Kjetil Nilsen

64

Stadig mer likt et militærdiktatur

Noen få timer før Obama landet i Israel den 20. mars, slo 22 bevæpnede israelske okkupasjonssoldater til mot palestinske skolebarn på vei til Hebron Public Elementary School.

Publisert: 27. mar 2013

I alt 27 skoleelever i alderen 7 – 15 år ble først tvunget til Checkpoint 29, der militære kjøretøy ventet på dem. - Hvorfor? Okkupanten trenger «selvsagt» ikke oppgi noen grunn for sine ugjerninger. Det er okkupantens privilegium.

Bortsett fra to som ble løslatt etter kort tid, ble samtlige av de tilfangetatte barna fraktet til okkupasjonsmaktens politistasjon ved Ibrahimi-moskeen i Hebron. Der ble de fotografert og tvunget til å avgi fingeravtrykk. Ingen advokat, ingen foreldre eller andre foresatte var til stede.

Nektet adgang
Noen av barnas lærere som så overgrepet mot barna, forsøkte å ta seg til politistasjonen. Den ligger imidlertid på et forbudt-for-palestinere område i Hebron, så lærerne ble nektet adgang. 

Ved 14:00 tiden løslot okkupasjonsmakten 8 av de yngste barna – men holdt de 17 andre fortsatt fengslet. De var i alderen 13 – 15 år. Etter forhør på politistasjonen, ble de 17 barna fraktet bort i militære kjøretøy av okkupasjonshæren. Nå ventet nye forhør i de to militærleirene Jabarah og Junaid – fortsatt uten advokat, foreldre eller andre foresatte

Ut på kvelden løslot okkupanten 14 av de tilfangetatte palestinske barna. Men tre av barna - Muhamad Al-Razim, Muhamad Burqan og Muhamad Al-Fakhoury (i alderen 14-15 år) ble tvangssendt til det beryktede Ofer militærfengselet – fremdeles uten advokatbistand. Der holdes de tre barna fortsatt fanget – eller kidnappet, om man vil. En internasjonal appell ble sendt ut i dag for å få dem løslatt. 

Bryter internasjonale konvensjoner
Israelske myndigheters framferd mot skolebarna i Hebron på Obamas ankomstdag, bryter med internasjonale konvensjoner på flere områder:

1.      Fengsling av barn skal bare benyttes som en siste utvei, og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og uavhengig overprøving av sin sak.

2.      Barnet har rett til å forholde seg taus. Barn skal ikke utsettes for noen form for tvang som kan lede til at det angir seg selv. Tvang skal tolkes vidt, og ikke begrenses til fysisk makt. Barnets alder, lengden på avhøret, barns manglende forståelse og frykt for uante følger, kan lede til at barn innrømmer ting de ikke har gjort.

3.      Avhørsmetoder som benyttes ovefor barn skal skje under uavhengig overvåking. Dette inkluderer nærvær av advokat og slektning eller oppnevnt verge. Audiovisuelt materiale av avhør skal kunne framlegges i ettertid. (Ref. Konvensjonen om barns rettigheter, 

Dette er på ingen måte noe enestående tilfelle. Den israelske okkupasjonens brutalitet sparer ikke de okkuperte barna. Det siste tiåret er ca. 7000 mindreårige palestinske barn fengslet.  

Grusomt, inhumant og nedverdigende
Sist ut i rekken av solid, uavhengig dokumentasjon om israelske myndigheters overgrep mot barn under okkupasjon, er en fersk rapport fra UNICEF (Children in Israeli Military Detention). Rapporten belyser hvordan palestinske barn behandles i israelsk fangenskap, og fastslår at barn i noen tilfeller blir utsatt for «grusom, inhuman og nedverdigende behandling eller straff».

Mishandling skjer for øvrig fra arrest, under transport, under forhør og i fengsel. I tillegg sendes mange mindreårige ut av okkupert område til fengsel i Israel – enda et brudd på internasjonale konvensjoner.

Den israelske okkupasjonsmakten framstår stadig mer likt et militærdiktatur på Vestbredden – med Obamas USA som sterkeste støttespiller, med ca. $3 milliarder i militær bistand.

------


Se videoklipp fra arrestasjonen av skolebarn i Hebron 20. mars (v/den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B’Tselem): http://www.youtube.com/watch?v=PDaMlJVcMkA&feature=player_embedded

Kommentar #51

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Det handler om barns rettigheter

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
hva i all verden ønsket lærerne med å forsøke å entre et såkallt "forbudt-for-palestinere-område"?

Underlig hva Haug finner kritikkverdig og tydelig sjokkerende ved denne saken: At lærerne - som ansvarlige voksne - forsøkte å komme seg til politistasjonen for å sikre seg at barnas rettigheter ble ivaretatt. Javel, han om det. 

Jeg skjønner Haug ikke har vært i Hebron. I sentrum av Hebron beskyttes ca 500 bosettere av ca 1.500 soldater - i det såkalte H2 området av byen. I denne delen av byen bor også 35 - 40.000 palestinere under okkupasjon. Okkupasjonsmakten har stengt visse gater for palestinerne - bl.a. den opprinnelig viktigste handelsgaten Shuhada street - eller apartheid-gaten som den kalles.

I enden av denne gaten ligger Ibrahimi-moskeen. Der har IDF satt opp et checkpoint, hvorfra man kan se politistasjonen 50-60 m borte i gaten. Det kritikkverdige er selvsagt at barn blir arrestert, uten noen form for rettslig beskyttelse - stikk i strid med internasjonale konvensjoner Israel selv har sluttet seg til.

Men dette gjelder palestinske barn, og for en som mener palestinerne bør deporteres betyr det selvsagt lite at disse barnas rettigheter krenkes, om det er aldri så grusomt, inhumat eller nedverdigende, for å låne UNICEFs ord. 

Men selv Haug burde kunne stå opp og si at den israelske okkupasjonsmakten bør innrømme palestinske barn følgende:

1. Klassifisering av palestinske barn under 18 år som mindreårige, i tråd med Konvensjonen om barns rettigheter (og gjeldende for israelske barn)

2. Innføring av video-opptak ved avhør av barn

3. Øyeblikkelig innføring av tilgang til advokat for ethvert barn ved arrest

4. Øyeblikkelig opphør av tvangssending av arresterte mindreårige ut av okkupert område til Israel, i strid med 4. Geneve-konvensjon art 76.

5. Øyeblikkelig opphør av praksis med bruk av fotlenker, håndjern og stramme plastikk-strips på arresterte barn

6. Etterlevelse av FN-konvensjonen mot tortur i behandling av arresterte/fengslede barn

7. Opphør av juridisk forskjellsbehandling av palestinske og israelske barn ved arrestasjon og fengsling.

8. Opphør av praksis med massearrestasjon av palestinske mindreårige


 

      

Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
At lærerne - som ansvarlige voksne - forsøkte å komme seg til politistasjonen for å sikre seg at barnas rettigheter ble ivaretatt. Javel, han om det.

Ja, jeg vet saktens ikke alt om denne sak spesielt, ei heller konflikten generelt.

Hva som undrer meg er at lærere forsøker å gå til et sted de vel vet er avstengt? I en slik situasjon, slik den ikke minst beskrives av Nilsen, er det vel litt underlig at de bruker tid på slikt? Eller har jeg misforstått helt? Men det gjør seg godt på trykk.

Det er også trist lesning at det skal 1500 soldater til for å beskytte 500 mennesker! 

Når det kommer til dine forslag, så må israelske myndigheter forholde sig til situasjonene slik de gis, om det skulle være barn eller voksne involvert. 

Kommentar #53

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Militærdiktatur - flere likhetstrekk

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
stadig mer likt et militærdiktatur

Her kan Haug lese seg til andre symptomer på "at den israelske okkupasjonsmakten framstår stadig mer likt et militærdiktatur på Vestbredden " (det inkluderer altså ikke  Tel Aviv, Jaffa, Lod, Haifa etc, Haug. Israel har ikke okkupert seg selv): 

I månedsskiftet februar-mars døde Salih al-Amarin på sykehus etter å ha blitt skutt i hodet av en israelsk soldat under protestaksjoner i Betlehem et par dager tidligere. Salih ble bare 15 år gammel.

En annen guttunge fra Jesu fødeby – 13-årige Muhammad Khaled al-Qurd – ble alvorlig skadd av israelske soldater ved samme hendelse: To skudd – det ene rettet mot overkroppen. Vitale kroppsdeler som lunge og lever ble skadet.

Dette handler ikke om hendelige uhell eller vådeskudd. Problemet er systemisk. Det er det som gjør dette så skremmende. Den israelske hærens skarpskyttere er kjent for sin treffsikkerhet og presisjon. - Hvordan kan de tillates å skyte på ubevæpnede barn med dødbringende ammunisjon?

Skyter forsvarsløse sivile
- Stridsreglene (rules of engagement) tillater i praksis soldatene å skyte forsvarsløse sivile palestinere – og enda verre, noen ganger har beskytningen til hensikt å skape uro.

Det er rystende opplysninger den tidligere israelske offiseren Avner Gvaryahu kommer med i en artikkel i Haaretz 24.01.13 – en illustrasjon på den moralske forvitring som har utviklet seg hos okkupasjonsmakten etter 46 års okkupasjon.

Utspillet til Gvaryahu – som for øvrig er engasjert i Breaking the Silence - ble utløst av nyhetene fra Vestbredden om at fire unge palestinere ble skutt og drept av israelske soldater med få dagers mellomrom i januar – en femte ble i tillegg alvorlig skadet. Ofrene var mellom 16 og 21 år - ubevæpnede.

Medievante talspersoner fra IDF – den israelske hæren – vil snart uttale seg og love nærmere gransking, men soldatene i felten vet godt hva dette egentlig handler om: - Soldater som er altfor raske med avtrekkeren, sier Gvaryahu.

Prosedyrene på papiret og i praksis
Prosedyrene soldaten skal følge, er imidlertid klare. Soldaten skal rope: «Stopp»; «Stopp og identifiser deg»; «Stopp - ellers skyter jeg» (på hebraisk og arabisk); skudd i luften; deretter kan skudd rettes mot vedkommende – og da mot bena. Bare hvis den mistenkte vurderes å representere livsfare for andre, kan soldaten skyte for å drepe.

Slik fungerer det – på papiret. I praksis forholder soldatene seg langt mer fleksibelt til disse prosedyrene. De tillater seg å skyte forsvarsløse sivile palestinere eller å skyte for skape uro, opplyser Gvaryahu. Han snakker ut fra flere års erfaring fra hæren som troppsfører. I tillegg viser han til utallige vitnesbyrd som tidligere soldater har avlagt overfor Breaking the Silence.

- Jeg husker vi sluttet å omtale palestinere som uskyldige, men brukte i stedet begrepet «ikke-involverte» (non-involved). I beste fall betydde det at de ikke var innblandet i voldder og da, men som soldater forholdt vi oss til alle palestinere som en trussel, sier han.

Enhver palestiner en fiende
Slik viskes forskjellen ut mellom en palestiner som prøver å skyte; en demonstrant som ikke vil adlyde okkupasjonssoldatenes ordre; eller - en 13-årig gutt som kaster stein.

- De prøver alle sammen å underminere vår kontroll – slik blir de alle Fienden. Hver eneste palestiner er en fiende, dermed blir også enhver palestiner et mulig militært mål. Og – det er ingenting han kan gjøre for unnslippe å være et mulig mål, i våre øyne.

Slik forklarer Gvaryahu mentaliteten som har utviklet seg, og som har resultert i beskytning, både mot sivile og helsepersonell. Enhver soldat som har tjenestegjort på Vestbredden vil kjenne seg igjen i dette, hevder han. – Ordren jeg selv mottok som soldat var klar: - «Demonstrer nærvær» til alle tider, og la palestinerne bli bevisst IDFs nærvær og kontroll i de okkuperte områdene.


Se B’Tselem om Sameer Awwad (16 år) skutt bakfra

Kommentar #54

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Barns rettigheter?

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Underlig hva Haug finner kritikkverdig og tydelig sjokkerende ved denne saken: At lærerne - som ansvarlige voksne - forsøkte å komme seg til politistasjonen for å sikre seg at barnas rettigheter ble ivaretatt. Javel, han om det.

Jeg skjønner Haug ikke har vært i Hebron. I sentrum av Hebron beskyttes ca 500 bosettere av ca 1.500 soldater - i det såkalte H2 området av byen. I denne delen av byen bor også 35 - 40.000 palestinere under okkupasjon. Okkupasjonsmakten har stengt visse gater for palestinerne - bl.a. den opprinnelig viktigste handelsgaten Shuhada street - eller apartheid-gaten som den kalles.

I enden av denne gaten ligger Ibrahimi-moskeen. Der har IDF satt opp et checkpoint, hvorfra man kan se politistasjonen 50-60 m borte i gaten. Det kritikkverdige er selvsagt at barn blir arrestert, uten noen form for rettslig beskyttelse - stikk i strid med internasjonale konvensjoner Israel selv har sluttet seg til.

Men dette gjelder palestinske barn, og for en som mener palestinerne bør deporteres betyr det selvsagt lite at disse barnas rettigheter krenkes, om det er aldri så grusomt, inhumat eller nedverdigende, for å låne UNICEFs ord.

Men selv Haug burde kunne stå opp og si at den israelske okkupasjonsmakten bør innrømme palestinske barn følgende:

Barns rettigheter?

Har barn rett til å gjøre hva de vil her i Hebron eller er de underlagt de samme lover som ander barn.

At israelske myndigheter må ha så mange soldater for å passe på jødene som prøver og bo i området sier noen om hva slaks barn dette or og ikke bare barn med de voksne også.

Det er vel ikke så lenge siden at en hel familie ble myrdet på en grotesk måte i området i Samaria.

«- Jeg er stolt av hva jeg gjorde for Palestina

To palestinske tenåringer har blitt siktet for drapet på fem familiemedlemmer, derav tre barn, i bosetningen Itamar i mars 2011. Les mer... http://www.miff.no/x-Fogel-familien.htm»

Kommentar #55

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
et millitærdiktatur fra isralernes side i og på Vestbredden

Nå er det jo mange som sliter med konstruksjonen og den retoriske okkupasjonen av Judea og Samaria - Vestbredden.

Fra National Geographic news bullitin fra 1956 leser vi om Judea og Samaria

http://news.google.com/newspapers?id=26lkAAAAIBAJ&sjid=E28NAAAAIBAJ&pg=4143,4085742&dq=judea+samaria+jordan&hl=en 

Fra Free Lance Star i 1965

http://news.google.com/newspapers?id=aOVLAAAAIBAJ&sjid=LosDAAAAIBAJ&pg=7473,1226886&dq=judea+samaria+jordan&hl=en 

UPI artikkel fra 1968

http://news.google.com/newspapers?id=UxsaAAAAIBAJ&sjid=ViQEAAAAIBAJ&pg=2355,4535870&dq=judea+samaria+jordan&hl=en 

Reuters 1975

http://news.google.com/newspapers?id=UxsaAAAAIBAJ&sjid=ViQEAAAAIBAJ&pg=2355,4535870&dq=judea+samaria+jordan&hl=en 

Når da jøder er på gamle tomter i Judea og Samaria så kan det kjennes følsomt og fristelsen til å ta seg til rette påtrengende, men å kalle det militærdiktatur er som det meste annet - en retorisk konstruksjon - og dette må vel være en dårlig dag på jobben i "militærdiktaturet"?

http://www.youtube.com/watch?v=IbrghkXr0gc

Kommentar #56

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
okkupasjonsmakten framstår stadig mer likt et militærdiktatur på Vestbredden

Jeg har ingen illusjoner om at noen av partene oppfører seg perfekt. Feil og overgrep eksisterer på konfliktens alle sider. Slk er det gjerne med konflikter.

Vestbredden, ellerJudea og Samaria, ble vel i utgangspunktet okkupert dernest annektert av Jordan? Det er vel mer tale om omstridte områder dette?

(Personlig mener jeg det beste ville være hvis Judea og Samaria tilfaller Israel, og at palestinerne sammenføres med sine, fortrinnsvis i Jordan. For palestinske flyktninger er i utgangspunktet vel en broket gruppe, noen fra jordanske områder, egyptiske, kuwaitiske, irakiske, osv.)

Kommentar #57

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Okkupasjon eller "omstridt"?

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Mange taler i juridiske termer om "omstridte områder."

Det er skiftende israelske regjeringer som kaller de okkuperte områder for "omstridt".  Innrømmer de at de okkuperer området, sier de samtidig at de har forpliktelser til å beskytte de okkuperte, ivareta deres helse- og utdanningstilbud - sikre deres eiendommer og sosiale standard. Det er dette 4. Genevekonvensjon handler om.

Men Israel slipper unna. Verdenssamfunnet tillater at de kan konsentrere seg om å bruke resursene på militær okkupasjon og stadig kolonisering av området de okkuperer. Og utrolig nok - det internasjonale samfunn dekker utgiftene for å opprettholde en noenlunde sosial standard for de okkuperte. Utgifter Israel som okkupasjonsmakt selv er forpliktet til å dekke etter internasjonal rett. 

Haug er blant fornekterne av okkupasjonen. Vi anbefaler en liten artikkel av den israelske ortodokse rabbiner Donniel Hartman: If it Looks Like an Occupation, and Acts Like an Occupation, it is an Occupation:

- Okkupasjonen av et annet folk, og det å behandle dem etter standarder vi selv aldri ville ha godtatt, representerer brudd på jødiske prinsipper og internasjonale moralske verdier,
sier Hartman.

Kloke ord å legge seg på hjertet, ikke minst når det gjelder behandling av de okkupertes barn.

Kommentar #58

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er skiftende israelske regjeringer som kaller de okkuperte områder for "omstridt".

Det er vel en historisk kjensgjerning at Jordan først okkuperte dernest annekterte disse områdene? 

***

Israelske myndigheter bør så absolutt være forsiktige i sin håndtering av barn. Men de har også helt konkrete situasjoner å forholde seg til som ikke alltid kan håndteres som per skriftlige dekréter. En del av disse barna utfører vold. Vold må man uansett forsvare seg og sine mot.

Kommentar #59

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva så

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
For palestinske flyktninger er i utgangspunktet vel en broket gruppe, noen fra jordanske områder, egyptiske, kuwaitiske, irakiske, osv.)

Israelerne selv er vel også en ganske så broken gruppe, ungarere, polakker, amerikanere, russere, tyskere, nordmenn, irakere, iranere folk fra der Israel i dag har sine grenser og så videre.

Men det går muligens bare den ene veien å benytte argumentet du benytter?

Hele området har jo vært en smeltedigel og et konfliktområde over uhorvelig lang tid. Ikke minst har det vært et viktig transport og transitområde for de omkringliggende land og riker opp gjennom tidene.

I et av mine leksikon, det fra tyvetallet, sto det å lese om Palestina at det var befolket av rundt 600 000 muhamedanere og rundt 80 000 kristne og tilsvarende mange jøder som kristne. Det var vel omtrent like mange sauer, geiter og kameler der som det var folk.

Når var det kong David og kong Solomon regjerte igjen?

En annen litt artig opplysning var at sionistene i området var veldig tidlig ute med barnehager for at barna skulle lære seg hebraisk. Dette er jo noe å tenke over for en del religiøse her på VD som mener at barnehager er noe fy fy :-)

Misforstå meg nå ikke dit hen at jeg mener Israel ikke har noen rett til å være eller eksistere. Det er et land som alle andre land og fortjener samme beskyttelse som alle andre land mot overgrep fra andre. Men utenfor sine grenser mener jeg at de bør trø varsomt. Det samme mente jeg om Norge når vi bombet Serbia og serberne eller når vi har vår tilstedeverelse i Afghanistan eller i Irak.

Vårt menneskesyn kjennes best på hvordan vi behandler de andre ikke oss selv.

Kommentar #60

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 8 år siden

@ Kjetil Nilsen - #51

I sentrum av Hebron beskyttes ca 500 bosettere av ca 1.500 soldater -...

Hvad kan vi lære om palæstinensernes attitude af, at der skal 1.500 soldater til at beskytte 500 jøder.

Og hvorfor kan der ikke bo jøder i Hebron, som har haft central betydning for jødedom i nærmere tre tusind år ?

Hvorfor kan nogle mennesker lave etniske udrensninger uden at være racister ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebron

F.eks. den i 1929 i Hebron, hvor araberne med massemord og fordrivelse etnisk rensede byen for dens jødiske beboelse, der havde været der over tusind år før den første araber (eller 'palæstinenser') satte sin fod i området.

http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Hebron_massacre

Iøvrigt opfører soldaterne sig civiliseret i forhold til normen i regionen.

Og nej, man skal ikke bedømme efter idealet, men efter det mulige, som bla. afgøres af ens naboer.

Og nej, man kan ikke globalt anse mennesker som børn, til de er 18 - det er ganske enkelt ikke den alder, man bliver voksen på, udenfor i-landene.

Kommentar #61

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Men det går muligens bare den ene veien å benytte argumentet du benytter?

La meg forklare hva jeg mente med å skrive hva jeg skrev. Så håper jeg du tar meg på ordet.

Jeg mente å peke på at de palestinske flyktninger kommer fra en rekke forskjellige land. Det er fullstendig uhørt at Israel skal lastes og stilles til ansvar for disse! Det dreier seg om hundretusener på hundretusener som ble sparket ut av det ene landet etter det andre. At man så skal "løse" problemet ved å bygge ytterligere en arabisk stat som kutter det bittelille Israel i to, finner jeg i beste fall totalt umoralsk.

Kommentar #62

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Helt enig

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er fullstendig uhørt at Israel skal lastes og stilles til ansvar for disse!

Så løsningen må da etter mitt syn være at disse som nå bor der bør få muligheten til å styre seg selv og sine egne liv. De israelerne som bor der lovlig må selvfølgelig få fortsette med det mens de som bor der ulovlig må flytte eller sørge for at de bor lovlig i det nye landet.

Når tror jeg ikke det kommer til å skje. Jeg tror Israel kommer til å forbli sterkt millitært og ha viljen til å vende det døve øret til om de ønsker å gjennomføre noe et verdenssamfunn fraråder dem fra. Israelsek styresmakter opp gjennom tiden har vist at dette har vært en linje man har fulgt og ofte også en linje som har fungert.

Sakte men sikkert kommer nok Vestbredden og Gaza til å tømmes for andre enn Israelere eller innlemmes i andre stater. Gaza til Egypt for eksempel og noen skjønnmessige små enklaver av arabere og andre på Vestbredden slik at man ikke ser helt homogent ut. Det blir vel litt som de små enklavene man har i Kosovo med serbere og andre etnisiteter som stort sett er der for å døyve verdnenssamfunnets samvittighet og som får dem til å tro at det de gjorde fikk det aller beste utfallet.

Så ditt ønske har nok gode sjanser Robin H. Gi det fem seks tiår til så er det nok gjennomført. Hva historikerne kommer til å si om det i fremtid kommer jo ingen av oss til å vite.

Kommentar #63

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

@ Søren Ferling #60

Publisert over 8 år siden

Jeg har bodd tre måneder i Hebron, og har førstehånds kjennskap til okkupasjonens hverdag, så her kunne jeg skrevet svært mye i tilsvar til deg. Jeg har f.eks. vært med å beskytte palestinske skolebarn mot overgrep fra soldater og bosettere på vei til og fra skolen. Du kan lese noen refleksjoner om oppholdet mitt i Et skammens oppdrag

Det som vil overraske deg hvis du besøker byen, er hvor utilslørt undertrykkelsen og maktmisbruket er. Den israelske regjering vet av erfaring etter 46 års okkupasjon at de ikke straffes av det internasjonale samfunn - uansett hvor grove krenkelsene av menneskerettighetene og folkeretten er.

Flere av de tidligere soldatene i Hebron har lettet sin samvittighet etter endt tjeneste, og delt sine historier med Breaking the Silence. Se Testimonies from Hebron 2008-10.  Da boken ble lansert i Oslo høsten 2011, uttalte  Noam Chayout, en av de tidligere soldatene: - Vi fikk i oppgave å utføre kollektiv avstraffelse og å skremme og ydmyke det palestinske folk som middel for å forebygge terror.

Breaking the Silence har også utgitt en samling vitnesbyrd om soldaters overgrep mot barn. Den gir et godt innblikk i okkupasjonens demonisering av de minste blant de okkuperte: Children and Youth – Soldiers’ Testimonies

Bosetterne i Hebron utmerker seg som spesielt voldelige og fanatiske – men beskyttes like fullt av regjeringen. Det var fra dette miljøet Yitzak Rabins drapsmann kom. Det samme gjaldt Baruch Goldstein – han som stod bak den brutale massakren i Ibrahimi moskeen i 1994. Han drepte 29 palestinere i bønn og skadet ca 100. Første palestinske selvmordsbomber fulgte som et direkte resultat av denne massakren. 

Du nevnte massakren i 1929, der 67 jøder ble drept og ca 100 ble skadet. Jo, en grusom hendelse som selvsagt må fordømmes. Du var litt knapp i omtalen. Jøder og muslimer  hadde levd i fredelig samkvem i lang tid før dette. Massakren ble utløst av et rykte om at jøder skulle overta Tempel-plassen i Jerusalem med Klippemoskeen. Hvem stod bak ryktet? Flere kunne ha interesse av dette. Det hører imidlertid med til historien at over 400 jøder ble beskyttet og reddet av sine gode muslimske naboer i Hebron. Det forteller om alt annet enn et grunnleggende hat mellom de to gruppene.

Barnekonvensjonen (som Israel har ratifisert) opererer med 18 års alder som voksen.  Det er universelt. Et viktig poeng i tillegg er at israelske barn behandles rettslig i overensstemmelse med  Barnekonvensjonen. Forskjellsbehandlingen - apartheid-politikken, om man vil - blir derfor åpenbar om man f.eks. ser på rettssikkerheten til en 16-årig bosettergutt i Hebron, og en 16-årig palestinsk gutt i nabolaget. Den ene betraktes som voksen, den andre som mindreårig. Og enda verre: straffeutmålingen for palestinere under israelsk militærlov vurderes ut fra alder ved domfellelse - ikke når den straffbare handling er begått (...om noe straffbart i det hele tatt har funnet sted - eller om innrømmelse har kommet etter grusom og inhuman behandling).        

Kommentar #64

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Til ettertanke

Publisert over 8 år siden

Dersom den svenske jøden og forfatteren Gøran Rosenberg i tide hadde fått litt belæring av herværende Israel- venner som har kunnskaper og forstår disse tingene, så hadde han i sin villfarelse, sluppet å skrive sin kunnskapløse og misvisende bok Det tapte landet.

Og dersom Søren Ferling hadde vært der og rettledet sin landsmann, misjonærsønnen, teologiprofessoren og Midtøsten eksperten Svend Holm-Nilsen, så kunne også denne villfarne dansken vært stoppet.

Kommentar #65

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Korreksjon

Publisert over 8 år siden

Jeg skrev i #63 at okkuperte palestinske barn regnes som voksne fra 16 år, etter israelsk militær lov. Rett skal værer rett: Fra oktober 2011 regnes også palestinske barn nå som voksne fra 18 års alder - i tråd med Konvensjonen om barns rettigheter. (Ref. Israeli Military Order 1676)

Endringen skjedde etter press fra en rekke menneskerettighetsorganisasjoner - ikke minst flere israelske. Overgrepene mot palestinske barn er imidlertid  fortastt like gravernde i det militære "rettssystemet", uavhengig av aldersjusteringen. Barn utsettes bl.a. for samme praksis som voksne  palestinere ved arrestasjon, forhør og fengsling.

 

Kommentar #66

Andreas Fagerbakke

26 innlegg  42 kommentarer

Her har du glemt noe

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Noen få timer før Obama landet i Israel den 20. mars, slo 22 bevæpnede israelske okkupasjonssoldater til mot palestinske skolebarn på vei til Hebron Public Elementary School.

 

Hei Kjetil. Du glemte en vesentlig del når det gjelder denne saken om "skolebarna" som ble arrestert. De "stakkars barna" kastet stein. Se mer her: http://www.israelwhat.com/2013/04/01/what-resident-liar-kjetil-nilsen-forgot-to-mention/

Hvorfor informerer du aldri om hva palestinske ungdommer har gjort i FORKANT før de blir arrestert? Er dette bevisst fra din side?
  
Og steinkasting kan drepe. For et par uker siden ble en 3 år gammel israelsk jente alvorlig skadet av palestinske steinkastere. Hun kjemper fortsatt for livet.....

 

 

 

 


 

Kommentar #67

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Barns rettssikkerhet

Publisert over 8 år siden

Barns rettssikkerhet skal ivaretas og må forsvares – også okkuperte palestinske barns rettssikkerhet. Heldigvis mener israelske menneskerettighetsorganisasjoner det samme – i motsetning til okkupasjonsmyndighetene, og - etter hva jeg forstår - Andreas Fagerbakke. Han om det.

Les forøvrig Haaretz-spaltist Gideon Levys kommentar om samme sak:  Aged eight, wearing a Mickey Mouse sweatshirt, and placed in Israeli custody

Kommentar #68

Andreas Fagerbakke

26 innlegg  42 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Barns rettssikkerhet skal ivaretas og må forsvares – også okkuperte palestinske barns rettssikkerhet.

Det er helt irrelevant at Palestinske ungdommer kaster stein på soldater og sivile, noe som er å regne som regelrette drapsforsøk? Hvis man lar være å angripe soldater og sivile på denne måten så vil man ikke bli arrestert. Enkelt og greit.

Men når ting som dette er blitt vist på Palestinsk TV hundrevis av ganger så er det ikke rart at barn og ungdom kaster stein:

http://www.youtube.com/watch?v=HJ2oBXiv9N0

Og barn blir gjennom offisiell Palestinsk TV intruert til å legge ned sine leketøy, og erstatte leker med stein som de skal kaste på "fienden":
http://www.youtube.com/watch?v=bdZ8ZIPT5rU
Kommentar #69

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 8 år siden

@ Kjetil Nilsen

Jeg har bodd tre måneder i Hebron, og har førstehånds kjennskap til okkupasjonens hverdag, så her kunne jeg skrevet svært mye i tilsvar til deg. Jeg har f.eks. vært med å beskytte palestinske skolebarn mot overgrep fra soldater og bosettere på vei til og fra skolen. Du kan lese noen refleksjoner om oppholdet mitt i Et skammens oppdrag

Ja, du kunne givet fortælle meget mere - og dit link viser også en del.

Men, det du helt ignorerer, er at der er tale om ganske civiliserede forhold i et globalt perspektiv og i betragtning af miljø, stemning og mentalitet i regionen idag.

Det, du gør, kaldes 'to single out' og det er en uretfærdig, racistisk om man vil, måde at bedømme mennesker på. Grunden til at den er uretfærdig er at ingen mennesker er fejlfri og da slet ikke i vekselvirkning med andre mennesker, som kan være endnu mindre fejlfri, men som ikke medbedømmes.

Det som vil overraske deg hvis du besøker byen, er hvor utilslørt undertrykkelsen og maktmisbruket er.

Jeg mener man må have en vis forståelse for at jøderne ikke er indstillet på igen at blive etnisk udrenset fra deres anden vigtigste helligdom gennem tre årtusinder - og derfor ikke lader sig intimidere ud af stedet.

At etnisk rense Hebron for jøder, som araberne søger at gøre det, er som den nærmeste analogi, som at udrense muslimerne fra Medina.

Har du sat dig ind i, hvad der skete med helligdommene, da araberne første gang rensede Hebron - og har du set på, hvad de gjorde i Østjerusalem, da Jordan erobrede den ?

Dér vil du se at der er en stærk asymmetri mellem arabernes og jødernes fremfærd, når de har magt, som de har agt.

Flere av de tidligere soldatene i Hebron har lettet sin samvittighet etter endt tjeneste, og delt sine historier med Breaking the Silence. Se Testimonies from Hebron 2008-10

Her kan ovenstående næsten gentages ord for ord. Man får det indtryk at palæstinavennerne er født igår og intet kender til denne verdens realiteter - de reagerer som overbeskyttede middelklasseskolepiger...

Hvis man har samlet det værste, man kan finde i de rapporter, kan man roligt sige at forholdene er tæt på så ordentlige, de kan blive under de foreliggende omstændigheder.

Du nevnte massakren i 1929, der 67 jøder ble drept og ca 100 ble skadet. Jo, en grusom hendelse som selvsagt må fordømmes. Du var litt knapp i omtalen. Jøder og muslimer hadde levd i fredelig samkvem i lang tid før dette. Massakren ble utløst av et rykte om at jøder skulle overta Tempel-plassen i Jerusalem med Klippemoskeen. Hvem stod bak ryktet? Flere kunne ha interesse av dette.

Du har levet for længe sammen med araberne og overtaget deres forkærlighed for rygter, konspirationsteorier og projektion af skyld over på 'de andre'. Du må da selv kunne tænke så langt at en sådan massakre ikke kan finde sted på grund af et rygte om noget langt væk, hvis ikke racismen havde ligget der i forvejen.

Du har indoptaget den arabiske tankegang: 'Jeg er et uskyldigt offer for andres sammensværgelser og det hele er deres skyld'.

Det hører imidlertid med til historien at over 400 jøder ble beskyttet og reddet av sine gode muslimske naboer i Hebron. Det forteller om alt annet enn et grunnleggende hat mellom de to gruppene.

Det er rigtigt, men den situation ville ikke have kunnet opretholdes, hvis der ikke hurtigt var kommet væbnede styrker frem. Det er altid glædeligt, når individer undlader eller modvirker en hedensk blodrus i deres kultur og samfund, men det frikender ikke kulturen som sådan.

Barnekonvensjonen (som Israel har ratifisert) opererer med 18 års alder som voksen. Det er universelt. Et viktig poeng i tillegg er at israelske barn behandles rettslig i overensstemmelse med Barnekonvensjonen. Forskjellsbehandlingen - apartheid-politikken, om man vil - blir derfor åpenbar om man f.eks. ser på rettssikkerheten til en 16-årig bosettergutt i Hebron, og en 16-årig palestinsk gutt i nabolaget.

Ja, det gør den, men der er også forskel på måden at handle på i de to grupper. Man kan ikke tillade at en sådan konvention bliver brugt imod os selv på den måde at vi skal overholde den og den anden side skal ikke. Det kaldes 'weaponizing civilisation' - man bruger vores mere civiliserede normer som et våben mod os selv.

Du kan ikke med retsind ignorere at PA-araberne absolut ingen regler eller normer har overfor jøder og som indvandrere heller ikke har mange overfor europæere.

#65

Overgrepene mot palestinske barn er imidlertid fortastt like gravernde i det militære "rettssystemet", uavhengig av aldersjusteringen. Barn utsettes bl.a. for samme praksis som voksne palestinere ved arrestasjon, forhør og fengsling.

Det kunne være, fordi de agerer som voksne.

En voksenalder på 18 år er et vestligt fænomen, som ikke uden videre kan overføres til andre civilisationer og som hænger sammen med de meget komplekse samfund hos os. Det almindelige er at man er voksen et par år efter den fysiske modning.

Dertil kommer fænomener som børnesoldater, der helt ødelægger det vestlige syn på, hvad der er børn og hvad voksne.

Kommentar #70

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Okkupasjon = overgrep

Publisert over 8 år siden
Andreas Fagerbakke. Gå til den siterte teksten.
Hvis man lar være å angripe soldater og sivile på denne måten så vil man ikke bli arrestert. Enkelt og greit.


Det er nok ikke så enkelt som at hvis du ikke kaster stein, så blir du ikke arrestert. IDF arresterer barn også som forebygging mot steinkasting. Dette er bekreftet av tidligere soldater og offiserer via vitnesbyrd til Breaking the Silence. De okkuperte skal aldri føle seg trygge – Demonstrate your presence, får soldatene beskjed om. - Hvor mange av de 27 skolebarna i Hebron havnet i Ofer-fengselet? Tre. Men "for sikkerhets skyld" fanget man alle man fikk i garnet – inkludert 1. klassinger. 

Dette er okkupasjon – husk det – og enhver okkupasjon vil over tid innebære undertrykkelse, kontroll, frihetsberøvelse og grove krenkelser av de okkupertes grunnleggende rettigheter. Den okkuperte befolkningen blir Fienden. - Hvorfor? Selvsagt fordi okkupanten vet at ingen finner seg i å være okkupert, og vil hele tiden søke ulike måter å kaste av seg åket på, i kampen for selvbestemmelse og frihet. Det kjenner vi fra vår egen historie.     

Jeg forsvarer ikke steinkasting, la det være klart – men vil forsvare rettssikkerheten til de som har kastet stein (og ikke minst de uskyldige som blir arrestert og anklaget for det). Alle barn har spesielle krav på rettsbeskyttelse – slik det blir innrømmet israelske barn.    

Tro ikke at bare palestinske barn kaster stein: Men selv den ca 30 år gamle, beskjeggede bosetteren fra den ulovlige bosettingen Avraham Avinu i Hebron som kastet stein på 9-årige Yassin, 14 dager før massearrestasjonen av skolebarna, har også krav på rettssikkerhet. Likevel - først og fremst må han arresteres. Men det blir han ikke.

Bosettere i Avraham Avinu (og de øvrige tre illegale bosettingene i Hebron) plager sine naboer konstant – truer barn og voksne, knuser ruter, kaster ulike væsker, brennende gjenstander og steinblokker etc . Søppelet de hiver på hønsenettingen over de trange smugene i souqen har nærmest blitt en turistattraksjon for tilreisende til Hebron. Det får skje uhindret - og har pågått i årevis. - Hvorfor?

Yassin (9) var på takterrassen hjemme hos seg selv med sin lillebror da den godt voksne bosetteren slo til - og traff ham stygt i ansiktet. Oppe på hustakene i denne delen av Hebron er det utplassert okkupasjonssoldater. I tillegg er en rekke militære overvåkingskameraer installert. De vet hva som skjer – men vender blikket bort for bosetter-volden.

Soldatene og kameraene er ikke der for å beskytte Yassin – men derimot den bosetteren som kastet stein på ham. Bosetteren kan føle seg trygg; han blir ikke tatt – og bosettingen hans, Avraham Avinu, blir aldri raidet etter steinkasting eller annen voldsutøvelse fra de ca 70-80 bosetterne som bor der. Det skjer heller ikke med de øvrige bosettingene Beit Romano, Beit Hadessah, Tel Rumeida i sentrum av Hebron. Slik er okkupasjonen.

Se Yassin (9) – etter å ha blitt truffet av en stein kastet av en ca 30 år gammel bosetter fra Avraham Avinu-bosettingen

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere