Anne Viken

39

Å vere for dyr i bur, er å vise fram sine dårlege haldningar

Det er ingen, som med kompetanse i hand, kan hevde at rev eller kanin i bur er godt dyrehald. Påstanden speglar kun haldningane til avsendar, ikkje kompetansebasert argumentasjon.

Publisert: 27. feb 2013

Viktigheita av gode haldningar

Tirsdag sist veke stod det på trykk ei sak i Dagbladet om kaninhald. Saka handla om kaninen Erling som hadde site ti åreinsam i eit lite bur. Som eit resultat av det stillesittande burlivet fekk Erling beinskjørhet, leddgikt og slitasjeforandringar i ryggen. I tillegg blei han deformert grunna manglande muskulatur. Årsaka til at saka er svært god, er at det sit mange misheldne kaninar som Erling rundt i landet. Ofte utan at eigaren veit at han driv nettopp mishald. Dei treng kunnskap for å endre haldningar til hald av kanin i bur.

Tirsdag kveld var oppslaget den mest delte nyhendesaka hos Dagbladet på nett. Det sat nok mange kanineigarar heime og skotta bort på sin eigen kanin. Nokre av dei tek til seg informasjon om skikkeleg kaninhald, andre vel å riste på hovudet og kalle det idiotisk. Deira kanin har alltid site i bur, og den har pen pels, sit roleg, er tam og et maten sin. Desse dyreeigarane trur at kaninen si åtferd i buret, er åtferda til ein kanin som trivast.

Det handlar om at ein trur at åtferd utvikla som ein følge av dyras tilpasning til eit lite tilfredstillande miljø, er normal åtferd.

Lat oss sjå på kalkunar. Det er gjort forskning på kalkunar som sit meir, og bevegar seg mindre, enn kva som er normalt for ein kalkun. Merk deg at desse dyra ikkje sat meir på baken enn det bonden meinte var normalt. Når desse kalkunane så fekk smertelindrande medisinar, begynte dei å bevege seg meir. Dei brukte også kortare tid på å tilbakelegge kortare avstandar for og helse på ein partnarar av det andre kjønn.

Av bonden vart desse rolege kalkunane oppfatta som kalkunar som treivst og kosa seg. Når ein så obduserte desse kalkunane, fann ein at dei hadde ødelagde og degenererte hofteledd. Det var altså øydelagde ledd som gjorde at dei sat mykje i ro, ikkje kos og trivsel. Så feil kan tok altså bøndene i dette forskningsprosjektet, og like feil tek kanineigarar som påstår kaninane deira har det fint i små bur. Burtilpassa åtferd vert oppfatta som trivselsåtferd.

Vi kjenner også til argumentasjonen frå pelsdyrnæringa. Næringa viser stadig fram pene, heile revar i media sjølv om det er lenge sidan ein gjekk bort frå å vurdere god dyrevelferd utfrå antal sår. 

Likevel: når vi veit at kaninar kan springe opp mot førtifem kilometer i timen, er det absurd å tenke på at dei sit i små bur. Vi veit at kaninar er veldig sosiale. Likevel blir mange kaninar haldne ein og ein. Dei vert fora med gulrøter og epler fordi eigaren har sett søte kaninar ete gulrot i Disney-filmar. For verkelege kaninar er gulrøter og frukt derimot direkte helseskadeleg.

Nøkkelen til betre dyrehald, er betra haldningar, og betre haldningar kan skapast gjennom auka kompetanse. Det er ingen, som med kompetanse i hand, kan heve at rev eller kanin i bur er godt dyrehald. Dei kan kun hevde det på bakgrunn av haldningar: det er ok med dyr i bur. 

Saker som kaninen Erling er viktige saker å løfte fram fordi dei kan skape kunnskap rundt godt stell. På sikt vil auka kunnskap kanskje føre til mindre hald av kanin i bur, på same måte som mediepresset mot pelsnæringa vil sikre oss eit pelsdyrfritt land innan få år. Vi lever i eit kompetansesamfunn. Det må få konsekvensar, også for gårsdagens burdyrehald.

Kommentar #1

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Påstanden speglar kun haldningane til avsendar, ikkje kompetansebasert argumentasjon.... Kunne ikke vært mer enig.

Meget bra artikkel!

 

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vi har to kaniner

Publisert over 8 år siden

i et ganske stort bur. Ofte setter vi døra opp slik at de kan gå fritt rundt i huset.

Når de har vært ute en stund, går de som regel tilbake og legger seg i buret igjen.

Jeg tror de har det ganske fint, jeg.

Om sommeren er de mye ute.

Mvh Sverre

 

Kommentar #3

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
i et ganske stort bur. Ofte setter vi døra opp slik at de kan gå fritt rundt i huset.

Når de har vært ute en stund, går de som regel tilbake og legger seg i buret igjen.

Jeg tror de har det ganske fint, jeg.

Om sommeren er de mye ute.

Ja, men her er det vel snakk om de som ikke er ganske mye ute om sommeren eller rusler rundt i huset, for selv å velge når de legger seg i buret. Leste forøvrig nylig en artikkel om burkaniner. Kanskje ikke så frie som dine, men slik jeg forstod det, var det ikke akkurat bra for de.

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det har du nok rett i

Publisert over 8 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, men her er det vel snakk om de som ikke er ganske mye ute om sommeren eller rusler rundt i huset, for selv å velge når de legger seg i buret. Leste forøvrig nylig en artikkel om burkaniner. Kanskje ikke så frie som dine, men slik jeg forstod det, var det ikke akkurat bra for de.

Jeg har holdt på med dyr og fisk i over 30 år.

En del litt overderevent ivrige dyrevernere ser ut til å mene at dyr utelukkende kan være lykkelige og ha et godt liv dersom de lever akkurat slik de gjør i naturen.

Jeg mener dyr ligner ganske mye på mennesker i så måte. I steinalderen levde vi ute i naturen vi også, og døde som fluer når naturen viste seg fra sin verste side.

Jeg er bombesikker på at ingen dyr lider så mye som de dyra som lever i naturen. De sulter, fryser og lider når naturen er på sitt barskeste.

Såvidt jeg har skjønt så lever f eks ville hankatter gjerne bare 3-4 år i vill tilstand. De slåss til de regelrett sliter seg ut i kampen om å få parre seg.

I fangenskap blir en hankatt gjerne over 15 år. Sulter aldri og lider ikke i kulde, tørkeperioder eller storm.

Jeg tror noen har en ganske overdrevent romantisk forestilling om hvor lykkelig dyra er når de er ville.

Bare man sørger for enkelte forholdsregler har husdyra det som det reneset himmelriket i forhold til de ville dyra.

Mvh Sverre

 

Kommentar #5

Anne Viken

39 innlegg  32 kommentarer

Bur vs vill

Publisert over 8 år siden

Det er veldig ulikt om dyr har det betre i fangenskap enn i fri tilstand. Det varierer med kvar dei lever, kva slags fangenskap og kva type dyr det er.

Eg er ikkje dyreverner, eg er dyrlege og bygger mine argument på faglige standpunkt og råd som blir gitt for riktig hald av kanin. Det vil alltid vere dei som tilbakeviser fag med eigne erfaringar av at dyr i bur lever fint, men dette kan dessverre ikkje bekreftast frå noko fagmiljø. Det er dokumentert skadeleg å halde kaninar i små bur om dei aldri slepp ut, og det er det mange kaninar som aldri gjer. At mange derimot, som påpeikt i kommentaren, oppfattar burtilpassa adferd som normal, er vanleg. Det betyr derimot ikkje at det er trivselsadferd dyret viser.

Men det høres bra ut at du Sverre slepp kaninane ut. Det høyres ut som bra kaninhald. Å la dei springe rundt så mykje dei sjølv ønsker, er riktig. Så kan dei heller legge seg i buret om dei ønsker. Dei kan dessutan bruke dokasse, som katt om dei går fritt inne.

Anne

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er selvfølgelig kjempefint

Publisert over 8 år siden
Anne Viken. Gå til den siterte teksten.
Det er dokumentert skadeleg å halde kaninar i små bur om dei aldri slepp ut, og det er det mange kaninar som aldri gjer. At mange derimot, som påpeikt i kommentaren, oppfattar burtilpassa adferd som normal, er vanleg. Det betyr derimot ikkje at det er trivselsadferd dyret viser.

å fremme husdyrs velferd.

Jeg synes likevel man skal vokte seg vel for å få folk til å føle dårlig samvittighet for det i seg selv å ha dyr i fangenskap.

Dersom man gir dem godt stell og bevegelsesmuligheter, kan de etter min mening aldri få det bedre i naturen.

I løpet av harde vintre eller år med dårlig fortilgang lider mange ville dyr en langsom og lidelsesfull død ved enten å sulte eller fryse langsomt ihjel.

Jeg skulle gjerne se en dyreforsker som satt seg fore å dokumentere hvordan livet arter seg for de ville dyra våre gjennom kalde vintre.

Hvor mange dør, hvor mange lider, hvor mange sulter i hjel, fryset i hjel, blir tatt som byttedyr osv?

Dette sammenlignet med f eks kaniner som lever et trygt og godt liv innendørs med friskt vann, mat og høy hver dag og forhåpentligvis mulighet til å løpe litt fritt.

Jeg tror sammenligningen vil falle klart ut til innedyras fordel.

Men igjen: Det er flott at folk jobber for å opplysefolk om viktigheten av godt dyrehold.

Mvh Sverre

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere