Kjetil Landrog

16

Også oljearbeidere kan vel komme til himmelen?

Før var det homofile som ble angrepet fra kirken. Nå har fokuset snudd. Den nye gruppen som skal angripes er de av oss nordmenn som jobber innen oljesektoren.

Publisert: 22. apr 2013

Endelig enes mørkemenn fra sør med liberalere i nord for å være klisjeaktig. Kirken som før var mot gasskraftverk er nå mot konsekvensutredning. Olje- og gass kan ikke kombineres med fiske mener kirken. Selvsagt er det befriende at kirken en gang i blant samles og tør å angripe også høyresiden (Høyre og Fr.p). Derfor er SV glad. Selv om Ap også dras med som et parti som ikke vil ta vare på skaperverket.

Selv synes jeg dette er et tegn på at kirken i Norge er på ville veier. De har ikke kompetanse eller kunnskap om olje- og gass. Det er det andre i staten som sitter på kunnskap på. At det er befriende å samle kirken i felles sak er nok en god indremedisin, men kirken i Norge vil ikke bli den bevegelsen kirken har hatt i eksempelvis Sør-Amerika. Jeg tolker dette mer som at kirken er på søken etter en identitet.

Men også de som jobber i olje- og gass kan vel komme til himmelen? Eller synder de i å gjøre sitt arbeid, slik kirken egentlig sier. Er det å jobbe i bransjen eller være leverandør ukristelig? Isåfall snakker vi om mange hundre tusener av oss nordmenn. Men alle synder jo som det sies - men nå på grunn av sitt arbeid er nok tungt for enkelte å svelge.

At Fr.p truer med å kutte støtten til kirken kan jeg forstå. For det er jo rart med et vedtak som så til de grader går på tvers av hva Fr.p står for. Dessuten rart å blande inn hva en bør stemme i valg - og ikke stemme. Anbefaling ved valg er jo ikke hverdagskost i kirken. Selv om det kanskje er å komme etter, da flere påstår at en i muslimske miljøer har gjort dette lenge.

Men Fr.p er jo litt hykleriske synes jeg. For de sa lite når kirken gikk samstemt med dem mot homofile rettigheter. Da var SV arge. Tenkt at kirken kan blande religion og politikk. "Huff og huff" sa SV den gangen. Nå mener SV kirken bør bli mer politiske. Fordi kirken tar noen SV standpunkt. Kanskje derfor en burde ha et klart skille mellom tro og politikk? Eller for å sitere presten i Sarpsborg på 1. mai. "Hadde Jesus levd ville han stemt Arbeiderpartiet".

Godt valg.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Kjetil, du legger for stor vekt på den politiserte kirken. Kirken er Guds bolig på jorden, Guds tempel blandt menneskene. Dens hensikt er å ta seg av forkynnelsen av Guds skrifter. Du har nok vært for lenge i AP til å gjenkjenne den delen av kirken. 

Du kommer til himmelen hvis du er kjenner at Jesus var Guds sønn, døde på korset for våre synder og oppsto den tredje dag. Du kan tilbringe det meste av ditt liv uten Herren, men du bør komme innen den tolvte timen. Selv synes jeg det vil være feigt å vente så lenge, så jeg valgte å stå ved dåpen for lenge siden.

Du må gjøre et skille mellom religion og politikk. Du kan ikke få begge deler begge steder. Som sagd; når det gjelder frelsen må du søke den i religionen og dens grunntese.  

Kommentar #2

Kjetil Landrog

16 innlegg  104 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Var vel å sette noe på spissen! Poenget er vel at det å jobbe i oljesektoren ikke per definisjon er å leve i synd. Jeg tror selv på sameksistens mellom fiskeri og olje. Dette har en da klart i nordsjøen i mange mange år - og teknologien blir jo stadig bedre. Jeg forstår ikke hvorfor kirken tar standpunkt i en næringspolitisk sak.

Kommentar #3

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Nok et

Publisert over 8 år siden

tøvete innlegg om kirkens miljøengasjement. Kirken har ikke uttalt noe om oljearbeidernes frelse. Heller ikke noe om sokkelvirksomhet at teknisk/økonomisk art som krever fagkompetanse. Men en er på ville veier, som du sier, om kun oljefaglig ekspertise skal kunne mene noe om forvaltning av fossile energibærere. Det er vel få som vil overlate spørsmålet om atomvåpen kun til atomfysikere.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det bør vel presiseres

Publisert over 8 år siden

Det bør presiseres at det som med de homofile så er det ikke dere som individer og mennesker kirke har noe i mot. Det er praksisen dere bedriver og skadene dere påfører samfunnet med den virksomheten dere jobber i.

Så her handler jo kirken i det gode gamle sporet. Hvem de neste blir, beklager, hva det neste blir er det jo bare å lene seg tilbake å vente på.

En dag her kirken muligens mot nok til å foreslå at man setter advarselsmerker og bilder av skrumplevere på lørdagsvinflaskene.

Jeg vil tilføre at jeg personlig mener at oljen i nord kan få ligge der til nye generasjoner. Vi som lever i dag har vel egentlig tatt ut nok fra de ikkefornybare ressursene i dette landet. Litt bør vi vel spare til fremtidens borgere av dette landet.

Kommentar #5

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Man får nok ikke skrumplever av en glass vin til middagen på lørdagen

Publisert over 8 år siden

Jeg forstår allikevel hva du sikter til. I Ullern og Nordre Aker bydel er foreldrene på hytta i helgene, og og "overleverer" poden, på 15, til gode, vaktsomme naboer og politiet.

Foreldrene nyter "sin vin", og ungdommene fyller opp rommene med fest, folk, narkotika og alkohol og førstnevnte er forholdsvis bekymringsløse.

Tillit mellom foreldre og barn er viktig kommunikasjon, men eplet faller ikke så langt fra stammen...

Grådighet er en dødssynd uansett bransje.

Det skjer overgrep, menneskehandel, skyhøye lønninger og ditto pensjoner og bonuser, mens andre lever på jorden som ordinære mennesker.

Kirken blir kritisert for passivitet. Det er viktig at de markerer sine standpunkt.

Jesus ville nok holdt med romfolket og hjulpet dem til et verdig liv, men selv røveren på korset måtte søke Gud i sine tanker.

Homofile må selv stå til ansvar for sine gjerninger. Bare Gud dømmer den som vil dømmes.

Prestene har ikke ansvar for homofil livsførsel.

Homofile har også ansvar for at andre får et verdig liv. De er ikke ofre. 

Kommentar #6

svein krogenæs

11 innlegg  95 kommentarer

Angrepet?

Publisert over 8 år siden

Kirken har aldri angrepet de homofile. La det være klart.

Dette er en av alle "frasene" som blir masseprodusert av venstresiden, og som blir gjentatt så mange ganger at de begynner å tro det selv.

Dessverre blir det trodd av mange andre, som ikke selv sjekker sannhetsgehalten i det som fremsettes.

Er det sisste nye ordtaket, at det stilles tvil om at også oljearbeidere får komme til himmelen? 

I Bibelen står det at en må tro på Jesus, se Romerbrevet 10, 9 - 13.

Og ingen kommer til himmelen uten gjennom Ham (Jesus)

Jesus selv døpte ingen, det var det disiplene som gjorde. Joh. Evangelium 4, 1 -2.

Ingen blir frelst gjennom dåpen, og barnedåp det finner vi ikke noe om i Bibelen, men ved tro på Jesus, og tro alene.

Det er ikke kirken, men Guds Ord, som forteller oss at homofili er en synd, på linje med mange andre synder. Det disse først synder mot, er sitt eget legeme, og da også mot Ordet.

Når de homofile sier at de ikke får komme inn kirken, så er dette også en påstand som ikke er korrekt. De vil bli prester og biskoper, men så lenge de nekter å legge av seg sin synd, kan de ikke tjene Gud, og heller ikke en menighet. Således vrir de det til ved å hevde at de ikke får komme inn.

Faktisk står det i skriften, at når en blind skal lede en blind, så faller begge i grøften.

De trenger først å bli frelst og født på ny, hvilket gjelder de fleste som tjener i kirken, og tror de har alt på det rene bare de er døpt og komfirmert. For et bedrag.

 

 

Kommentar #7

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Landrog. Gå til den siterte teksten.
Men også de som jobber i olje- og gass kan vel komme til himmelen?

Selfølgelig! Kirka sier nå så mye rart den og er nok på ville veier som du hentyder.

Kommentar #8

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du kommer til himmelen hvis du er kjenner at Jesus var Guds sønn, døde på korset for våre synder og oppsto den tredje dag.

Ja Njål!

Kommentar #9

svein krogenæs

11 innlegg  95 kommentarer

Kirken og politikk

Publisert over 8 år siden

Jesus sa: Mitt rike er ikke av denne verden, han sa også: La keiseren få hva keiserens er, og Gud det Guds er. Vi ser her at han holder et skille mellom Gud og verden.

Skulle tro at kirken har nok med å ordne opp i alt rotet innfor egne dører. Ikke minst med å finne veien tilbake til den sanne forkynnelse.

Kirken består av en blanding av noen få frelste og flere ufrelste "prester" og ditto "biskoper / bispinner." Og den tvesinnethet vi ser, når den kan "leve" med flere syn på hva skriften sier, så har den rikelig å ta seg til, fremfor å blande seg inn i hva "keiseren" gjør.

Sannheten kan ikke avgjøres ved avstemming i bisperåd eller andre råd. Og vi så nylig at et mindretall, som faktisk var et stykke på rett vei, la seg under "flertallets" horrible vedtak, og således ga aksept til at "surdeigen" får vokse videre, da for liksom å vise til at kirken står samlet. For et bedrag!  

Når det gjelder å bruke uttrykket mørkemenn,  så vit, at de som følger Jesus, vandrer i lyset, mens de selv og verden ligger i mørket, da de ikke kjenner Jesus og Guds Ord. Så er det faktisk sitt eget speilbilde de ser i mørket. 

Men vit, at Gud elsket verden (menneskene) så høyt, (Joh. 3.16) at han sendte sin sønn Jesus, for å frelse alle menneskene fra deres synder, ved at han døde på korset for våre synder, og stod opp igjen fra de døde, for vår rettferdighets skyld.

Vil du ha del i denne frelsen, må du selv ta i mot (gaven) Jesus og bekjenne ham som din herre i ditt liv (se Romerbrevet 10. 9 - 13) Ingen blir frelst i dåpen, slik kirken feilaktig forkynner, frelsen får vi bare ved tro og tro alene. Les gjerne apostelghjerningene kap. 8. 26 - 39, og ikke stopp ved vers 35 slik kirken gjør, for versene etterpå gir kirken problemer med "barnedåpen"

For hoffmannen spør i vers 36:  - se her er det vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt?og Filip svarer i vers 37: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.

Vi ser her at tro kommer først og så dåp, og et lite babybarn som hverken har språk eller har lært å snakke, kan ikke tro noe som helst, før det har lært et språk. Heldigvis har Gud tenkt på barna, derfor sier han at: La de små barna komme til meg, for Guds rike hører sådanne til. Og Jesus la hendene på dem og velsignet dem. (han døpte dem ikke) slik kirken feilaktig får det til å lyde.

Altså, om små barn skulle dø, så kommer de til Guds rike uten å være døpt, og derfor behøver ikke "prestene" haste avgårde for å "nøddøpe" små barn som holder på å dø. De kommer alle til Far i himmelen, og det gjør nok alle barna som bli abortert også. 

Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Tøvete innleg.

Kristendom handler ikke om oljearbeidere eller tømrere, men om frelse.

Selv om kritikken mot oljeutvinning er berettiget, slik jeg ser det, så har også oljen dradd oss godt opp i levestandard og før det ble vulgær-kapitalisme av det var det mye bra som skjedde fordi vi fikk disse ressursene. Det var også oljearbeidere som deltok den gangen...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere