Ole Jørgen Anfindsen

173

Tvangsmultikulturalisering

Enhver som har motforestillinger mot det multikulturelle prosjektet må selvsagt være ond, gal, dum eller høyreekstrem. Ikke sant? I hvert fall er det praktisk og greit om vi kan bli enige om at sånn bare er det med den saken.

Publisert: 30. mai 2013

Ulla Nørtoft Thomsen har kommet med sin tankevekkende artikkel ‘Højreekstremisme’ påhæftes enhver der er imod ‘tvangsmultikulturaliseringen’. Her er noen utdrag.

Sitat:

Samfundsomstyrtende bevægelser som nazisme, kommunisme, islamisme og multikulturalisme har det med at blive mødt af konservative modbevægelser, som ikke ønsker den pågældende forandring.

Det kan den slags bevægelser ikke forstå. Hvordan kan man være imod så strålende ideer? Er det af ondskab, egoisme eller uvidenhed? Skyldes det grådighed og privilegier, man ikke vil miste? Er man bange for nytænkning og udvikling? Er det fattigdom, understimulering og dogmatik, der taler? Der er forklaringer nok at tage af, og der er ingen gode og rationelle grunde til modvilje. Hvis man spørger Bevægelsen.

Reaktionære kræfter er pr. definition sådan nogle, der modsætter sig revolutionære bevægelsers store spring fremad. De reaktionære går måske et par skridt baglæns, eller de bliver stående og er i tvivl, mens bevægelsen marcherer syngende, heilende, gjaldende, skældende deres slagord ud over verden. Reaktionære er altså defensive og konservative af natur. Men det er aldrig sådan, de bliver omtalt af de totalitære bevægelser, som de er oppe imod.

Når Ruslands bønder modsatte sig kommunismens diktater, påførte Stalin dem betegnelsen ”kulakker’. Det skulle betegne en særlig farlig klasse af samfundsskadelige storbønder, som var fjender af revolutionen og folket, og som måtte elimineres med alle midler. Denne klassefjende, disse afskyelige, udbyttende ‘kulakker’ var egentlig bare tvangskollektiviserede og udsultede småbønder.

Nazisternes havde deres ‘Judenbolschewisten’, islamisternes har deres ‘islamofober’. Totalitære bevægelser skaber i enhver forstand selv deres fjender. Dels ved at gennemtrumfe deres plan så hensynsløst, dels ved at opmale de sorteste fantasier om den onde Anden.

Også multi­kul­tura­lis­men er tota­li­tær. Den tåler bevæ­gel­ser inden for para­dig­met, men ingen egent­lig mod­si­gelse. …

Sitat slutt.
Les resten av Ulla Nørtoft Thomsen artikkel på Document.no.
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Neppe

Publisert rundt 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Enhver som har motforestillinger mot det multikulturelle prosjektet må selvsagt være ond, gal, dum eller høyreekstrem. Ikke sant? I hvert fall er det praktisk og greit om vi kan bli enige om at sånn bare er det med den saken.

For det første hva er det multikulturelle prosjektet. Har dette noen kommite som har utarbeidet ulike strategiske dukumenter hvor man kan lese hva prosjektet går ut på og hvordan man skal gjennomføre det? Hvem har opprettet denne kommite om den eksisterer og hvilket mandat har den, hvem finansierer den og hvor virker den.

Det må man jo slå fast før man kan tale om at noen er ond, gal, dum eller høyreekstrem om de er i mot et slikt prosjekt. Finnes det ikke noe slik prosjekt kan man vanskelig si at de som er imot noe som ikke finnes er noe annet enn uvitende om at prosjektet ikke finnes.

Så før vi diskuterer videre vil det være greit om du kommer med litt mer opplysninger om det multikulturelle prosjektet. Da har vi jo noe vi kan debattere. Jeg vil vel si at jeg også vil være skeptisk om et slikt prosjekt finnes, noe jeg betviler at det gjør. Til det har jeg mer tro på en relativt naturlig utvikling av menneskers liv og virke. Dog har jeg vel et mer østlig syn på tingene enn det litt mer individfokuserte vestlig som ofte bare ser noen årtier frem som sin rettesnor.

Når det er sagt er det ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold i å se de store og langsiktige linjene samtidig som man tar vare på de individuelle og mer kortsiktige perspektivene. Det er vel litt som universets utvikling kontra jordklodens utvikling. Den dagen vår klode slutter å eksistere vil ikke universet slutte å eksistere. Slik er det jo med oss mennesker også, den dagen vi som individer dør så dør ikke menneskeheten ut sammen med oss, ihvertfall ikke slik det har vært til nå.

Kommentar #2

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Den som ikke støtter multikulturalismen vil få egg, steiner, snøballer, råtten frukt og flasker haglende etter seg. Det er den myke varianten.De som hevder å ha en human og rettferdig menneskesyn har ingen skrupler å ty til vold.

Et tydelig bevis ser vi Sverige. Du skal mobbes og stigmatiseres hvis du ikke har de godkjente tvangsmultikulturelle meningene. Du blir raskt likvidert og utstøtt fra det gode selskap. Feil uttalelser i et totalitært samfunn er det samme som å bli sendt til Gulag. (metfor) Du blir utstøtt i det ytterste mørke.

Sist ut i rekken er Olle Engstrøms (moderat) som hadde debattinnlegg om den altfor høye innvandringen til Sverige. Han mistet jobben fordi han beskrev en virkelighet som ingen andre politikere eller journalister liker.

Sitat: "Han läm­nar sina kom­mu­nala uppdrag för par­tiet med ome­del­bar ver­kan."

Antirasistene/ venstreaktivistene, er ikke annet en råtne mennesker. Pøbel som har funnet sin nisje hvor de får lov å være nøyaktig så onde de bare vil. De nyter stor respekt blant politikere og journalister og skjuler seg bak en effektiv løgn - om at de er solidariske og godhjertede humanister. Våge den som er kritisk til tvangsmultikulturalismen.

En annen gruppe bøller som fikk boltre seg i Sverige de siste ukene er ikke-vestlig ungdom som har valgt en gud kalt Allah som hærfører.De har fått ideen om at bare fordi de har valgt Allah, har de fått en gudegave og rett til å påføre folk psykiske lidelser eller stemple folk som rasister hvis de er kritisk til deres religion.

I sin selvpålagte isolasjon krever de svært ulike rettigheter og plikter enn resten av samfunnet. Har de ikke fått sine krav oppfylt, kan samfunnet forvente høye omkostnader i form av bil branner, skole branner, ran, overfall, hærverk og voldtekt. Listen kan gjøres lengre men alt i alt kan det oppsummeres i et ord: mobbing!

Alt sammen skyldes rasistiske Sverige som er landet som tar i mot flest innvandrere fra Afrika og Asia. Et land med stor grad økonomisk likhet, som bruker astronomiske beløp på kostbare program, for å hjelpe innvandrere til integrering, som er verdens mest sosialt avanserte land og i følge flere spørreundersøkelser er verdens mest tolerante og minst rasistiske land i verden.

Nå har kriminologen Fredrik Kærrholm sagt følgende til Svenske Dagbladet:

Sitat: "Ungdomarna som deltar i upploppen vrålar inte av frustration. De vrålar av extas. De skrattar när stenarna kastas mot oss poliser. De tar till våld för att det är kul. För adrenalinkicken, mer än någon annat. Det handlar inte om någon politisk protest. Däremot har tolkningar av upploppen som politiska reaktioner blivit bekväma svepskäl för att fortsätta."

Disse ungdommene bruker uniformer og ideer som skjuler sine sanne mål. "antirasister" og islamister har ikke bare fått ideen om at deres egen godhet er større og deres sårbarhet og lidelse er verre enn alle andres. Siden de har "intellektuelle perfeksjon" kan de aldri bli avhørt. Den eneste måten de kan opprettholde fasaden er gjennom vold, undertrykkelse og trusler. I Sverige er undertrykkelse og trusler mot uliktenkende satt i system.

Så får vi se hva som skjer i Norge. Vi ligger noen år etter resten av Europa.


 

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
I sin selvpålagte isolasjon krever de svært ulike rettigheter og plikter enn resten av samfunnet. Har de ikke fått sine krav oppfylt, kan samfunnet forvente høye omkostnader i form av bil branner, skole branner, ran, overfall, hærverk og voldtekt. Listen kan gjøres lengre men alt i alt kan det oppsummeres i et ord: mobbing!

Alt sammen skyldes rasistiske Sverige som er landet som tar i mot flest innvandrere fra Afrika og Asia. Et land med stor grad økonomisk likhet, som bruker astronomiske beløp på kostbare program, for å hjelpe innvandrere til integrering, som er verdens mest sosialt avanserte land og i følge flere spørreundersøkelser er verdens mest tolerante og minst rasistiske land i verden

Du setter ord på det, Afsar, som alle kan begripe!

Men at det har utviklet seg slik, er langt verre å begripe.

Man spør seg: hvorfor denne isolasjonen, hvilke krav er ikke oppfylt?

Man forsøker å forstå denne "mye-vil-ha-mer"- kulturen, men mens man grubler, går utviklingen sin veldig skjeve gang.

"Utakk er verdens lønn" er et gammelt ordtak som unektelig får ny aktualitet - i dagens Sverige!

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

De ufrivillige nudistene

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Så får vi se hva som skjer i Norge.

Vi kan jo begynne med å se inn i krystallkulene i andre europeiske land. Så kan vi spørre oss om vi nordmenn har en helt unik evne til å motvirke hva alle andre europeiske land har problemer med. Olje --- tenker undertegnede. Så lenge vi har oljen. Samtidig sier jo Folkeregisteret at det knaker i sammenføyningene ved de ca. 160.000 nyankomne om året. Én modig avis har skrevet om de rene kostnadene ved dette, hva det faktisk gjør med oljen vår. Andre aviser stikker hodet i sanden og plystrer tralala.

Tvangsmultikulturaliseringen har bundet seg så hardt til masten, at man innenfor Bevegelsen vil gjøre seg helt ekstraordinære innsatser for liksom å, tross mengder av motsatte signaler, likevel "få rett." Se bare på hvordan man nylig har lagt opp til å kriminalisere såkallt "høyreekstremisme," "antifeminisme," og "islamofobi."

Derfor spisser man retorikken. Vi er alle ekstremister som synes det går for raskt, eller også bare galt. Pen, teknisk fagterminologi for å skjule det faktum at man innenfor Bevegelsen er rasende på De Dumme og De Onde. Bevegelsen er jo uten klær. 

Kommentar #5

Thomas Østerhaug

0 innlegg  11 kommentarer

160.000?

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
de ca. 160.000 nyankomne om året

Hvilke 160.000 snakker du om? Ifølge SSB ble det registrert en innvandring til Norge på ca 78.500 personer i 2012, hvorav ca 54.000 var fra Norge og andre europeiske land: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar

Kommentar #6

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Naiv totalitarisme

Publisert rundt 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Også multi­kul­tura­lis­men er tota­li­tær. Den tåler bevæ­gel­ser inden for para­dig­met, men ingen egent­lig mod­si­gelse. …

Ja, ja. Slik kan det sikkert også sies hvis man er så reaksjonær, slett ikke bare konservativ, som Ulla Nørtoft Thomsen og Anfindsen.

Det som virkelig er totalitært er å mobilisere for en politikk som motsetter seg naturlige sosiale, økonomiske og kulturelle endringer. Det kan man gjøre, men det kan bare gjennomføres ved strikt oppfølging av totalitære vedtak - med en lang rekke forbud som skal håndheves av et opprustet politi med vide fullmakter.

Eller hadde Anfinsen tenkt seg at dette skulle skje på andre måter? Hadde han tenkt å forby bevegelsesfrihet? Vil han kalle "hjem" etterkommerne etter ca. en million utvandrede nordmenn - som virkelig bidro til radikale endringer av Nord-Amerika?

Eller nei, reverseringspunktet skal bare gjelde for "oss". Så vi fastsetter dette til sånn en gang på 1960-tallet for Norges vedkommende. Men hvorfor det? Slik at vi slipper nettopp det multikulturelle. Da er vi oss selv nok og kan hetse samer og nordlendinger isteden. Som om reaksjonære noen sinne blir fornøyd. De vil uansett gå nok et skritt bakover.

Forestillingen om at man kan stanse eller reversere utviklingen er i tillegg til å være ekstremt totalitær, utrolig naiv.

Lars Gule

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Gules begrepsforvirring

Publisert rundt 8 år siden

Gule skuffer med sin begrepsforvirring. Han kaller innvandringsmotstanderen Arnfindsen reaksjonær. Dette er feil, Arnfindsen er høyreradikal. Reaksjonær det er slike som undertegnede det Gule, som vil en dekadent kultur til livs, bekjempe amerikanisert kultursøppel, og igjen høre Aristoteles og Cicero resiteres på orginalspråkene i norsk skole. Fåfengt i din verden, javel, men uendelig langt fra hva du legger i begrepet reaksjonær. Arnfindsen stiller knapt i en slik kategori, samtidig som du gjør kulturreakjonære til xenofober.

Kommentar #8

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Hvem er naiv og totalitær?

Publisert rundt 8 år siden

Gule: "Det som virkelig er totalitært er å mobilisere for en politikk som motsetter seg naturlige sosiale, økonomiske og kulturelle endringer. Det kan man gjøre, men det kan bare gjennomføres ved strikt oppfølging av totalitære vedtak - med en lang rekke forbud som skal håndheves av et opprustet politi med vide fullmakter."

Gule: "Forestillingen om at man kan stanse eller reversere utviklingen er i tillegg til å være ekstremt totalitær, utrolig naiv."

Kommentar:

I enhver debatt hører vi til stadighet om alle disse konvensjonene og internasjonale avtaler som vi ikke kan bryte. Det gjelder spesielt i innvandringsdebatten. Her har vi ikke lengre selvråderett om hvem som skal få opphold i Norge. Men skinnet bedrar - eller Sosialistene bedrar folket.  

Nå har Stortinget i en lengre tid avgitt suverenitet til EU uten å ta hensyn til grunnlovens paragraf 93 og 23. For at Norge skal kunne gi i fra seg suverenitet krever det at tre fjerdedels samtykke i stortinget.

Her har altså Stortinget galant hoppet over grunnlovens bestemmelser, uten formell behandling og overført myndighet til EU organer - de har rett og slett bare droppet grunnlovens strenge krav. Isteden har suverenitetsavståelse skjedd bit for bit og vedtatt igjennom alminnelig flertall i stortinget.

Så kommer unnskyldningene fra justisdepartementet når de blir konfrontert. Ledelsen unnskylder seg med at Stortinget har gjort det til en VANE å fravike loven - Ha! Har dere hørt på maken til sprøyt. Bare det går lang nok tid så kan vi liksom droppe Grunnlovens bestemmelser. Så kan man spørre seg. Hvor i grunnloven står det at det er greit å fravike grunnloven over tid i små porsjoner.

Så alle disse konvensjonene og internasjonale avtaler vi har inngått med EU er ugyldige. De kan vi blåse i lang vei.Selvsagt kan vi gjøre mye ed innvandringen. Vi kan melde oss ut av EØS og schengen-avtalen og ugyldig forklare alle konvensjoner og internasjonale avtaler Norge har inngått på feil grunnlag. Det er en start!

Hvorfor tror Lars Gule at Canada i større grad har lyktets med integreringen? Selvsagt kan vi reversere utviklingen også stanse eller stille strenge KRAV til innvandrere. En liten avsporing: I Danmark repatrierer de Somaliere. De blir sendt hjem da det er trygt i Somalia. Mao en reversering av utviklingen er fullt ut mulig.

Å Stille krav

En nasjonal identitet er oppskriften for en vellykket integrering, sier Canadas med Jason Kenney.Canada's integreringsminister.

Canada informerer innvandrere i klartekst hva som er forventet oppførsel når de kommer til Canada. Men også hva som er uønsket adferd! Et hefte med informasjon forteller innvandrerne de verdiene, normene, lovene og reglene som gjelder i Canada. Hvilken type adferd innvandrerne må legge bak seg.

Ingen unnskyldninger er godtatt Gule! Akkurat som barn trenger faste grenser og en god oppdragelse og skole gang, trenger innvandrere krystallklare regler og hva som forventes når de kommer til sitt nye land.

Hvis de unnlater eller bryter reglene blir du straffet og utvist. Enkelt og greit Gule. Videre sier Kenney at det er et privilegium å få lov til å komme til Canada - Ikke en rettighet !

Hvordan er det i Sverige?  Først et lite eksempel på galskapen:

Sitat: "Diskriminerningsonbudmannen, DO, tvingade nyligen Trollhättans kommun att betala ett stort skadestånd till en muslimsk man som vägrade ta en kvinnlig svensk arbetsledare i hand och därför gick miste om en praktikplats.  DO tvingade också kommunen att ge arbetsledaren, Annika Wadsö, en reprimand och varning. Annika Wadsø berättar om den dubbla förnedring hon blivit utsatt för – först av den muslimske mannen och sedan av DO och sin arbetsgivare, kommunen."

Dette er tvangsmultikulturalisme Gule.

Erik Jörgen CarlUllenhag, (Svenske integreringsminister) sier følgende: (slik at selv Gule kan forstå at man kan gjøre noe men innvandringspolitikken.  

Han sier: Sverige trenger å endre sin holdning til innvandrere. Han sier at holdningen til innvandrerne i Sverige må bli bedre og at det er hovedsakelig svensker må endre oppfatningen av innvandrere. Bare vås!

En annen stor forskjell er at den svenske debatten er det Sveriges ansvar å integrere innvandrere. I Canada er det motsatt. Det er innvandrerens ansvar at de blir integrert. Hvis du ikke oppførerer deg så stikk - utvisning - go home. Skjønner Gule dette i det hele tatt?

Jeg tviler.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt kan vi reversere utviklingen

Hvordan vil du reversere utviklingen, Afsar?  Hvem skal tvangssendes ut av landet - og hvilke kriterier vil du følge?  Vil du kanskje sette en grense ved år 2000 eller deromkring?  Alle som er kommet hit etter det tidspunktet:  Ut!  

Ja ja, det ville jo antakelig resultert i et skikkelig reverserings-jafs...

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et godt eksempel

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er det i Sverige? Først et lite eksempel på galskapen:

Sitat: "Diskriminerningsonbudmannen, DO, tvingade nyligen Trollhättans kommun att betala ett stort skadestånd till en muslimsk man som vägrade ta en kvinnlig svensk arbetsledare i hand och därför gick miste om en praktikplats. DO tvingade också kommunen att ge arbetsledaren, Annika Wadsö, en reprimand och varning. Annika Wadsø berättar om den dubbla förnedring hon blivit utsatt för – först av den muslimske mannen och sedan av DO och sin arbetsgivare, kommunen."

Det du ikke skriver i ditt sitat,er at summen denne hilsevegrende kvinnediskriminerende muslimske mannen fikk i ERSTATNING for å ha bli avvist som arbeidstager,var 30 000 kroner.....

Gad vite om noen vet om en situasjon der en arbeidssøker på jobbintervju i Norge,kunne oppføre seg uhøflig på første møte med sjefen...og deretter kreve ERSTATNING hvis han ikke fikk jobben...???

Dette viser hvor fullstendig SYK den snillistiske holdningen til muslimske skikker har blitt på få år i Sverige.

Nå har vi også fått halalkjøkken på A-HUS...Det som er litt uklart med det,er om de har flere kjøkken på A-hus,eller om ALLE pasienter og ansatte på dette sykehuset må spise halalmat....?

Vet noen her på VD svaret på det.? 

Kommentar #11

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det du ikke skriver i ditt sitat,er at summen denne hilsevegrende kvinnediskriminerende muslimske mannen fikk i ERSTATNING for å ha bli avvist som arbeidstager,var 30 000 kroner.....

Her er det nok flere parter som burde tatt til seg noe om "stedets skikk". Jeg anser en slik avgjørelse for feil. Det er vel sjelden det drives ut i eksess på denne måten. Men det var han prinsen fra et emirat som ikke ville hilse på dronning Sonja der hun sto ved siden av kong Harald i kong Olavs begravelse også. Ja, jeg spør meg om mangfoldet kanskje har kommet til verden for å bli. 

På hvilke kriterier bør man få være i Riket, synes du? 

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Prinser på besøk

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men det var han prinsen fra et emirat som ikke ville hilse på dronning Sonja der hun sto ved siden av kong Harald i kong Olavs begravelse også. Ja, jeg spør meg om mangfoldet kanskje har kommet til verden for å bli.

På hvilke kriterier bør man få være i Riket, synes du?

Er en ting...det får heller gå om han syns det var støtende å ta dronningen i handa...Det tålte hun nok.

Men nå var det mer permanente her og derboende arbeidssøkere dette handlet om..DA blir det snakk om å integrere folk i samfunnet der de bor.Da bør det være stikk motsatt..nemlig at VÅRE skikker bør følges.

Hvis VI må forandre våre skikker for å tekkes innvandrere,vil det selvfølgelig gå i fullstendig feil retning med vår egen kultur.

Jeg fatter ikke hva som er så spesiellt med det.Det skulle bare mangle. 

Kommentar #13

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Personlig har jeg ikke sett noe særlig til det multikulturelle samfunnet som noen skryter så fælt av. Enda jeg reiser en del rundt i landet på denne tiden.  Deler av Oslo blir jo  ghettofisert, med bydeler som i seg selv blir en eksotisk attraksjon sammen med Munch-museet og landets Opera. Men ellers er det lite å se til multikulturen.  Heldigvis så er det mange av innvandrerne som respekterer både skikk og bruk her hjemme og ikke hverken forlanger eller trenger særordninger.

Kommentar #14

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

EU-kommisjonen

Publisert rundt 8 år siden

 

Britene er engstelige for at flommen av innvandrere skal overbelaste velferdssystemet. Derfor har de gjort noen innstamminger slik at ikke systemet kollapser.

Nå angriper EU-kommisjonen Storbritannias strengere krav til hvem som skal oppfattes som innbyggere. Men Storbritannias arbeids-og sosialminister Duncan Smith vil ikke gi etter for et diktat fra Brussel.

- Vi vil ikke la EU-kommisjonen utvanne tiltak for å forsvare britiske skattebetalere sier Smith.

Striden har sin parallell til Norge, hvor det har vært debatt om voksende «eksport av trygderettigheter», blant annet til polakker og andre som jobber eller har jobbet i Norge.Det kan dreie seg om alt fra kontantstøtte til barn som bor i sitt hjemland, til arbeidsløshetstrygd.

Nå har våre politikere bundet seg til de samme konvensjonene og internasjonale avtaler, uten å være medlem i EU, men før eller senere må det også skje innstramminger i Norge.

Da vil EU-kommisjonen garantert angripe Norge. Godt understøttet av hylekoret på venstresiden, som da vil si at vi er bundet til konvensjoner og internasjonale avtaler, som vi ikke kan gjøre noe med.

Samtidig kommer venstreutopistene, som totalt mangler realitetsforankring, gå rett i strupen på alle inhumane skruppelløse rasister på høyresiden, som ønsker nødvendige innstramminger.

Hvem er det som får rasiststemplet slengt etter seg da? - Frp

Like forutsigbart som at solen står opp i morra.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/30/eu-forlanger-britene-betaler-velferdsgoder-til-innvandrere

Kommentar #15

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Når vi snakker om trollene

Publisert rundt 8 år siden

Frp ønsker strengere linje i asyl- og innvandringspolitikken enn de andre partiene. Den har vi fått med oss etter hvert.

Innvandringspolitiske talsmann, Michael Tetzschner sier følgende sitat: 

"Det ligger langt fra vår tenkning, jeg vil også si at det vil bryte med internasjonale konvensjoner Norge har skrevet under på, sa Tetzschner, som også er jurist."

HAR VI HØRT DEN FØR!

Vi kan vist ikke føre vår egen innvandringspolitikk til det beste for landet, uten at hylekoret, nå på høyresiden, viser til alle disse konvensjonene vi bryter. Det sier altså juristen Tetzschner!

Da kanskje han skal ta et dypdykk ned i jussen igjen. Fordi han har vist ikke fått med seg at regjeringen og Stortinget i strid med grunnloven har bundet seg til internasjonale konvensjoner.

Nå ønsker Frp repatriering, at flyktinger flytter hjem når forholdene gjør det forsvarlig. Akkurat det som Danmark gjør i disse dager med Somaliere. Men hvordan i alle dager kan Danmark gjør noe slikt, de som er medlem i EU? Ja, si det. Her er det noe som skurrer.

Hva med Finland? De fører en svært restriktiv innvandringspolitikk som bryter med alt av internasjonale konvensjoner.

Frp ønsker lukkede mottak i påvente av ferdig behandlet søknad og AVKLART IDENTITET. Fordi det viser seg at majoriteten av asylsøkere, spyler ned alt av identifikasjonspapirer ned i dass før de kommer til Norge. Mennesker vi overhode ikke kjenner må selvsagt bli på lukkede mottak til vi vet hvem de er.

Det er noe som heter borgervern. Undertegnede er så møkka lei snillismen og dumheten i dette landet.

http://www.dagsavisen.no/samfunn/avviser-kritikk-fra-tetzschner/

 

 

Kommentar #16

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Stolt svensk men skäms över Sverige

Publisert rundt 8 år siden

Fant denne teksten i Sverige som illustrerer avmakt - et rop om hjelp.

Utdrag fra tekst:

Tolerans: "Att vara svensk innebär att vara tolerant – på ett hälsosamt sätt. En svensk är öppen för olika kulturer, religioner, sexuella läggningar, åsikter osv. men en svensk förstår även att en gräns måste dras och var den gränsen går."

Problemlösning: "Svenskar har alltid varit skickliga problemlösare, både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Medborgare som inte är skickliga att lösa problem kan inte bygga upp ett land som under många år varit en förebild världen över. Detta gäller inte längre."

Lag och ordning: "Svenskar respekterar lag och ordning. Svenskar gillar lugn och ro och att leva i en trygg liten bubbla. Svenskar gillar att prata om väder och vind och sport, inte om upplopp, bilbränder, gängvåldtäkter eller islam."

Arbetsmoral" Svenskar har alltid haft en god arbetsmoral. Ett framgångsrikt land kan inte byggas av en befolkning som saknar arbetsmoral. Svenskar går upp på morgonen, åker till jobbet, sliter och släpar och åker sedan hem för att betala alldeles för mycket skatt som historiskt gått till välfärden, vilket svenskar accepterat, men som inte längre går till välfärden."

Rättvisa. "Svenskar gillar rättvisa. Svenskar är beredda att betala höga skatter för att jämna ut skillnaden mellan människor men svenskar ogillar att bli lurade. Svenskar anser att det är rättvist att alla ska få chansen till skolgång, universitetsstudier, välfärd, sjukvård osv. Sverige lurar svenskarna. Sverige rånar välfärden och skickar pengarna till det stora svarta hålet."

Rationellt tänkande. "Svenskar har en förståelse hur saker och ting fungerar. Ett framgångsrikt land kan inte byggas om befolkningen inte kan tänka rationellt. Svenskar är rationella och tar inte viktiga beslut baserat på känslor. Svenskar tar genomtänkta, rationella beslut."

Jämställdhet mellan könen och respekt för kvinnor. "Svenska män förtrycker inte kvinnor och vägrar inte heller att skaka hand med kvinnor. Kvinnoförtryck i moskéer och muslimers vägran att skaka hand med kvinnor är numera accepterade normer i Sverige. Därför är jag stolt svensk men skäms över Sverige."

http://avpixlat.info/2013/05/31/stolt-svensk-men-skams-over-sverige/#more-59869

Kommentar #17

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kunne ikke vært mer enig

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Undertegnede er så møkka lei snillismen og dumheten i dette landet.

Jeg tror at hvis denne utviklingen får fortsette,vil den norske folkesjela våkne og reise seg i sin fulle høyde.
Vi er ikke så viljeløse og tafatte når det kommer til stykke.Men det er superviktig hva for et flertall vi får til høsten.
Skulle AP og multikulturistene(SV) få fortsette,blir det landesorg.Men det avhenger av et sterkt Frp.Høyre er for slappe. 

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men nå var det mer permanente her og derboende arbeidssøkere dette handlet om..DA blir det snakk om å integrere folk i samfunnet der de bor.Da bør det være stikk motsatt..nemlig at VÅRE skikker bør følges.

Dette tror jeg alle og en hver er enige om. Men spørsmålet til deg var om du kunne angi noen kriterier for hvem som skal få forbli i Riket, og det våget du deg ikke utpå. 

Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Feilpost

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Lars Gule - #6

Ja, ja. Slik kan det sikkert også sies hvis man er så reaksjonær, slett ikke bare konservativ, som Ulla Nørtoft Thomsen...

Hun er liberalist - og det ved jeg fordi jeg har kritiseret nogle af hendes meninger fra en konservativt synsvinkel og det var hun ikke enig i.

Det som virkelig er totalitært er å mobilisere for en politikk som motsetter seg naturlige sosiale, økonomiske og kulturelle endringer.

At lade 'naturlige ændringer' være normgivende er så normativt ekstremt, som det bare bliver.

Indvandring og multikultur er ikke 'naturlige ændringer' - de ting er politisk besluttet og sat i værk med lovgivning - det er ligeså ikke-naturligt som de ustabile finansmarkeder, der også er besluttet og lovgivet til eksistens.

Det kan man gjøre, men det kan bare gjennomføres ved strikt oppfølging av totalitære vedtak - med en lang rekke forbud som skal håndheves av et opprustet politi med vide fullmakter.

Dette er ren fantasi - der er en faktor hundrede eller mere i forskel på landes indvandringshastighed. Heraf og af almindelig viden fremgår det at man selvfølgelig helt fint kan bestemme mængden af indvandring uden den politistat, du skitserer.

Eller hadde Anfinsen tenkt seg at dette skulle skje på andre måter? Hadde han tenkt å forby bevegelsesfrihet?

'Bevægelsesfrihed' har aldrig eksisteret.

Vil han kalle "hjem" etterkommerne etter ca. en million utvandrede nordmenn - som virkelig bidro til radikale endringer av Nord-Amerika?

Det er en skæv sammenstilling - de kom til et bosættersamfund og var derfor bosættere, hvilket er noget helt andet end at indvandre til et fuldt udbygget samfund.

Eller nei, reverseringspunktet skal bare gjelde for "oss". Så vi fastsetter dette til sånn en gang på 1960-tallet for Norges vedkommende. Men hvorfor det?

Fordi det var dér, den negative samfundsudvikling langsomt begyndte. Iøvrigt er indvandringsmodstand ikke nødvendigvis og faktisk oftest ikke ensbetydende med ønsker om at hjemsende alle tilvandrede det sidste halve århundrede.

Det du gør her er en usaglig og trættende argumentationsfigur på venstrefløjen. Når der kræves debat om indvandringens størrelse, går man straks i stråmandsmode og argumenterer ikke imod debat om indvandringshastigheden, men imod tvanghjemsendelse af alle tilkomne årtier tilbage og konkluderer at det kan man jo ikke og så er debatten med venstrefløjen om indvandringshastigheden slut.

Slik at vi slipper nettopp det multikulturelle.

Du får det til at lyde som om, der skulle være noget negativt i det. Det er det mildest talt ikke og du bekræfter her multikultiens totalitære natur - er man ikke for er man moralsk anløben.

Da er vi oss selv nok og kan hetse samer og nordlendinger isteden. Som om reaksjonære noen sinne blir fornøyd. De vil uansett gå nok et skritt bakover.

Her er du ude i en helt vansindig fantasiopbygning. Det er et kendetegn for venstrefløjen at de deler mennesker op i grupper, opmaler fjendebilleder af dem og søger at oppiske had imod de billeder.

I benytter jer i udstrakt grad af, hvad i selv kalder 'hade-tale' og 'spredning af racisme og beslægtet intolerance'.

Det ligger i de venstreorienterede ideologier at man tilsteder sig selv ekseptionalisme og i høj grad projigerer udad - endnu et lighedstræk med islam og årsag til at fløjen ønsker sig en multikultur, der reelt er islamisk monokultur.

Forestillingen om at man kan stanse eller reversere utviklingen er i tillegg til å være ekstremt totalitær, utrolig naiv.

Også da Det tredje Rige ønskede at udvide sit lebensraum af hensyn til manglende ressourcer til egen voksende befolkning ?

Betegnelserne 'ekstremt totalitær' og 'utrolig naiv' (eller ond) er derimod velanbragte på den multikultur, der stille og roligt udhuler vores frihedsrettigheder og forringer vores livskvalitet, samt ødelægger økonomien.

Kommentar #21

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Kjell Aarsund - #7

Gule skuffer med sin begrepsforvirring. Han kaller innvandringsmotstanderen Arnfindsen reaksjonær. Dette er feil, Arnfindsen er høyreradikal.

Er du sikker på at indvandringsmodstand er højreorienteret ?

Jeg ville mene at den er venstreorienteret. Socialistiske lande har da vist aldrig mulighed for indvandring.

Indvandring, multikultur og solidarisk velfærd er principielt gensidigt ekskluderende og afskaffelse af den er vel højreorienteret og det må indvandring og multikultur så også være.

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ja, 160.000

Publisert rundt 8 år siden
Thomas Østerhaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilke 160.000 snakker du om? Ifølge SSB ble det registrert en innvandring til Norge på ca 78.500 personer i 2012, hvorav ca 54.000 var fra Norge og andre europeiske land: http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvutv/aar

Ikke jeg. Folkeregisteret snakker om 160.000. Folkeregisteret har de siste år registrert 220.000 nye mennesker hvert år. 60.000 fra fødestuene, 160.000 fra utlandet. Google, og du skal finne. 

Jeg beklager hvis dette kommer overraskende på deg.

Skal man tro Folkeregisteret, kommer det i hvert fall overraskende på dem. 

Kommentar #23

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hvem kommer til Norge og hvem utvandrer?

Publisert rundt 8 år siden

For at vi kan snakke om samme fenomen har jeg samlet noen tall og kan gi flg informasjon

Innvandring – UDI rapport 2012

EØS-borgere:56.100

Kvoteflyktinger: 1 200 i året

Asylsøkere: 5 200 fikk opphold. 

Familieinnvandring: 12 500 (for det meste norske menn som henter seg kone fra Thailand/ Filippinene, og somalier som henter sine barn.

Arbeidstillatelse: 9 600

Utdanningstillatelse: 7 300 

Studenter: 3 400 

Lengre oppholdstillatelse: ca 34 600 til sammen

Til sammen 129 000

Polen

15557

Baltikum

10624

Bulgaria og Romania

 3875

Spania, Italia, Hellas og Portugal

 2760

Andre land

 6940

9 583 personer som kommer fra land utenfor EU/EØS fikk en arbeidstillatelse i Norge i 2012.De fleste av disse var faglærte.

 

Til saman fikk omtrent 34 600 personer eit løyve til lengre opphald i Noreg i 2012. Sakene blei behandla både i UDI, i politiet og ved utanriksstasjonane.

Det har vært en eksplosiv økning i antall familier som henter au pairer til Norge. Ifølge tall fra UDI var det 691 au pairer som hadde opphold i Norge i 2000. Ved inngangen til 2013 var tallet økt til 3045 au pairer. Dette er godt over en firedobling siden årtusenskiftet.

12 500 personar fikk godkjent familieinnvandring, 

9 600 fekk løyve til å arbeide, og 5 200 fekk opphald etter å ha søkt asyl. 

7 300 fekk eit utdanningsløyve, og

3 400 av dei kom for å studere. I tillegg tok Noreg imot

1 200 overføringsflyktningar.

 

Utvandring i 2012: 31 227 (SSB)

Av de 31 227 som utvandret fra Norge i 2012, var 21 300 utenlandske statsborgere. Også dette året var svenskene den største gruppen med 4 700 utvandringer, mens polakkene utgjorde 2 000.8 600 norske statsborgere blant dem som innvandret

I alt 11 prosent av innvandringene var det norske statsborgere som sto for. Fra land som Danmark, Sveits, USA, Colombia, Chile og Australia utgjør de norske en betydelig del av dem som innvandrer, rundt en tredel eller mer. Fra noen land kommer det norske studenter, fra andre land returnerer nordmenn etter utført arbeid. I andre land igjen er det mange nordmenn som oppholder seg regelmessig store deler av året, men antallet som melder flytting, er likevel relativt lite. At 8 600 norske statsborgere innvandret, og 9 900 utvandret, ga i 2012 en nettoutvandring på 1 300, mens det året før var 800.

Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
For at vi kan snakke om samme fenomen har jeg samlet noen tall og kan gi flg informasjon

"Folkeregisteret knaker i sammenføyningene," beskrives det som.

I en Aftenposten-artikkel skriver direktør for Skattedirektoratet at:

- "Vi er nødt til å gjøre noe. Folkeregisteret ble ikke laget for å takle slike store bevegelser av mennesker. Vi har svakheter i systemet," sier direktør i Skattedirektoratet Jan Christian Sandberg. Han beskriver perspektivene som "ganske skremmende." (Ref.)

Han sier videre:

"220 000 mennesker blir årlig registrert i Folkeregisteret med opphold i Norge. Men bare 60 000 av disse er født i landet. Resten er innvandrere. Åpne grenser, arbeidsinnvandring og asyl- og familieinnvandring gjør at Folkeregisteret knaker."

Tvangsmultikulturalisering? Anyone?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere