Marie Rein Bore

21

Farlig fart i svingdøra

Nei, bestemor er ikke ferdigbehandlet. Nei, hun kjenner seg ikke bra. Men sykehuset har sagt at hun er utskrivingsklar. Og kommunen tar i mot henne, ellers må den betale rundt 4000 hvert døgn.Men om noen dager må bestemor inn på sykehuset igjen.

Publisert: 6. mar 2013

I dag, onsdag 6.mars, la helsedirektøren fram helsesektorens nøkkeltall for 2012. Og Bjørn Guldvog har mange gode tall å legge fram. Men tallmengden kan ikke skjule at det er farlige svakheter med den store helsereformen vi nå er inne i, nemlig samhandlingsreformen. Tanken er at mer helsearbeid skal skje i kommunene. Og vil ikke kommunene, så skal de tvinges med pengemakt. 

 Ett slikt økonomisk virkemiddel er at kommuner nå må betale rundt 4000 kroner pr. døgn for en pasient som blir liggende på sykehuset etter at han er utskrivingsklar. Det har ført til en stor nedgang i antall utskrivingsklare som blir liggende. Kommunen prøver å finne en ordning. Men samtidig viser tallene for 2.kvartal 2012 at antall reinnleggelser har økt, særlig når det gjelder dem som blir sendt ut av sykehuset med en gang de er utskrivingsklare.

Bestemødre og andre må inn på sykehuset igjen. De var for dårlige til å klare seg hjemme eller i aldersboligen. For utskrivingsklar betyr på ingen måte ferdigbehandlet. Ny runde på sykehuset må til. Dette økende antallet svingdørspasienter gir et klart signal om at samhandlingsreformen ikke funker godt nok.

Med tiden vil forhåpentligvis kommuner kunne få gode tilbud for pasienter som trenger mye og til dels avansert behandling etter at de har blitt utskrevet fra sykehuset. Men det tar tid. I mellomtiden må situasjonen for svingdørspasientene bli tatt på alvor i valgkampen. Sykehuspolitikk handler om mye mer enn den evindelige krangelen mellom røde og blå om private sykehus.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere