Arnfinn Clementsen

45

KrF landsmøte og bekjennelsesparagrafen

Landsmøtet kommende helg er en historisk viktig samling for Kristelig Folkeparti. Slik jeg ser det er dette landsmøtet partiets mulighet til å bekrefte og forsterke sitt ståsted og sin forankring i sentrale kristne verdier.

Publisert: 23. apr 2013

Dette aktualiseres ved partiets program for de neste fire årene, men aller mest ved at den foreslåtte endringen av ”bekjennelsesparagrafen” skal opp til endelig behandling. Det har vært sagt og ment mye om dette de siste par årene, og personlig har jeg støttet forandringen fra bekjennelse til forpliktelse. Men det som kan styrke partiet og føre til et bredt samlende vedtak på landsmøtet er at forpliktelsen er så tydelig at det ikke er noen tvil om hva partiet og partiets tillitsvalgte representerer. Dette vil etter min mening være en forutsetning for partiets troverdighet og bærekraft, og vekst. 

En tydelig forpliktelse vil ikke bare demme opp for "kristne nisjepartier", men det kan også kunne samle hele landsmøtet i spørsmålet om bekjennelse eller forpliktelse. Likevel er det aller viktigste med dette å tydeliggjøre og befeste partiets ståsted for framtiden som et bredt folkeparti i sentrum av norsk politikk. 

Forslaget som foreligger til landsmøtet (lovteksten §2) lyder slik: ”KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter.” Personlig har jeg spilt inn følgende forslag: "KrFs verdigrunnlag bygger på Bibelen, den kristne tro og kulturarv og grunnleggende menneskerettigheter".
Det handler bare om en enkel tydeliggjøring, men det kan bety en stor forskjell. "Hentet fra Bibelen", slik forslaget i dag lyder, er etter min mening for svakt. Alle kan hente noe fra Bibelen. Det er noe helt annet å bygge på Bibelen. Å ta inn ordet "tro" og skrive "den kristne tro og kulturarv" ville også bety en forsterkning og klargjøring. KrF bygger ikke bare på en "almen anerkjennelse" av en "kristen kulturarv”, men på "kristen tro og kulturarv". Selvfølgelig kan man kan alltid tolke ulike nyanser inn i disse begrepene, men de vil likevel stå der med styrke og med avklaring for de som vil engasjere seg i partiet, og ikke minst ovenfor velgerne.

Mitt håp er at landsmøtet anstrenger seg for å komme til en enighet mellom de som ikke ønsker bekjennelsesparagrafen fjernet, og de som mener at en tydelig forpliktelse bør erstatte denne. Et felles ønske om å verne om partiets egenart, kjerneverdier og ståsted bør føre til at dette lykkes. Hvis det er noe KrF ikke trenger, så er det et splittet parti i et så grunnleggende område som dette. Et samlet KrF vil gjøre partiet til et trygt og spennende alternativ for velgere både innenfor og utenfor den aktive kristne kirke. Og landet vårt behøver et kraftfullt KrF!


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere