Ingeborg Midttømme

5

Klimadebatt - nødvendig og vanskelig

Noen ganger kan det gode, bli det bestes fiende. Provokasjon skaper oppmerksomhet. Skaper gjensidig provokasjon handling eller handlingslammelse?

Publisert: 28. apr 2013
Klimadebatten er nødvendig og vanskelig - både innad i kirken og i hele samfunnet. Men den er ikke så vanskelig at kirken skal slutte å fremtre som kirke i denne sammenheng. Mer enn noen gang trenger vi at menighetene feirer "Skaperverkets dag" slik vi har gjort i flere år. Kirkens liturgiske språk gir oss en annen dimensjon og forankring enn det politiske språket. SAMLINGSBØNN (fra Gudstjenesteordning for Den norske kirke 2011): "Gode Gud, du som gir liv til alt som lever, vi takker deg for livet og for sinn og sanser som du har gitt oss. Vi priser deg for jordens skjønnhet, for liv og helse, og for alt som lar oss kjenne at du er god. Her for ditt ansikt ber vi om lyttende ører, løste tunger og villige hender, så vi kan høre ditt ord, lovprise deg fra takknemlige hjerter, og i ord og gjerning vitne om dine storverk, du vår skaper og frelser. Vi ber i Jesu navn. Amen." BØNN VED NATTVERDEN: "Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype hemmelighet: Brødet vi har brutt, er ett. Din Sønn har gitt sitt liv for en verden og en menneskehet. Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, å se den nød du har satt, og å elske vår neste som oss selv." Sterke stemmer hevder at kirken ikke skal drive politikk. Jeg er enig i at kirken ikke skal drive partipolitikk, men kirken SKAL låne stemme til de svakeste blant oss, tale tydelig om menneskeverd og kjempe mot urettferdighet. Klimadebatten handler om det. Kirkens engasjement er en konsekvens av troen på Gud som skaper, frelser og livgiver. Vårt krav er klimarettferdighet. I kirkelig språkbruk sier vi: "Vi vil arbeide for bærekraftig forvaltning av Guds skaperverk." Andre bruker andre ord. Budskapet er det samme. Vi har fått ansvar for at jorden har bærekraft - over tid - og for alle. Det er uinteressant å diskutere i hvor stor grad klimaendringene er menneskeskapte. Deler av Antarktis har begynt å smelte. Det interessante er at vi mennesker fortsatt har mulighet til å begrense skadevirkningene - hvis vi vil. Klimaendringene rammer allerede sårbare medmennesker i fattige land verden over. Klimaendringene fører flere medmennesker på flukt. Ingen av disse er skyld i den utfordringen vi står overfor nå. Dette er en enorm etsik utfordring! Og det må være kirkens stemme. Som verdens rikeste land har vi muligheter få andre har. Vi har økonomi til å investere i forskning og utvikling av ny teknologi og kompetanse for overgang til fornybare energikilder og en mer bærekraftig fremtid på vår felles jord. Men ikke en gang vi har økonomi til å ta konsekvensene hvis vi ikke gjør noe nå. Klimarettferdighet kan oppnås hvis vi tar ansvar- sammen med andre industrialiserte land - og bidrar til fattige lands behov for klimatilpasning. Derfor er vi så mange som ser muligheter ved å sette fokus på at 2013 er et klimavalgår.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Vi lever i en tid da kirken er blitt så utvannet

Publisert nesten 8 år siden

at saltet er i ferd med å miste sin kraft, men kirkens ledere er mest opptatt av å diskutere været.

Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med?Da duger det verken i jord eller gjødsel, det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!(Luk 14, 34-35)


 

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette innlegget

Publisert nesten 8 år siden

Handler om jordens frelse,og den liturgien som siteres her,gjør ikke saken bedre.Jeg blir flau på biskopens vegne.

Midttømme sier at det uinteressant å diskutere OM det finnes menneskeskapte klimaendringer....men likefullt påstår hun...som et ekko fra SV`s partiprogram at vi mennesker kan redde jorda ved å føre en politikk med avgifter som løsning på alt.

For hun har ingen andre løsninger enn å stemme på de "rette" partiene.

Jeg undres på om biskopene og kirken tror de frelser flere sjeler med dette budskapet..?

Nei,hold dere til det dere har fått som oppgave.Nemlig sjelers frelse....jorden har ingen sjel. 

Kommentar #3

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

En kirke som

Publisert nesten 8 år siden

bryr seg om mennesker, ikke bare 1 time pr søndag !!!

- vil kunne ha en påvirkning på sine medlemmer som gjør at de vil handle

miljøvenlig !

Så lag miljøgrupper i kirken da vel !

 

Monica

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Klimadebatt er avsporing

Publisert nesten 8 år siden

Jeg tenker på et utsagn jeg hørte for mange år siden: "Da djevelen så at noe holdt på å skje, så satte han sammen en komite".

Klimadebatt, homofilidebatt etc er avsporinger fra det egentlige budskapet kirken har fått i oppdrag å formidle.

En kirke som spør tilfeldig forbipasserende på gaten hva de synes kirken skal fokusere på, er i alvorlig identitetskrise.

Dersom ikke kirken vender om og blir Kristus sentert, bør den legges ned. Kanskje dens tid er talte i den formen den har? Kanskje noe må dø for at noe bedre kan vokse opp?

I naturen er det slik at en skogbrann som utsletter alt synlig liv, nettopp utvikler så sterk varme som andre frøarter trenger for å livne til igjen.

Kirken er ikke av denne verden, og kristne er pilegrimer på vandring. Ikke et eneste menneske er til for å bo på jorden for evig, og dette er kirkens invitasjon.

Mennesker i eksistensielle kriser og nedtynget av pessimisme og depresjon trenger håp som strekker seg lengre enn de årene vi lever her på jorden. "Mennesket lever ikke av brød alene" sier kirkens opphavsmann. Og "hva hjelper det om man vinner hele verden, men taper sin sjel".

Det underlige er jo at når mennesker blir møtt på sine åndelige behov, så våkner også ofte trangen til å gjøre livsbetingelsene rundt seg bedre. Dette er et mysterium. Derfor må kirken ikke begynne sitt arbeid i feil retning. Det blir som å høste noe, der det ikke er sådd noe. Og det blir puslete.

Kommentar #5

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Jeg skjønner ikke helt...

Publisert nesten 8 år siden

Sitat Midttømme:
"Jeg er enig i at kirken ikke skal drive partipolitikk, men kirken SKAL låne stemme til de svakeste blant oss, tale tydelig om menneskeverd og kjempe mot urettferdighet. Klimadebatten handler om det."

Kan jeg be om en nærmere forklaring på denne påstanden?

Det er mulig jeg har litt tungt for det, men det ville være veldig fint om jeg kunne få forklart på hvilken måte klimadebatten handler om en stemme for de svakeste, menneskeverd, og det å kjempe for urettferdighet. 

Kommentar #6

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Kirken prøver å fortelle det Jesus ville ha fortalt, ivolverer seg i spørsmål uavhengig av om politikere har meninger om dem eller ikke, forholder seg fakta... og blir beskylt for å bare være opptatt av været, ha glemt Kristus, være populistiske.

Dette er min Kirke!

Kommentar #7

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Signed, sealed, delivered

Publisert nesten 8 år siden

Velbekomme! Det er servert!

Kommentar #8

Jeffrey Huseby

8 innlegg  1 kommentarer

Vi kan ikke la være...

Publisert nesten 8 år siden

Kirken skal ikke drive politikk, men det betyr ikke at den skal tale de svakes sak, fremme rettferdighet og kalle oss mennesker til å leve slik Gud vil. Kirken, dens biskoper og ledere må også være opptatt av naturens ve og vel fordi det er Guds vilje at vi skal forvalte skaperverket slik han ville det. Det er mye som tyder på at vi overforbruker jordens resursser. Dette går først og fremst ut over de svake, de fattigste og de som har minst ressurser å møte klimautfordringene med. Biskop Ingeborg skal ha takk for at hun retter oppmerksomheten på noe viktig! 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere