Ingar Clausen

5

Kristen trosdebatt

Når man skal debattere tro, så hopper svært mange ned i sine respektive skyttergraver. Dersom de som tror den kristne tro har respekt for de som hevder seg å være uten religiøs tro, og vise versa, kan debatten bli interessant i det minste.

Publisert: 8. apr 2013

Men Henrik Syse er modig nok.  Motstanden mot argumentasjon for det jeg tillater meg å kalle intellektuelt underbygget tro, bare synes å ha blitt tøffere, og han peker på elementer i en annen vestlig nasjon der uttrykket "åndskamp" helst ikke skal havne på trykk. Men det er uansett en kamp mellom forskjellige typer tro. En vis mann sa en gang at "Vi må begynne å forstå at tro ikke er det motsatte av fakta, men tolkning av fakta." Når det gjelder fakta, kan man gjerne sitere Henrik Syses bok NOE Å TRO PÅ side 145 der han påpeker at de nytestamentlige forfatterne og deres informanter var sterkt berørt av Jesus-skikkelsen, og at de hadde et intenst ønske om å dele sine opplevelser og de vitnesbyrd de hadde hørt."  Syse påpeker litt lenger nede på siden: "Men å insistere på at vi, 2000 år seinere, kan identifisere sannheten om Jesus bedre enn mennesker som levde i hans umiddelbare nærhet, i tid og rom, er overmot."  Intellektuelt underbygget tro begynner etter mitt skjønn på Bibelens første side. Dersom man vil tro at GUD skapte Himmelen og Jorden, da har man et grunnlag for Gudstro. Kontra er lik: JEG VIL IKKE TRO. Greit nok !    Full respekt ! Men da må det balansere, på begge sider. Det ser nemlig ut å være slik at de som ikke tror, de tro på NOE uansett. Ihvertfall tror de på at de ikke tror, - noen av dem.  Jeg må bare innse at ikke alle forstår at å videreformidle et budskap som skal stå i mange tusen år på tross av kulturer, språkslitasje, evolusjonteorier og forståelse av sannhet og bevis-definisjoner, neppe kan ha vært særlig enkelt. At GUDs skribenter derimot tok oppgavene sine på ramme alvor, bør ikke underslås. Den sorte boken er ikke noe oppdikta vrøvl.

Selv om det finnes religiøse grupperinger i USA og Norge som holder fast ved 6000 års alder på vår klode , skal man ikke dermed utelukke at det innen disse miljøene finnes svært godt skolerte intellektuelle som for lengst har innsett at Darwin og Dawkins har henholdsvis ikke hatt sjangs til å vite, eller ikke ønsker å gå til bunns i kunnskaps-materien for å se om hans egen eksistens kan være resultat av en Intelligent Designer.

Dessverre så har Richard Dawkins klart å etablere en så sterk ateistisk "skole" at enhver som studerer naturfag fra barneskolen og oppover i vårt kjære hjemland tutes ørene fulle via TV, lærebøker, mangelfullt utdannede lærere, feilinformerte prester, biologer som ikke kan eller vil lære noe som kan rokke ved deres oppfatning av at bare budskapet sukres med tilstrekkelig mange milliarder år, så blei den første celle til noe mer uten annen inngripen enn seg selv og sin egen vilje til å utnytte iboende egenskaper. Og så krøp den på land og blei deg og meg.  Hørt den før ? Ganske sikkert men da visste forskerene lite om den informasjonmengde som må til for at dine celler skal jobbe for deg. De astronomiske mengder avgjørelser som skjer i løpet av picosekunder synes å være ganske så matematisk korrekt fundert. Informasjonsteknologi er ikke av ny dato. DET HAR HAN HOLDT PÅ MED LENGE.

Men hva med cellen ? Hvordan var den programmert ? Dine celler, har de et dataprogram  som funker? Hvem programmerte ? ER OPERATIVSYSTEMET SELVOPPBYGGET ? Er korreksjonsprogrammene kommet på plass millioner av år senere? Sjefsdesigneren har ikke noe problem med å overse oss, men det er ikke det han ønsker. Når vi kan endres til tro, ja da spiller Han på lag. 

Jeg anbefaler alle som kan litt engelsk, å anskaffe seg boken BY DESIGN av dr. Jonathan Sarfati fra Creation Com Publishers. De sender den wwide. www.creationbookpublishers.com/sitemap

REFERANSEMENGDEN til evolusjonstroende forskere er mildt sagt stor. Eksempler fra verdens minste nanomotor, til fotontransporten i ditt øye osv.osv.osv.

Du tror det ikke før du får se det.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Strutsen lukker øynene...

Publisert nesten 8 år siden

og håper at det skal gå bra. Det er da ikke særlig intelligent?

 

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er du villig til å lytte?

Publisert nesten 8 år siden

Jeg er enig med deg i at en debatt om religion og religiøsitet kontra ikke-religion og ikke-religiøsitet kunne blitt interessant. Det fordrer at vi er villige til å lytte og ikke minst at vi er villige til å gå inn i en samtale med vår personlige ballast. Klarer vi det ved å fortelle om vårt eget ståsted uten å rakke ned på andres ståsted vil vi komme et stykke på vei. Målet er jo ikke enighet men samhandling på de områdene vi ikke er uenige.

Er det interessant å debattere andres livssyn? Er ikke det litt som å diskutere fargen på naboens hus. Greit nok at vi ikke liker fargen men det er jo heller ikke vårt hus det er snakk om.

Det er sjeldent religiøsiteten kommer frem i debattene. Hva gjør den med den religiøse, hvilken stryke i livet gir den og hvordan påvirker håpet den enkeltes hverdag.

Selv er jeg jo ikke religiøs så jeg har vanskelig for å tenke meg hvordan det oppleves. Jeg kan jo se mange positive sider ved det å være religiøs men like fullt klarer jeg ikke å ta til meg noen religion.

Jeg har beskrevet mitt livssyn i en annen tråd her inne så jeg går ikke mer inn på det her. Men er du villig til å lytte kan du jo lese den.

Kommentar #3

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ingar Clausen. Gå til den siterte teksten.
Men hva med cellen ? Hvordan var den programmert ? Dine celler, har de et dataprogram som funker? Hvem programmerte ?

Jeg kan forstå at du personlig har store vansker med å forestille deg hvordan en celle kan fungere uten et skapt 'programspråk,' men det betyr jo overhode ikke av den grunn at mindre fantasibaserte forklaringer ikke er mer plausible. Spesielt ettersom disse forklaringene kan forankres i den samme virkeligheten man tar sikte på å si noe om, fremfor en metafysisk drømmeverden hvor alt er mulig bare ved å tilkalle et enda større forklaringsproblem; gud! 

Kommentar #4

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Vil du i det minste

Publisert nesten 8 år siden
Ingar Clausen. Gå til den siterte teksten.
biologer som ikke kan eller vil lære noe som kan rokke ved deres oppfatning

åpne for muligheten for at biologer og andre sitat;"feilinformerte" samfunnsaktører muligens har den oppfattning de har fordi bevismengden er såpass overveldende, fremfor det at de bare nekter å endre syn?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere