Ståle Halsne

50

KrF, alkohol og abort

Hareides holdning til Høyres alkoholpolitikk står i grell kontrast til reaksjonen på Høyres vedtak om å la abortloven stå uendret. Han aksepterer liberalisering innenfor abort, samtidig som han ikke aksepterer liberalisering innenfor alkohol.

Publisert: 8. mai 2013

Vi har vært gjennom flere helger med politiske partiers landsmøter. Debatter er gjennomført og vedtak er fattet. Politikken hamres ut for de ulike partiene, som gjør seg klar til en ny valgkamp.

Høyre gjennomførte sitt landsmøte i helgen som var. Etter at vedtakene fra møtet er summert opp, kan det nå virke som om vi kan se langt etter KrF som en del av en borgerlig regjering. Grunnen er at partileder Knut Arild Hareide ikke vil være med i en regjering som liberaliserer alkoholpolitikken. Hareide sier til Vårt Land; «Jeg ser ikke for meg at KrF vil sitte i en regjering som foretar store liberaliseringer av alkoholpolitikken, som for eksempel salg av vin i butikk.»

Ja, dette var jo tydelig og greit. Klar tale derfra altså. Eller er det nødvendigvis det? Hareide slår døren igjen for regjeringssamarbeid på grunn av liberalisering av alkoholpolitikken, men liberaliserte selv alkoholtilbudet på sitt eget landsmøte. – Jo, sier kanskje du, men la oss nå ikke lage en fjær om til fem høns. Det kan virke litt pussig, og timingen er kanskje litt uheldig, men likevel sier jo Hareide at de vil føre en «modig» alkoholpolitikk.

Men Hareides holdning til Høyres alkoholpolitikk står i grell kontrast til reaksjonen på Høyres vedtak om å la abortloven stå uendret. Da reagerer Hareide med «skuffelse». «Det jeg håper at Høyre og KrF kan være enige om, er at vi i framtiden må unngå at vi går mot et sorteringssamfunn hvor barn blir valgt bort ut fra hvilke egenskaper de har.» er Hareides reaksjon på vedtaket. Men ikke noe om at dette utelater et regjeringssamarbeid.

Vi må være klar over at abortloven faktisk blir stadig mer liberal ettersom den teknologiske utviklingen gjør det stadig lettere å avsløre avvik hos fosteret. Det finnes ikke beskyttelse mot abort foretatt på dette grunnlaget. Vi står derfor på terskelen til et samfunn med et forskrudd menneskesyn, der jakten på det perfekte fører til forakt for det svake. Historien er i ferd med å gjenta seg. Hareide «håper» det ikke skal bli slik, men jeg er usikker på om det å håpe er nok. For realiteten er at han aksepterer liberalisering innenfor abort, samtidig som han ikke aksepterer liberalisering innenfor alkohol.

Og dette får meg til å undres. For jeg kan ikke tenke meg at Hareide, eller resten av KrFs politiske ledelse, virkelig mener at alkoholpolitikken er viktigere enn abortspørsmålet. Jeg er villig til å tro at ordvalgene skyldes en «glipp», og kanskje et øyeblikks uoppmerksomhet. I tilfelle det ikke skulle være en glipp, men rett og slett være slik at alkoholpolitikken er viktigere enn abortspørsmålet, så er det verdt et eget innlegg, men jeg nøyer meg i denne omgang med å si at det i så fall er rystende.

Hva så om dette skyldes uoppmerksomhet? Jeg er likevel ikke beroliget. For hvorfor skjer det? Er politikken blitt så ad-hoc preget at følelse og dagsform avgjør hvilken reaksjon og hvilke argumenter vi får fra våre politikere i deres møte med pressen? Hvor er i så fall den grunnleggende ideologien?

Spørsmål rundt menneskesyn burde utløse en refleks i ryggmargen. Det bør, og skal, ligge en ideologi og en grunntanke i bunn for politikken, som ved slike konfrontasjoner utløser en soleklar og utvetydig mening om hva som er det viktigste. KrF skal, etter min mening, bygge sin politikk på et menneskesyn som det ikke skal kunne stilles spørsmål ved. Den skal være krystallklar. Hugget i stein. Det skal ikke være snev av tvil om hva KrF mener om det ufødte liv.

Derimot, når vi ser tilbake på KrF sitt eget landsmøte, så er vinglasset ved middagen, og Kohts underholdning muligens det som er mindre problematisk. KrF endret nemlig sin egen bekjennelsesparagraf, og erstattet den med følgende;

«Kristelig Folkepartis formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Kristelig Folkepartis verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.»

KrF skal altså bygge sin politikk på menneskerettighetene. Og her står vi plutselig overfor noe som kan gjøre det sannsynlig at Hareides reaksjoner likevel ikke skyldtes uoppmerksomhet. For menneskerettighetene beskytter ikke det ufødte liv. Og derfor må kanskje også vi gjøre som Hareide, og bare håpe. Vern av det ufødte liv står uansett ikke nedtegnet i KrFs verdigrunnlag, og står dermed ikke i veien for et regjeringssamarbeid – slik alkoholpolitikken kan vise seg å gjøre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
For jeg kan ikke tenke meg at Hareide, eller resten av KrFs politiske ledelse, virkelig mener at alkoholpolitikken er viktigere enn abortspørsmålet.

Dette er det virkelig grunn til å sperre øynene opp for: At abortloven liberaliseres ved at vi oppdager plett og lyte ved et foster i et stadig tidligere stadie mens abortloven holdes uendret synes ikke å være like viktig for KrF å reagere på som det å kunne kjøpe vin i butikkene.

Og når Krf samtidig bytter ut bekjennelsesparagrafen med "grunnleggende menneskerettigheter" - hva nå det måtte bety - øyner man allerede en glideflukt bort fra tidligere prinsipper og proporsjoner.

Et meget bra og reflektert innlegg av Ståle Halsne.

Nå bør sentrale KrF politikere som skriver her på VD komme på banen og forklare dette!

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Her bør Krf-politikere absolutt ta  tastaturet fatt og oppklare endel ting!!

Takk til Halsne - viktig innlegg.

Kommentar #3

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

realpolitikk?

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Vern av det ufødte liv står uansett ikke nedtegnet i KrFs verdigrunnlag, og står dermed ikke i veien for et regjeringssamarbeid – slik alkoholpolitikken kan vise seg å gjøre.

Forklaringen (for utenforstående?) er kanskje litt enklere. Uansett hvor sterkt KrF måtte flagge motstand mot dagens abortlovgivning, så er det overhodet ikke muligheter for å få endret den i en mer konservativ retning. Det er tilnærmet ingen partier på Tinget som deler KrFs syn på akkurat denne saken. Så her står KrF politisk sett helt alene, også mot opinionen. Å skulle nekte å delta i et regjeringsamarbeid p.g.a. en slik "tapersak", ville være å "tape" alle sine andre saker også, siden man ikke lenger har noen muligheter til å påvirke regjeringsamarbeidet.


Men med alkoholpolitikken stiller det seg anderledes. Opinionen er mer delt, og for partier som Høyre og Venstre er ikke en mer liberal eller konservativ alkoholpolitikk noen spesifikke hjertesaker. Da er det enklere å fire på prinsippene, og tillate en skjerping av loven. KrF har mye å tjene på å stille seg på bakbeina her, fordi det er en viktigere sak for de enn det er for dem. Med abortlovgivningen er det ikke slik.

Quid pro quid. Så får KrF-ere selv bestemme seg for om man vil være ideologiske eller pragmatiske. Abort er kanskje viktigere sak for KrF enn alkohol, men man må da kunne spørre seg om abortspørsmålet i KrF virkelig er viktigere enn alle de andre spørsmålene...

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Tilbakemelding

Publisert nesten 8 år siden

Takk til Lohne og Zweidorff for tilbakemeldinger.

Til Ose har jeg noen bemerkninger;

For det første anser Ose abortsaken som tapt. Det er, for å si det mildt, uhyre deffansivt. Spesielt tatt i betraktning hva saken gjelder. Jeg nekter å tape denne saken. Det samme mener jeg KrF bør gjøre.

Når det er sagt så vet jo også jeg at KrF står alene i dette spørsmålet. Men det er noe med retorikken jeg ikke liker. Signalene man gir ved å ytre seg slik Hareide gjør, sier noe om hva som er viktigst.

For det andre er det nye medisinske muligheter som driver abortsaken og abortloven i liberaliserende retning. Krefter i Høyre ønsket dermed å stramme inn. Det var dette debatten i Høyre gikk på, og det viser at på dette punktet står faktisk ikke KrF alene.

For det tredje; ideologien må ligge i bunn for all politikk i KrF. Den må være meislet ut, og hugget i stein. Å skulle kaste det ideologiske overbord til fordel for det pragmatiske vil føre oss galt av sted. Veldig galt av sted. Det blir som å ligge på svai, men uten at en er festet i blåsen.

Kommentar #5

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
For det tredje; ideologien må ligge i bunn for all politikk i KrF. Den må være meislet ut, og hugget i stein. Å skulle kaste det ideologiske overbord til fordel for det pragmatiske vil føre oss galt av sted. Veldig galt av sted. Det blir som å ligge på svai, men uten at en er festet i blåsen.

Det er selvsagt et akseptabelt standpunkt, for all del. Jeg bare synes det er underlig at man skal ofre så mye på enkeltsaker, når det går så betraktelig på bekostning av andre, helt sikkert også, viktige saker. Når det blir så stort balluba rundt abortspørsmålet igjen, så befester det bare i mine øyne at de eneste sakene KrF er villig til å stå for i det offentligue rom er å være mot abort, mot homofili, mot sekularisering, mot alkohol, osv. Mot mot mot.

Jeg setter det selvsagt på spissen, KrF er mer enn bare slike standpunkt. Det er derimot vanskelig å skimte de når man kontinuerlig skal stå i sin egen del av sandkassen mens resten bygger videre.

Den "rene" ideologien som mange KrF-ere tydeligvis ønsker seg tilbake, framstår for meg (som Venstre-velger, jeg ser ironien altså...) som fortapt. Selv ikke tidligere rene idealist-partier som Rødt går inne for væpna revolusjon lenger. FrP har senket den tidligere populismefaktoren. Partier må til en viss grad, kontinuerlig fornyes.

Du har dog rett i at det til all tid bør være debatt over abort. Høyres debatt var uavhengig av utfallet en interessant diskusjon. For 12 uker er på alle måter en tidsfrist som kan diskuteres, både etisk og om ny forskning skulle gi oss bedre kunnskaper. Men at abort i seg selv er kommet for å bli, det tror jeg KrF kan gjøre lite med. Da er det bedre å benytte partiressursene bedre; i så måte har jeg sansen for Erik Lundes tidligere utspill om at om ønsket er å få ned aborttallene, så må det også være viktig å spørre hvorfor folk tar abort, og hvordan man kan hjelpe disse.

Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
For det første anser Ose abortsaken som tapt. Det er, for å si det mildt, uhyre deffansivt. Spesielt tatt i betraktning hva saken gjelder. Jeg nekter å tape denne saken. Det samme mener jeg KrF bør gjøre.

Når det er sagt så vet jo også jeg at KrF står alene i dette spørsmålet. Men det er noe med retorikken jeg ikke liker. Signalene man gir ved å ytre seg slik Hareide gjør, sier noe om hva som er viktigst.

Men hva skal endringen av konkret bestå i? Hvordan skal ordlyden i en ny abortlov være?

 

Kommentar #7

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

argumentum a contrario

Publisert nesten 8 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg nekter å tape denne saken.

Nettopp, her ligger sakens kjerne. Tinget nekter likeså å tape i denne saken. Rødt, Sv, Senterpartiet, AP, Høyre, Venstre og FrP. Det er ikke defensivt å hevde noe som istedenfor bare kan konstateres. Men selvsagt, for mange konservative velgere er dette spørsmålet om abort bokstavelig talt et spørsmål om liv og død.

Men det er det saktens også metaforisk sett, for KrF. Det er begrenset hvor lenge man kan stange hodet i veggen før det begynner å gjøre vondt. KrF har potensielt mye de kan lære ifra andre kristeligdemokratiske partier i Europa som står langt sterkere, slik som CDU i Tyskland, om de ønsker å ha fortsatt innflytelse på tinget. Men da må man være litt mer villig til å komme ned ifra barrikadene man står på til vanlig.

Kommentar #8

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Tilbakemelding #2

Publisert nesten 8 år siden

Spørsmålet om abort er et kristendemokratisk ideologisk spørsmål. Dette betyr enkelt og greit at det handler om synet på mennesket som ukrenkelig, der alle er skapt forskjellige, men er av nøyaktig samme verdi. Eller som Ose sier; et spørsmål om liv og død. Spørsmålet om alkohol er ikke det.

Det er nettopp dette jeg forsøker å problematisere i innlegget mitt Ose. Er det slik at Hareide & co har kastet abortspørsmålet på dør, og nå konsentrerer seg om saker der det p.t. ser ut til at sjansen for å vinne gjennom er større?

For i så fall Ose, så er jeg veldig overrasket. Og hvorfor det?

For det første så er jeg uenig med Ose i at innflytelse er viktigere enn standpunkt. Dersom jeg ønsker å kjempe for det jeg tror på, så gjør jeg det. Og dette gjelder i særdeleshet ideologiske spørsmål. For alt bunner til syvende og sist på hvilket menneskesyn man forfekter. Dersom innflytelse og makt er det altoppslukende er veien lett; innta kun populistiske standpunkt, krydret med en viss dose ansvarlighet. Så er de fleste fornøyd.

For det andre mener jeg at man ikke kan gå på kompromiss med de grunnleggende ideologiske verdiene. Rett og slett fordi det vil gjøre noe med hele det politiske programmet, men mest av alt med menneskesynet (ref. forrige punkt) Endrer vi synet på mennesket, da kan alt skje, og det er dit vi er på vei Ose. Derfor er spørsmålet om abort avgjørende. Spørsmålet om alkohol er ikke det.

For det tredje, og nå står jeg i fare for å gjenta meg selv, men så er det forhåpentligvis litt klarere; jeg er av den oppfatning at dersom det er slik at vi har forlatt det grunnleggende kristne menneskesynet, rett og slett fordi vi aldri kan vinne, ja så har vi et stort problem. Da forstår jeg hvorfor alkoholpolitikk kan velte regjeringssamarbeid, mens abort ikke gjør det. Men det var nettopp dette jeg forsøkte å få frem. Så forstår jeg jo at Ose, som er Venstre-velger, overhodet ikke har problemer med å forkaste det menneskesynet jeg forfekter. Men jeg hadde håpet at det ikke bare var av populistiske og taktisk grunner.

Kommentar #9

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Har lest uttalelsene til Hareide i Vårt Land og tolker dette på en annen måte. Hareide er skuffet over Høyres vedtak på landsmøtet når det gjelder abortloven og sier tydelig dette tydelig i media. Han nevner jo også sorteringssamfunnet som er blitt vår nye virkelighet.Når det gjelder salg av vin i butikkene er han skuffet over Høyre sitt vedtak som ikke uventet går for salg av vin i butikker sammen med Venstre og FrP.   

– En av våre viktigste saker fram mot valget er å unngå at vi beveger oss mot et sorteringssamfunn. Med de vedtakene Høyre gjorde på sitt landsmøte gjør de kampen vanskeligere, sier Hareide til Vårt Land.

Overskriften handler om regjeringsamarbeid og butikkvin.Hareide kan ikke lastes for avisens vinkling i denne saken. Overskriften er nok misvisende i forhold til det som står i intervjuet.

Forøvrig er det skremmende perspektiver som blir synligjgort i forbindelse med bioteknologiloven hvor vi som mennesker har satt oss i Gud sitt sted. Hvis du tar en titt på Øyvind Håbrekke sine innlegg og hans arbeid i Stortinget vil du se at KrF er eneste parti gjør jobben for det ufødte liv på Stortinget på en tydelig og klar måte.

  

  

Kommentar #10

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Overskriften (VL): “KrF Hareide vil ikke sitte i butikkvin-regjering” er basert på Hareides kommentar: “Jeg ser ikke for meg at KrF vil sitte i en regjering som foretar store liberaliseringer av alkoholpolitikken, som for eksempel salg av vin i butikk”. Dessuten sier Hareide: “I noen av de viktige verdisakene, som alkoholspørsmålet er det ikke tvil om at det blir vanskeligere å samarbeide etter helgens landsmøte.”.

Hadde Hareide her byttet ut “alkoholpolitikken” med “abortpolitikken” eller “en regjering som befester sorteringssamfunnet” så ville Hareide ha stått til troende. Men det er kun i spørsmålet om alkoholpolitikken at Hareide trekker frem “regjeringskortet”.

Her spiller Hareide etter min mening kortene sine feil. Er det noen sak som bør bidra til at KrF ikke kan sitte i en regjering så bør man stille sitt ultimatum på abortspørsmålet og ikke hvorvidt butikker hvis kommune ikke har vinmonopol kan få selge vin. For hvis ikke det å stille klare krav til hvordan man unngår at barn som faktisk er ønsket i utgangspunktet av moren skal unngå å få et press på seg fra samfunnets, sykehuset og omgivelsenes side på å måtte “lukes bort” sitt barn på grunn av f.eks. Down Syndrom eller andre defekter er viktigere enn vinsalg i butikkene da mister KrF ledelsen enda mer troverdighet og integritet enn de allerede har mistet i forhold til det kommende stortingsvalget.

Ja, det er riktig at Hareide er “skuffet” både over Høyres alkoholpolitikk og av Høyres abortvedtak om å beholde dagens abortlov slik den er, hvilket i praksis betyr en liberalisering - som Halsne helt korrekt viser til - i forhold til når abortloven ble vedtatt. Men her gir altså Hareide et inntrykk av at “vin i enkelte butikker” er viktigere å unngå enn sorteringssamfunnet all den tid “regjeringskortet” dras frem i alkoholpolitikken men nevnes ikke i spørsmålet om å tillate abort utover normal grense når man har screenet fosteret og funnet avvik (sorterings)samfunnet ikke aksepterer.

 

Kommentar #11

Bjarne Bjelland

92 innlegg  51 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Du ser vel hva som Hareide uttaler om hva han synes er mest alvorlig her Leif. Du legger inn tolkninger her som fremstiller saken fordreid.  Hvis du mener at KrF ikke gjør jobben sin når det gjelder abortlvoen og bioteknologiloven bør du følge litt med på hva som egentlig sies fra representantene deres på Storinget før du kommer med bombastiske uttalelser. Å beskrive denne artikkel i sort/hvitt og dra inn at Hareide nærmest stiller "kabinettspørsmål" på alkohol og ramser opp konsekvensene av liberal abortlovgivning er langt unna de faktiske forhold i dag.

Kommentar #12

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Du ser vel hva som Hareide uttaler om hva han synes er mest alvorlig her Leif. Du legger inn tolkninger her som fremstiller saken fordreid.

Ja, jeg ser at Hareide uttaler: "En av våre viktigste saker fram mot valget er å unngå at vi beveger oss mot et sorteringssamfunn. Med de vedtakene Høyre gjorde på sitt landsmøte gjør de kampen vanskeligere".

Men hvorfor nevner Hareide da at det er i spørsmålet omkring salg av vin i enkelte butikker at regjeringssamarbeidet står på spill? Hvorfor er det ikke denne "en av våre viktigste saker" nemlig å unngå at vi beveger oss mot et sorteringssamfunn som da [eksplisitt] trekkes frem?

Når VL journalisten spør: "Hvilke verdispørsmål må dere få medhold i for å kunne sitte i en borgerlig regjering?" nevnes riktignok både kampen mot sorteringssamfunnet og alkoholpolitikken som "viktige saker". Men lengere oppe i intervjuet sier Hareide helt klart fra: "Jeg ser ikke for meg at KrF vil sitte i en regjering som foretar store liberaliseringer av alkoholpolitikken, som for eksempel salg av vin i butikk". Noe lignende og klart eksplisitt utsagn kan jeg ikke se han ytrer i forholdet til sorteringssamfunnet.

Og det er også dette VL har hengt seg opp i i overskriften, sannsynligvis for det er også dette intrykket de ønsker å gi av KrF nine proporsjoner i disse to sakene hva angår regjeringsspørsmålet.

Derfor hadde det vært fint om noen sentrale KrF'ere som skriver her på VD hadde kommet på banen og kunne avklart denne eventuelle "misforståelsen".

Men foreløpig glimrer de med sitt fravær.

Kommentar #13

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Ja, må dessverre konstatere akkurat det poenget: Ingen avklaring så langt...

Kommentar #14

Odd Fagerbakke

1 innlegg  4 kommentarer

Ingen tvil om hvor Krf står !

Publisert nesten 8 år siden

Det er ingen tvil om hvor Krf står i abort og alkoholspørsmålet. Det vet alle. Her har de vært klare hele tiden. At de utrykker misnøye med enkelte vedtak fra Høyres landsmøte er helt på sin plass.....og det er langt fra noe ultimatum Hareide stiller.

Men et utopisk spørsmål til Lohne og "De Kristne" : Dere klager jo over at Krf ikke vil gå inn i en regjering hvor Frp er med, og prøver "å ta" dem for det. Men "De Kristne" selv har jo vært veldig klare på at de gjerne går inn i regjering med Høyre og Frp. Hva da med Høyres abortpolitikk og alkoholpolitikk ? For ikke å snakke om Frp,s meget liberale politikk på de samme områdene? Er det ikke et spørsmål som dere reflekterer over hos dere ??

Kommentar #15

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Odd Fagerbakke. Gå til den siterte teksten.
Men et utopisk spørsmål til Lohne og

Det å velge en strategi for et regjeringssamarbeid er alltid en avveining mellom innflytelse dvs. hva man oppnår til beste for landet vs. hva man aksepterer av politisk “hestehandel” som går mot egne programformuleringer og prinsipper. Nå har jeg aldri ment at KrF burde ha sittet i en regjering for enhver pris. Det jeg har “tatt” KrF for er at de ved å betrakte FrP som  “spedalske” unnlot å forsøke et regjeringssamarbeid på bredest mulig ikke-sosialistisk grunnlag nå ved to stortingsvalg med de “katastrofale følger” [Høybråtens eget utsagn etter siste valgresultat] det fikk både for partiet, men ikke minst for landet. Hvis KrF hadde valgt en annen strategi og forsøkt et samarbeid som inkluderte Fremskrittspartiet, så måtte de selvsagt ha stil knallharde krav. Det tror jeg FrP ikke minst hadde respektert og akseptert og vært villig til å strekke seg langt på i de sakene som er KrFs hjertesaker for å komme i regjeringsposisjon. Men KrF valgte dessverre en annen og helt fatal strategi.

Nå tror jeg dessverre det har mindre betydning hva KrF velger denne gang. Løpet er kjørt, og å reversere noe av den avkristningen som har skjedd i landet vårt de siste 8 årene er vel like “utopisk” - selv med KrF som en del av besetningen - som Fagerbakke angivelig mener det er å få ett nytt kristent parti inn på Stortinget.

Når det gjelder De Kristne har de inntatt en annen holdning. De er i utgangspunktet villige til å gå inn i en regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, slik de uttaler det. Nå vil jeg tro at de heller ikke gjør dette uten å stille tilsvarende krav - om de skulle lykkes å få inn representanter på Stortinget i høst og komme “på vippen” (Ja, Fagerbakke, jeg vet det er utopi, men undre har skjedd før :)).

Og da mener jeg personlig at abortspørsmålet bør veie tyngre enn om man får selger vin i enkelte butikker.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere