Bjarne Løvnes

16

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

Publisert: 9. mar 2013

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

 

Det er kanskje noen som tror at det bare er kristendommen som har et helvete. Men det er det ikke. Alle de fem store verdensreligioner har en eller annen lære om dette stedet.

Jeg kan sette opp følgende oversikt over hva de forskjellige religioner lærer:

HINDUISMEN

Motstridende opplysninger om det finnes et helvete eller ikke.

BUDDHISMEN

Har 144 forskjellige helveter.

Er bare et midlertidig oppholdssted.

JØDEDOMMEN

Forestillingen om evig fortapelse er fremmed for jødedommen.

Har ikke helvete, men Gehenna; som er et sted for renselse.  Gehenna = venterom.

                                     Alle,  også de gode, må gjennom Gehenna. Ingen er mer enn 11 måneder i Gehenna.

KRISTENDOMMEN

Et sted med ild, svovel og lavasjøer.

De fleste lærer at helvete er evig.

Noen mener at helvete er midlertidig og at sjelene opphører å eksistere etter at de har sonet sin straff.

Atter andre mener at etter endt soning i helvete vil man få tilgivelse hos Gud og slippe inn i himmelen.

Hos katolikkene er skjærsilden det første oppholdssted etter døden. Fra denne kan sjelen enten gå til himmelen eller helvete, avhengig av hvor stor synden er i forhold til de gode gjerninger.

 ISLAM

Tror på et helvete som oppsto ved et syndefall. Koranen sier også at noen av de som havner i helvete, ikke skal være der evig, men i et ubestemt tidsrom. Når dommedag kommer, skal de tidligere dømte dømmes på nytt og få en sjanse til å komme inn i Paradis.

I Hadithene, som er et slags tillegg til Koranen, står det at de som dør i hellig krig, får tilgang til 70 jomfruer i paradiset.

 

Dette er grovt sett hva læren i de forskjellige religioner går ut på. Men det finnes massevis av utsagn fra enkeltpersoner om hva de tror. Man kan bli forvirret av mindre.

Selv tror jeg at helvete er en eldgammel myte som vi ikke skal legge for stor vekt på. Jeg tror helvete er menneskeskapt . Det er skapt av mennesker for å skape frykt. Og denne frykten brukte noen mennesker for å skaffe seg selv makt over sine medmennesker. Tror jeg.

 Selv i dag er det mange mennesker som blir kuet av frykt for å havne i helvete. Men denne frykten var nok mye større i tidligere tider. Jeg hørte selv Hallesbys forkynnelse 25. januar 1953. Den var grufull.

 Mitt gudsbilde er ikke noe skremmebilde. Jeg tror at Gud er hundre prosent kjærlighet. Og en slik Gud tror jeg aldri vil henvise ett eneste menneske til et slikt sted som Hallesby truet med.

Nå har jeg også lært at Gud hadde en sønn som bar navnet Jesus. Jesus hadde også arvet sin fars kjærlighet.

 For Jesus kom nemlig til jorden med et nytt bud, nemlig kjærlighetsbudet. Jesus sa at vi skulle elske både Gud og vår neste.

 I forbindelse med denne guddommelige kjærlighet finner jeg ikke plass for noe helvete. Det vil i hvert fall være helt i strid med min fornuft. Og jeg tror at Gud har gitt oss fornuften for at vi skal bruke den.

 Derfor tror jeg både på Gud og på Jesus. Men helvete greier jeg ikke å tro på. Dette stedet ligger langt unna alt som har med Guds og Jesu kjærlighet. 

Men hvis du velger å tro på helvete, så får du selvfølgelig lov til det. For Gud tvinger ingen. Heller ikke i dette spørsmålet. Gud setter oss fri, men han er fortsatt like glad i oss.

Dette tror jeg er morgendagens evangelium, morgendagens gode budskap.

 Det ville vært interessant å høre hva nettopp du mener om temaet i overskriften for denne artikkelen.  

9. mars 2013.

Bjarne

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
ær veldig forsiktig med hva du skriver. Skriv gjerne "jeg føler det er ånden som har gitt meg dette" eller "jeg er overbevist om at det er ånden som har gitt meg dette", men ikke skriv slik du skriver. Hvorfor? Ved å si dette, sier du bastant at du har rett og at de andre har feil. Og da gjerne andre som føler at de har fått noe fra ånden...

merkelig at din kritikk går mot en av de få som fatter det enkle rett frem budskap på denne blogg, men ikke ofrer pål eggen en eneste  komentar, han som helt åpent blander inn  urene kilder kilder fra buddisme, hindusime, filosofi osv.. i sine åndsåpenbaringer.

men det viser vel mer hvor dine preferanser er enn Runes i dette tilfellet...

Kommentar #152

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Se min kommentar

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det som er viktig å forstå er at den gamle pakten er borte,Den gamle pakt gjelder ikke lenger!


på tråden " Så skal du lage en nådestol" til Rudi Wara

Kommentar #153

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Egentlig så må jeg si at Sabbatsbudet er det budet som er det beste mot en selv. De andre budene handler om å elske Gud og sin neste mens sabbatsbudet handler om å elske seg selv. Jesus sa også det om sabbatsbudet.  Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.

Vi må ikke gjøre om sabbaten til en gjerning for Gud. Og ihvertfall ikke lørdag til et måste for å ha sabbat! Det spiller ingen rolle for Gud hvilken dager mennesker hviler på. 

Vi må forstå Guds Kjærlighet til menneskene i sabbaten. Det samme må vi når det gjelder de andre budene. Da forstår vi at alle budene ligger i de to bud Jesus sa: Du skal elske din Gud, og din neste som deg selv. Vi må prøve å komme litt nærmere Gud slik at vi forstår hans tanke som er Kjærlighet.

Gud ga lovene til Israel. Da var den syvende dagen lørdag, og menneskene ble bedt om å hvile, for Gud hvilte den syvende dagen. Syvende dagen er symbolsk. Det er få som tror bokstavelig at Gud hvilte på lørdag, og derfor er lørdagen hellig. Jeg tror ikke det er noe bra når man lager noe gudommelig over lørdag, at lørdag er noe mystisk i seg. Det står ikke noe om at lørdag er hellig, men vi skal gjøre hviledagen hellig.

En dag i uken minst, bør vi hvile fra arbeid. Sier ikke arbeidsmiljøloven noe om det? Og de fleste forstår også at man bør hvile en dag i uken. Og man kunne kanskje ha gjort en undersøkelse på om det er forskjell i å hvile en dag framfor en annen? Haha nei, jeg tror ingen ville bry seg om det, en dag er lik med en annen dag. Det er ikke noe magisk med noen av dem.

Og er det noen forskjell i hvilken dager man har sabbat med Herren? Er det noen dager Gud liker bedre enn andre? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det var helt tilfeldig at lørdag ble jødenes sabbatfeiring. Jeg tror nok at tallet syv kan bety noe symbolsk, og derfor ble det for jødene på en lørdag, men det er ikke lørdag som dag som betyr noe.

Vi må prøve å forstå Guds hjerte, ikke gjøre om budene til noe lovisk.

Kol 2

16 Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat.17 Alt dette er bare et skyggebildeav det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme.

Rom 14  5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn. 6Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.7For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.

Apg. 20 Den første dag i uken var vi samlet for å bryte brødet, og Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.

Herrens dag1166. (2174-2188, 1343) "Påskemysteriet feirer Kirken på den åttende dag, i samsvar med den apostoliske tradisjon som stammer fra selve dagen for Kristi oppstandelse; denne dag, søndagen, kalles da med rette Herrens dag".101 Dagen for Kristi oppstandelse er på samme tid "ukens første dag", til minne om skapelsens første dag, og "den åttende dag" da Kristus etter sin store "sabbatshvile" innleder den dagen "som Herren har skapt", den "dag som ingen nedgang kjenner".102 "Herrens nattverd" er dens midtpunkt, for her møter de troendes menighet den oppstandne Herre som byr dem inn til sitt festmåltid:103Herrens dag, oppstandelsens dag, de kristnes dag, er vår dag. Det er derfor den kalles Herrens dag, for det var på den dag Herren drog seierrik opp til Faderen. Når hedningene kaller den solens dag, da sier vi oss med glede enig, for i dag demret jordens lys, i dag steg rettferds sol opp og dens stråler bringer oss frelse.1041167. Søndagen er fremfor noen dagen for liturgisk samling, den dag de troende kommer sammen "for å høre Guds Ord og ta del i eukaristien, og derved feire minnet om Herren Jesu lidelse, oppstandelse og herlighet og takke Gud som har gjenfødt dem til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde":105Når vi betenker, o Kristus, hvilke under som skjedde på denne din hellige oppstandelses søndag, da sier vi: søndagen være velsignet, for da fant skaperverkets begynnelse sted (...) verdens frelse (...) menneskeslektens fornyelse (...). På den dag frydet himmel og jord seg og hele universet fyltes av lys. Søndagen være velsignet, for da ble paradisets porter åpnet for at Adam og alle forviste kunne tre inn uten frykt. http://www.katolsk.no/tro/kkk/k2_04

Kommentar #154

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det som er viktig å forstå er at den gamle pakten er borte,Den gamle pakt gjelder ikke lenger!
Da Gud introduserte sin nye pakt, avsluttet han dermed den gamle. Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte 2. Grunnen til at vi ikke følger ordningene og forskriftene i den gamle pakt, er at de faktisk ikke gjelder lenger. Dermed må vi lese Det gamle testamente på en helt ny måte! Alt er Guds Ord til oss, men det må forstås ut fra den nye pakten!

Greit å argumenter for at den gamle pakt ikke gjelder lenger. 

Igjen må jeg få påpeke at jeg syns det er respektløst mot oss som debatanter at du bare stjeler tekster rundt på internett (av ulike teologer) og undertegner med Rune Staven. For du har vel ikke skrevet dette svaret selv? 

Kommentar #155

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Asbjørn

ventet på deg))) det var fordi jeg hadde for dårlig tid vis du vil vite. men altid koseligt at du påpeker dette)) gjør meg ingen ting du vil få en del jobb framover så prøv og holdr tritt om du kan))

ha en fin kveld Asbjørn som har lite og ta seg til.

mvh

Rune

Kommentar #156

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Egentlig så må jeg si at Sabbatsbudet er det budet som er det beste mot en selv. De andre budene handler om å elske Gud og sin neste mens sabbatsbudet handler om å elske seg selv. Jesus sa også det om sabbatsbudet. Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.

Vi må ikke gjøre om sabbaten til en gjerning for Gud. Og ihvertfall ikke lørdag til et måste for å ha sabbat! Det spiller ingen rolle for Gud hvilken dager mennesker hviler på.

Vi må forstå Guds Kjærlighet til menneskene i sabbaten. Det samme må vi når det gjelder de andre budene. Da forstår vi at alle budene ligger i de to bud Jesus sa: Du skal elske din Gud, og din neste som deg selv. Vi må prøve å komme litt nærmere Gud slik at vi forstår hans tanke som er Kjærlighet.

Gud ga lovene til Israel. Da var den syvende dagen lørdag, og menneskene ble bedt om å hvile, for Gud hvilte den syvende dagen. Syvende dagen er symbolsk. Det er få som tror bokstavelig at Gud hvilte på lørdag, og derfor er lørdagen hellig. Jeg tror ikke det er noe bra når man lager noe gudommelig over lørdag, at lørdag er noe mystisk i seg. Det står ikke noe om at lørdag er hellig, men vi skal gjøre hviledagen hellig.

En dag i uken minst, bør vi hvile fra arbeid. Sier ikke arbeidsmiljøloven noe om det? Og de fleste forstår også at man bør hvile en dag i uken. Og man kunne kanskje ha gjort en undersøkelse på om det er forskjell i å hvile en dag framfor en annen? Haha nei, jeg tror ingen ville bry seg om det, en dag er lik med en annen dag. Det er ikke noe magisk med noen av dem.

Og er det noen forskjell i hvilken dager man har sabbat med Herren? Er det noen dager Gud liker bedre enn andre? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det var helt tilfeldig at lørdag ble jødenes sabbatfeiring. Jeg tror nok at tallet syv kan bety noe symbolsk, og derfor ble det for jødene på en lørdag, men det er ikke lørdag som dag som betyr noe.

Forherd ikke ditt hjerte imot sannheten. Ærlig talt, snakk om ett eksempel på svikefult er hjertet. Hva med å la seg dåre?

Unnskyld meg altså.. .

Bare ta tak i endel av det første du skriver, for å starte ett sted. Sitat:

"Egentlig så må jeg si at Sabbatsbudet er det budet som er det beste mot en selv. De andre budene handler om å elske Gud og sin neste mens sabbatsbudet handler om å elske seg selv. Jesus sa også det om sabbatsbudet. Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld.

Vi må ikke gjøre om sabbaten til en gjerning for Gud. Og ihvertfall ikke lørdag til et måste for å ha sabbat! Det spiller ingen rolle for Gud hvilken dager mennesker hviler på.

Vi må forstå Guds Kjærlighet til menneskene i sabbaten. "

Holder man Sabbaten den syvende dag så er det fordi man ærer Ham som univsersets Skaper og er ens personlige Gud, man viser med dette hvem man tilhører og tilber. Sabbatsbudet er selve budet på hvem man tilber og tilhører. Gud gav denne hellige og velsignede dag til oss som en gave. Det er Guds eget ord.  

Ditt ord, ifra den som har satt seg fore å endre Guds ord så G8ud ikke blir tilbedt sier at det verste en kan gjøre er å holde Sabbaten men greit om ma har en annen dag som Sabbat.

Dette på tross av hva som er servert her i denne tråd. Du serverer død Randi.

Hilser med dette vers:

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. 

Kommentar #157

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
et på deg))) det var fordi jeg hadde for dårlig tid vis du vil vite. men altid koseligt at du påpeker dette)) gjør meg ingen ting du vil få en del jobb framover så prøv og holdr tritt om du kan)) ha en fin kveld Asbjørn som har lite og ta seg til.

Jeg leser ofte på blogger et notis hvor det står:

©opyright ©opyright på alle mine bilder og tekster. Om jeg låner tekster eller bilder fra andre vil dette bli lenket til eller oppgitt kilde. Konsekvenser i forhold til Åndsverksloven. Blandt annet politianmeldelse. Respekter dette! Om du skal låne min tekst eller mine bilder; ta kontakt og spør meg.

 

 Ser du ikke på det som synd å bare ta andres tekster, Rune?

Kommentar #158

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
ventet på deg))) det var fordi jeg hadde for dårlig tid vis du vil vite. men altid koseligt at du påpeker dette)) gjør meg ingen ting du vil få en del jobb framover så prøv og holdr tritt om du kan))

Men du syns dette er greit selv? Stjele andre sine tekster og undertegne med ditt navn?

Ellers skal du vite at vi som har lest noen kommentarer av deg ser det etter 5 ord om det er noe du kopierer, eller om du skriver selv. 

Kommentar #159

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Takk for opplysningen. hva er hensikten deres.? jeg blir ikke satt ut av at dere prøver å ta meg på noe annet men så lenge budskapet er det samme som jeg mener'så har jeg ingen betenkligheter med dette.men jeg er ikke den eneste.

Men når man ikke har noe annet å komme med så går ma andre veier. mmmm bare lure hva formålrt med dette er.

Mvh

Rune

Kommentar #160

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Ydmykhet er et vakkert ord

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Dette på tross av hva som er servert her i denne tråd. Du serverer død Randi.

Du Leif. Som medvandrer på veien må jeg refse deg litt. Det er ikke nødvendig å refse Randi på det viset, ho trenger heller hjelp til å se. Ingen kan tvinges til å se med vårt syn. Men vi kan legge det frem slik vi ser det. Så må DHÅ åpenbare ordet når det er kommet inn. Det er ikke vår oppgave å piske, men kalle, og gjøre vår himmelsk Fars vilje blant våre medmennesker.

Mvh Ove

Kommentar #161

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Forherd ikke ditt hjerte imot sannheten. Ærlig talt, snakk om ett eksempel på svikefult er hjertet. Hva med å la seg dåre?

Unnskyld meg altså.. .

Unskyld meg altså...

Jeg tok avstand for leeeenge siden av din adventist lære.  Må følge hjertet mitt, skjønner du. Og ikke mennesker som er på den loviske vei.

Kommentar #162

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Asbjørn 

98% prosent skriver jeg selv.jeg har ikke noe problem ned dette så lenge det samstemmer med Guds ord. Må bare smile litt mmmmm du e skjønn i den alderen slik holdt jeg også på i mine yngre dager.

Kos deg videre Asbjørn du kan prøve så mye du vil

mvh

Rune

Kommentar #163

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Elsk hverandre sier Jesus - Han som satte slavene (les troende) fri (fra Loven)

Publisert nesten 8 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
At faariseerne trodde de gjorde rett er vel samme grunn som all annen vrang lære, Djevelen står bak.

Det siterte ovenfor er jeg enig med deg i.  

Men hva sier du om forklarelsen av Jesus.  Tror du mer på fariseerne enn på Jesus?  Og hvorfor er det nødvendig å legge et åk på dine medtroende som ingen noensinne har greid å bære.  Hvorfor godtar du ikke det Jesus sier: "Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!  Hva er du vet som Jesus ikke visste.  Han som er Lovens oppfyllelse?

Og ikke minst.  Du skriver: "Pålegg og regler for å overholde budene, var det Jesus refset."  Det er din påstand.  Hvor har du dekning for det?  Lignelsen om fariseeren og tolleren viser noe helt annet.  Hovmodet og feil forståelse av troen og Loven var årsaken.  Nemlig troen på at gjerninger gir frelse.  Det var jo det fariseeren sto og skrøt av.  Gjerningene og at han var uten synd.  Det samme er det visst noen adventiseter her inne på tråden som gjør.  Det gir ingen frelse sier Jesus klart i lignelsen.  Men den tror jo ikke du på.

Disiplene får se Jesu herlighetMatt 17, 1-13:

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Denne forklarelsen på fjellet har likhetspunkter med beretningen om Jesu dåp (3, 13-17) om displenes møte med Jesu etter oppstandelsen (28, 16-20; Apgj 1, 6-11). Det er åpenbaringsberetninger som viser Jesu herlighet.

Det vises til et høyt fjell. Det er tydelig at Jesu forklarelse er et motstykke til Guds åpenbaring på Sinai. 2. Mos 24, 1 hvor Moses går opp på fjellet og får se Guds herlighet.

Moses og Elia opptrer som representanter for loven og profetene, og viser til skriftens løfter om ny frelsetid. De blir begge vitner om at Jesu fullfører den Gudsåpenbaring som de selv tidligere hadde formidlet og at Jesus nå har del i den samme herlighet som de selv har fått glimt av.

I 2. Pet 1, 16-18 viser Peter til denne beretningen og forteller at han er øyenvitne til Jesu guddommelige storhet. Men ikke bare Peter, men også to andre vitner får se hvem Jesus virkelig er.

Moses og Elias er GTs vitner som bekrefter dette, og som viser at Jesus er oppfyllelsen av loven og Skriftens løfter. De representerer linjen tilbake til Israels historie, slik den også trekkes i Hebr 1, 1. Tankene går tilbake til Sinai åpenbaringen, og vi minnes om at Guds herlighet er midt i blant oss i Jesus Kristus.

Vi er fortsatt i ørkenen, på vei til det lovede land. Vi kalles til å høre og lyde Jesus Kristi røst, slik Israel ble kalt til å høre Guds kall gjennom Moses.

Men fullendelsen ligger ennå foran, men vi forstår at det nå har begynt en nyskapelse som også gjelder oss selv. 2. Kor 3, 17-18:

17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Fullførelsen skal skje når Han kommer igjen og underlegger seg alt.

Kommentar #164

Jon Magne Lund

396 innlegg  75 kommentarer

Avskrift

Publisert nesten 8 år siden

Moderator er blitt gjort oppmerksom på at følgende avsnitt i Rune Stavens innlegg er direkte avskrift av en tekst som ligger på Gudergod.no:

Den gamle pakt gjelder ikke lenger!
Da Gud introduserte sin nye pakt, avsluttet han dermed den gamle. ”Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Og det som blir gammelt og foreldet, vil snart være borte (2).” Grunnen til at vi ikke følger ordningene og forskriftene i den gamle pakt, er at de faktisk ikke gjelder lenger. Dermed må vi lese Det gamle testamente på en helt ny måte! Alt er Guds Ord til oss, men det må forstås ut fra den nye pakten!

Når man bedriver avskrift, må man også oppgi kilde. Det har Rune Staven ikke gjort.

Jon Magne Lund

kommentarredaktør 

Kommentar #165

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Må bare smile litt mmmmm du e skjønn i den alderen slik holdt jeg også på i mine yngre dager.

Kos deg videre Asbjørn du kan prøve så mye du vil

Ok,

Konkluderer med at du syns det er greit å kopiere andres tekster og åndsverk for så å undertegne med eget navn. Konstaterer også at dette er noe du kommer til åfortsette med. Det er en svært urederlig måte å debatere på. 

Kommentar #166

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det siterte ovenfor er jeg enig med deg i.

Jeg vil bare minne om hendelsen i loftsrummet i jerusalem, da Jesus vasket didiplenes føtter. han sa at dersom Han ikke fikk vaske føttene ders ville de ikke ha samfunn med ham. da sier Peter, "Ikke bare føttene, men hele meg" da sier Herren, den som er badet er allerede ren, men trenger bare å vaske føttene.

dette forteller meg at den som er badet, er den som er født på ny, eller såkalt omvendt. da ble alle våre synder fra det tidligere livet vasket bort i Jesu blod, vi fikk starte på ny. men liksom Jesus vasket dere føtter som fulgte Ham, ønsket Han også å fortelle oss i dag, at vi trenger en daglig "fotvask", for å få vasket bort skitten fra dagens vandring. altså, vi må daglig leve i tilgivelsen hos Gud i Jesus. vi kan ikke pådra oss støv uten å gjøre noe med det. kan vi?

jeg krever ikke noe av noen, men er redd for at noen skal gå vill. derfor presiserer jeg at vi skal se på loven gud gav oss. den skal lede oss til frelseren. ingen kan overholde loven på annet vis enn gjennom tilgivelsen i Kristus. men for å få tilgivelse må vi erkjenne, for å erkjenne må vi vite at vi gjør feil. derfor mener jeg at vi skal følge Loven fo å oppdage våre feil og synder så vi får oppgjort dem her og nå.

Kommentar #167

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei magne

Beklager dette.skal fikse det.

mvh

Rune

Kommentar #168

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Takk for opplysningen. hva er hensikten deres.? jeg blir ikke satt ut av at dere prøver å ta meg på noe annet men så lenge budskapet er det samme som jeg mener'så har jeg ingen betenkligheter med dette.men jeg er ikke den eneste.

Men når man ikke har noe annet å komme med så går ma andre veier. mmmm bare lure hva formålrt med dette er.

Formålet er ikke noe annet enn at jeg reagerer over at du gjør noe ulovlig etter åndsverkloven. Det burde da ikke være så vanskelig å linke til den du tar teksten i fra?

Kommentar #169

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Asbjørn

Jeg har sagt mitt om dette du fikk kansje innmeldt dette til redaksjonen så målet ditt med dette har du greid.

men skal fikse på dette 

mvh

Rune

Kommentar #170

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Tar poenget))

mvh

Rune

Kommentar #171

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
For ånden står kjødet i mot.

Ånden står kjødets begjær imot som vi kan frelses ifra. Dette falne kjød er problemet men denne kjødelige fallenheten kan vi frelses ifra om vi vandrer i ånden. Guds ord sier:

Gal 5,16-17 Men jeg sier: Vandre i Ånden, så skal I ikke fullbyrde kjødets begjæring. 17 For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet; de står hverandre imot, så I ikke skal gjøre det I vil. 

Du sier og forkynner lovløshetens hemmelighet:

"Alle synder vi fremdeles selv om man er frelst, men den frelste kan ikke synde slik som før når man vandrer i ånden. For om man da synder, så er synden allerde renset i blodet så lenge man beskjenner dette så er man alltid rene i hjertet i Guds åsyn.men om den frelste lever i synden så må man omvende seg fra den, så det å la være å synde handler ikke om loviskhet.selv om sabbaten er en handling av plikt så er den bassert på fri vilje"

Guds ord sier at om vi skulle synde, ja hvis i tilfellet vi skulle synde, altså gjøre moralskt lovbrudd, så har vi Jesus vår Mellommann:

1 Joh 2,1-4 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. 3 Og derav vet vi at vi kjenner ham: om vi holder hans bud. 4 Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; 

Så hva sier de som tror på lovløshet? Sier de som Johannes sier her til sist over i uthevet tekst?

 Eller gjør de en urettferdig åndelige tro sendt fra Gud fordi de ikke elekser sannheten, slik som vist her under?

2 Tess 2,10-11 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 

Kommentar #172

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg har sagt mitt om dette du fikk kansje innmeldt dette til redaksjonen så målet ditt med dette har du greid.

Nei Rune, jeg har ikke meldt noe til redaksjonen. Det vil de kunne bekrefte om du etterspør. Det eneste jeg har gjort er å påpeke det i forum. 

Som du selv vet er dette tilfelle langt fra enestående. 

Kommentar #173

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Nei Rune, jeg har ikke meldt noe til redaksjonen. Det vil de kunne bekrefte om du etterspør. Det eneste jeg har gjort er å påpeke det i forum.

Som du selv vet er dette tilfelle langt fra enestående.

Jeg har heller ikke gjort det! Så da fins det flere enn oss da, som reagerte. 

Kommentar #174

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Til Randi og Ove

Publisert nesten 8 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Som medvandrer på veien må jeg refse deg litt. Det er ikke nødvendig å refse Randi på det viset, ho trenger heller hjelp til å se. Ingen kan tvinges til å se med vårt syn. Men vi kan legge det frem slik vi ser det. Så må DHÅ åpenbare ordet når det er kommet inn. Det er ikke vår oppgave å piske, men kalle, og gjøre vår himmelsk Fars vilje blant våre medmennesker.

Det har du rett i, jeg ble harm når jeg leste forherdelsen og ditto tro på åpenbart løgn og det står skrevet bli harm men synd ikke. 

Om jeg syndet her vet jeg ikke men skal be om en åpenbaring rundt dette.

Åndens frukter er imidlertid dette:

Gal 5,22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, 23 saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke.

Hilser ellers med dette:

Hebr 12,11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt.

Hebr 12,14-15 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den, 

Kommentar #175

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Nå har det seg slik

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
hmm, sier du det etter hvilken kilde hevder du det?

personlig er min erfaring at veland blander hummer og kanari og ikke klarer å skille klinten fra hveten.

når det dogmatisk forståele er det ett og slett tragisk mye av det jeg leser fra velands hold.

men men, du hevder selv å fatte mye..så da så.

at det jeg skrev var ment til Staven, ene og alene.

Når det gjelder ditt nye personangrep i slutten av kommentaren, lar jeg det gå forbi i stillhet...

Kommentar #176

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det har du rett i, jeg ble harm når jeg leste forherdelsen og ditto tro på åpenbart løgn og det står skrevet bli harm men synd ikke.

Om jeg syndet her vet jeg ikke men skal be om en åpenbaring rundt dette.

Åndens frukter er imidlertid dette:

Gal 5,22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, 23 saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke

Jaja... For meg lever du i en løgn, Leif.

Men det du skrver om Åndens frukter syns jeg også er viktig, og da kan vi jo enes om noe! ;)

Kommentar #177

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

At det går an!

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
men ikke ofrer pål eggen en eneste komentar, han som helt åpent blander inn urene kilder kilder fra buddisme, hindusime, filosofi osv.. i sine åndsåpenbaringer.

men det viser vel mer hvor dine preferanser er enn Runes i dette tilfellet...

Hva er egentlig din agenda? Du virker å ha noe personlig overfor meg du bare må ha ut. Jaja, det er det ikke noe jeg kan gjøre noe med. Det jeg kan gjøre, er å forklare noe som burde være lett å se:

For det første: Det er enkelte her inne som står for noe som jeg mener er helt borti natta. De må selvsagt få lov til å mene hva de mener, men jeg kan slutte å kommentere hva de sier, altså unngår jeg en kommentardialog som går ingensted hen. Pål Eggen er en av disse. Hans P Halvorsen en annen. 

For det andre: Jeg liker Rune, og det tror jeg Rune selv har fått med meg. Jeg skrev det jeg skrev ene og alene fordi jeg ville advare Rune mot å skrive det han skrev på den måten han skrev det. Jeg tviler ikke på at han kjenner det som at ånden har gitt han det han skriver, men ved å skrive at han HAR fått det, blir det litt feil. Hvorfor? Fordi at han bør gjemme det ånden viser han? Absolutt ikke. Det er kun fordi at avndre også kan kjenne at ånden gir de noe, og hvis Rune da sier at ånden HAR gitt han noe som ikke stemmer med det de andre sier, sier han jo, uten at han gjerne tenker over det selv, at det de andre sier de har fått, ikke er riktig. Når det er sagt, kan sikkert dette gjelde andre brukere her inne også. Likevel adresserte jeg det til Rune siden han virker å være den som får mest tyn her inne. Altså, som Rune forstår gjennom hans svar til meg, skrev jeg det jeg skrev kun for å gi konstruktiv kritikk!

Kommentar #178

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder ditt nye personangrep i slutten av kommentaren, lar jeg det gå forbi i stillhet...

javel..men et lite stikk må også du tåle all din tid du korrigerer andre..jeg leser nemlig dine oppdragende kommentarer til Rune med stor interresse...

Kommentar #179

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Hva er egentlig din agenda?

vi kan kanskje begynne med din ?

din kritikk er stort sett mot de som hevder klassisk kristen tro, mens du lar dem som helt klart fisker fra sprukne brønner slippe fri..

hva skal hjertekristne tro om slikt?

Kommentar #180

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Sånn

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
vi kan kanskje begynne med din ?

din kritikk er stort sett mot de som hevder klassisk kristen tro, mens du lar dem som helt klart fisker fra sprukne brønner slippe fri..

hva skal hjertekristne tro om slikt?

da vet jeg din agenda. Jeg har i min forrige kommentar sagt utgreiende hvorfor jeg skrev til Rune Staven. Du har ikke lest det, ser jeg. Eller kanskje du har lest det, men ditt hat mot meg er større enn din evne til å forstå.

Kommentar #181

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
For det andre: Jeg liker Rune, og det tror jeg Rune selv har fått med meg. Jeg skrev det jeg skrev ene og alene fordi jeg ville advare Rune mot å skrive det han skrev på den måten han skrev det.

hvor er så din myndighet for slikt, hva om Rune virkelig har fått sitt budskap fra herren?

det minner meg litt om Peters advarsel til Jesus.

matt.16.22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.»23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Om du skal korriigere gjør det utfra Guds ord ikke utfra din personlige følelse, da først har du tyngde bak ditt ord.


Kommentar #182

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Tull

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
javel..men et lite stikk må også du tåle all din tid du korrigerer andre..jeg leser nemlig dine oppdragende kommentarer til Rune med stor interresse

Oppdragende? Er du helt...ja. Jeg har ikke ord!

Jeg ga Rune et råd. Han skjønte det. Det gjorde ikke du. Jeg og Rune respekterer hverandres rett til å mene, rett til å være uenige osv. Hvorfor du skal kommentere dette i det hele tatt, er virkelig beyond me! Hva oppnår du egentlig med det?

Kommentar #183

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

...

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
hvor er så din myndighet for slikt, hva om Rune virkelig har fått sitt budskap fra herren?

det minner meg litt om Peters advarsel til Jesus.

matt.16.22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.»23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Om du skal korriigere gjør det utfra Guds ord ikke utfra din personlige følelse, da først har du tyngde bak ditt ord.

... Enough said!

Kommentar #184

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Eller kanskje du har lest det, men ditt hat mot meg er større enn din evne til å forstå.

jeg har faktisk ikke noe hat mot deg, men jeg har sett meg lei på dine stadig hakkinger på personer du burde støtte..

Det bør  en faktisk få lov å gjøre uten å bli påpakket at man er full av hat, for meg er Rune en broder jeg har stor respekt, en ydmyk kar som absolutt utmerket godt vet hvor skoen trykker.

Jeg finner det nedverdigende at du skal gå frem slik du gjør overfor ham.

om du skal koririgere ham og gi gode råd  send ham en personlig melding..

Kommentar #185

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Oppdragende? Er du helt...ja. Jeg har ikke ord!

jeg leste også det du skrev , jeg ble flau på din vegne, jeg er imponert over Runes svar til deg..

Kommentar #186

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Nei nei nei

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
jeg har faktisk ikke noe hat mot deg, men jeg har sett meg lei på dine stadig hakkinger på personer du burde støtte..

Jeg hakker da absolutt ikke. Jeg svarer sjelden Rune, mye fordi jeg er mye enig med han. Jeg ser hvor mye dritt han får her inne, fra alle kanter. Jeg tror ikke han har noe imot denne dritten, på en måte, ettersom han er sterk i troen og fordi mye av dritten bare gjør han enda sterkere. Når jeg skriver det jeg skriver, er det bare fordi at jeg vil gi han et råd om hvordan han uttrykker seg. IKKE HVA HAN SIER. Sett at du skriver at ånden har gitt deg noe og du skriver det her på VD. Så kommer en annen og skriver det litt annerledes, men han/hun skriver også at ånden har gitt han/henne det. Du ser vel at det blir litt kinkig. 

Kommentar #187

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Slutt

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
jeg leste også det du skrev , jeg ble flau på din vegne, jeg er imponert over Runes svar til deg..

Dette går ikke lenger. Ser ingen vits i at vi skal fortsette å kommunisere her inne. 

Tror det er best for begges del at vi lar være å kommenter hverandres kommentarer her inne.

Ok?

Kommentar #188

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hvor Herrens Ånd er, der er frihet

Publisert nesten 8 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
jeg krever ikke noe av noen, men er redd for at noen skal gå vill. derfor presiserer jeg at vi skal se på loven gud gav oss. den skal lede oss til frelseren. ingen kan overholde loven på annet vis enn gjennom tilgivelsen i Kristus. men for å få tilgivelse må vi erkjenne, for å erkjenne må vi vite at vi gjør feil. derfor mener jeg at vi skal følge Loven fo å oppdage våre feil og synder så vi får oppgjort dem her og nå.

Jeg er ikke uenig i det.  For vi er alle syndere og trenger tilgivelse.  Vi trenger å gå til nattverd, vi trenger å be, vi trenger å lese Ordet osv. 

Vi må la DHÅ arbeide med oss slik at vi gjør det av kjærlighet og ikke fordi noen pålegger oss det.  Å komme til tro å bli født på ny, gjør at vi alle tilstreber å gjøre det gode, gjerne kall det å holde budene.  Noe vi ikke alltid greier.  Da vi vet at de to kjærlighetsbudene er oppfyllelsen av Loven.

Jesus og Gud om du vil, vet jo det at vi ikke greier er å bli rettferdige ved gjerninger.  Derfor satte Han oss fri fra trelldommen.  Fordi Han elsker og tar vare på flokken sin.  Det er Hans flokk og Han er hyrden.

Han gjorde det enkelt å bli et lem på Hans legeme.  Fordi vi ikke greide å bli frelst ved Loven.

Derfor er det synd det som fariseerne ble refset for.  Og de ble jo heller ikke frelst.  Derfor er pålegget om å holde sabatten synd.  Ikke å holde sabatten, men pålegge noen å gjøre det og å påstå at om de ikke gjør det blir de ikke frelst.

Derfor er det på synd å si at at DRKK er antiktist.  For den som sier det synder.  Det er tilgivelse for slik synd, men ikke om en ikke vender om.  Det er min forståelse basert på lignelsen med fariseerne og lignelsen om talentene.  Og det er ikke i samsvar med evangeliet.

Lovvikshet gir ikke frelse, men det motsatte  Det er kun troen på Jesus som gir frelse om en ikke er omskjært.  Hans nåde, Hans blod gir frelse til de som tror på Han.

Å elske sin neste er å oppfylle Loven.

2. Kor 3, 17-18:

17 Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Ha en god natt!

Kommentar #189

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
2 Tess 2,10-11 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,

Hei Leif Gunnar

 

 

(Visdommen fra Guds ord forstår man som en dåre). Er man vis i seg selv forstår man som en vis i verden. Denne visdom er gitt oss for den som tror på Guds ord slik det står. Man skal forstå dette i et åndelig bilde,og ikke et bilde man selv lager i sitt sinn. >>Hvordan kan Guds ord bli åpenbart hvis man selv styrer sin visdom inn Guds ord>> ? Guds ord er åpenbart for alle den som motar Guds visdom som en dåre. Villfarelsen blir man lett fanget inn i når man selv styrer sin egen visdom. Se hvor lett ord blir til egen visdom. Løgnen ser man ikke selv for den vise som henter sin visdom fra verden ser den ikke, for man blir lett blindet i sin egen visdom uten man ser det selv.

 

IKKE TRO PÅ LØGNEN LEIF FOR LØGNEN ER OND. LET ETTER SANNHETEN I GUDS ORD. BLI EN DÅRE I DEG SELV SLIK SKAL VISDOMEN SOM ER SANN KOMME TIL DEG MEN DA MÅ DU VÆRE VILLIG TIL Å ÅPNE DEG FOR DETTE.

 

MVH

Rune

Kommentar #190

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
(Visdommen fra Guds ord forstår man som en dåre). Er man vis i seg selv forstår man som en vis i verden. Denne visdom er gitt oss for den som tror på Guds ord slik det står. Man skal forstå dette i et åndelig bilde,og ikke et bilde man selv lager i sitt sinn. >>Hvordan kan Guds ord bli åpenbart hvis man selv styrer sin visdom inn Guds ord>> ? Guds ord er åpenbart for alle den som motar Guds visdom som en dåre. Villfarelsen blir man lett fanget inn i når man selv styrer sin egen visdom. Se hvor lett ord blir til egen visdom. Løgnen ser man ikke selv for den vise som henter sin visdom fra verden ser den ikke, for man blir lett blindet i sin egen visdom uten man ser det selv.

er ikke dette å tolke skriften?

Kommentar #191

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
IKKE TRO PÅ LØGNEN LEIF FOR LØGNEN ER OND. LET ETTER SANNHETEN I GUDS ORD. BLI EN DÅRE I DEG SELV SLIK SKAL VISDOMEN SOM ER SANN KOMME TIL DEG MEN DA MÅ DU VÆRE VILLIG TIL Å ÅPNE DEG FOR DETTE.

Åpne øynene for at du selv kan ha missforstått mye. Selv tolker du ordet slik at det passe dine synspunkter. Særlig når det kommer til evig pine, helvet osv ser du forbi den kontekst skriftene er skrevet i. Dette er vi flere som har vist deg, men du velger å holde fast ved dine tolkninger som gjør din gud til et monster. Hvorfor? 

Kommentar #192

Kjell G. Kristensen

137 innlegg  13843 kommentarer

Enig

Publisert nesten 8 år siden

Bjørn Erik:  For vi er alle syndere og trenger tilgivelse. Vi trenger å gå til nattverd, vi trenger å be, vi trenger å lese Ordet osv.
_________________________________

i det, men synden blir vi ikke kvitt uansett hvor mye man lukker igjen øynene og ber, men det hender at hvis en lyver, kan man lyve så mye at man tror på løgnen, og da har man jo en tro? Mest av alt trenger man å lese Ordet. Tilgivelese får man ved den siste basun. (1.Kor.15.51 ff)

Joh.16.1: Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. 2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. 4 Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

 
Talsmannen: Joh.16.4: Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere.  5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’  6 For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette.  7 Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.  8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er:  9 Synden er at de ikke tror på meg. 10 Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11 Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

Kommentar #193

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Dette er vi flere som har vist deg, men du velger å holde fast ved dine tolkninger som gjør din gud til et monster. Hvorfor?

monster?

det er dine ord, men en monstermast blir ikke noe annet enn en vanlig litt høy høyspentmast selv om vi mennekser aldri så mye kaller den en monstermast.

Uansett er Gud fader ikke bare god etter "menneskers øyne", slik et barn også sliter med å synes at en jordisk far er god etter å ha fått en korrigering fra denne..

men man trenger ikke å omtale sin far ett monster fordi poden etter mangfoldige advarsler får som fortjent, for det er det du gjør når du tar slike ord i munn.

men for deg som ikke har noe forhold til en kjærlig Gud så kan nok det fra utsiden fortone seg som noe ubehagelig, å lese hvordan han straffer ulydighet.

Kommentar #194

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
er ikke dette å tolke skriften?

hvordan tolker man dette skriftstedet?

1.kor.1.20 Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand?21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner.


trenger dette noen tolkning? Er det ikke glassklart?

men HVA er visdom/dårskap rent mennekslig, da er vi over det som ofte fører mennesker på ville veier, for da blandes ofte verktøy som filosofi inn og ødelegger det enkle rettfram budskap.

Kommentar #195

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Åpne øynene for at du selv kan ha missforstått mye. Selv tolker du ordet slik at det passe dine synspunkter. Særlig når det kommer til evig pine, helvet osv ser du forbi den kontekst skriftene er skrevet i. Dette er vi flere som har vist deg, men du velger å holde fast ved dine tolkninger som gjør din gud til et monster. Hvorfor?

Hei Asbjørn

 

 

 

Ingen ting som tyder på at det står anderledes en det som står i Guds ord, så det må jeg forholde meg til Asbjørn jeg sier ikke dette for å være vanskelig, men det er den måten jeg forstår Guds ord på. Det er du som ser på Gud som monster. Det får du stå for selv. Uansett hvem som viser meg hva så har jeg fått det åpenbart i mitt hjerte hva som er sant. Om andre velger å ikke tro dette, så må den Hellige ÅND OVERBEVISE OM DEN SANNHET. Det samme gjelder meg Det er den Hellige Ånd som skal overbeviser meg hvis jeg lever i løgn. Ingen menneske visdom kan forandre noe i mitt hjerte bare visdom fra Den Hellige Ånd.

Jeg holder fast på den sannhet jeg har fått Asbjørn slik er det og jeg formidler, det som blir gitt meg i hjertet så får det vere opp til de andre om man vil forkaste dette eller ta i mot OG SAMTIDLIG SJEKKE OM DET SAMSTEMMER MED GUDS ORD. fritt valg, ingen tvang. det er ditt valg om du velger å kalle Gud et monster også.

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #196

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
er ikke dette å tolke skriften?

Hei Kjell B

 

 

Nei dette er ikke å tolke skriften en dåre tolker ikke skriften. Den visdom man får, får man igjennom ånden som hjelper oss til å forstå det man leser rett fram uten selv å tolke dette, som mange teloger gjør. De vanskeligjør Guds ord for seg selv. Det er ikke meningen at vi skal tolke så mye for alt ligger åpenbart for den som tro sier Guds ord,og det kan vi faktisk ta bokstaveligt, uten å vende om Bibelen for å finne svar. Når jeg leser så kommer visdommen til meg i den rette tid, det er ikke alt jeg forstår i Bibelen,, har ikke alle svar, men det mest nødvendigste blir jeg gitt.ikke vanskeligere en det Kjell b

 

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #197

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ingen menneske visdom kan forandre noe i mitt hjerte bare visdom fra Den Hellige Ånd.

ikke for å kverulere,altså men lurte bare på hvordan du kan skille mellom når det er ditt eget synspunkt eller visdom fra Den Hellige Ånd? Jeg syns det er så trygt å hvile i kirkens lære og teologi for da slipper jeg å tenke ut alt selv. Jeg stoler ikke på min egen evne til å vite alt som er rett. Da vil jeg heller høre på de som har studert ordet og den historiske bakgrunn osv.

Kommentar #198

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
ikke for å kverulere,altså men lurte bare på hvordan du kan skille mellom når det er ditt eget synspunkt eller visdom fra Den Hellige Ånd? Jeg syns det er så trygt å hvile i kirkens lære og teologi for da slipper jeg å tenke ut alt selv. Jeg stoler ikke på min egen evne til å vite alt som er rett. Da vil jeg heller høre på de som har studert ordet og den historiske bakgrunn osv.

Hei Randi

 

 

Det som faller naturligt inn i mitt hjerte er fra den Hellige Ånd, det som må igjennom hodet er fra meg selv, da begynner jeg å tenke på hva dette betyr, men når det blir åpenbart så går det automatisk inn i mitt hjerte og på den måten forstår jeg at det er fra ånden. så enkelt men så vanskelig å forstå. Teologer studerer og bruker mye tid på å tolke bibelen, man trenger ikke tolke bibelen for alt ligger åpent for den som tror. en dåre som ikke er vis i verden gir Gud insikt i Hams visdom. Man må selv ta det ansvar og lese det som står i Guds ord og se om det samstemmer med det andre formidler, det er det beste for deg selv. Kristi lære er den læren som Jesus kom med, men mange lærer en annen lære, og man kan fort bli forvirret i  religiiøse læresetninger som kan bli villedende.

 

MVH

RUNE

Kommentar #199

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
men man trenger ikke å omtale sin far ett monster fordi poden etter mangfoldige advarsler får som fortjent, for det er det du gjør når du tar slike ord i munn.

men for deg som ikke har noe forhold til en kjærlig Gud så kan nok det fra utsiden fortone seg som noe ubehagelig, å lese hvordan han straffer ulydighet.

Nei, når dere forteller om en Gud som piner dersom ikke total lydighet utvises, så passer "monster" ganske bra.

Vi er født i guds bilde i følge kristne, og skulle vel da også ha en viss forståelse av rettferdighet. 

Når dere tolker f eks Jesu ord om helvete, så er det vel vitende at "Genna" ofte er brukt. Det som brant i denne "uslukkelige" ilden, brant opp. Det brant til det ikke var mer. Det samme ser vi beskrevet i Judas brev. Når dere former deres bilde av Gud som en som piner i all evighet, så syns jeg også at det sier noe om dere. 

Kommentar #200

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns det er så trygt å hvile i kirkens lære og teologi for da slipper jeg å tenke ut alt selv. Jeg stoler ikke på min egen evne til å vite alt som er rett.

Det høres fornuftig ut! Jeg har også tenkt den tanken. Kanskje jeg også kommer til å ta det skrittet og melde meg inn! :-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere