Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Sexkjøp og populisme

Høyre og Frp vil fjerne forbud mot sexkjøp samtidig som de vil forby tigging. Det er populisme.

Publisert: 14. mai 2013

Tre av fire borgerlige partier ønsker å fjerne sexkjøpsloven.  Etter valget er det stor sannsynlighet for at det igjen blir lovlig å kjøpe seksuelle tjenester i Norge.

De borgerlige partiene mener forbud mot sexkjøp gjør situasjonen verre for de prostituerte. Tenketanken Civita har summert mye av denne argumentasjonen i notatet «Ute av syne, ute av sinn».

«Mangler alternativer». I notatet blir det sagt at dagens lovgivning fører til at «prostituerte må tåle å bli konstant overvåket eller mistenkeliggjort» og at de behandles som «brysomme innslag i en debatt som handler om dem selv». Det blir slått fast at mange «prostituerte mangler alternativer». En av konklusjonene er at den delen av prostitusjonsmiljøet som benytter seg av tvang og organisert kriminalitet, ikke må innvirke slik at det blir et generelt forbud mot sexkjøp. Dette er den samme argumentasjon som både Høyre og Frp benytter seg av. I bunnen for hele debatten ligger Høyre og Frps ønske om mindre statlig innblanding. Hele tekningen bærer preg av liberalistisk tankegods.

Snudd på hodet. Men når det gjelder Romfolk og tigging, har Høyre og Frp snudd argumentasjonen på hodet. De tar ikke til orde for at et tiggerforbud vil føre til overvåkning og mistenkeliggjøring. Manglende alternativer til å skaffe seg et livsopphold blir ikke omgjort til motstand mot et tiggerforbud. Ei heller blir det sagt at de tiggerne som er utsatt for organisert kriminalitet må omfattes av andre regler enn et generelt forbud.

Liberalisme. Når det gjelder tigging tar hverken Høyre eller Frp i bruk grunnleggende liberalistisk tankegods om at staten må blande seg inn så lite som nødvendig. Grunnen er åpenbart at tiggere er til større irritasjon for en større andel av den norske befolkning enn prostituerte. 

Populisme. En likhet finnes likevel mellom høyresidens holdning til tigging og prostitusjon. I begge tilfeller tar de den sterkestes parti. Befolkningen føler ubehag med tigging i våre gater. Derfor sier de ja til tiggeforbud. Mange nordmenn vil kjøpe sex. Derfor sier de nei til forbud mot sexkjøp. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn populisme.

Denne kommentaren sto på trykk i spalten KLARTEKST, i Vårt Land i dag 14. mars.

Berit Aalborg
er redaktør for samfunnsavdelingen i Vårt Land
berit.aalborg@vl.no

Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

4. artikkel

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Mange nordmenn vil kjøpe sex. Derfor sier de nei til forbud mot sexkjøp.

Dette er vel fjerde artikkel hvor Berit Aalborg er negativ til Høyre og FrP. Aner vi en agenda her?
Spesielt når en kommer med slikt som i sitatet. Det kan vel sies å være en populistisk fremstilling av en konservativ/liberal juridisk tankegang om å begrense lovverkets rekkevidde.

Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Det journalistiske samfunnsoppdrag

Publisert over 8 år siden

Hei Geir Tandberg!
Takk for ditt inspill.

Som journalister er vårt samfunnsoppdrag å se makthavere i kortene.
Etter alle solemerker får Høyre og Frp regjeringsmakt til høsten. Dette er en konstellasjon som aldri har sittet med makt sammen i Norge.
Derfor er det vår og min jobb å se kritisk på hva en slik regjering faktisk vil gjennomføre.

Mvh
Berit Aalborg

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Lederne skjønner hva som selger

Publisert over 8 år siden

Derfor velger vi dem også.

De er nærmest bundet til å være populister for å sikre seg makt.

Derfor er det begrenset hvor kloke de kan være uten at de blir kastet ut. Og dette gjelder alle lederemner. Tror ikke partifargene er så avgjørende når alt kommer til alt.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vårt Land i valgkampen

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Snudd på hodet. Men når det gjelder Romfolk og tigging, har Høyre og Frp snudd argumentasjonen på hodet. De tar ikke til orde for at et tiggerforbud vil føre til overvåkning og mistenkeliggjøring. Manglende alternativer til å skaffe seg et livsopphold blir ikke omgjort til motstand mot et tiggerforbud. Ei heller blir det sagt at de tiggerne som er utsatt for organisert kriminalitet må omfattes av andre regler enn et generelt forbud.

Liberalisme. Når det gjelder tigging tar hverken Høyre eller Frp i bruk grunnleggende liberalistisk tankegods om at staten må blande seg inn så lite som nødvendig. Grunnen er åpenbart at tiggere er til større irritasjon for en større andel av den norske befolkning enn prostituerte.

Populisme. En likhet finnes likevel mellom høyresidens holdning til tigging og prostitusjon. I begge tilfeller tar de den sterkestes parti. Befolkningen føler ubehag med tigging i våre gater. Derfor sier de ja til tiggeforbud. Mange nordmenn vil kjøpe sex. Derfor sier de nei til forbud mot sexkjøp. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn populisme.

Det ser ut til at Aalborg har begynt kampen for å advare mot en borgerlig regjering til høsten.

Populisme er et negativt ladet ord som brukes hele tiden..og da BARE mot Frp og Høyre.

Ap har visst ingen populistiske saker....jammen sa jeg smør og valgflesk. 

Kommentar #5

Harald Eikrem Tusvik

1 innlegg  2 kommentarer

Sexkjøp og Populisme

Publisert over 8 år siden

Sex-kjøpsloven ble forfattet og vedtatt av envelmenende forsamling av politikere på Stortinget.
Jeg har aldri tvilt på at det var godt ment.
Men traff loven den aktiviteten som den i utgangspunktet skulle treffe ??

Det er jeg i sterk tvil om.

Som yrkesaktiv tilbrakte jeg opptil 150-170 døgn på reisefot årlig, på norske hoteller - uten å kjøpe sextjenester.
Og jeg møtte mange prostituerte,  og mange av dem ble jeg faktisk "kjent med", og hadde mange positive og lange samtaler med.
Og jeg formidlet kontaktinformasjon  om de seriøse  organisasjoner som forsøker å bistå disse jentene i de aktuelle byene jeg befant meg i.
Sexkjøpsloven forandret  dagliglivet for de prostituerte.
De "selvstendig næringsdrivende", jenter som var sine  "egne sjefer"  endret bare sin tilbudspraksis - og fortsatte  virksomheten  via andre  media, kanskje med litt større fortjeneste enn tidligere - kall det gjerne for "risikotillegg".
Og de andre -  De som er (og blir) hentet til landet med løfter om "gull og grønne skoger"  - spesielt afrikanske jenter ?
De forsvant fra bybildet - ihvertfall for en stakket stund.
Hvordan opplevde jeg som reisende denne endringen ?

Jeg slapp pågangen fra gatenivå.
Men jeg fikk et nytt tilbud - ikke fra jentene selv,  men fra det "operative systemet på baksiden".
I hotell-lobbyer,  i restaurantmiljøet, og fra den "usynlige" tilstedeværelsen av service-vennlige mennesker (ikke hotellansatte - det oppdaget jeg etterhvert), som hadde skaffet seg en utrolig god oversikt over marked og  salgspotensial.
De hadde full kontroll med sitt eget "produksjonsapparat" og antall "oppdrag". Dette var (er) i vesentlig grad fargede, men også i økende grad øst-europeiske jenter
som hadde drømt om et annet liv i Norge.  Og disse jentene ble nå totalt underlagt og avhengig av  sine "ledere".
Disse utfordringene blir ikke løst  av sexkjøpsloven.  Og vil heller aldri bli løst med et forbud.
Skal vi få bukt med prostitusjonen, må vi skaffe disse jentene en jobb de kan leve av og med.
Og politiet må rette sin oppmerksomhet mot "det operative systemet" på baksiden.

Jentene gjør bare det de må (og er tvunget til) - for å overleve.
Å nekte dem innvandring til Norge vil bli en helt umulig praksis å følge opp.
Derfor må vi forvente at de fortsatt vil utøve sin praksis, men nå totalt underlagt sine halliker - og deres kunder.
I denne sammenheng har jeg mer tro på "natteravner" enn på offentlige maktmennesker.

Derfor er jeg idag helt imot dagens sexkjøpslov.Den løser ikke jentenes problemer.
Den børster  bare problemet under teppet, så det ikke lenger er synlig når vi promenerer i gåtata.

Kommentar #6

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Ille bra kronikk.........

Publisert over 8 år siden

Jeg ser et par høyresidige folk som misliker at noen skriver noe negativt om H og FrP. Det spekuleres i skjulte agendaer og påstås at Ap ikke kritiseres på samme måte.

Jeg syns Vårt Land er relativt flinke til å kritisere alle partier ut fra journalistisk samfunnsoppdrag og oppdraget som kristen dagsavis. Det siste innebærer å kritisere usannheter, og å si fra når en ser noe av betydning ut fra det kristne verdigrunnlaget, f.eks. forholda for fattige. En annen gang kan de kanskje finne sider ved noen fattige gruppers kultur som heller ikke er så bra.

For noen uker sia leste jeg en VL-journalist skrive at han var letta over at Sp ikke hadde klart å flytte 6000 arbeidsplasser ut av hovedstaden. Andre ganger kritiseres sider ved Sp(som jeg er medlem av) som jeg er helt enig i. Det kalles vel journalistisk frihet, og den må være der.

Men journalistenes argumenter må møtes med motargumenter, heller enn å snakke om agendaer og partisk kritikk. Og jeg skjønner godt at det er vanskelig å komme med saklige argumenter mot Berit sin kronikk i dag, for den syns jeg var knakænde god, påpeker en helt klar inkonsekvens i sammenlignbare debatter, og kronikken burde egentlig sette strek for tiggerforbud-debatten.

Som sentrumsvelger ser jeg ikke Ap og H/Frp som enten venn eller fiende, men to politiske fløyer med hver sine positive og negative sider. Likeså ser jeg fordeler og ulemper med et tiggerforbud. Først og framst ønsker jeg tiggerne et bedre liv. Når en leser argumenta for tiggerforbud, handler de mest om hvor plagsomt tigging er, og at det kanskje er feil personer som får pengene osv. Det snakkes veldig lite om hva som skal til for at tiggerne skal få det bedre.

Når det gjelder tiggerforbud, er jeg kanskje ikke helt imot det, men jeg har i et annet nokså nylig innlegg her på Verdidebatt skrevet om flere andre ting jeg mener bør forbys før tigging, ut fra graden av plagsomhet(og at det har visse likhetstrekk med tigging):

 -visuelt krenkende kjøpepress(enorme plakater og stygge kjøpesentre)

-plagsomt kjøpepress(telefonselgere og gatemarkedsførere)

-psykisk manipulativt kjøpepress(salgsmetoder som fokuserer mer på salg enn kundens behov)

-at firma med base og kundekrets i rike land grovt kan utnytte mangel på arbeiderrettigheter og miljøvern i fattige land, og fortsatt drive fullt lovlig i Norge.

Når det har blitt regler mot dette, kan en kanskje vurdere et tiggerforbud. Da kan debatten gjenopptas….

Dessuten ser jeg et prinsipielt dilemma i at hjelpeorganisasjoner har lov til innsamlingsaksjoner og tiggerbrev. Det syns jeg er bra, men dette er jo utvilsomt tigging på vegne av andre. Romfolket har kanskje ingen som tigger på vegne av dem. Men ville det vært greit med tigging om de hadde det, eller ville det vært greit om de istedenfor å være på gata, laga seg noen fine brosjyrer om hvor ille de hadde det, og la dem i postkassene til folk, sammen med en bankgiro?

Min foreløpige konklusjon er at hva som forbys ikke nødvendigvis avhenger av omfanget av problemet(som ut fra visse kriterier kanskje kunne la seg måle), men av hvor mange som vil forby det. Det er ei demokratisk ulempe.

 

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Mange nordmenn vil kjøpe sex. Derfor sier de nei til forbud mot sexkjøp. Det kan ikke karakteriseres som noe annet enn populisme.

De fleste nordmenn er ikke mot sexkjøpsloven fordi de ønsker å kjøpe sex.

Du skriver selv at 3 av 4 nordmenn vil avskaffe sexkjøpsloven.

Det ser ut som du mener at 75 % av nordmenn vil kjøpe sex.

Folk flest er mot sexkjøpsloven fordi de mener at kriminalisering ikke er veien å gå for å hjelpe kvinner ut av sin livssituasjon.

Du beskylder Høyre og FrP for å være inkonsekvente når de vil tillate sexsalg men forby tigging. Men gjelder ikke det også dem som vil forby sexsalg og tillate tigging?

De er like inkonsekvente, må man vel nesten si.

Forbudet hjelper ingen, men skaper bare problemer.

Selv er jeg mot forbud mot både tigging og sexsalg. Og det er utelukkende fordi jeg tror at forbudet ikke hjelper noe som helst.

Mvh Sverre

Kommentar #8

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det vår og min jobb å se kritisk på hva en slik regjering faktisk vil gjennomføre.


Det er ikke kritisk gjennomgang av politikk og partiprogram som er problemet, men at det som kommer frem kun er negativt. Kritikk betyr faktisk at det positive fremheves i like stor grad som det negative, at kritikk skal være noe negativt er en misforståelse. Når disse artiklene får så fremtredende plass i VL (iallfall fremtredende for oss som er politisk interesserte) og kommer så tett, kan det virke som en kampanje. Slik jeg ser det hadde det vært bedre med en større artikkel hvor Høyre og Frps partiprogram gjennomgås kritisk og hvor det sammenlignes med KrFs og Venstres, samt hvor en diskuterer mulige kompromisser. Det at KrF faktisk tenker å samarbeide med disse partiene betyr vel at det er noe godt med dem?


Men jeg antar dog at dette har med plass og layoutmessige grunner at artiklene er på den størrelsen de er. Det er allikevel ingen grunn til å komme med slike påstander som i den siste setningen. Den synes jeg er på grensen til å være ondsinnet.  

Kommentar #9

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Retorikk på billigsalg

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Høyre og Frp vil fjerne forbud mot sexkjøp samtidig som de vil forby tigging. Det er populisme.

Å skrive slik, og samtidig være samfunnsredaktør i en riksavis, vekker undring.

Argumentet for oppheving av forbudet mot sexkjøp har naturligvis ingenting med et tiggerforud å gjøre – og jeg kan heller ikke se at det eksisterer noen etiske motsetninger. Tilsvarende har naturligvis ikke et tiggerforbud noe med opphevelse av sexkjøp å gjøre.

Begge forholdene vurderes selvstendig, og slik må det være. Dersom det på den ene siden er gode grunner for å oppheve forbudet mot sexkjøp, kan det på den annen side være gode grunner for å innføre et tiggerforbud.

Dette vet naturligvis samfunnsredaktøren meget vel. Men av og til kan det være besnærende å gripe til lettvint retorikk. Noen biter til med på, så helt bortkastet er det jo ikke. Derfor er det naturligvis samfunnsredaktørens konstruerte problemstilling som er ren populisme, eller rå om man vil. 

Et annet eksempel på billig retorikk og ren sosialpopulisme er det nye mantraet om at vi ikke kan forby fattigdom. Dette fremstår som det snåleste politiske argumentet på lange tider. Selvfølgelig kan vi ikke, og ingen har vel heller aldri tenkt tanken på å forby fattigdom. Men vi kan like fullt forby tigging. Selvfølgelig kan vi det – og da helt uten risiko for å bli moralsk fordervet.

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Makthaverne

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Som journalister er vårt samfunnsoppdrag å se makthavere i kortene.

Det er Ap Sv og SP som er makthaverne om dagen...det har det vært i snart åtte år.

Hva med å se de som virkelig sitter med makten litt i kortene.?

Men det blir kanskje litt feil det...å se de man ønsker skal lede landet i kortene..? 

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En helt grei løsning

Publisert over 8 år siden

Det er ikke min ide men noe jeg plukket opp på et annet debattforum. Hvorfor ikke gjøre med tigging som man gjør med prostitusjon, man forbyr ikke tigging men forbyr å gi til tiggere. 

Det vil jo være en likebehandling av disse "uønskede" aktivitetene hvor man skåner de som selger og som ansees som den svake part.

Kommentar #12

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke min ide men noe jeg plukket opp på et annet debattforum. Hvorfor ikke gjøre med tigging som man gjør med prostitusjon, man forbyr ikke tigging men forbyr å gi til tiggere. Det vil jo være en likebehandling av disse

Hehe, den syns jeg var fin. Like idiotisk begge deler så hvorfor ikke. :-)

Politiet har viktigere ting å gjøre enn å fly etter tiggere og horekunder.

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Høyre og Frp vil fjerne forbud mot sexkjøp samtidig som de vil forby tigging. Det er populisme.

Å sette slike saker opp mot hverandere ... det er dårlig retorikk. Det handler på ingen måte om "å se makthavere i kortene" eller "å se kritisk på hva en slik regjering faktisk vil gjennomføre." Dette er både åpenbart partipolitisk innlegg (i forbindelse med valget?), og partsinnlegg i en sak.

Og utsagn som "mange nordmenn vil kjøpe sex. Derfor sier de nei til forbud mot sexkjøp," er så fordummende at jeg som Arne D. Danielsen ovenfor lurer på hvordan Berit Aalborg kan tiltros en redaktørstilling i en større avis.

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke min ide men noe jeg plukket opp på et annet debattforum. Hvorfor ikke gjøre med tigging som man gjør med prostitusjon, man forbyr ikke tigging men forbyr å gi til tiggere.

Det vil jo være en likebehandling av disse "uønskede" aktivitetene hvor man skåner de som selger og som ansees som den svake part.

Hehehe

Kommentar #15

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.
Politiet har viktigere ting å gjøre enn å fly etter tiggere og horekunder.

Jo det har dem. Men på den andre siden så er det ikke viktigere å springe etter barn og unge som har rømt  fra fosterhjem og barnevernsinstitusjon ( men mye værre) slik politi bruker meget resurser på. Samt å være med det påståtte barnevernet og hente barn ut av gode harmoniske og bra hjem. Slikt skjer jo alt for ofte. Da må de heller springe etter de som kjøper sex og dem som tigger.

Kommentar #16

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Men man klarer nok ikke å få slutt på prostitusjon, så en kan bare egentlig la være å bry seg med hva folk gjør med sitt privatliv. Det tilhører nå privatlivet mener nå jeg da. En gubbe om han er ektemann og kjøper sex...vell det får bli en sak mellom kona og han da. tenker jeg da. Hva gjelder tigging ser jeg ingen grunn til å få slutt på tiggingen, så lenge de ikke er til plage for folk. 

Kommentar #17

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Ikke dum den nei.

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke min ide men noe jeg plukket opp på et annet debattforum. Hvorfor ikke gjøre med tigging som man gjør med prostitusjon, man forbyr ikke tigging men forbyr å gi til tiggere.

Det vil jo være en likebehandling av disse "uønskede" aktivitetene hvor man skåner de som selger og som ansees som den svake part.

Hvem var disse folkene som kom frem til den "geniale" løsningen om at det skal være forbudt å kjøpe sex, men lovlig å selge? Eller mer vesentlig, hva var begrunnelsen for nevnte idioti?

Kommentar #18

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem var disse folkene som kom frem til den "geniale" løsningen om at det skal være forbudt å kjøpe sex, men lovlig å selge? Eller mer vesentlig, hva var begrunnelsen for nevnte idioti?

Ja det kan du spørre om, en eller annen" tettpakka" politiker. Huff så mye teit.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere