Tania Randby Garthus

69

Mamma blir hentet av politiet og kastet ut av Norge

Tilbake sitter far og to døtre på 6 og 9 år etter at UNE har bestemt at mamma må kastes ut av landet etter å ha oppgitt feil fødelsdato til norske myndigheter for 10 år siden.

Publisert: 10. apr 2013

 

Les linken og gråt over inhumane saksbehandlere som får fortsette sin slette praksis uten at noen griper inn. Når evnen til å vise skjønn og ta menneskelige hensyn forsvinner sitter vi tilbake med kaldt og ufølsomt regelrytteri. Reglene er ikke lenger til for menneskenes skyld, men menneskene er til for reglenes skyld. 

Hvor er de ansvarlige lederne som tillater at denne praksisen får fortsette? Det er på høy tid at noen tar tak i saksbehandlere med dårlige holdninger og den ukulturen som har fått pågå alt for lenge i UDI og UNE.

 

http://www.dagbladet.no/2013/04/10/nyheter/flykninger/udi/politiets_utlendingsenhet/innenriks/26492675/

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Dette burde hun ha tenkt på før hun løy for å få opphold i Norge. Hver enkelt som sniker seg til opphold i Norge uten å ha grunnlag for dette stjeler den plassen fra noen som virkelig trenger å komme hit. Slikt lureri skal ikke lønne seg, og derfor er straffen streng. Asylsøkere må ta konsekvensene for sine handlinger - akkurat som alle andre i dette landet.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hver enkelt som sniker seg til opphold i Norge uten å ha grunnlag for dette stjeler den plassen fra noen som virkelig trenger å komme hit.

Har vi ett begrenset antall flyktninger eller få alle som oppfyller kriteriene opphold? Hvis det går på behov så har huni kke tatt plassen til noen. Hun har bare kommet i tillegg.

Kommentar #3

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Barna straffes

Publisert rundt 8 år siden

"Den som er uten synd kan kaste den første stein". Ord fra en som har lært oss at nestekjærlighet er viktig og at de svake blant oss skal settes høyt.

Her sitter to barn tilbake uten mor fordi hun for 10 år siden, før de ble født, begikk den store synden å oppgi feil fødselsdato under flukt fra Irak.

Hvor perspektivløse går det an å bli? Og hvordan er det mulig å ta saksbehandlere i UNE på alvor lenger? De har mulighet til å vektlegge hensyn til barn, men det er tydeligvis viktigere for dem å ramme barna enn å ta menneskelige hensyn.

 

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Her sitter to barn tilbake uten mor fordi hun for 10 år siden, før de ble født, begikk den store synden å oppgi feil fødselsdato under flukt fra Irak.

Det er helt utrolig at en slik praktisering kan være en del av det norske, byråkratiske regelverk. Vi får håpe det ordner seg for familien og at mor får vende hjem til sine barn.

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Døm ikke de uskyldige

Publisert rundt 8 år siden

Historien er jo hjerterå men når det er sagt så er verden også hjerterå for veldig mange. Det opplyses at denne kvinnen kom til Norge ved hjelp av menneskesmuglere. Hun er en av veldig mange flyktinger som har hatt penger til en slik flukt. Slik sett har hun vel vært en av de "priviligerte" flyktningene.

Like fullt er det like hjerterått av trådstarter å tillegge saksbehandlerne kvaliteter og egenskaper som om det skulle være de selv som har skrevet regelverket. Det er de som kjent ikke. Derav fornedrer og klasifiserer man, i det man mener er den gode saks tjeneste, mennesker som er satt til å forvalte regelverket.

Skal man i så fall skyte på noen må det vel være lovgivende politikere og kongen i statsråd. De er de som godkjenner det regelverket vi benytter i dette landet.

Så det er muligens, om man mener så, bedre å skyte på vår innhumane konge Harald den femte som med dårlig holdning og ukultur har godtatt dagens regelverk. Så kan man vel også linke til navn på alle som sitter på stortinget og i regjeringen. Luke dem frem og gyve på dem med eder og galle.

Det skal sies at ingen hindrer barna og barnas far i å flytte til Irak slik at de kan være sammen med henholdsvis mor og ektefelle.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Bruddet på reglene er forørvig bagatellmessig.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Her sier du

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det skal sies at ingen hindrer barna og barnas far i å flytte til Irak slik at de kan være sammen med henholdsvis mor og ektefelle.

Det som er viktig å si i denne saken.

Når voksne mennesker juger og jukser seg til opphold i Norge,for så i etterkant bruke sine barn som middel for å få medynk og medhold,må disse VOKSNE menneskene ta det ansvaret de har for sine egne barn,og slutte med dette martyrtullet med å bruke små barn som gissel i sin sak.

Det tåpelige i dette er at mange i Norge går rett i fella og svelger agnet rått uten å tenke.

Barn vil være sammen med sine foreldre uansett hvor de bor eller reiser.At de voksne gråter sine krokodilletårer på vegne av barna er et spill for galleriet.

Trådstarter kaller det en ukultur at saksbehandlere ikke danser etter disse ulovlige innvandrernes pipe....Ukulturen er at folk ikke fatter hva dette handler om.

Heller ikke trådstarter fatter dette. 

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Her sitter to barn tilbake uten mor fordi hun for 10 år siden, før de ble født, begikk den store synden å oppgi feil fødselsdato under flukt fra Irak.

Barna straffes ikke - de må leve med konsekvensene av et lovbrudd som moren har begått. Dette skjer hver eneste dag her i Norge. Barn opplever at en av foreldrene må i fengsel fordi de har begått et lovbrudd. Dette er trasig for de barna som opplever det, men vi kan ikke slutte å straffe forbrytere av den grunn. Vi lager heller ikke sytete reportasjer om barn som lider fordi mor eller far må sone straffen sin i fengsel. Hvis vi praktiserer en dumsnill håndheving av lovverket i disse sakene vil vi få mer og mer av de som prøver å lure seg til opphold. Hva er faren med å jukse hvis det ikke får konsekvenser? Dette er også urettferdig mot de som er ærlige når de kommer hit og som blir avvist. Hvilket signal sender vi til dem? At de hadde fått bli i Norge om de hadde vært så lure at de løy? 

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når voksne mennesker juger og jukser seg til opphold i Norge,for så i etterkant bruke sine barn som middel for å få medynk og medhold,

Kan det være at du kommer med noen "tolkninger" her? Tolkninger preget av ditt syn på innvandrere?

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Neppe

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Barn vil være sammen med sine foreldre uansett hvor de bor eller reiser.At de voksne gråter sine krokodilletårer på vegne av barna er et spill for galleriet.

Det er neppe spill for galleriet det de som blir utvist føler når de gråter over besluttningen. Men vi kan jo selfølgelig kaste overbord alt som heter empati og følelser slik jeg mener du her gjør.

Det er en stor forskjell på å mene at vi har et regelverk som kan oppleves som umennesklig men som i lengden har fornuft i seg og samtidig se at det det har hjerterå konsekvenser for enkeltmennesker og det å bare avfeie at dette er innenfor regelverket og at de angjeldene har seg selv å takke.

Uten empati og medfølelse er det lett å fortsette og spise sin hamburger mens man studerer den som holder på å dø av sult ved ens føtter. Jeg er imponert over din nestekjærlighet Rune H. 

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette handler ikke

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Kan det være at du kommer med noen "tolkninger" her? Tolkninger preget av ditt syn på innvandrere?

Om tolkninger.

Det er helt åpenbart for alle.Vi kan ikke premiere lovbrudd.

At barna blir brukt som gissel,taler ikke til deres(de voksnes) fordel. 

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Har vi noe valg?

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Men vi kan jo selfølgelig kaste overbord alt som heter empati og følelser slik jeg mener du her gjør.

Når voksne med barn gjør kriminelle handlinger i Norge...skal vi da la være å gi dem straff fordi de har barn.?
Disse vanskelige beslutningene står barnevernet overfor hver eneste dag.

Man kan ha empati med barna ja...men hva gjør vi..?

PS. Jeg har sett dette på nært hold...har vært fosterfar i snart 16 år. 

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Uten empati og medfølelse er det lett å fortsette og spise sin hamburger mens man studerer den som holder på å dø av sult ved ens føtter.

Du beskriver vakkert, Lars, denne ballansen som er mellom "lovens strenghet" og vår "medmenneskelige barmhjertighet"

Er noen blitt villedet til å tro at det er staten som skal utvise "snillhet" og vi enkeltmennesker som skal utvise denne strengheten overfor hverandre? Det høres ut til å bli et kaldt og vanskelig samfunn å håndtere. Lovtekstenes klarhet er vår egen beskyttelse.

mvh  Mette

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Disse vanskelige beslutningene står barnevernet overfor hver eneste dag.


Barnevernet og domstoler er faktisk nødt til å vurdere alvorligheten av forbrytelsen som er begått. Jeg kan ikke tro at Holt og Thyve ikke er i stand til se forskjell på alvorlige forbrytelser og usannheter fortalt av en redd, ung jente som følger andres råd.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er en stor forskjell på å mene at vi har et regelverk som kan oppleves som umennesklig men som i lengden har fornuft i seg og samtidig se at det det har hjerterå konsekvenser for enkeltmennesker og det å bare avfeie at dette er innenfor regelverket og at de angjeldene har seg selv å takke.

Er enig i dette.

I slike konkrete tilfeller må det være mulig å ikke følge lovens bokstav helt inn til "petimeter." Hjerteråhet kan vi ikke være bekjent med.

Utfordringen består dermed heller kanskje å reforhandle og/eller trekke seg ut av visse internasjonale avtaler. Noe er alvorlig galt når vi hvert år får 160.000 nye (jfr, Aftenpostens oppslag om Folkeregistre som knaker i sammenføyningene). Slikt kaos kan så myndighetene ikke "pynte på" ved slike horrible beslutninger. Her forventes langt større selvransakelse hos politiske myndigheter og embetsverk. For den her sak viser at det går galt på to plan, ikke bare ett.

Det må gjøres noe med regelverket. Å utvise en person (i dette tilfellet også hvor barn mister sin mor) på bakgrunn av, hva skal vi si, en "spansk løgn" er under enhver kritikk!

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det finnes flere grader

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Barnevernet og domstoler er faktisk nødt til å vurdere alvorligheten av forbrytelsen som er begått. Jeg kan ikke tro at Holt og Thyve ikke er i stand til se forskjell på alvorlige forbrytelser og usannheter fortalt av en redd, ung jente som følger andres råd.

Alvorsgraden av en forbrytelse må stå i forhold til straffen ja,men fravær av moral hos asylsøkere eller deres bakmenn må også få følger.

Hvordan skal vi takle det når tusenvis hvert år ser hvilke muligheter de har i Norge hvis vi uansett ville gi dem opphold..?

Signalene vi sender ville gjøre Norge til en fristat for alle.De kriminelle og uærlige ville utnytte vår naivitet først og fremst.

Vi ville da importere uærlige mennesker som i sin tur vil bli nordmenn og føre kulturen sin videre.... 

Kommentar #17

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Barnevernet og domstoler er faktisk nødt til å vurdere alvorligheten av forbrytelsen som er begått. Jeg kan ikke tro at Holt og Thyve ikke er i stand til se forskjell på alvorlige forbrytelser og usannheter fortalt av en redd, ung jente som følger andres råd.

Nå er det ikke jeg som bestemmer strafferammene her i landet, men de ligger nå der. Noen har bestemt at det er alvorlig å gi feil opplysninger med dertil streng straff. Hvis man ikke liker dette må man i så fall jobbe politisk mot å endre lovverket - ikke undergrave lovverket ved å la folk slippe straff. 

Det sitter mange redde unge personer i norske fengsler som har fulgt dårlige råd fra andre. Dette er ingen unnskyldning. Jeg er også litt i tvil om hvor uskyldig en jente er som benytter seg av et kriminelt nettverk for å komme seg til Norge.

Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Nå er det ikke jeg som bestemmer strafferammene her i landet, men de ligger nå der. Noen har bestemt at det er alvorlig å gi feil opplysninger med dertil streng straff.

Dette har ingen ting med norsk straffelov å gjøre.

Kommentar #19

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Dette...

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
I slike konkrete tilfeller må det være mulig å ikke følge lovens bokstav helt inn til "petimeter." Hjerteråhet kan vi ikke være bekjent med.

...er i alle fall et mildere lovbrudd enn Khaled Ahmeds. Hvis hun blir utvist, må vel han også. Han bløffet til og med om landet han kom fra.

Alltid vrient når de har barn som har vært her hele livet. Men barn må dessverre ofte leve med foreldrenes feil.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Alvorsgraden av en forbrytelse må stå i forhold til straffen ja,men fravær av moral hos asylsøkere eller deres bakmenn må også få følger.


Når jeg ser hva denne mammaen har gjort og slik du skriver så får jeg problemer med å se hvem som har fravær av moral jeg da.

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg ser hva denne mammaen har gjort og slik du skriver så får jeg problemer med å se hvem som har fravær av moral jeg da.

Jeg tror de fleste oppegående mennesker vil mene at den totale mangel på empati og medmenneskelighet som Holt og Thyve viser, er et langt større bevis på moral brist enn hva mammaen har vist.

Men denne umenneskeligheten trives tydeligvis i enkelte, kristne mørkekroker. Personlig kjenner jeg ingen kristne med slike karakterbrister, så jeg ønsker ikke å komme med noe angrep på kristenheten generellt.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Herstad

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror de fleste oppegående mennesker vil mene at den totale mangel på empati og medmenneskelighet som Holt og Thyve viser, er et langt større bevis på moral brist enn hva mammaen har vist.

Men denne umenneskeligheten trives tydeligvis i enkelte, kristne mørkekroker.

Må ha en syltynn kjennskap til norsk rettspraksis og norske lover.

Etter hans syn er altså norske lover umenneskelige...men han hefter SELVFØLGELIG dette stempelet på kristne miljøer.

For det passer perfekt inn i hans agenda som er å sverte kristne. 

Kommentar #23

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Tragisk, intet mindre.

Publisert rundt 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Tilbake sitter far og to døtre på 6 og 9 år etter at UNE har bestemt at mamma må kastes ut av landet etter å ha oppgitt feil fødelsdato til norske myndigheter for 10 år siden.

Og det hele er et bevis på en feilslått innvandringespolitikk med en krampeaktig reaksjon for å rette opp i problemet.

Jeg vet ikke hvem som er verst. Mine ekstreme likesinnede eller de rødgrønne, men jeg vet hvem som har skapt dagens situasjon.

Kommentar #24

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Loven gir rom for skjønn

Publisert rundt 8 år siden

Det virker ikke som alle her inne har den nødvendige forståelsen for at regler og lover må tolkes og at det er et skjønnsrom til stede, nettopp for at saksbehandlere og påtalemakt ikke skal bli firkantede regelryttere som glemmer at det er mennesker de jobber opp i mot.

Derfor ligger det noen viktige prinsipper til grunn som skal være med i vurderingene når man har makt til å dømme folk. Forholdsmessighetsprinsippet er et av dem. Man skal ikke skyte spurv med kanoner.

At noen reagerer på at jeg henger ut saksbehandlere er jo litt morsomt. Det er jo en måte å prøve å kneble folk fra å ta til motmæle når urett begås ved å argumentere med at man sårer en gruppe mennesker. At det i denne saken skulle være nødvendig å ta den sterke part i forsvar faller på sin egen urimelighet.

Hvis saksbehandlere ikke evner å ta menneskelige hensyn og bruke skjønn i sin nidkjære tolkning av regelverket, er det på høy tid å bytte dem ut.

 

 

 

 

Kommentar #25

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Løsningen

Publisert rundt 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
Hvis saksbehandlere ikke evner å ta menneskelige hensyn og bruke skjønn i sin nidkjære tolkning av regelverket, er det på høy tid å bytte dem ut.

til de rødgrønne var å fjerne "skjønnet".

Men det er ikke bare de rødgrønnes skyld. Jeg tror at "skjønnet" ble missbrukt i lang tid.

Kommentar #26

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Det er umulig for myndighetene å stramme inn hele skjønnsrommet. Da må de lage regler som favner enhver tenkelig situasjon der mennesker er involvert. Derfor lager man etiske prinsipper som maktutøverne må forholde seg til.

Et av de etiske prinsippene i denne saken er at det skal tas hensyn hvis barn er involvert. Dette er føringer som myndighetene gir rom for å følge.

Men så finnes det jo lojale, nidkjære mennesker som har fått med seg at innvandringsregulerende hensyn skal veie tungt og som ikke bryr seg om unntakene det gis rom for. I mine øyne er slike mennesker på ville veier fordi de glemmer at det er mennesker de har med å gjøre. De ser bare en regel som skal følges koste hva det koste vil.

Kommentar #27

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror de fleste oppegående mennesker vil mene at den totale mangel på empati og medmenneskelighet som Holt og Thyve viser, er et langt større bevis på moral brist enn hva mammaen har vist.

Jeg mangler hverken empati eller medmennskelighet, og skjønner godt at dette er vanskelig for den gjeldende familien, men jeg har også respekt for norske lover og regler. Skal vi ha det slik her i landet at du slipper unna med hva som helst bare du har klart å få barn før du blir oppdaget? Hva med asylsøkere som har løyet og som er enslige? Skal de sendes rett ut, mens de som har klart å klemme ut noen barn skal få bli? Vi må ha lover og regler som er rettferdige og som oppleves rettferdige av alle, og da kan man faktisk ikke skille mellom de som har barn og de som ikke har. Vi kan heller ikke ha det slik at det er greit å lyve seg til opphold så lenge du får et barn før du blir oppdaget.

Jeg regner med at de som i forbindelse med en asylsøknad er i samtale med politiet blir opplyst om konsekvensene ved å ikke snakke sant. Da kan man ikke komme etterpå og klage når man blir oppdaget. Vi får også høre bare den ene siden av denne saken, nemlig denne familien. Hvem vet om de forteller alt?

De stygge personkarateristikkene kan du spare deg, selv om det nok ligger naturlig for slike personer som deg.

Kommentar #28

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.
. Reglene er ikke lenger til for menneskenes skyld, men menneskene er til for reglenes skyld.

Helt sant. Og det er helt fryktelig at de kan gjøre dette mot barna. Tenk å bare kaste mor ut av landet når hun har mindreårige barn igjen her. Slikt er så ummenneskelig og kynisk at jeg fatter ikke at de kan få seg til å gjøre det.

Det finnes ikke mye empati og medføllese i slike brutale handlinger som å adskille barna fra foreldrene. Og i dette tilfellet mor. Skammelig rett og slett.

Kommentar #29

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Artikkel om UNE

Publisert rundt 8 år siden

Anbefaler denne artikkelen fra 2011. Den er dessverre ikke blitt mindre aktuell enn før.

 

http://morgenbladet.no/samfunn/2011/er_det_noe_som_er_galt_med_une#.UWmQDaJkOj0

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere