Dan-Raoul Miranda

3

Eit par (korte) tankar frå Parasitten

Eg veit ikkje kva møte Torkel Brekke var på sist veke, men trur det må ha vore eit anna enn det eg var på

Publisert: 29. mai 2013

Eg skriv på bakgrunn av intervju med Brekke i Vårt Land)

Det verste og mest kritiske frå HEF då, var Bente Sandvig som kritiserte skulegudstenester (og potensielt eit liten, kvalt latter frå undertegnede og eit par andre når det ble spurt om kvifor Human-Etisk Forbund ikkje går inn for å avskaffe jula). Der følte i kvart fall eg at Bente gjorde ein god og grundig jobb med å peike på dei faktiske problema. Er HEF dermed "smålige" og "mangler ydmykhet"?

I tillegg kom det ein krass kommentar frå salen mot medlemsrotet i Den norske kyrkje, som Bente Sandvig flott kontra med at det ikkje kan lemrast på kyrkja - då det ikkje var kyrkja sjølv si skuld.

Ellers har HEF aldri, såvidt eg har sett hevda seg som eit nøytralt alternativ. Det har alltid vore eit humanistisk (humanetisk) alternativ. Eg synast det er ganske dårleg gjort å hevde noko anna, når HEF er ganske tydelege her.

Det kan verkesom Brekke har ein slagside mot HEF etter dette møtet, og han oppfattar HEF som lite originale. Eg vil då be ham lesa seg litt opp. Rundt skipinga av Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn (STL). Rundt Humanistisk Aksjon for Menneskerettar i Utviklingsland (HAMU). Rund arbeidet i International Humanist and Ethical Union (IHEU).

Og eg vil be ham snakke med nokon humanistar. Høyre kva dei gjer, driv med, og kva dei engasjerer seg for. Eg har til no enno ikkje møtt ein einaste humanist som ikkje brenner mot ein eller anna urett i ein anna organisasjon. For det er ein ganske bevisst haldning frå HEF, å ikkje gape for høgt. Å ikkje bli "alle-gode-sakar-forbund". Er det verkeleg så ille å ynskje eit fellesskap basert bare på felles livssyn, og ikkje så mykje anna?

Til slutt: "[Mange] av lederskikkelsene i HEFs historie har vært personer som har brukt sine personlige negative barne- og ungdomshistorier om kristendom og dratt med seg disse i nesten alle debatter, sier Torkel Brekke."
Det er i hovudsak snakk om to personar såvidt meg opplyst: Levi Fragell, og Jens Brun-Pedersen. Og om enn det nok bler dratt fram titt og ofte, så er det som oftast veldig relevant.

Eg er nok småleg og lite audmyk akkurat no. Og definitivt fargeblind. Så veldig interessert i andre tankar, og gjerne konkrete døme på HEF sine angreip på kyrkja og den kristne tru. Eg har enno til gjengjeld å sjå nokon gode døme.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Human-Etisk Forbund. - Humanisme - En innføring; "Humanister mener at selv om religionene kan inneholde mange gode tanker, så er de ikke de beste moralske rettesnorene for oss mennesker". - "I Norge har religionen en svakere plass i samfunnet enn tidligere, og religiøse nordmenn deler gjerne humanisters ideer om menneskeverd" (?).

Videre. Idealer som frihet og sosial solidaritet, den selvstendige livsførsel, frigjøring av den individuelle moralsamvittighet, menneskerettigheter og demokrati, er en direkte arv av jødisk etikk angående rettferdighet og den kristne etikk angående kjærlighet. Bibelen fremviser en rekke etiske dimensjoner; sinnelagsetikk, regeletikk, konsekvensetikk, empatisk etikk - og er åpen for ulike typer politiske filosofier. Noe av det som skiller kristen tro fra andre religioner er samtidig fraværet av religiøse lover og politikk.

Denne arven står idag vesentlig uendret, til tross for kontinuerlig kritisk tilegning og nytolkning.

Ideen om menneskerettigheter har sin rot i stoisk og kristen filosofi og bygger på den grunnanskuelse at den menneskelige person har en verdi i seg selv, uavhengig av rase, klasse eller kjønn.

I de nordamerikanske staters uavhengighetserklæring 1776 ble menneskerettighetene for første gang systematisk utformet.

Stor betydning fikk også den franske grunnlovgivende forsamlings erklæring om menneske- og borgerrettighetene av 1789. Dens hovedsetninger er: menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter; sosial forskjell kan bare begrunnes med hensynet til det allmenne vel.

Revolusjonen markerte slutten på det franske stendersamfunnet, der de høyeste stendene (adelen og de geistlige) hadde hatt særrettigheter i samfunnet. En nasjonalforsamling ble dannet i 1789, og eneveldet ble avskaffet. Denne vedtok en erklæring om menneskerettighetene, hvor det ble fastslått at alle mennesker er født frie og like, og at all myndighet i samfunnet må utgå fra folket.

Erklæringen inspirerte og preget den senere demokratiske utviklingen i Europa, blant annet den norske grunnloven av 1814.

- Har i senere tid også blitt uttrykt av ateisten og filosofen Jürgen Habermas. 

Egalitarian universalism, from which sprang the ideas of freedom and social solidarity, of an autonomous conduct of life and emancipation, of the individual morality of conscience, human rights and democracy, is the direct heir of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. This legacy, substantially unchanged, has been the object of continual critical appropriation and reinterpretation. To this day, there is no alternative to it. And in light of the current challenges of a postnational constellation, we continue to draw on the substance of this heritage. Everything else is just idle postmodern talk.

Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Så drikker vi te sammen....

Publisert nesten 8 år siden

Humanister og kristne har de fleste "saker" felles. Men det er kollisjonene som ses og høres. Slike kollisjoner har i den vestlige verden gjeldt trosplikt, seksualitet og familieliv, likestilling mellom kjønn, abort, dødshjelp o.a. I Norge har den legale såvel som den sosiale trosplikt skapt særlig mange sammenstøt, siden vi helt opp til denne generasjon - og fortsatt - sliter med helt uverdige og uakseptable forhold på dette område, støttet av den politiske majoritet så vel den favoriserte kirke. I andre land - som USA, England, Tyskland - er det nå likestilling for homofile og retten til selvbestemt livsavslutning (dødshjelp) som skaper motvilje mot humanisters engasjement. Vi vinner sak etter sak. Uroen avtar. Selv prestekoner tar abort og homofile par har ledende stillinger i menigheten. Så drikker vi te sammen og gyver løs på de felles problemer i samfunnet. Og dem kan det komme til å bli mange av i årene som kommer.

Kommentar #3

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vil dere gå NSDAP i næringen Levi ?

Publisert nesten 8 år siden

Fragell skrev :.

 I andre land - som USA, England, Tyskland - er det nå likestilling for homofile og retten til selvbestemt livsavslutning (dødshjelp) som skaper motvilje mot humanisters engasjement. Vi vinner sak etter sak.

.......................................................................................................................................................................

Ser du ikke galskapen Fragell ? Dødhjelp, eurtanasi. Vil HEF gå NSDAP i næringen ? Sterke ord, men nå må dere for pokker sette dere ned å tenke, tenke på hva som kan ligge i forlengelsen av den type forslag ? Og nei, jeg er ikke religiøs, men trår man over menneskelivets ukrenkelighet i fredstid, så har man trådt over en farlig grense. Sett dere heller ned å tenk, reflekter, før dere beynner å bable om at dødshjelp skal være så forbannet jevt. Et sted bør det gå en klar grense, brytes den kan hva som helst komme i forlengelsen !

Kommentar #4

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Uverdig vås

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Ser du ikke galskapen Fragell ? Dødhjelp, eurtanasi. Vil HEF gå NSDAP i næringen ?

Retorisk vås! Vulgærpropaganda verre en antiabort-retorikken til enkelte fanatikere.

Hvis ikke Aarsund ser forskjellen på at Staten bestemmer hvem som har rett til å leve - hvem som er livsverdige eller livsuverdige - og at et enkeltindivid bestemmer for seg selv om det vil fortsette å leve, da har ikke Aarsund skjønt noe som helst. Vi snakker også om muligheten til å avslutte et liv i store smerter som likevel går mot slutten.

Dermed ikke sagt at eutanasi er uproblematisk. Derfor har heller ikke Human-Etisk Forbund konkludert i dette spørsmålet. Fragell målbærer sitt syn, et syn han deler med mange i den internasjonale humanistbevegelsen, men som altså ikker HEFs politikk.

Men det må likevel være måte på for hva slags dilldall av retorikk som skal presenteres.

Lars Gule

Kommentar #5

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Vi parasitter

Publisert nesten 8 år siden

Torkel Brekkes nedsettende - og etter min mening uverdige - omtale av et forbund (HEF) han selv har trukket fordeler av (parasittisk?), kan ved positiv imøtekommelse snus opp ned i følgende perspektiv: Jo, selvsagt er vi parasitter, begge parter, ved at vi utnytter verdier og kvaliteter i virksomheter vi kritiserer og forlater. Et godt eksempel er nettopp seremoniene: Noe av det klokeste den kristne kirke gjorde var å kanalisere allerede eksisterende kultur- og slektstradisjoner inn i sitt ritualiserte fellesskap. Det bidro til å binde slekt og samfunn sammen og videreføre tradisjoner. Og - noe av det klokeste Human-Etisk Forbund gjorde var å bygge videre på de samme fellesverdier i sin egen regi. Vi kastet ikke ut barnet med dåpsvannet, men hegnet om og utviklet tradisjonenes dypere og evigmenneskelige kvaliteter. Sekulære fritenkere som i sin aversjon mot kirken ikke har forstått dette, har gjort livet fattigere - for seg selv og sine etterkommere.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette

Publisert nesten 8 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Noe av det klokeste den kristne kirke gjorde var å kanalisere allerede eksisterende kultur- og slektstradisjoner inn i sitt ritualiserte fellesskap. Det bidro til å binde slekt og samfunn sammen og videreføre tradisjoner. Og - noe av det klokeste Human-Etisk Forbund gjorde var å bygge videre på de samme fellesverdier i sin egen regi. Vi kastet ikke ut barnet med dåpsvannet, men hegnet om og utviklet tradisjonenes dypere og evigmenneskelige kvaliteter. Sekulære fritenkere som i sin aversjon mot kirken ikke har forstått dette, har gjort livet fattigere - for seg selv og sine etterkommere.

Er altså en innrømmelse av at HEF har knabba det de kunne bruke fra de kristne,men forkastet grunnlaget for kirkens virke,nemlig troen på Gud.

Det er dårlig gjort.
Dåp og konfirmasjon har blitt navnedag og en slags "voksenopplæring"....

Det HEF har misforstått,er at uten troen er kirken bare en sosial klubb...noe som i og for seg kan være bra for det sosiale menneske,men dette kunne HEF oppnådd uten å herme tradisjoner og jobbe for å nedbryte kirkens indre anliggende.

Det har dere ingen ting med å gjøre. 

Kommentar #7

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Som sagt,

Publisert nesten 8 år siden

Rune, vi har "knabba" fra hverandre. Det er slik kultur videreføres.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Para situs

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det HEF har misforstått,er at uten troen er kirken bare en sosial klubb...noe som i og for seg kan være bra for det sosiale menneske,men dette kunne HEF oppnådd uten å herme tradisjoner og jobbe for å nedbryte kirkens indre anliggende.

Idéer er felleseie. Dét er godt. og en viss "parasittisme" er faktisk uunngåelig når idéer traderes, utveksles og brynes opp mot hverandre. At sett av idéer kan forme kjempestore "superorganismer" --- slik som, for eksempel, Kirken --- er en konsekvens av hvordan idéene fungerer på og i oss. Men så kan ikke superorganismene kreve eierskap til bestemte idéer. 

Samtidig synes jeg at Brekke har noe rett i sin kritikk. I hvert fall er mitt private inntrykk (så jeg kan selvsagt ha et skjevt og feilaktig inntrykk), så langt, er at humanetikerne på en måte er særskilt "ute etter" akkurat de kristne og de kristelige institusjoner og organisasjoner i landet vårt. Som du vet er jeg selv ateist, men jeg tror det ville være klokt av HEF å tone ned de stadige angrepene på Kirken --- for i sannhet finnes de virkelig reaksjonære religiøse strømningene ikke så meget blant norske kristne. Ikke lenger. En rettferdighetssans ville ikke fokusere på enkeltreligionen kristendommen. Brekke synes også å ha rett i at HEF bør forsøke å flagge mer positivt. Negativ opposisjon (hvor man påpeker noe man mener er galt hos motpart) kan være både godt og nyttig, men en positiv og selvstendig fronting av idéer er uvurderlig. 

Kommentar #9

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
vi har "knabba" fra hverandre. Det er slik kultur videreføres.

Rettighetstankegangens begrunnelser sekulariseres først i renessansen ved at menneskerettigheter blir mer uavhengig av Gud. Man snakker også her primært om kristne og jødiske idealer, som igjen ikke alltid har hatt samsvar med kirke, stat og organisert religion.

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Jeg burde ha fortalt dem det

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er altså en innrømmelse av at HEF har knabba det de kunne bruke fra de kristne,men forkastet grunnlaget for kirkens virke,nemlig troen på Gud.

Det er dårlig gjort.
Dåp og konfirmasjon har blitt navnedag og en slags "voksenopplæring"....

Mine barn fikk sine navn i en navnedag, den foregikk enkelt å greit ved at jeg og barnas mor ble enige om to navn som vi likte og så laget vi fest og lot gjestene stemme over hvilket navn barna skulle ha. Det var muligens litt dumt av oss for vi tenkte faktisk ikke på at noen religiøse kunne bli støtt av dette og til og med tro at vi gjorde dette for å ødelegge kirkens virke. 

Videre valgte mine barn en akademisk konfirmasjon som det da het (ikke noe HEF opplegg). De hadde ikke behøvet dette i det hele tatt for vi tenkte at de fortjente en fest samme hva for vi synes de er flotte barn. Vi tenkte faktisk ikke en gang på at vi egentlig burde si til våre barn at vi nok ikke kunne holde noen fest for dem nå fordi noen religiøse kunne oppfatte en fest i religiøs konfirmasjonsalder uten en kristen konfirmasjon som en ødeleggesle av kristne tradisjoner.

Vi burde selvfølgelig droppet det hele og ventet til de hadde en bursdag eller noe slikt, alle barn går jo fra barn til ungdom til voksne og det er jo så natrurlig at det strengt talt ikke er noe veldig viktig å feire eller markere. Men det kan jo være hyggelig men ikke om det ødelegger for andres og gir dem vonde følelser.

Kommentar #11

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Humanitet betyr å vise godhet ovenfor et annet menneske. 

Kristendommen har organisasjoner som kirkens nødhjelp, kirkens bymisjon og frelsesarmeen. Finnnes det idag tilsvarende human-etiske organisasjoner som bedriver fattigdomsbekjempelse?

Kommentar #12

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Kirka og kristendommen har knabba sitt de også

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er altså en innrømmelse av at HEF har knabba det de kunne bruke fra de kristne,men forkastet grunnlaget for kirkens virke,nemlig troen på Gud.

Det er dårlig gjort.
Dåp og konfirmasjon har blitt navnedag og en slags "voksenopplæring"....

Kirka har "knabba" det de kunne de også. Fra seremonier / ritualer til merkedager / fester.

Alle kulturer til alle tider har hat ritualer rundt de store begivenhetene i livet; fødsel, overgang fra barn til voksen, giftemål og død.

Ritualer som fantes lenge før jødedom og kristendom.

Så kan man snakke om hvem som har stjelt hva fra hvem, eller om dette faktisk er naturlige milepæler i et menneskets liv som alle kulturer har funnet behov for å markere på en eller annen måte.

Det er en rekke kristne som i sin totale kunnskapsløshet faktisk går rundt og tror at kristendommen har en slags copyright på dette, og at kirka var først ute.

Kommentar #13

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen har organisasjoner som kirkens nødhjelp, kirkens bymisjon og frelsesarmeen. Finnnes det idag tilsvarende human-etiske organisasjoner som bedriver fattigdomsbekjempelse?

Trengs det? Vil man ikke best bekjempe fattigdom om man går sammen om å gjøre noe med den, eller mener du ethvert livssyn burde gjøre ting for seg selv?

Kommentar #14

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Det bare virker slik...

Publisert nesten 8 år siden
Dan-Raoul Miranda. Gå til den siterte teksten.
Ellers har HEF aldri, såvidt eg har sett hevda seg som eit nøytralt alternativ. Det har alltid vore eit humanistisk (humanetisk) alternativ. Eg synast det er ganske dårleg gjort å hevde noko anna, når HEF er ganske tydelege her.

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg gjennom årene har fått høre, f. eks. til jul og påske fra HEF medlemmer. Her sitter jeg med et verdinøytralt alternativ. Måten det gang på gang er blitt presentert på utad er at det vi i HEF står for er verdinøytralt, noe det ikke er. Den måte som HEFs medlemmer her, også offentlig på fjernsyn, har valgt å fremstå på tilsier at det som kommer fra HEF er verdinøytralt, noe man i andre anledninger tilbakeviser at man er. 

Problemet er at det ikke finnes noe som er verdinøytralt og ikke kan støte noen. Dessverre virker det som om HEF gjennom sine uttalelser ved anledning som over ønsker i media å fremstå som verdinøytrale. Samtidig indikerer de mange uttalelsene som kommer fra HEFs side som sårhet ovenfor den kristne tradisjon som vi bygger våre høytidsdager over.

Jeg finner gjennom de relativt vanlige uttalelsene som kommer neste hver jul, hver påske og så videre, om at de har verdinøytrale alternativ, som et forsøk på å fremstå som verdinøytrale. Det at man i etterkant innrømmer at man ikke er verdinøytral, men en livssynsorganisasjon forhindrer ikke dette inntrykket.

Det er legitimt å forsøke å forandre, men da kan man ikke skjule seg bak å legge frem nøytrale alternativ.

Mvh

Fredrik 

Kommentar #15

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Utfordrer humanetikken vår livsstil?

Publisert nesten 8 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Trengs det? Vil man ikke best bekjempe fattigdom om man går sammen om å gjøre noe med den, eller mener du ethvert livssyn burde gjøre ting for seg selv?

Nå er kirken et allsidig begrep, og det finnes mange kirkesamfunn. Vi må gjerne gå sammen om å gjøre noe, men jeg savner fra det såkalte (sekulær) humanistiske organisasjoner et oppgjør med vår materielle levestil slik som de tre siste pavene og diverse ortodokse patriarker har kommet med på vegne av kirken. (Jeg vet det finnes kirkesamfunn, gjerne med utspring i USA, som bryter med de gamle kirkesamfunn som hevder materiell velstand er et tegn på Guds velsignelse.) 

Det verden trenger er noen som våger, på en annen måte enn Miljøpartiet de Grønne, selv om de har mye bra i sitt program, verdier som medfører at vi ikke handler ut i fra vår egoisme slik den fremstår som en følge av vårt økonomiske system som fremmer uhemmet vekst og materialisme. Et slikt alternativ hører jeg sjelden eller aldri noe om fra HEF sin side. Jeg er overbevist om at denne holdningen finnes hos flere medlemmer av HEF, men det er øredøvende stille fra HEF som sådan.

Og jeg etterlyser også en organisasjon som Caritas, Kirkens Nødhjelp eller Blå Kors hvor HEF viser sitt sosiale engasjement for verden og livet.

Mvh

Fredrik 

Kommentar #16

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Et lite problem her, Gule.

Publisert nesten 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvis ikke Aarsund ser forskjellen på at Staten bestemmer hvem som har rett til å leve - hvem som er livsverdige eller livsuverdige - og at et enkeltindivid bestemmer for seg selv om det vil fortsette å leve, da har ikke Aarsund skjønt noe som helst. Vi snakker også om muligheten til å avslutte et liv i store smerter som likevel går mot slutten.

Jeg har venner som har hatt kunnskap om at deres barn in spe var handikappet og ville trenge hjelp resten av livet. Det abortpresset disse ble utsatt for var ekstremt og gikk over måneder. Her er det forventningene og samfunnspresset som medfører nærmest tvang for å abortere livet. Her er det snakk om holdninger, holdninger initiert av og ved staten. Jeg er redd for vi vil få den samme type av samfunnstvang om det åpnes opp for evtanasi. 

Så vidt jeg vet, men kanskje den dyktige Morten Horn kan mer om dette, utføres det pr. i dag aktiv smertelindring ved norske sykehus og instutisjoner som helt klart forkorter livet til personen. Det som er viktig og jeg mener prinsippielt forskjellig er at den ene er smertelindring det andre er assistert drap eller hjelp til selvdrap.

Mvh

Fredrik 

Kommentar #17

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.
Nå er kirken et allsidig begrep, og det finnes mange kirkesamfunn. Vi må gjerne gå sammen om å gjøre noe, men jeg savner fra det såkalte (sekulær) humanistiske organisasjoner et oppgjør med vår materielle levestil slik som de tre siste pavene og diverse ortodokse patriarker har kommet med på vegne av kirken. (Jeg vet det finnes kirkesamfunn, gjerne med utspring i USA, som bryter med de gamle kirkesamfunn som hevder materiell velstand er et tegn på Guds velsignelse.)

Det verden trenger er noen som våger, på en annen måte enn Miljøpartiet de Grønne, selv om de har mye bra i sitt program, verdier som medfører at vi ikke handler ut i fra vår egoisme slik den fremstår som en følge av vårt økonomiske system som fremmer uhemmet vekst og materialisme. Et slikt alternativ hører jeg sjelden eller aldri noe om fra HEF sin side. Jeg er overbevist om at denne holdningen finnes hos flere medlemmer av HEF, men det er øredøvende stille fra HEF som sådan.

Personlige mening er at det er opp til humanistiske organisasjoner å gjøre slikt. HEF som livssynsorganisasjon bør være mest mulig politisk nøytral. 

Når det er sagt, det finnes en organisasjon som ligner på det du etterlyser. 

Og seriøst, paver som snakker mot en materialistisk livsstil? En mann som såvidt kan reise seg fra gulltronen fordi han er nedlesset av gull? (Men må berømme den nye paven for at han tar store skritt i rett retning. )

Kommentar #18

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Jeg kan ikke uttale meg om paver før...

Publisert nesten 8 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Og seriøst, paver som snakker mot en materialistisk livsstil? En mann som såvidt kan reise seg fra gulltronen fordi han er nedlesset av gull? (Men må berømme den nye paven for at han tar store skritt i rett retning. )

Johannes Paulus II, men de tre siste pavene, pave Frans inklusive, har alle advart mot det materialiske levesett vi er på vei mot. Mot de verdier som styrer verdensøkonomien, og den egoisme som følger av denne. Hva Johannes Paulus I rakk å uttale seg om vet jeg ikke, han hadde vel en litt for kort levetid i embete før han sa takk for seg tii dette jordiske liv. Johannes Paulus II talte blant annet i Katowitche om og imot farene ved å ha økonomisk vekst som målestokk for samfunnene. Om du leser kardinal Raitzegers bøker vil du oppdage at han også taler om farene ved den samfunnsutvikling og det økonomiske system vi nå er inne i. 

At paveembete som sådan har mye glitter og stas, ja, og det er historisk tradisjon som ofte er tung å bære.

Blant de ortodokse patriarker, som også omgis av mye gull og glitter, er kanskje den fremste talsmann for bærekraftig og miljøvennlig utvikling Hans Hellighet Bartholomeus, Erkebiskop av Konstantinopel, Det Nye Roma og Økumenisk Patriark. Han ble i 2002 tildelt Sofieprisen for sin innsats. Den nå avdøda pave av Alexandria, overhode for den Koptiske kirke, har også advart mot en livsstil og et samfunn som utelukkende streber etter materiell framgang og økonomisk vekst. Jeg jobber i et forsøk på å komme igjennom dette, men alt tar alt for lang tid.

Tusen takk for linken, Rune Halfdan, den likner og jeg skal lese nøyere gjennom.

 

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette også ?

Publisert nesten 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Retorisk vås! Vulgærpropaganda verre en antiabort-retorikken til enkelte fanatikere.

Nå har det nok blitt ekstremt å være kritisk til aktiv dødshjelp også.

Det heter nå "vulgærpropaganda".

Og vi ser hvem som bruker slike uttrykk i en viktig sak.  Igjen. 

Kommentar #20

Hans Torvaldsen

1 innlegg  72 kommentarer

Pavedømmet

Publisert nesten 8 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.
At paveembete som sådan har mye glitter og stas, ja, og det er historisk tradisjon som ofte er tung å bære.

Det burde være lett å kvitte seg med denne "tunge tradisjon".  

Den katolske kirke eier ca 30% av alt gull som finnes i verden.

Den katolske kirke eier ca 30% av all eiendom i Italia. Uten å ha betalt eiendomskatt slik som alminnelige folk har gjort. Hvis de hadde ytt sitt hadde kanskje Italia hatt mindre ønkonomiske problemer. 

Paven kan forøvrig redde millioner av menneskeliv ved å ytre tre små ord; "prevensjon er ok".  Men det gjør han ikke. Det finns et godt norsk ord for slikt; skammelig!

Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

latter

Publisert nesten 8 år siden
Dan-Raoul Miranda. Gå til den siterte teksten.
Det verste og mest kritiske frå HEF då, var Bente Sandvig som kritiserte skulegudstenester (og potensielt eit liten, kvalt latter frå undertegnede og eit par andre når det ble spurt om kvifor Human-Etisk Forbund ikkje går inn for å avskaffe jula).

Det er ganske talende at vi Norge har Jul, der man i andre land har Kristusmesse. Hvorfor skulle noen ønske å avskaffe Jul? Alle, uansett tro/fravær av tro kan være med og glede seg i fellesskap over at sola snur.

Kommentar #22

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Det er lett å forveksle...

Publisert nesten 8 år siden
Dan-Raoul Miranda. Gå til den siterte teksten.
Eg er nok småleg og lite audmyk akkurat no. Og definitivt fargeblind. Så veldig interessert i andre tankar, og gjerne konkrete døme på HEF sine angreip på kyrkja og den kristne tru. Eg har enno til gjengjeld å sjå nokon gode døme.

kritikk med angrep, spesielt når det gjelder religion. Jeg stiller meg bak spørsmålet ditt!

Kommentar #23

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nå har det nok blitt ekstremt å være kritisk til aktiv dødshjelp også.

Det heter nå "vulgærpropaganda".

Og vi ser hvem som bruker slike uttrykk i en viktig sak. Igjen.

Det å påstå at man kopierer NSDAP bare fordi man ønsker en diskusjon rundt aktiv dødshjelp, blir nettopp det som tidligere har blitt nevnt; retorisk vås. Det skal mye til for å overgå denne - jeg antar man er nazister bare fordi man ønsker stor satsing på vei og transport også...?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere