Oddbjørn Johannessen

192

Å lese ”som det står”

Ofte hører man kristne hevde at når man leser Bibelen, må man ”lese som det står”. Hva vil det si, lurer jeg da på. Det står jo så mye rart i Bibelen, som slettes ikke er én sammenhengende tekst – men en antologi.

Publisert: 15. mar 2013

Man skal ikke ha fulgt med kristenfolk av ymse konfesjoner så svært lenge, før man oppdager at mange av dem som hevder å lese ”som det står”, kommer til høyst forskjellig resultat.  Det er selvsagt helt logisk, for slik er det jo med all skjønnlitteratur.  Og Bibelen må oppfattes som en antologi av skjønnlitterære tekster, i ulike sjangre – skrevet av ulike forfattere til ulike tider.  Det er med andre ord tvilsomt om det går an å lese noe som helst ”som det står”.

 

Alle som leser en tekst, møter den rustet med et sett erfaringer og ”fordommer”.  Den leses ikke i et tomrom.  Man forholder seg nødvendigvis til en fortolkningstradisjon (som riktignok kan være ubevisst).  For noen kristne – katolikkene, for eksempel – er nettopp tradisjonen en målestokk for teksttolkningen.  Blant protestantiske kristne, derimot – særlig innenfor den såkalte lavkirkeligheten – har idealet siden reformasjonen vært ”skriften alene”.  På et vis kan man si at Luther demokratiserte bibellesningen, men ”sola scriptura”-idealet åpnet også for den totalt subjektive lesning.  Den mest høylydte krangelen om hvordan man leser ”som det står” på ”korrekt” måte, ser vi da også blant de mest skriftfundamentalistiske. Det betrakter jeg i seg selv som et fullgodt bevis på at en slik lesning er umulig dersom den skal danne grunnlag for en eller annen konsensus.

 

Dette er ikke et innlegg i debatten om Guds eksistens.  Ei heller et innlegg i debatten om hvorvidt Bibelen er ”sann”.  Det handler rett og slett om det å lese en tekst (eller snarere: en tekstsamling).

Kommentar #351

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, Guds Ord er forkynt på forhånd slik at vi skal tro på det når det virkelig skjer... Joh 13,19 > 2 Tess 2,2

Så hvorfor snakket Jesus som om det var noe som var tilstede? Lignelsen om surdeigen var ikke en profeti. Det var heller ikke de andre lignelsene om, det himmelske som er ved sitt evige vesen. At dette ikke skulle være tigjengelig nå, er i sterk kontrast til idèen om et evig vesen. Så er Gud uendelig og evig, eller er han bare nok en verdslig duppedings betinget av de verdslige omstendigheter?

Kommentar #352

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvis dette

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
kke interessert i egen utvikling der konsekvensen er fordeler for andre fullt på høyde og vel så det med de du forventer for egen del; Les hva Mette ser fra sin fjelltopp og du kan klatre etter henne.

Er alt du har å si om innlegget mitt om Adam,er det bare å glømme hele debatten.

Du skriver bare uforståelige kvasiåndelige greier uansett. 

Kommentar #353

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Troen alene

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men ved vår frie vilje kan vi begrense den. Det som er skaperen av denne verdens mørke.

Den frie vilje er skaperen av denne verden mørke.  Det er vi enige om Pål.

Men at veien til evig liv hos Gud er uavhengig av Jesus, som du hevder.  Der er vi uenige.

Fordi Jesus er Gud.  Og veien til Gud er troen på Gud, og ikke et vesen.  Gud forteller om seg selv i Bibelen.  Uten troen på Gud som frelser, intet evig liv hos Gud.

Hva forteller Bibelen oss om Jesus som Gud:

Matt 17, 1-13:

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Denne forklarelsen på fjellet har likhetspunkter med beretningen om Jesu dåp (3, 13-17) om displenes møte med Jesu etter oppstandelsen (28, 16-20; Apgj 1, 6-11). Det er åpenbaringsberetninger som viser Jesu herlighet.

Det vises til et høyt fjell. Det er tydelig at Jesu forklarelse er et motstykke til Guds åpenbaring på Sinai. 2. Mos 24, 1 hvor Moses går opp på fjellet og får se Guds herlighet.

Moses og Elia opptrer som representanter for loven og profetene, og viser til skriftens løfter om ny frelsetid. De blir begge vitner om at Jesu fullfører den Gudsåpenbaring som de selv tidligere hadde formidlet og at Jesus nå har del i den samme herlighet som de selv har fått glimt av.

I 2. Pet 1, 16-18 viser Peter til denne beretningen og forteller at han er øyenvitne til Jesu guddommelige storhet. Men ikke bare Peter, men også to andre vitner får se hvem Jesus virkelig er.

Moses og Elias er GTs vitner som bekrefter dette, og som viser at Jesus er oppfyllelsen av loven og Skriftens løfter. De representerer linjen tilbake til Israels historie, slik den også trekkes i Hebr 1, 1. Tankene går tilbake til Sinai åpenbaringen, og vi minnes om at Guds herlighet er midt i blant oss i Jesus Kristus.

Vi er fortsatt i ørkenen, på vei til det lovede land. Vi kalles til å høre og lyde Jesus Kristi røst, slik Israel ble kalt til å høre Guds kall gjennom Moses.

Men fullendelsen ligger ennå foran, men vi forstår at det nå har begynt en nyskapelse som også gjelder oss selv. 2. Kor 3, 17-18:

17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Fullførelsen skal skje når Han kommer igjen og underlegger seg alt

Kommentar #354

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Pål Eggen: Så hvorfor snakket Jesus som om det var noe som var tilstede? Lignelsen om surdeigen var ikke en profeti.
__________________________

Joda, hele Bibelen er profetier hentet fra profetene og gjengis med lignelser. Se lignelsen om Guds rike; Luk 13,20-21

Jesus fremlegger det som om det er i den tiden det skjer i, men alt er profetisk.

Kommentar #355

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Det hørtes IKKE bra ut. Så den kommer altså fra det samme sted som sjalusi og misunnelse?

vel.. for den som ser hva skriften sier så handler det altså om å bytte ut den gamle ånd og få en ny ånd på innsiden..

At denne nye ånd erstatter den gamle må man da godta, men for din del som ikke har fått noen ny ånd så kan det selvsagt høres merkelig ut.

Forøvrig sier Jesus dette om hvor de onde tanker har sitt opphav..

matt.15.19  For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.

Altså er det ikke fra hjernen disse tanker stammer fra, men fra den mennesklige ånd..For ett pånyfødt menneske kontra ett som ikke er pånyfødt  derimot, så er Jesu ord dette..

luk.6.45 Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd.

Hjertet er selvsagt den mennesklige ånd..ergo så kan man ikke være pånyfødt uten å ha fått en ny ånd på innsiden.

Kommentar #356

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Fra mageregionen??? Jøss...

mao. sier du her at du aldri har vært pånyfødt tiltross for at du hevder  å ha vært kristen.

Vel..det er vel det jeg ser ofte at det er mange kristne som bare er kristne i navnet men pånyfødt er de ikke..

rom.8.9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.


Kommentar #357

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hmm...

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
mao. sier du her at du aldri har vært pånyfødt tiltross for at du hevder å ha vært kristen.

Vel..det er vel det jeg ser ofte at det er mange kristne som bare er kristne i navnet men pånyfødt er de ikke..

Da lurer jeg jo på hvor mange kristne det egentlig finnes i verden, dersom det stilles som en  betingelse at de må være i stand til å høre Ånden tale fra mageregionen...

Kommentar #358

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Eller selvsagt ikke noe forgjengelig?

Publisert rundt 9 år siden

Geir Rune:

Hjertet er selvsagt den mennesklige ånd..ergo så kan man ikke være pånyfødt uten å ha fått en ny ånd på innsiden.
______________________

1.Kor.15.49: På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Kommentar #359

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men at veien til evig liv hos Gud er uavhengig av Jesus, som du hevder. Der er vi uenige.

Det fine er selvsagt at sannheten ikke er betinget av våre meninger om den. Så for meg vil det dummeste jeg kan gjøre, være å ha bastante meninger om andre menneskers peronlige ferd mot Gud. For meg vil det definitivt være å spotte Den Hellige Ånd. Det har jeg intet ønske om å gjøre.

Kommentar #360

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Joda, hele Bibelen er profetier hentet fra profetene og gjengis med lignelser. Se lignelsen om Guds rike; Luk 13,20-21

Jeg er ikke enig med deg i at det er en profeti. Det er en beskrivelse av det å gå Veien. Det er religiøs praksis. 

Kommentar #361

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Gud tar spesielt vare på sine

Publisert rundt 9 år siden

Matt 25, 31-46:

Dommen

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Det er mye å kommentere, men kan forsøke på vers 41-45. Domsigelsen over de urettferdige.

Ilden er et utrykk for Guds vrede. Det greske ordet for dom betyr egentlig å skille. Det kommer fram i bildet som skiller sauene fra geitene. Bildet er hentet fra Esek 34, 17-24, hvor Gud selv skal skille rett mellom sauene, slik at bildet av gjeterens (Jesus) og Gud selv skal skille rett mellom sauene.

Djevelen og hans engler skal havne i den evige ild, altså i Guds vrede. Men ikke for å pine andre, men for selv å pines.

Vers 46. Hvem er så disse de minste? Det er viktig at det er de som ikke har fått hjelp det siktes til? Det er fattige og nødlidende mennesker. Velgjerninger mot disse skal lønnes av Gud.

Ordspråkene vet at at velgjerninger mot de fattige skal lønnes av Gud.

Ords 14, 31/19, 17/22, 9.

I Jesu gjerning svarer dette til at Han var tolleres og synderes venn, som identifiiserte seg med samfunnets utstøtte. Han helbredet syke og innbød nettopp dem som strever og bærer tunge byrder, til å komme til Han.

Matt 10, 41-42:

41 Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Jeg kan ikke ta med alt. Men det kan forstås slik:

Nå, før Jesu andre komme, er Han og de troende eller hans representanter, de fattige og forfulgte og avvises av mange. Da Han kommer igjen er Han dommeren med all makt. Det kan forstås slik at verden dømmes av de gode gjerninger de gjør mot kristne. Den som tar i mot dere - tar i mot meg.

Det bygger på den jødiske rettsoppfatningen at en utsending fullt ut representerer den som sender ham.

Domsscenen forteller om Kristi storhet som dommer sammen med Hans identifikasjon med de små og hjelpesløse. Det svarer til GTs lovprisning av Guds overveldende storhet og skapermakt sammen med Hans omsorg for svake og forgjengelige mennesker. Jes 66, 1-2 ; Sal 145, 11-14; 146. 5-10.

Gud er kjærlighet, men er også streng mot de som ikke tar vare på hans minste og de kristne.

De viser hva kjærligheten er og at Gud tar spesielt vare på sine:

Kommentar #362

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
vel.. for den som ser hva skriften sier så handler det altså om å bytte ut den gamle ånd og få en ny ånd på innsiden..

I magen? Tvilsomt.

Kommentar #363

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, de fleste er mest enig med seg selv! ;-)

Publisert rundt 9 år siden

Pål Eggen: Jeg er ikke enig med deg i at det er en profeti. Det er en beskrivelse av det å gå Veien. Det er religiøs praksis
____________________________

Åp.10.7: Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Kommentar #364

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da lurer jeg jo på hvor mange kristne det egentlig finnes i verden, dersom det stilles som en betingelse at de må være i stand til å høre Ånden tale fra mageregionen...

du får det til å lyde som ånden buktaler..men som Jesus sier her..

joh.7.38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

men man fosrtår jo at det ikke er vann som renner fysisk , men at dette er ett bilde på den hellige ånd i oss.

for den som er pånyfødt kan noe av det som renner som elver  være ord fra hjertet..

Kommentar #365

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Åp.10.7: Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.»

Hvordan vet du at dette ikke hander om hvert enkelt menneske?

Kommentar #366

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

hvor har så din ånd tatt bolig?  eller ER du ånd/gud alt nå , er det det du er blitt opplyst til å tro?

for min del er den pånyfødte ånd bare førstegrøden av av den kommende  høsten , og høsten er ett åndelig legme slik  Jesus har i herligheten..

mao. er ikke den ånd vi har fått i dette liv som segl/pant  bare middlertidig inntil arven utdeles ved den siste basun , og det er dette Paulus sier her.

rom.8.23 Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri.

og

fil.3.20  Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. 21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten.

Kommentar #367

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg stoler på Guds Ord

Publisert rundt 9 år siden

Pål Eggen:

Hvordan vet du at dette ikke hander om hvert enkelt menneske?
______________________________________________________

2.Tim.3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd,17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (Kristus)

Åp17.17: For Gud gav dem i hjertet å fullføre hans tanke, og å fullføre én og samme tanke, og å gi dyret sitt rike, inntil Guds ord er blitt fullbyrdet.

1.Mos.5.1:Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.

1.Kor.15.45:Således er det og skrevet: Det første menneske, Adam, blev til en levende sjel; den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd.

Boken handler om Adams ætt, og til sist Abrahams ætt. (Gal.3.16 og 29)

Kommentar #368

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Trist at du ike kan oppleve dette pr i dag, for visdommen er skjult for den vise i verden, men ved å omvende seg fra synden vil øyne bli lukket opp sløret tatt bort, slik kan man skue inn i den visdom Gud har gitt ver enkelt av oss slik Ham vil. den enfoldige som ikke blir vis i seg selv men blir vis i den visdom Faderen har vist han. Den visdom ligger i hjertet slik at den taes fram når man taler ut eller skriver så kobler

Naturligvis; jo teitere jo bedre. At jeg ikke har tenkt på det før. Skjønt..... tenkt? ..... nei, kanskje ikke så lurt. Nei, glem det med tenking....... hmmmm.......

Kommentar #369

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd

Det er bare en påstand fra Paulus. Dessuten handler jo denne om det gamle testamente. 

Kommentar #370

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Naturligvis; jo teitere jo bedre. At jeg ikke har tenkt på det før. Skjønt..... tenkt? ..... nei, kanskje ikke så lurt. Nei, glem det med tenking....... hmmmm.......

Hei Njål

 

 

Leser du litt i Bibelen så finner du også fram til dette. søk om den dåren og den enfoldige,som blir gitt den visdom fordi man overlater den delen til Herren, for i oss selv er vi ofte stolte og stae og skal selv finne ut hva som står i Guds ord,  og da blir vårt hodet ofte i veien for hjerte slik at man begynner å tenke selv istede for å mota visdom med hjerte slik Gud vil vi skal gjøre vi tolker ordet istede for å mota ordet stor forskjell Njål prøv det . Det handler enkelt om å overgi seg i Herrens Hender. Hvordan kan man bli kjent med Guds visdom hvis man ikke kan få det åpenbart via den HELLIGE ÅND? Er det igjennom tilært visdom fra andre? er det ved egen visdom? eller er det ved å overgi seg i herrens hender? hva fungerer best for oss tror du, `?

 

mvh

Rune

Kommentar #371

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
vårt hodet ofte i veien for hjerte slik at man begynner å tenke selv istede for å mota visdom med hjerte slik Gud vil vi skal gjøre vi tolker ordet istede for å mota ordet stor forskjell Njål prøv det . Det handler enkelt om å overgi seg i Herrens Hender. Hvordan

Nå skal vi ikke glemme at Skriften ble til i en tid da man trodde at vett og forstand satt i hjertet. Siden oppdaget man hjernen og koblet den inn. Dette var også på den tiden da andre igjen trodde at når kvinnen var hysterisk kom det fra hennes vagina mens den var på tur rundt i kroppen. Dette var ikke først og fremst knyttet til perioden, men rett og slett at hvis en kvinne ble opprørt var hun hysterisk og vaginaen var på vandring. Derfor heter enda i dag fjerning av vagina hysterektomi.

Siden kom det annen viten til også om vagina, kvinnen, ja resten av kroppen. JEG fornekter ikke denne kunnskapen. Den har siden vært ansett som noe av en nyvinning. En slags kombinasjon av kunnskapen om soma, psyke og teologi som har smeltet sammen til et anderledes menneskesyn faktisk.

Det må stå andre fritt å tenke på en annen måte. Jeg legger meg således ikke opp i hva folk tror på så lenge de finner frem til Jesus før innen kl 12.

Kommentar #372

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok!

Publisert rundt 9 år siden

Pål Eggen: Det er bare en påstand fra Paulus. Dessuten handler jo denne om det gamle testamente
___________________________________

Alle har vi våre påstander, hvem som har den riktigste, kommer frem til slutt. Snipp, snapp snute, så er vår diskusjon ute! ;-)

Kommentar #373

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nå skal vi ikke glemme at Skriften ble til i en tid da man trodde at vett og forstand satt i hjertet. Siden oppdaget man hjernen og koblet den inn. Dette var også på den tiden da andre igjen trodde at når kvinnen var hysterisk kom det fra hennes vagina mens den var på tur rundt i kroppen. Dette var ikke først og fremst knyttet til perioden, men rett og slett at hvis en kvinne ble opprørt var hun hysterisk og vaginaen var på vandring. Derfor heter enda i dag fjerning av vagina hysterektomi. Siden kom det annen viten til også om vagina, kvinnen, ja resten av kroppen. JEG fornekter ikke denne kunnskapen. Den har siden vært ansett som noe av en nyvinning. En slags kombinasjon av kunnskapen om soma, psyke og teologi som har smeltet sammen til et anderledes menneskesyn faktisk. Det må stå andre fritt å tenke på en annen måte. Jeg legger meg således ikke opp i hva folk tror på så lenge de finner frem til Jesus før innen

Hei njål

 

 

Denne viten er jeg ikke kjent med, men jeg ser du har kontrol på det vitenskapelige, :)

Som søsken skal man hjelpe verandre og påminne verandre om Guds ord, For løven brøler så lenge den kan, slangen visker i våre ører så lenge den kan har Gud virkelig sagt. Man bryr seg om verandre selv om det gjerne ikke ser slik ut i perioder, man har satt ei sperre foran sitt hjerte og thats it.  Men vi er forskjelige og vi motar på forskjellige måter, slik er det, underlig kan det virke, men Gud er uderlig på mange måter som vi ikke forstår. vi er alle mennesker i kjøtt og blod og vi er alle svake så godt at vi har nåden.Så alt godt fra min side.

 

 

mvh

Rune 

Kommentar #374

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Denne viten er jeg ikke kjent med, men jeg ser du har kontrol på det vitenskapelige, :)

Som søsken skal man hjelpe verandre og påminne verandre om Guds ord, For løven brøler så lenge den kan, slangen visker i våre ører så lenge den kan har Gud virkelig sagt. Man bryr seg om verandre selv om det gjerne ikke ser slik ut i perioder

Jeg har tidvis viet kvinnene stor oppmerksomhet.

Jeg håper du tar til deg dette med hjernen og lar - som også Oddbjørn har nødet deg til - tankene gå fra hjertet til hodet før de finner veien til tastaturet. Det kan være viktige skritt på veien til å bli en æret skatt for Verdidebatt.

Kommentar #375

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg holdt på å si...

Publisert rundt 9 år siden

Pål Eggen:  Dessuten handler jo denne om det gamle testamente.
_____________________________________________________

... har du et nyere enn det gamle testamente?

2 Tim 3,16 viser til Rom 15,4, 2 Pet 1,21
Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

Hele det nye testamente er bygd opp fra GT.

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=profeten&type=and&book2=2&searchtrans=

Du slår opp f.eks. hos Matt 2,5-6:  «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten: Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Du klikker på v6 og finner dette: Matt 2,6 viser til Mi 5,1: Du, Betlehem, Efrata,
          minst blant slektene i Juda!
          Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme.
          Hans opphav er fra gammel tid,
          fra eldgamle dager.Kommentar #376

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det er sagt den er som vinden,

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
åndens tale kommer fra mageregionen,

du mener altså at den kommer ut bak?

Kommentar #377

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det var ikke noe innlegg du kom med,

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er alt du har å si om innlegget mitt om Adam,er det bare å glømme hele debatten.

bare egne tanker spunnet i uforstand.

Du tilkjennegir ikke om du engang vet hva Adam er, hvilke egenskaper han blir ikledd el hva det han oppnådde gir som resultat etter 10 - 20 generasjoners utvikling.

Så lenge du ikke gransker skriftene blir alt din tankebygning uten interesse for den som søker å utvikle potensialet Adam demonstrerte.

Kommentar #378

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Finnes det noen som ikke er "gud sine"?

Publisert rundt 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
De viser hva kjærligheten er og at Gud tar spesielt vare på sine:

Kan du peke ut en skapning, i det mineralske nivået, på det organiske, i det animalske el på det snakkende, som ikke er skapt av skaperen?

Kommentar #379

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

;-)))

Publisert rundt 9 år siden

Svein Nyborg:

du mener altså at den kommer ut bak?
________________________________________

Matt.15.16:«Forstår dere ennå ingen ting, dere heller?» sa Jesus.17 «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut dit det skal?18 Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent.

Kommentar #380

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jordisk oppstått

Publisert rundt 9 år siden

Svein Nyborg:

Kan du peke ut en skapning, i det mineralske nivået, på det organiske, i det animalske el på det snakkende, som ikke er skapt av skaperen?
_______________________________________

Jak 3,7:  Alt i naturen, både ville dyr og fugler, krypdyr og fisk, kan temmes og er blitt temmet av mennesket, som selv er en del av naturen...

1.Kor.15.47:Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske....

Det er det himmelske som er skapt av skaperen, 1 Joh 3,9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham...

Kommentar #381

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Alle har vi våre påstander, hvem som har den riktigste, kommer frem til slutt. Snipp, snapp snute, så er vår diskusjon ute! ;-)

Forsåvidt slutten på enhver diskusjon rundt rett tro. Det er bare noe man tror.

Kommentar #382

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
... har du et nyere enn det gamle testamente?

Nei, jeg har ikke engang det gamle.

Kommentar #383

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er det himmelske som er skapt av skaperen,

Du hevder altså at alt vi kan se, høre, smake, lukte, ta og føle på er skapninger med en annen el ingen skaper?

Kommentar #384

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja ja

Publisert rundt 9 år siden

Svein Nyborg:

Du hevder altså at alt vi kan se, høre, smake, lukte, ta og føle på er skapninger med en annen el ingen skaper?
__________________________________

og skriften samtykker; Sir 33,10: Alle mennesker er støv, lik Adam som ble formet av jord...

Thomasev.85: Adam oppsto av stor makt og stor rikdom, men han var dere ikke verdig, for hadde han vært verdig, ville han ikke ha smakt døden...

Herren selv oppstod av Juda, Heb.7.14: Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.

Kommentar #385

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
du mener altså at den kommer ut bak?

nei..men jeg ser at din "åndsfrende" Eggen heller ikke har fått noen ny ånd i sitt indre.

uansett, så er det bibelske dette.

joh.7.37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.»

Ordet indre i dette skriftsted  kommer fra det greske" koilia" som betyr buk, og da tror jeg nok at ordet mageregionen er dekkende, jeg ser at andre oversettelser bruker livet om dette området.

Uansett om en så kaller det buk, mageregion, livet, så er jeg viss på at det er forstålig hvor ånden holder til..

For min del av og til når  jeg ber så kan området rundt buken bli nærmest brennende akkurat som det er en ild på innsiden.

Kommentar #386

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Magereligionen...

Kommentar #387

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

tja...er det slik som kommer fra din ånd?

For min del så spøker jeg ikke med slikt, Jeg er nemlig glad for  ha fått en ny ånd på innsiden, de er nemlig det segl Gud fader har satt på sine barn, i tillegg til panten DHÅ.

1.kor.1.22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

Kommentar #388

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
tja...er det slik som kommer fra din ånd?

Den kom fra hoderegionen...

Kommentar #389

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Den Hellige ånd jobber igjennom alle på forskjellige måter, men i samme sannhet.

Ja og den DHÅ jobber like mye i DKK som i ditt hjerte 

Jeg vet fra min egen erfaring.

Det var ett langt svar men forsatt så svarer du ikke på hvorfor DU har rett og sannheten mens andre lever i og på løgn og er forført 
De du anklager for å forføre har akkurat samme greie som deg de mener seg også rettledet av DHÅ være seg ydmyke prester eller kardinaler.

Jeg syntes du utaler deg skråsikkert på noe du stort sett synser om og ikke har sannheten om.

Jeg ser vi ikke kommer lengere i denne samtalen så jeg tror jeg bare avslutter.

Dagen her ble brukt til å gå til messe og etterpå til kirkeakademiet , og en god middag i mellom.

Kommentar #390

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Den kom fra hoderegionen...

akkurat ja, det forklarer det meste.... hodereligionen

Kommentar #391

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
tja...er det slik som kommer fra din ånd?

For min del så spøker jeg ikke med slikt, Jeg er nemlig glad for ha fått en ny ånd på innsiden, de er nemlig det segl Gud fader har satt på sine barn, i tillegg til panten DHÅ.

1.kor.1.22 Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

Ja, men, Geir Rune. Mageregionen?

Kommentar #392

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
nei..men jeg ser at din "åndsfrende" Eggen heller ikke har fått noen ny ånd i sitt indre.

Du ser bare hva ditt ego ønsker å se, Geir Rune. Altså ikke en damn shit..  :-)

Kommentar #393

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Buken er slangen som Gud forbannet

Publisert rundt 9 år siden

Geir Rune:

Ordet indre i dette skriftsted kommer fra det greske" koilia" som betyr buk, og da tror jeg nok at ordet mageregionen er dekkende, jeg ser at andre oversettelser bruker livet om dette området.
_____________________________________________

Du kan aldri erstatte bibelens egen forklaring med noe du synes er dekkende, for det blir som regel feil... Fil.3.18: For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nu endog med tårer sier er fiender av Kristi kors,19 hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken*, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.

(*1.Mos.3.14:  Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blandt alt feet og blandt alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.)

Kommentar #394

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Ja og den DHÅ jobber like mye i DKK som i ditt hjerte

Bor DHÅ i peterskirken?

Har du ikke fått med deg at i den nye pakt så bor DHÅ ikke i noe laget av menneskehender, Paulus sier at Guds ånd idag har bolig i menneskekroppen, og at denne er Guds tempel.

apg.17.24 Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. 25 Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle.

1.kor.3.16  Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere.

Så jeg tror du tar feil om du hevder at DHÅ årbeider i DKK kirke, slik han arbeider med hjertene, blir helt feil bibelsk sett.

Kommentar #395

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Bor DHÅ i peterskirken?

Du begrenser Gud  når du sier sånt 

Han bor like gjerne i Peterskirken som hos deg eller meg

Kommentar #396

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du kan aldri erstatte bibelens egen forklaring med noe du sns er dekkende, for det blir som regel feil..

hmm..du verden, hva skal man si til slikt?

men siden vi har ben å gå med så trenger vi ikke å åle oss på buken.

Buken kan nok brukes om mye, men i tilfellet hvor ånden har bolig i kroppen så trenger man ikke å vri og vrenge.

Det som er sikkert er at ånden ikke bor i menneskers kunnskapssenter (hodet), der er det fort trangt og lite plass til andre tanker enn menneskers egne.

Kommentar #397

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Amina Delacruz. Gå til den siterte teksten.
Han bor like gjerne i Peterskirken som hos deg eller meg

hvorfor flyttet han da ut av tempelet i Jerusalem for å ta plass i petrikirken i Roma?

Man må selvsagt forholde seg til bibeles ord også om en er katolikk, og bibelen sier at Gud ikke lenger bor i noe laget av menneskehender inkl. petrikirken som i tillegg er bygget med avlatspengene.

det er nok heller mamon som er guden her..

Kommentar #398

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
hvorfor flyttet han da ut av tempelet i Jerusalem for å ta plass i petrikirken i Roma?

Trodde du skjønte at vi ikke prater om bygningen ,men om den enkelte prest eller kardinal 

Jeg tror den bor like mye i hver av oss som har mottatt det ,du kan godt mene noe helt annet.

Kommentar #399

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert rundt 9 år siden

Geir Rune:

Det som er sikkert er at ånden ikke bor i menneskers kunnskapssenter (hodet), der er det fort trangt og lite plass til andre tanker enn menneskers egne.
________________________________________________

den menneskelige ånden har nok plassen sin der, men den guddommelige Ånd er nok ikke ment å tilhøre denne verden...som Jesus sa, så var ikke hans kongsmakt av denne verden. Men det er mange som tror på det uansett hvor mye vi enn skriver...

 

Kommentar #400

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om ånden skal ha bolig i kroppen , så hvorfor ikke rundt livet?

men for deg og nyborg som anser kroppen illusorisk, så blir nok slik feil uansett.

da passer nok den dualistiske modell som hånd i hanske..

Er ikke ånden ment å ta form som en surdeig i menneskets indre da?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere