Svein Nyborg

86

Hva er sannhet?

Publisert: 31. mai 2013

Er det sant når det er vitenskapelig bevist uavhengig egen erfaring?

Eller er det uavhengig bevis sant dersom du erfarer det?

Er sannheten en doktrine som mange nok stiller seg bak, el er sannheten en tilstand noen få har oppnådd.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Ingen har bare ett svar som er uangripelig hevet over alle til alle tider. Vi må leve med at alt endrer seg og er gjenstand for stadig ny forskning. 

Jeg drikker kaffe og ringer i mobilen hver dag, også de dagene hvor det ikke er klokt. For sikkerhets skyld spiser jeg gulerøtter, men bare inntil videre, før det også blir usunt. Det vil være synd å gå glipp av gleden ved gulerøtter bare fordi det kan bli usunt på tirsdag, men sunt igjen på torsdag. Jo mer vi vet jo mindre sikre blir vi. I fremtiden vil enda flere vite enda mer om stadig mindre emner. Lykkelig den som klarer å bane seg en vei gjennom kunnskapsmylderet og finne fred med sitt.  

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Er det sant når det er vitenskapelig bevist uavhengig egen erfaring?

Eller er det uavhengig bevis sant dersom du erfarer det?

Er sannheten en doktrine som mange nok stiller seg bak, el er sannheten en tilstand noen få har oppnådd.

Sannhet er det som stemmer over ens med hva som faktisk er.

Ingenting er vitenskapelig bevist. Men vitenskapen avdekker virkeligheten og beskriver denne på en stadig bedre måte. Og det er egentlig nok, "stadig bedre" betyr at beskrivelsene stadig nærmer seg sannheten. Mer trenger vi ikke.

Innen logikken og matematikken kan vi ha derimot ha sannheter. 2+2=4 er en sannhet. A fører til B og B fører til C medfører at A fører til C. Det er også sant.

En er erfaring er en erfaring, og det er sant. Mer sannhet enn det kan ikke erfaringer gi.

Noen presenterer en doktrine som sannhet. Det er politikk.

En tilstand av sannhet? En slik tanke gir ingen mening for meg. Hva skulle det innebære?

Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg drikker kaffe og ringer i mobilen hver dag, også de dagene hvor det ikke er klokt. For sikkerhets skyld spiser jeg gulerøtter, men bare inntil videre, før det også blir usunt. Det vil være synd å gå glipp av gleden ved gulerøtter bare fordi det kan bli usunt på tirsdag, men sunt igjen på torsdag. Jo mer vi vet jo mindre sikre blir vi. I fremtiden vil enda flere vite enda mer om stadig mindre emner. Lykkelig den som klarer å bane seg en vei gjennom kunnskapsmylderet og finne fred med sitt.

Du snakker om handliger og viten, finner vi sannheten i slikt??
Enn om Sannhet er en oppnåelig tilstand, en mennesketype vi kan utvikle oss til, er ikke alt under utvikling?

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
En tilstand av sannhet? En slik tanke gir ingen mening for meg. Hva skulle det innebære?

En tilstand der vi oppfatter langt mer enn våre begrensede sanser kan :-)

Trommehinnene dine oppfatter bare et smalt spekter av alle lydbølger, hornhinnene ser bare en strime lys i forhold til alle frekvenser, utvikler vi sansene til å motta mer vil "sannheten" vår bli sannere.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Du snakker om handliger og viten, finner vi sannheten i slikt??
Enn om Sannhet er en oppnåelig tilstand, en mennesketype vi kan utvikle oss til, er ikke alt under utvikling?

Jeg tror ikke at vi noen gang finner det ene og allmenngyldige svaret på alt og som blir stående for resten av tiden. Sannheten har alltid forandret seg og slik vil den fortsette å forandre seg. 

Hvis du vil inn på en religiøs bane kan jeg svinge meg opp til å si at bare Gud har Svaret, men for menneskenes del vil det alltid være svar som er skritt på veien og aldri mer enn det.

All menneskeforstått sannhet er derfor skrevet i sand. 

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du vil inn på en religiøs bane kan jeg svinge meg opp

Enn om vi holder religion utenfor og evolver ihht skapertanken, vil vi ikke da komme nærmere og nærmere vårt (virkelige) mål, bli sannne mennesker??

Hvorfor ikke oppsøke årsaken heller enn å leve i stadig skiftende resultat, energi er som kjent uforanderlig mens dens ulike uttrykksformer er i stadig endring.

Sannhet er vel en tilstand og ikke ord som beskriver ulike (religiøse) opplevelser?

Kommentar #7

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
vil vi ikke da komme nærmere og nærmere vårt (virkelige) mål, bli sannne mennesker??

Hvorfor er vi ikke sanne mennesker? - har vi egentlig noe valg.

Forøvrig er det vel ingen motsetning mellom betraktningen "en erfaring er en erfaring og det er sant" og at en kontinuerlig strøm av disse erfaringene er min sannhet?

Hvorvidt relasjonell deling av disse erfaringene kan frembringe kunnskap og eventuelt viten, er vel avhengig av en enighet om metode.

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Loven om likevekt

Publisert rundt 8 år siden

Du stiller spørsmål som krever en viss "undren" ;-) Jeg ser at jeg har endt opp veldig nær APedersen med at det må være matematikken som ligger nærmest begrepet sannhet?

Og når jeg ser på hans ligning: 2+2= 4  så uttrykker denne ligningen en ballanse. Kanskje er det slik, at vi mennesker må innse at også våre live og alt liv på jorden må finne denne ballansen i oss selv og med hverandre? Og at vi med denne tilnærmingen nærmer oss begrepet "Enheten i Gud"? Som også må være basert på en tilstand med ballanse mellom de motsatte energier som finnes i oss (yin og yang /feminin -maskulin) ?

Kanskje er det da "loven om likevekt" som er den grunnleggende SANNHET som finnes i hele skaperverket? Og at alt som vi forbinder med moralske lover, er lover som vil forsøke å opprettholde denne sunne ballansen? Det forklarer jo også "nye åpenbaringer", når den gamle læren har mistet essensen og kraften?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Falske og sanne

Publisert rundt 8 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er vi ikke sanne mennesker?

Forestillingen om at vi er falske mennesker kommer fra oppdagelsen av at vår kropp er en avgrenset boks med fem "hull" hvorigjennom vi mottar informasjon fra virkeligheten. Våre øyne, ører osv er overspent med hinner som settes i bevegelse av ulike vibrasjoner/bølger, desse omdannes til elektrokjemiske signaler som hjernens programvare tolker til vår verden. Programvaren er betinget av kvaliteten på tidl læring, vi oppfatter ikke mer enn det vi allerde har fått lære finnes, dette begrenset av det smale spekter av vibrasjoner våre membraner kan oppfatte. Alt er relativt.

Sanne mennesker har oppdaget sin begrensning og utviklet en utvidet sans, de oppfatter større bredde av lys, lyd, smak, lukt og berøring, de har sine begrensede fysiske sanser intakt, men i tillegg en sensorisk evne til å "se", "smake" og "høre" mer av den omkringliggende energien i skapelsen, de ser mer av helheten og balansen i naturen.

De falske velger mellom godt og ondt, de sanne avdekker at all kraft og dens effekt er funksjonell og utviklende.

Vi er ikke sanne fordi vi ikke ser hele bildet.

Er vi enige om at vi er falske og ønsker sannhet kan vi koble oss sammen og motta hverandres verdenener, bildet vil da utvides.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Kanskje er det da "loven om likevekt" som er den grunnleggende SANNHET som finnes i hele skaperverket? Og at alt som vi forbinder med moralske lover, er lover som vil forsøke å opprettholde denne sunne ballansen?

Morrallover oppfatter jeg som falskneri; vi forsøker å forbedre våre liv ved ulike anstrengelser, vi ønsker å nyte mer og derfor oppfører vi oss etter egendefinerte morrallover, vi velger noe som godt og avskyr annet som ondt. Slike lover flytter seg stadig.

Så langt jeg kan se oppnås et nivellert liv (loven om likevekt) ved annullering av vår nytelsessyke, vi lar altet styre oss hvor egoismen blir underordnet, selvsagt umulig om vår falske verden oppfattes sann. Loven om likevekt er ubevegelig, den er balansert.

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Morrallover oppfatter jeg som falskneri; vi forsøker å forbedre våre liv ved ulike anstrengelser, vi ønsker å nyte mer og derfor oppfører vi oss etter egendefinerte morrallover, vi velger noe som godt og avskyr annet som ondt. Slike lover flytter seg stadig

Nå tenkte ikke jeg på dette som "egendefinerte morallover", men den "konsensus" som religionene selv har vist til når de har gitt sin veiledningen i etiske og moralske spørsmål til sine tilhengere opp gjennom tidene?

:-)  Mette

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
men den "konsensus" som religionene

Kan du definere religion?

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Definere religion?

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Kan du definere religion?

Jeg kunne jo slått opp og funnet en akseptert definisjon, men prøver meg på min egen.

Religioner har oppstått som en følge av nye åpenbaringer først og fremst. Dette i henhold til den høyeste kunnskap og innsikt som den tiden var i besittelse av. De har alltid med seg de "evige sannheter", men vektlegger på den annen side det som er utfordringen i tiden for denne nye åpenbaringen. (I vår tid: "Guda Enhet") Gamle skikker kan slik sett bli "religiøse ritualer" helt frem til vår tid.

Når en lærer kommer med en ny fortolkning basert på de gamle skrifter, snakker vi om sekterisme, noe som splitter og adskiller "Guds barn". Dette går forut for nye åpenbaringer som da kommer for å samle "Guds barn" igjen.

Alle disse åpenbaringene har i seg selv vært drivkreftene for hele vår sivilisasjons utvikling. Nye åpenbaringer kommer gjerne, når menneskene trenger å gå inn i en ny æra, da tidligere forståelse vil være et hinder for videre utvikling. De møter motstand fra de etablerte religioner som motsetter seg denne nye innsikten.

Vel, det er sikkert mangelfullt, men får holde. Sannhet blir alltid det vi søker mot, og den kunnskap og erkjennelse vi til enhver tid kan ha tilgang til, må alltid ligge til grunn for vår "religiøse" forståelse.

Nye åpenbaringer vil, etter det jeg her har skrevet, bidra til å bryte ned alle tidligere religioner, for å skape en ny "Enhet" mellom oss mennesker. - Jo, jeg ser hva du vil fram til, selv om jeg er opphengt i begrepet religion :-)

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #14

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Enn om vi holder religion utenfor og evolver ihht skapertanken, vil vi ikke da komme nærmere og nærmere vårt (virkelige) mål, bli sannne mennesker??

Hvorfor ikke oppsøke årsaken heller enn å leve i stadig skiftende resultat, energi er som kjent uforanderlig mens dens ulike uttrykksformer er i stadig endring.

Sannhet er vel en tilstand og ikke ord som beskriver ulike (religiøse) opplevelser?

Svaret er det samme som i første innlegg. Det finnes ikke en varig Sannhet. Sannheten er et mangeartet begrep som gir skiftende svar. Vi vet stadig mer og mer. Vi må alltid ta til oss eller ny erkjennelse. Jeg anser det lite fruktbart å holde fast bare for å holde fast. Vi er i endring hele tiden; vi, livet, samfunnet - alt. Endring er en naturens orden. 

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Svaret er det samme som i første innlegg. Det finnes ikke en varig Sannhet. Sannheten er et mangeartet begrep som gir skiftende svar. Vi vet stadig mer og mer. Vi må alltid ta til oss eller ny erkjennelse. Jeg anser det lite fruktbart å holde fast bare for å holde fast. Vi er i endring hele tiden; vi, livet, samfunnet - alt. Endring er en naturens orden.

Du snakker fortsatt sett fra skapningens perspektiv.

Sannhet Er, uforanderlig og uavhengig tid, bevegelse og rom. Mennesket (den snakkende skapningen) vil ved utvikling oppnå mer av den, det ville være umulig om sannheten ikke var varig, var den skiftende som vår verden ville den ikke være hverken oppnåelig el sann.

Har noen antydet at du må holde fast?? -det er vel heller motsatt; du må slippe den "sannhet" du har for å oppnå en større. Naturens orden (lov) er balanse (uforanderlighet), ønsker skapningen å oppnå denne balansen (sannheten) må han korrigere sin oppfattelsesevne, komme i balanse.

Naturen er uforanderlig energi som uttrykker seg i stadig nye skapninger -kalles evolusjon, en uttrullende prosess uten begynnelse og ende.

Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei 

Den eneste sannhet som ikke er i endring er Guds ord.

Mvh

Rune

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den eneste sannhet som ikke er i endring er Guds ord.

Ordet er Lys, og Lyset er stabilt hvitt (usynlig), selv om du vil påstå at det er både rødt og grønt så teller ikke dine betraktninger.

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Du snakker fortsatt sett fra skapningens perspektiv.

Sannhet Er, uforanderlig og uavhengig tid, bevegelse og rom. Mennesket (den snakkende skapningen) vil ved utvikling oppnå mer av den, det ville være umulig om sannheten ikke var varig, var den skiftende som vår verden ville den ikke være hverken oppnåelig el sann.

Jeg er en skapning. Jeg kan ikke snakke som annet enn en skapning. Bare Gud er Gud, og jeg forsøker ikke å innta hans plass. Han har sagt ganske klart fra at han er alene om den. 

Heller ikke hans ord står evig fast. Dvs. at vi fortolker hans ord fra generasjon til generasjon. Hvert tredevte år kommer en ny oversettelse av Bibelen. I tillegg foregår en stadig tilnærming og fortolkning av Guds ord blandt alle mennesker. Vi kan således ikke si at hans ord står fast fordi vår forståelse av Ordet alltid forandrer seg.  

Kommentar #19

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Er vi enige om at vi er falske og ønsker sannhet kan vi koble oss sammen og motta hverandres verdenener, bildet vil da utvides.

Skjønner ikke helt at vi først må være enig om at vi er falske. Hvis noen mennesker skulle ha "sanser" utover de vanligvis kjente, er det vel ingen grunn til at ikke alle har og faktisk utnytter disse også i dag. At noen trener på å utvikle disse "sansene" utover det normale er vel helt i tråd med at vi velger å trene på og utnytte forskjellige egenskaper, alt etter vår natur. Noen prioriterer å skaffe seg mye informasjon og fremsette hypoteser ift. dette, andre velger å leve mer i sansenes verden og uttrykke seg ift. dette, mens de fleste vel ikke er så veldig bevisst hvorvidt de prioriterer det ene eller det andre og utnytter begge etter som det passer.

Kan ikke skjønne at dette i seg selv skulle føre til at noen er mer sanne enn andre.

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Bare Gud er Gud, og jeg forsøker ikke å innta hans plass. Han har sagt ganske klart fra at han er alene om den.

Da er du den eneste skapning som ikke strekker deg mot lyset, som ikke beveger deg og ikke utvikles i hht dine iboende gener. Å være "Skaper" betyr å være en uavhengig eksistens. All skapning streber mot uavhengighet og alle, unntatt mennesket, finner det i balansen med helheten, dèt er sannhet, mennesket derimot er tross sin streben fortsatt avhengig av å motta liv, motvillig tvinges det opp på skaperens nivå, til ENhet. Enhet er ikke å være alene, men hel.

Heller ikke hans ord står evig fast. Dvs. at vi fortolker hans ord fra generasjon til generasjon. Hvert tredevte år kommer en ny oversettelse av Bibelen. I tillegg foregår en stadig tilnærming og fortolkning av Guds ord blandt alle mennesker. Vi kan således ikke si at hans ord står fast fordi vår forståelse av Ordet alltid forandrer seg.

Her snakker du om bøker, ord og bokstaver. "Guds Ord" -Torah, er Lyset som er gitt til det sannhetssøkende menneske, var det ikke fast hadde han ikke en ledestjerne og verden, all materie, ville kollapset på et øyeblikk.

I det øyeblikk du elsker den andre som deg selv er du En Skaper, et Sant Menneske.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke skjønne at dette i seg selv skulle føre til at noen er mer sanne enn andre.

Ikke jeg heller :-)

Det er nok derfor det sies at ingen kan komme til sannhets erkjennelse uten først å oppdage sin mangel på sannhet, at vi som enkeltpersoner er utilstrekkelige. Vi evner ikke å sanse utenfor kroppens begrensede sanseapparat før vår verden, det vi oppfatter, blir tom, blir øde og mørk, når det skjer er det kun sammekobling med andre som vil fylle oss (med sannhet).

Sannhet er å ha alle svar, være svaret, mangler et uten at det savnes er stedet fylt med falskhet og da er det ikke godt å vite.

Kommentar #22

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det er nok derfor det sies at ingen kan komme til sannhets erkjennelse uten først å oppdage sin mangel på sannhet, at vi som enkeltpersoner er utilstrekkelige. Vi evner ikke å sanse utenfor kroppens begrensede sanseapparat før vår verden, det vi oppfatter, blir tom, blir øde og mørk, når det skjer er det kun sammekobling med andre som vil fylle oss (med sannhet).

Det første her, at vi som enkeltmennesker er utilstrekkelige, er vel noe også den vitenskapelige metode er ganske tydelig på.

Den andre ligner veldig på meditasjon som metode. Jeg er imidlertid usikker på hvor du henter de eksplisitte ordene "tom, øde, mørk" og uttrykket "sammenkobling med andre" fra? Som for den vitenskapelige metode på sitt domene, vil det på sikt kreves at også disse ordene og uttrykkene har almenn gyldighet. Er det noe som tilsier at det er slik?

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Det første her, at vi som enkeltmennesker er utilstrekkelige, er vel noe også den vitenskapelige metode er ganske tydelig på.

Den andre ligner veldig på meditasjon som metode. Jeg er imidlertid usikker på hvor du henter de eksplisitte ordene "tom, øde, mørk" og uttrykket "sammenkobling med andre" fra? Som for den vitenskapelige metode på sitt domene, vil det på sikt kreves at også disse ordene og uttrykkene har almenn gyldighet. Er det noe som tilsier at det er slik?

Også?!??

Er det noe annet enn vitenskap som kan opplyse oss?

At det ligner på meditasjon vet jeg ikke noe om, har ikke prøvd slikt, men det er vel mye som ligner på virkeligheten uten at det er sant.

Ord er beskrivende, "tom, øde og mørk" beskriver mangel, manglende innsikt, har vi ikke slik mangel fordi vi er fylt opp med er falskhet, gode etterligninger, vil vi heller ikke kunne motta ny info. Vi ser fx ikke mørk materie fordi vi mangler sansen, oppfattelsesevnen er ødelagt, tomrommet er fylt med annet og vi kjenner ikke vår mangel.

Ser du på skaperverket så er alle skapninger sammenkoblet, elektroner og mineraler spiller på lag, et tre er en del av noe større, alle ulike dyr fungerer som en enhet og balanse opprettholdes ved at hver enkelt del ydmykt ikke mottar mer enn akkurat nok til egen eksistens. Alle deler bidrar til en helhet som vi kaller naturen, den er selveksisterende ved å følge loven om balanse i enhet, i samspill og sammenkoblet. Mennesket er den eneste skapningen som tar mer enn det behøver og ved det ødelegger seg selv, samfunnet og kloden, vi er ikke sammenkoblet med helheten. Er det noe som tilsier at det ikke er slik, sannheten er at vi ser ikke dette og lever destruktivt, dette gjelder oss alle, naturen, helheten knuses av enkeltindivider -mennesker. Uansett hva vi gjør i vår blindhet så er det ødeleggende for andre deler av helheten.

Blir vår manglende helhetlige funksjon en stor nok byrde for oss vil vi til slutt se vi er ødeleggeren og bli tvunget til å søke sannhet, som ikke er teoretiske el meditative beskrivelser av noe men en høyere form for eksistens, på nivå med helheten. Dette er vitenskapelig bevist, vi forstår det men vil ikke motta sannheten og endre oss.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

3.14?

Publisert rundt 8 år siden

Mette: når jeg ser på hans ligning: 2+2= 4 så uttrykker denne ligningen en ballanse. Kanskje er det slik, at vi mennesker må innse at også våre live og alt liv på jorden må finne denne ballansen i oss selv og med hverandre?
______________________________

Vel, jeg heller mer mot Njål om at sannheten er foranderlig gjennom utvikling og tid. Vi vurderer vel alltid sannheten på det menneskene til dags dato vet og har erfart, mens sannhetsbildet kan lyve noe i henhold til hele tiden, og ikke i den tid menneskene har erfart. Man kan jo si at sannheten ligger i evighetsbildet.

At 2+2= 4 er ikke så rart for det er det vi har lært i løpet av den tiden menneskene har erfart, men hvis nå banken krever renter er ikke tallet 4 stabilt lengre, man er avhengig av hva tallet brukes til :-)

Kommentar #25

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Blir vår manglende helhetlige funksjon en stor nok byrde for oss vil vi til slutt se vi er ødeleggeren og bli tvunget til å søke sannhet, som ikke er teoretiske el meditative beskrivelser av noe men en høyere form for eksistens, på nivå med helheten. Dette er vitenskapelig bevist, vi forstår det men vil ikke motta sannheten og endre oss.

Jeg skjønner ikke helt hva du mener vi er ødeleggeren av. Oss selv? Den enkelte søker vel også i dag å forene sin sannhet (eget sett med erfaringer) med en større eller mindre del av andre sannhetsvitner uten at det trengs noen høyere eksistens for å gjøre det. At et behov for en slik høyere form for eksistens skal være vitenskapelig bevist, er for meg helt ukjent. 

Kommentar #26

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
At et behov for en slik høyere form for eksistens skal være vitenskapelig bevist, er for meg helt ukjent.

Det er over 20 år siden vi passerte grensen for hva vi kan tåle av Co2 utslipp (400 ppm) og den stiger stadig uten at vi virkelig gjør noe med det, skal vi overleve må vi oppnå en høyere form for eksistens, vår vil opphøre, det er bare spørsmål om tid -vi ødelegger vår verden og oss selv.

Sannhet er ikke noe vi kan lære oss fra bøker el bli overbevist om via teori el teser, den må oppnås, vi må dit for å se beviset.

Her er også en kar som går veien mot sannhet; http://www.aftenposten.no/meninger/Mer-enn-n-vei-til-sannhet-7222235.html#.UbCRsU84VhE

Kommentar #27

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Det er over 20 år siden vi passerte grensen for hva vi kan tåle av Co2 utslipp (400 ppm) og den stiger stadig uten at vi virkelig gjør noe med det, skal vi overleve må vi oppnå en høyere form for eksistens, vår vil opphøre, det er bare spørsmål om tid -vi ødelegger vår verden og oss selv.

Interessant!

Så hypotesen din er at det er mulig for mennesket å bevege seg i en retning av en høyere form for eksistens.

Hva er grunnen til at CO2 utslipp på over eller under 400ppm skulle ha noe relevans for en slik eksistens?

Kommentar #28

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Hva er grunnen til at CO2 utslipp på over eller under 400ppm skulle ha noe relevans for en slik eksistens?

Sammen med "tusen" andre verdier i ubalanse har det betydning for nåværende.

Kommentar #29

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Er det sant når det er vitenskapelig bevist uavhengig egen erfaring?

Eller er det uavhengig bevis sant dersom du erfarer det?

Er sannheten en doktrine som mange nok stiller seg bak, el er sannheten en tilstand noen få har oppnådd.

Sannhet (jeg regner med du mener allmengyldige) er 100% objektivitet, en tilstand som er umulig å nå. Man kan tilnærme seg dette dog, gjennom blandt annet den vitenskapelige metode og dens objektifiserende tilnærmingsmåte til virkeligheten. Egen erfaring er noe annet, ettersom disse ultimat sett kun gjelder for en selv, og er således ikke allmengyldige om de ikke kan forankres andre steder. 

Sannheter som et produkt av doktrine er kun tilsynelatende, ettersom de til syvende og sist kun er et direkte produkt av personlige opplevelser (ie; objektivitetens antitese). 

Kommentar #30

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Sannhet (jeg regner med du mener allmengyldige) er 100% objektivitet, en tilstand som er umulig å nå.

Hva hindrer menneskeheten i å nå dette?

Kommentar #31

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Hva hindrer menneskeheten i å nå dette?

Av den enkle grunn at vi er subjekter. Uansett hvor objektivt vi klarer å fremstille noe, så er det tilslutt vårt eget nervesystem som må tolke resultatet. 

Kommentar #32

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Av den enkle grunn at vi er subjekter. Uansett hvor objektivt vi klarer å fremstille noe, så er det tilslutt vårt eget nervesystem som må tolke resultatet.

Sannhet er alt i sum. Selv om du er subjektiv er ikke det et bevis for at vårt sanseapparat ikke kan oppnå evne til å motta summen, det som ligger til grunn for vår begrensede erfaring og innsikt (vår verden).

Selv om energi skifter uttrykksform er den uforanderlig i sin essens, du erfarer pr dato uttrykksformene siden du selv er en del av uttrykket, det er ikke et bevis på at du ikke kan utvikle en høyere bevissthet.

Tror du trær oppfatter dyr som trær el dyr?
Tror du dyr oppfatter oss som mennesker el som dyr?
Tror du et nyfødt barn oppfatter seg som dyr el menneske?
Tror du menneskebarnet kan oppfatt det som er over seg uten å utvikle seg dit?

Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Takk for uvisse

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Sannhet er alt i sum.

Docta ignoranta er en metode for å søke sannheten som finnes eller som er. Sannhet ikke forstått som et nytt sett med meninger, som om vi skifter til nye klær. Men ny innsikt om Sannheten.

På vei mot ny innsikt er det nødvendig å slippe taket i det vi  mener å vite. Det er manges erfaring at de som vet minst, er de mest skråsikre.

Vi må vite for å kunne ikke-vite. Vi må godta det uvisse som et gode.

Lyrikeren og mystikeren Arnold Eidslott beklager ikke det uvisse, men takker for det.

Takk for uvisse

for dette er et kjærlig øye

som vokter deg fra evige boliger

Denne uutrgunnelige satte

denne grense

Vi trenger ikke forstå eller kjenne hensikten med livets hendelser, som allikevel aldri kan besvares fullt ut tilfredsstillende. En fokus på hvorfor og hvordan kan virke lammende. Livet er til for å leves.

Min forståelse er at vi må bare tro og elske Gud uten å stille alle mulige og umulige spørsmål. Vi må elske Gud, oss selv og vår neste og bare la det gode skje.

Kommentar #34

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Sannhet er alt i sum. Selv om du er subjektiv er ikke det et bevis for at vårt sanseapparat ikke kan oppnå evne til å motta summen, det som ligger til grunn for vår begrensede erfaring og innsikt (vår verden).

Bare sånn at jeg forstår deg riktig før vi fortsetter her; mener du at mennesker kan oppfatte en 100% objektiv virkelighet. 

Kommentar #35

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Bare sånn at jeg forstår deg riktig før vi fortsetter her; mener du at mennesker kan oppfatte en 100% objektiv virkelighet.

Noen sverger til tro for å finne sannheten, skapninger som evolver oppnår stadig mer, hvorfor går du ut i fra at vi har stoppet opp?

Et tre oppfatter langt mer enn en stein, et dyr oppfatter mye mer enn et tre, en intelligent snakkende skapning betydelig mer enn et dyr, et voksent menneske oppfatter uendelig mye mer enn et barn, hva bestemmer at vi har stoppet opp??

De siste 100 år har vi oppdaget mer enn de siste 1000, det er vel bare oppdagelser på horisontalplanet og ikke i dybden, kan ikke mennesket lære seg å se energier og de lover de fungerer etter?

Kommentar #36

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger ikke forstå eller kjenne hensikten med livets hendelser, som allikevel aldri kan besvares fullt ut tilfredsstillende. En fokus på hvorfor og hvordan kan virke lammende. Livet er til for å leves.

Selv erfarer jeg en brennende uhelbredelig trang til å vite sikkert, selvsagt lever jeg livet, men å tro på dets årsak uten å kjenne årsaken er som å leve i en illusjon, "bare tro" er for de som har resignert el aldri begynt på veien mot sannhet.

Kommentar #37

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Selv erfarer jeg en brennende uhelbredelig trang til å vite sikkert, selvsagt lever jeg livet, men å tro på dets årsak uten å kjenne årsaken er som å leve i en illusjon, "bare tro" er for de som har resignert el aldri begynt på veien mot sannhet.

Du har startet en tråd med et svært interressant tema Svein.  Det skal du ha.

Kanskje sannheten du etterlyser, ikke er å finne før enn etter oppstandelsen.  Om du med sannhet mener viten.  Det viten begrepet som vitenskapen legger til grunn.

Så hva legger du i sannhet?

For min del er sannheten erfaringene jeg har gjort med Gud, med dødsriket, Bibelens ord og de åpenbaringene jeg har fått ta del i.  For meg er det viten å kjenne kjærlighetens Gud.  Den fantastiske herlighet og kjærlighet som venter oss i paradiset.

Men her på VD er viten et strengt og stringent begrep for forskere og ateister.  Det skal være bevist i vitenskapelige forsøk og forsøkene skal være falsifisert for å kunne kalle det viten.

Så begrepet viten bør konkretiseres, slik at det er sikkert at vi snakker om det samme.

Kommentar #38

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Så hva legger du i sannhet?

I flg kristne termer så oppnås sannheten etter døden. Det er bare det at "døden" må skje mens du er i kroppen, mens alle dine sanser er intakt, den "nye fødselen" el "oppstandelsen" likeså, dvs at sannhet må oppnås mens man er ved sine fulle fem, utenfor kroppen (etter fysisk død) er dette umulig.

Av dette forstår vi at kritendommen har forvrengt og lurt sine medlemmer til å vente på noe som kan / må oppnås i dag.

Bibelen snakker ikke om viten, bokstavelig lærdom (skolelærdom), men oppnåelse av en sann eksistens, en som legger seg utenpå den vi har, som "lysende klær", dvs en høyere bevissthet, første gang beskrevet som Adams skinnende klær og videre som Noas Ark.

Kommentar #39

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
I flg kristne termer så oppnås sannheten etter døden. Det er bare det at

Det siterte er vi uenige om Svein.  

Men jeg forstår allikevel ikke helt hva sannhetsbegrepet ditt innbefatter.

Jeg forklarte hva jeg oppfatter som sannhet, at det feks er erfaringer og åpenbaringer som har gitt meg sannheten og viten om Gud og livet etter døden.

Men sannhetsbegrepet ditt og hva du legger i det får jeg ikke helt tak i.  Jeg trenger det for å kunne gå videre inn i noe som kan være en meget spennende meningsutvikling.

Sannheten=? 

Kommentar #40

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg forstår allikevel ikke helt hva sannhetsbegrepet ditt innbefatter.

Det er ikke mitt :-)

Sannhet (på hebraisk emeth) er en tilstand å være i, ikke en beviselig sann teori el doktrine. Du må "gå" dit, "veien" er å motta en høyere bevissthet, på hebraisk kalt Messias. Messias er en egenskap som drar mennesket ut av egoismen (vår falske verden), ”Messias” eller ”Mashiach” kommer fra ordet ”Moshech” (Moses), å dra, jekke, løfte, heve vårt bevissthetsnivå til å se og oppnå Jahve.

Emeth -noe helt sikkert, noe garantert, noe gitt. Alle spørsmål er besvart, komplett allvitenhet, ikke nødvendigvis teoretisk men kjennskap ved uendelig væren, over tid, bevegelse og rom, men selvsagt fortsatt inne i tid, bevegelse og rom, det vi kaller vår verden. Ingen religiøs retning el tro kan gi oss dette, kun ved selv å utvikle seg dit vil man finne sannheten -den er uutsigelig, altså umulig å høre el lese seg til det.

Kommentar #41

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Ingen religiøs retning el tro kan gi oss dette, kun ved selv å utvikle seg dit vil man finne sannheten -den er uutsigelig, altså umulig å høre el lese seg til det.

Da har du selv svart på spørsmålene du har stillet i innlegget ditt.  
Du har jo svaret du vil ha.

 Njål Kristiansen kom jo med en god kommentar i kommentar 1.  Og jeg synes alle som har kommentert på denne tråden har gitt gode kommentarer.

Så svaret ditt er, slik jeg aner det kan være er - å oppgi egoet sitt, for å komme fram til eller erfare Sannheten med stor S.

Så hva er du egentlig vil debattere?

Kommentar #42

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Nei, vi har enn så lenge noen usanne svar :-)

Kommentar #43

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Nei, vi har enn så lenge noen usanne svar :-)

Det viser meg at du tviler.

Sitat fra din kommentar 36: "Selv erfarer jeg en brennende uhelbredelig trang til å vite sikkert"

At tvilen er svært sterk og en sterk uro.

Kommentar #44

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Det kalles ikke tvil dersom man har avslørt at en del av "svarene" vi har er usanne, heller motsatt, en er ferdig med tvilen dersom man har oppnådd sannhet. Husk at sannheten er oppnåelig og uendelig. Ingen som går på sannhetens vei tviler, men de erkjenner selvsagt at mange av "svarene" vi har er usanne, falske, forvrengte og kortvarige. 

En avslørt løgn er uten tvil bedre enn en en troverdig falsk sannhet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere