Espen Dahlgren Doksrød

Kapellan i Nedre Eiker menighet
13

Hva er kristne grunnverdier?

Publisert: 8. feb 2010

Å si at debatten raser i KrF er en språkklisjé til den store gullmedaljen, men ganske så treffende for tiden. Utad, blant kristne og generelt politisk engasjerte, kan man vel også si at debatten rundt Inger Lise Hansen sine utspill om raser. Mindre Israelsvennlige? Positivt innstilt til homofile ekteskap? Fjerne KrFs kristne bekjennelsesparagraf? En liberal holdning til Vinmonopolet?

For to år siden tok jeg et emne som omhandlet kristent ungdomsarbeid med et særlig fokus på forskjellene mellom de forskjellige bevegelsene og organisasjonene. Å se hvor stort spenn det er i holdning og verdigrunnlag, var noe som i stor grad gjorde at jeg innså hvor forskjellige kristne organisasjoner er. Hva hver organisasjon står for, kan man diskutere opp og ned i mente - personlig kan jeg ikke stå 100% inne for noen enkelt kristen organisasjon sine synspunkter. Poenget er at for meg var dette en veldig god åpenbaring - studiet fortalte meg at det mangfoldet vi har i dag er noe man må erkjenne og jobbe ut i fra. Som et stolt statskirkemedlem som er aktiv i både KFUK-KFUM og Navigatørene med noe fartstid i NLM og Norges Kristelige Studentforbund kan jeg også med en viss økumenisk tyngde påstår at denne vidtfavnende kristendommen er noe også et parti som KrF bør strebe etter å erkjenne og jobbe ut i fra. Personlig mener jeg at Inger Lise Hansen med sine utspill har truffet spikeren på hodet her - for første gang har jeg fått øynene opp for KrF som et reelt alternativ for meg som ung og kristen.

Debatten som hersker både her og i enkelte kristne miljøer, føler jeg at ofte tar en feil retning. Saken har en tendens til å gå fra prinsipp til person, noe f.eks. innslaget i Dagsrevyen 06.02 viser, http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/200479 . For det dette i bunn og grunn handler om, er spørsmålet som dette innlegget er titulert med: Hva er kristne grunnverdier? Det er da hele essensen om denne debatten skal ha en progresjon enten den ene eller andre veien. Min mester, venn og frelser, taler veldig tydelig om det største budet i loven i Matt 22:

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' på disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Eller er det mer komplisert enn det mesterens ord rommer? Finner man de kristne grunnverdiene bedre i visjoner og formålsparagrafer til én enkelt kristen organisasjon? I et enormt spekter av folk som tror på, frykter og elsker Gud til tross for ulike bibelsyn og en annen miljøbakgrunn enn andre kan ikke jeg skjønne annet enn at Jesu ord her forteller oss vår sanne oppgave som kristne. Som Carolyn Arends synger: They'll know we are christians by our love.

For meg er dette de kristne grunnverdiene - og for å sette dette på spissen overstyrer dette ethvert flisespikkenede argument i homofilidebatten, Israelsdebatten og mang en annen merkelig debatt vi kristne tidvis murer oss inne med.

Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Dobbeltkjøring..

Publisert nesten 12 år siden

Hei Espen

Vi må nok ha hatt samme tanke i hodet samtidig i morges, du og jeg... Ved en tilfeldighet har vi postlagt våre respektive innlegg til samme tid!  Ihvertfall registrerte ikke jeg at ditt innlegg var inne før jeg sendte mitt av gårde. 

Ville bare si det, da jeg ellers hadde hevet meg på din tråd uten å dra igang min egen.

Ellers takk for et meget godt og interessant innlegg, som jeg sier mitt "Amen" til.  Bra-knappen er aktivert.

Kommentar #2

Solveig Johanne Grønstøl

75 innlegg  350 kommentarer

BRA!

Publisert nesten 12 år siden

Enig med deg. La inn et svar på Per Søetorps innlegg om akkurat det samme.

Synes begrepet kristne verdier blir brukt i eit maktspill- å ta Gud på lag i enkeltsaker i norsk politikk blir litt søkt. Det er visse grunnverdier- men saker som kontantstøtte, EU, bekjennelsesparagraf, polutsalg, oljeboring mm må det vere lov å ha "feil" meininger om- uten å bli stempla som ein slags avkristnar.

Kommentar #3

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Kan jeg komme med et forslag?

Publisert nesten 12 år siden

Den nikenske trosbekjennelse? Her finner vi den virkelige kristne grunnverdi.

Jeg tror på én Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt.

For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria, og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, stod opp den tredje dag efter skriftene, og fòr opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og Hans Rike skal være uten ende.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen (og Sønnen (vestlig latinsk)), tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. 

Jeg tror på én, hellig, katolsk (allmenn, allminnelig) og apostolisk kirke.

Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.

Amen.

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ett nytt forslag!

Publisert nesten 12 år siden

Den apostoliske trosbekjennelsen er heller ikke så verst.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Kommentar #5

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Vel talt

Publisert nesten 12 år siden

Trosbekjennelsene er gode utgangspunkt!

Kommentar #6

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Vel talt

Publisert nesten 12 år siden
08.02.10 kl. 12:59 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Trosbekjennelsene er gode utgangspunkt!

 Og den som ikkje kan svelje "pint under Pontius Pilatus" har dermed ingenting i KrF å gjere?

Kommentar #7

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Hm?

Publisert nesten 12 år siden

Jeg vet ikke om jeg skjønte spørsmålet. Men om det ikke var ment retorisk: Det er langt ifra min mening. Dette handler om kristne grunnverdier, som faktisk er utgangspunktet for den debatten Inger Lise Hansen har startet. Trosbekjennelser er gode, komprimerte former av essensen i kristendommen og skal jo selvfølgelig være med på å danne et grunnlag for partiet. Om du leser det første innlegget i sin helhet, tror jeg at det blir lettere å skjønne min mening

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Hm?

Publisert nesten 12 år siden
08.02.10 kl. 15:09 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

 Dette handler om kristne grunnverdier, som faktisk er utgangspunktet for den debatten Inger Lise Hansen har startet. Trosbekjennelser er gode, komprimerte former av essensen i kristendommen og skal jo selvfølgelig være med på å danne et grunnlag for partiet. Om du leser det første innlegget i sin helhet, tror jeg at det blir lettere å skjønne min mening

 Trosbekjennelsen har då ikkje noko med verdier å gjere. Det har vel meir med kva evne du har til ukritisk å tru det andre har bestemt du skal tru.

Men etter kvart som ein får kunnskap trå uavhengige kjelder om at deler av denne oppramsinga ikkje kan stemme, då kan ein ikkje vere medlem av eit verdiparti?

Om det skal vere slik, då ser ein kor ille det er å blande religion og politikk

Kommentar #9

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Sammenblanding

Publisert nesten 12 år siden

Her må jeg nok si meg enig med Elias Per Vågnes. Først applauderer du Inger Lise Hansens utspill, og så sier du deg enig i at trosbekjennelsen forteller om kristne grunnverdier. Hansen gikk jo ut mot bekjennelsesplikten, så her får jeg ikke det helt til å henge sammen?

Kommentar #10

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Dementi i oppriktighet

Publisert nesten 12 år siden

Jeg må nok innrømme at hodet ikke var helt med når jeg "applauderte" trosbekjennelser som riktige kristne grunnverdier særlig med tanke på at kan være, som nevnt, en skummel blanding av politikk og religion.

Kort og godt: Korttenkt og uriktig kommentar av meg.

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Hva er kristne grunnverdier?

Publisert nesten 12 år siden
08.02.10 kl. 09:26 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Min mester, venn og frelser, taler veldig tydelig om det største budet i loven i Matt 22:

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «' Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' på disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Eller er det mer komplisert enn det mesterens ord rommer? Finner man de kristne grunnverdiene bedre i visjoner og formålsparagrafer til én enkelt kristen organisasjon? I et enormt spekter av folk som tror på, frykter og elsker Gud til tross for ulike bibelsyn og en annen miljøbakgrunn enn andre kan ikke jeg skjønne annet enn at Jesu ord her forteller oss vår sanne oppgave som kristne. Som Carolyn Arends synger: They'll know we are christians by our love.

For meg er dette de kristne grunnverdiene - og for å sette dette på spissen overstyrer dette ethvert flisespikkenede argument i homofilidebatten, Israelsdebatten og mang en annen merkelig debatt vi kristne tidvis murer oss inne med.

Hei Espen. Du trekker teologien rett inn i debatten. Det forsåvidt greit, men ser du ikke at noen av de tingene du sier kan komme i konflikt med hverandre? Du refererer til det såkalt "dobbelte kjærlighetsbudet" (som jo er og forblir det sentrale budet), men å elske Gud har vel som konsekvens å følge Guds bud? Jeg kan ikke se at Guds bud er irrelevante i f eks homofilidebatten. Dette bør ikke være noen tradisjonell homofilidebatt, men siden du trakk fram akkurat det eksemplet og ønsker å avfeie saken gjennom ditt hovedargument (det dobbelte kjærlighetsbudet) så må jeg utfordre deg på det. Mvh Magnus

Kommentar #12

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

RE: RE: Hva er kristne grunnverdier?

Publisert nesten 12 år siden
11.02.10 kl. 21:09 skrev Magnus Husøy:

Hei Espen. Du trekker teologien rett inn i debatten. Det forsåvidt greit, men ser du ikke at noen av de tingene du sier kan komme i konflikt med hverandre? Du refererer til det såkalt "dobbelte kjærlighetsbudet" (som jo er og forblir det sentrale budet), men å elske Gud har vel som konsekvens å følge Guds bud? Jeg kan ikke se at Guds bud er irrelevante i f eks homofilidebatten. Dette bør ikke være noen tradisjonell homofilidebatt, men siden du trakk fram akkurat det eksemplet og ønsker å avfeie saken gjennom ditt hovedargument (det dobbelte kjærlighetsbudet) så må jeg utfordre deg på det. Mvh Magnus

Som teologistudent klarer jeg nesten aldri å komme utenom teologien, hverdagen min består stort sett av den for tiden :)

Det er en veldig interessant problemstilling og man er her ved et punkt hvor ting også handler om bibelsyn. Eksempelet som du trekker frem er debattert ikke bare fordi det er et følsomt punkt hvor mange mener at Bibelen står på siden av samfunnets utvikling, men også fordi at de stedene som Bibelen henviser til homofili er i kontekster som man også tidligere har debattert vektigheten til, som f.eks om Paulus sine brev er å regne som 100% induktive og hva som i tilfelle er og ikke er induktivt i brevene hans. Hvorvidt Bibelen er verbalinspirert (direkte ord fra Gud) eller personalinspirert (forfatterne er inspirert av Gud og har med det selv stor plass i innholdet) er i hovedsak utgangspunktet for slike debatter.

Dette kan være skumle debatter fordi mange, inkludert meg selv, noen ganger ønsker å betingelsesløst støtte den ene siden av debatten fordi "det er slik jeg forestiller meg Gud og derfor er han sånn". Det er veldig lite ønskelig, man må prøve å holde følelsene sine tilbake og være mest mulig objektiv i en debatt. Samtidig er det viktig å huske på, som jeg skrev i et tidligere innlegg, at om man ved sin religion tar avstand fra menneskets rasjonelle kapasitet, intellektuelle nysgjerrighet og vitenskapelige evne, mistror man i følge meg Gud som skaper. Balansegangen her er veldig vanskelig og hver enkelt sak bør diskuteres separat. Det nye problemet følger dog med: Alt blir teorier og hypoteser, man kan ikke fastslå slike normer generelt grunnlag. Det hele ender som oftest opp med at man føler at man sitter med sine egne personlige normer og da er man vel på mange måter tilbake til å tro på Gud på den måten man synes Gud ser mest mulig ideelt ut for sitt eget vedkommende.

Når jeg leser dette nå, føler jeg at det var halvakademiske skriblerier enn noe godt svar på hva jeg tenker om dette. Fikk du noe ut av det? Eller enda viktigere: Svarte jeg på spørsmålet?

Kommentar #13

Espen Dahlgren Doksrød

13 innlegg  204 kommentarer

Magnus?

Publisert nesten 12 år siden

Har du lest kommentaren? Har du evt noen tanker rundt den?

Kommentar #14

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Hva er kristne grunnverdier?

Publisert nesten 12 år siden
11.02.10 kl. 21:58 skrev Espen Dahlgren Doksrød:

Som teologistudent klarer jeg nesten aldri å komme utenom teologien, hverdagen min består stort sett av den for tiden :)

Det er en veldig interessant problemstilling og man er her ved et punkt hvor ting også handler om bibelsyn. Eksempelet som du trekker frem er debattert ikke bare fordi det er et følsomt punkt hvor mange mener at Bibelen står på siden av samfunnets utvikling, men også fordi at de stedene som Bibelen henviser til homofili er i kontekster som man også tidligere har debattert vektigheten til, som f.eks om Paulus sine brev er å regne som 100% induktive og hva som i tilfelle er og ikke er induktivt i brevene hans. Hvorvidt Bibelen er verbalinspirert (direkte ord fra Gud) eller personalinspirert (forfatterne er inspirert av Gud og har med det selv stor plass i innholdet) er i hovedsak utgangspunktet for slike debatter.

Dette kan være skumle debatter fordi mange, inkludert meg selv, noen ganger ønsker å betingelsesløst støtte den ene siden av debatten fordi "det er slik jeg forestiller meg Gud og derfor er han sånn". Det er veldig lite ønskelig, man må prøve å holde følelsene sine tilbake og være mest mulig objektiv i en debatt. Samtidig er det viktig å huske på, som jeg skrev i et tidligere innlegg, at om man ved sin religion tar avstand fra menneskets rasjonelle kapasitet, intellektuelle nysgjerrighet og vitenskapelige evne, mistror man i følge meg Gud som skaper. Balansegangen her er veldig vanskelig og hver enkelt sak bør diskuteres separat. Det nye problemet følger dog med: Alt blir teorier og hypoteser, man kan ikke fastslå slike normer generelt grunnlag. Det hele ender som oftest opp med at man føler at man sitter med sine egne personlige normer og da er man vel på mange måter tilbake til å tro på Gud på den måten man synes Gud ser mest mulig ideelt ut for sitt eget vedkommende.

Når jeg leser dette nå, føler jeg at det var halvakademiske skriblerier enn noe godt svar på hva jeg tenker om dette. Fikk du noe ut av det? Eller enda viktigere: Svarte jeg på spørsmålet?

Hei Espen. Takk for svar.

Ja, du kommer innom noen sentrale ting i det øverste avsnittet der. For min del kan jeg si at jeg ser på Bibelen som Guds inspirerte ord, altså at Guds Ånd har virket i og med mennesker som har skrevet ned tekster. Altså står jeg ikke for et syn der Gud liksom har diktert hver tøddel. Men selv om jeg ser på Bibelen som tekster skrevet av ulike forfattere (som altså ble inspirert og ledet av Ånden), så betyr ikke det at jeg tør å avfeie ting i Bibelen uten veldig god grunn.

Som du er inne på så har det vært visse diskusjoner rundt f eks Pauli ord i hans skrifter og om alt dette er relevant for oss i dag. Etter hva jeg har forstått så har f eks diskusjonene omkring homofili-ordene etter hvert strandet på at det klassiske synet er riktig og at det "homo-liberale" synet som har fått innpass hos noen i løpet av de siste tiårene likevel var dårlig fundert. Jeg forholder meg derfor i denne saken og hva gjelder NT forøvrig til at så å si alt er relevant for oss i dag - med mindre det er snakk om momenter som Bibelen selv utfaser (samt naturligvis selvforklarende kulturelle fenomener).

Ellers følger jeg deg når du skriver "om man ved sin religion tar avstand fra menneskets rasjonelle kapasitet, intellektuelle nysgjerrighet og vitenskapelige evne, mistror man i følge meg Gud som skaper". Faktisk er mitt syn at dersom Bibelen (f eks) altså skal være så fabelaktig som mange av oss kristne vil ha det til, ja, så må den også tåle å komme under lupen. Det gjelder ikke minst også den personlige troen som man måtte ha. Dersom spørsmål og refleksjon blir for mye for den å bære, ja, så er den kanskje ikke så mye å samle på likevel.

Når det gjelder det rent konkrete med kjærlighetsbudet(ene) så har du kanskje ikke svart så mye, men i forhold til det mer generelle så har du kommet med mange interessante momenter. Det virker definitivt som om du har fundert mye på disse tingene. For min egen del har jeg også filosofert og sjekket ting over de siste vel ti årene (der jeg jevnlig har lest Bibelen og vært en bekjennende kristen). For min del har det ført til større tillit til Bibelen og en sterkere tro, men det kan sikkert slå ulikt ut. Min "fordel" var kanskje mitt utgangspunkt som veldig skeptisk til kristendom og religion generelt. Men etter subjektive erfaringer og gradvis større kunnskap har jeg landet på en gjennomsnittelig konservativ evangelikal tro (og bibelsyn).

Mvh Magnus

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere