Svein Nyborg

86

Let there be Light.

Publisert: 14. apr 2013

Med utgangspunkt i; "Gud er Lys" og "Dere er verdens Lys".

Kan noen fortelle meg hvofra i all verden motviljen (vantroen) mot mot å bli Gud lik kommer?

Om verden er i mørke ville jo verden umiddelbart bli forandret dersom vi mottok, om ikke annet, noen strimer med Lys.

Her på VD er det generelt kristne som vegrer seg mot å bli Gud lik (være "I Kristus" som det heter på gresk), hvorfor har ikke alle behov for Lys?

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Om verden er i mørke ville jo verden umiddelbart bli forandret dersom vi mottok, om ikke annet, noen strimer med Lys.

Her på VD er det generelt kristne som vegrer seg mot å bli Gud lik (være "I Kristus" som det heter på gresk), hvorfor har ikke alle behov for Lys?

Dette ligger åpent og tilgjengelig for ALLE som søker Gud i Jesu navn.Jeg har opplevd disse strimene av lys i mitt indre maaange ganger,og det er en lykkeopplevelse fra den kommende verdens krefter.

Men vi blir ikke Gud lik av den grunn...vi kan kanalisere Guds godhet ja..men vår forvandling i kroppen skjer ikke før vi enten dør eller Jesus kommer og henter oss.

Guds godhet gjenkjennes ved at Guds vilje skjer,og at Den Hellige Ånd er tilstede.Den følelsen er ubetalelig. 

Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har opplevd disse strimene av lys i mitt indre maaange ganger,og det er en lykkeopplevelse fra den kommende verdens krefter.

?? Hvorfor bruker du ordet "kommende". Om det er Lys du mottok så så kan du ikke snakke om en kommende verden, men en ny verden -"se alr Er blitt nytt". Hvorfra kommer denne motviljen mot å være nå??

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi vet

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
?? Hvorfor bruker du ordet "kommende". Om det er Lys du mottok så så kan du ikke snakke om en kommende verden, men en ny verden -"se alr Er blitt nytt". Hvorfra kommer denne motviljen mot å være nå??

At når dagen kommer at djevelen blir tilintetgjort,vil alt bli nytt.Vi lever fortsatt her i vår forgjengelige kropp...men i vår ånd kjennes den kommende verden NÅ.

Når denne tidshusholdningen er over,vil alt bli en salig tilværelse for den som har tatt i mot Jesus i hjertet.Derfor står tilbudet fortsatt åpent for alle.

Det er jo derfor det er så viktig å fortelle dette til folk. 

Kommentar #4

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Om du vet dette,

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At når dagen kommer at djevelen blir tilintetgjort,vil alt bli nytt.Vi lever fortsatt her i vår forgjengelige kropp...men i vår ånd kjennes den kommende verden NÅ.

vet du sikkert at Lyset er utenfor tid, ikke bundet av hverken bevegelse, rom el mørke, og at mørket (det du kaller djevelen) tillintetgjøres i samme øyeblikk som Lyset slipper til.

Hvorfor i all verden tviholde på mørket dersom du har erfart Lys, en må nesten spørre seg, hvilket "lys" er det du egentlig erfarte? (Når det ikke hadde lys nok til å tillintetgjøre det mørke du vitner om.)

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Djevelen ville bli lik Gud...

Publisert over 8 år siden

derfor hans fall. Light som du sier, betyr mer enn bare lys.

Gud er det opprinnelige lyset, vi kan bare gjenspeile det når vi vandrer med Herren.

Å forsøke å true Guds posisjon er majestetsfornærmelse av høy rang, og brudd på det første bud. Våre små og begrensede liv trenger å knyttes opp til noe større enn vårt eget oppblåste ego. New Age er en fristelse, og en farlig sådan. Den tar ikke høyde for et evighetsperspektiv.

Kommentar #6

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Gud er det opprinnelige lyset, vi kan bare gjenspeile det når vi vandrer med Herren.

I Joh. 8:12 sier Jesus: "Jeg er verdens lys!  Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys."

Jesu forkynnelse av seg selv som verdens lys griper tilbake til skapelsesberetningens mektige - "Bli lys!"  Lyset er skapt av Gud og er en betingelse for alt liv.  I GT brukes lys synonymt for: å være i live.  Liksom lyset er det første i skapelsen og betingelsen for alt liv i verden, så er Kristus den første i det fornyede og gjenreiste skaperverk og - forutsetningen  for det fullkomne og evige liv.

Omvendelse er å vende seg fra mørke til lys - fra Satans makt til Gud - for at vi alle, som tror, kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser.

Som lysets barn skal vi - de troende - være i lyset ( 1. Joh. 2:9) - bli i lyset ( 2:10) og vandre i lyset (1:7).  

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Gud er det opprinnelige lyset,

Skal vi tro Bibelen finnes ikke noe annet.

Kommentar #8

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Nu

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Om verden er i mørke ville jo verden umiddelbart bli forandret dersom vi mottok, om ikke annet, noen strimer med Lys.

Sier du et ord, beveger du deg fra her, til der.

Kan godt forstå at da babel (babbel), at ordene slapp  løs, ble det forvirring.

Før ordene kom i vår makt, var det kunn et væren. Jeg er.

Verden, mørke, lys, metaforer. I samme nu, som ordet tas ned så blir det teologi, teser. Det må spises, drikkes, fortæres, smakes, kjennes.

Som skrift, forblir det lov. Uten å bli ett med, forblir det skrift, materie. babbel.

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Som skrift, forblir det lov. Uten å bli ett med, forblir det skrift, materie. babbel.

Så lenge "Let there be Light" forblir en historisk uttalelse forblir også mennesket i sitt mørke, men om mørket blir mørkt nok, slik som Egypts mørke, ja da vil mennesket lengte så sterkt etter Lyset at hun mottar.

At "mørket" er vårt lys er årsaken til ingen lengsel etter noe annet, vi er så stolte over oss selv at tanken på å bli Gud lik regnes som en fornedrelse.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det sanne lys

Publisert over 8 år siden

Svein:

Med utgangspunkt i; "Gud er Lys" og "Dere er verdens Lys".

Kan noen fortelle meg hvofra i all verden motviljen (vantroen) mot mot å bli Gud lik kommer?
__________________________________________________________________

Ser den!

Men det er ikke slik du mener å tro.

Gud er lys. Du kan ikke bli lik Gud enda! :-) Jesus sa: Jeg er verdens lys. - I Gal.3.16 og Åp.22.16 er Jesus Abrahams / Davids ætt - og Gal.3.29 konkluderer: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Ett nytt element kommer inn her: Arvinger etter et løfte - La oss se dette, Gal.3.15: Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testamente, enda det bare er en menneskelig pakt. 16 Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én (ætt), « til din ætt», og det er Kristus.

Altså tilhører lyset denne ætten som ”løftet” og ”arven” gjaldt for - det er et gyldig testamente, en pakt som ble gitt til en utvalgt ætt, og denne ætten var Kristus. Altså er han både dem i en ætt, og én i Kristus - frelsen.

Lyset er mer komplisert, det har med ættens utvikling å gjøre… fra mørke til lys

Det folket som bor i mørke, har sett et stort lys, over dem som bor i dødsskyggens land, har lyset strålt fram.
Luk.1.76-79: Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang. og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,
og lede våre føtter inn på fredens vei.»

Joh.1.9: Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. - 1.Joh.2.8: Likevel er det et nytt bud jeg skriver om, et bud som er sant i ham og i dere. For mørket viker, og det sanne lys skinner allerede.

Den ene siden /betydningen av lyset er at det opprettes fred mellom mennesker, den andre er av mer vitenskapelige oppdagelser

Job 28.9- Mennesket legger hånden på den harde steinen og endevender fjell fra grunnen. De sprenger seg ganger i klippene, og øynene får se alle slags kostbarheter. De stopper til vannårer og trekker det skjulte opp i lyset…

Jes.58.8 forteller også om dette lyset: Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden, brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg.

Legg merke til at fra dette lyset hvor skjulte ting trekkes opp fra jorden og kommer opp i dagens lys, vil det også komme frem vitenskap som helbreder folk, og fra dette vil også ”Herrens herlighet” komme frem. Det er for menneskene en nyvinning som skapes. Fortellingen om Herrens herlighet finner du i Esek.1.1-28. Den er også omtalt under Israels herlighet, arken (1.Sam.4.21-22) - I Esek.1.13-14 kan vi lese om lyset i form av ild som var som lyn å se til: De som lignet levende skapninger, så ut som brennende kull, som fakler så de ut. Ilden beveget seg fram og tilbake mellom dem, det blinket og lynte av den. 14 Skapningene fór fram og tilbake, det så ut som lynet.

Slik kan vi faktisk også lese at slik var også menneskesønnens komme som skinte som lynet skinner fra himmelrand til himmelrand. (Luk.17.24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke slik du mener å tro.

Har ingen tro, slikt har vist seg å være selvbedrag.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Javel

Publisert over 8 år siden

Svein Nyborg: _____________________________________________________

Så hvordan mener du at motviljen (vantroen) mot mot å bli Gud lik kan gjennomføres? Gjennom mistro?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så hvordan mener du at motviljen (vantroen) mot mot å bli Gud lik kan gjennomføres? Gjennom mistro?

Hvordan motvilje kan gjennomføres??

Hva mener du -motvilje er ikke noe vi gjennomfører men noe vi uttrykker, vi er motvillig og uttrykker det ved å ikke uttrykke behov, ikke ville søke Gud.

Tro er å ha behov og av det søke, lete, grave, finne,respirere,spise, absorbere, ta opp i seg det man finner -er behovet Giveren heller enn gavene vil Giveren anta likhet i form med den som puster Han inn.

Den som heller vil ha Giverens gaver vil selvsagt bli verdslig, anta likhet i form med det som er ens ønske. Se på barn, de ønsker å bli voksne og blir det, voksne ønsker ikke å bli videre utviklet og blir det ikke, de bare tror uten å puste inn energien fra Giveren, barn tror ikke de klatrer ved å motta den voksne verden inn gjennom alle sine sanser.

Når Skaperen sier "La det bli Lys" tror mennesker det har skjedd og energien i ordet går over hodet på dem.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere