John Doe

81

Grensesprengende frihet

Publisert: 16. mai 2013

Som kristen - og rent personlig - har jeg vokst fra å være et umodent barn til en moden voksen som har passert 35 år. Jeg tenker annerledes enn tidligere. Perspektivet har blitt mye bredere, og innebærer at jeg ikke lenger ser noen mening med at menneskers frihet skal begrenses av religion eller livssyn.

Her er min påstand som forklarer dette nærmere:

Det er viktigere å stimulere til rettferdighet i samfunnet uavhengig av livssyn enn å tre et livssyn nedover hodene til folk. Med livssynsbasert eller religionsbasert politikk begrenses folks personlige frihet. Man trer et bestemt livssyn ned over hodene deres. Frihet er å gi enkeltmennesker i samfunnet et ansvar og tilbud som er i samsvar med generelle, kulturelle verdier. Én spesifikk religion kan dermed ikke være førende for nasjonens politikk. Ikke-religionsbasert politikk gjør at vi oppnår tilnærmet 100% respekt for at mennesker i et samfunn har hvert sitt forskjellige livssyn og kan leve med hverandre i harmoni.

For meg - som er en kristen - er den friheten som er gitt fra Gud til hvert menneske så grensesprengende grunnleggende at det vil være en hån mot Gud å begrense andre menneskers frihet mens man samtidig penser dem inn på et spor de ikke vil inn på. Jesus sa ikke "Tving alle til å komme til meg", men "La alle komme til meg" (inneforstått "de som ønsker det"). Så kan man heller fokusere på å markedsføre Jesus på andre måter.

Et fritt menneske er mer åpent for impulser enn et menneske som føler seg overkjørt. Å gi et menneske frihet er å gi mennesket uforbeholden respekt.

Det skal sies at generelle, kulturelle verdier i Norge også er en form for "livssyn". Hva skal da definere disse generelle, kulturelle verdier som vi skal styre etter? FNs menneskerettighetserklæring eller andre ting?

Kjør debatt.

Kommentar #1

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Vanskelig debatt å kjøre...

Publisert over 8 år siden

Dette blir vanskelig, for her sier Hesselberg at det å bygge en politikk på kristen forståelse av mennesekverd er å "tre et bestemt livssyn ned over hodene deres".

Kan man bygge et samfunn på en kristen forståelse av menneskeverd, uten å tre noe som helst av tro ned over ørene på folk?

Og, dette er mye mer interessant, hva skjer om vi forkaster det kristne menneskesynet som sannheten?

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 8 år siden

Det kristne menneskesynet er ikke nødvendigvis sannhet for alle. Dermed må det være noe annet som skal legges til grunn for politikken. Normbasert verdigrunnlag og menneskerettighetserklæringen, kanskje?

Kommentar #3

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Grunntanke

Publisert over 8 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.
Det kristne menneskesynet er ikke nødvendigvis sannhet for alle

Hvordan kan en sannhet både være sannheten, samtidig som den ikke er det?

Jeg mener det skjer noe med holdningene våre (som kristne) i det vi går på akkord med sannheten. For om jeg tror på at det kristne menneskesynet er sannheten, og det eneste riktige å bygge et samfunn på, hvordan kan jeg da innrømme at dette ikke er sant for alle andre? Om vi som kristne mener at vårt menneskesyn er riktig og sant, så må vi vel kjempe for at det er dette vi bygger samfunnet på. Å bygge et samfunn på dette grunnlaget har ingenting å gjøre med å tre kristendommen ned over hodene på noen som helst. Det handler om en grunnleggende ideologi. En grunntanke som skaper et trygt samfunn, for alle. Uansett hva man tror på.

Menneskerettighetene? Ja, de er veldig populære og politisk korrekte. Men det eneste vi vet om dem er at de vil endres. De utgjør ingen sannhet. For det som er sant idag er ikke nødvendigvis sant i morgen. I tillegg ser jeg et stort problem med menneskerettighetene; de gir ingen rettigheter til det ufødte liv.

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Et utslag av grensesprengende frihet som er problematisk, er når min frihet og mine ønsker går på bekostning av andre. Finnes det slike problemer idag, som vi ser kan tilta?

Kommentar #5

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
For om jeg tror på at det kristne menneskesynet er sannheten, og det eneste riktige å bygge et samfunn på, hvordan kan jeg da innrømme at dette ikke er sant for alle andre?

Slik ser vi jo alle på verden, for vi sitter jo alle i vår egen lille boble med vår egen overbevsning om hva som er et riktig og godt menneskesyn  :)

Men jeg ser ikke det helt store problemet med å leve sammen på fredelig vis likevel, til tross for våre forskjeller.
Så lenge vi viser vår annerledes neste den samme gjensidige respekten som vi selv ønsker oss, så er mye i boks.
Å vite hvor egne grenser går, være klar på dem, og samtidig respektere andre sine grenser med like stor respekt, er også noe vi alle kan gjøre.

Og at personlige valg i livet, som tro, klesstil, yrke, ektefelle, osv, er personlige valg for absolutt alle, og ikke noe vi skal forsøke å påvirke andre på når det er deres tur til å velge :)

Ønsker noen å bestemme over andres frihet (bortsett fra at vi selvfølgelig må ha et lovverk) fordi guden deres sier at de skal det, så er det noe som et samfunn hvor folk skal være frie ikke kan bygges på. Det skjønner jo alle :)

Og kristne grunnverdier (hvertfall de som handler om å gjøre mot sin neste som man ønsker at sin neste skal gjøre mot en selv, og liknende) er jo helt i tråd med dette :)

Men man vil nok alltid finne noen som ønsker å bestemme over andre sin frihet på en eller annen måte. Jeg bekymrer meg imidlertid ikke for at de vil vinne igjennom å få lov til å styre som de vil.

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 8 år siden
John Doe. Gå til den siterte teksten.
Det kristne menneskesynet er ikke nødvendigvis sannhet for alle. Dermed må det være noe annet som skal legges til grunn for politikken. Normbasert verdigrunnlag og menneskerettighetserklæringen, kanskje?

Signeres

Kommentar #7

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan en sannhet både være sannheten, samtidig som den ikke er det?

Fordi du kan velge å betrakte begrepet sannhet sett fra deg selv som ett menneske eller som et begrep som oppstår i relasjon med andre mennesker hvor det viser seg at dere ikke spiller de samme platene. Eller som søstrene Ihlen så treffende bemerker: "På seg selv kjenner man ingen andre".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere