Jens-Petter Jørgensen

6

Er Himmelen avlyst?

Publisert: 19. apr 2009  /  511 visninger.

Det var på den tiden da det ennå fantes indremisjonshøvdinger, og mediafolkene dro i flokk til de såkalte Geilo-møtene for å høre hva lederne av misjonsorganisasjonene hadde på hjertet. Dette året var det bekymringen for at helvete var blitt borte i forkynnelsen som var den store saken. Nils Gunnar Lie gjorde et lengre intervju med Gunnar Prestegård foran peisilden(!) i hotellets storstue for Lørdagsrevyen i NRK. Prestegårds bekymring, en gang på 80-tallet, viste seg nok å være berettiget. For det skal mye til om en blir utsatt for helvetesforkynnelse om en skulle bevege seg inn i en kirke - eller et bedehus for den saks skyld - i dag.

Jeg er mer bekymret for at Himmelen er i ferd med å bli borte i vår forkynnelse og undervisning! Kan knapt huske sist gang en prest eller predikant malte et bilde for meg av livet etter døden som inspirerte og utfordret meg skikkelig. Om jeg lytter til unge eller eldre forkynnere, menn eller kvinner, det gjør ingen forskjell. Himmelen og håpet er nesten totalt fraværende når Ordet utlegges i våre forsamlinger. Jeg vet inderlig godt at jeg sitter i glasshus når jeg sier dette. For når jeg tenker tilbake på de temaene jeg har berørt i talene mine det siste året, må jeg innrømme at det kristne håp bare har vært på agendaen to-tre ganger. Det er altfor lite.

Jeg ønsker meg absolutt ikke tilbake til tiden da Jesu gjenkomst og livets to utganger ble brukt som skremsel i slutten av vekkelsesmøtene. For de mest sårbare og lydige blant oss satte denne type forkynnelse dype, negative spor i sjelen. Savner heller ikke mer snakk om gullgater, perleporter og harpespill. For meg var det revolusjonerende da jeg etter hvert fikk høre om livet før døden også. Gud hadde en god plan for mitt her og nå. Han ønsket å være en ressurs i hverdagslivet mitt. Jeg skulle ikke bli en kristen bare for å unngå fortapelsen, men for å opleve et rikt og spennende liv også mens jeg var på jorden.

Men montro om ikke den berømmelige pendelen har svingt over til den andre siden igjen nå? Hvis kirkens forkynnelse bare handler om livet her og nå, kan det få skjebnesvangre konsekvenser. For det er bare når håpet er nærværende at den kristne hverdag virkelig blir meningsfull. Håpet er den dypeste og viktigste inspirasjon til å leve rett i hverdagen. Mister vi den helt nødvendige forbindelsen mellom håp og hverdag, står vi i fare for å havne utenfor - i grøftene med livene våre.

Håper og ber om at en og annen predikant i tiden fremover i små glimt kan hjelpe meg til å få et større og riktigere bilde av hva Himmelen er. Himmelen er vel det virkelige livet? Livet i full utfoldelse? Der de mange ting som hindrer oss i å leve livet fullt ut, er borte. Men der jeg først og sist skal få kjenne Jesus fullt ut.

Kommentar #1

Stian B. Kilde Aarebrot

108 innlegg  114 kommentarer

Livet etter livet etter døden

Publisert over 12 år siden

Himmelen er ikke det virkelige livet, men derimot å få stå opp med en ny fysisk kropp til et liv på den nye jorda, der Gud skal fylle alt i alle. Dette skriver N.T. Wright i boka "Surprised by Hope" fra 2008. 

Dette med at sjelen skal til himmelen når vi dør er faktisk ikke bibelsk, og ganske gnostisk, i det minste dualistisk påvirket. Og det kan i verste fall føre til at vi ikke bryr oss om denne verdens mange problemer, som vi som kristne er kalt til å gjøre noe med. 

Vi trenger en ny håpsforkynnelse som limer livet før og etter døden sammmen. Jeg tror kanskje det er det som har gjort at etter døden forskynnelsen har forsvunnet. 

Mer om dette i papirutgaven av Vårt Land i morra (har jeg fått høre). Der skriver jeg en artikkel  om dette under Tro, etikk og eksistens. 

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Svar: Himmelen avlyst?

Publisert over 12 år siden

J.Jørgensen skriver at Jeg ønsker meg absolutt ikke tilbake til tiden da Jesu gjenkomst og livets to utganger ble brukt som skremsel i slutten av vekkelsesmøtene.

Hvis du mener at forkynnelsen  om Jesu gjenkomst er en form for skremsel må jeg si at du skremmer meg. Er ikke dette vårt salige håp at Jesus kommer igjen? Det er de som forventer Jesu gjenkomst som blir med. Det er jo alltid to utveier i livet. Himmel eller fortapelse. Jeg skulle ønske at flere kunne forkynne om dette slik at syndere kunne komme på valg. Tar vi bort dette mister vi saltet i forkynnelsen.

Om himmelen blir det sagt langt mindre i skriften om, og det er fordi himmelen er sted som egentlig ikke kan forklares. Det som øye ikke har sett eller oppkommet i et menneskes sinn... men Jesu gjenkomst kan vi få en lengsel om himmelen. Vi må aldri ta vekk dette og heller ikke å slutte fortelle om de to veier som du er så redd for.

Jeg lurer da på jeg når noen kommer med dette utspillet om de så rede som de sier å være. Vi kan dulle oss inn i himmelforkynnelse slik at vi sovner, men når Jesu gjenkomst blir forkynt med kraft og ånd, kan selv djevelen våkne.

Kommentar #3

Mie Inchley

11 innlegg  16 kommentarer

Ja til Himmelen!

Publisert over 12 år siden

Jeg er fullstendig enig med deg; vi trenger forkynnelse om håpet vi har, om livet etter døden! Jeg er ennå (forholdsvis) ung, og kan rett og slett ikke huske én eneste gang jeg har blitt "beroliget" fra en prekestol. -For jeg må innrømme at døden skremmer meg, selv om jeg tror at ikke alt er over med døden. Jeg tror at jeg skal være med Gud i all evighet. Dette skal liksom være så fint og flott, men...det skremmer meg allikevel. Jeg vet jo ingenting om det!

Har vi endt opp med å tro at dette jordens liv er alt? Himmelen er for meg fjern, noe jeg helst ikke vil tenke på - fordi jeg frykter hodet mitt kan eksplodere av forvirring.

Kanskje ingen har noe å si om dette "livet" vi skal leve med Gud?? DET er ikke beroligende!!

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Svar: Livet etter døden

Publisert over 12 år siden

Aarebrot har skrevet følgende:

Dette med at sjelen skal til himmelen når vi dør er faktisk ikke bibelsk, og ganske gnostisk, i det minste dualistisk påvirket. Og det kan i verste fall føre til at vi ikke bryr oss om denne verdens mange problemer, som vi som kristne er kalt til å gjøre noe med. 

Så har jeg hørt dette også. Hva med Jesus. Han fòr til dødsriket med sin sjel og preket for de åndene som var i dødsriket, og de som var rettferdige førte han med jubel hjem til paradis. Vår sjel, psyke, er udødelig. Sjelen er vårt liv,sinn og hjerte. Når vi dør vil himmelen huse vår sjel inntil den dagen hvor Jesus skal hente hjem alle troende som er døde og de som lever. Da skal vi bli overkledd med et uforgjenglig legeme likt Jesus. Men før alt dette må vi være i himmelen med vår sjel og ånd.

Så hvor du har det i fra at vi ikke skal til himmelen med sjela vår, blir noe merkelig. I åp. står om de sjeler som var halshugget for Jesu vitnesbyrd skyld, hvor var de? Jo, i Paradis. Men en ting er riktig det du sier, at endemålet blir den nye himmel og jord der hvor all rettferdighet bor. Da skal vi ha våre nye legemer, men før det må du nok akseptere at du ikke har noe legeme inntil Herren henter hele brudeskaren.

 

 

Kommentar #5

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

En ny himmel og en ny jord

Publisert over 12 år siden

Stian,

Det er jo det som er hele poenget mitt: En forkynnelse som bygger bro mellom livet når Gud har skapt en ny himmel og en ny jord og livet vårt her og nå. Dette lærte vi som unge studenter av daværende biskop Erling Utnem. Denne frigjørende innsikten har fulgt meg hele livet. Det er denne dynamikken jeg savner i forkynnelsen.

Det er mulig vi bruker begrepene litt forskjellig. Men dette er vil ikke noe forum for en teologisk eller filologisk begrepsdebatt.

Ellers skriver du drabelig bra og utfordrende. Gøy å lese bloggen din. Skal kommentere "kirkevekst-saken" din snart. Som de fleste av oss er vel du også bedre på analyse og spørsmål enn konstruktive svar!? 

Kommentar #6

Elin Kvåle

0 innlegg  1 kommentarer

Himmel OG helvete

Publisert over 12 år siden
Når jeg leste dette innlegget, måtte jeg bare registrere meg her.Himmelen, er et tema som jeg er veldig interessert i! Men det er ikke bare et tema...Det er også et STED. Jesus sa jo i Joh.14, at han gikk for å forberede et STED for oss! Jeg er enig med deg, at Himmelen er et neglisjert tema.Men et annet tema, som er nesten MER neglisjert, er temaet om helvete.Og det er også et STED. Folk trenger å høre HELE evangeliet: Både den GODE nyheten om Himmelen, men også den DÅRLIGE nyheten om helvete.For det er jo akkurat HER Jesus kommer inn i bildet: Han døde på korset, for å redde oss fra helvete, og berge oss for Himmelen. Dette er sunn og god BIBELSK forkynnelse, men FÅ tør å si SANNHETEN...Men Bibelen gjør det! Utfordringa vår, er å si SANNHETEN i KJÆRLIGHET. Dette er et høyst upopulært tema, i den sekulære verden, og vi vil bli forfulgt i f.eks media, hvis vi forkynner HELE sannheten.Men hvor vil vi ha et godt rykte:På jorda? Eller i Himmelen? Jeg ber om at Sannhetens Ånd, skal fylle oss stadig, så vi tør å advare folk om deres EVIGE oppholdssted. Vi burde HELLER være redde for å IKKE forkynne sannheten. Vi må frykte Gud, MER en mennesker. Vi klare ikke dette selv, men ved Guds Sannhetsånd...som TØR å forkynne HELE SANNHETEN!
Kommentar #7

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

RE: En ny himmel og en ny jord

Publisert over 12 år siden

 

19.04.09 kl. 21:57 skrev Jens-Petter Jørgensen:

......En forkynnelse som bygger bro mellom livet når Gud har skapt en ny himmel og en ny jord og livet vårt her og nå. Dette lærte vi som unge studenter av daværende biskop Erling Utnem. Denne frigjørende innsikten har fulgt meg hele livet. Det er denne dynamikken jeg savner i forkynnelsen.

 Ja, biskop Erling Utnem skrev en helt utrolig flott bok som jeg har bortimot lest og studert "sønder-og-sammen"! .....

Den het; "Visst skal jorden bli ny!", utgitt på Luther forlag i 1987.                               Det er vel den beste, mest bibelske og grundige bok om temaet jeg har lest! Det er virkelig synd at ikke yngre generasjoner har tilgang til denne boken. Jeg tror ikke den er blitt utgitt senere...eller? Det burde den! Kan noen (...kanskje du, Jens-Petter Jørgensen?) som har interesse for temaet skrive en slik bok, muligens noe enklere stil og litt mindre i omfang, for unge kristne mennesker?

Det er intet mindre enn trist at det kristne håp blir uklart blant kristne på grunn av mangel på undervisning. I dag trenger vi vårt håp som et "trygt og fast anker for sjelen",  mer enn noen sinne!     (Hebr 6:18-20) Om vi kan bekjenne oss som "frelst", så er det på grunn av håpet vårt,  -"For i håpet er vi frelst." (Rom 8:24)  Det kristne håpet vårt MÅ holdes fram i forkynnelsen, ellers blir kristendommen kun en filosofi og en "grei nok" leveregel for dette livet! .....                                                                     1. Kor 15:17-20;                                                                                                        "Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.  Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus.  Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn."

Kommentar #8

Stian B. Kilde Aarebrot

108 innlegg  114 kommentarer

RE: Svar: Livet etter døden

Publisert over 12 år siden

 

19.04.09 kl. 21:54 skrev Terje Johansen:

Aarebrot har skrevet følgende:

Dette med at sjelen skal til himmelen når vi dør er faktisk ikke bibelsk, og ganske gnostisk, i det minste dualistisk påvirket. Og det kan i verste fall føre til at vi ikke bryr oss om denne verdens mange problemer, som vi som kristne er kalt til å gjøre noe med. 

Så har jeg hørt dette også. Hva med Jesus. Han fòr til dødsriket med sin sjel og preket for de åndene som var i dødsriket, og de som var rettferdige førte han med jubel hjem til paradis. Vår sjel, psyke, er udødelig. Sjelen er vårt liv,sinn og hjerte. Når vi dør vil himmelen huse vår sjel inntil den dagen hvor Jesus skal hente hjem alle troende som er døde og de som lever. Da skal vi bli overkledd med et uforgjenglig legeme likt Jesus. Men før alt dette må vi være i himmelen med vår sjel og ånd.

Så hvor du har det i fra at vi ikke skal til himmelen med sjela vår, blir noe merkelig. I åp. står om de sjeler som var halshugget for Jesu vitnesbyrd skyld, hvor var de? Jo, i Paradis. Men en ting er riktig det du sier, at endemålet blir den nye himmel og jord der hvor all rettferdighet bor. Da skal vi ha våre nye legemer, men før det må du nok akseptere at du ikke har noe legeme inntil Herren henter hele brudeskaren.

 

 

 

Jeg refererer i grunn bare til N.T Wright, biskop i England og en meget kjent teolog innenfor Det nye testamentet. Han trekker et tydelig skille mellom paradis, som vi skal til sjelelig mens vi venter på den nye jorden og oppstandelse fra de døde, og himmelen som er Guds sted, der hans framtidsplan ligger lagret. 

Mer om dette i mandagens Vårt Land. 

Kommentar #9

Stian B. Kilde Aarebrot

108 innlegg  114 kommentarer

RE: En ny himmel og en ny jord

Publisert over 12 år siden

 

19.04.09 kl. 21:57 skrev Jens-Petter Jørgensen:

Stian,

Det er jo det som er hele poenget mitt: En forkynnelse som bygger bro mellom livet når Gud har skapt en ny himmel og en ny jord og livet vårt her og nå. Dette lærte vi som unge studenter av daværende biskop Erling Utnem. Denne frigjørende innsikten har fulgt meg hele livet. Det er denne dynamikken jeg savner i forkynnelsen.

Det er mulig vi bruker begrepene litt forskjellig. Men dette er vil ikke noe forum for en teologisk eller filologisk begrepsdebatt.

Ellers skriver du drabelig bra og utfordrende. Gøy å lese bloggen din. Skal kommentere "kirkevekst-saken" din snart. Som de fleste av oss er vel du også bedre på analyse og spørsmål enn konstruktive svar!? 

 

Vi er nok ikke så uenige nei, men jeg tror nettopp det at det er så lenge siden det har blitt snakket mye om gjør at vi alle er litt usikre på begrepene. N.T. Wrights "Surprised by hope" anbefales på det sterkeste. 

Ja konstruktive svar er ikke enkelt. Men jeg har en veldig sterk tro på at i det vi begynner å vise svakhet og lever mer åpent og ærlig, så vil troen bli mer troverdig for folk flest. Det er da ikke helt ukonstruktivt det... :-)

 

Kommentar #10

Øyvind Barland

6 innlegg  14 kommentarer

Tankevekkende og bra!

Publisert over 12 år siden

Flott at du tar opp dette!

Ikke bare har livets to utganger blitt fadet ut fra prekestolen, men døden har mer eller mindre blitt fjernet som realitet. I den grad døden omtales romantiserer man den gjerne, eller man fjerner seg fra den med fraser som "vi skal jo alle dø" osv. Eller man drømmr seg bort fra den, med å forholde seg til moderne nær-døden historier eller andre mer sciens-fiction-forestillinger, som omtaler døden som et varmt lys som kommer oss i møte e.l. Alle som har fulgt noen mennesker til dødes grense, vet at døden er langt mer brutal enn som så!

Realiteten er jo at de fleste av oss vår frykt dypest sett er avleggere fra dødsfrykten. Dette hjelper ikke den terapeutiske og dennesidige forkynnelsen oss med.

Jeg sier som Paulus: "Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker!" (1.kor.15.19)

Kommentar #11

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

RE: RE: En ny himmel og en ny jord

Publisert over 12 år siden

 

20.04.09 kl. 04:30 skrev Stian B. Kilde Aarebrot:

 Stian,

Jeg vil ikke virke arrogant. Men jeg tror fortsatt vi er veldig enige. For 10-15 år siden lanserte jeg begrepet "ærlighetsteologi" og skrev boka "Sterk nok til å være svak". Om hva som kan skje i menigheten når vi begynner å snakke sant om livet. Det er stort sett det jeg taler om om når jeg stadig er på ferden i ulike sammenhenger. Mer om dette i en av mine neste blogger

19.04.09 kl. 21:57 skrev Jens-Petter Jørgensen:

Stian,

Det er jo det som er hele poenget mitt: En forkynnelse som bygger bro mellom livet når Gud har skapt en ny himmel og en ny jord og livet vårt her og nå. Dette lærte vi som unge studenter av daværende biskop Erling Utnem. Denne frigjørende innsikten har fulgt meg hele livet. Det er denne dynamikken jeg savner i forkynnelsen.

Det er mulig vi bruker begrepene litt forskjellig. Men dette er vil ikke noe forum for en teologisk eller filologisk begrepsdebatt.

Ellers skriver du drabelig bra og utfordrende. Gøy å lese bloggen din. Skal kommentere "kirkevekst-saken" din snart. Som de fleste av oss er vel du også bedre på analyse og spørsmål enn konstruktive svar!? 

 

Vi er nok ikke så uenige nei, men jeg tror nettopp det at det er så lenge siden det har blitt snakket mye om gjør at vi alle er litt usikre på begrepene. N.T. Wrights "Surprised by hope" anbefales på det sterkeste. 

Ja konstruktive svar er ikke enkelt. Men jeg har en veldig sterk tro på at i det vi begynner å vise svakhet og lever mer åpent og ærlig, så vil troen bli mer troverdig for folk flest. Det er da ikke helt ukonstruktivt det... :-)

 

 

Kommentar #12

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

RE: Ja til Himmelen!

Publisert over 12 år siden

 Takk for kommentaren din Mie! Flott at du også er opptatt av at forkynnelsen av håpet og det evige liv må få større plass i våre menigheter. Jeg blir litt urolig når du sier at du aldri er blitt "beroliget" etter å ha hørt forkynnelse om livet etter døden.

Jeg synes du skulle ta dette opp med pastoren(e) i menigheten din. Be dem tale mer om sammenhengen mellom håp og hverdag! Selv om ingen av oss har noe erfaring med livet etter døden, har Bibelen et viktig budskap om dette til trøst og oppmuntring.

Lykke til!

19.04.09 kl. 21:43 skrev Mie Inchley:

Jeg er fullstendig enig med deg; vi trenger forkynnelse om håpet vi har, om livet etter døden! Jeg er ennå (forholdsvis) ung, og kan rett og slett ikke huske én eneste gang jeg har blitt "beroliget" fra en prekestol. -For jeg må innrømme at døden skremmer meg, selv om jeg tror at ikke alt er over med døden. Jeg tror at jeg skal være med Gud i all evighet. Dette skal liksom være så fint og flott, men...det skremmer meg allikevel. Jeg vet jo ingenting om det!

Har vi endt opp med å tro at dette jordens liv er alt? Himmelen er for meg fjern, noe jeg helst ikke vil tenke på - fordi jeg frykter hodet mitt kan eksplodere av forvirring.

Kanskje ingen har noe å si om dette "livet" vi skal leve med Gud?? DET er ikke beroligende!!

 

Kommentar #13

Mie Inchley

11 innlegg  16 kommentarer

RE: RE: Ja til Himmelen!

Publisert over 12 år siden

Jeg kan vagt huske at jeg har hørt NOE forkynnelse...Men veldig mye av det har virket så fjernt at det blir vanskelig å forholde seg til det. Kanskje jeg rett og slett skal be pastoren å tale mer om dette som du sier. Skulle gjerne ha kjent på en sterkere visshet om at det BLIR bra....selv når livet er over. -Og at det til og med blir mye bedre! 

20.04.09 kl. 19:41 skrev Jens-Petter Jørgensen:

 Takk for kommentaren din Mie! Flott at du også er opptatt av at forkynnelsen av håpet og det evige liv må få større plass i våre menigheter. Jeg blir litt urolig når du sier at du aldri er blitt "beroliget" etter å ha hørt forkynnelse om livet etter døden.

Jeg synes du skulle ta dette opp med pastoren(e) i menigheten din. Be dem tale mer om sammenhengen mellom håp og hverdag! Selv om ingen av oss har noe erfaring med livet etter døden, har Bibelen et viktig budskap om dette til trøst og oppmuntring.

Lykke til!

19.04.09 kl. 21:43 skrev Mie Inchley:

Jeg er fullstendig enig med deg; vi trenger forkynnelse om håpet vi har, om livet etter døden! Jeg er ennå (forholdsvis) ung, og kan rett og slett ikke huske én eneste gang jeg har blitt "beroliget" fra en prekestol. -For jeg må innrømme at døden skremmer meg, selv om jeg tror at ikke alt er over med døden. Jeg tror at jeg skal være med Gud i all evighet. Dette skal liksom være så fint og flott, men...det skremmer meg allikevel. Jeg vet jo ingenting om det!

Har vi endt opp med å tro at dette jordens liv er alt? Himmelen er for meg fjern, noe jeg helst ikke vil tenke på - fordi jeg frykter hodet mitt kan eksplodere av forvirring.

Kanskje ingen har noe å si om dette "livet" vi skal leve med Gud?? DET er ikke beroligende!!

 

 

Kommentar #14

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

RE: Himmel OG helvete

Publisert over 12 år siden

 Hei Elin! Fint å møte deg her på bloggen min også. Lenge siden Ansgar nå!

Flott at du er så ivrig etter å få folk med til Himmelen - et konkret sted. En ny himmel og en ny jord hvor livet får utfolde seg uten begrensninger. Er enig at vi må si sannheten i kjærlighet! Men vi har ikke oppnådd noe særlig om vi med vår krasse forkynnelse og harde holdninger skremmer folk bort og vaksinerer dem mot levende tro for resten av livet. Derfor er jeg mer opptatt av å lokke folk ved å male bilder om det lovede land. Tegne en visjon som har tiltrekningskraft!

Blessings to you fra Jens-Petter

19.04.09 kl. 22:51 skrev Elin Kvåle:Når jeg leste dette innlegget, måtte jeg bare registrere meg her.Himmelen, er et tema som jeg er veldig interessert i! Men det er ikke bare et tema...Det er også et STED. Jesus sa jo i Joh.14, at han gikk for å forberede et STED for oss! Jeg er enig med deg, at Himmelen er et neglisjert tema.Men et annet tema, som er nesten MER neglisjert, er temaet om helvete.Og det er også et STED. Folk trenger å høre HELE evangeliet: Både den GODE nyheten om Himmelen, men også den DÅRLIGE nyheten om helvete.For det er jo akkurat HER Jesus kommer inn i bildet: Han døde på korset, for å redde oss fra helvete, og berge oss for Himmelen. Dette er sunn og god BIBELSK forkynnelse, men FÅ tør å si SANNHETEN...Men Bibelen gjør det! Utfordringa vår, er å si SANNHETEN i KJÆRLIGHET. Dette er et høyst upopulært tema, i den sekulære verden, og vi vil bli forfulgt i f.eks media, hvis vi forkynner HELE sannheten.Men hvor vil vi ha et godt rykte:På jorda? Eller i Himmelen? Jeg ber om at Sannhetens Ånd, skal fylle oss stadig, så vi tør å advare folk om deres EVIGE oppholdssted. Vi burde HELLER være redde for å IKKE forkynne sannheten. Vi må frykte Gud, MER en mennesker. Vi klare ikke dette selv, men ved Guds Sannhetsånd...som TØR å forkynne HELE SANNHETEN!

 

Kommentar #15

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

RE: Tankevekkende og bra!

Publisert over 12 år siden

 Takk for konstruktiv kommentar, Øyvind. Selv om jeg mener Sannheten er vår tids største tabu, kommer ikke døden langt etter.

Du har helt rett i at ensidig "terapeutisk" forkynnelse ikke hjelper oss til å face døden på en skikkelig måte. Og da får vi heller ikke skikkelig tak på livet!

Ønsker deg en dag hvor håpet får en sentral plass!

20.04.09 kl. 09:36 skrev Øyvind Barland:

Flott at du tar opp dette!

Ikke bare har livets to utganger blitt fadet ut fra prekestolen, men døden har mer eller mindre blitt fjernet som realitet. I den grad døden omtales romantiserer man den gjerne, eller man fjerner seg fra den med fraser som "vi skal jo alle dø" osv. Eller man drømmr seg bort fra den, med å forholde seg til moderne nær-døden historier eller andre mer sciens-fiction-forestillinger, som omtaler døden som et varmt lys som kommer oss i møte e.l. Alle som har fulgt noen mennesker til dødes grense, vet at døden er langt mer brutal enn som så!

Realiteten er jo at de fleste av oss vår frykt dypest sett er avleggere fra dødsfrykten. Dette hjelper ikke den terapeutiske og dennesidige forkynnelsen oss med.

Jeg sier som Paulus: "Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker!" (1.kor.15.19)

 

Kommentar #16

Jens-Petter Jørgensen

6 innlegg  18 kommentarer

RE: RE: RE: Ja til Himmelen!

Publisert over 12 år siden

 Spent på å høre hva han svarer! Og så tror jeg at vissheten om at det blir veldig bra i positiv forstand blir styrende for hvordan vi lever våre liv her og nå!

21.04.09 kl. 00:52 skrev Mie Inchley:

Jeg kan vagt huske at jeg har hørt NOE forkynnelse...Men veldig mye av det har virket så fjernt at det blir vanskelig å forholde seg til det. Kanskje jeg rett og slett skal be pastoren å tale mer om dette som du sier. Skulle gjerne ha kjent på en sterkere visshet om at det BLIR bra....selv når livet er over. -Og at det til og med blir mye bedre! 

20.04.09 kl. 19:41 skrev Jens-Petter Jørgensen:

 Takk for kommentaren din Mie! Flott at du også er opptatt av at forkynnelsen av håpet og det evige liv må få større plass i våre menigheter. Jeg blir litt urolig når du sier at du aldri er blitt "beroliget" etter å ha hørt forkynnelse om livet etter døden.

Jeg synes du skulle ta dette opp med pastoren(e) i menigheten din. Be dem tale mer om sammenhengen mellom håp og hverdag! Selv om ingen av oss har noe erfaring med livet etter døden, har Bibelen et viktig budskap om dette til trøst og oppmuntring.

Lykke til!

19.04.09 kl. 21:43 skrev Mie Inchley:

Jeg er fullstendig enig med deg; vi trenger forkynnelse om håpet vi har, om livet etter døden! Jeg er ennå (forholdsvis) ung, og kan rett og slett ikke huske én eneste gang jeg har blitt "beroliget" fra en prekestol. -For jeg må innrømme at døden skremmer meg, selv om jeg tror at ikke alt er over med døden. Jeg tror at jeg skal være med Gud i all evighet. Dette skal liksom være så fint og flott, men...det skremmer meg allikevel. Jeg vet jo ingenting om det!

Har vi endt opp med å tro at dette jordens liv er alt? Himmelen er for meg fjern, noe jeg helst ikke vil tenke på - fordi jeg frykter hodet mitt kan eksplodere av forvirring.

Kanskje ingen har noe å si om dette "livet" vi skal leve med Gud?? DET er ikke beroligende!!

 

 

 

Kommentar #17

Øyvind Barland

6 innlegg  14 kommentarer

Hva med verdens undergang?

Publisert over 12 år siden

Denne debatten har blitt veldig tankevekkende og interessant. Jeg sitter med en følelse av at vår tids forkynnelse ikke bare fornekter dødens realitet. Vi fornekter også naturens dødsdimensjon. Naturen blir romantisert på en måte som ville være helt fjern for våre oldeforeldre. For dem var naturen noe som måtte skjøttes, ikke reddes. Fokuset deres var å overlevere naturen til sine etterkommere på en ansvarlig måte. De så ikke bare på naturen som noe vakkert og trygt, men også som noe brutalt og skremmende. Havet tok liv. Bjørnen angrep husdyr og mennesker. Huggormen kunne bite barn. Tørke førte til sult. Dette var realiteter for dem. De knyttet ikke sitt håp til naturen, og hadde ingen tanker om at naturen klarte seg best på egen hånd. Håpet deres var knyttet til Himmelen. Og de trøstet seg med sanger som f.eks: "Himmel og jord skal brenne. Høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei."

Tar vi inn over oss denne dimensjonen i vår moderne livsforståelse og bibeltolkning?

 

Kommentar #18

Stian B. Kilde Aarebrot

108 innlegg  114 kommentarer

Himmelen engasjerer!

Publisert over 12 år siden

Det er i alle fall tydelig at livet etter døden fremdeles engasjerer. Tyder vel på at folk er underernært om temaet. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere