Ola Kristian Johansen

6

Hvilket flagg skal du bruke?

Flaggdebatten er tilbake igjen. Jeg ønsker den ikke hjertelig velkommen, men den provoserer meg tilstrekkelig til å lufte noen tanker for offentligheten. Først må jeg si at jeg er veldig glad i 17 mai.

Publisert: 30. apr 2013

17 maifeiringen vår er i Wergelands tradisjon. Dette er en fin dag med flagg, bunader og massevis av glade barn. Når noen føler at dette trues, skjønner jeg at folket reagerer – men er det egentlig noe som truer 17 mai?

Noe av det viktigste for Wergeland var at ungene kunne gå i tog å ha det morsomt med å feire våre grunnlov, som er tuftet på prinsippene fra den franske revolusjon (med fokus på frihet, likhet, brorskap) og den amerikanske uavhengighetserklæringen. En lov som beskytter de barna som synger og feirer at vi har vår frihet, og vår egen grunnlov.

For fem år siden sa lederen av 17. mai-komiteen i Oslo at han ville kaste ut barn fra toget dersom de dukket opp med feil flagg. Årets debatt blåses i gang av de samme kreftene som i sin nasjonalistiske iver etter å beskytte det ”norske” var villige til å oppgi herredømme over fedrelandet sitt til fordel for en fremmed statsmakt under andre verdenskrig. Om disse kreftene hadde vunnet frem ville vi sannsynligvis hatt tysk som morsmål, og flagget vårt ville sett slik ut:

Debatten begynte med at en skole i Ålesund av en eller annen merkelig grunn spurte den lokale 17-maikomiteen om tillatelse til at barna kunne tegne og bruke egne flagg med sitt opprinnelseslands flagg på den ene siden, og det norske på den andre siden. Dette klarte et nettsted med høyreekstreme sympatier å vri til at skolen skulle bytte ut det norske flagget med utenlandske flagg.

Tusenvis av nordmenn delte ukritisk dette høyreekstreme sludderet på Facebook. Folk tok agnet å protesterte høylydt mot denne forferdelige trusselen mot grunnlovsdagen vår. Så gikk det ikke bedre til enn at 17-maikomiteen la seg flate for disse tøvete protestene å ba barna om å bruke kun det norske flagg. De høyreekstreme vant frem.

Det at noen vil veive med noe annet enn det Norske flagget klarer jeg ikke med min beste velvilje å se at skal kunne svekke markeringen av grunnloven vår - og det den står for. Tvert imot tror jeg innslaget av mangfold gir oss en enda mer fargerik og fin grunnlovsdag.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev dette i en artikkel i Dagbladet i 1892: «Hvad var Norge uden de Fremmede? I Haandværk, Industri, Handelsskab, Kunst, sociale og politiske Opgaver? Enten maa vi ud blandt dem eller de maa hid til os. At skjælde ærlige Folk ud som «Fremmed», deri er en slet arv fra den Tid, de forskjellige stammer hadede hverandre; derfra er arven gaat videre ind i Bygdesneverheden og derfra videre ind i den slettere Patriotisme. Det er Grisemoral i den, vi vil være alene i Trauget.»

I Norge bor det ca 500 romfolk som har norsk statsborgerskap, og mange benytter den retten EØS og Schengen gir dem til å oppholde seg her uten norsk statsborgerskap. Jeg skulle gjerne sett at romfolket også ikledde seg sine festdrakter og brukte sine flagg på 17 mai, og feiret grunnloven sammen med oss. På Snåsa har vi en "flaggborg" i toget, med norske og samiske flagg, med bunader og festdrakter. Dette synes jeg er både fargerikt og vakkert.

Når jeg la fram forslaget om å markere grunnlovsdagen også med romfolkets flagg på facebook, ble det for mye for mange av mine landsmenn. Dette vil ødelegge nasjonaldagen vår, fryktet flere av nettdebattantene. Jeg viser til norsk-pakistaneren Wasim Zahid, som sa følgende: "Min nasjonalfølelse og stolthet kan aldri svekkes eller krenkes av andre flagg på 17 mai. Til det er denne nordmannen altfor sterk og raus". Om vi er så rause, eller om vi er smålige og intolerante får tiden vise.

17 mai feirer vi grunnloven. Den gjelder for alle som bor i Norge - uansett hvor de kommer fra eller hva de vifter med. Å skulle legge begrensninger for hvilke flagg disse glade barna fra alle verdens hjørner skal vifte med virker både meningsløst og smålig.

For min del er det ikke naturlig å synliggjøre nasjonaliteten til mine forfedrene på grunnlovsdagen. Tror egentlig ikke jeg ville veivet med svenskeflagget heller, om jeg var født der. Men om noen har slike behov, så klarer ikke det å ødelegge min 17 mai.

Jeg synes det er utrolig vakkert å se alle bunadskledde menneskene med norske flagg på 17 mai. Patrioten og nasjonalromantikeren i meg vil gjerne se dette særnorske fenomenet, men det blir ikke mindre vakkert av andre innslag. Om Nasjonaldagen vår virkelig må beskyttes med forbud er den langt mindre verdt for folk enn jeg trodde.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #52

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

En frekkas!

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Gå tilbake og les samtlige av dine kommentarer på denne tråden. Lat som om det er mine sitater av deg du leser. Har ikke mer tid å ofre på keverulering.

Herstad kliner til og drar konotasjoner til nazister og tillegger motdebatanter meninger de slett ikke har. Når han blir bedt om å spesifisere hvilke uttalelser han tenker på, får han så store problemer at han "ikke har mer tid å ofre på kverrulering".

Var det slike uttalelser Herstad hadde i tankene: "Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre måte å ta i mot våre nye landsmenn på, enn å gi dem anledning til å følge denne tradisjonen; Vis hvor dere kommer fra og utrykk deres identitet med folkedrakter fra de respektive land! - Vi gir dere dere det norske flagget som symbol på inkludering og samhold." da han mente at det provoserte meg at det finnes mennesker med andre kulturer i vårt 17. mai-tog?

Herstads kommentarer og manglende argumentasjon for sine svinske insinuasjoner bærer preg av at han har bestemt seg på forhånd; Uansett hvilke argumenter som gis, er det rasisme og nazisme som ligger bak. Da er det fritt fram å rasistifisere og nazistifisere. Slik "debatterer" og ødelegger en "debattant" en debatt der han ikke har noe å bidra med.

Kommentar #53

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En frekkas til

Publisert rundt 8 år siden

Her står det vel mellom mennesker som har ulikt syn på 17. mai og hva som bør være god tone den dagen. Så langt mener jeg å se et større engasjement hos de som mener at det kun bør være norske flagg på 17. mai enn hos de som mener at det ikke er så viktig. 

Det vi kan ende opp med er at nasjonaldagen ikke lenger får noen samlende betydning men at vi i større grad går hver til vårt. Personlig har jeg vel egentlig meldt meg ut av slike feiringsdager for mange år siden da jeg ikke har det store fellesskapsgenet. 

Men jeg ser jo at jeg ville ha følt det en smule klamt om jeg skulle ha feiret med en del av de som tviholder på nasjonalfølelsen og flagget som det ypperste symbol på vår kultur og samfunnsarv. Vi ville etter stor sannsynlighet ikke ha feiret det samme selv om det så slik ut. 

Jeg håper dog at det kan være mer rom for annerledeshet enn det ser ut til at det er. Det virker som om ganske mange mener at man må jatte med så man ikke ødelegger andres nasjonalfølelser. Hvorfor det egentlig. At noen ikke deler ens verdier og livssyn bør jo ikke forringe ens egen opplevelse av dette. 

Kommentar #54

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Nok en frekkas!

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Her står det vel mellom mennesker som har ulikt syn på 17. mai og hva som bør være god tone den dagen. Så langt mener jeg å se et større engasjement hos de som mener at det kun bør være norske flagg på 17. mai enn hos de som mener at det ikke er så viktig.

Dette kunne kunne vært en debatt om hvordan 17. mai burde markeres. Men når enkelte "debattanter" ser seg nødt til å ty til svinske konotasjoner og stygge stråmenn, er det all grunn til å ane at det ligger langt mer bak. Kan det være manglende argumenter for sin mulitikulturelle (mulitinasjonale?) drøm?

Svinskt og frekt er det i allefall. Og frekt er det å relativisere og sammenlikne min argumentasjon med Herstads svineri! 

Kommentar #55

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Lav krenkelsesterskel

Publisert rundt 8 år siden

Jeg må jo si at krenkelsesterskelen hos dem som blir støtt om det skulle dukke opp andre flagg i tillegg til det norske i 17. mai-toget, virker oppsiktsvekkende lav.

Kommentar #56

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Kan det være manglende argumenter for sin mulitikulturelle (mulitinasjonale?) drøm?

Trenger Eriksen flere sitater enn dette? :-)

Kommentar #57

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må jo si at krenkelsesterskelen hos dem som blir støtt om det skulle dukke opp andre flagg i tillegg til det norske i 17. mai-toget, virker oppsiktsvekkende lav.

Krenkelesesterskelen bør være lav for slike svinske insiniasjoner som Herstad serverer.

Kommentar #58

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Personlig har jeg vel egentlig meldt meg ut av slike feiringsdager for mange år siden da jeg ikke har det store fellesskapsgenet.

Har merket meg det, Randby, at det tilsynelatende er mangt du har meldt deg ut av samtidig som du budbærer sterke meninger i ord og vendinger som "tøyfille".  Har du ikke annet enn støtende kommentarer å komme med, så er det kanskje like greit å holde inne med meninger innpakket i et likegyldig konsept...

Det kan imidlertid være grunn til å undres om vi har kommet til et skjæringspunkt der den nasjonalhistoriske ramme som vi i min generasjon har vokst opp skal avkles en neddemping der det nasjonale skal ut og det globale og multikulterelle skal fremelskes/fremtvinges.

Kommentar #59

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Krenkelesesterskelen bør være lav for slike svinske insiniasjoner som Herstad serverer.

Jeg insinuerer ikke. Jeg påstår at aksjonen mot disse skolebarna er initiert av rasistiske krefter via sosiale medier og at det kun gjenstår for Eriksen og hans kumpaner og kaste seg på bølgen med sitt raseri over hva de hevder er "multinasjonal-elskeres" agenda.

Jeg gjør et nytt forsøk på å la Eriksen være Eriksen da jeg ser at jeg kun bidrar til hans forsøk på å spore det hele over i personhets og tullprat.

Kommentar #60

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Helt allright?

Publisert rundt 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Tror Johannessen skal lete lenge etter - og han utfordres her - til å finne en nazikonstruksjon i det som budbæres på dette nettstedet.

OK.  Nygaard ser vel det han vil se - eller han er kanskje rett og slett enig i den virkelighetsoppfatning som formidles der?

Kommentar #61

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ja det kunne det jo

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Dette kunne kunne vært en debatt om hvordan 17. mai burde markeres

Hvordan feirer vi så dagen vi som debatterer her inne. Jeg kan jo fortelle fra hva jeg selv gjør. Dagen starter som vanlig og litt utpå kjører vi hjemmenifra til min fader som gjennom mange år har hatt åpent hus den dagen. Det hender vi stopper og ser på barnetoget men det er vel stort sett de gangene vi feilberegner avreisetidspunktet og blir stående å vente til barnetoget har sluttet å blokkere vegen vi kjører på. 

Ellers blir vel alle møtt med det sedvanlige gratulerer med dagen og takk for sist. 

Ingen store fakter, ingen store taler, ingen sosial omgang med noe nærmiljø så slik sett bare atter en dag som har en ulik tradisjon for oss alle. 

Tenker jeg så over hvor heldig jeg er som har blitt født i Norge og nyter godt av det samfunnssystemet vi har her? Jeg kan ikke minnes at dette har vært tanker som har vært mer aktive på nasjonaldagen enn på andre dager.

Ikke flagger jeg på nasjonaldagen heller men det skyldes nok mer at jeg ikke er sikker på om jeg kommer hjem igjen til klokken 21 hvor falgget skal tas inn.

Mine barn gikk i barnetoget men det var frivillig. Hvis de ikke ville var det helt greit. For deres gange i toget er jo ikke der for at tilskuerne skal føle seg vel eller synes det er hyggelig. Det må i så fall være med unntak av de eldre på eldrehjemmene om toget skulle besøke dem på nasjonaldagen.

Noen sterke meninger om hvordan dagen bør feires har jeg ikke bortsett fra at feiring eller ikke feiring skal være frivillig. Dagen kommer nok ikke til å endre seg så mye fremover. Men det skal bli spennende å se hvordan nasjonaldagsfeiringen vil fremstå om noen tiår, om jeg lever så lenge da. 

Kommentar #62

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Trenger Eriksen flere sitater enn dette? :-)

"Trenger Eriksen flere sitater enn dette?" spør Herstad, og mener det siterte skulle underbygge hans gorve påstander.
Det gjør det ikke! Det er nemlig fullt mulig å være kritisk til en institusjonalisert multikulturalisme samtidig som man mener folk fra andre kulturer kan dyrke og vise fram sine kulturelle røtter samtidig. Men slikt skjønner ikke en mann med mangelfulle leseferdigheter. 

Kommentar #63

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg insinuerer ikke. Jeg påstår at aksjonen mot disse skolebarna er initiert av rasistiske krefter via sosiale medier og at det kun gjenstår for Eriksen og hans kumpaner og kaste seg på bølgen med sitt raseri over hva de hevder er "multinasjonal-elskeres" agenda.

At dette er en rasistisk/nazistisk organisjasjon har jeg ikke benektet. Men debatten er prinsippiell og viktig. Den må tas, men ikke av undermåls debattdeltakere som ikke har annet enn hitling og stråmenn å servere.

Kommentar #64

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må jo si at krenkelsesterskelen hos dem som blir støtt om det skulle dukke opp andre flagg i tillegg til det norske i 17. mai-toget, virker oppsiktsvekkende lav.

Synes du ikke terskelen for hitling og stråmenn også er oppsiktsvekkende lav?

Kommentar #65

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Løsning

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Men debatten er prinsippiell og viktig.

Hva ser du for deg av løsning og har du fundert over konsekvensene av et forslag? For det er jo ikke mye debatt når vi bare sier at der synes jeg er upassende eller det der synes jeg er passende. 

Er det en samholdstanke rundt nasjonaldagsfeiringen du mener bør være rådende er det helt legitimt så lenge det er frivillig å stille opp og være med på dette samholdet. 

Kommentar #66

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Noen sterke meninger om hvordan dagen bør feires har jeg ikke bortsett fra at feiring eller ikke feiring skal være frivillig. Dagen kommer nok ikke til å endre seg så mye fremover. Men det skal bli spennende å se hvordan nasjonaldagsfeiringen vil fremstå om noen tiår, om jeg lever så lenge da.

Det må være opp til den enkelte hvordan han vil markere dagen for seg og sin familie. Selv har mitt forhold til dette vært nokså avslappet - på ingen måte noen markering av nasjonalisme. Slik tror jeg de fleste nordmenn har markert. Det er en grunn til det: Vi har levd i en fredelig oase, og har tatt samholdet for gitt. Med en økende multikulturalisme er det all grunn til å se nærmere på hvilke faktorer som er samlende og splittende. Dette er en viktig debatt der Herstads skitne argumentasjon ikke hører hjemme.

Kommentar #67

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Der er kan hende ikke så lett

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Med en økende multikulturalisme er det all grunn til å se nærmere på hvilke faktorer som er samlende og splittende.

For det som er splittelse for noen er samlende for andre. For meg har det fint lite med fremmedkulturelle å gjøre men langt mer med at vi i dag er mer bevisste på at vi i den etniske norske befolkningen nok er langt mer ulike enn man før har ment at man var.

Det er den oppleste sannhet om at det finnes en norsk kultur som slår sprekker. I dag er det rom for å ha ulik kultur innenfor det samme hovedhuset som kan kalles norsk statsborger med livslang botid i landet.

Det var jo forsåvidt uproblematisk den gang jeg var ung at det var kulturforskjeller mellom de som bodde på øst og vestkanten i hovedstaden. På samme måte som det er forskjell i kultur på de som har tuftet sine liv på religiøsitet og de som ikke har det.

Som mennesker er vi vel like like enten vi kommer herfra eller derfra, men vår oppfattelse av kultur vil nok være forskjellig selv om vi har bodd nær hverandre i en mannsalder eller bodd tusner av mil fra hverandre i ulike land.

Mulig det har noe medat noen må føle at man har likesinnede for å styrke verdien av eget syn, ikke vet jeg.  

Kommentar #68

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Synes du ikke terskelen for hitling og stråmenn også er oppsiktsvekkende lav?

Jeg antar at du sikter til disputten mellom deg og Herstad?  Vel, jeg skal støtte deg på at han ikke traff helt blink når han pekte på dine kommentarer - men jeg mener han er relativt treffsikker mht. noen av de andre her i tråden (nærmere bestemt Bye-Pedersen og Nygaard, for å henge bjella på kattene).  Og jeg synes også det var helt relevant at han lenket til Didrik Søderlinds kronikk.

Kommentar #69

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg skal støtte deg på at han ikke traff helt blink når han pekte på dine kommentarer

Nå har jeg aldri hitlet Eriksen, men jeg kjenner igjen Eriksens debatteknikker fra tidligere tråder.

Jeg tenker at poengene mine er godt nok presentert, så får Eriksen bare dure i vei :-)

Kommentar #70

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Verdas finaste flagg

Publisert rundt 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
deltatt med norsk flagg i en eller annen høytid, er nok sjansen for at jeg hadde blitt skutt ganske stor.

gjer seg over alt.

Kommentar #71

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er grovt Herstad

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg merker jo på kommentarene etter hvert at det ikke er de fremmede flaggene som provoserer. Det som provoserer er at det i hele tatt finnes mennesker med aner fra andre kulturer som deltar i vår 17.mai feiring.

Og disse lettprovoserte haterne har faktisk den frekkhet å påstå at det er dem som står for verdiene vi feirer 17.mai!? :-)

Det må vel være mulig selv for deg å la være å hitle på den måten du her gjør..!!??

Her viser du dine indre tanker om folk på en råtten måte,og det er greit å vite for senere debatter. 

Kommentar #72

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ballard

Publisert rundt 8 år siden

Stars and stripes, svensk og finsk er med i 17-mai toget i Ballard

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=U5N-Uej1F-0&NR=1

Kommentar #73

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Stars and stripes, svensk og finsk er med i 17-mai toget i Ballard

De eier jo ikke respekt for vår nasjonaldag!! :-)

Kommentar #74

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det må vel være mulig selv for deg å la være å hitle på den måten du her gjør..!!??

Om den siterte setningen skal defineres som "hitling", er det vel ikke annet å gjøre enn å krype til korset og erkjenne meg skyldig? :-)

Kommentar #75

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Det må være opp til den enkelte hvordan han vil markere dagen for seg og sin familie.

Jeg har ikke bunad selv, men hadde håpet at dress vil fungere. Men så om jeg kan få feire slik som jeg vil, er det da greit om jeg stiller opp med flagg fra Wales? Gay-pride-flagget? Nei eller Ja til EU?
På samme måte som kidsa kan få lov til å velge litt hvordan de vil dekorere flaggene sine?

Om norske kulturverdier som åpenhet, toleranse og ytringsfrihet er hva vi ønsker å vise med 17. mai, er det da ingen som ser ironien i å skulle forby visse ytringer?

Hvor ble det av de sedvanlige ytringsfrihetfantastene som alltid hevder sin rett til å krenke musl... jeg mener islam?

Kommentar #76

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
(nærmere bestemt Bye-Pedersen og Nygaard, for å henge bjella på kattene).

Merkelig at mitt navn er nevnt her. Når det nevnes navn så forventer en at her kommer en med en begrunnelse for hvorfor en er nevnt? Slikt fleip er motbydelig!

 

Kommentar #77

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det skal eg helse og seie dei har

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
De eier jo ikke respekt for vår nasjonaldag!! :-)

Feiringa av 17-mai i Ballard er den mest omfattande utafor Norges grenser.

Med Seattles borgermeister i spissen med amerikanske fargar.

For 50 år sidan hadde eg tenkt akkurat som Holt og Lund. Men heldigvis har eg fått sett meg rundt, med og utan norsk flagg.

Eg synes det er flott at svenskane deltek med norske flagg. Det syner at vi og broderfolket har begravd stridsøksa. I mellomkrigsåra sloss norske og svenske sjøfolk på kvar sjappe dei møttest rundt om i verda.

Og heider til den svenske kongen som aksepterte norsk sjølvstende i 1905. Han forstod at Skandinavia for for liten til at nokon kunne vinne på ei krig. Det skal han ros for.

Kommentar #78

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nå har jeg aldri hitlet Eriksen, men jeg kjenner igjen Eriksens debatteknikker fra tidligere tråder.

Jeg tenker at poengene mine er godt nok presentert, så får Eriksen bare dure i vei :-)

Herstad insinuerer at debattdeltakere deler eller ligger tett opp til nazistenes menneskesyn. Det er hitling. Så tillegger han meg meninger jeg ikke har. Det er stråmannsargumentasjon. Om han kjenner igjen mine "debatteknikker" fra tidligere tråder, er det sannsynligvis fordi jeg har gått påstandene hans nærmere i ettersyn. La oss håpe at han husker det til neste gang han skulle falle for fristelsen med å servere grove påstander uten dekning.

Kommentar #79

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke bunad selv, men hadde håpet at dress vil fungere. Men så om jeg kan få feire slik som jeg vil, er det da greit om jeg stiller opp med flagg fra Wales? Gay-pride-flagget? Nei eller Ja til EU?
På samme måte som kidsa kan få lov til å velge litt hvordan de vil dekorere flaggene sine?

Om norske kulturverdier som åpenhet, toleranse og ytringsfrihet er hva vi ønsker å vise med 17. mai, er det da ingen som ser ironien i å skulle forby visse ytringer?

Hvor ble det av de sedvanlige ytringsfrihetfantastene som alltid hevder sin rett til å krenke musl... jeg mener islam?

Ose kan kle seg i bastskjørt for min del. Om han ønsker å stille med flagg fra Wales, Gay-pride eller Ja til Eu, er det nok ingen som kan nekte ham det. Men er det lurt? Er det lurt å bruke 17. mai til en dag for ytringer? Nei det er ikke spesielt lurt! Om det er en dag i året man ikke skal benytte til ytringer og disputter er det nettop 17. mai. For dette er den dagen man hever seg over dagligdagse feider og krangler mellom fattig og rik, rød og blå, multikulturalister og antimulitkulturalister, innvandrere og nordmenn, Herstader, Eriksener og Oser. Det er dagen man feirer felleskapet - ikke separatismen eller segregeringen. 

Om Ose ikke har skjønt såpass, kan han f.eks dra til Nord-Irland og studere hvilken effekt flagg og marsjer har på separitistiske grupperinger. Er denne "feiringen" direkte overførbar til det norske barnetoget? Nei ikke direkte. Men alt har en begynnelse.

Kommentar #80

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg synes det er dumt

Publisert rundt 8 år siden

De folk som har funnet seg til rette her og har tenkt å bli synes jeg ikke bør  markere sin egen kultur og egen nasjon på denne dagen.   Slik trend vil  før eller siden ende i at 17.mai blir ødelagt av uroligheter, ikke bare av at  nynazistiske elementer, men også av de fremmede innbyrdes.   Respekt for det landet de har kommet til bør være det primære for folk med vett. Fargerikt fellesskap er en floskel, fargerikt fiendskap er nærmere sannheten når vi ser oss rundt i verden.

Men jeg vil ikke være med på et forbud.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere