Terje Tønnessen

151

Sannhet, sex og løgn på TV - ufarlig underholdning?

Publisert: 13. mai 2009

I går kveld så jeg TVNorges  og sesongens siste "Sannhetens øyeblikk". En sjarmerende kjekkas satt i forhørsstolen og vant en halv million kroner. Konseptet går ut på at man først går gjennom en løgndetektortest, der man stilles en haug med intrikate og utleverende personlige spørsmål. Noen av disse gjentas i studio. Der sitter ogsa gjerne far eller mor, en bror eller søster og en kompis - med uttrykksfullt og avslørende kroppsspråk. Spørsmålene går mye på seksualitet - de er brutalt direkte og kan gå på flørting, utroskap, ennattssopplegg etc

Da jeg så på den i og for seg sympatiske kjekkasen i går, tenkte jeg:

Hva gjør denne type utleverende program følelsesmessig og moralsk med seerne - spesielt de aller yngste?

Hvis sannheten (det man konkret har gjort i livet) er umoralsk og det applauderes og man honoreres økonomisk - hva slags (smitte)effekt får det for seerne?

Fins det ikke lenger noen (kristen) moral og etikk igjen i det norske folk?

Er vi et folk som er i ferd med å føle skam og skyld?

Hvilket ansvar har programskaperne for de eventuelle sår, brudd og konflikter som kan komme i etterdønningene av slike utleverende opplysninger?

Eller - er dette bare tullete og ufarlig underholdning?

Kommentar #1

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

RE: Sannhet, sex og løgn på TV - ufarlig underholdning?

Publisert over 12 år siden

 

13.05.09 kl. 21:02 skrev Terje Tønnessen:

I går kveld så jeg TVNorges  og sesongens siste "Sannhetens øyeblikk". En sjarmerende kjekkas satt i forhørsstolen og vant en halv million kroner. Konseptet går ut på at man først går gjennom en løgndetektortest, der man stilles en haug med intrikate og utleverende personlige spørsmål. Noen av disse gjentas i studio. Der sitter ogsa gjerne far eller mor, en bror eller søster og en kompis - med uttrykksfullt og avslørende kroppsspråk. Spørsmålene går mye på seksualitet - de er brutalt direkte og kan gå på flørting, utroskap, ennattssopplegg etc

Da jeg så på den i og for seg sympatiske kjekkasen i går, tenkte jeg:

Hva gjør denne type utleverende program følelsesmessig og moralsk med seerne - spesielt de aller yngste?

Hvis sannheten (det man konkret har gjort i livet) er umoralsk og det applauderes og man honoreres økonomisk - hva slags (smitte)effekt får det for seerne?

Fins det ikke lenger noen (kristen) moral og etikk igjen i det norske folk?

Er vi et folk som er i ferd med å føle skam og skyld?

Hvilket ansvar har programskaperne for de eventuelle sår, brudd og konflikter som kan komme i etterdønningene av slike utleverende opplysninger?

Eller - er dette bare tullete og ufarlig underholdning?

---------------------------------------------------

Ser at jeg har glemt noen viktige ord - det skal være:

Er vi et folk som har MISTET EVNEN TIL å føle skam og skyld?

Beklager...

 

Kommentar #2

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Brød og sirkus

Publisert over 12 år siden

Folket ønsker brød og sirkus.  Og får det også.  Hemningsløst utleverer man seg gjennom Big Brother, Robinson, Paradise Hotel og hva det heter for noe alt sammen.  Noen minutter i rampelyset, et mulig oppslag i Se & Hør og vips - man er kjendis.

Dette er ikke noe annet enn dyneløfting og deltagerne burde vært beskyttet mot seg selv.  Det er saker og ting som hører hjemme innenfor den private sfære og innenfor fire vegger.   Men så lenge det ligger profitt i møkka så vil det fortsette.

Nei - jeg tror ikke vi har mistet evnen til skam og skyld, men i vårt mediasamfunn viskes grensene mellom det offentlige og det private ut.

Kommentar #3

Frank Hansen

1 innlegg  14 kommentarer

RE: Sannhet, sex og løgn på TV - ufarlig underholdning?

Publisert over 12 år siden

 

13.05.09 kl. 21:02 skrev Terje Tønnessen:

I går kveld så jeg TVNorges  og sesongens siste "Sannhetens øyeblikk". En sjarmerende kjekkas satt i forhørsstolen og vant en halv million kroner. Konseptet går ut på at man først går gjennom en løgndetektortest, der man stilles en haug med intrikate og utleverende personlige spørsmål. Noen av disse gjentas i studio. Der sitter ogsa gjerne far eller mor, en bror eller søster og en kompis - med uttrykksfullt og avslørende kroppsspråk. Spørsmålene går mye på seksualitet - de er brutalt direkte og kan gå på flørting, utroskap, ennattssopplegg etc

Da jeg så på den i og for seg sympatiske kjekkasen i går, tenkte jeg:

Hva gjør denne type utleverende program følelsesmessig og moralsk med seerne - spesielt de aller yngste?

Hvis sannheten (det man konkret har gjort i livet) er umoralsk og det applauderes og man honoreres økonomisk - hva slags (smitte)effekt får det for seerne?

Fins det ikke lenger noen (kristen) moral og etikk igjen i det norske folk?

Er vi et folk som er i ferd med å føle skam og skyld?

Hvilket ansvar har programskaperne for de eventuelle sår, brudd og konflikter som kan komme i etterdønningene av slike utleverende opplysninger?

Eller - er dette bare tullete og ufarlig underholdning?

Det du sier her passer godt til en profeti jeg har lest fra en gammel dame i gamledager. Før alle ikke en gang hadde hørt om "samboerskap"  og ting man ser på tven nå. Jeg legger den ut her

Kommentar #4

Frank Hansen

1 innlegg  14 kommentarer

RE: RE: Sannhet, sex og løgn på TV - ufarlig underholdning?

Publisert over 12 år sidenSynet til den 90 år gamle kvinnen i Valdres Tilrettelagt innledning og kommentarer av Lisa Kristiansen

 

Dette synet som den 90 år gamle kvinnen i Valdes hadde fått av Gud, - ble fortalt til Emanuel Minos i 1968.  Minos hadde noen møter i Valdres, - hvor han kom i kontakt med denne kvinnen. Han tok og skrev det ned og la papiret i en skuff… Nå ca 30 år senere fant han det frem igjen, - og deler det budskapet som kvinnen delte med ham..

Dette synet har vakt stor oppsikt.  Og det har blitt gjengitt i aviser, blader og tidsskrifter som i traktater.  Og noen ganger ikke helt korrekt. Jeg har selv lest flere utgaver av dette synet, - og sett at det er forskjeller i gjengivelsen av det.  Derfor har jeg gått til hovedkilden for å få det gjengitt slik det opprinnelig ble gitt til Emanuel Minos av denne kvinnen.  Det er av den største viktighet at slike syn blir korrekt gjengitt for at det ikke skal føre til noen som helst avvik og feil informasjon, - og heller ikke tillegge Gud noe som Han skal ha vist, - som Han ikke har gjort...  Derfor har jeg gått til Emanuel Minos sin bok ”Fra Reykjavik til Jerusalem” og skriver synet ordrett derfra, - hvor Minos selv bekrefter min uttalelse om forskjellige gjengivelser som er kommet ut, og hvor han begynner med denne innledningen til synet som denne kvinnen fortalte ham om:

Her blir det gjengitt som det ble nedtegnet (av Emanuel Minos).  Og det blir delt inn i fire avsnitt eller bolker.
Synet

Den gamle kvinnen fortalte:

- Det var som et kart ble rullet opp foran meg.  Jeg så det med mine naturlige øyne.  På kartet var alle verdensdeler nedtegnet.  Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge.  Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.
I

Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning.  Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene (+ Minos tilleggskommentar under en forkynnelse til dette punkt, - som jeg har hørt på en kassett: husk på at dette var i 1968 når den kalde krigen var på sitt høyeste).  Folk kommer til å legge langsiktige planer.  I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940.  Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II

Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende.  De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap.  Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring.  En ny slags forkynnelse overtar talestolene.  Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand.  En slags lykkeforkynnelse griper om seg.  Kirkene begynner å stå tomme.  Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene.  De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen.  Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III

Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere.  Folk lever som gifte uten å være gift. (+ Minos sin kommentar: Den gang hadde vi ikke begrepet samboer.  Så kvinnen uttrykte det på sin måte).  Det blir stor urenhet før ekteskapet.  Og det blir veldig utroskap i ekteskapet.  Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst.  Perverse synder begynner også å gripe om seg.  Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`en kommer til å spille stor rolle.  Det blir mange tv-stasjoner (+ Minos sin tilleggskommentar: Den gang hadde vi ikke ordet kanaler og tv`en var akkurat kommet til Norge, - så den gamle kvinnen brukte ordet stasjoner, - etter det som ble brukt om radio).  Tv`en blir full av vold.  Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden.  Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder.  Det blir også vist intime samlivsscener.  De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv.  ( + Minos sin tilleggskommentar: Da bet ble sagt sa jeg et dette ikke var tillatt i offentlige sendinger.  Vi hadde den gangen en varsomhetsplakat, som ikke tillot obscøne scener.  Da sa hun med hevet røst: ”Den kommer de ikke til å bry seg om, når tiden er inne.”)

IV

Folk fra fattige land strømmer til de rike landene.  De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge.  Det blir mange av dem.  Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. (+ Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte).  De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen.  Da er målet for våre synder fullt.  Krigen bryter ut.  Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt.  Men den slutter ikke.  Den tiltar og brer seg.  Til slutt utvikler det seg til en stor krig.  Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen.  Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt.  Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte.  De kan ikke bo der lenger.  De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste.  Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.
Dette har jeg kopiert direkte fra denne siden:  
http://www.evigliv.com/Profetisk%20Tid/Profetier_01_Kvinne_fra_Vadres.htm

Kommentar #5

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Media & forfall

Publisert over 12 år siden

Takk, Frank, for at du tok deg tid til å komme med dette lange sitatet. Det minner meg noe om de apokalyptiske syner og scener i Johannes åpenbaring. Hva som pøses ut på dvd, video, TVkanaler etc for tiden er ganske sammensatt - men at også mye av dette er et "tidens tegn", er jeg ganske overbevist om

Takk igjen - og ha et sant & godt liv!

Kommentar #6

Øyvind Woie

76 innlegg  64 kommentarer

Sannheten om TVNorge

Publisert over 12 år siden

Jeg tror ikke du skal bruke TVNorges "Sannhetens øyeblikk" som måleinstrument på det norske folks manglende bevissthet rundt moral og etikk. I så fall står det svært godt til. Knappe 200 000 av oss velger å se dette programmet. Langt de fleste holder seg til moralgodbiter som "Hjartet på rette staden" og "Den store klassefesten".

"Sannhetens øyeblikk" er bare et uttrykk for TVNorges behov for å være TV-stasjonen som tøyer grensene - og tjener penger. De siste dagers offentliggjøring fra TVNorge ang. at de skal kutte nyhetssendingene viser kanalens sanne ansikt. I stedet for å gi et bidrag til en mangfoldig nyhetsdekning velger kanalsjeg Landsverk å satse på mer underholdning og tjene mer penger på en lettvint måte.

Det betyr trolig flere programmere som tøyer grensene. Som underdog i TVruta er det TVNorges strategi å gi oss sjokkerende programmer. Se bare på deres dokumentarer om barn med misdannelser, overvektige foreldre m.m. Det er i så fall umoralske med TVNorge og det er der vi bør ta dem - ikke med å akke oss over enkeltprogrammer.

Noe som burde engasjere kristenfolket er kanalens høye seertall på programmer som handler om åndelighet og overtro. "Jakten på den 6. sans" har hatt opp mot 400 000 seere. TVprogrammet er et tegn på en enorm åndelig søken.

Kommentar #7

Terje Tønnessen

151 innlegg  508 kommentarer

Vel - enkeltprogrammer sier alltid noe om helheten...

Publisert over 12 år siden

Hei Øyvind

Du sier vi ikke skal akke oss over enkeltprogrammer på TVNorge - men tenke helhetlig på totalprofil. Det er et godt poeng - samtidig som det jo er totaliteten av enkeltprogrammene som utgjør helheten. Du kaller TVNorge en underdog - jeg kunne ha lyst til å utfordre deg som praktiserende medieaktør å fortelle hvilke TV-kanaler du mener er skikkelige kvalitetskanaler og hvorfor: Det fins utenlandske mediselskap som både er seriøse og faglig kompetente - men jeg synes tabloidiseringen, banaliseringen og sekulariseringen begynner å bli ganske permanent i de mest brukte medier i Norge. Også papiravisene tabloidiseres over en lav sko - ja, også det organ du selv er ansatt i, synes jeg av og til smeller i vei med tabloide forsider og lettvinte artikler. Mediesituasjonen framover blir økonomisk krevende, kompleks og uoversiktlig.

Du tror ikke - hvis jeg har forstått deg rett - at enkeltprogrammer kan føre til etiske forskyvninger og moralske forflytninger - der er jeg ikke enig: Jeg tror nettopp det er slike program som "Sannhetens øyeblikk" som kan ha en større negativ påvirkningskraft på enkelte enn vi liker å ta inn over oss...

 Helheten består alltid av små biter og deler

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere