Kjell Bjørn Veland

67

Syndsbekjennelse og syndserkjennelse?

Publisert: 5. mai 2013

 

Hva er likhet og hva er ulikhet, hvis en kan si det slik?

Kommentar #1

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Syndserkjennelse?

Publisert rundt 8 år siden

Syndeserkjennelse er vel når en etter noen tid for eks. har vært gift med en fraskilt kvinne og leser i bibelen å oppdager at i følge Ordet er dette synd og erkjenner det som en sannhet da blir det vel en syndserkjennelse.

Synssbekjennelse blir når du tar din syndserkjennelse å går til Gud og sier. Far jeg ser jeg har tatt feil og lever i synd, jeg omvender meg Far og ber om tilgivelse, ja tilgi meg Far å vis meg i din nåde veien videre osv.

Mvh Kjell!

Kommentar #2

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

syndserkjennelse er å vedgå for seg selv at jeg har syndet. Innrømme at det var ikke så snilt det jeg gjorde der.... Å erkjenne er da å ville innrømme noe. Å bekjenne er å gå til en annen og si dette. Slik har iallefall jeg forstått det. Erkjennelse først og dernest bekjennelse.

Kommentar #3

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til kommentar # 2

Publisert rundt 8 år siden

HEI RANDI ja slik kan det vel også sies men det er slettes ikke alltid nødvendig å gå til den personen du har syndet imot for han kan være lykkelig uviten om din synd, din synd kan være i ord og tanker å da er det bare Gud en har å forholde seg til og det er bare Han som kan tilgi deg uansett. Men har du såret din bror ,nabo eller noen i din familie så det er kommet en ond kile inn så går man å gjør opp med både med de og Gud, men det er bare Gud som kan ta ut dødens brodd av synden. Så er det jo anledninger der du for.eks har stjålet ifra din nabo uten at han vet det og du kommer til en erkjennelse så gå å forlik deg med han, bekjenn at det var du.

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

 

Kan et menneske komme i et rett forhold uten en sann syndserkjennelse som ender opp i en bønn, vær meg synder nådig.

Hva tid er det et menneske trenger nåde, for eksempel og hva tid trenger et menneske en lege?

Loven må da forkynnes med den rette innhold, og det er at mennesket må stå skyldig for en Hellig Gud som er vred på synden og dermed på den som er bærer av synden, mennesket

Det blir aldri spørsmål om en nådig Gud om ikke det skjer i mennesket hjerter.

Kommentar #5

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Loven må da forkynnes med den rette innhold, og det er at mennesket må stå skyldig for en Hellig Gud som er vred på synden og dermed på den som er bærer av synden, mennesket

Det blir aldri spørsmål om en nådig Gud om ikke det skjer i mennesket hjerter.

Vel en som virkelig er født på nt, kan ikke synde, Hna kan feile. For hvist du er født av Gud, hvordan kan du fortsatt være en synder. Her Gud født deg på nytt for at du igjen skal vær en synder?

Få kunnsakp om hvorofr du kan stå rettferdig framfor Herren, ute å være en synder, en som er blitt Guds barn igjen og påkoblet Herren. Hvordan kan en da synde, hvordan kan en da fortsette å trykke seg selv og unskylde seg selv, og si ha nåde med meg jeg er bare en synder. Det er løgn ifra syndens opphavamann. Fordi JESUS bor i ja i deg.

Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nå tror jeg du må se litt nøyere etter i skriften Wara.

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Vel en som virkelig er født på nt, kan ikke synde, Hna kan feile. For hvist du er født av Gud, hvordan kan du fortsatt være en synder. Her Gud født deg på nytt for at du igjen skal vær en synder?

 

Sier "apostelen" Wara.

 

Men hva sier apostelen Johannes, som virkelig var født på ny?

Han sier følgende om dem som sier de ikke kan synde, eller har synd fordi de er født på ny. :

 

1 Joh1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
1 Joh1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
1 Joh1,10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1 Joh2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men hva sier apostelen Johannes, som virkelig var født på ny? Han sier følgende om dem som sier de ikke kan synde, eller har synd fordi de er født på ny. : 1 Joh1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 1 Joh1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1 Joh1,10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. 1 Joh2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige

Hei Magnus

 

 

 

 

Hva sier Paulus,om å bli en nyskapning I kristus ? Det jeg tror Wara mener er at man i sin nyskapning, så kan man ikke synde lengere slik som før. I vår nyskapning så vandrer man i ånden og ikke i kjødet lengere. Og i ånden kan man ikke synde, men det er ikke dermed sagt at man er syndefri, fordi vårt gamle jeg, som var kjødet vil fremdeles ha et ord med i laget. Det vil sellvfølgelig stå ånden i mot, slik som ånden vil stå kjødet i mot. Det er en kamp som varer livet ut, men forskjellen er at før var vi slave under kjødets synd. Jesus dødet synden og tok den med seg i graven. Synden var forbannet slik loven var. men begge er døde slik vi er døde i kristus når vi omvender oss fra synden. men vi vil snuble på veien, og må beskjenne våre synder, selv om vi allerede har fått tilgivelse for våre synder, så er det viktig å beskjenne synden slik at den nærhet vi har til Faderen blir kontørlig. Når vi vandrer i ånden så kan vi ikke synde. det er umuligt. men kjødet vil frmedele ha et ord med i laget, og det gjør oss fremdeles svake, hvis vi tilater å mate kjødet med synd så vil det modnes og man vil da begynne å leve i synden igjen.  men vandrer vi ånden så er vi ikke lenger slave under synden, men no er vi fange under KRISTI NÅDE.Det er slik jeg har forstått Wara kansje ikke akkurat på den måten jeg ordla meg, men i den forståelsen.

 

 

mvh

Rune 

 

Kommentar #8

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Synden kan skade vår sjel,om vi ikke gjør noe med den,men lar den ligge å slumre. Vi er ikke syndfrie fordi om vi er kristne. Vi skal fortsette å leve bevisst og bekjenne vår skyld. Det er et tegn på at Gud får forme deg når du begynner å hate synden i deg selv."Det jeg ikke vil, det gjør jeg, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke....hvem skal befri meg..

Vi vil være ett med Gud og hater det som står ham imot. Derfor trenger vi Guds nåde og tilgivelse hele livet. Gud hater synden men elsker synderen. Gud elsker oss slik vi er men elsker oss for høytt til å la oss forbli som vi er. Han ser vårt potensiale og vil få fram det beste i oss.

Det er når vi blir kristne at kampen begynner.Det blir for meg en overfladisk kristendom om en glemmer dette.

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Han sier følgende om dem som sier de ikke kan synde, eller har synd fordi de er født på ny. :1 Joh1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
1 Joh1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
1 Joh1,10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.
1 Joh2,1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

Her leser du nok inn noe som ikke står. 

I oss selv Magnus så synder vi men i troen og i Jesus kan viike synde men OM vi allikvel skule synde/ falle så har vi en Talsmann så vi kan komme på plass igjen. Det er ike slik at vi fallen men OM vi faller.

Derfor har jeg synd i meg selv men ikke når jeg går i Ham, det fordi vi ha angret og bekjent. Derof er vi renset fra denne synd, den er ikke i oss lenger og vi er rene. Det beyr at vi ikke gjør denne synd mere. Sier vi at loven er borte og ikke gjelder lengre så sier vi at vi ikke har syndet og synder. Men Rudi har uansett ikke rett for han tror lovløshetens hemmelighet.

Alt dette løses ved å tro at Jesus kom i kjød men da må man tro det for bare slik kan vi menneskebarn frelses fra synd, ved å se på Jesus i kjød på korset.

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Det er når vi blir kristne at kampen begynner.Det blir for meg en overfladisk kristendom om en glemmer dette.

Hei Randi

 

 

 

Det er dette som mange kristne ikke forstår, det er da kampen om vår sjel begynner, det er da våre øyne blir åpne, det da satan ble vred på vår omvendelse. ja vi er blitt en fiende av satan. Og han gjør alt han kan for å fordømme oss.vi vil da ha en dagelig kamp i mot kjødet, vi nubler men reiser oss igjen. vi er svake men alikavel sterke i nåden. vi er i stormens øye men alikavel har vi fred. verden er urolig for framtiden men vi har håp for framtiden. vi lever ikke lenger i mørket men i  lyset som viser oss veien til himmelen. Paulus sier dette klart vi skal arbeide på frelsens vei. vi skal stride troens løp. hele veien inn. ja Det viktig å forstå at kampen er ikke over når man har omvendt seg fra synden, det er da den først begynner.

 

mvh

Rune

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hva er likhet og hva er ulikhet, hvis en kan si det slik?

Jeg tenker det jeg at fordi jeg erkjente synden (Hans ord og lov gitt i meg av Han nåde) i meg, bekjente jeg min synd på Guds Lam, Jesus Kristus på korset og av den grunn kan jeg vandre forsont helligjort til helliggjøresle, rettferdig og til rettferdiggjørelse i forsoning med Ham og verden. 

Vi må erkjenne at vi ikke har noen mulighet til godt liv uten erkjennelse og erkjenner vi vil vi be om nåde, på tross av oss selv.

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Sier vi at loven er borte og ikke gjelder lengre så sier vi at vi ikke har syndet og synder.

Hei Leif

 

 

 

Du er opptatt av det loven sier, og det er bra, men om loven får makt over ditt liv og styrer ditt liv, vil du da leve i frihet? eller tenker du slik hvis jeg lever ved loven så synder jeg ikke og er lydige mot Guds bud? Er det derfor Jesus kom fordi vil skulle leve ved loven og budene.? Er ikke dette den gamle pakt som Jesus kvittet seg med da Han døde på korset? hvorfor skal ellers Jesus komme i nåde og i sannhet. hvis Han fremdeles ville hatt med seg den gamle pakten som dere på en aller annen måte ikke blir kvitt. loven er fremdele gjeldene, men ikke  ved den loviske delen, men som en rettenor på hva som er galt og rett. slik at ikke våre følelser skal få styre dette. da er det bedre at loven pvirke vår samvitighet, og ikke våre følelser.for det hadde blitt feil. i ånden så lever vi uten synd slik som du mener, men vi kan fremeles synd eller bryte loven som du sier. man bryter lovene ofte. men du mener man må holde loven for å få evigt liv, og det blir feil Leif gunnar.alt er gitt oss begrunn av nåde, det er ikke dermed sagt at man kan leve lik man vil nei langt derifra. men begynner å leve slik Heren vil. og det vil koste.

 

mvh

Rune

Kommentar #13

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

ERKJENNE- BEKJENNE

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker det jeg at fordi jeg erkjente synden (Hans ord og lov gitt i meg av Han nåde) i meg, bekjente jeg min synd på Guds Lam, Jesus Kristus på korset og av den grunn kan jeg vandre forsont helligjort til helliggjøresle, rettferdig og til rettferdiggjørelse i forsoning med Ham og verden.

Jeg kom til å tenke på den bortkomne(hjemvendte) sønn. Som utfyller det du skriver her....

Han kom til seg selv ...innså sin situasjon...jeg en rikmannssønn som lever her som fattig. Dette vil jeg ikke lenger. Jeg er min fars sønn uansett hva jeg har rotet meg bort i.Han erkjente,innså..

at dette ikke er et godt liv. Gikk så til sin far som angrende fordi han hadde sløst bort arven...bekjente dette for sin far.

Kommentar #14

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Vel en som virkelig er født på nt, kan ikke synde, Hna kan feile. For hvist du er født av Gud, hvordan kan du fortsatt være en synder. Her Gud født deg på nytt for at du igjen skal vær en synder?

Det er hva du legger i ordet om å være en "synder"?

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Skjult i Kristus, men ikke syndefri.

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det jeg tror Wara mener er at man i sin nyskapning, så kan man ikke synde lengere slik som før.

 

Hvorfor bruke 350 ord på å fundere på hva Wara mener, når en kan bruke en kort setning på å forklare hva Bibelen gjennom apostelen Johannes slår fast :

1 Joh1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.

 

 

Skulle forresten vert interessant å vite hva Wara legger i distinksjonen; å synde, og å feile ?

Syndefrihetslæren har forfulgt kirken siden apostlenes tid, og frem til i dag. Det har fulgt mye rart og syndigt med seg,  slik alle sekteriske bevegelser har hatt, for å si det slik.

Nå bebreider jeg ikke Wara  for hans feil-steg, men det blir gjerne slik når en lar seg forføre av amerikanske cowboypredikanter som skyter først, og spør etterpå. 

Å bli født på ny betyr at det blir født en liten baby der inne, en Kristusskikkelse som skal få lov til å vokse, og få makt og styring i vårt liv. Det betyr en stadig kamp mot synden gjennom erkjennelse, bekjennelse, og tilgivelse og nåde fra Ham som har makt til å tilgi. Inntil Kristus vinner skikkelse i oss. Og akkurat det var ingen billig affære for Ham. Det er dette som kalles helliggjørelse.  Dette er en livslang prosess som skal, og bør ende hos Gud i herligheten. Først da blir vi fullkomne.

Inntil da må vi finne oss i å få "vasket våre skitne føtter", som vi pådrar oss under vandringen her nede.

Kol3,3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Dersom alle gjenfødte kristne liksom plutselig skulle bli syndfri og fullkomne ville nok verden og kristenheten sett annerledes ut i dag.

 

  

 

Kommentar #16

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Sirkelargument

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
i troen og i Jesus kan viike synde men OM vi allikvel skule synde

 

Forklar.

Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor bruke 350 ord på å fundere på hva Wara mener, når en kan bruke en kort setning på å forklare hva Bibelen gjennom apostelen Johannes slår fast : 1 Joh1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Skulle forresten vert interessant å vite hva Wara legger i distinksjonen; å synde, og å feile ? Syndefrihetslæren har forfulgt kirken siden apostlenes tid, og frem til i dag. Det har fulgt mye rart og syndigt med seg, slik alle sekteriske bevegelser har hatt, for å si det slik. Nå bebreider jeg ikke Wara for hans feil-steg, men det blir gjerne slik når en lar seg forføre av amerikanske cowboypredikanter som skyter først, og spør etterpå. Å bli født på ny betyr at det blir født en liten baby der inne, en Kristusskikkelse som skal få lov til å vokse, og få makt og styring i vårt liv. Det betyr en stadig kamp mot synden gjennom erkjennelse, bekjennelse, og tilgivelse og nåde fra Ham som har makt til å tilgi. Inntil Kristus vinner skikkelse i oss. Og akkurat det var ingen billig affære for Ham. Det er dette som kalles helliggjørelse. Dette er en livslang prosess som skal, og bør ende hos Gud i herligheten. Først da blir vi fullkomne. Inntil da må vi finne oss i å få

Hei Magnus

 

 

er både enig og uenig i dette med å bruke ord til å forklare synde spørsmålet. for mange vil ikke forstå at det ikke går an å ikke synde. men i ånden så går det ikke an å synde. men i vårt gamle kjød som fremdeles er i live vil stride i mot ånden,og vil fremdeles synde. men forskjellen er stor før og etter Jesu død. Blodet vasker vår synd som allerede er begådt og som blir begådt, men man må være slik tolleren er når man snubler i vår synd på veien i helligjørelsen.  Ellers så tror jeg vi er enige , vi er ikke syndfrie i kjødet. for vi er enno ikke fullkommende.

Ja vasket våre føtter er viktige hvem blir ikke skitne på sine føtter, det må være fariseerne.

 

mvh

Rune

Kommentar #18

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Forherdelsens pris

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
. Ellers så tror jeg vi er enige , vi er ikke syndfrie i kjødet. for vi er enno ikke fullkommende

 

Nå begynner det å nærme seg.

 

Problemet som gjenstår er egentlig av pedagogisk art.  Det er så altfor enkelt å skape forvirring og misforståelse.

Faren her er å bruke så mange ord og forklaringer på samme tid, at resultatet blir tildekking, i stedet for avdekking.

!. Vi har ennå ikke et syndefritt liv, og vil heller ikke oppnå dette i denne verden. 

2. Men vårt liv er skjult i kristus.  Det betyr at Gud ser oss gjennom Kristus. Han garanterer vår redning, selv om vi ikke er syndfrie.

3. Men synder vi med vitende og vilje, da er det annerledes. Da tråkker vi på nåden, og korsfester Kristus på nytt i hjertet.  Dersom vi fortsetter med dette vil det ikke ta så lang tid før vi er blitt så forherdet og ufølsomme for ånden, at det ikke finnes noen vei tilbake.  Vi har brent alle broer som det heter.

Likevel sier Gud: "Kom tilbake du frafalne, og jeg vil lege dine sår".  Men det er forherdelsen som hindrer- ikke Gud.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Magnus

Dette er jeg enige med. Vi forklarer det på hver vår måte men i samme ånd som gir den visdom til åpenbarelse for sannheten i Guds ord.

Mvh

Rune

Kommentar #20

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men hva sier apostelen Johannes, som virkelig var født på ny?

Han sier følgende om dem som sier de ikke kan synde, eller har sy

Da Herren gav oss en ny ånd, da var ikke denne nye ånden av syndens opphavsmann. Den Hellige Ånd kommer ikke til oss fordi vi har fått syndens ånd. Han kommer fordi Han fjerner denne syndens ånd som vi hadde FØR vi ble Frelst.

En som ikke er født på ny kan ikke annet enn å synde, han her ikke noe valg, fordi den ånden som han innehar har ingen mulighet for å fornekte synden. Han er eid av syndens opphavsmann. Den som er født på ny er EID av Herren.

Og her er forskjellen.. Ved å si at jeg er en synder etter at du er født på ny er en løgn. Du er ikke en synder mer, Herren har satt deg fri fra syndens opphavmanns ånd.

Når du er født på nytt da er du en sy skapning, en ny skapning har ingen fortid, og denne nye skapningen er noe Herren har gitt til den som tror på Ham. Når har han gitt deg noe som er i deg som klarer å motstå synden.

En som er født på ny sitter ikke å planlegge, bestemme seg for å synde. En som er født på ny kan falle for feller og vil da få tilgivelse. Men han er ikke en synder, hans nye ånd er ikke av syndens opphavsmanns karakter.

Så å påstå at du ER en synder etter at du er frelst er feil. Det er ikke feil å påstå at du kan synde, du kan falle, men da ber du om tilgivelse igjen og da er du ren som snø igjen.

Du kan komme frimodig til Herren og spise ved Hans bord, fordi Jesus har satt deg fri. Du behøver ikke å skamme deg, fordi Jesus blod dekker deg. Han tok alt på seg.

Derfor å sitte å si at en er bare en stakkers synder og at en ikke mangler noe ære framfor Herren, er løgn og tanker som kommer fra syndens opphavsmann. Det er manglende forståelse for hva Jesus har gjort for deg.

Rom_6:6  da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham forat synde-legemet skulde bli til intet, så vi ikke mere skal tjene synden;

Romerne 4:2-15

Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? 3Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? 4Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. 5For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. 6Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. 7For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.8Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. 9For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham.10For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. 11Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. 12La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. 13Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer fram som rettferdighetens våpen for Gud. 14For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. 15Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!

Fordi vi er ikke lengre under loven mere, vi er under nåden, vi er nye skpninger i Kristus. Jesus gav oss ikke en syndens ånd, men en ånd av frihet. Derfor ER du ikke en synder mere. 

Du er kjøpt fri fra syndens opphavsmanns grep, du er i Herrens kongedømme nå. Du er Hans, du som er født på ny. 

Kommentar #21

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
er både enig og uenig i dette med å bruke ord til å forklare synde spørsmålet. for mange vil ikke forstå at det ikke går an å ikke synde. men i ånden så går det ikke an å synde. men i vårt gamle kjød som fremdeles er i live vil stride i mot ånden,og vil fremdeles synde. men forskjellen er stor før og etter Jesu død. Blodet vasker vår synd som allerede er begådt og som blir begådt, men man må være slik tolleren er når man snubler i vår synd på veien i helligjørelsen. Ellers så tror jeg vi er enige , vi er ikke syndfrie i kjødet. for vi er enno ikke fullkommende.

Jeg prøver å forklare hordan du skal se deg som i Krsitus, for hvist du ser på deg selv som synder, da vil du ladri kunne se på deg som rettferdigjort i Jesus blod.

Dette er religøsitet å si at jeg er bare en stakkars synder. Og dette har ingen tring med hovmod å gjøre. Dette har med åpenbaring om hvem du er i Kristus, Det at han har vaket seg ren i sitt blod. Når du ser hvem du er i Kristus.

Og det er dette som er nøkkelen, som du sier, det erkjødet som arbeider mot ånden din. Det er drefor en skal legge kjøde dødt og ikke lytte til tankene som kommer derfor, men lære å lytte til tanker fra DHÅ. Det å fornekte det "gamele" jeg som er begrav med Jesus korsfestelse. Foravtrykket etter det jamle jeg har formet ditt sinn. Nå er jobben å la det nye jeg, eller skal en si gjenoopdage det som du i virkeligheten er skapt for komme til syne i deg gjennom Kristus.

Det er religøst å hevde at du er en synder etter at du er født på ny. Like galt som det er å hevde at du kan gjøre hva som helst etter at du er født på ny.

Det er mangelnde forståelse med hva som mennes med at en er synds fri.

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Rudi

Det som jeg mener,når det gjelder det bildet av tolleren,er når man har begått en synd, så beskjenner man synden som allerede er vasket i blodet. Bildet på tolleren er en ydmyk mann som beskjenner sin synd og går derifra rettferdig. Vi er rettferdige som du sier og vi er uten synd så lenge vi vandrer i ånden. Ånden døder kjødetsgjerninger på Helligjørelsens vei. Vi blir fristet men da blir valget enten å synde i kjødet eller døde gjerningen i kjødet med ånden i oss. På den måten vandrer man uten synd i ånden.men vi kan fremdeles synde hvis vi lar kjødet bestemme

Mvh

Rune

Kommentar #23

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det som jeg mener,når det gjelder det bildet av tolleren,er når man har begått en synd, så beskjenner man synden som allerede er vasket i blodet. Bildet på tolleren er en ydmyk mann som beskjenner sin synd og går derifra rettferdig. Vi er rettferdige som du sier og vi er uten synd så lenge vi vandrer i ånden. Ånden døder kjødetsgjerninger på Helligjørelsens vei. Vi blir fristet men da blir valget enten å synde i kjødet eller døde gjerningen i kjødet med ånden i oss. På den måten vandrer man uten synd i ånden.men vi kan fremdeles synde hvis vi lar kjødet bestemme

Det er riktig det du sier Rune.

Det er på de indre fruktene en kjenner den retterferdige. 

Fordi det jeg prøver å få disse reliøse til å se, er at de er fri i Kristus. Når du går rundt og hevder at du er en synder, da er det noe som er galt.

Fordi en som hevder at han er en synder, sier samtidig at han følger syndens opphavsman og ikke Jesus.

en som hevder han bare er en synder som mangler Guds ære, lever i kjødet og lar frelsen styre ham, ikke troen. Lytt til det Jeusus har gjort for enn og ikke til det gamle mennesket.

En som hevder han er en synder får problemer til nye i åndelig utvikling.

Og det er hellt riktig som du sier, det er med et ydmykt hjerte vi går fram til Herren. Hva menens med et ydmukt hjerte, med det menneske ikke, ¨unskyld at jeg er til'. Har du ting opppgjort med Herren og du tjener Ham da vil han også lyttr til deg.

Når barnet kommer hjem så står ikke barent på utsiden og roper, kan jeg få komme inn. Barnet vet hvor hjemme er, og er frimodig fordi barnet kjenner seg hjemme.

Kommentar #24

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Det er riktig det du sier Rune.

Det er på de indre fruktene en kjenner den retterferdige.

Fordi det jeg prøver å få disse reliøse til å se, er at de er fri i Kristus. Når du går rundt og hevder at du er en synder, da er det noe som er galt.

Fordi en som hevder at han er en synder, sier samtidig at han følger syndens opphavsman og ikke Jesus.

en som hevder han bare er en synder som mangler Guds ære, lever i kjødet og lar frelsen styre ham, ikke troen. Lytt til det Jeusus har gjort for enn og ikke til det gamle mennesket.

En som hevder han er en synder får problemer til nye i åndelig utvikling.

Kunne du svart hva du legger i ordet synder som jeg spurte deg om, og gjentar igjen, jeg tror at det vil avklare noe av det du sier her også.

 

Det er hva du legger i ordet om å være en "synder"?

Kommentar #25

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kunne du svart hva du legger i ordet synder som jeg spurte deg om, og gjentar igjen, jeg tror at det vil avklare noe av det du sier her også. Det er hva du legger i ordet om å være en

En synder er en som følger syndens opphavsmann. 

man tor at en er en synder fordi en følger kjødet og sansene sine. Da vil en aldri komme vidre i utviklingen med Herren. Å synde betyr å gjøre syndens oppgavsmanns vilje.

Men vi har ikke fått en syndens åpnd når vi ble født på ny, vi fikk en ny ånd av Herren. Den som sier en fortsatt er en synder etter at en har tatt imnot Den nye ånden, er kropps, sanse orinetert og ikke åndes orientert. Kjødet ditt virker mot ånden din. Du må la ånden din styre kjødet. 

Kommentar #26

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du er opptatt av det loven sier, og det er bra, men om loven får makt over ditt liv og styrer ditt liv, vil du da leve i frihet? eller tenker du slik hvis jeg lever ved loven så synder jeg ikke og er lydige mot Guds bud?

Jeg er ikke opptatt av bokstaven Rune, men du har. Jeg ser på Kristus og elsker Ham og Hans. Du ser på Kristus men hater Ham og Hans fordi det står skrevet. 

Skjønner du ikke at loven/ bokstaven har makten ove deg, det er jo du som har hele tiden om og men, problemer med loven. Du ønsker ett lovløst liv med utvalgte lover etter eget skjønn.

Se på Ham og følge Ham og Hans liv, Hans overgivelse til sin Fars vilje, elsk Ham, ikke deg selv for med deg selv får du nettopp bare fokus på bokstaven og snubler i den.

Vend om til Ham Rune, følg Ham!

Kommentar #27

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sirkelargument???

Det er jo rett ut Guds ord!

1 Joh 2,1 Mine barn!

Dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde;

og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 

Du sier at vi fortsetter å synde uansett! Vel, gå du der. Jeg velger Kristus og omvendelsen med Guds kraft i oss, kamelen i nåløyet men det krever tro. Det ender nok med at du enten omfavner Guds ord eller forkaster Guds ord som andre har gjort før deg. Forkaster ført litt her og litt der, så litt til og så hele brev og ja til slutt hele pakka.

Kommentar #28

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Kunne du svart hva du legger i ordet synder

Jeg vil gi enn mere foklarende slikat en kan se.

Jeg vet ikke om du har barn eller ikke, men det her er et eksempel. Når barnet dit har gjort noe galt, sjålet penger fra deg og det oppdages. Barnet blir da skammfull og sier tilgi meg pappa, jeg skulle ikke gjort det. da har barnet begått deg en urett. Når barnet ber om tilgivelse og du tilgir barnet ditt. Da er den lagt død, som om at det aldri har skjedd.

Det er det som betyr tilgivelse. Og det er som skjedde på korset for oss. Derfor er du ikke en synder mere, fordi du er allerede tilgitt de syndene som du kommer til å begå. Fordi du lever i findens teritorum og er under konstant press. Derfor sakl vi ergi oss til ånden og lytte til Herren.

Når bareet dit har angre seg og ikke vil gjøre det mere. Da vil barent fortsatt ha kjærligheten din. Den vil ikke blir avist og du som papa vil ikke at barnet skal ha det vondt.

baretn vil fortsatt kunne ha et setrkt intimt forhold til deg. så hvist ikke tilgivelsen er ekte da vil det bli avstand fra deg og ditt barn. Du mister da miuligheten til å endre barnet i poritiv rettning. Slik er det også med Guds nærvær. Han vil snakke med deg, han vil ha deg hos seg. Han vil ikke at du har avstand til Faderen.

denne avstanden til faderen kommer, hvist du ikke sjønner at du ikke er en synder mere. Fordi du tror at Faderen vil straffe deg og at du ikke er verdt noe framfor faderen. Og det er løgn. Faderen gjør alt for å få kontak med brarnet sitt.

Derfor og si at du er en synder, skaper avstand til ditt intimeforhold som er mellom deg og din far Herren våress.

Kommentar #29

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
En synder er en som følger syndens opphavsmann.

man tor at en er en synder fordi en følger kjødet og sansene sine. Da vil en aldri komme vidre i utviklingen med Herren. Å synde betyr å gjøre syndens oppgavsmanns vilje.

Men vi har ikke fått en syndens åpnd når vi ble født på ny, vi fikk en ny ånd av Herren. Den som sier en fortsatt er en synder etter at en har tatt imnot Den nye ånden, er kropps, sanse orinetert og ikke åndes orientert. Kjødet ditt virker mot ånden din. Du må la ånden din styre kjødet.

Jeg kan ikke se at jeg har fått noe ny ånd, men at jeg har fått det hellige Ånd i mitt hjerte det vet jeg.

Og hva er åndes gjerning i våre hjerter, slik jeg ser det så er det å la oss forstå at det som vi gjør nå er synd.

David syndet og for at David skulle forstå at det var synd han gjorde så måtte han sende profeten Natan til han.

Vi må alltid i dette liv bli påminnet om det som er galt i Guds øyner er synd og dermed ikke i stand til og gjøre det Gud krever av et naturlig menneske, og at vi da trenger en nådig Gud!

Gal 5,16-17 {Livet i Ånden}

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.

Her stå det ikke noe om vår ånd men om Guds Ånd, med stor Å!

Kommentar #30

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
man tor at en er en synder fordi en følger kjødet og sansene sine. Da vil en aldri komme vidre i utviklingen med Herren. Å synde betyr å gjøre syndens oppgavsmanns vilje.

Og det er vel å passe på så man på ett eler annet vis grunnleggende, standhaftig og bastant bryter ved sitt liv minst ett av de ti bud, egentlig velvitende men skjult i en eller flere fundamentale grunnleggende løgner for våre tanker og følelser. Desverre sandgrunn eller det som verre kan være.

Kommentar #31

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke opptatt av bokstaven Rune, men du har. Jeg ser på Kristus og elsker Ham og Hans. Du ser på Kristus men hater Ham og Hans fordi det står skrevet.

Skjønner du ikke at loven/ bokstaven har makten ove deg, det er jo du som har hele tiden om og men, problemer med loven. Du ønsker ett lovløst liv med utvalgte lover etter eget skjønn.

Se på Ham og følge Ham og Hans liv, Hans overgivelse til sin Fars vilje, elsk Ham, ikke deg selv for med deg selv får du nettopp bare fokus på bokstaven og snubler i den.

Vend om til Ham Rune, følg Ham!

Hei Leif

 

 

Hvordan kan jeg hate Gud som dro meg ut av min spilleavhenighet, ut av min pornoavhenighet, det virker svert ulogisk, og et dårlig sjakk trekk spør du meg. Jeg elsker GUD FORDI HAN ELSKET MEG FØRST.

Hvordan kan loven og bokstaven ha makt over meg når jeg hater synden og alt som er i den, det eneste som skiller meg fra dere adventister  er at jeg ikke holder sabaten, og den sier dere hindrer meg til å nå Himmelen, det blir man jo styrt av loven og ikke av nåden i KRISTUS. SER DU IKKE DETTE.

Hvordan vende om når jeg allerede har blitt født på nytt

 

 

mvh

Rune

Kommentar #32

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at jeg har fått noe ny ånd, men at jeg har fått det hellige Ånd i mitt hjerte det vet jeg

Eskeil 36:25 - 27

25Og jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere.26Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.27Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Han gir oss en ny Ånd, så gir Han også Hans Ånd, DHÅ i oss.

Kommentar #33

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Og det er vel å passe på så man på ett eler annet vis grunnleggende, standhaftig og bastant bryter ved sitt liv minst ett av de ti bud, egentlig velvitende men skjult i en eller flere fundamentale grunnleggende løgner for våre tanker og følelser. Desverre sandgrunn eller det som verre kan være.

Jeg er ikke under loven mere, Jeg er i Kristus. Jeg tilhører Ham, ikke denne verdens ånd, denne verdens ånd har ingen makt over meg mere.

Om jeg skule falle, så reiser Herren meg oppigjen, fordi jeg har allerede fått tilgivelse for den synden som jeg kan komme til å begå.. Det er det som er frihet.

Kommentar #34

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan jeg hate Gud som dro meg ut av min spilleavhenighet, ut av min pornoavhenighet, det virker svert ulogisk, og et dårlig sjakk trekk spør du meg. Jeg elsker GUD FORDI HAN ELSKET MEG FØRST.

Hvordan kan loven og bokstaven ha makt over meg når jeg hater synden og alt som er i den, det eneste som skiller meg fra dere adventister er at jeg ikke holder sabaten, og den sier dere hindrer meg til å nå Himmelen, det blir man jo styrt av loven og ikke av nåden i KRISTUS. SER DU IKKE DETTE.

Du må se på Jesus Rune. Det fines ikke noe som er så svikefullt som ens eget hjerte og du ser på de lovbrudd som er avlet frem av langt viderekommet synd i fallen syndig natur. Du ser på overfladiske vidrekommede bud i fallen syndig natur for å si at du er syndfri.

Loven og bokstaven har makt over deg fordi du står Ham imot og lyver deg fri fra Guds bud. Er du i ånden følger man Ham av naturen men det gjør ikke du. Du produserer din egenrettferdighet, slår deg på brystet mens du fjerner det bud som Han spesielt ber oss om ikke å glemme fordi det er det budet som får oss til å ikke glemme at Han er vår Personlige Gud og Skaper av hele universet som redder oss ut av/ holder oss fra trelldom. Av hele deg står du imot for å sikre deg imot av egen kraft å følge Ham. Med andre ord tror du ikke på Guds kraft i deg og du tror ikke Han vil skrive loven i ditt hjerte og sinn så du følger Ham. Du rett og slett nekter ditt hjerte å smelte for denne Gud som vil deg/ ditt kjød godt. 

Hvorfor tror du det er ett dårlig sjakktrekk av den onde å få deg til å tro at du er uten synd mens du bryter Guds moralske Bud, spsielt det som viser om man elsker Ham personlig eller ikke?

Kommentar #35

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke under loven mere, Jeg er i Kristus. Jeg tilhører Ham, ikke denne verdens ånd, denne verdens ånd har ingen makt over meg mere.

Det er riktig at du ikke er under loven om du i ånden er i Guddommelig natur for denne er loven lydig av naturen. Har du en falsk ånd bryr du deg ikke om noen ting, bare det som passer deg og gjør som du vil, lovløs. Vel, den falske ånd passer på å ikke være Guds bud lydig de er grensen. 

Med andre ord prinsippielt, om man foreksempel da ikke holder Sabbaten er man under loven selv om man ikke tror man er det. Det e rselvsagt mange som holder forelksempel søndagen uforvarende som Sabbat, de er ikke under loven men de som vet eller har hatt tilgang til å vite og allikevel står den imot er under loven.

Det eneste som skal til for de er å komme frem for nådens trone som står over Guds moralsk bud og be om hjelp av hele sitt hjerte og hele sitt sinn. Det så man kan frelses fra lovbrudd/ synd, da er man i ånden og tar del i Guddommelig natur.

Kommentar #36

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er riktig at du ikke er under loven om du i ånden er i Guddommelig natur for denne er loven lydig av naturen. Har du en falsk ånd bryr du deg ikke om noen ting, bare det som passer deg og gjør som du vil, lovløs. Vel, den falske ånd passer på å ikke være Guds bud lydig de er grensen.

Jeg tror du har store porblemer med å forstå det jeg sier..

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sabbatsproblematikk?

Publisert rundt 8 år siden

Rudi Wara til Leif Gunnar:

Jeg tror du har store porblemer med å forstå det jeg sier..
_______________________________________________

Det kommer kanskje av at det bare er syvendedagsadventister som holder og forstår sabbaten? Matt.12.5: Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten?

Joh.9.16:  Da sa noen av fariseerne (om Jesus): «Denne mannen er ikke fra Gud siden han ikke holder sabbaten.» Andre sa: «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Det ble uenighet blant dem om dette.

Denne unigheten ser du har forplantet seg helt her inne, og det er bare et par stykker her som vet hva dette bunner ut i! ;-)

Kommentar #38

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Han gir oss en ny Ånd, så gir Han også Hans Ånd, DHÅ i oss.

Ser du bruker stor bokstav både av din nye Ånd og den hellige Ånd.

 

Når det gjelder det som jeg har prøvd å si om at jeg ikke har fått noen ny ånd som har erstattet min ånd, som også kalles mitt liv, min sjel i andre sammenhenger i skriften.

 

Og det er nettopp det det gjør her i Gal 5,16-17 {Livet i Ånden}

Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.

Det sies her at vi som en kristne ikke skal følge begjæret i mennesket kjøtt og blod.

Kjøttes her menes meg som menneske dette meg står da Ånden i mot for å gjøre fortsatt det den hadde sin lyst i.

Disse ligger da i strid med hver andre så jeg jeg som et syndig menneske ikke skal gjøre det jeg selv har lyst til.

Kommentar #39

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Er du av kjødet eller er du av ånden.

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det sies her at vi som en kristne ikke skal følge begjæret i mennesket kjøtt og blod.

Kjøttes her menes meg som menneske dette meg står da Ånden i mot for å gjøre fortsatt det den hadde sin lyst i.

Det er det jeg sier, er du av kjødet eller er du av ånden?

Når du sier du er en synder, da er det kjødet ditt som dominerer og forteller hvem du er. Når du er i Ånden da er det ånden som forteller hvem du er, og ånden kan ikke synde, men det kan kjødet, ved at en lytter og gjør kjødets begjær.

Bibelen sier vi er en ånd som bor i en kropp som har en sjel. Vi er altså en ånd. Vi som har blitt født på nytt har en ny av ånd som Herren har gitt oss, det er derfor vi kan tre inn i Hans rike.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvordan?

Publisert rundt 8 år siden

Rudi Wara: Når du er i Ånden da er det ånden som forteller hvem du er, og ånden kan ikke synde, men det kan kjødet, ved at en lytter og gjør kjødets begjær.
________________________________________________

Hvordan forklarer du at du er i Ånden ut i fra 1.Kor.15.40-44?

Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen.41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
   42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Har du stått opp fra de døde siden du påstår å ha en åndelig kropp?

1.Kor.15.44-45 sier det slik da:  Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.

(1.Kor.15.46 sier slik om det åndelige og det sjelelige:Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. - Ånd = født på ny )

Jes.10.17 slik:

Israels lys skal bli til en ild
og hans Hellige til en flamme,
som brenner og fortærer
både torn og tistel på en eneste dag.

18 I hans herlige skoger og hager
skal den gjøre ende på sjel og kropp,
det skal gå som når en syk tæres bort...

Dette må da være identisk med 1.Kor.15.22? :  For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. (som i følge v45 skulle være den siste Adam) - Altså er vi ikke ferdig med den første Adam?

 

Kommentar #41

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan forklarer du at du er i Ånden ut i fra 1.Kor.15.40-44?

Hei Kjell..

Du må først få åpenbaring om at du er en ånd. Se 1 tess 5:23. Her går det klart frem at vi har en ånd, sjel og et legeme. Når du inser dette, da kan du begynne å forstå hvordan Herren komuniserer med oss. Det gjør Han gjennom ånden. 

Det er derfor Jesus sier vi må bli født på ny, for å se faderens rike. Det er ikke vi som kan kaste ut urene ånder, bare Han kan gjære det gejnnom oss. Det er nåe du inser hver mdu er i Kristus du kan begynne å forstå dette.

I 2 Tim 1:7 ser vi at Gud GIR oss en ånd, en ånd som er sindig og kjærlig. Det er Gud som kommer på innsiden når vi blir født på ny, og du blir da en ny skapning. 

Kjell se på fakta, se hva ordet sier, ikke hva jeg sier.

1 Tess 5:23

23Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

2 Tim 1:7

7For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Kommentar #42

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Sjel og ånd, osv

Publisert rundt 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Du må først få åpenbaring om at du er en ånd. Se 1 tess 5:23. Her går det klart frem at vi har en ånd, sjel og et legeme. Når du inser dette, da kan du begynne å forstå hvordan Herren komuniserer med oss. Det gjør Han gjennom ånden.

Det er derfor Jesus sier vi må bli født på ny, for å se faderens rike. Det er ikke vi som kan kaste ut urene ånder, bare Han kan gjære det gejnnom oss. Det er nåe du inser hver mdu er i Kristus du kan begynne å forstå dette.

I 2 Tim 1:7 ser vi at Gud GIR oss en ånd, en ånd som er sindig og kjærlig. Det er Gud som kommer på innsiden når vi blir født på ny, og du blir da en ny skapning.

Kjell se på fakta, se hva ordet sier, ikke hva jeg sier.

1 Tess 5:23

23Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!

2 Tim 1:7

7For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Her ser vi det nok forskjellige fordi jeg ser at jeg er jeg en person som har alle disse bestanddeler og mer en dem også.

Et bibelsvers om det står her:

Hebr4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver* både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

Når Guds Ånd taler til meg så taler han til meg som en hel person med alle disse bestanddeler.

Ikke bare ånd, sjel og legeme, men sjel og ånd, lend og marg, osv.

Se også at her står sjel først nevnt og så kommer ånd.

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Åpenbaringen kommer på Herrens dag? (2.Tess.2.2)

Publisert rundt 8 år siden

Rudi Wara: Du må først få åpenbaring om at du er en ånd. Se 1 tess 5:23. Her går det klart frem at vi har en ånd, sjel og et legeme.
_______________________________________

"La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.

Vel, teksten i 1.Tess.5. er skrevet til de Paulus betegner "mine søsken". Bibelen er en bok som som tolker alt sammen for deg så det arbeidet slipper du. Matt.12.48: Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» 49 Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Det er altså ikke oss som har denne ånden, men disiplene, husk at Jesus sa at noen av dere skal ikke smake døden før dere ser Menneskesønnen komme i sin herlighet! - Videre tar 1.Tess.5. opp "Fredens Gud" - har du sett noe til ham? Husk på hva 1.Kor.15.22-27 sier om å nedlegge alle Guds fiender:

For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. 23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.

Det blir altså ingen fredens Gud før alle myndigheter og makter på jorden er brutt ned av Gud. Ånden kommer når de døde står opp, det har du vel skriftlig fra Bibelen? Men det er riktig at et menneske har en menneskelig ånd, men den er på ingen måte noe i nærheten av Guds Ånd som vi ikke forstår.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere