Oddbjørn Johannessen

192

Å lese ”som det står”

Ofte hører man kristne hevde at når man leser Bibelen, må man ”lese som det står”. Hva vil det si, lurer jeg da på. Det står jo så mye rart i Bibelen, som slettes ikke er én sammenhengende tekst – men en antologi.

Publisert: 15. mar 2013

Man skal ikke ha fulgt med kristenfolk av ymse konfesjoner så svært lenge, før man oppdager at mange av dem som hevder å lese ”som det står”, kommer til høyst forskjellig resultat.  Det er selvsagt helt logisk, for slik er det jo med all skjønnlitteratur.  Og Bibelen må oppfattes som en antologi av skjønnlitterære tekster, i ulike sjangre – skrevet av ulike forfattere til ulike tider.  Det er med andre ord tvilsomt om det går an å lese noe som helst ”som det står”.

 

Alle som leser en tekst, møter den rustet med et sett erfaringer og ”fordommer”.  Den leses ikke i et tomrom.  Man forholder seg nødvendigvis til en fortolkningstradisjon (som riktignok kan være ubevisst).  For noen kristne – katolikkene, for eksempel – er nettopp tradisjonen en målestokk for teksttolkningen.  Blant protestantiske kristne, derimot – særlig innenfor den såkalte lavkirkeligheten – har idealet siden reformasjonen vært ”skriften alene”.  På et vis kan man si at Luther demokratiserte bibellesningen, men ”sola scriptura”-idealet åpnet også for den totalt subjektive lesning.  Den mest høylydte krangelen om hvordan man leser ”som det står” på ”korrekt” måte, ser vi da også blant de mest skriftfundamentalistiske. Det betrakter jeg i seg selv som et fullgodt bevis på at en slik lesning er umulig dersom den skal danne grunnlag for en eller annen konsensus.

 

Dette er ikke et innlegg i debatten om Guds eksistens.  Ei heller et innlegg i debatten om hvorvidt Bibelen er ”sann”.  Det handler rett og slett om det å lese en tekst (eller snarere: en tekstsamling).

Kommentar #401

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Skjerp deg din drittsekk. Slutt å lyv om andre.

vel, om du bruker buddisme og hinduisme som kilder og samtidig støtter kabbalisten Nyborg så synes jeg det er godt gjort å ikke ha fått med seg at materien i alle disse retninger er av illusorisk art.

hva skjer med kroppen etter døden, om du ikke venter en oppstandelse for denne så er det ikke dette som er det virkelige livet i det du forkynner..

Når så noe er av illusorisk art så er det tilsynelatende virkellig..men bare inntil virkeligheten åpenbares ved at det indre øyet åpnes og man ser virkeligheten med dette åndelige øyet.

Jeg kan ikke helt fatte at du ikke har fått med deg dette, all den tid du hevder deg opplyst.

men jeg ser jo hva som komme ut av ord fra ditt hjerte..det er virkelig nok i mine øyne.

Kommentar #402

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
neivel da, men da må du love å konfrontere kabblisten Nyborg og de kildene du bruker innen buddismen og hinduismen , om at du tror på en en fysisk åndelig oppstandelse ved den siste basun.

Jeg har ingen anelse hva du snakker om. Hvilke kilder?

Kommentar #403

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
For min del av og til når jeg ber så kan området rundt buken bli nærmest brennende akkurat som det er en ild på innsiden.

Det forklarer jo hvorfor du snakker så mye om helvetesild.

Alle som fokuserer på buken, dvs det kroppslige, fysiske og lave, vil selvsagt som du, lyve og manipulere i et forsøk på å oppnå en følelse av respekt.

Job 27:3  All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;

Ånden -rûach -exhalation (utstrømming av gass, men ikke ut av baken din, selv om en fristes til å tenke at det du skriv kommer derfra); Her er det snakk om en kraft som utåndes fra Livets Kilde og Job suger inn i hvert åndedrag.

---

Du Geir Rune har på grunn av egen dumskap en del fiender, noen som ikke vil tro på illusjonene dine, dine tankebygninger er satt opp av fraser, doktriner og forestillinger -høy, halm og strå innbakt i leire og brent til etterligninger av murestein. Denne "stein" haugen har du bygd opp på forestillingen om at det du ser foran ansiktet ditt (det dine sanser forteller deg) er solid, de som da påpeker dette, at du har konstruert et vaklevorent tankebygg på sandgrunn blir da dine fiender. Deres ord riv ned egenrettferdigheten din og tar fra deg den respekten du trodde du skulle oppnå.

Slike "fiender" kalles Job-'ı̂yôb. Job er tålmodig med deg, mottar sitt liv gjennom innpust (du tror du får det ved utblåsning) og kjenner livet og dets Giver. Når du ikke vitner om livet, men spyr ut det som romler i magen vil alle Job, de som er tilkoblet Naturen, avsløre deg og i kjærlighet forsøke å vise deg en strime av lys.

Kun den som ved innpust mottar lys vil kunne "lese som det står", alle andre er dømt til å eksistere under byrden av bokstaven -i sin uforstand oppfatte utsiden av Ordet og ikke ha kunnskap om den opplyste innsiden.

! Ikke før han erfarer sitt mørke og ser sin nakenhet vil mannen motta visdom.

Kommentar #404

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Naturmenneske.

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
som selv er en del av naturen...

Natur - ṭâba‛, er et ord med samme verdi, altså vekktall som Elohiym, dvs Naturen og Skaperen er synonymer. 

Menneske - Adam, av ordet Domeh (lik Gud), er et ord som beskriver en skapning av arten Homo Sapiens, som har oppnådd likhet i form med Skaperen, dette ved mottak og derved klat Menneske.

Et naturmenneske, altså av naturen, er en skapning som skaper hva det nevner.

---

Nevn noe og det er skapt, ikke si det og det finnes ikke. Du bør være skker på hva du sier for det du sier blir til, alt skapt kommer ut av munnen, desverre så tygger mange sand og støv og tror de tolker Bibelen.

Kommentar #405

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lite nytt

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har jo fulgt både deg og nyborg, og Nyborg sier rett ut at det jordiske er av illusorisk art, og du har bifalt dette , så hva er nytt nå plutselig?

-bortsett fra at det nye er det bare de som evner å korrigere seg som erfarer.

Kommentar #406

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

:-)

Publisert nesten 9 år siden

Hehe...

Kommentar #407

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er generellt

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
bare egne tanker spunnet i uforstand.

Du tilkjennegir ikke om du engang vet hva Adam er, hvilke egenskaper han blir ikledd el hva det han oppnådde gir som resultat etter 10 - 20 generasjoners utvikling.

Så lenge du ikke gransker skriftene blir alt din tankebygning uten interesse for den som søker å utvikle potensialet Adam demonstrerte.

Veldig vanskelig å fatte hva du skriver om.Det ser ut til at du har gjort det til en sport å skrive så kryptisk som mulig for at færrest mulig skal henge med i tankegangen.

Hva var det Adam oppnådde.? Ikke stort annet enn å føre menneskeslekten inn i ulykka ved å lytte til satan i stedet for Gud.

Syns du DET var en hedersgjerning.?   Men som vi vet kom den andre Adam...Jesus...og opprettet fallet den første Adam forårsaket.

Dermed har mennesket fått mulighet til oppreisning gjennom Jesus. DET er de gode nyheter. 

Kommentar #408

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Du Geir Rune har på grunn av egen dumskap en del fiender, noen som ikke vil tro på illusjonene dine, dine tankebygninger er satt opp av fraser, doktriner og forestillinger -høy, halm og strå innbakt i leire og brent til etterligninger av murestein

Om det er dumhet å tro på det enkle rettfrem budskap så får jeg forbli dum, men jeg er ingen dogmatisk person, jeg tror på det opprinnelige ikke det dogmelæren kom med noen århundre etter Jesu korsoffer.

At du omtaler min tro på en kroppslig  fysisk åndelig oppstandelse som en illusjon bekrefter akkurat det jeg vil frem til at  du mfl. tror på det jordiske som en illusjon, ergo er det åndelige det virkelige.

ellers er jeg av den formening at den eneste grunnvoll en kan bygge troen på er den korsfestede og oppstandne Jesus kristus, hva en bygger oppe på denne grunnmur skal siden prøves med ild..slik Paulus sier her.

1.kor.3.11  Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. 12 Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, 13 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.

Kommentar #409

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
-bortsett fra at det nye er det bare de som evner å korrigere seg som erfarer.

nei, det var det jeg trodde at det var lite nytt i det utsagnet, jeg forstår ikke reaksjonen fra din trosfrende.

Kommentar #410

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Åndens kraft?

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Nevn noe og det er skapt, ikke si det og det finnes ikke. Du bør være skker på hva du sier for det du sier blir til, alt skapt kommer ut av munnen, desverre så tygger mange sand og støv og tror de tolker Bibelen

Det du skriver her, føler jeg det er vel verdt å stoppe litt opp ved.

"I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud"  Slik starter Johannes sitt evangelium, som kanskje er det evangeliet som er mest inspirert av Guds egen ånd?.

I første mosebok het det: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  2 Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.  3 Da SA Gud: Det bli lys! Og det blev lys."

.........

Jeg leser dette i dag, og tenker; at først viser Gud oss hvordan han skapte hele vår jord ved nettopp å si "Bli lys"! Så forteller Johannes oss, at det nå er vi som skaper denne vår verden ved hvert eneste ord som kommer ut av vår munn? - Dette viser hvilken utrolig kraft som ligger i ordene våre?

Jeg ser videre for meg de tre apekattene, hvor den ene holder seg for øynene, den andre holder seg for ørene og den tredje holder seg for munnen, og tenker:

Vokt mine øyne fra å se eller høre noe som ikke hører Deg til" - eller som Baha'u'llah skal ha sagt:

La øyet være rent, hånden trofast, tungen sannferdigog hjertet opplyst."

Du kommer med mange perler til oss, ved å trekke fram det opprinnelige bibelske innholdet fra GT.

vennlig hilsen Mette

Kommentar #411

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg syns kommentar som dette forsøpler forum. Jeg kan sikkert gå over streken selv, men syns dette har lite med verdidebatt å gjøre, Beklager!

Kommentar #412

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert nesten 9 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns kommentar som dette forsøpler forum. Jeg kan sikkert gå over streken selv, men syns dette har lite med verdidebatt å gjøre, Beklager!

Denne krangelen hører ikke hjemme i et offentlig debattforum - og som trådstarter her vil jeg oppfordre til å ta den privat (vi har jo for eksempel en meldingsfunksjon her i VD).

Kommentar #413

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Denne krangelen hører ikke hjemme i et offentlig debattforum - og som trådstarter her vil jeg oppfordre til å ta den privat (vi har jo for eksempel en meldingsfunksjon her i VD).

Respekterer det. Skal ta det i egen tråd.

Kommentar #414

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Kommer med en masse udokumenterte karakteristikker. I håp om at han ved å selv rammes av slikt dritt som han slenger rundt, skal erkjenne den som dritten den er.

du står faktisk fritt til å motbevise dem, jeg ville svart deg høflig tilbake.

men du står ved den gamle sannnhet at angrep (skjønt angrep) er det beste forsvar.

men det er lite ærbarhet og finess over dine angrep, snarere er det nedrighet av veste sort, desverre.

Kommentar #415

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

@ NJÅL!

Publisert nesten 9 år siden

Vet ikke helt hva du mente med innlegget ditt i tråden som nå er slettet, men den inneholdt noen feil:

1. Jeg er ikke noe kristent forbilde, og jeg gir heller ikke uttrykk for å være det. Det ER kun ett kristent forbilde.

2. Jeg har ikke innrømmet å lyge. Jeg kan ikke huske å ha løyet en eneste gang her på VD. Mulig jeg har det, men i så fall husker jeg ikke det. Det jeg skrev i min kommentar er at vi alle, i større eller mindre grad,  har skrevet uriktige ting om andre her på VD. Jeg forklarte senere i samme tråd hvilke måter dette gjøres på. Jeg har aldri bevisst gitt andre meninger de ikke har. Det jeg derimot erkjenner å ha gjort, er å tro at andre har meninger de ikke har på grunn av at resten av deres meninger har sammenfalt med et tankesett jeg er kjent med fra før.

 

Kommentar #416

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
du står faktisk fritt til å motbevise dem, jeg ville svart deg høflig tilbake.

Hva skal jeg motbevise? Dokumenter heller dine påstander du.

Men samme. Skal ikke ta det i denne tråden. Jeg skriver heller en mail til mod.

Kommentar #417

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men samme. Skal ikke ta det i denne tråden. Jeg skriver heller en mail til mod.

gjør det..jeg skal med glede svare moderator.

Kommentar #418

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Feil tråd

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Vet ikke helt hva du mente med innlegget ditt i tråden som nå er slettet

Som du også skriver:  Den tråden du her refererer til, er slettet.  Da bør du ikke fortsette diskusjonen i denne tråden, som har et annet tema.

Kommentar #419

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
men det er lite ærbarhet og finess over dine angrep, snarere er det nedrighet av veste sort, desverre.

Han skriver at han "speiler" deg ....... Altså det han skriver er egentlig ikke underskrevet med Pål men med Geir Rune.

Kommentar #420

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

@ Oddbjørn

Publisert nesten 9 år siden

Hva i alle dager? Greit nok det, men det finnes ikke en eneste av de siste 20 kommentarene i DENNE tråden som ikke er relatert til DEN tråden!

Og for det andre: Når Njål skriver det han skriver, må jeg få anledning til å skrive et svar

Kommentar #421

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Til moderator

Publisert nesten 9 år siden

Er det ikke slik her, som jeg forstår det er hva vanlige avisdebatter angår; at redaksjonen beskytter hjelpesløse debattanter mot seg selv?

Kommentar #422

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å være usynlig

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Greit nok det, men det finnes ikke en eneste av de siste 20 kommentarene i DENNE tråden som ikke er relatert til DEN tråden!

:-)  Da må jeg formidle, at min kommentar # 419 (som er usynlig pga datafeil - nederste kommentar på hver side # 19 forsvinner alltid) er relatert til "Ordet". - Du får jobbe litt mer med regnestykket ditt.

;-)  Mette

Kommentar #423

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

@ METTE

Publisert nesten 9 år siden

Overlsag heter det. Evt. roughly speaking...

Kommentar #424

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
1. Jeg er ikke noe kristent forbilde, og jeg gir heller ikke uttrykk for å være det. Det ER kun ett kristent forbilde.

2. Jeg har ikke innrømmet å lyge. Jeg kan ikke huske å ha løyet en eneste gang her på VD. Mulig jeg har det, men i så fall husker jeg ikke det. Det jeg skrev i min kommentar er at vi alle, i større eller mindre grad, har skrevet uriktige ting om andre her på VD. Jeg forklarte senere i samme tråd hvilke måter dette gjøres på. Jeg har aldri bevisst gitt andre meninger de ikke har. Det jeg derimot erkjenner å ha gjort, er å tro at andre har meninger de ikke har på grunn av at resten av deres meninger har sammenfalt med et tankesett jeg er kjent med fra før.

1. Jeg hadde et solid inntrykk av at du forsøkte å virke som et kristent forbilde.

2. Jeg oppfattet deg dit hen at du innrømmet at du for med løgn fra tid til annen. Jeg kan ikke si at jeg noen gang har gjort det samme her. Jeg forutsetter at det man skriver er sannferdig.

Kommentar #425

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Å -

Publisert nesten 9 år siden

du slette tid! Det er jo en tid for alt som skal gjøres? Å lese ting slik det står er ikke alltid like lett.

Kommentar #426

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
du slette tid! Det er jo en tid for alt som skal gjøres? Å lese ting slik det står er ikke alltid like lett.

Nei, det har du rett i! Det å lese som det står er ingen spøk;

For det blir påstått at DHÅ kommer fra maven,
og navnet på "maven" i en krabbe det er "paven".
Dette vet nok "konklaven", at NT går god for Paven....

Kommentar #427

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det du påstår er vranglære.

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva var det Adam oppnådde.?

Forresten hvilken Adam snakker du om -Adam Kadmon, Adam LaElyon eller Adam HaRishon?

Adam HaRishon var det første Menneske som oppdaget og mottok Lyset som kom ned og ved det ble ikledd skinnende "klær", dvs oppnådde likhet i form med Gud. Sin nye tilstand, en spirituell på et nivå over vår, den delte Adam HaRishon med sine sønner, først Abel, så Set, videre til Enos, og videre via Noah til Abraham som bygde opp vitenskapen om Guds rike og hvordan motta korrigering, slik at hvem som helst som følger læren utvikler seg inn i Guds rike.

Oppreisningen var tilgjengelig i over 3000 år før noen diktet opp historien om Jesus, en religiøs tese som hindrer mennesket å utvikle seg opp på Guds nivå. Det fordi kristendommen hevder vi må vente til etter døden, noe som ikke er sannheten.

Kommentar #428

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Vel

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
1. Jeg hadde et solid inntrykk av at du forsøkte å virke som et kristent forbilde.

2. Jeg oppfattet deg dit hen at du innrømmet at du for med løgn fra tid til annen. Jeg kan ikke si at jeg noen gang har gjort det samme her. Jeg forutsetter at det man skriver er sannferdig.

1. Jeg prøver å leve riktig/ være et "godt forbilde" om du vil. Er jeg det? Nei.

2. Som sagt: Jeg har aldri innrømmet å ha løyet. dette har jeg forklart før.

Kommentar #429

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Klage over menneskenes synd

Publisert nesten 9 år siden

Svein Nyborg: Adam HaRishon var det første Menneske som oppdaget og mottok Lyset som kom ned og ved det ble ikledd skinnende "klær", dvs oppnådde likhet i form med Gud.
_________________________________________________________

4.Esra 7.116:Da sa jeg til engelen: «Det første og siste jeg har å si, er dette: Hvor mye bedre ville det ikke ha vært om jorden aldri hadde frembrakt Adam, eller, når den først hadde gjort det, sørget for at han aldri kom til å synde.117 Hva hjelper det oss alle å leve i sorg og vente på straff etter døden?118 Adam, hva er det du har gjort? Da du syndet, førte det ikke bare til ditt eget fall, men også til fall for oss som kom etter deg og stammer fra deg.119 Hva nytter løftet om udødelighet, når vi har gjort det som fører til døden?120 Hva gagner håpet om evig liv så elendige som vi er blitt,121 eller håpet om å få leve i trygghet og sunnhet, når vi hittil har levd som vi har gjort?

122 Hva nytte har vi av at Den Høyestes herlighet skal verne dem som har levd et rent liv, når vi selv har levd så forkastelig?123 Hva nytte har vi av at paradiset åpenbares med sine uforgjengelige frukter, de som metter og helbreder,124 når vi likevel aldri kommer dit fordi vi har levd et syndig liv?125 Hva gagner det oss at de som har levd et liv i selvkontroll, får skinne klarere enn stjernene, når våre egne ansikter er svartere enn natten?126 For gjennom hele vårt liv har vi aldri, når vi syndet, tenkt på hva vi måtte lide etter døden.»

127 Da svarte han: «Dette er meningen med den strid som ethvert menneske på jorden kjemper:128 Dersom det taper, må det lide det du har sagt. Men dersom det vinner, skal det få den lønn som jeg taler om.129 Det er denne veien Moses i sin tid talte til folket om da han sa: Velg livet, så skal du leve!130 Men de trodde ikke på ham, og heller ikke på profetene som kom etter ham. De hørte slett ikke på meg da jeg talte til dem.131 Sorgen over deres undergang kan derfor ikke måles med gleden over dem som er sikker på sin frelse.»

Kommentar #430

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Når vi snakker om vranglære

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Adam HaRishon var det første Menneske som oppdaget og mottok Lyset som kom ned og ved det ble ikledd skinnende

Hvis jeg ikke husker feil,har du sagt at du er kristen..?

Hvordan kan du bruke navnet kristen når du vet at det er Jesus Kristus som er kristendommens grunnlag?

Og han fornekter du som frelser.

Adam var et vanlig menneske som vi alle er.Det "lyset" du prater om må være et oppdiktet fenomen i en kabbalistisk,okkult sekt. 

Kommentar #431

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva vet du ??

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og han fornekter du som frelser.

Du tror Jesus er en person, Bibelen sier noe helt annet.
Anbefaler deg "å lese som det står" og ikke tro på forvrengte tolkninger fra 2000 år tilbake. Da Tempelet falt, falt mennesket ut av sameksistens / enhet med Gud og mistet selvsagt i samme slengen sitt klarsyn og bevissthet om Lyset.

Vær endelig oppmerksom på at både Adam, Abraham, Moses og Jesus skrev på Hebraisk og leste det de skrev på Arameisk (Begge språk har identiske bokstaver men ulik betydning), heri ligger en nøkkel som vil åpne skriftene for deg. Alle andre språk, spesielt det filosfiske Gresk vil sende deg ut i vranglære, du vil bli formørket, uten kunnskap, håp og tro (over fornuft) på Skaperen.

---

I det jeg skriv til deg har du materiale i mange år framover om du ønsker å bli opplyst, motta Det Lyset som kom ned, ønsker du det ikke vil du selvsagt oppfatte meg som en som bør korsfestes :-))

Begynn med profilbildet mitt og du garanteres å oppleve Gen 1:1. Etterhvert vil du oppfatte en ild (Jes-) og den vil korrigere dine kvaliteter opp på er øvre plan (-us) -da er du frelst.

Tusen takk for din tid :-)

Kommentar #432

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ye right.....

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Du tror Jesus er en person, Bibelen sier noe helt annet.

Det blir litt spesiellt dette her må jeg innrømme....

Hvordan føles det å være på dette "høyere planet" du prater om..?

Men du får tro hva du vil..det er opp til deg. 

Kommentar #433

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvordan føles det å være på dette "høyere planet" du prater om..?

Slike spørsmål fikk også Jesus før han ble korsfestet, er du sikker på at du ønsker å stå på den siden??

Naboene hånet Noa for hans arbeid, brødrene solgte Josef grunnet hans visjon, Saul hatet David for hans opphøyde tilstand og folket spottet Josva og Kaleb for deres tro på Et Nytt "Land".

Kommentar #434

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Bahaigubben din-

Publisert nesten 9 år siden

var nok er Buddha - En som har våknet ;-)

Kommentar #435

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vanskelig å lese "som det står"

Publisert nesten 9 år siden

I forhold til utgangspunktet kom selvsagt denne debatten langt ut på viddene.  Kanskje kan den i det minste være et eksempel på hvor vanskelig det er å lese noe "som det står" ;-)

Takk for engasjementet.

Kommentar #436

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Lesekunsten

Publisert nesten 9 år siden

Den amerikanske filosofen John Dewey sa en gang at menneskets kommunikasjon var det største under han kjente til. 

Det er riktig: kommunikasjon virkelig er et under.

Men det er også så effens krevende. Per nettdebatt blir konsekvensene bare ulike eksempler på "lesningens umulighet" (Paul DeMan); det blir kjefting og smelling, sårede følelser, sine og beskyldninger om det verste. Og kommunikasjon som smuldrer opp i en blanding av dialog og monologer.

Men det er et veritabelt tankekors hva som skjer i den øvrige verden pga. misforståelser og mislesninger. Ofte handles det på verdensplan utfra en kommunikativ forståelse som også er preget av misforståelser og mislesninger. 

Kommentar #437

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Både og

Publisert nesten 9 år siden

Å lese slik det står, er både rett og galt, slik jeg ser det.

Det er viktig å være klar over at Bibelen inneholder mange stilarter: lovtekster, historie, poesi, formaninger, bilder, visjoner og åpenbaringer, for å nevne noen. Det kreves visdom for å tolke disse, men hovedregelen er at Guds ord tolker seg selv. Et vers står i relasjon til et avsnitt, som står i relasjon til et kapittel, som står i relasjon en bok, som står i relasjon til Den gamle pakt (GT) eller Den nye pakt (NT).

Kommentar #438

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Tolkningen

Publisert nesten 9 år siden

Vi trenger ikke for eksempel å lete etter en dypere mening i ordet ”bord” når det står at Jesus veltet pengevekslernes bord i tempelet. Da Jesus gikk på vannet, er det en nøyaktig beskrivelse av det som faktisk hendte.Når David skriver at trærne skal klappe i hendene, så er det et poetisk uttrykk.

Kommentar #439

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men det er et veritabelt tankekors hva som skjer i den øvrige verden pga. misforståelser og mislesninger. Ofte handles det på verdensplan utfra en kommunikativ forståelse som også er preget av misforståelser og mislesninger.

Det du skriver her er meget viktig, og du bør antagelig fortsette på denne tanken i dagens nye tråd: "Hva skal vi med RLE"? Vi kan ikke underslå hvor viktig religioner og de ord de har brukt, har vært for hele vår sivilisasjons utvikling.

"Ordet" i dag, handler nok ikke bare om hvordan vi forstår gamle tekster; men enda mer om hvordan vi skal bruke "Ordene" i kommunikasjon og rådslaging :-)

.........

Ja, SveinN. - Jeg tror nok "minst" disse to profetene også var buddhaer, for jeg forundres nesten daglig over deres innsikt :-)

vennlig hilsen Mette

Kommentar #440

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Som det står....

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
I forhold til utgangspunktet kom selvsagt denne debatten langt ut på viddene. Kanskje kan den i det minste være et eksempel på hvor vanskelig det er å lese noe "som det står" ;-)

Tiltredes!! ;-)

Kommentar #441

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Punktumets farer

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke underslå hvor viktig religioner og de ord de har brukt, har vært for hele vår sivilisasjons utvikling.

Jo, man skal helt klart veie religionene også positivt; de har hatt og har sin funksjon og mening. Dette skal ikke underslås --- og selvsagt ikke fra en ateist som meg.

Samtidig, når vi først taler om å lese "som det står": religionene har, det må erkjennes, hatt en tendens til å skape sin egen eksklusive tekst, peke på den, og påstå at lesningen egentlig er ferdig, at teksten er dér, og at det ikke gis mer, alternativt bare gis dårligere, enn teksten dér. "Han var en Buddha," peker man --- og impliserer dermed samtidig at man selv har forstått oppvåkningens natur og at man derfor selv, til forskjell fra mange andre, er oppvåknet. På denne måten kan man si at religionene også har vært det sted hvor man nettopp ikke har villet lese; man har bare villet lese sin egen tekst. 

Forstår du hvor jeg vil med dette? I lesekunsten som sådan gis det egentlig ikke noe punktum. Denne fordommen ligger jo nærmest innbakt i selve språket vårt. Med punktum impliserer man at noe er sagt ferdig: noe er skrevet ferdig, og noe er lest ferdig. Det gis en, faktisk, helt enorm filosofi rundt bare dette lille punktum! Og i punktumet ligger kilden til så mange lidelser --- noe som ulike filosofiske skoler kan fortelle mangt om hvorfor skjer.

Når det kommer til å lese, er det ikke bare tale om å lese meget, men kanskje først og fremst om å lære å lese. Slik læring er livslang; punktumet kommer langt til kort! Punktumet punkterer enhver setning, og truer til enhver tid med å punktere selve språket. (I denne sammenheng skal også vitenskapene passe seg meget vel! I vitenskapene gis såvisst også typer "punktum-fetisjer.")

Så man kan slik si at punktumet har fått en for stor betydning i religionene; religionene har gjerne villet være den som satt selve punktumet. Med stor P, selvsagt. For hver religion har båret frem en tendens til å sette punktum etter bare egen tekst. Ett eller annet sted --- men alltid --- i egen tekst: punktum! Da har man oppgitt læringen, man har oppgitt lesningen, man har oppgitt språket og kommunikasjonen, og man har oppgitt oppvåkningen! 

(Jeg må kanskje skrive eget innlegg om punktumets tenkning! :))) )

Kommentar #442

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hehe

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Så man kan slik si at punktumet har fått en for stor betydning i religionene; religionene har gjerne villet være den som satt selve punktumet. Med stor P, selvsagt.

Takk for din orientering omkring punktumet, og jeg kvier meg for å bruke det igjen etter dette foredraget, for jeg forstår så inderlig godt problemet, selv om jeg selv erfarte at jeg trodde jeg hadde kommet til et fysisk punktum da nye unge tekster fra en "oppadstigende mester" lærte meg at det handlet om å gå videre i håp og tro, og at alt var opp til meg selv og min innstilling til livet, slik at jeg så absolutt ikke ser noe punktum i dag, men bare enkeltmennesker og sivilisasjoner som er i utvikling, hvor jeg selv må ha fokuset mitt på en god verden for alle, og lurer da på om mange oppretter dette punktumet for å markere avstand til "de andre" som ikke har så stort forbruk som oss, og som kommer hit og truer vår fredelige materielle trygghet, slik at vi skjønner at vi må finne nye metoder for vår rettferdige samhandling på verdensplan og at krig ikke fungerer som før da den gjør oss alle bare fattigere og utarmer jordas ressurser, for kanskje er det slik at når tekstene har vært gjennom sin morgenstund, sin høykultur og kveld, så kommer det en ny dag slik etter vel 1000 år, for det heter seg vel at for vår Gud er 1000 år som en dag, og da handler det vel om hva vi kan enes om på denne NYE dagen i vår sivilisasjons histrorie, og det er slik mine tanker rusler rundt  i hodet

uten noe punktum hos Mette som lar troen peke fremover mot det som kommer ogsåvidere

Kommentar #443

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Snu

Publisert nesten 9 år siden

Ja, er ikke også krigen ofte et hysterisk ønske om å sette punktum? Man ønsker ikke "lese" mer! Bellikose personer finnes også på nettdebattene, eller generelt i tekstene. Men debatt er jo dis + battere: "å legge ned sverdene." For å lese, nettopp. 

Så til å lese "som det står." "Det som står" er slett ikke "punktumabelt"! Det vil si, det er vel ikke slik at "det som står" simpelt hen bare er noe som er der for alle å se? Bokstaver er ikke slik enkle; vi kommer alle til teksten fra vidt forskjellige punkter. Vi kan godt nok enes om de forskjellige bokstaver, men så snart vi bare kommer til helt enkle, korte ord, får vi umiddelbart problemer. For meningene som ordene skal kommunisere er slett ikke "stolte som punktumer," som bare liksom skulle stå der i all sin selvinnlysende glans og prakt til punkt og prikke.

Selv et slikt dagligdags ord som 'kommuikasjon' er det langt fra sikkert har et kommunikerbart innhold! For hva er begrepet kommunikasjon? Lar det seg kommunisere? Vi ser jo hvor vanskelig det er å lese og kommunisere? Ikke desto mindre er vi ofte sikre i vår sak; vi vet liksom hva som er tilfellet.

Kort om filosofihistorie. Helt frem til for ca. 100 år siden har vi hatt for vane å stille spørsmålet om væren; vi har spurt hverandre om hva væren er. Men for ca. 100 år siden kom noen til innsikten at man burde snu på problemstillingen: i stedet for ulike varianter av "værens spørsmål" fikk vi "spørsmålets væren." Man undersøkte muligheten for at væren slett ikke bare var, og at det liksom bare gjaldt om å finne dét ene "punktum-språket" som best kommuniserte denne væren og dette som vi mente vi visste hva var. Man undersøkte og lekte med tanken om at væren selv var et spørsmål. At det var spørsmålet som dypest sett var væren, og slik kom man videre i de tenkningene som mente tilværelsen ikke lenger var Væren men Vorden. For i spørsmålet gis ingen punktumer. Og kanskje var væren slik bevegelse, slik vorden, slik nekt av enhver form for punktum?

Kommentar #444

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Da Jesus gikk på vannet, er det en nøyaktig beskrivelse av det som faktisk hendte

Ja; -  og deretter ba han sine tilhengere om å bli "menneskefiskere", slik at andre også kom opp av "vannet", opp fra sine følelser og begjærs ustyrlige vilje, - til større bevissthet om hvem de selv er. 

Han lærte sine apostler sågar at de skulle slippe garnet ut på høyre side og ikke på venstre side av båten! Slik vi har lært, at vi gir med den høyre hånden og tar imot med den venstre.

Det er ikke noen "menneskefisk" på den venstre siden av båten.

vennlig hilsen Mette

Kommentar #445

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Trær som klapper i hendene?

Publisert nesten 9 år siden

Gunnar Lund: Vi trenger ikke for eksempel å lete etter en dypere mening i ordet ”bord” når det står at Jesus veltet pengevekslernes bord i tempelet. Da Jesus gikk på vannet, er det en nøyaktig beskrivelse av det som faktisk hendte.Når David skriver at trærne skal klappe i hendene, så er det et poetisk uttrykk.
________________________________________

Jo flere som tolker selv, jo flere svar får man, og man kan putte alt sammen i en stor sementblander og starte den opp, stoppe den igjen og foreta en trekning. Svaret som da skulle vise seg å komme frem må da være det riktige?

Det er jo nå kommet frem på demokratisk vis gjennom en rettferdig avgjørelse… gjennom en loddtrekning.

Når Jesus gikk på vannet er en nøyaktig beskrivelse av det som faktisk hendte skriver du? Han gjorde vel vann om til vin også? Kanskje var det vann som var blitt omdannet til vin han gikk på? I alle fall sier Ordspråket at vinen er en spotter, og Åpenbaringen at vannet var folk og nasjoner. Hva båten da kunne være er kanskje uvisst, men den var liten, og bølgene var høye! Hvordan Jesus kunne gå på vannet i så høye bølger er uforklarlig, særlig da dette absolutt måtte skje i den 4. nattevakt som i Guds øyne var å betrakte som 4 tusen år (Salm.90.4)

Når så Mette kommer med apostlenes garn for at de skal bli menneskefiskere begynner i alle fall jeg til å stille meg litt spørrende til hva dette er? Lignelser?

Dette med trær er vel en gjenganger i bibelsammenheng?

Dan 4,22:Treet du så, var stort og kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden.21 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken holdt til under det, og fuglene under himmelen hadde rede i greinene. 22 Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst, den når helt til himmelen og ditt herredømme til jordens ende.

Mark 8,24:  Den blinde mannen: Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.»25 Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig.

Bibelen er ikke alltid like klar og tydelig, bare når Jesus legger hendene over øynene kan en se alt klart og tydelig, og ikke som i Dom.9.8 da alle trærne ville salve seg en konge. (oljetreet, fikentreet,  vintreet og tornebusken) Det var bare tornebusken som var villig til dette. - Underlig fortelling forresten!

 

Kommentar #446

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Har du hørt om Tøddelen.

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
(Jeg må kanskje skrive eget innlegg om punktumets tenkning! :))) )

På eng Jot el Dot og er prikken over i-en billedliggjort i en svart prikk på hvitt papir, prikken inneholder Alt som Er, Punktum forteller at nå er alt som skulle sies sagt.

På hebraisk Qots -Punktering i betydningen "i forlengelsen av".

Tanken bak Tøddelen er at Abraham oppdaget at alt som er, universet og alt som rører seg i det, er som et punkt sammenlignet med den uendelige virkeligheten. En kan forenklet si at alt vi alle tilsammen oppfatter med våre fysiske observasjonsverktøy er en prikk og denne prikken -når vi innser hvor liten vårt univers er- er døråpneren for  observasjon av uendeligheten som er skjult i prikken. Virkeligheten er det hvite papiret og universet er det synlige punktum, når vi evner å ta et steg tilbake ut av punktum.

Vi ser vår fysiske verden og oppfatter den stor, men den er i flg Abrahams undersøkelser bare som et elektron i et atom, i forlengelsen av erkjennelsen av at alt vi oppfatter kun er en prikk, kan mennesket motta evnen til å se skaperen. Livet skapningen har "drypper" inn gjennom denne synlige prikken (synonymt med hvetekorn, spirituet gen), livet kommer fra det hvite lyset og manifesterer seg som en prikk, svart inneholder som kjent alle lysets farger. Den som da evner å "gå andre veien" ved å følge dråpen vil komme ut i virkeligheten og lære å kjenne Kilden.

Punktet har sin egen hebraiske bokstav, Yud, som betyr; punkt-linje-overflate, den er skjult guddom i kjerneform som kan avdekkes ved å sprenge grensen mellom vår fysiske verden og den uendelige virkeligheten. Prikken er pålitelig, det observerte summert i et punkt og den som da sprenger punktet vil oppnå okt innsikt og forstand ut over de fysiske grenser.

Mennesket er på vei dit, noe vi er avhengig av for å kunne opprettholde vår eksistens og evolve videre. Vi har i tusen år forsøkt å løse våre problemer med tradisjonelle verktøy -etikk og moral, lov og rett, krig og fred, men uten å lykkes, vår siste sjanse er å komme ut av punktum, se saken fra andre siden og ta i bruk kildeenergi.

---

Dette var bare noe som skjuler seg i begrepet Tøddelen, ser vi den, vil uendeligheten åpne seg og vise hvor lite vi ser og forstår, det kalles "oppvåkning" el "å bli opplyst". En ørende knøttende bitte liten sannhet om dette er større enn hele universet og alt innholdet tilsammen, vår verden blir som en unnselig prikk på hvit bakgrunn, det usynlige hvite blir da gjenstand for oppdagelsesreiser.

Kommentar #447

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

;-)

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke noen "menneskefisk" på den venstre siden av båten.

Nei der er det svart hav, kun på høyre side, den siden som gir  grunnet handlekraft (loving.kindness = nåde), der vil "fisken" gå i garnet grunnet ønsker og behov som tilfredsstilles.

Kommentar #448

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Å lese slik det står, er både rett og galt, slik jeg ser det.

Det er viktig å være klar over at Bibelen inneholder mange stilarter: lovtekster, historie, poesi, formaninger, bilder, visjoner og åpenbaringer, for å nevne noen. Det kreves visdom for å tolke disse, men hovedregelen er at Guds ord tolker seg selv. Et vers står i relasjon til et avsnitt, som står i relasjon til et kapittel, som står i relasjon en bok, som står i relasjon til Den gamle pakt (GT) eller Den nye pakt (NT)

Takk for en god og viktig kommentar. Ingen avsporing.

Kommentar #449

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger ikke for eksempel å lete etter en dypere mening i ordet "bord" når det står at Jesus veltet pengevekslernes bord i tempelet. Da Jesus gikk på vannet, er det en nøyaktig beskrivelse av det som faktisk hendte.Når David skriver at trærne skal klappe i hendene, så er det et poetisk uttrykk

Viktig poeng du fikk frem her og i den forrige kommentar som du får fram på en klar og god måte! 

Som med all annen literatur, må vi vite hva vi leser. Ellers kan det jo bli mye rot.

Kommentar #450

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Det var noen gode

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Og kanskje var væren slik bevegelse, slik vorden, slik nekt av enhver form for punktum?

Det var noen gode tankebygninger i noen av de siste sidene på denne tråden.

Det er for meg en tråd, i noe av det "du" skriver. Komunikasjon.

Emnet i denne tråden gir rom for dette. Hva hindrer komunikasjonen, lese som det står, eller tolke som vanlig.

Det å tolke er for meg så innbakt i mitt væren, at vorden er ett ikke ord, om jeg forstår det rett i denne samenheng.

Det å skulle gå ut av den komfortsonen, det å tolke gir, er ikke alle gitt, og ikke til en hver tid oppnåelig/ønskelig/valgbar.  

Eksempelvis har ikke jeg en mening. Jeg er menigsløs, tannløs, med integritet, men uten form eller fastspikrede sanheter. Men så lever jeg ut noen sanheter, i kraft av at jeg "er" formet.

Punktumene er ettertrykkelig satt, og det å skulle hviske/viske noen av de ut, opnås skjelden.

Befriende/berikende er det da med tanker/bygninger, som river litt i skolten.

At jeg ikke er, har gått opp for meg,  at jeg blir, er ikke noen komfortsone, enda. Deri "er" jeg for mye.

Tekst er ikke nødvendigvis bare tekst. Den kan etterfølges av en tilstand, påbegynt endring. Noe noen av tekstene her inne gjorde med meg.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere