Helge Simonnes

928

KrFs fløyer

Publisert: 29. jan 2010

Trykket fra høyresiden i Kristelig Folkeparti moser partiet i stykker.

Etter en stri høst fortsetter problemene for KrF. Gallupmålinger på firetallet viser at et svakt valgresultat ikke var noe negativt blaff. Fløyene strides om hva som er riktig medisin. Høyrefløyen vil ha mer kamp og engasjement for kjernesaker som Israel og ekteskapslov.

Denne helgen samles partiets lokalpolitikere til konferanse Stavanger. Stemningen på denne vil vise om det er mulig å få til en ny samling om felles politikk.

Etter et dårlig valg er det nærmest lovmessig fløyene kvesser profilen. Høyresiden i partiet gjorde det allerede før valget. Etableringen av kristenfolket.no var et forsøk på å presse Dagfinn Høybråten mot høyre. Han avslo, men initiativet fikk likevel sin effekt: Mer moderate sympatisører til KrF ble skremt og rømte til andre partier.

Høyresiden ble på sin side skuffet over at de ikke nådde fram. Dermed har også de satt seg på gjerdet. Situasjonen er klassisk for et parti som har fått «strekk i laget». Det lekker i begge ender. Det er vanskelig å se hvordan partiledelsen skal få grep om situasjonen.

Kommentar #1

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Krfs berettigelse

Publisert nesten 12 år siden

Når mer enn 90 % av velgerne ikke vil ha Krf, (etter nærmere 100 års drift) burde ikke lederne i Krf da gjøre seg selv den tjeneste at de nedlegger partiet?

Kommentar #2

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Hvorfor

Publisert nesten 12 år siden

For meg er det i det siste ofte blitt et tanlkekors at kristne ikke slutter opp om KrF. Tidligere holdt det "kristne limet" partiet sammen.Hvor man enn  befant seg i landet. Man levde med forskjellige meninger fra venstre til høyre.

Hvorfor er det så vanskelig i dag?   Fred og fordragelighet burde være kjennetegnet.

Jeg tror fortsatt at KrF har en oppgave. Med det spesifikt kristelige og  slik at saltet ikke mister sin kraft.

Kommentar #3

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

RE: Hvorfor

Publisert nesten 12 år siden
29.01.10 kl. 11:04 skrev Odvar Omland:

For meg er det i det siste ofte blitt et tanlkekors at kristne ikke slutter opp om KrF. Tidligere holdt det "kristne limet" partiet sammen.Hvor man enn  befant seg i landet. Man levde med forskjellige meninger fra venstre til høyre.

Hvorfor er det så vanskelig i dag?   Fred og fordragelighet burde være kjennetegnet.

Jeg tror fortsatt at KrF har en oppgave. Med det spesifikt kristelige og  slik at saltet ikke mister sin kraft.

 Her må jeg si meg enig med Omland.-Så spør du: Hvorfor er det så vanskelig i dag? Det er et godt spørsmål, som de som står i strategiutvalget bør finne svar på.-Det er vanskelig når det er så mange sprikende meninger.-Står det ikke noe om at når et hus kommer i strid med seg selv kan det ikke bli stående? Så kjære KrF-venner la HERREN fortsatt få lede dere!

Kommentar #4

Bjørn Arne Rosland

98 innlegg  780 kommentarer

Partiet lekker i begge ender

Publisert nesten 12 år siden

Det tror jeg er en riktig beskrivelse av Kr.F s situasjon. Spørsmålet er hva de da må gjøre? Enten må de vel da velge å samarbeidet med begge sider ved å velge en politikk midt i mellom eller så må de velge å samarbeide med en av fløyene og håpe at det samler nok velgerne til at partiet fortsatt kan eksistere.

Kr.F er i en meget vanskelig situasjon. De burde ha innsett at dette ville komme og gjort noe med det for lenge siden. Nå er jeg redd for at det blir galt uansett hva de velger.

Kommentar #5

John David Didriksen

0 innlegg  71 kommentarer

RE: Krfs berettigelse

Publisert nesten 12 år siden
29.01.10 kl. 10:47 skrev Per F. Winsnes:

Når mer enn 90 % av velgerne ikke vil ha Krf, (etter nærmere 100 års drift) burde ikke lederne i Krf da gjøre seg selv den tjeneste at de nedlegger partiet?

Det samme kan en spørre de fleste andre politiske partier i Norge om, hvis en skal begynne å tenke slik. Det er vel faktisk bare tre partier (AP, FrP og H) som fikk mer enn 10% oppslutning ved valget i fjor.

Kommentar #6

Bjørn Roger Rasmussen

17 innlegg  129 kommentarer

Nei takk til KrF!

Publisert nesten 12 år siden

Kanskje på tide å innse at kristne ikke er en sammensatt og homogen gruppe? Kanskje på tide å legge ned KrF, og i stedet la de kristne støtte opp om det partiet som er mest i samsvar med den enkeltes politiske overbevisning?

Meget skeptisk til KrF!

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Nei takk til KrF!

Publisert nesten 12 år siden
29.01.10 kl. 17:26 skrev Bjørn Roger Rasmussen:

Kanskje på tide å innse at kristne ikke er en sammensatt og homogen gruppe? Kanskje på tide å legge ned KrF, og i stedet la de kristne støtte opp om det partiet som er mest i samsvar med den enkeltes politiske overbevisning?

Meget skeptisk til KrF!

---

Du har kanskje et poeng der.

KRF ble dannet i en tid som var så helt annerledes enn vår.  Verden var ikke så komplisert (eller man trodde ikke at den var så komplisert) og enten var man kristen eller så var man det ikke.  Abort var fy-fy og Sovjetunionen den store trusselen.  Vår tid splitter kristenfolket opp i en rekke leire og grupperinger, og nå snakker vi ikke bare teologisk - selv om den splittelsen alene kan være ille nok.  Så spørsmålet er om et parti som KRF har utspilt sin rolle i vår tid.

Samtidig kan man se hvordan det står til med kristeligdemokratene i Tyskland.  Men så er jo heller ikke Tyskland Norge.

Kommentar #8

Eirik Lund

2 innlegg  63 kommentarer

Hva er målet?

Publisert nesten 12 år siden

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Noen tanker fra en som ikke stemmer på Krf..

Slik jeg ser det har partiet 2 valg. Den ene muligheten er å (for)bli et lite parti. Et parti som ikke forsøker å være "politisk korrekt" men å være en talerør for det som kanskje regnes som konservative verdier. Muligens finnes det til og med nok velgere til å få partiet i en vippeposisjon, selv om jeg tror partiet på sikt må være fornøyd med å ha være en stemme på stortinget. Selv om det ikke er stort kan det være viktig.

Det andre valget er naturligvis å bli mer liberalt og folkelig. Følge etter de andre partiene og være litt miljøparti, litt næringsparti, litt utdanningsparti, litt helseparti osv. Man kan da håpe på at en kan hente kristne velgere fra de andre partiene, man blir med andre ord et parti man stemmer på for å vise at man er kristen. Kanskje et slikt parti også kan få en viss størrelse, men praktisk og politisk uten mening. Det spørs om det holder i det lange løp. Jeg tror ikke et parti vil vokse seg stort fordi de vil bli store, ingen stemmer på et parti bare fordi partiet vil bli stort. I tillegg vil det bli ganske slitsomt å hele tiden løpe etter velgerne i stedet for å lede..

Å forsøke å bli noe midt imellom vil helt sikkert ikke lykkes, verken for egen del eller for velgerne.

Uansett veivalg har Krf et stort problem, og bør lære litt av Frp. For noen år siden hadde Frp et problem med gapet mellom topp politikerne og de lenger ned. Partiet fikk rykte på seg for å ha for mange bygdetullinger i sine rekker, noe de nok hadde (og har fortsatt noen). Men med målrettet arbeid og kursing har de hevet nivået betraktelig, ikke bare sentralt, men også lokalt. Man kan gjerne være politisk uenig med Frp, men man kan ikke påstå at politikerne er dumme lenger, tvert i mot. Det jeg har sett av Krf politikere i det siste, på begge sider, viser at Krf har det samme problemet som Frp hadde. Velgere ser like mye, om ikke mer, på hvem som fremfører budskapet som hva budskapet er.

Det er sikkert flott at man har en helg som dette, men jeg tror ikke det vil hjelpe særlig mye. Det er ledelsen som må ta en avgjørelse den ene eller andre veien og kjøre den linjen de velger fullt ut. Om det betyr at de mister noen eller endel medlemmer så får de heller bygge videre på det de har igjen og ta tiden til hjelp.

Kommentar #9

Test Bruker

6 innlegg  16 kommentarer

KrF malplassert?

Publisert nesten 12 år siden

Det jeg synes er rart er hvordan KrF egentlig havnet på høyreområdet av sentrum i det hele tatt. Et parti med slikt stort fokus på å få med alle, vise medmenneskelighet og kjærlighet vil vanskelig få gjort noe med sakene sine om de går sammen med Høyre og/eller FrP. Kapitalismen sier jo (for å sette det på spissen) at man bør kunne passe på seg selv, ellers har man et problem. Jeg er selv medlem av KrF, men jeg tror nok at politikken og politikerne i partiet generelt hører hjemme mer langs venstresiden.

KrFs store fokus på det sosiale, og ellers de grunnleggende verdiene partiet står for og jobber ut fra vil i mine øyne passe bedre inn i et samarbeid med for eksempel Arbeiderpartiet, selv om noen hjertesaker vil måtte konkurrere.

Må beklage eventuelle uklare formuleringer, klokken er altfor meget.

Kommentar #10

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

RE: RE: Krfs berettigelse

Publisert nesten 12 år siden
29.01.10 kl. 14:34 skrev John David Didriksen:Det samme kan en spørre de fleste andre politiske partier i Norge om, hvis en skal begynne å tenke slik. Det er vel faktisk bare tre partier (AP, FrP og H) som fikk mer enn 10% oppslutning ved valget i fjor.

Du har helt rett.

Problemet er at KrF er et folkeparti som ikke har folkets oppslutning.
Ledelsen i Kristelig Folkeparti har nemlig vist i praksis hvordan de ”elsker sin neste som seg selv,” (3. Mos 19:18), samtidig som de har ignorert Jesu påbud i Joh 13:34: ”Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.”

Det skal derfor bli interessant å se hva ledelsen i KrF kommer til å gjøre i tiden fremover.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

RE: KrF malplassert?

Publisert nesten 12 år siden
30.01.10 kl. 06:09 skrev Kristian Myhre:

Det jeg synes er rart er hvordan KrF egentlig havnet på høyreområdet av sentrum i det hele tatt. Et parti med slikt stort fokus på å få med alle, vise medmenneskelighet og kjærlighet vil vanskelig få gjort noe med sakene sine om de går sammen med Høyre og/eller FrP. Kapitalismen sier jo (for å sette det på spissen) at man bør kunne passe på seg selv, ellers har man et problem. Jeg er selv medlem av KrF, men jeg tror nok at politikken og politikerne i partiet generelt hører hjemme mer langs venstresiden.

KrFs store fokus på det sosiale, og ellers de grunnleggende verdiene partiet står for og jobber ut fra vil i mine øyne passe bedre inn i et samarbeid med for eksempel Arbeiderpartiet, selv om noen hjertesaker vil måtte konkurrere.

Må beklage eventuelle uklare formuleringer, klokken er altfor meget.

Jeg bor i en kommune hvor KrF valgte og sammarbeide med FrP. FrPs store mål var og fjerne eiendomsskatten, og de fikk ihvertfall igjennom en reduksjon. Nå betaler vi huseriere noen hundrelapper mindre pr år.

Samtidig radbrekkes det sosiale arbeid. Alt som ikke er lovfestet er under stort press, og selv lovfestede rettigheter er det ikke altid dekning for å gi. Tilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre, psykisk syke, ungdom som sliter med store problemer etter langvarige seksuelle overgrep. Alt blir kuttet ned på.

Jeg skal ikke si hva som er kristne verdier eller ikke. Det jeg vet er at jeg gladlig betaler noen hundrelapper i eiendomsskat hvis det kan hjelpe mennesker som virkelig trenger tilbud. Der er ikke KrF i handlinger. I ord ja, de er riktig så fortvilte over konsekvensene av egen politikk som de blir 'tvunget' til å være med på siden de jobber med FrP, men til gjengjeld så får de litt kontroll over skjenketider og kirken får noen kr ekstra.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=591429

Jeg vil også si at dette er gode tanker fra en KrF poliker. Kampen mot homofile er umulig og støtte,  tanken om at Israel altid har rett av prinsipp selv når de begår overgrep gjør det vanskelig å støtte KrF.

Ett KrF som sammarbeider mot venstre, lar homofile få elske og ekte dem de vil, har ett balansert syn på I/P konflikten er mer spiselig. Da gjenstår det bare at de finner en riktig holdning til skille mellom kirke og stat i spørsmål om RLE faget før man kan vurdere resten av politikken.

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Til høyre...

Publisert nesten 12 år siden

Et velmenede råd fra  en fra grasrotplanet:  Inger Lise Hanse bør ut av partiledelsen så fort som mulig.

Partiledelsen bør gjøre en høyredreining, og innlede samarbeid med Framskrittspartiet og Høyre,  KRF bør være et kristelig parti, dvs. og ta parti for abortloven, den gamle ekteskapsloven og Israel.  At partiet må ha kristelige menn og kvinner i partiledelsen er en selvfølge. 

KRF må sette sitt preg på på den borgelige regjeringen, og det vil de klare, MEN DE MÅ FØRST OG FREMST ANERKJENNE FRAMSKRITTSPARTIET  SOM EN SAMARBEIDSPARTNER, OG GÅ I DIALOG MED DEM OG HØYRE,   DA VIL DE FÅ TILBAKE BÅDE MIN STEMME OG DE FLESTE ANDRE KRISTNE MENN OG KVINNERS STEMMER, MENER JEG Å VITE!

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Til høyre...

Publisert nesten 12 år siden

 Si meg, broder Myhren; vil du at KrF skal være et politisk parti eller en menighet som stiller lister ved valg?

Jeg tror - dessverre - at Inger Lise Hansen er en av de få som ser dagens politiske realiteter.  Og løsningen ligger ikke i samarbeid med tut-og-kjør partiet FrP.  Men kjære deg, Myhren, KrF har da visserlig tatt parti i saker om abortloven og ekteskapsloven?  Og tapt samtlige.  Og så vidt meg bekjent så er ikke Israel en avgjørende sak blant viktige politiske saker.  Man kan si mangt og meget om norsk midtøsten-politikk, men det er vel ingen seriøse aktører som i dag fremmer det som en viktig politisk sak. 

Og hvorfor må KrF "anerkjenne" FrP, for å bruke ditt uttrykk?  Alle dere ytterligående fundamentalistene har jo forlengst forlatt KrF og søkt tilflukt i Framstegsflokken, på tross av sistnevntes hodeløse holdninger overfor alkohol, samferdsel og vårt forhold til den tredje verden, for å nevne noe.  Jeg har aldri sett noen bli fuktige i blikket av FrP's ukritiske og lemfeldige holdninger til midtøsten-spørsmålet som dere!

Kommentar #14

Bernt Torvild Oftestad

128 innlegg  159 kommentarer

Rar diagnose

Publisert nesten 12 år siden

Er det Krfs høgrefløy som moser opp partiet? Snarere er det slik at partiets liberale venstrefløy har sikret seg så mange og viktige posisjoner at folk med annet og mer konservativt syn til sist har reagert. De kom for sent. Dessuten er vi alle blitt lurt av liberalerne. Ikke minst Høybråten. Hvordan i all verden kan man være formann, når nestformannen uten forvarsel  dukker opp som talmann for en helt ny politisk kurs. Den politiske hensikt er klar: å bryte ned Høybråtens autoritet. 

Kommentar #15

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Å stå støtt på ett ben!

Publisert nesten 12 år siden

Kristian Myhre, Ung velger:

"Det jeg synes er rart er hvordan KrF egentlig havnet på høyreområdet av sentrum i det hele tatt. Et parti med slikt stort fokus på å få med alle, vise medmenneskelighet og kjærlighet vil vanskelig få gjort noe med sakene sine om de går sammen med Høyre og/eller FrP. Kapitalismen sier jo (for å sette det på spissen) at man bør kunne passe på seg selv, ellers har man et problem. Jeg er selv medlem av KrF, men jeg tror nok at politikken og politikerne i partiet generelt hører hjemme mer langs venstresiden.

KrFs store fokus på det sosiale, og ellers de grunnleggende verdiene partiet står for og jobber ut fra vil i mine øyne passe bedre inn i et samarbeid med for eksempel Arbeiderpartiet, selv om noen hjertesaker vil måtte konkurrere."

Anders Helge Myhren, Eldre velger:

"Et velmenede råd fra  en fra grasrotplanet:  Inger Lise Hanse bør ut av partiledelsen så fort som mulig.

Partiledelsen bør gjøre en høyredreining, og innlede samarbeid med Framskrittspartiet og Høyre,  KRF bør være et kristelig parti, dvs. og ta parti for abortloven, den gamle ekteskapsloven og Israel.  At partiet må ha kristelige menn og kvinner i partiledelsen er en selvfølge. 

KRF må sette sitt preg på på den borgelige regjeringen, og det vil de klare, MEN DE MÅ FØRST OG FREMST ANERKJENNE FRAMSKRITTSPARTIET  SOM EN SAMARBEIDSPARTNER, OG GÅ I DIALOG MED DEM OG HØYRE,   DA VIL DE FÅ TILBAKE BÅDE MIN STEMME OG DE FLESTE ANDRE KRISTNE MENN OG KVINNERS STEMMER, MENER JEG Å VITE!"

De to synene ovenfor illustrerer godt utfordringen KrF-ledelsen står i. Partiet lener seg på et venstrebein og et høyrebein som nå under ytre press glir ut i en ustø spagat.  Mange virker lei av å presse sammen denne spagaten og tar til orde for å stå "støtt" på bare en fot. Da må ledelsen i tilfelle velge hvilken fot de skal stå på, den høyre eller den venstre. 

Personlig er jeg ikke i tvil om hvilket fundament som har fremtiden foran seg. Skal partiet ta et valg og rendyrke dette er det ikke Myhrens velgerkategori som kommer til å øke. Det skal ikke mye kunnskap i statistikklesing til for å se hvor den grafen peker...

Kommentar #16

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Korrekt analyse

Publisert nesten 12 år siden

Den analysen til Jon Storeide er på mange måter korrekt.  Men du skriver:

Personlig er jeg ikke i tvil om hvilket fundament som har fremtiden foran seg. Skal partiet ta et valg og rendyrke dette er det ikke Myhrens velgerkategori som kommer til å øke. Det skal ikke mye kunnskap i statistikklesing til for å se hvor den grafen peker...  Sitat slutt

Da må jeg få lov til å si, at det er da ikke spørsmål om hvilket fundament som har framtiden foran seg.  Nei, spørsmålet er heller, hva slags meninger er de rette.  Fundamentet blir da bibelens lære, og da må vi ha en politikk ut i fra det.  Så enkelt er det altså!

Når det gjelder broder Pedersen, så har jeg problemer med å få dreiet ham i min riktige retning, og han skriver:

Og hvorfor må KrF "anerkjenne" FrP, for å bruke ditt uttrykk?  Alle dere ytterligående fundamentalistene har jo forlengst forlatt KrF og søkt tilflukt i Framstegsflokken, på tross av sistnevntes hodeløse holdninger overfor alkohol, samferdsel og vårt forhold til den tredje verden, for å nevne noe.  Jeg har aldri sett noen bli fuktige i blikket av FrP's ukritiske og lemfeldige holdninger til midtøsten-spørsmålet som dere!  Sitat slutt.

Og ha et riktig og kristent fundament å stå på er viktig, det burde alle ha.  Kristelig folkeparti kunne med å samarbeide  til Framskrittspartiet og Høyre, dreie de to partiene i en enda mere d kristelig retning.   En sterk borgelig blokk, med KRF som tungen på vektskålen, det har framtiden foran seg!

Kommentar #17

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

"Min riktige retning"

Publisert nesten 12 år siden

Myhren skriver:

"Når det gjelder broder Pedersen, så har jeg problemer med å få dreiet ham i min riktige retning"

Det finnes mennesker som hevder personlige syn og dem som mener at det kun finnes en sannhet,- den man selv besitter. Mitt personlige syn er at det i de fleste saker finnes flere måter å se ting på! Men det er jo ikke nødvendigvis den eneste måten å se det på;)

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Korrekt analyse

Publisert nesten 12 år siden
01.02.10 kl. 09:51 skrev Anders Helge Myhren:

Når det gjelder broder Pedersen, så har jeg problemer med å få dreiet ham i min riktige retning, og han skriver:

Pedersen er vel ein av dei mest klarsynte her på Verdidbatt. Han er mindre opphengd av kjepphester enn det dei fleste av oss kan rose oss av.

AHM derimot, fortoner seg som ein einsrtetta dogmatiker med feil veikart og gangsyn

Kommentar #19

Jan Inge Jenssen

1 innlegg  5 kommentarer

Hvem moser partiet?

Publisert nesten 12 år siden

Å hevde at høyresida i KrF moser partiet er å snu verden på hodet! Det er mange på høyresida i partiet som ønsker å bevare KrFs gamle standpunkter i viktige saker, men det er i hovedsak den venstre-liberale-sida i partiet som kjemper for å endre kursen.  Vårt Land er en god medhjelper i mosingen av partiet ved for eksempel å anbefale samarbeid med AP som de siste årene har brukt masse energi til å trampe på tradisjonelle KrF-verdier.   

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere