Thor Dag Halvorsen

9

Hvor har de hatet sitt fra?

Hvis det ikke er islam, hva er da kilden? Eller kan det være snakk om flere kilder?

Publisert: 5. mar 2013

Videoen gir i alle fall grunn til ettertanke. Ettersom mange både i VD og ellers i samfunnet mener at islam er like bra som alle andre religioner, og dermed utelukker islam som kilde for det jødehatet som her kommer til uttrykk, hvor er det da hentet fra?

Det virker som vi har med godt integrerte, alminnelige gutter i Nederland å gjøre. Ingen aggressive ekstremister. Noen grunn til å regne med at disse bare representerer et fåtall av muslimsk ungdom i Europa - inkludert Norge?

Kan politikeres, medias, kirkelederes uttalte Israelhat spille en rolle? Kan den sykelige opptattheten av Israels gjøren og laden og den ensidige fokus på muslimer som "offer" også være del av bakgrunnsteppet for deres jødehat?

Det er jo ikke staten Israel som først og fremst kritiseres her, men jøder.

De brune holdningene som vi ser i denne videoen kommer ikke av seg selv. De er ikke sugd av eget bryst.

De har et opphav.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=elrhuNYzeIg

Kommentar #1

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I følge Bibelen

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det ikke er islam, hva er da kilden? Eller kan det være snakk om flere kilder?

-har mennesket hatet sitt fra sitt egoistiske ønske.

Vårt Ønske er Ønsket om å leve, ønsket om å motta liv som har vokst seg så stort at vi ønsker å motta for å nyte. Når fellesskap og samhold ikke gir nok nytelse vil vi skilles fra andre slik at det vlir mer på oss selv enn på den andre, vi vil ha mer mat, penger, kunnskap, makt, får vi det ikke tar vi oss til rette og hatet er et faktum.

Hat er å ikke ville gi sin neste alt en selv har, altså ha som mål vi alle skal ha alt vi behøver for å leve funksjonelt og behagelig, om vi ikke arbeider for dette hater vi.

---

Islam -Ismael er utgått fra Abraham, slik som flere religioner er, og viser veien til kjærlighet til sin nabo, men vårt ego forvrenger dette.
Is-lam betyr; Folk som ser ilden, Ønsket om å forstå seg selv (Mose brennende "tornebusk") er en fellesnevner, vi ser vi tilhører hverandre og samler oss.

Dette er det så gjort religion ut av, på samme måten som det opp gjennom historien er begått overgrep begunnet med jødiske doktriner og drept mennesker i Jesu navn.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Kan politikeres, medias, kirkelederes uttalte Israelhat spille en rolle? Kan den sykelige opptattheten av Israels gjøren og laden og den ensidige fokus på muslimer som "offer" også være del av bakgrunnsteppet for deres jødehat?

Denne vinklingen viser vel bare at kristensiden bare skilles gjennom at de lever i ett sivilisert samfunn som tar brodden av de mest ekstreme utrykk? Jeg synes folk fra MØ høres sinte ut bare de spør om prisen på bananer, så vi har nok en roligere utrykksmåte og en mer dempet retorikk her på berget.

Situasjonen i MØ er høyt reell, både for Israel, Palestina og inbyggerne i de andre landene. Det er en region med mange/nesten utelukkende totalitære regimer, det er mange konservative dogmatikere, og en religion preget av både dogmatiske og ekstremistiske ledere.

Samtidig så har vi en høyst reell situasjon hvor vesten har lekt seg i MØ, og gjort ting der som det er høyst naturlig at innbyggerne reagerer på.

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Media ?

Publisert over 8 år siden

Den evige striden mellom Abrahams barn ? Ismael og Israel -- er grunntonen.

Det kristne hatet til Jøder som Kristus mordere gir gjenklang i historien - helt til vår Grunnlov i 1814--> 1851

Hitlers egen familiehistorie - hvor hans mormor ble voldtatt av en jøde har en betydning for hans hat. Samtilig at han i sin ungdom oppholdt seg i perioder i muslimske land.  Hans maleri finnes forsatt på veggene der han reiste da.  I mellomkrigsårene ble det bygd opp betydlig arabisk industri i tyskland velsignet av det politiske lederskap. 

Tyskland og araberstatene hadde felles mål om det "den endelige løsningen" for Jødene.  Hadde både offesielt og uoffesielt sammarbeid i Hitlers periode som leder. Det finnes masse om dette på internett

Et eksempel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Relations_between_Nazi_Germany_and_the_Arab_world

Men utover dette vet vi jo at  Hitlers bok "Mein Kamph" blandt topp 5 bøkene i disse landene forsatt riktig nok oversatt til arabisk under navnet "My Jihad" av Ali Abu ( Hitlers muslimske navn )

Mange av mine muslimske venner mener forsatt at Hitler gjorde en god jobb - men han ble ikke ferdig med sin endelige løsning.

Tankene er der

Fortiden kan vi ikke forandre - det er fremtiden vi må jobbe med.

Kommentar #4

Jonas Stava

3 innlegg  225 kommentarer

Koranen

Publisert over 8 år siden

Hatet kommer rett fra Koranen. Det er ikke få vers som bygger opp til hat og drap av jøder. Om en sammenligner Jesus og Muhammed så finner en forskjell som tilsvarer dag og natt. En pasifist vs en millitær krigsleder. Så lenge muslimene har Koranen så vil de alltid hate jødene. 

Kommentar #5

Reidar Mikael Mysen

12 innlegg  143 kommentarer

Pasifist?

Publisert over 8 år siden

Vet ikke helt om Jesus er 100% pasifist. Ref. Bibelen:

Matt 21.12:  Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker. (Står også i Markus 11 og Lukas 19).

Bare til informasjon, synes det er viktig å vise til eksemplene der han bruker vrede som virkemiddel uten å skade fysisk. Det blir lett glemt i all fokus på nestekjærlighet som ofte mistolkes som snillisme.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er lett å slenge ut

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Islam -Ismael er utgått fra Abraham,

Påstander i hytt og pine.Abraham har like lite med islams opprinnelse å gjøre som Jesus har det.

Ismael er Abrahams sønn,og arabernes stamfar,men ideologien islam ble oppfunnet som en slags misunnelseskopi av Jesu lære med motsatt fortegn.

Araberne har alltid vært avindsjuke på jødene.Det er hele problemet. 

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Islamsk opprinnelse ?

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
islams opprinnelse å gjøre som Jesus har det.

Her er det mange morsomme varianter , som finnes.

Var ikke Islam bare et katolsk sekt laget  for å hjelpe til med utrydding av kristusmorderne.  Muhameds første kone var katolikk og finasierte mye av hans religiøse skolegang.  Etter hennes død utviklet denne sekten seg vidre av seg selv uten pavens kontroll og godkjenning.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke få vers som bygger opp til hat og drap av jøder.

Kanskje noe for en domstol?

Kommentar #9

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Jeg lar en prest, som har mer aktuell kunnskap enn meg, svare deg.

Publisert over 8 år siden

Er Israel en terrorstat?

 

Mange drar i dag på bibeltur til Israel. Det er spennende å følge i Jesu fotspor. Men turistene opplever ikke de systematiske og brutale overgrepene mot den palestinske befolkning.

AV:Ivar AartunPrest, Stavanger

Publisert:01 mars 201308:17Oppdatert:04 mars 201310:01

 

DEBATT
De kom en morgen, to bulldosere, 10 lastebiler og 40 soldater og raserte hjemmet hans. De bar ut alt inventaret og jevnet bygningen med jorden. En 13 år gammel palestinsk gutt sitter gråtende og ser på uretten mot de fattigste. Elsker han jødene etter dette? spurte den israelske avisen Ha'aretz.

Ca. 40 palestinske hus rives i måneden av isaelske jøder. Hvorfor? For de ikke tilhører jøder? Nei, svarer de israelske jødene, det er fordi de er ulovlig bygd.

Nei, sier palestinerne, og peker på at bare rundt Betlehem er det bygget 17 ulovlige, jødiske bosettinger. Ingen rives. Med over 30 kontrollsperringer rettet mot palestinere ødelegges systematisk det sosiale og økonomiske liv. Jødene berøres ikke av sperringene.

Vi har fått et nytt jødehat på grunn av den brutale, jødiske undertrykkelse av palestinerne.

SAMTIDIG er en representant for «jødepolitiet» i USA på tur i Malmø for å finne ut om ordføreren har brukt antisemittiske utsagn. Men det «amerikanske jødepolitiet» er ikke interessert i jødenes antisemittisme i Israel. Milliarder av dollar overføres til støtte for brutale overgrep og okkupasjon. Uten denne støtten hadde ikke vært mulig for jødene å bebygge Vestbredden.

HVEM ER SEMITT? Til den semittiske språkgruppen hører både det jødiske og arabisk folk. Svært mange palestinere er også av jødisk opprinnelse. De er etterkommere av de første kristne menighetene i Israel (på 600-tallet var hele Midt-Østen kristent område).

Legger en denne betydningen til grunn, er Israel i dag kanskje det mest antisemittiske land i verden. Det ødelegges flere kirke og moskeer i Israel enn det ødelegges synagoger i Europa. Men når israel-jødene ramponerer de religiøse bygningene i Israel, kalles de pøbler. Når synagoger ødelegges i Europa, er det jødehat. Men begge er utslag av antisemittisme!

JØDEHATET av den gamle typen er borte i Norge. Det forsvant med krigen. Og godt er det! Men vi har fått et nytt jødehat på grunn av den brutale, jødiske undertrykkelse av palestinerne.

Noen få uttaler at de er blitt mobbet i sitt hjemland fordi de er jøder.

«Jeg hater jøder», sa en palestinsk-skandinav som arbeidet i Norge. «Nei, jeg hater jødiske politikere», rettet han seg. Han forteller: «Vi bodde i Shatila flyktningeleir i Beirut. En dag ble vi omringet av israelske jøder. Håndlangerne deres ble sendt inn i leirene. De voldtok kvinnene, myrdet og drepte menn, kvinner og barn i et «jødisk miniholocaust.» Israel-jødene sørget for at ingen slapp unna. Over 1000 uskyldige mennesker ble myrdet der. Jeg mistet hele min familie.»

Ingen israelere blir noen gang stilt til ansvar for dette brutale overgrepet mot palestinere.

ER NORSKE JØDER skyld i Israelske overgrep mot palestinerne i Israel? Nei, absolutt ikke!

Men det «jødiske kollektivet» i verden er, med sine uttalelser og sin politiske og økonomiske støtte til Israel, sterkt medskyldig i den brutale antisemittisme overfor palestinerne vi ser i Israel. Her ligger også grunnen til det nye jødehatet. Særlig er amerikanske jøder og deres tilhengere sterkt medskyldige. Det er også tragisk å se konservative kristne bruke Bibelen til å rettferdiggjøre tyveri og okkupasjon. De fremmer jødehat!

Tusenvis av vestlige jødiske ungdommer verver seg hvert år til det Israelske forsvaret, også norske ungdommer. Noen få uttaler at de er blitt mobbet i sitt hjemland fordi de er jøder.

EN GRUPPE israelske soldater har dannet en gruppe kalt «Breaking the Silence» (bryte tausheten). De vil ut fra sin samvittighet fortelle verden hva de som soldater er beordret til å gjøre: om den daglige trakassering, om ydmykelsen av palestinerne og soldatenes brutalitet overfor uskyldige mennesker.

«I Hebron hadde vi klare ordre om ikke å stanse bosettere fra å angripe palestinerne. En gang ble vi vitne til at medsoldater raserte en palestinsk klinikk, ødela inventar og griset til veggene med ekskrementer og skjellsord», er ett av vitnemålene.

De kommer om natta ved 04-tiden. Vekker opp husets innbyggere, knuser alt inventar, kommer inn på soverommet til vettskremte mennesker som ligger i bare nattøyet. De leser opp en ordre på hebraisk og tar med seg en mann eller en guttunge, som blir fengslet uten lov og dom. Tortur. Tusener av uskyldige mennesker sitter i israelske fengsler.

Alt skjer for å skape frykt! «Dette er ikke en svart/hvitt-konflikt, men en okkupasjon», sier lederen for soldatgruppa. «Det er vi som okkuperer dem, så enkelt er det.»

Åtte ubevæpnede palestinere, herav tre barn og en kvinne, er skutt av israelerne siste to måneder.

SIDEN 2006 har antallet angrep fra bosetterne mot palestinerne og deres eiendom økt dramatisk. I 2006 var rapportert 182 slike angrep, I 2011 var tallet 411. Det er knusing av ruter, ødeleggelse av jordbruksareal, ødeleggelse av vannforsyninger, steinkasting og i enkelte tilfeller drap. Og den jødiske staten slår ikke ned på denne volden, som også har tvunget palestinske familier til å måtte flytte (tidsskriftet Babylon).

Det har nylig vært valg i Israel. Ingen av partiene var særlig opptatt av å tale om okkupasjonen.

ELI WIESEL, fredsprisvinneren som overlevde konsentrasjonsleirene, har sagt: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet.» Jeg vil tilføye: Det verste er benekting av fakta. Og løsningen? En ny, etnisk rensing av palestinerne?

Når jeg leser Peter Becks artikler i Aftenbladet, er likegyldigheten til okkupasjonen og palestinernes lidelser sterkt iøynefallende.

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

??

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
.Abraham har like lite med islams opprinnelse å gjøre som Jesus har det.

Har jeg sagt noe annet?

Abraham konstruetre læren om hvordan bli lik Gud.

Jøder, kristne og muslimer mistolker læren (grunnet sitt hat mot sin neste) og lager hjemmesnekrede konsepter av det, noe dine skriverier også vitner om.

Kommentar #11

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Kirkeforpleining av hat

Publisert over 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Når jeg leser Peter Becks artikler i Aftenbladet, er likegyldigheten til okkupasjonen og palestinernes lidelser sterkt iøynefallende.

Når jeg leser Aarsunds artikkel, der han stiller spørsmål om Midt Østens eneste demokrati er en terrorstat, ser jeg opphav til noe av hatet blant dagens ungdom. Det understøttes av kirkeledere. Disse ungdommenes hat gror godt på Aarsunds virkelighetsgrunn. Aarsund og hans bispekolleger og kirkeledere i Norge og andre land må faktisk ta sin del av ansvaret for jødehatet ved en ensidig fordømmelse av Israel og sympati med terroristkrefter og i "Palestina".

Jeg synes også det er et drøyt stykke å henvise til noen som helst slags likegyldighet over for "okkupasjonen og palestinernes lidelser". Likegyldighet? Fokuset på dette problemet er tvert imot regelrett hysterisk og opptar en slik plass i verdens nyhetsmedier og politiske liv at det forlengst har overskredet det absurde.


Det finnes folk - og da mener jeg "folk" - ikke en oppdiktet "folk" som "palestinere" som har like stort krav på oppmerksomhet,  men som verden ikke bryr seg om fordi det ikke er USA eller jøder som kan angripes.

En annen ting er at jødehatet har eksistert i uminnelige tider - lenge før Israel eksisterte som selvstendig stat. Det blir derfor mer enn søkt å snakke om Israel som årsak for et hat som har levd og blomstret i 1400 år.

Kommentar #12

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Helt siden Cain

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
En annen ting er at jødehatet har eksistert i uminnelige tider - lenge før Israel eksisterte som selvstendig stat

slo ihjel Abel har dette hatet fungert og økt i styrke og omfang.

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

HÆ ????

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Når jeg leser Aarsunds artikkel, der han stiller spørsmål om Midt Østens eneste demokrati er en terrorstat, ser jeg opphav til noe av hatet blant dagens ungdom. Det understøttes av kirkeledere. Disse ungdommenes hat gror godt på Aarsunds virkelighetsgrunn. Aarsund og hans bispekolleger og kirkeledere i Norge og andre land må faktisk ta sin del av ansvaret for jødehatet ved en ensidig fordømmelse av Israel og sympati med terroristkrefter og i

Må jeg be om at du viser meg nevnte artikkel ? Jeg har aldri beskrevet Israel som noen terrorstat så vidt meg bekjent, men som Midtøstens eneste mer eller mindre sekulære stat. Jeg er klar over at hva jeg skriver ofte er kontroversiellt, men jeg ønsker ikke å tillegges meninger. Og bispekolleger ? Har ateisten Aarsund blitt biskop ?

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hei og hå, biskop Aarsund ;-)

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Aarsund og hans bispekolleger og kirkeledere

Husk at pavestolen er ledig :))))

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg pave og du kardinal :)

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Husk at pavestolen er ledig :))))

Jada, den nye Don Camillo inntar pavestolen, og så får vi gjøre Johannessen til kardinal. Det hadde blitt mye gull og glitter på oss, og i alle fall alt for mye rødvin.

Kommentar #16

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Kirkeforpleining av hat?

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Det finnes folk - og da mener jeg "folk" - ikke en oppdiktet "folk" som "palestinere"

Tja, det er kanskje ikke så galt å gå i Martin Luthers fotspor?

Det siterte viser imidlertid hvem som i realiteten forsøker å gå i hans fotspor - når det gjelder å dehumanisere, og verbalt utslette, en hel folkegruppe.

Kommentar #17

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Aartun - ikke Aarsund

Publisert over 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Må jeg be om at du viser meg nevnte artikkel ?

Jeg mente selvfølgelig artikkelen av Ivar AARTUN som var gjengitt i innlegget jeg svarte på.

Det skjønte du også.

Kommentar #18

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Palestinere har aldri eksistert som folk

Publisert over 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Det siterte viser imidlertid hvem som i realiteten forsøker å gå i hans fotspor - når det gjelder å dehumanisere, og verbalt utslette, en hel folkegruppe.

Du er mer katolsk enn paven, Robin Tande.

Selv "palestinske" ledere  innrømmer at "palestinere" ikke er et folk, men et oppkonstruert begrep.

Man kan ikke verbalt utslette en folkegruppe som aldri har eksistert. Ei heller har det eksistert noen nasjon kalt Palestina.

Kommentar #19

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Jødehat blant muslimsk ungdom

Publisert over 8 år siden

Det er interessant å se at heller ikke på denne tråden er folk med ideologisk ståsted til venstre videre interessert i å diskutere hvor hatet blant muslimsk ungdom stammer fra. De liker nemlig ikke det innlysende svaret.

For mange er det visst bare i høyreekstreme kretser hatet bor, og det skrives da også side opp og side ned om dette - om hvordan høyrepopulistiske partier og strømninger bereder grunnen for høyreekstremisme.

Den samme tilnærmingen vil de ikke bruke når det gjelder jødehat. Bortsett fra en og annen som er infam nok (som blant ennet Aartun) å insinuere at jødene via Israel selv er skyldige i hatet mot dem.

Jødehatet er også påtakelig blant muslimsk ungdom i Belgia. 75% av ungdommene i en undersøkelse var anti-jødiske.

Men ingen er interessert i å snakke om hvor de har hatet sitt fra.

Kommentar #20

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hva betyr dine meninger, stilt opp mot den velkjente svenske jøde og forfatter Göran Rosenberg?

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Bortsett fra en og annen som er infam nok (som blant ennet Aartun) å insinuere at jødene via Israel selv er skyldige i hatet mot dem.

"Som nybakt tenåring emigrerte han fra Sverige til Israel sammen med sin mor og søsken. Det skulle ende i selvbiografien "Det förlorade landet" (Det tapte landet på norsk). En jøde som vender tilbake til Sverige med et totalt ødelagt bilde av det Israel han trodde på som trettenåring, fyllt av en følelse av bedrag, tomhet og tapte illusjoner.

Rosenberg skriver bl.a.i boken "Tett, tett oppunder det landet jeg en gang hadde slått rot i og elsket, lå det et land fylt av vold, overgrep og hat. Og mellom dem et voksende lag av løgner, historieforfalskning og nedpløyde hustufter. Jeg følte meg lurt, bedratt og berøvet minnene mine. Jeg falt fra stor høyde, og jeg slo meg hardt."

Rosenberg trodde opprinnelig på den israelske uavhengighetserklæringen fra 1948 hvor det slås fast at den nye staten i Midt-Østen, Israel, skulle ha full politisk og sosial likestilling mello alle borgere, helt uten hensyn til religion eller rase.

Rosenbergs erfaring var at istedet ble palestinerne fordrevet fra sitt land. Fra å eie 1/3 av all jorden i Israel i 1948 og 4/5 av arealet rundt Jerusalem, eide jøder hele 92% av områdene mot 7% av araberne 13 år senere. Lover ble vedtatt fortløpende i Knesset som forpliktet statlige myndigheter til ikke å selge eller leie jord til arabere. I løpet av ti år så Rosenberg at nærmere 400 arabiske landsbyer forsvant - de fleste under dekke av s.k. "unntakslover". F.eks. var den en lov som tillot militære å sperre av områder og innskrenke innbyggernes rett til å gå inn og ut av området.

Rosenberg trekker fram ett eksempel. I 1951 hadde de kristne i landsbyen Ikrit tatt saken sin inn for israelsk Høyesterett som ga dem medhold: De militære hadde ingen rett til å fordrive dem fra sin landsby (noe de da hadde gjort). Men ikke før hadde innbyggerne presentert Høyesteretts avgjørelse for den militære kommandanten før han utferdiget med hjemmel i en unntakslov et krav om at innbyggerne måtte evakueres av hensyn til sikkerheten.

De kristne innbyggerne klaget pånytt til Høyesterett, men før de rakk å behandle saken gikk israelske styrker inn i landsbyen og sprengte hvert eneste hus i landsbyen i filler.

Datoen var ikke tilfeldig valgt: Natt til 1. juledag 1951". (
Leif Gullberg på en annen tråd)

---

Han skrev i Morgenbladet 7. mai 2004:

«Det er sant at jødehatet øker i verden, men det er også sant at Israels ledere ikke har noe imot det, og ikke unnslår seg fra å helle bensin på bålet. Deres mål er nå som tidligere, at all verdens jøder skal skremmes til å dra til Israel, der deres nasjonale og religiøse skjebne endelig skal fullbyrdes. Dette er dessverre et mål som til punkt og prikke deles av den innflytelsesrike, fundamentalistiske kristne høyrebevegelsen i USA, som tror at jødenes tilbakevending til det hellige land er forberedelsen til den siste kampen og Jesu tilbakekomst. Derfor støtter de Israels mest ekstreme politikere og mest fanatiske bosettere, fordi disse raskest og mest effektivt fremskynder Guds plan... Sharon drives av troen på den evige seier, og Bush av troen på den siste striden. Begge må karakteriseres som dypt irrasjonelle drivkrefter.»

Kommentar #21

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Tenk over ditt menneskesyn

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Man kan ikke verbalt utslette en folkegruppe som aldri har eksistert. Ei heller har det eksistert noen nasjon kalt Palestina.

I dette tilfellet er det de menneskene, etnisk arabiske, som bebodde området da den sionistiske innvandring startet, og siden ble flyktninger. Det var 700 000 enkeltindivider, barn og gamle, med ansikter, med rett til å få ha sitt hjem, i likhet med deg og meg Halvorsen. Når jeg leser din profil, finner jeg å kunne forvente at du fatter dette!

Med synsproblemer å ta hensyn til, er det godt å ha skrevet så mye om dette før, at jeg bare kan klippe og lime. 30/8 2004 skrev jeg følgende i Aftenbladet:

Palestina og Jødeland

Palestina-spørsmålet, en av vår tids mest langvarige konflikter har store konsekvenser for verdens politiske og økonomiske stabilitet.

Det er et tragisk problem at religiøse forestillinger står i veien for humane og rettferdige løsninger, i samsvar med normalt aksepterte rettsprinsipper.

Rabbinersønnen Werner David Melchior, som oppholdt seg i Palestina i mandattiden, skrev i 1967 boken «Israel - Hvorfor? Hvordan?» Den er et omfattende forsvar for Israel. Hans oppfatning og argumentasjon må kunne oppsummeres slik: Jødene rundt om i verden, må tross sine mange etniske ulikheter, ses som etterkommere av bibelhistoriens israelere. De ble av Gud gitt det landet som i dag omfatter Palestina, for all framtid. Det kan ikke rokkes ved av nåtidens folkerett og menneskerettigheter.

Avgjørende tro

Vi som ikke tror dette, mener at jødene og palestinerne må behandles i henhold til nevnte rettsprinsipper, som alle andre. Videre mener Melchior at det var god plass for de forfulgte jødene i deres gudgitte land, ved siden av de ikke jødiske innfødte. Det var det kanskje - for de forfulgte.

Det paradoksale, men også interessante og betydningsfulle, er at jeg kan støtte meg til denne kjente jøden for å påvise urimelighetene i Israel-venners fremstillinger og vurderinger av rettigheter i Palestina, Melchior skriver nemlig følgende om «Arabisk ret over jødisk ret»:

«Var Belfourdeklarationen efterhånden blevet det internationalt legaliserede udtryk for den politik, der skulle føres i Palestina, stod der dog stadig et principielt spørgsmål tilbage, som er blevet diskuteret med større ret i de påfølgende årtier, nemlig hvor rimeligt det kunne være at udsette landets arabiske majoritetsbefolkning for ved indvandring af andre at blive gjort til minoritet. Det skal herved ikke overses, at selv om den koloniale imperialisme endnu stod i fuldt flor, var den nationale selvbestemmelsesret placeret i højsædet fra Wilsons 14 punkter til Folkeforbundets hele idegrundlag. Og spørgsmålet var, om dette princip ikke var blevet krænket. I en vis forstand var dette selvfølgelig tilfældet. Spørgsmålet var kun, hvorledes denne krænkelse skulle afvejes i relation til andre principper og til den samme nationale selvbestemmelsesrets anvendelse på det jødiske folk, som givetsvis ville være nægtet denne ret, hvis det udelukkedes fra at opnå national uafhengighet i sit hjemland.»

Nasjonale rettigheter

Legg merke til at Melchior ikke på noen måte stiller spørsmål ved hjemstedsrett og de nasjonale rettighetene til de innfødte palestinerne. Legg også merke til at han kun snakker om uretten ved å bli gjort til minoritet ved innvandring av andre. Den uretten palestinerne nå opplever, er langt større enn som så. Han forhindres altså ikke av sin tro fra å vise en intellektuell redelighet i disse spørsmålene, som Israel-venner burde ta lærdom av. Menneskesynet som kommer for en dag hos disse er skremmende - og ukristelig, skal jeg tro min barnelærdom. Det argumenteres som om palestinerne hver for seg, eller i flokk, bare kan begi seg til et eller annet arabisk land og spørre: Hvor er mitt hjem? I andre sammenhenger fremheves individuelle rettigheter slik disse er ivaretatt i menneskerettighetserklæringen, som kristne grunnverdier!

Interesserte kan lese en profesjonell og saklig kronikk om Palestinas historie i Bergens Tidende 10. august av generalsekretær i Human-Etisk Forbund Lars Gule. Han gir Israel-venner et avvæpnende svar på 13 retoriske spørsmål.

Kommentar #22

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Men ingen er interessert i å snakke om hvor de har hatet sitt fra.

Du får lese igjen da vet du. Du har kanskje ikke fått det svaret du mener er riktig men at ingen er interessert i å snakke om hvor de har hatet sitt fra er jo feil.

Kommentar #23

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Menneskesyn?

Publisert over 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
I dette tilfellet er det de menneskene, etnisk arabiske, som bebodde området da den sionistiske innvandring startet, og siden ble flyktninger. Det var 700 000 enkeltindivider, barn og gamle, med ansikter, med rett til å få ha sitt hjem, i likhet med deg og meg Halvorsen. Når jeg leser din profil, finner jeg å kunne forvente at du fatter dette!

Jeg synes det er trist når folk forfaller til å dømme andre menneskers "menneskesyn" fordi man ser en sak annerledes. Dessverre er denslags forsøk på å gjøre meningsmotstandere til "dårlige" mennesker symptomatisk for en del mennesker som gjern eikke nøler med å kaller seg "rause" og "hjertevarme".   Jeg skal avstå fra den slags simpel retorikk.

Jeg er klar over at mange ble tvunget til å forlate områder som i dag ligger under Israel. Men det er sannelig en skjebne som har rammet mange andre også, og med de enorme landområdene og de rikdommer den arabiske verden rår over, burde det ikke ha vært vanskelig å integrere og bosette disse menneskene på nye steder, slik som det er gjort med millioner andre mennesker i verden!!

I stedet er flyktningene brukt i et skittent, politisk spill, der man kun har hatt ett mål for øye: utslettelse av Israel og alle jøder. Det står fremdeles i chartrene til de såkalte "palestinske" myndighetene på Gaza og på  "Vestbredden" - områder som forøvrig fra 1948 til 1967  tilhørte henholdsvis Jordan og Egypt.


Sannheten er at den muslimske og arabiske verden trenger er interessert i å holde Israelkonflikten og jødehatet ved liv som en samlende faktor.

Min eks-svoger og nevø er også flyktninger, akkurat like mye som etterkommerne av folk som måtte dra fra sine hjem da Israel ble opprettet. Min nevøs besteforeldre ble fratatt hus og hjem og alt de eide og sendt av sted fra Sudetenland med en liten koffert hver. De fikk en halv time på å åpakke. De hadde ikke gjort en katt fortred.

Men de satte seg ikke ned og bæljet og klaget og hylte opp om død og fordervelse over tsjekkerne. De etablerte seg i Tyskland, arbeidet seg opp, bygde hus og levde sitt liv i fred!

På Gaza og "vestbredden" sitter derimot de oppdiktede "palestinere" og skriker om hevn, selv 60 år etterpå, velger islamister til å lede seg og sender raketter og selvmordsbombere inn over Israel. Til dundrende applaus fra terroristdømte  Lars Gule og ytre venstre, og full forståelse fra politikere og kirkeledere.
Palestinsk TV spyr ut hat i tonnevis og fostrer barn opp til hat og vold i Allahs navn.

Med den forståelsen våre politikere og kirkeledere, og ikke minst media viser for denne hatretorikken og voldsdyrkelsen er det kanskje ikke rart at ungdommer synes det er rett å hate?

Og noen snakker om menneskesyn?

Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
I stedet er flyktningene brukt i et skittent, politisk spill, der man kun har hatt ett mål for øye: utslettelse av Israel og alle jøder. Det står fremdeles i chartrene til de såkalte "palestinske" myndighetene på Gaza og på "Vestbredden" - områder som forøvrig fra 1948 til 1967 tilhørte henholdsvis Jordan og Egypt.

Bare en liten assossiasjon:

Var det ikke etter enda en tapt krig, under selveste Yom Kippur, at araberlandene raslet med oljesablene sine i 1973, og kvadruplet oljeprisene? Oljesheikene spurte Vesten: "Hva har dere så tenkt å gjøre?"

I 1974 kommer en rekke lysskye møter i stand, i 1975 erklærte FN zionismen for "rasisme," og gjennom den såkallte Euro-Arab Dialogue som følger forplikter man seg på et samarbeid hvis økonomiske og politiske komponenter er "gjensidig avhengige" og "ikke til forhandling." Et av kravene er den fordømmende linjen overfor Israel; slik fikk man olje. Man skulle også godkjenne PLO og Arafat som legitim aktør i dette spillet.

Interessant tekst av Jean-Pierre Bensimon her: Eurabia, l'axe euro-arabe.

Kommentar #25

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er trist når folk forfaller til å dømme andre menneskers

Jeg dømmer ikke ditt menneskesyn, jeg ber deg tenke over det. Jeg ber deg med andre ord tenke over om din vurdering av palestinernes situasjon samsvarer med ditt grunnleggende menneskesyn? Jeg må til stadighet gå i rette meg meg selv og spørre meg; hvordan blir det så med ditt menneskesyn.

Når det gjelder det du ellers skriver her, så trenger ikke jeg å kommentere det på annen måte enn å vise tilbake til min kommentar som du forsøker å imøtegå. Så overlater jeg til leserne å gjøre seg opp sin egen mening. Slik kan vi begge la våre kommentarer tale for seg.

Jeg skal dog gjøre en presiserende tilføyelse: Araberlandene har så visst ikke hjulpet sine slektninger med annet enn noen bjørnetjenester. I sin tid solgte de jord som de fattige beborne av Palestina skulle leve av, til ruke jøder. Jeg er så gammel at jeg husker meget godt Nassers taler; de var svart stygge, og da det braket løst "heiet" jeg på israelerne. Men nettopp dette, at disse slektningene (tyskere var like mye våre slektninger) behandler de totalt hjelpesløse palestinerne så dårlig, gjør jo bare deres fortvilte situasjon enda verre. Les din egen kommentar om igjen og tenk over hva du skriver.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere