygge broer. Den som selv ser verdien av sin tro, kan i trygghet vise romslighet for andres, også når du får han som nabo.

Kommentar #15

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Bomskudd

Publisert over 11 år siden

Det var det jeg skjønte, Morten C, du visste ikke hva du kritiserte. La meg ta et par av dine misforståtte eksempler:

Formålsparagrafene sikrer religionsfriheten også. både i skoler og barnehage. Og du burde vite at KrF har stått fremst i kampen for at IKKE BARE KRISTNE, MEN ALLE, kan ha utvidet formålsparagraf i barnehagene, at foreldreretten gjelder og praktiseres i barnehagene uansett formålsparagraf, - og at alle kan få danne sin egen friskole. Det er religionsfrihet i praksis. Og da forsvarer vi f.eks. også muslimers rett til skoler, barnehager og moskeer. Og dersom ateister vil ha sin egen skole.

Bordbønn på skoler er vel en sjeldenhet. Da må du mene private skoler. Og om du mener offentlige skoler, må det i så tilfelle være noe INGEN tvinges til. Forkynnelse på skolen vet du ikke er tillatt.

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: Bomskudd

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 20:57 skrev Odd Anders With:

Det var det jeg skjønte, Morten C, du visste ikke hva du kritiserte. La meg ta et par av dine misforståtte eksempler:

Formålsparagrafene sikrer religionsfriheten også. både i skoler og barnehage. Og du burde vite at KrF har stått fremst i kampen for at IKKE BARE KRISTNE, MEN ALLE, kan ha utvidet formålsparagraf i barnehagene, at foreldreretten gjelder og praktiseres i barnehagene uansett formålsparagraf, - og at alle kan få danne sin egen friskole. Det er religionsfrihet i praksis. Og da forsvarer vi f.eks. også muslimers rett til skoler, barnehager og moskeer. Og dersom ateister vil ha sin egen skole.

Bordbønn på skoler er vel en sjeldenhet. Da må du mene private skoler. Og om du mener offentlige skoler, må det i så tilfelle være noe INGEN tvinges til. Forkynnelse på skolen vet du ikke er tillatt.

Du er for friskoler slik at du kan ha kristen formålsparagraf, men der du ikke får bestemme helt, så tar du det du kan. det er ikke frihet. Den offentlige skole skal være nøytral.

Bordbønn. Ingen tvinges? Det skal ikke forekomme.

Forkynnelse. Du mener besøk til kirken? Joda, det er det og det støtter KrF.

Jeg _ tror _ at det du mener er at du ikke helt ser problemet vi andre har med din tolkning av trosfrihet. Det betyr ikke at vi ikke vet hva vi snakker om.

Kommentar #17

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Polarisering

Publisert over 11 år siden

Odd Anders, jeg er på ingen måte mot dialog, men dialog for dialogens egen skyld  er en dialog uten substans. Jeg har også muslimske venner, og jeg kan ha en god dialog med dem. Det som bekymrer meg er KrF, Dnk og mange andre som ikke er klare på egne verdier når de går i dialog. Dette er en selvutslettende form for dialog. Vi må fremholde ytringsfriheten som den viktigste universelle rettigheten. Når vi har full aksept for ytringsfriheten, har vi også de beste forholdene for dialog. Jeg kan ikke se at FrP har polarisert noen folkegrupper, men de har sagt at noen universelle verdier gjelder alle.

Og dialogkunstene dine mot politiske motstandere som FrP kunne kanskje vært bedre? Du har en voldsom retorikk mot dem. Møter du kanskje deg selv i døra? Eller vil du at KrF skal gifte seg med Jens? Dere står selvfølgelig fritt til å gjøre det, men det blir uten meg og mange, mange andre.

Kommentar #18

Odd Anders With

54 innlegg  314 kommentarer

Usant

Publisert over 11 år siden

Til Morten C:

Du snakker usant om min motivasjon for å ha friskole. Jeg kunne selv valgt det, men valgte off. skole. En menneskerett og foreldrerett og trossfrihet dette å få velge. Vi har støttet friskoler både av religionsfrihetsgrunner og retten til å ha pedagogiske alternativ. Du bør la være å skyte når du ikke har krutt.

Du påstår at det er bordbønn i skolen, så sier du at det ikke skal forekomme, og så blander du sammen privat og off. skole. For noe rot.

De som vil må få kunne gå i kirken og se om du snakker sant om hvor farlig det er. Du og dine barn har rett til et alternativ. Men du vil nekte andre en frihet du ikke velger selv. Det er autoritært, så da snakker du uten kraft når du kritiserer noen for ikke å håndtere religionsfrihet.

Din markedsføring av "nøytralitet" er et ateistisk overgrep, fordi du fjerner verdier som er demokratisk valgte - for et flertall - og fritak for et mindretall.

Hvor er din ideologi, ut over at du vil lure noen til å være "nøtral"?

Kommentar #19

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE:

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 08:19 skrev Bernt Torvild Oftestad:

Å henvise til "tapte saker" er et slående politisk argument. Ingen vil kjempe for dem. Men hva som er "tapte saker", er ikke så enkelt å avgjøre. Spørsmålet kan døftes på flere nivåer. Selvsagt kan en sak være tapt innen en bestemt tidsperiode, innen gitte kulturelle ramme osv.

Ja, godt poeng. Jeg ser at resten av innlegget også er godt, men vil kommentere disse første linjene. En lur måte å møte dette på - fra kristent hold - er kanskje å tenke som så at; dersom en så ekstrem reform som ekteskapsreformen kunne bli vedtatt - ja, så kan man i alle fall klare å reversere denne reformen tilbake til normalen. Vi må ta utfordringen med et glimt i øyet. Mvh Magnus

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere