Kristian Kahrs

109

Bondevik uten FN mandat

Publisert: 20. mar 2013

I går, 19. mars, var det 10 år siden koalisjonen av de villige gikk til krig mot Irak, uten FN mandat. På Dagsnytt 18 sier Kjell Magne Bondevik at han ikke ville gå til krig fordi krigen ikke hadde FN mandat. Men krigen mot Jugoslavia i 1999 var også uten FN mandat.


Sverre Tom Radøy er blant favorittene mine blant programlederne i Dagsnytt 18, men når Bondevik hevder han har så stor respekt for FN, burde han ha stilt Bondevik spørsmål om hvordan vi gikk til krig mot Jugoslavia i 1999 uten FN mandat. Hør samtalen mellom Radøy og Bondevik etter 17:48 i debatten. Her sier Bondevik blant annet:

Selv var jeg overbevist ganske tidlig om at vi ikke skulle støtte denne krigen av to grunner. Den manglet moralsk legitimitet fordi ut fra min etikk skal bruk av militære midler være absolutt aller, aller siste utveg etter at du har utprøvd alle fredelige. De hadde de ikke gjort fordi våpeninspektørene ba om mer tid uten at de fikk det. Den andre grunnen var at denne krigen ikke hadde mandat fra FN, og du kan ikke gå til krig på et helt annet sted i verden når du ikke selv er angrepet uten et mandat fra FN etter mitt syn.

Da vi gikk til krig mot Jugoslavia i 1999, hadde ikke Bondevik noe problem med at krigen var uten FN mandat, og Bondevik møter sine egne uttalelser i døra fordi ikke alle fredelige løsninger var prøvd før vi gikk til krig mot Jugoslavia. Vår vår tidligere statsminister som hevder at krig er absolutt siste mulighet startet Norges første krig uten FN mandat siden Danmark-Norge gikk til krig mot Sverige i den mislykkede Tyttebærkrigen i 1788!

Utenriksminister Espen Barth Eide har samme mening i dag som han hadde i 1999. Han sier blant annet følgende i et intervju med meg, og den erfarne forskeren på internasjonale relasjoner kommer til en stikk motsatt konklusjon enn Bondevik:

Jeg var kritisk av to grunner: Denne aksjonen var ikke hjemlet i FN og sånn sett ikke hadde noen internasjonal legitimitet som senere operasjoner har hatt slik som Afghanistan og Libya. Den andre grunnen til at jeg var skeptisk var at jeg var kritisk til hvor reelle Rambouillet forhandlingene hadde vært, om man hadde vært tilstrekkelig engasjert i å finne en genuin politisk løsning uten bruk av militær makt
.

Her er det nødvendig å forklare hva Rambouillet forhandlingene dreide seg om. Her krevde NATO at de skulle ha full tilgang på hele Jugoslavias territorium med sine soldater, fri adgang til havner, veger og flyplasser, uten kriminelt straffeansvar eller kompensasjon. I tillegg til dette ble overveldende majoriteten av albanere i Kosovo lovet en folkeavstemning i løpet av tre år om de ville være en del av Jugoslavia. Vi gav Jugoslavia valget mellom okkupasjon eller bombing, og jeg kjenner ikke noen annen suveren stat som ville ha akseptert betingelsene som ble presentert for Jugoslavia i 1999.

Vi tok det fulle ansvaret for sikkerheten i Kosovo, og som jeg skrev i mitt forrige innlegg Vi etterforsket ikke mord på serbere, ser vi at vi i det internasjonale samfunnet ikke hadde kontroll på sikkerheten i det hele tatt. Vi var og er ansvarlige for lovløse tilstander i Kosovo.

Jeg har tidligere publisert en engelsk oversettelse av min samtale med Bondevik, hvor jeg fikk meget dårlige svar på grunnene til at vi gikk til krig mot Jugoslavia. Derfor prøver jeg nå å få tilgang til regjeringsdokumenter fra 1998 til 2003 for å få bedre svar. Sentralstyret i KrF anbefaler at jeg skal få tilgang, men Bondevik nekter. VG har også skrevet om dette i artikkelen Bondevik nekter å frigi bombe-papirer. Se også en foreløpig innholdsfortegnelse og forord på min bok som kommer i løpet av høsten på Luther forlag.

Kjell Magne Bondevik, jeg møter deg hvor som helst, når som helst til en åpen debatt der du kan forklare det norske folk hvorfor du startet Norges første krig på over 200 år.

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
vår tidligere statsminister som hevder at krig er absolutt siste mulighet startet Norges første krig uten FN mandat siden Danmark-Norge gikk til krig mot Sverige i den mislykkede Tyttebærkrigen i 1788!

Denne setningen forteller i klare ordelag om hvor alvorlig dette var. Det er en personlig tragedie for tidligere Statsminister Bondevik, men for nasjonen og den norske befolkningen er denne krigsdeltakelsen en dyp skamplett.

Og krigsvilligheten er heller ikke begrenset til Bondevik. Norsk krigsdeltakelse avgjøres i våre dager gjerne per noen mobiltelefonsantaler. 

Du gjør et svært viktig arbeid med denne sak, Kahrs!

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

NATO vs. Jugoslavia

Publisert over 8 år siden

Det er ny tanke for meg at en unison NATO-allianse behøver FNs mandat for å gå til handling. Må vi også vente på FN hvis et NATO-land plutselig blir angrepet av en fremmed fiende?

Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

FN-pakten støtter selvforsvar

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Det er ny tanke for meg at en unison NATO-allianse behøver FNs mandat for å gå til handling. Må vi også vente på FN hvis et NATO-land plutselig blir angrepet av en fremmed fiende?

Takk til Haug for støtte. Det å gå til krig med mobiltelefon har NRK Brennpunkt sagt mye om det i dokumentaren De gode bombene som ble vist for en uke siden. Her forteller norske F-16 piloter om hvordan de selv måtte velge 75 prosent av målene på egenhånd. Luftmakt er oftest særdeles dårlig egnet til å nå politiske mål. Dette har Major Dag Henriksen på Luftkrigskolen skrevet mye og godt om i den utmerkede analysen Nato’s Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, 1998-1999.

Når det gjelder Gullberg er jeg kanskje noe overrasket over at han ikke ser ut til å kjenne til FN-Pakten, som for eksempel skriver i artikkel 51:

Intet i denne Pakt skal innskrenke den naturlige rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar når et væpnet angrep er blitt foretatt mot et medlem av de Forente Nasjoner, inntil Sikkerhetsrådet har truffet de tiltak som er nødvendige for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Tiltak som et medlem treffer under utøvelsen av denne rett til selvforsvar skal øyeblikkelig meldes til Sikkerhetsrådet og skal ikke på; noen måte innvirke på; Sikkerhetsrådets myndighet eller plikt etter denne Pakt til når som helst å treffe slike tiltak som det finner nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet.

Her var det faktisk Jugoslavia som hadde FN-pakten på sin side, og norske soldater i krig mot Jugoslavia ville ha vært legitime mål.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Her var det faktisk Jugoslavia som hadde FN-pakten på sin side, og norske soldater i krig mot Jugoslavia ville ha vært legitime mål.

Dette er jo en stund siden, men jeg tolker deg dithen at du hevder at Jugoslavia som FN-land ble angrepet. Men var ikke det for at Milosevic først gikk til angrep på albanske sivile i Kosovo-provinsen? Tar jeg ikke helt feil, var disse forbrytelsene en del av anklagene mot ham senere i Haag (for krigsforbrytelser).

Kommentar #5

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Vi gikk til angrepskrig

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men var ikke det for at Milosevic først gikk til angrep på albanske sivile i Kosovo-provinsen? Tar jeg ikke helt feil, var disse forbrytelsene en del av anklagene mot ham senere i Haag (for krigsforbrytelser)

Milošević og hans regime var ansvarlige for en illegitim og brutal kampanje i Kosovo, men den etniske rensingen startet ikke før vi gikk til krig 24. mars 1999. Likevel kan man ikke stjele en del av et annet lands territorium som vi gjorde i vår krig mot Jugoslavia. Vi brukte argumentet om humanitær intervensjon som jeg har skrevet om mange ganger på Verdidebatt.

Ja, vi gikk til krig uten å ha tilstrekkelig grunnlag, og når vi gir Jugoslavia valget mellom å bli okkupert og å bli bombet, er det ikke rart at Jugoslavia valgte bombe-alternativet.

De som har begått krigsforbrytelser, må stilles for retten, enten det dreier seg om NATO, kroater, bosniakker, albanere eller serbere. Problemet er at makten rår, og derfor vil aldri NATO bli stilt til ansvar for sine forbrytelser.

Jeg vil anbefale deg å lese boken til Dag Henriksen, Nato’s Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, 1998-1999. Ta kontakt hvis du har problemer med å skaffe den så skal jeg sørge for at du får en kopi.

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
De som har begått krigsforbrytelser, må stilles for retten, enten det dreier seg om NATO, kroater, bosniakker, albanere eller serbere. Problemet er at makten rår, og derfor vil aldri NATO bli stilt til ansvar for sine forbrytelser.

Du er modig som ikke bare glatt aksepterer maktens selvforherligende ornamenter som siste ord og punktum.

Det er helt åpenbart at vi behøver å romstere i Norges senere tids villige krigsdeltakelser. Ikke minst fordi beslutningene tas så uhyre raskt, og fordi den folkelige debatt omtrent er ikke-eksisterende. Til dette siste punkt vil jeg tro at årsaken ikke egentlig er at nordmenn flest er likegyldige til slike alvorlige inngrep i andre nasjoners suverenitet, men mer at norske medier ikke ønsker særlig oppmerksomhet om slike saker; det gjør for vondt.

Nå skal du også huske på, Kahrs, at Gullberg er av de som mener at nasjonalstater bare en en slags nymotens fenomen. :)

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Det motsatte..

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Nå skal du også huske på, Kahrs, at Gullberg er av de som mener at nasjonalstater bare en en slags nymotens fenomen. :)

Jeg mener nok det motsatte.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kunnskapens herre..

Publisert over 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
De som har begått krigsforbrytelser, må stilles for retten, enten det dreier seg om NATO, kroater, bosniakker, albanere eller serbere. Problemet er at makten rår, og derfor vil aldri NATO bli stilt til ansvar for sine forbrytelser.

Du har nok langt bedre oversikt over dette enn jeg, Kristian, så du får betrakte mine kommentarer som spørsmål.

Så det kunne vært greitt å vite hvilke organer som sterkest har fordømt NATOs operasjoner i Jugoslavia. I utgangspunktet skulle man tro at hvis det var en "ulovlig" krig fra NATOs side, så ville f.eks. Sikkerhetsrådet komme med en fordømmelse?

Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

78 dager med NATO bombing

Publisert over 8 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Ja, vi gikk til krig uten å ha tilstrekkelig grunnlag, og når vi gir Jugoslavia valget mellom å bli okkupert og å bli bombet, er det ikke rart at Jugoslavia valgte bombe-alternativet.

78 dager med intens bombing dag ut og dag inn. Det ble sagt at det lettet et bombefly hvert minutt i disse 78 dagene. Hvilken tortur det serbiske folk og for ikke å glemme alle de andre, som bodde i Serbia, er blitt utsatt for. Det er blitt sagt at det ble sluppet flere bomber over Rest-Jugoslavia enn under Vietnam krigen!!!

Jeg legger ved en uttale fra selveste general Wesley Clark som kom med en utrolig uttale: 

Tens of thousands of Serbs, Roma and others have been ethnically cleansed from Kosovo, under the watchful eyes of the mighty occupation armies. This shows that NATO didn't intervene there for humanitarian reasons and that this claim is hypocritical.

Bare les her: http://www.iacenter.org/bosnia/yugo_rc.htm

Stakkars Bondevik. Om han er blitt bondefanget får han avgjøre selv.  

Legger ved denne slik at en kan se hva krigen gikk ut på: http://www.interfax-religion.com/kosovo/#kosovo

 

Kommentar #10

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

En domstol som ikke er for alle

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Så det kunne vært greitt å vite hvilke organer som sterkest har fordømt NATOs operasjoner i Jugoslavia. I utgangspunktet skulle man tro at hvis det var en

Gullberg, det gleder meg at du forsvarer nasjonalstaten :-)

Det er viktig å huske at FNs sikkerhetsråd må være enstemmige for at det skal komme med en uttalelse om at krigen mot Jugoslavia var i strid med FN-pakten. Så lenge Frankrike, Storbritannia og USA sitter som faste medlemmer i sikkerhetsrådet, kommer det aldri til å komme en slik uttalelse.

Thorvald Stoltenberg har skrevet mye om hvordan internasjonal rett ikke gjelder for stormakter. Her kan man for eksempel lese hans bok Det handler om mennesker som han skrev sammen med Kai Eide på side 294 og 295:

En domstol som ikke er for alle

De siste årene har jeg reflektert mye rundt Krigsforbryterdomstolen i Haag. Stadig treffer jeg høyt begavede mennesker som går rundt og tror at vi lever i en verden hvor det eksisterer en internasjonal domstol som er hevet over maktforhold og politiske realiteter.

Slik er det ikke. Ikke sjelden tenker jeg tilbake på de alliertes bombing av Dresden i februar 1945, som den gang, for over 55 år siden, tente slik glede i meg fordi jeg skjønte at freden rykket nærmere. Denne bombingen, som krevde minst 50 000 dødsofre, kan neppe betegnes som annet enn en forbrytelse mot menneskeheten.

Ingen ble noen gang trukket til ansvar, selvsagt fordi vi vant. Hva som er rett og riktig defineres fortsatt av seierherrene.

Jugoslavia er ikke noe unntak. Ikke la meg forkludre – så lenge verden er som den er, foretrekker jeg selvsagt at USA vinner og typer som Milošević taper. Men verden er ennå ikke kommet så langt at vi har greid å etablere en uavhengig domstol for krigsforbrytelser, som selv skal ta avgjørelse om etterforsking og fremstilling for domstolen. Den sjansen vil ikke verdens sterkeste land ta.

Foreløpig er det bare tapere og de svake parter som trekkes for en krigsforbryterdomstol. Derfor er det betegnende at det bare er det tidligere Jugoslavia og for Rwanda vi har fått slike domstoler. For å si det i klartekst: Statsborgere fra USA, Storbritannia, Russland, Kina, Tyskland og Frankrike vil aldri bli stilt for en internasjonal krigsforbryterdomstol, uansett hva de måtte ha gjort seg skyldig i.

Grensen går akkurat der, Under Frankrike. Fra og med Italia og nedover er det annerledes. En italiener kan risikere krigsforbryter-tiltale, i likhet med alle vi andre som ikke tilhører verdens mektigste nasjoner.

Det vil ta generasjoner før vi ser en domstol som også tiltaler stormaktenes statsborgere, men det er et mål det er all grunn til å arbeide for. Den dagen det skjer, vil vi ha tatt et stort skritt mot en verden med sterkere demokratiske institusjoner enn vi har i dag, kort sagt en bedre organisert verden.

Vi vil også ha kommet nærmere en verden hvor rettferdighet betyr mer enn makt.

Når det gjelder internasjonale juridiske eksperter er det interessant å merke seg postdoktor Terje Einarsen ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Bergen. Han mener NATOs intervensjon var legitim, men han er kritisk til bombingen av sivile mål og den behandlingen de etterlatte har fått i den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Imidlertid bombet NATO Serbias nasjonale TV stasjon RTS 23. april 1999 hvor 16 sivile medarbeidere ble drept. Sammen med to kollegaer har han skrevet The NATO bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of Western human rights protection som gir interessante perspektiver. I en epost til meg skriver Einarsen følgende:

Mitt syn og mine vurderinger er i korthet som følger:

1) Jeg har alltid ment at NATO-intervensjonen i 1999 var lovlig etter folkeretten.

2) Enhver plausibel og konkret mistanke om krigsforbrytelser/alvorlige mr-krenkelser fra NATO burde uansett vært undersøkt av uavhengige instanser.

3) Det var en uriktig rettslig avgjørelse av EMD å avvise Bankovic på det grunnlag som ble gjort.

4) De innklagede stater burde dessuten som saksøkte frivillig ha akseptert domstolens jurisdiksjon og sett seg tjent med en realitetsavgjørelse, og akseptert en eventuell dom for krenkelse. Det hadde vært å ta menneskerettighetene på alvor og vist at de også gjelder for serbere og andre når vesten utøver makt utenfor sine statsgrenser. Det har aldri kommet frem om det f.eks. var en intern politisk prosess rundt dette i Norge på regjeringsnivå, eller om saken utelukkende ble håndtert av regjeringsadvokaten på vegne av Norge som innklaget stat.

5) Jeg tror at EMD i dag ikke ville ha avvist saken på det grunnlag som ble gjort i 2001, det har i de senere år skjedd en rettsutvikling som taler for det i EMDs egen praksis. Men spørsmålet er ikke avklart.

6) Jeg mener det kunne vært verdt forsøket å bringe enten Bancovic-saken inn for EMD på nytt, eventuelt det samme saksforhold med andre saksøkere hvis mulig. Man må da argumentere for at Bancovic-saken var uriktig avgjort, evt at den ikke kan anses som gjeldende rett i dag. Det ville vært rettslig sett meget interessant og noe helt nytt i Strasbourg, men det må være fullt mulig. Jeg tror utfallet i dag er åpent.

7) Det ligger også en annen mulig prosessuell hindring knyttet til hvem som er saksøkt (stater v. NATO). Men her kan det være avgjørende i favør av klagerne at FN ikke hadde autorisert intervensjonen, og at EMD da ville akseptere "gjennomskjæring" slik at NATOs medlemsstater som medlemmer av EMK kan saksøkes (dette spørsmålet ble ikke behandlet i Bankovic-saken).

8) Ut fra det som synes å fremgå av boken om varsling mv. er jeg ikke overbevist om at NATO-statene ville blitt dømt av EMD for brudd på art. 2, 3 eller 10 etter en realitetsvurdering. På den annen side var jo varslingen indirekte og ikke adressert til de som ble ofre. Hvis saken tas opp til realitetsvurdering for EMD, ville man imidlertid få belyst hele sakskomplekset og det er antakelig helt åpent hva som ville blitt utfallet.

9) Det kan også være mulig å bringe en sak mot Serbia (som etterfølger av Jugoslavia) for FN Menneskerettskomite under konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, forutsatt at Serbia har ratifisert klageprotokollen.

10) Jeg vet ikke hvem som kan tenkes å bistå med slike klagesaker, men man kunne vel kontakte f.eks. Amnesty og høre om de kan være interessert i å bistå eller om de kan tipse om andre organisasjoner. En slik sak har jo også prinsipiell interesse i tillegg til å være viktig for ofrene. Jeg så f.eks. at den spanske dommeren Baltasar Garzon nylig har fått hjelp av en london-basert rettshjelpsorganisasjon til å bringe en klage inn for EMD (søk opp Garzon på google, så finner du det nok).
 

Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Kahrs

Publisert over 8 år siden

Takk for omfattende og lærerikt svar. Og ja - det var ikke BARE Hitler & Co som gjorde feil. Men rent mentalt tror jeg det hos folk flest er et slags paradigmeskifte i 1945 hva angår rett og urett. Dog - verden synes å fortsatt være grunnleggende urettferdig.

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tja

Publisert over 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I utgangspunktet skulle man tro at hvis det var en "ulovlig" krig fra NATOs side, så ville f.eks. Sikkerhetsrådet komme med en fordømmelse?

Det burde vel være nok å se på hvem som sitter som faste medlemmer av sikkerhetsrådet. Der har man tre Nato-land som alle hver for seg har vetorett om de skulle mislike et foreslått vedtak. Ergo ville det vært en sensasjon om noen av disse tre landenes FN-utsendinger USA Frankrike og Storbritannia skulle gå mot sine egne regjeringer og deres vedtak.

Det Kristian K. tar opp er både viktig og riktig men etter mitt syn er det nok alt for mange som kan miste ansikt om det blir for mye endring av historieskrivingen. Det i seg selv er vel et tegn på at vi har mange ledere både fra den tiden og i dag som ikke egntlig har den moralske og etiske ballasten som skal til for å være gode politikere og ledere.

Nå var det jo ikke mange som protesterte den gang vi gikk til krig mot det gjenværende Jugoslavia. Jeg minnes at jeg gikk i protesttog den gangen men det var ikke mange i det toget. Debattene var stor sett preget av hvor dårlig kosova-albanerne ble behandlet men lite om hvordan mange kosovo-albanere behandlet andre. Rambouilletavtalen var og blir en vits selv om de som skrev den eller hevdet at den hadde noen verdi ut over å være et papir skreddersydd for å avvises neppe noen gang vil gå åpent ut om.

Det var vel heller ikke mange om noen norske politikere som den gang i det hele tatt hadde lest avtalen. Seierherrene skriver som kjent historien og den gang var vi seierherrer. Vi får håpe at vi selv ikke noen gang blir beseiret slik at vi får kjenne på kroppen hvordan det er å se sannheten svinne i tåken uten at noen bryr seg om det.

Kommentar #13

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Bra innlegg!

Knappen aktivert. :-)

Kommentar #14

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Den skinnhellige.

Publisert over 8 år siden

Hei Kahrs! Hyggelig å se deg tilbake i manesjen igjen. Det er ikke så mange av oss «gamlekarene» igjen her inne.

Som sedvanlig serverer du et meget interessant og lærerikt innlegg. Om et tema du kan. Eksellent!

Selv var jeg barn under krigen og husker fredsdagene i 45 og tiden som fulgte. Da nordmenn unisont ropte: »Aldri mer krig!!» Det føltes som et voldsomt slag under beltestedet og svik mot denne ånden da Bondevikregjeringen dro Norge inn i denne feige bataljen mot et folk som aldri hadde gjordt oss noe. Men Veien til Helvete er som kjent brolagt med gode hensikter. For meg har Bondevik etter dette stått som en skinnhellighetens apostel og kommer alltid til å gjøre det. 

Ikke særlig saklig dette siste, men det kommer fra hjertet.

Lykke til med det viktige arbeidet jeg vet du bedriver for denne saken. Du har min fulle støtte. Jeg er fristet til å skrive "På vegne av flere", men lar det være.

Kommentar #15

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Takk for ros

Publisert over 8 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Som sedvanlig serverer du et meget interessant og lærerikt innlegg. Om et tema du kan. Eksellent!

Takk til Slagsvold, Haug, Gullberg, Bye-Pedersen, Randby og Afsar for støtte og nyttige kommentarer og de som har vært med på å fremheve denne debatten. I den siste kommentaren rødmer jeg nesten av all rosen jeg får, men jeg får bare bukke og takke for det som kommer.

Når det gjelder mitt engasjement på Verdidebatt, har det aldri vært borte, og jeg setter pris å å lese innlegg og kommentarer hver dag. Joda, jeg er en av de gamle som har vært med fra starten, men jeg liker å være sammen med alle dere her. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere