* Sigrun *

59

Dobbelt svik

Publisert: 14. mai 2009

Dagbladet hadde i 2004 reportasjen Rom for overgrep, der blant andre psykolog Mette Sundt Gundersen ble intervjuet. Mens hun gikk på embetsstudiet i psykologi begynte hun i terapi for å rydde opp i egne tanker, før hun skulle arbeide med andres. Da startet for henne et langt mareritt, på grunn av seksuell utnytting fra terapeuten.

Pasientens krefter går ofte med til å takle tilværelsen etter at overgrep har skjedd. Oftest kommer hun (de aller fleste misbrukte pasienter er kvinner) dårligere ut av terapien enn hvordan hun hadde det da hun begynte der. De opprinnelige vanskene hun hadde, som gjorde at hun søkte hjelp, kan øke i både omfang og styrke. Mange sørger også over å ha mistet behandleren sin, som kan ha vært den viktigste støtten i livet. Mistillit til terapeuter generelt, til helsepersonell og andre hjelpeprofesjoner, samt andre mennesker overhodet, kan bli konsekvensen for enkelte, skriver Sundt Gundersen i boka Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi.

Mens behandleren kan få støtte fra kolleger og sin forening, blant annet økonomisk ved rettssaker, blir pasienten ofte stående alene. Konsekvensen av at overgrep mot pasienter ikke blir ordentlig erkjent, er at skadene betraktes som psykiske lidelser hos pasienten. I tillegg vet vi at de som fra før har en psykisk lidelse, ikke alltid anses som troverdige om de forteller om overgrep. I behandlingsapparatet befinner pasienten seg langt lavere i troverdighetshierarkiet enn en lege eller en psykolog gjør, og ikke minst om han eller hun har en alvorlig psykiatrisk diagnose.

Innen psykisk helsevern er relasjonen mellom behandler og pasient ofte av en helt annen karakter enn innen somatikken, og pasienten blir følelsesmessig sterkt bundet til behandleren. Umoral og hjelp kan filtres sammen slik at man ikke vet hva som er hva. I forordet til Mette Sundt Gundersens bok skriver psykiater Svein Haugsgjerd at behandleren gjennom sitt faglige ordforråd har makt til å definere alle de små hendelsene som til slutt fører fram til grensekrenkelser og overgrep, som faglig berettigede eller akseptable. I behandlingsøyemed brukes metoder til å bearbeide både pasienters identitet, verdier, følelser, opplevelser og atferd.

Men er seksuelle overgrep fra norske terapeuter utbredt?

I 1991 sendte daværende leder av Norsk Psykologforening (NPF) ut spørreskjema til 2300 psykologer for å kartlegge forekomsten av seksuell kontakt mellom psykologer og pasienter. I brevet fra lederen het det blant annet:

- Når NPF på denne måten beveger seg inn på et følsomt område, er det for å erstatte rykter og spekulasjoner med kunnskaper. Disse kunnskapene vil igjen bli første skritt i profesjonens eget bevisstgjøringsarbeid.

Spørreundersøkelsen gikk meget rett på sak. Det ble spurt om hvilke typer samleie psykologene hadde hatt med pasientene, samt om andre seksuelle handlinger. Det var også spørsmål om "under hvilke omstendigheter kan erotisk kontakt være nyttig for behandlingen?"

Hvorfor reagerte ikke profesjonen på denne typen spørsmål?

Hver tyvende psykolog som svarte, hadde hatt seksuell kontakt med en eller flere av sine pasienter. En tredjedel av psykologene fortalte at minst én av deres pasienter hadde seksuell kontakt med en tidligere terapeut.

Dette er høye tall!

Året etter ble denne lederen for Psykologforeningen anmeldt til Helsetilsynet. To kolleger av ham hadde gjort jobben sin og kontaktet Psykologforeningen etter mistanke om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to av sine pasienter. Han måtte forlate stillingen og mistet sitt medlemskap i Norsk Psykologforening, samt ble fratatt sin godkjennelse som psykolog på ubestemt tid.

Men så, da?

I dag er han sjefpsykolog.  

Dette er et problem som ikke tas alvorlig. Én ting er at det ikke kreves politiattest for å jobbe innen psykisk helsevern for voksne. Like ille er det at verken helsemyndighetene, Legeforeningen eller Psykologforeningen har opprettet organer eller ordninger til å ivareta pasienter etter helsepersonells overgrep. Dermed blir sviket dobbelt for pasienter som misbrukes. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere