Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Har den nye paven ei mørk diktatur-fortid?

Den kvite røyken frå Det sixtinske kapellet hadde ikkje forsvunne, før gamle skjelett byrja å røra seg i skapa på andre sida av Atlanteren.

Publisert: 13. mar 2013

Då Vatikanet kunne visa fram sin første ikkje-europeiske pave i kveld, var det mange som tenkte «endeleg» - ikkje minst av oss som synsar frå utsida. På den andre sida blei kanskje vegen over frå «Den nye verda» ekstra kort for Jorge Mario Bergoglio. Han er trass alt son av italienske innvandrarforeldre, som Argentina er full av.

MILLITÆRDIKTATURET. Mange gler seg over at den nye paven har heilage Frans som ideal og har markert seg som ein forkjempar for dei fattige. Andre er uroa eller desillusjonerte med tanke på at den tidlegare erkebiskopen i Buenos Aires har beina godt planta i klassisk konservativ teologi – som dei fleste andre pavekandidatane og katolske prestane i verda. Men framleis er det få i våre trakter som har byrja å spørja seg om 76-åringen si rolle under millitærdiktaturet i Argentina. 

SKJELETT I SKAPA. Den kvite røyken frå Det sixtinske kapellet hadde ikkje forsvunne før gamle skjelett byrja å røra seg i skapa på andre sida av Atlanteren: Nå blir gamle anklager om Bergoglio si rolle under millitærdiktaturet frå 1976-1983 henta fram, og tida er garantert inne for å undersøkja dei med mikroskop.

Den nye paven har ikkje berre blitt skulda for å la vera å hjelpa prestar som blei torturerte, kidnappa og drepne mens han var lokalt jesuitt-overhovud under «den skitne krigen» i Argentina. I 2005 blei det reist ei sak mot han av ein menneskeretts-advokat, der fem personar vitna om at den nye paven var innblanda i forsvinningane av ein lekmann og to prestar i 1976. Prestane, Orlando Yorio og Franz Jalics, blei funne fem månadar seinare, neddoppa og halvnakne etter å ha blitt bortførte av marinen. Den eine av dei, Yorio, skuldar Bergoglio for i praksis å ha overgitt dei til dødsskvadronane, sidan han nekta å anerkjenna arbeidet deira overfor regimet. Den andre, Jalics, har flytta til eit lukka tysk kloster og vil ikkje snakka om det.

ARGENTINAS AUSCHWITZ. Den argentinske gravejournalisten og forfattaren Horacio Verbitsky skreiv boka El Silencio: de Paulo VI a Bergoglio: las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA om saka i 2005 – Stilla: frå pave Paul VI til Bergoglio: Dei hemmelege forholda mellom kyrkja og ESMA. ESMA har også blitt kalla «Argentinas Auschwitz» og var det mest berykta av marinen sine mange hemmelege senter for tortur og avretting. Berre boktittelen er nok til å gi Vatikanet sin kommunikasjonsavdeling nok å gjera dei kommande vekene.

BARNERØVING. Men der er meir. Tidlegare har «las Abuelas de Plaza de Mayo», bestemødrene frå maiplassen, gått til retten i Argentina og anklaga han for å vera innblanda i bortføring av spebarn under dikaturet. Alicia de la Cuadra, ei av grunnleggjarane av bestemor-organisasjonen, skuldar han for å ha deltatt i kidnappinga av barnebarnet hennar. Sidan 1976 har mødrer og bestemødrer marsjert på Maiplassen i Buenos Aires, etter at småbarn blei stolne (og seinare oppdregne) av dei same som drap foreldra deira. I dag gjer nokre av dei det med rullator, for å nå fram med kravet om å finna barnebarna sine.

Bergoglio har ikkje blitt dømd for nokon av desse forholda. Som pave har han tatt Frans som namn, det same som barnevennen Frans av Assisi og den torturerte og stillteiande presten Franz Jalics. Me kan berre håpa at den tilsynelatande joviale og kommunikative Frans den første raskt vil lufta ut i skapa han har reist frå, så skjeletta får oppreising eller evig kvile.

Kjelder:
http://www.publico.es/internacional/452119/las-oscuras-relaciones-del-nuevo-papa-con-la-dictadura-militar-argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_(papa)

 

Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
tida er garantert inne for å undersøkja dei med mikroskop.

Mikroskopet vil vel avsløre skjelett i alle våre skap, om beinhaugen er mindre enn den du antar Jorge har så er et brutt løfte el en forglemmelsei sin egentlige form et drap av håp.

I sin dypeste form er ufruktbarhet på skaperens nivå en overtredelse.

Kommentar #2

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Dommen.

Publisert rundt 9 år siden

Takk for at du minner meg på at den nye paven i likhet med meg bare er et skrøpelig menneske med feil og mangler. Så trenger vel han som jeg å gå selvransakelsens slitsomme vei med sitt liv for å gjøre opp sin sak med Gud.  Og «dommen hører Herren til». Heldigvis ikke meg! Og så kan Gud i sin nåde bruke hvem han vil til hva han vil slik jeg tenker.

Kommentar #3

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Lufting av skap

Publisert rundt 9 år siden

Å vera i ein maktposisjon i eit slikt regime, gjer sjølvsagt open opposisjon svært vanskeleg. Eg er glad eg ikkje var i pave Frans sine skor på den tida. Men det var han som hadde skorne på, og me kan berre håpa at han som jesuittleiar under millitærdiktaturet gjorde gode og rette val, ikkje minst i det skjulte.

Problemet her er mest av alt at latinamerikansk kyrkjehistorie er full av tette band mellom diktatorar og bispar/prestar. Rettsoppgjera etter slike regime har vore for få og ikkje sjeldan prega av korrupsjon. Den katolske kyrkja si politiske og økonomiske makt er framleis stor der, og ein har ikkje blitt tatt skikkeleg oppgjer med diktaturhistoria. Dette bakteppet for anklagene mot den nye paven er djupt problematisk, ikkje minst for mange vanlege katolikkar i Latin-Amerika. Difor håpar eg at den nye paven nyttar høvet å sleppa lys og luft inn i desse illeluktande skapa.

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Men det var han som hadde skorne på, og me kan berre håpa at han som jesuittleiar under millitærdiktaturet gjorde gode og rette val, ikkje minst i det skjulte.
"It is worth noting that  in the wake of the military coup in Chile on September 11,1973, the Cardinal of Santiago de Chile, Raul Silva Henriquez openly condemned the military junta led by General Augusto Pinochet. In marked contrast to Argentina, this stance of the Catholic hierarchy in Chile was instrumental in curbing the tide of political assassinations and human rights violations directed against supporters of Salvador Allende  and opponents of the military regime. Had Jorge Mario Bergoglio taken a similar stance to that of Cardinal Raul Silva Henriquez, thousands of lives would have been saved."

Ref.: http://www.globalresearch.ca/washingtons-pope-who-is-francis-i-cardinal-jorge-mario-bergoglio-and-argentinas-dirty-war/5326675 


Andre artikler:

http://www.globalresearch.ca/operation-condor-trial-on-latin-american-rendition-and-assassination-program/5325882 


http://www.globalresearch.ca/operation-condor-campaign-by-us-backed-latin-american-dictators-to-hunt-down-torture-and-murder-tens-of-thousands-of-opponents/5325695 


Det er ingen grunn til å underspille høvelig kritikk. Å si at Bergoglio "har lik i skapet som alle oss andre" er vanvittig. Det er derfor bra at van Zijp Nilsen løfter dette frem.

Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Lik i skapet.

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Å si at Bergoglio "har lik i skapet som alle oss andre" er vanvittig.

At du og jeg tenker svært forskjellig i denne sammenhengen finner jeg svært naturlig. Minner om at dette dreier seg om et pavevalg og et behov for å finne en hensiktsmessig kirkens tjener, ikke om en helgenkåring. 

Personlig finner jeg det derfor mest interessant å se fremover på den gjerning som ligger foran Pave Fransiscus. Og da har jeg positive forventninger og håp.

Jeg har selvfølglig intet imot at man interesserer seg for eventuelle mørke kapitler i mannens fortid. Jeg kan til og med velge å tenke at slik bruker Gud kritikere og motstandere til å minne oss om at det dreier seg om et menneske og ikke Frelseren.

Kommentar #6

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Vi må ikke glemme at Gud opphøyer den som er ydmyk i sitt hjerte. Ikke fariseern som ba de Gud og skrøt: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.

Gud lyttet ikke til denne fariseeren. Jeg sier ikke at man må ha gjort noe galt for å få nåde av Gud, og bli opphøyd av Gud, men Gud som er barmhjertig og nådig ser ikke på fortiden, men til hjertet, slik Gud så til hjertet til tolleren som ba ett stykke bortenfor farisseren . En toller som arbeidet for fienden.

Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’

Og Jesus sier at det var tolleren som gikk rettferdig hjem til Gud.

Jeg bryr meg ikke om kristne, lekmenn, prester eller paver har syndet mot Gud og det doble kjærlighetsbud, for om Gud tilgir, så må jeg tilgi, Gud har jo tilgitt meg!

Så la oss håpe at pave Frans I har det samme hjerte og sinn som sin navnbror Frans av Assisi, som levde et høytsvevende liv, med mye festing, kriget og ble satt i fengsel. Men faren betalte han ut. Han var eventyrlysten, men så ble han alvorlig syk. Og han hørte Gud tale til han, og livet hans ble forvandlet.

Frans av Assisi hadde nok hatt sine skjellet i skapet han også, når de som så gjerne leter, finner. Og det gjør ikke noe, for det er Gud som velger, og Gud velger ikke alltid de som i sin fortid har gjor alt rett etter loven. Gud ser etter et ydmykt sinn.

Må Gud velsigne pave Frans I, slik at han kan være en etterfølger etter Frans av Assisi i sitt hjerte. Og må Gud gi pave Frans I styrke slik at han med nedbøyd hode over alle sine synder og feil, kan bli velsignet av Gud og bli brukt av Gud. For Gud bruker den som er nedbøyd i ånden.

Mange protestanter innbiller seg at katolikker tror på at paven ikke kan synde, men slik er det ikke. Paven synder og skrifter slik også andre katolikker gjør det.

Og Paven holder kirken sammen. Slik Peter fikk i oppdrag i fra Gud da Jesus sa til Peter tre ganger: Vokt mine får.

Det tar Paven på alvor, og kirken står støtt.

Det står i katolsk.no

Paven er altså ingen autoritær skikkelse som dikterer hva alle katolikker skal tro, mene og gjøre. Enhver katolikk er fri til å følge sin samvittighet i sitt daglige liv. Men ingen frihet er reell hvis den ikke har sin basis i et grunnleggende sett med sannheter som er universelle og for alle. Paven er kirkens og Guds tjener med det overordnede ansvar å påse at kirken til enhver tid holder seg til kristendommens grunnsannheter. Det er dette som er pavens fremste oppgave og embete. Et embete som utføres med stor ydmykhet og trofasthet.  http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/paven

Må Gud velsigne pave Frans I i den kjærlighet Han har forutbestemt den som er i Jesus Kristus, i Ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand.

Må Gud velsigne pave Frans i sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forut fattet hos seg selv, om en husholdning i tidens fylde: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.

I Jesus har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, Jesus vårt håp.

Amen

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Ja, da har vi også svært divergerende oppfatninger om hva som er "hensiktsmessig."

Som jeg ser det, ville det være hensiktsmessig å finne en person uten slik lik i bagasjen. Han er jo forlengst en meget omstridt person, og han har mange menneskerettighetsforkjempere etter seg.  

Eller er det rett og slett ikke mulig å finne en normal person?

Og å anta navnet Frans må da vel også sies å være noe av en frekkhet?

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Media

Publisert rundt 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Så trenger vel han som jeg å gå selvransakelsens slitsomme vei med sitt liv for å gjøre opp sin sak med Gud.

DersomAnn Kristin van Zijp Nilsens alvorlige anklager har en viss sannhetsgehalt i seg, får verdens media langt mer dramatiske reportasjer å tenke på i den nærmeste framtid enn hvit røyk fra Det Sixtinske Kapell.

Kommentar #9

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Hensiktsmessig.

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ja, da har vi også svært divergerende oppfatninger om hva som er "hensiktsmessig."Nei da. det er ikke sikkert. Regner med at de som har valgt ham anser ham som hensiktsmessig. Jeg aner jo ikke. Det kan bare fremtiden vise meg.

Jeg vet ikke så mye om mennesket Bergoglio. La merke til at han under sin lille tale til menneskene på Petersplassen takket "for den store kjærlighet de viste biskopen av Roma" Jeg velger å tolke dette som at han ønsker ikke å ta imot hyldesten som en hyldest til seg personlig. Han distanserer seg fra dyrkelse av hans person ved å vise til det embede han skal ikle seg. Det er ikke hans person de hyller. Typisk Fransiskansk minstebrødre-tankegang.

Ser at han som Erkebiskop i Argentina avsto fra å bo i Erkebispepalasset med tjenere og limousine med sjåfør til disposisjon. I stedet bodde han i en liten leilighet, laget sin mat selv og benyttet offentlige transportmidler. Typisk Fransiskansk fromhet, åndelighet og tankegang. 

Han har ved flere anledninger gått kraftig til verks mot tidens materialisme og har hevdet at kapitalismen er et åk for verdens fattige mennesker.

Siden Frans av Assisi er mitt store kristne ideal ser jag i dette tegn på at han er besjelet med en Fransiskansk ånd. Men som sagt, om konklavet har gjordt et hensiktsmessig valg gjenstår å se.

Men jeg vet jo at dette handler om ting du og jeg ikke ser likt på. Tror jeg forstår hvordan du tenker og at du tenker innen en sekulær ramme, og da er din posisjon helt logisk. Har full respekt for det.

Kommentar #10

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Enig

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
får verdens media langt mer dramatiske reportasjer å tenke på i den nærmeste framtid enn hvit røyk fra Det Sixtinske Kapell.

Der har du utvilsomt rett Leif! Har du lest Mesterboken? Hvis man erstatter Mesteren med kirken åpner det seg spennende perspektiver!

Kommentar #11

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
DersomAnn Kristin van Zijp Nilsens alvorlige anklager har en viss sannhetsgehalt i seg, får verdens media langt mer dramatiske reportasjer å tenke på i den nærmeste framtid enn hvit røyk fra Det Sixtinske Kapell

Nå har dette allerede värt så gjennomdiskutert i media i mange år, og jeg oppfattet dette som utdatert. Det var allikevel om mulig mere enn 100% sikkert at diskusjonen om  Orlando Yorio og Franz Jalics skulle dukke opp i media igjen da jeg hörte hvem som ble utnevnt til ny pave.  Pressen er dog nokså forutsigbar.  Franz Jalics bor i dag i Tyskland, og innså for mange år siden at biskopen ikke kunne bebreides

Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Tror jeg forstår hvordan du tenker og at du tenker innen en sekulær ramme, og da er din posisjon helt logisk. Har full respekt for det.

Ja, det blir ulike utgangspunkt.

Men les denne artikkelen fra 2011: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/jan/04/argenitina-videla-bergoglio-repentance 

Det ville være fint hvis Frans nå kunne gjøre opp for og med gamle synder.

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Siden Frans av Assisi er mitt store kristne ideal ser jag i dette tegn på at han er besjelet med en Fransiskansk ånd. Men som sagt, om konklavet har gjordt et hensiktsmessig valg gjenstår å se.Man kan alltids håpe!

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Bomskudd?

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det ville være fint hvis Frans nå kunne gjøre opp for og med gamle synder.

Såvidt jeg kan se inneholder artikkelen i Guardian ingen spesifikke anklager mot Jorge Bergoglio..

Kommentar #15

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Pavelig botsgang?

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det ville være fint hvis Frans nå kunne gjøre opp for og med gamle synder.

Om Pave Fransiscus vil underholde verden med et offentlig skriftemål og botsgang tviler jeg på, men også det gjenstår å se. Men også du har lov å håpe :-)

Når det gjelder din link viser jeg til Leif Gullbergs kommentar.

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder din link viser jeg til Leif Gullbergs kommentar.

Du tenker på denne?

"This article was amended on 14 March 2013. The original article, published in 2011, wrongly suggested that Argentinian journalist Horacio Verbitsky claimed that Cardinal Jorge Bergoglio connived with the Argentinian navy to hide political prisoners on an island called El Silencio during an inspection by human rights monitors. Although Verbitsky makes other allegations about Bergoglio's complicity in human right abuses, he does not make this claim. The original article also wrongly described El Silencio as Bergoglio's "holiday home". This has been corrected."

Mange har ment, lenge før den hvite røyk igår, at det uansett gis alvorlige anklager mot denne Bergoglio. 

***

En som kjempet de fattiges og undertryktes sak ble drept. Det kunne fortelle oss om hvem som reelt stod opp mot regimet, og hvem ikke.

"But happily Their Eminences have just been given another chance to express contrition. Next month the convicted murderer Videla will be arraigned for his part in the killing of Enrique Angelelli, bishop of the Andean diocese of La Rioja and a supporter of the cause of poorer Argentinians. He was run off the highway by a hit squad of the Videla régime and killed on 4th August 1976 shortly after Videla's putsch."
Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Difor håpar eg at den nye paven nyttar høvet å sleppa lys og luft inn i desse illeluktande skapa.

Tenker at om vi alle luftet eget skap ville verden bli et godt sted på 1 2 3, hva paven gjør vil ha liten effekt, alle vet vel at religiøse ledere ikke evner å forandre verden samme hva de sier og gjør.

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Tenker at om vi alle luftet eget skap ville verden bli et godt sted på 1 2 3, hva paven gjør vil ha liten effekt, alle vet vel at religiøse ledere ikke evner å forandre verden samme hva de sier og gjør.

I år 2000 beklaget den argentinske kirken for hele den argentinske befolkningen, "åpent for Gud," hva den hadde gjort og, ikke minst, ikke gjort, i forbindelse med diktaturet. Den begråt sine store synder.

I Chile, på noenlunde samme tid, var kirken en langt mer aktiv mot-røst og mot-kraft. Men så, altså, overhodet ikke i Argentina. Hva sier læremesteren til kristne egentlig om slik påfallende lunkenhet?

Saken er derfor: godt at den argentinske kirke har beklaget de alvorlige forbrytelsene mot den argentinske menneskehet. Men hvorfor makter ikke Pavekirken å finne en kandidat med mindre suspekt fortid?

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enn om der er den beste

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor makter ikke Pavekirken å finne en kandidat med mindre suspekt fortid?

-de har funnet, at det ikke er noen hverken over el ved siden.

Da er det fint med en som evner å sette opp en uskyldig mine, en smilende fasade og slik gi et skinn av at alt er vel og bra - en fint pyntet sopelim er ikke å forakte, kanskje heksa tar med seg problemene og drar.

Kommentar #20

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
en fint pyntet sopelim er ikke å forakte, kanskje heksa tar med seg problemene og drar.

:)))

Anklagene mot nå Pave Frans er at han omkring 2010, ikke bare unnlot å møte 2 ganger i retten, men at han også fikk visse sensitive dokumenter til å "forsvinne" --- ikke ulikt hvordan kritiske mennesker "forsvant." Det er påfallende hvordan viktige dokumenter, og kritiske personer, bare forsvinner i løse luften.

Redselsfulle historier gis, fra angrende kilder i det argentinske militæret, om hvordan også personer ble kastet ut fra fly: "de forsvant i løse luften.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Et samfunn i oppløsning

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Anklagene mot nå Pave Frans

Årsaken til oppløsningen er anklager, vi finner, rettmessig el urettmessig, noen å anklage, dette splitter og ødelegger sameksistens.

Lærer vi oss å ta opp i oss og overvinne vår anklagende oppførsel vil vi overvinne spittelsen og reparere vårt ødelagte samfunn, og noe vi enda har sett lite til, kjærlighet, vil da skjule en mengde av synder. Da er det anklageren som vil forsvinne i løse luften.

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Argentinian Airlines

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
anklagende oppførsel

Jeg finner vesentlig forskjell på verbal anklage og den anklage som består i å kaste folk ut fra fly i flere tusen meters høyde.

Overfor slike som kaster verbale dissidenter ut fra fly, eller som får dem til å "forsvinne" på andre kreative måter, har vi et valg: skal vi, vi andre, som i utgangspunktet ikke kaster folk ut fra fly, kaste dem som kaster folk ut fra fly ut fra fly, eller skal vi tillate oss å protestere med ord og kritikk?

Som jeg formulerer spørsmålet, blir jeg nesten usikker på hva man burde svare. For det muntlige har jo allerede vært prøvd --- av de som ble kastet ut av flyene. De prøvde. Men ble kastet ut fra fly.

Det er på dette bakteppe vi også kan se Pave Frans aktiviteter rundt rettssaken mot ham i 2010. Hvorfor benyttet han ikke anledningen til å spille med åpne kort? I 2010 var det da ikke vanlig å kaste folk ut fra fly i Argentina? Frans hadde da ikke noe å være redd for selv, skulle han gløtte litt på kjeften?

Og --- og den katolske kirke har da vitterlig ordninger for slikt? Skriftemålet er jo en av de syv sakramenter? Hvorfor ikke gjøre bruk av det?

Du Frans, du Frans...

Kommentar #23

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Alt er prøvd,

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Som jeg formulerer spørsmålet, blir jeg nesten usikker på hva man burde svare. For det muntlige har jo allerede vært prøvd --- av de som ble kastet ut av flyene. De prøvde. Men ble kastet ut fra fly.

vi har ingen flere virkemidler i vår verden for å få andre til å oppføre seg pent.

Den eneste muligheten som står igjen er å korrigere vårt (eget) syn på virkeligheten; hva er materielt, kortvarig og verdiløst og hva er spirituelt, langvarig og verdifullt.

Det korvarig verdiløse er en kropp kastet ut fra fly, det langvarig verdifulle er han som bodde i kroppen som ble kastet ut fra fly og fløy sin vei med et seiersglis om munnen.

En sopelim har ingen verdi, det som kommer til syne under sopingen har det.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere