Verdidebatts Moderator

6

Pioner

Kanskje må det en lesbisk feminist til for å utfordre et av vår tids store tabuer: Skilsmissen.

Publisert: 1. mar 2013
KrF kan ikke gjøre det, som Anne Holt helt riktig påpeker. De blir avføyd som moralister som drasser med seg et nostalgisk og urealistisk syn på den perfekte kjernefamilien. Anne Holt har skrevet et innlegg på Dagsavisens Nye Meninger som har fått fortjent mye oppmerksomhet. Det er et innlegg som snakker om skillsmissen på en ny måte, på en måte som treffer. Når en lesbisk feminist skriver om skilsmissen som samfunnsproblem, er det kjemisk renset for familieverdian-nostalgi. Det Holt gjør, er å benytte det samme grepet som feministene alltid har gjort. Hvert enkelt personlig valg oppleves som sterkt individuelt, som preget av egne følelser, historie og omgivelser. Men løfter man blikket, ser man hvordan disse individuelle valgene utgjør et mønster, en struktur. Et mønster som til sammen fører til at kvinner havner bakpå lønnsmessig og tar hovedbyrden i hjemmet. Det personlige er politisk, det individuelle er kanskje ikke så individuelt likevel. Det samme gjelder for samlivene våre. Holt spør hvorfor vi ikke diskuterer skilsmissen som strukturelt problem, hvorfor vi ikke har en debatt om dette i det offentlige rom. Fordi det å forholde oss til den enkelte skilsmisse som regel blir «utidig, ofte krenkende og nesten alltid nytteløst», som Holt skriver. Derfor handler den offentlige dialogen om hva vi gjør når skilsmissen først er et faktum. Det Holt ønsker at vi gjør, er at ta et skritt tilbake og spørre hva som er galt i det moderne Norge - hos oss som kollektiv. Hun vil snakke om tidsbruk, materielle krav, kjønnsroller og arbeidslivsmønstre. Hvorfor skulle dette, som vi jo debatterer til stadighet - bli så vanskelig når det handler om barnas velferd? Grunnen er at alle disse temaene koker ned til det ene - kjønnsrollene. Man hører et ekko fra det verdikonservative dypet: Dersom ikke kvinner deltok i arbeidslivet på lik linje med menn, ville alle disse problemene vært løst. Kravene til likestilling på hjemmebane har forsterket seg som følge av at begge er utearbeidende. Det er ofte dette kompliserte puslespillet av barn, karrierer og husarbeid - kombinert med kravet til selvrealisering og en aktiv fritid, som får samlivene til å revne. Klarer vi å diskutere skilsmisser - uten at vi gir likestillingen skylda? Anne Holts innlegg gir oss muligheten.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere