Ole Jørgen Anfindsen

173

Reinfeldt og Orwell

Nytale, virkelighetsvegring og konsensustyranni er en farlig kombinasjon. I Sverige er dette satt i system på en måte som savner sidestykke i Vesten. Også statsminister Fredrik Reinfeildt og hans ministre følger det forventede mønsteret. Selvsagt.

Publisert: 25. mai 2013

- Så det er innvandrernes feil. Det var jo uventet, repliserte (en åpenbart presset) statsminister Fredrik Reinfeldt ironisk til Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson i Riksdagen (se videopptak av repplikkvekslingen). Se også Aftenposten: - Mine helter er dem du utpeker til fiender. Krass Reinfeldt svarte om innvandring og opptøyer i Stockholm. 

Tilsvarende gjelder den svenske integreringsministeren: BBC är ett av många mediebolag som just nu befinner sig i Sverige för att rapportera hem om det nya Sverige, där invandrarvåldet krossat den forna idyllen. I inslaget gör integrationsminister Erik Ullnehag (FP) en föga imponerande insats då han på knackig engelska försöker förklara att man inte ska skylla på invandringen, kommenterer Avpixlat (som også har med videoen av selve BBC-intervjuet med Ullnehag).

Reinfeldt og Ullnehags poeng er at det finnes mange lovlydige og ressursterke innvandrere, og at det derfor blir feil å fokusere på det krimelle og voldelige mindretallet. Dette er dessverre et forsøk fra deres side på å unngå det uunngåelige, nemlig den fullstendig innlysende observasjon at integreringen i Sverige ikke har hatt mulighet til å holde tritt med innvandringene de siste tiårene.

Så lenge dette faktum underslås, opptrer man uredelig: Dersom Sverige ikke hadde hatt så mange uintegrerte (og muligens uintegrerbare) innvandrere som hva landet faktisk har, ja, så hadde man heller ikke hatt så alvorlige problemer som det vi nå ser enkelte symptomer på. 

Altså: Problemet er ikke det lovlydige flertallet av innvandrere; problemet er det lovløse og kulturelt tilbakestående mindretallet. Dersom Sverige skal fortsette med å slippe inn tusenvis av mennesker fra primitive/bakstreverske/voldelige kulturer hvert år, da vil problemene garantert fortsette å vokse, inntil det en vakker dag virkelig går over styr. Det vi har sett de siste dagene er bare toppen av isfjellet, stelt i stand av noen få hundre pøbler. 

Men det er synd på disse stakkars innvandrerne, hevdes fra mange hold. De føler på utenforskap, de har ikke samme sosioøkonomiske status som medel-Svensson, mange av dem er arbeidsløse, de blir oftere enn andre grupper stoppet av politiet i rutinemessige kontroller (ja, hva kan det komme av???) - noe de oppfatter som trakassering, osv, osv. Javel, er dette virkelig gode forklaringer på at ungdomsgjenger går amok med påtenning av biler, skoler og andre bygninger; på at de kaster stein på politi og brannvesen, etc? Nei, selvsagt er det ikke det. Noe av disse tingene kan være interessante momenter, som hører med i en helhetsvurdering, men de utgjør selvsagt ikke noen fullgod forklaring. Når de fremstilles som dette blir de i stedet bortforklaringer

For det første kan man jo forsøke å heve blikket og se dette i perspektiv. Innvandrerne står i kø for å komme til Sverige. Mange av dem lyver for å få innpass. Det finnes en stor og organisert virksomhet for å smugle folk til vestlige land, ikke minst nettopp til Sverige, som regnes som et av de mest attraktive landene å komme til. Sverige har muligens verdens mest generøse velferdsordninger, og så å si enhver asylsøker e.l. som lykkes i få oppholdstillatelse, blir av sine egne regnet som å ha skutt gullfuglen. Likevel er altså mange av dem misfornøyde, og mener av Sverige har behandlet dem dårlig. Her er det ett eller annet som skurrer, og mediene gjør ikke jobben sin når de tar denslags for god fisk. 

For det andre kan man konstatere at en urovekkende høy andel av innvandrere slenger gjennom skolen uten å lære stort (mange dropper etter hvert ut). En del av dem er langt på vei for analfabeter å regne. Noen av dem kan knapt snakke svensk. Likevel klager de over dårlige muligheter på arbeidsmarkedet!

For det tredje foreligger det etter hvert solid dokumentasjon på at mange innvandrere hater/avskyr/forakter det svenske samfunnet, og at disse ikke ønsker å bli integrert. Dette gjelder ikke minst radikale islamister, som svenskene har skapt god grobunn for. Som et aldri så lite og dagsaktuelt apropos, se f.eks. “Hela förorten ska brinna, Allahu akbar”.

For det fjerde tyder undersøkelser utført f.eks. av de svenske forskerne Martin Nordin og Dan-Olof Rooth på både innavl og lav gjennomsnittlig intelligens er faktorer som må tas med dersom visse innvandrergruppers sosioøkonomiske status, samt disses adferd, skal forstås. Her er utdrag fra Fria Tiders artikkel  ”Inavel” och ”låg intelligens” bakom bilbränderna.

Sitat (lenker i original): 

Ungdomar som bor i mångkulturella områden så som Kista och Husby är oftare dömda för brott än jämnåriga i andra delar av landet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som SVT tagit del av. Intelligensskillnader kan vara orsaken till utanförskapet och kriminaliteten, menar ledande forskare.

SVT har genomfört en granskning av kriminaliteten i så kallade utanförskapszoner, det vill säga invandrartäta områden, runt om i landet och resultatet ger en nedslående bild av den så kallade integrationen.

I den invandrardominerade Malmöstadsdelen Rosengård är 14,7 procent av ungdomarna i åldern 15 till 19 år dömda för minst ett brott – mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet på 6,7 procent. Andra områden med hög ungdoms­kriminalitet är Stockholms­förorterna Tensta, Kista, Husby och Rinkeby med flera.

Särskilt utsatta är invandrare från Afrika och Mellanöstern, som enligt Brå är den mest brottsbelastade invandrargruppen och som enligt statistik begår flerfaldigt mer grova brott en svenskar. Invandrare från Nordafrika och Irak är mer än 20 gånger oftare inblandade i våldtäkter än svenskar, enligt en studie (PDF s. 107) från Brå.

Experterna: Extrem fascination för eld

Medan svenska politiker hävdar att den höga ungdoms­kriminaliteten bland invandrare beror på så kallade socioekonomiska faktorer och socialt utanförskap, menar danska utredare att ”låg intelligens” hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern samt ”följderna av kusinäktenskap” är orsaken till den utbredda kriminaliten, skriver polistidningen Dansk Politi.

När den danske polisexperten Kim Thyssen redogör för orsakerna till kriminaliteten bland ungdomar i utanförskaps­områden tecknar han en mörk bild av tillvaron för Danmarks mest utsatta invandrar­grupper.

– Det är unga som har ett litet ordförråd. De är impulsstyrda och inte konsekvensorienterade, och det är därför de är svåra att nå ut till. De har helt enkelt inte de redskap som krävs för att kunna diskutera. Många av dem har dessutom en extrem förkärlek för eld, säger han till Dansk Politi.

Intelligensskillnader orsak till utsatthet

Även själva utanförskapet i sig går att förklara med de utsatta invandrargruppernas låga intelligens, visar svensk forskning som gör gällande att det är lägre IQ som leder till att invandrarna inte får lika välavlönade jobb som svenskar.

Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, beror det strukturella lönegapet i själva verket på intelligensskillnader. Hade personer med två utlandsfödda föräldrar haft haft lika hög intelligens som svenskar hade de haft lika hög lön som svenskar, skriver forskarna Martin Nordin och Dan-Olof Rooth i en rapport ([The Income Gap Between Natives and Second Generation Immigrants in Sweden: Is Skill the Explanation?, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (Institute for the Study of Labor)], PDF s. 15).

”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt.”

”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”, står det i rapporten.

Sitat slutt.  

Skal man få noenlunde realistiske/sannferdige vurderinger av det som skjer i Sverige om dagen, nytter det ikke bare å lese hva de store, svenske mediene skriver, man må også besøke alternative medier som f.eks. Avpixlat og Fria Tider (som jeg altså har lenket til ovenfor). Riktignok ulmer det under overflaten blant frustrerte journalister som føler at de hindres i å rapportere på en sannferdig måte, men det er nok ennå langt igjen før Sverige kan omtales som et demokratisk land med ytringsfrihet.

Jf følgende sitat: ”Vi har inte redovisat obehagliga fakta och debatterat vart Sveriges upp- och nedvända asylpolitik kan leda. Istället har vi fått en nationell mörkläggning som upprätthålls av ideologiska skäl, där verkligheten får maka på sig för den idealiserade självbilden och den fejkade toleransen”, skrev den före detta SVT-journalisten Gunnar Sandelin i Dagens Nyheter under rubriken ”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna”. Också SVT-journalisten Janne Josefsson är inne på samma spår och menar att klyftan mellan folket och journalisterna angående mångkulturen är stor.

Se spesielt følgende sak: DN-journalist: Därför ljuger vi om invandrarkravallerna. Bonnierjournalisten Ulrika By på Dagens Nyheter säger i en intervju med Timbro att hon anser att medierna inte ska rapportera neutralt om händelser som kravallerna i Stockholm – och att de mörkar saker som "kan användas i främlingsfientliga syften".

Se også: Rapporteringen från Husby PK-filtreras. DN-journalisten Ulrika By skriver ofta om invandrings- och integrationsrelaterade problem. I onsdags tittade hon närmare på hur bevakningen från Husby ser ut, och konstaterade att det hela är “ett journalistiskt riskprojekt” och frågade hur de ska kunna berätta “utan att öka främlingsfientlighet och utanförskap”.

Konklusjon: Sverige har alvorlige problemer, men svenske eliter vegrer seg for å se sannheten i øynene. Så lenge dagens kombinasjon av innvandringsliberalitet og ytringsfrihetsfiendtlighet videreføres, vil problemene fortsette å vokse. De vil fortsette å vokse (a) fordi man ikke kan finne løsninger så lenge man insisterer på å skjønnmale virkeligheten og snakke usant om problemene, (b) fordi antallet frustrerte og sinte innvandrere øker, og dessuten (c) fordi antallet frustrerte og sinte svensker øker. This is a recipe for disaster.

Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Kai Sørlander om utviklingen i Sverige

Publisert over 8 år siden

Professor i etnologi Karl-Olov Arnstberg og journalist Gunnar Sandelin har skrevet boken Invandring och mörkläggning – En saklig rapport från en förryckt tid. Politisk filosof Kai Sørlander har skrevet en bokomtale i Weekendavisen, og denne er blitt republisert hos Document. Han innleder slik.

Sitat

I tiden efter Anden Verdenskrig fik den politiske og intellektuelle elite i Vesten den idé, at det var de vestlige demokratiers forpligtelse at bære konsekvenserne af politisk forfølgelse overalt på kloden. Det blev stadfæstet i konventioner, som man satte over demokratiet, og som krævede, at demokratierne skulle give asyl til politiske flygtninge, ligegyldigt hvorfra de kom.

Set i det lange historiske perspektiv har det relativt hurtigt ført til en større befolkningsforandring i de europæiske demokratier. De har givet asyl til mange folk, som var fremmede for den demokratiske kultur, og som ikke forstod det lokale sprog og de lokale skikke.

Naturligt nok har disse folk haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og økonomisk var de derfor fortrinsvis henvist til at bo blandt underklassen. Ergo var det den svageste del af den oprindelige befolkning, som måtte bære den tungeste del af asylpolitikken.

Det var deres boligområder, som blev præget af de største kulturelle modsætninger, hvor utrygheden også voksede. Og da de ikke har kunnet protestere ved at flytte til andre og dyrere boligområder, har de i stedet protesteret ved at bruge deres demokratiske stemme. De har støttet politiske partier, som ville begrænse modtagelsen af asylansøgere, som ikke umiddelbart kunne integreres i samfundet.

I princippet svarer denne politiske position til det forbehold, som er indbygget i skattesystemet, og som indebærer, at de velstillede kun kommer til at yde til det fælles bedste - derunder også asylpolitikken - under den forudsætning, at de selv bevarer deres plads i indtægtshierarkiet, og altså selv har råd til at bo, hvor de ikke skal belastes med uintegrerbare naboer, som lige har fået asyl. Moralsk set har den velstillede, som lever i skjul af det skattepolitiske forbehold, ikke grund til at føle sig bedre end den svagere medborger, som han overlader at bære den tungeste del af asylpolitikken, og som bruger sin demokratiske ret til at protestere.

Dette er en elementær indsigt, som sætter eliten i et realistisk forhold til dens svagere medborgere. Men desværre har eliten i de europæiske demokratier levet i en selvbedragerisk forestilling om, at den selv var god, når den gik ind for en liberal asylpolitik. Og den intellektuelle elite konfronterede ikke den politiske elite med selvbedraget, fordi den også selv lå under for det.

Derfor blev et parti som Dansk Folkeparti fra begyndelsen betragtet som racistisk og fremmedfjendsk. Og det samme gjaldt tilsvarende partier i andre europæiske lande.

Der skulle hård kamp til, før elitens fordomme blev skudt igennem, og der bredte sig en almen forståelse for, at DF udtrykker en legitim demokratisk bekymring, som hverken kan betegnes som racistisk eller fremmedfjendsk. I hvert fald er elitens selvbedrag ikke længere så tungt, som det før var.

MED undtagelse af Sverige. Her lever den politiske og intellektuelle elite stadig i en boble, hvor man er racist og fremmedfjendsk, hvis man er af den overbevisning, at landet umuligt kan klare, at den nuværende asylpolitik fortsætter. Sverigedemokraterna, som er Dansk Folkepartis svenske sidestykke, holdes ude af samarbejdet i Riksdagen, fordi alle de andre partier er enige om at anse dem for racistiske. Og de få intellektuelle, der har forsøgt at sætte gang i en realistisk og åben demokratisk debat om indvandringspolitikken, er foreløbig blevet frosset ude.

Det er Sveriges tragedie. Derfor er denne bog så vigtig. [...]

Sitat slutt.

Les bokomtalen i sin helhet hos Document. Karl-Olov Arnstberg og Gunnar Sandelin:Invandring och mörkläggning – En saklig rapport från en förryckt tid. 396 sider. Debattförlaget. Sørlanders bokomtale ble opprinnelig trykket i Weekendavisen.

PS: Kai Sørlander omtales ofte som Danmarks ledende, politiske filosof. For min VD-omtale av hans eminente bok Den politiske forpligtelse, se her.

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

'Integrering' blir fy-ord?

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Reinfeldt og Ullnehags poeng er at det finnes mange lovlydige og ressursterke innvandrere, og at det derfor blir feil å fokusere på det krimelle og voldelige mindretallet. Dette er dessverre et forsøk fra deres side på å unngå det uunngåelige, nemlig den fullstendig innlysende observasjon at integreringen i Sverige ikke har hatt mulighet til å holde tritt med innvandringene de siste tiårene.

Sosialdemokratene hadde kort tid forut for utbruddene av terroriseringene en partikonferanse hvor man foreslo ikke bare å nedlegge hele integrasjonsministeriet, men å, hva skal man si, forby selve ordet. Grunngivelse gikk i retning av at det var et rasistisk og diskriminerende ord. Friskt!  

kom utbruddene. Spørsmålet blir nå om SD benytter anledningen til å se sine tidligere brave uttalelser i nytt lys. Eller om de virkelig nå vil insistere på at fonemet og grafemet 'integrasjon,' med alle dets beslektede ord, forbys. 

Selv tror jeg at Statsministeren må ha tenkt i slike baner når han uttalte at det bare dreide seg om "hooligans." For innvandring eksisterer jo egentlig heller ikke. Og det er alltid noen som ikke kan oppføre seg under fotballkampen! 

Kommentar #3

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Re: 'Integrering' blir fy-ord?

Publisert over 8 år siden

Ja, i stedet for å erkjenne at integrering ikke i tilstrekkelig grad finner sted (og kanskje aldri vil finne sted), er det selvsagt bekvemt å slutte å ha noen ambisjon om integrering i det hele tatt. Og måten å gjøre dette på, er formodentlig å inlemme integreringstilhengere på den allerede lange listen av onde mennesker hvis tankeforbrytelser bør forfølges.

Kommentar #4

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Dagens leder i Jyllands-Posten

Publisert over 8 år siden

Gjennom Document er jeg akkurat blitt oppmerksom på dagens leder i Jyllands-Posten. Den har overskriften Den svenske løgn, og avsluttes slik:

Sverige er ifølge de politiske, kulturelle og industrielle eliters dominerende selvforståelse et tolerant, multikulturelt og humanistisk samfund, som i snart mange år har peget fingre ad Danmark. Danmark var og er stadig det store negative modbillede. Når islamisme, indvandrerbander osv. eksisterer i Danmark, så skyldes det som bekendt tonen i debatten og den latente racisme blandt danskerne.

I disse dage erfarer vi så, at Sverige såmænd ligger i Europa og er en integreret del af den demografiske, politiske og sociale udvikling, som præger kontinentet i takt med, at stadig flere indvandrere kommer til fra især de muslimske lande og bosætter sig i vestlige velfærdsstater. Fællesnævneren er konflikt, sammenstød, kriminalitet, socialt bedrageri, såkaldte æresdrab, massive overgreb mod kvinder, bølger af voldtægter – altsammen kombineret med et øget pres på de offentlige kasser, fordi der for myndighederne år efter år er milliardudgifter forbundet med ikkevestlig indvandring.

Sverige er med andre ord ingen undtagelse. Den hensynsløse machokultur, som nattens ballademagere og voldsmænd er rundet af, kender ikke til landegrænser og bekymrer sig ikke om, hvorvidt der tales dansk eller svensk i nabolaget. Den gør sig gældende, hvor den ikke møder nævneværdig modstand. I dette lys er Sverige et paradis for maskerede voldsmænd, der i ly af natten og til mediernes anklager om politivold kan sætte deres viljer igennem og hus for hus, måned for måned, bande for bande vise, hvem der bestemmer, mens svenskerne sover.

Som etnologen Karl-Olov Arnstberg og journalisten Gunnar Sandelin har beskrevet i den dystre, men stærkt påkrævede fremstilling ”Invandring och mörklaggning. En saklig rapport från en förryckt tid” (2013), der knap nok er blevet omtalt eller anmeldt i svenske mainstreammedier, er der ikke noget nyt i den svenske løgn. Den har stået på i årtier. Sagen er bare, at den bliver stadig mere desperat. Man kan ligefrem se det i blikket på den nominelt borgerlige statsminister Fredrik Reinfeldt, når han står på tv og lover at sende flere penge til de udsatte områder. Millionerne vil ikke slå til. Det er nemlig ikke penge, der gør forskellen, men indstilling og normer. Problemet er ikke materielt, men kulturelt. Det bunder i en afgrundsdyb forskel mellem den mentalitet, som har skabt det rige og velfungerende Sverige, og den fremmede mentalitet, som den aggressive del af indvandrerungdommen udviser. Det er på tide at erkende den sandhed.

Les lederartikkelen i sin helhet hos Jyllands-Posten.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Voldsramte ties ihjel

Publisert over 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Danmark var og er stadig det store negative modbillede. Når islamisme, indvandrerbander osv. eksisterer i Danmark, så skyldes det som bekendt tonen i debatten og den latente racisme blandt danskerne.

:))), ja. 

Her har man på RUC --- av alle universiteter! --- fremlagt en rapport om at voldsramte minoritetskvinner forties. Her kan man lese om/rapporten: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/forskere-voldsramte-minoritetskvinder-bliver-tiet-ihjel.

Volden, den kulturspesifikke volden, finnes liksom ikke. Forskere blir oppfordret av kollegaer til å forbigå volden i taushet. Den finnes, men den skal jo liksom ikke finnes. Så man velger det krøllete, gamle kartet fremfor en sondering av terrenget.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er nok

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Volden, den kulturspesifikke volden, finnes liksom ikke. Forskere blir oppfordret av kollegaer til å forbigå volden i taushet. Den finnes, men den skal jo liksom ikke finnes. Så man velger det krøllete, gamle kartet fremfor en sondering av terrenget.

Helligbrøde å oppgradere et kart de finner å være riktig etter gammel inngrodd forståelse av virkeligheten.

Som gammel o-løper vet jeg hvor viktig det er å få med detaljene på kartet for å vite eksakt hvor du befinner deg. 

Som kjent forandrer ting seg i årenes løp.Det gjelder bare å følge med,og få plottet inn ny informasjon etter synfaringen. 

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som gammel o-løper vet jeg hvor viktig det er å få med detaljene på kartet for å vite eksakt hvor du befinner deg.

Ja, så vet du utmerket vel hvor viktig det er å ha et oppdatert kart. Slik er det med alle ting. Og derfor må man også være åpen for at tidligere situasjonsbeskrivelser kan være heftet med mengder av fatale feil. Poenget må ikke være å sitte på den ene situasjonsbeskrivelsen som liksom skal være den eneste korrekte, og avfeie alt annet som dumt eller ondt, men å hele tiden ettersjekke om det gis anledning til å tegne om kartet. Bare slik opparbeides troverdighet.

Misforståelsen ligger i at mange setter aksjer i egen person, fremfor det å være på åpent og ærlig forsøk på saksforståelse. 

Du kan tro Statsminister Reinfeldt skal få føle masten han har bindt seg til ved å beskrive situasjonen som "hooliganisme." Min prognose: han synker til bunns som en stor, tung sten.

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det som nå skjer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Poenget må ikke være å sitte på den ene situasjonsbeskrivelsen som liksom skal være den eneste korrekte, og avfeie alt annet som dumt eller ondt, men å hele tiden ettersjekke om det gis anledning til å tegne om kartet. Bare slik opparbeides troverdighet.

Er forutsagt helt fra 80-tallet av de fremsynte.

Fornektelsen og rasismebeskyldningene hagler nesten mer nå enn da....Et usannsynlig merkelig fenomen. 

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Snart et halvt hundreår

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Fornektelsen og rasismebeskyldningene hagler nesten mer nå enn da....Et usannsynlig merkelig fenomen.

Jeg kopierer inn en kommentar fra en annen tråd her, som jo er relevant også idenne tråden:

Mitt stalltips er at berøringsangsten i Sverige bare vil eskalere. La meg derfor bare bibringe følgende:

"More recently, some suggested ahead of the Social Democrats' party congress in Gothenburg last week that if they take power, they should abolish the job of integration minister all together. The party's governing board said that integration is "a problematic concept" that should preferably not be used. Commentators from different political camps applauded the initiative."  It all started in 1964. "Why are foreigners unhappy in Sweden?" asked Polish-born translator Lukasz Winiarski in the Dagens Nyheter newspaper during what may have been the very first Swedish integration debate. The answer? It was the Swedes' fault: "The Swedes have lived for centuries isolated and alone in their inhospitable country. This has left its mark on the Swedish attitude toward outsiders. "
Through the years, the choice of words has changed - the foreigners have become migrants who became new arrivals; the lack of hospitality became become xenophobia that become racism - but the questions and answers are basically the same. In 1978, Expressen described Sweden as "a wicked country" for its inability to include immigrants. "Drive them out!" the same newspaper wrote in 1993 in a paraphrase of what they perceived as the dominant public opinion. In 2013, Aftonbladet writes that "we are a racist country, a rigidly segregated country".

Så det gis altså, ifølge svensk elite, problematiske ord man ikke bør bruke, fordi det er disse som skaper problemene. Integrasjon er bare ett av disse magiske ordene. 

Vi kan se dype samfunnsproblemer gjennom atskillige tiår, og hver gang er det svenskenes feil. Kulturenes betydning nektes generelt, men gis plutselig altoverskyggende makt og betydning når det kommer tilSveriges egen kultur. Kultur finnes ikke --- bortsett fra svenskenes egen, "onde, rasistiske kultur." Og dess mer problemene eskalerer --- som vi jo forventelig har kunnet konstatere --- dess ondere er svenskene, i eget bilde. Forestillingen som dissemineres gjennom MSM, er altså at svenskene bare blir ondere og ondere, og at det er deres skyld alt sammen. De "gode" svenskene feiler, ved 1) at de ikke makter å tillempe de universelt gyldige sosio-økonomiske forklaringer riktig (igjen og igjen revideres modellene, i takt med at problemene eskalerer); de "onde" svenskene feiler ved en mystisk tiltagende og blind rasisme og pur ondskap overfor alle som ikke heter Svensson. De "gode" pisker seg selv og pisker de "onde." Et stykke sado-masochistisk Sverige, altså. 

Men når SM-Sverige bare vokser i omfang, vil kaoset bare vokse. De samfunnsnedbrytende elementer får selvsagt blod på tann av slikt. Og SM-Sverige er selvsagt avhengig av at deres SM-MSM bedriver konstante ord-eksorsismer: "Jeg, medel-Svensson må ikke ta ordet integrasjon i min munn. Jeg, medel-Svensson må ikke skrive ordet integrasjon. Jeg, medel-Svensson, forplikter meg på å glemme ordet integrasjon." 

"Back in the 1970s, David Schwarz, one of the very earliest advocates for a multicultural society, reflected on the Swedish public's self-criticism: "The Swedes must also appear as a peculiar people for many immigrants who constantly get to read in the press about how bad and stupid Swedes behave towards them, writings that sometimes may take the form of a national self-hatred."

Det er en tragedie som utspiller seg i vårt naboland. Kan vi hjelpe dem? Neppe, vi er på vei inn i den samme mytiske, usammenhengende forestillingsverden. REFORMs "anbefalinger" til Regjeringen vil falle i god jord, og vi får tre nye, store områder for politiarbeid og vår rettsstat (inklusive psykiatrien selvsagt): "høyreekstremisme," "antifeminsime," og "islamofobi."

Kommentar #10

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Maktskiftet

Publisert over 8 år siden

Den som lurer på hvilken fremtid Sverige går i møte, kan f.eks. lytte til musikkvideoen Tro Hopp & Utanförskap av gruppen Maktskiftet. Ungdommenes forakt for demokratiet og det svenske majoritetssamfunnet er neppe til å ta feil av. Men, som de stadig minner lytterne om, «En dag kommer vi att segra».

Hvilke andre religiøse eller politiske grupper kunne ha lagt ut en såpass drøy videosnutt, med utvetydige oppfordringer til vold mot politikere og andre, uten at storsamfunnet ville ha tatt affære? 

Kommentar #11

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Hvad er formålet...

Publisert over 8 år siden

med at de modtagende befolkninger ydmyges.

Noget at det mest surrealistiske jeg har set i den boldgade, var i julen hvor jeg sad og så noget kvinde/pigekor, der sang i en stor flot svensk kirke.

Midt i udsendelsen kommer en ganstarapper ind fra siden og afleverer aggressivt stønnende og vrængende sit nummer med et kæmpe hvidklædt stumt pigekor i baggrunden.

Jeg fatter ikke, hvorfor man gør den slags og kom igen til at tænke på det, da jeg læste en del svenskeres kommentarer til optøjerne - hvor nogle spekulerede på om meningen er at der skal opstå en voldsom racisme imod indvandrere eller om man bare vil ydmyge svenskerne og træde på derers følelser.

Man kan lave sig flere hypoteser, men jeg har ikke fantasi til at finde på nogen, der ikke er onde.

Hjælp søges til tolkning...

Kommentar #12

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

«Jag har förlorat många ungdomar»

Publisert over 8 år siden

HUSBY-JAKOBSBERG. Ungdomar i förorten skickas på religiösa läger utomlands - och kommer hem med förakt för demokratiska värderingar. Varningen kommer från fritidsledaren Ali al-Djaber, själv troende muslim. – Jag har förlorat många ungdomar, säger han.

Det har gått en månad sen kravallerna drabbade Stockholms förorter. Jakobsberg fick sin del av våldet. Polishuset och flera affärer i centrum fick sina fönsterrutor krossade.

Ali al-Djaber blev inte överraskad över att det hände.

– Den här gången höll de på i fem dagar. Sedan blev de trötta och gick hem. Det var varken polis eller föräldrar som fick dem att sluta kasta sten och bränna bilar - de blev bara trötta.

Ali är övertygad om att om att det kommer nya kravaller. Och att de då kommer slå mycket hårdare.

– Upploppen för en månad sen var bara en försmak av det som kommer att drabba Sverige. Ungdomar som känner utanförskap och radikaliserade unga är en tickande bomb, säger han.

[...]


Ungdomar som är födda i Sverige, men som inte känner tillhörighet till det svenska samhället.

Den sista kategorin gör honom särskilt oroad.

– Unga skickas på religiösa läger utomlands. De får resan och vistelsen betald av organisationer som har intresse av att få unga att delta i sådana läger. De varar mellan en vecka och tre månader, säger han.

Lägren innehåller en blandning av nöjesaktiviteter och religionsundervisning. Enligt Ali märks en tydlig förändring efter andra eller tredje lägervistelsen.

– Det har hänt flera incidenter som tyder på att unga glider ifrån demokratiska värderingar, säger han. När de är tillbaka från lägren och deltar i våra aktiviteter vägrar de sitta tillsammans med ungdomar som har en annan tro. Att umgås över religionsgränser räknas som "satans verk" tror de.

Enligt källor till Expressen skickas ungdomarna på läger i Egypten, Saudiarabien, Jemen och Iran. Sunnimuslimska ungdomar skickas till de tre förstnämnda länderna, medan shiamuslimer åker till Iran.

– Jag har förlorat många ungdomar till radikala moskéer under de senaste fem åren. De har bara slutat delta i aktiviteterna, säger Ali.

Les reportasjen i sin helhet i Expressen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere