Mohamed Abdishazan

32

Nazisten og journalisten

For to uker siden ble en 70 år gammel ekstremist som kan sammenlignes med en av de mest kjente nynazistene i Norge - forsøkt skutt i København. Denne ekstremisten hater en hel gruppe med mennesker – dvs det er snakk om et ufyselig kollektivt hat.

Publisert: 16. feb 2013

Dette er i alle fall slik man kan lese og forstå samfunnsforsker Olav Elgvins kronikk i Aftenposten, den 15/2 – "Tore Tvedt – afrikaner-kritiker".

Hvor hen, herr Elgvin?

Det første som er interessant med kronikken til Elgvin er som man sier på "godt norsk"  -timinga. Elgvin kunne brukt spalteplassen annerledes. Han kunne for eksempel forsvart ytringsfriheten til mennesker som han innerste inne er dypt uenig med som for.eks Hedegaard - mennesker som lever under konstant trussel – men han går heller inn for noe annet. Elgvin kunne for engang skyld forlatt denne nærmest relativistiske ryggmargrefleksen som har vært en tendens – nei – (til dels) rådende i ytringsfrihetsdebatten siden Rushdie-saken. Men dette er vel enklere sagt enn gjort? Eller kanskje det er ikke det? Dette var tiden for å steppe opp. Men nei da. Elgvin gjør noe annet.

Hedegaard har i mange år vært en kjent samfunnsdebattant - ikke bare i Danmark, men også i Norden og Vest Europa. De ytringene som han ble rettsforfulgt for i 2009 var kjent fra før av – for mange. Men i alle disse årene har ikke Elgvin eller andre samfunnsforskere (mer spesifikt: såkalte "islameksperter") i det ganske land -vært interessert i hva Hedegaard eller hans likesinnede har sagt eller skrevet. Men plutselig nå – rett etter attentatforsøket er det relevant å løfte dette opp. Hvorfor? Jo, fordi ifølge Elgvin har norsk media feilet "med å ta denne forskjellen alvorlig". Forskjellen mellom islamkritikere og muslimhatere.

Denne tilnærmingsmåten som Elgvin og en del andre åpenbart går inn for (som for eksempel svensk media som Hedegaard har anmeldt for æreskrenkelser) er en tendens i den vest-europeiske islamdebatten – særlig i ytringsfrihetsdebatten. Elgvin går med dette rett inn i rekken av folk som på langt vei går inn for å kvele og tåkelegge debatten. Ved å sidestille en eldre journalist (som man ikke trenger å være enig med – dette handler ikke først og fremst om enighet vs. uenighet) med nynazister og personer som kommer med trusler utraderer Elgvin skillet som i virkeligheten finnes mellom disse gruppene. Jeg har tidligere fremhevet det som er kritikkverdig med en del av Lars Hedegaards uttalelser. Dette kan fint gjøres uten å kaste Hedegaard i Tvedt-båsen. Noe åpenbart Elgvin ikke kunne dy seg å gjøre.

Elgvins forståelse av kritikk?

Det andre som er interessant med Elgvins kronikk. Det er at Elgvin på langt nær hevder at Kamil Azhars kronikk kan kalles "god islamkritikk" blir også en smule tragikomisk. Azhars kronikk var ja - "friskt pust i den offentlige samtalen i Norge om islam" og etterlengtet. Men betyr dette at Azhars innlegg er og var genuint sett "god islamkritikk" eller religionskritikk for den saks skyld? Kan kronikken klassifiseres som genuin islamkritikk? Nei er svaret – i alle fall ikke teologisk, historisk og ideologisk. Politisk ja – men det stopper bare der.

Hvorfor? Vel fordi Azhar gikk åpenbart i den samme fellen som en rekke såkalte "kritiske"og såkalte "liberale" muslimer gjør vanligvis: de marginaliserer seg selv - teologisk sett. Det vil si når de hevder "vi har ikke nok teologisk innsikt til å uttale oss om dette her, ergo vi stiller imamene, muftiene, muslimske ledere foran oss! De må komme fram og ta avstand og fordømme. Det er latterlig at jeg som en enkel muslim skal gjøre det!" Dette er mer eller mindre den røde tråden i Azhars kronikk. Det er ikke først og fremst kritikk av selvutnevnte norsk muslimske ledere – men først og fremst et rop etter dem – et rop for at de skal komme en til unnsetning - slik at de igjen kan lede flokken. I virkeligheten er dette det siste man trenger ( mer av) den religiøse flokkmentaliteten – en flokk som skal igjen ledes av de geistlige. Det man trenger er som Kant skrev treffende i hans avhandling Hva er opplysning: "ha mot til å bruke din egen forstand uten andres veiledning!"

Men tilbake til hovedessensen i Elgvins kronikk. Har Olav Elgvin et (eller flere) poeng? Ja, når det kommer til Arne Tumyr, SIOE og NDL. Arne Tumyr er en høyreekstremist. Det han har kommet med oppi årene er islamkritikk på veldig lavt nivå – hvis det kan kalles islamkritikk i det hele tatt. På dette punktet er jeg fullstendig enig med Elgvin. Men hva er god kritikk – i det hele tatt?

Hva er god kritikk?

"Finnes det en kultur hvor forbryterne blir påført korporlig straff, hvor sterile kvinner blir utstøtt og utro kvinner straffet med døden, hvor en manns vitneutsagn er jevnbyrdig med to kvinners, hvor en datter bare har halvparten av sin brors arverett, hvor kvinner blir omskåret og hvor blandede ekteskap er forbudt, mens polygami er tillatt? Da påbyr nestekjærligheten oss uttrykkelig å respektere disse skikkene. Trellen skal kunne nyte godt av knutten - å frata ham denne retten vil være å lemleste selve hans vesen, å angripe hans menneskeverd, kort sagt vise seg som rasist."

- Alain Finkielkraut, Tankens forræderi (1995)

Jeg kan liste opp en hel rekke med uttalelser - både fra folk som kaller seg selv muslimer – men som også er eksmuslimer hvor jeg vil vedde på at Elgvin og hans likesinnede vil finne for å være "muslimhat"eller i alle fall på grensen til det. Et (nylig) eksempel er den pakistanske forfatteren Mubarak Haider som ble invitert av LIM-nettverket. En av Elgvins akademiske kollegaer konkluderte med (etter å ha lyttet til et av Haiders foredrag) at det kan lett bli misforstått og at han valgte feil publikum – noe som viser en manglende innsikt om-de genuint sett - kritiske røstene i den muslimske verden og hva de står for.

Haider bor selv i et land hvor den religiøse ekstremismen er nærmest rådende. Pakistan er ikke det eneste stedet hvor denne ekstremismen er rådende. Fra Mali i Vest til Indonesia i Øst – er ekstremismen enten rådende og/eller i vekst. Mens Haiders islamkritikk vil bli forstått som "islamofobt" og "muslimhat" er Haiders fremste våpen det skrevne og talte ordet– mens de genuine ekstremistenes (islamistenes) fremste våpen er bomber og pistoler. Men hvorfor nevner jeg Haider? Jo, fordi det samme skillet finnes mellom folk som Hedegaard på den ene siden og høyreekstremister som truer med død og fordervelse (og som har begått massedrap). Skillet går ikke først og fremst mellom hat og kritikk – men mellom ytringer og (voldelige) handlinger.

Hvis man er progressiv og/ eller sekulær som Mubarak Haider - vil man forstå at det Haider kommer med er ikke bare fornuftig – men også i høyest grad nødvendig – i vår tid. Haider er den muslimske verdens svar på fortidens selvkritiske intellektuelle i Vesten. Haider, ikke disse postmodernistiske pseudo-islamistene som Elgvin og rekke andre tror har noe fornuftig å komme med i debatten om islam og det moderne. . Det finnes ikke noe mer klamt der ute enn islamisme og postmodernisme i skjønn forening. De er glatte som ål og slu som rev - hele gjengen.

Et annet eksempel er en av Haiders landsmenn – den anerkjente fysikeren Pervez Hoodbhoys som i  i et nylig intervju med tyske Der Spiegel snakker om noe lignende av det Haider er inne på: den muslimske verdens narsissisme og følelsen av kollektiv mislykkethet på alle tenkelige områder. Les her for en litt dårlig engelsk oversettelse - anbefales på det sterkeste.

Hvordan ville Elgvin og likesinnede reagerte mot mennesker som Hoodbhoy og Haider? Hvis vi bytter Hedegaard med dem? Er de også "muslimhatere" og ekstremister? Eller har de "frikort" siden de er muslimer og/eller har muslimsk bakgrunn? Hvis reaksjonen hadde uteblitt. Hva sier dette oss? Jo, man begrenser for hvem som kan komme med kritikk – man hevder bare intern kritikk er legitim (og denne interne kritikken er ikke engang god i en del tilfeller: Tariq Ramadan). Men som vår egen vestlige historie viser oss: både den eksterne og interne kritikken var i høyst grad en nødvendig drivkraft i det paradigmeskiftet (Opplysningstiden) som fant sted. Som den franske filosofen og venstreintellektuelle Alain Finkielkraut skrev i Tankens forræderi: "Det er på sin egen kulturs bekostning at det europeiske individ har erobret alle sine friheter, èn for en. Endelig, og mer allment, er det kritikken av tradisjonen som danner Europas åndelige grunnlag…"

Elgvin anklager norsk media for å ha sett bort i fra forskjellen mellom islamkritikk (islamkritikere) og muslimhat (muslimhatere). Elgvin har rett i at det finnes et skille – men spørsmålet er hvorvidt Elgvin selv har utradert dette skillet ved å kaste Hedegaard i samme bås som nynazister og voldelige ekstremister?

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Takk for bra innlegg. Du har rett: timingen er rett interessant.

Artikkelen til Elgvin er rett og slett pinlig skue. Intellektuelt sett. Hva denne samfunnsforskeren utstiller Tumyr for i artikkelen --- nemlig løgnaktige anklager mot Kulturminister Tajik --- gjør han selv overfor Hedegaard. Elgvin ber kritikere være konkrete; selv har han nok ikke vært så nøye med hensyn til Hedegaards infamøse uttalelser. Og med artikkelen han viser til (Strabac & Listhaug 2007) skyter han seg selv i foten.

Jeg skulle like å se en debatt mellom Elgvin og Hedegaard. :)))

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg innrømmer Abdishazan mange gode poenger i sitt innlegg, men vil likevel hevde at han bommer kraftig på målet når han gjør Elgvin til skyteskive for å illustrere sine poeng.

Elgvin gir i sin kronikk ikke noen anvisning på hvordan religionskritikk bør utøves, men han påpeker det som vi alle kan se at det finnes grupper som gjemmer seg bak påstått religionskritikk hvor de egentlig kun utøver rasisme og forakt mot grupper og mennesker. Elgvin går langt i å plassere Hedegaard i denne gruppen og det mener jeg han har godt grunnlag for på bakgrunn av Hedegaards uttalelser. Det er jo heller ikke riktig når Abdishazan hevder at Elgvin plasserer Hedegaard i gruppen av voldelige nynazister selv om flere av Hedegaards egne uttalelser går svært langt i den retning.

Nå uttrykker ikke akkurat Abdishazan noen sympati for Hedegaards uttalelser, men det gjør derimot Haug i sin påfølgende kommentar.

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Godt tenkt og formulert

Publisert over 9 år siden

Igjen eit svært godt innlegg av Mohamed Abdishazan. Også bra at tolerante og tenkjande menneske frå muslimske land og miljø blir løfta fram.

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nå uttrykker ikke akkurat Abdishazan noen sympati for Hedegaards uttalelser, men det gjør derimot Haug i sin påfølgende kommentar.

Sympati i kommentar? Du bommer, Herstad. Les én gang til.

I norsk og svensk presse har man hatt en tendens til de mer skandaliserende uttalelser. Skandalisering oppnås gjerne ved å klippe uttalelser vekk fra sin sammenheng. I det hele tatt uredelig, og langt under enhver journalists pari. At en kjent og kjær samfiunnsforsker også bedriver slik er ikke godt.

Kommentar #5

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

Svar og oppklaring

Publisert over 9 år siden

Hei Mohamed, har skrevet et langt tilsvar som forhåpentligvis er oppklarende på bloggen min: http://muslimprosjektet.wordpress.com/2013/02/16/mer-om-islamkritikk-og-a-vaere-antimuslimsk/ 

Ønker i utgangspunktet ikke å begi meg inn i noen lengre debatt her, så jeg nøyer meg med å lenke dit. 

Kommentar #6

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei!

Takk for oppklaringen, Olav.

Leste også Rustads innlegg . Det er veldig usaklig å hevde at du er en del av en trusselkultur, dvs på tross av de uenigheter som finnes.

Ha en fortsatt fin dag!

Kommentar #7

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ikke ANVISNINGEN men TONEN

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Elgvin gir i sin kronikk ikke noen anvisning på hvordan religionskritikk bør utøves, men han påpeker det som vi alle kan se at det finnes grupper som gjemmer seg bak påstått religionskritikk hvor de egentlig kun utøver rasisme og forakt mot grupper og mennesker. Elgvin går langt i å plassere Hedegaard i denne gruppen og det mener jeg han har godt grunnlag for på bakgrunn av Hedegaards uttalelser. Det er jo heller ikke riktig når Abdishazan hevder at Elgvin plasserer Hedegaard i gruppen av voldelige nynazister selv om flere av Hedegaards egne uttalelser går svært langt i den retning.

Nå uttrykker ikke akkurat Abdishazan noen sympati for Hedegaards uttalelser, men det gjør derimot Haug i sin påfølgende kommentar.

Det er NOE som skurrer her. Flere - blant annet som han Elgvin har jeg forstått er alen av samme stykke. AKKURAT som meg - som med mine ÅNDS-frender føler gjenkjennelse og identitet til.

Vi kan jo bare med et lite løft på øyelokket, se HVOR de forskjellige av oss debattanter hører hjemme. Det FORNEKTER seg ikke. Vi står på HVER VÅR SIDE og derfor blir automatisk VIRKELIGHETS-FORSTÅELSEN totalt forskjellig. Les - vi vi ALDRI helt kunne forstå hverandre. Ikke når det gjelder i de dypere lag av politikk, religion eller samfunnssyn. Slik er stoda.

 

Kommentar #8

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Den rødgrønne presse og medie-arena

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
I norsk og svensk presse har man hatt en tendens til de mer skandaliserende uttalelser. Skandalisering oppnås gjerne ved å klippe uttalelser vekk fra sin sammenheng. I det hele tatt uredelig, og langt under enhver journalists pari. At en kjent og kjær samfiunnsforsker også bedriver slik er ikke godt.

Tonen går igjen og igjen. Som jeg skrev - som et ALEN AV SAMME STYKKE. Det er bare å lese hva de skriver så SER vi hvor og på hvilken side de hører hjemme. OG det er greit det - jeg hører til på den borgerlige side og ser derfor på det vi kaller venstre-siden med andre øyne.

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Enten står man last og brast for ytringsfriheten helt og udelt. Eller også produserer man en i prinsippet uendelig rekke med "men," "men," "men."

Elgvin, Gule, Strømmen, og så mange andre, tilhører disse siste. 

Kommentar #10

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

@ 'Svar og oppklaring'

Publisert over 9 år siden

På det link har en debattør, som kalder sig 'filosofen', gjort et stort arbejde for at vejlede dig i tænkningens svære kunst.

Selv har jeg lagt følgende som kommentar til din oprindelige artikel på - http://radikalportal.no/2013/02/15/tore-tvedt-afrikaner-kritiker/ - :

Dette er en vældig dårlig artikel, som er præget af ukritisk brug af dubiøse kilder - som f.eks. politiken.dk - en manglende, nærmest funtionelt analfabetisk, forståelse at det talte og skrevne sprog og dertil en ordentlig omgang relativisme og anden intellektuel uhæderlighed.

Et enkelt konkret eksempel kan være at det selvsagt er rent vrøvl at der skulle være noget kritisabelt i en total nedgørelse og afvisning af én verdensanskuelse uden samtidig at gøre det samme med alle andre verdensanskuelser.

Dette fremkommer som resultat af en række fejltænkninger og, muligvis ubevidste irrationelle, dogmer og beslægtede former for tankespærringer.

Det vil være helt uoverkommeligt at udpege alle tankefejlene i teksten.

Én af de ting du ikke synes at forstå er at man kan være afvisende overfor islam og al dens væsen og samtidig være imod stor tredjeverdensindvandring - jeg tror at du misforstår derhen at man så ikke kan skelne mellem islam og muslimer.

Det kan man godt - det er simpelthen bare tale om at man er modstander af to fænomener - 'islam' og 'stor tredjeverdensindvandring'.

At disse to fænomener har en betydelig fællesmængde er ikke det samme som at de er identiske.

Ironisk og tragikomisk nok gør du, hvad du beskylder andre for - spreder usagligt irrationelt had på et løst og misforstået grundlag.

Du er hermed deltager i det kollosale hadefulde kor fra eliten, der legitimerer at mange mennesker efterhånden lever i skjul fra islamister og venstreekstreme og mange flere har måttet indstille sig på at man ikke altid mere kan tale sandt i det offentlige rum, men må gøre gode miner til slet spil.

Jeg mener at 'filosofen' meget godt forklarer at du stadig ikke forstår ret meget om demokrati, ytringsfrihed og racisme.

Du indskriver dig en en elite-diskurs, hvor undersåtterne ikke er berettiget til at ytre sig om de mere overordnede spørgsmål i denne Verden og i særdeleshed ikke til at have meninger om hinanden - orientere sig horisontalt. De (vi) skal udelukkende orientere os vertikalt opad mod magthaverne - som i et slavesamfund.

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Én af de ting du ikke synes at forstå er at man kan være afvisende overfor islam og al dens væsen og samtidig være imod stor tredjeverdensindvandring - jeg tror at du misforstår derhen at man så ikke kan skelne mellem islam og muslimer.

Joda, man må vel innrømme Ferling et poeng her. Det er fullt mulig og hate på flere nivåer samtidig.

Det er ikke så mange som vil vedkjenne seg god, gammeldags, velartikulert rasisme lengre.

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Racisme - kommunisme..

Publisert over 9 år siden

Der er ikke mange, der idag vil vedkende sig god gammeldags kommunisme.

Istedet vrøvler de i tide og utide om 'racisme', hvormed de mener 'ikke-kommunisme'.

Vidste du at det var good old Joe, der fandt på den lille finte ?  - Overfor f.eks.  balterne, når de protesterede imod at blive oversvømmet med russiske indvandrere.

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Istedet vrøvler de i tide og utide om 'racisme', hvormed de mener 'ikke-kommunisme'.

Vi har da hatt den tvilsomme glede å kunne lese dine raseteorier i tidligere tråder. Litt støtte vil du sikkert finne hist og pist i Norge også, men ikke forvent den store jubelen. Vi kan nok ha våre kulturkrangler, men egentlig står vi ganske felles i avvisningen av slik dritt.

Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Raceteorier...

Publisert over 9 år siden

begynder du at tale om - og på en måde, som insinuerer at jeg skulle have noget bebrejdeligt på samvittigheden på det felt.  - Det har jeg ikke.

Raceteorier er noget f.eks. kommunister og nazister dyrker - på hver deres måde og begge har uret og bygger deres teorier på ideologi og de dogmer og overtro de indeholder.

Min reference er den foreliggende virkelighed, som vi har mulighed for at lære den at kende gennem videnskaberne om naturen og om mennesket.

Det sker at dette sidste kolliderer med de ideologisk udtænkte raceteorier og hører ideologerne man omtaler dette, kalder de én for grimme ting.

Det er fordi, de ingen argumenter har...

Du skulle tage grundigt at læse linket med indlægget af 'Filosofen' og du vil se at det hele ikke bare handler om racer som venstrefløjen søger at få det til.

Det skal megen dårlig tænkning til, for at få det til at se sådan ud.

Og det er et stort arbejde for os andre at vikle det hele ud, så man kan se, hvor der er tænkt galt.

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Raceteorier er noget f.eks. kommunister og nazister dyrker - på hver deres måde og begge har uret og bygger deres teorier på ideologi og de dogmer og overtro de indeholder. Min reference er den foreliggende virkelighed, som vi har mulighed for at lære den at kende gennem videnskaberne om naturen og om mennesket.

Og hvor er det dine raseteorier skiller seg fra dem du kaller nazistiske og kommunistiske?

At de to andre er ideologiske mens dine er vitenskapelig underbygde?

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

@ H3rm0d H3rstad

Publisert over 9 år siden

Og hvor er det dine raseteorier skiller seg fra dem du kaller nazistiske og kommunistiske?

Nazismen er natur-fundamentalistisk, biologisk deterministisk - dvs. at den afviser miljøet, kulturen som en betydende faktor i menneskers egenskaber og udvikling.

Kommunismen er omvendt kulturelt fundamentalistisk, miljø deterministisk - dvs. den afviser naturen, biologien som en betydende faktor i menneskers egenskaber og udvikling.

At de to andre er ideologiske mens dine er vitenskapelig underbygde?

Som sagt har jeg ingen raceteorier - det er et venstrefløjsfænomen.

Foruden ovenstående eksempler på socialistiske raceteorier, kan man også pege på socialdemokratierne i Mellemkrigstiden, i USA Demokraterne, som arbejdede med den samme type af fascistiske raceteorier som den øvrige venstrefløj med storstilede sterilisationsprogrammer af 'undermålere' af adskillige slags og i USA endda et mål om helt at udslette 'the negro population' - således formuleret af 'Planned Parenthood' (i DK, 'Sex og Samfund'). Efter Krigen vendte man så sit racehieraki på hovedet.

Videnskaben har heller ingen raceteorier - og kan derfor vanskeligt svare på venstrefløjens krav om et klart svar på 'om racer findes' - men kan på nuværende stade fortælle at de to ovenstående teorier på området samlet set er forkerte og det temmelig meget.

Mennesket er indlysende et biologisk-kulturelt, et biokulturelt væsen, hvor natur og kultur ikke lader sig totalt adskille. Man kan meningsfuldt bruge begreberne som analysekategorier for at søge overblik, men reelt er der tale om to sider af samme sag og de to, natur og kultur, står i et kompliceret indbyrdes tovejs vekselvirkningsforhold til hinanden.

Idag tjener den megen tale om racer og racisme det samme formål som hos Stalin overfor baltere og andre, nemlig at gennemtvinge en upopulær og skadelig politik, der i begge tilfælde går ud på at lade nogle ekspandere på andres bekostning.

Således er der ikke den store forskel på antiracisters holdning til europæere idag, nazismens holdning til polakker og andre slavere i trediverne og kommunismens holdning til sine mindretal.

I alle tilfælde er der tale om at man mener at menneskegrupper, som ekspanderer voldsomt, er berettigede til at inkludere andre menneskers lande og øvrige ressourcer i deres ekspansion og i alle tilfælde benyttes raceargumenter for at udgyldiggøre protester fra dem, som bliver frataget land og ressourcer.

Et tankeeksperiment: Forstil dig at 'racismen' ikke mere eksisterede som politisk begreb og argument...

Det ville efterlade venstrefløjen stort set uden 'argumenter' (reelt, usaglige verbale kampmidler) for deres politik, der i vidt omfang retfærdiggøres med at andre måder at føre politik på ville være racistiske - eller noget beslægtet i ligestillingsspektret.

Venstrefløjen burde påtage sig et par hjemmeopgaver:

1. Prøve at forstå at hvide menesker ikke er 'Hitlers ariere', ikke er 'nazister', ikke har en kim af noget ondt i sig, som andre mennesker ikke har og i det hele taget er fuldgyldige mennesker.

2. Prøve at forstå det samme om de mere farvede mennesker - at de er voksne ansvarlige mennesker og hverken børn, handicappede eller på andre måder ude af stand til at stå til regnskab for egne handlinger.

En del resterer selvsagt, men kunne venstrefløjen tage disse enkle selvfølgeligheder til sig, ville en god start på mindre had og vold i Verden være gjort.

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Som sagt har jeg ingen raceteorier - det er et venstrefløjsfænomen.

Om jeg ikke husker helt feil har du levert noen teorier om kulturell og biologisk gjensidig påvirkning? Denne kulturelle forplantning inn i genene skulle gjøre mennesker av andre raser uegnet til å eksistere i vestlige, siviliserte samfunn?

Og var det ikke slik at den eneste rasisme som var verdt å snakke om, var den som ble begått mot den hvite rase. Forbrytelsen mot den hvite rase ved å pådytte den mennesker fra andre raser var den egentlige rasisme?

Kommentar #18

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vi har hørt det før

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Om jeg ikke husker helt feil har du levert noen teorier om kulturell og biologisk gjensidig påvirkning? Denne kulturelle forplantning inn i genene skulle gjøre mennesker av andre raser uegnet til å eksistere i vestlige, siviliserte samfunn?

Da blir det jo kultur som metafysikk, ja kultur som noe overjordisk nærmest som lik sjelen søker inn mennesket. Eller blir kulturen sjelen eller en del av den ? Dette er jo fullstendig tullete og kvasi-religiøse tanker som hentet ut fra den kulturelle "Turmoil" fra en verden i sosial, økonomisk og teknologisk endring, som preget den vestlige verden mellom 1870 - ca 1930, og som ga opphav til alle mulige religiøse tulleretninger som teosofi og antroposfi, og mystiske politiske selskaper som Thuleselskapet. Så verden har hørt mye av det samme tidligere, man kan le til det hele, men alle vet hvor galskapen endte forrige gang.

Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ H3rm0d H3rstad

Om jeg ikke husker helt feil har du levert noen teorier om kulturell og biologisk gjensidig påvirkning?

Øhh..., jeg har jo lige skrevet om at dette selvklart er tilfældet - og det er ikke mere 'en teori' end evolutions- eller BigBang-teorien er 'teorier' - det er helt enkelt det bedste, vi ved på indeværende tidspunkt.

Denne kulturelle forplantning inn i genene...

Vekselvirkningen går som sagt begge veje og er så kompliceret at den slet ikke er kortlagt endnu og givetvis heller ikke bliver det foreløbig. At den eksisterer, fungerer og er af betydning er dog allerede nu klart.

...skulle gjøre mennesker av andre raser uegnet til å eksistere i vestlige, siviliserte samfunn?

At det mildest talt ikke er problemløst at flytte store mængder af mennesker over lange afstande til permanent bosættelse, må idag stå alle klart.

Årsagerne til dette er mangfoldige og det er, igen som sagt, ingen enkel opgave, hvis man absolut vil have isoleret de genetiske faktorer, som kan spille ind her. Mennesket kan ikke sådan opdeles i de elementer, det består af, for der er tale om en helhed, som kun i abstrakt tænkning, analyser, kan adskilles og da kun med henblik på at anskue visse eller én vinkel på fænomenet 'menneske(r)'.

Venstrefløjen søger at focusere på det racemæssige, for derved at kunne dæmonisere kritik af indvandringspolitikken som racistisk.

Det er usagligt - alt menneskeligt har relation til genetik - eller racer, om venstrefløjen vil.

Skriver man al biologi ud af beskrivelsen af mennesker, står man tilbage med noget verdensfjernt tågeri - som i Sovjet - og vil ikke kunne forstå, hvorfor udviklingen går anderledes end ens teorier ellers tilsiger.

Ovenstående er mainstreamvidenskab og ganske ukontroversielt om man ikke er ideologisk fastlåst til dogmer om andet.

Og var det ikke slik at den eneste rasisme som var verdt å snakke om, var den som ble begått mot den hvite rase.

Det er igen ganske banalt, hvis man refererer til en operationel racismedefinition - som må handle om at racisme er at tillægge mennesker forskelligt menneskeværd og derfor bedømme og behandle dem efter uens normer.

Dette sidste er idag demonstrativt tilfældet i behandlingen af hvide af europæisk afstamning og som altid af jøder. Den racistiske behandling kan beskues i medier, undervisning, kunst og i den førte politik.

Forbrytelsen mot den hvite rase ved å pådytte den mennesker fra andre raser var den egentlige rasisme?

Et stipuleret forløb, som gør europæere til et lille mindretal ikke bare i Verden som nu, men også i Europa og andre steder med nutidigt hvid flertal, er da så indlysende et overgreb.

Dette har venstrefløjen stor forståelse for, når bare det drejer sig om ikke-europæere - at de ser helt anderledes på det samme, når det handler om hvide eller jøder er så indlysende racisme.

Det er det i endnu højere grad, når man har den frækhed at betegne modstand imod en sådan udvikling som noget, der har det mindste med nazisme at gøre - det er snarere ekspansionsforløbet ind i Europa, der kan siges at være af en nazistoid karaktér.

Tror du at balterne opfattede millioner af russere som en kulturel berigelse - og tror du at dagens tibetanere opfatter Kinas 'integrerende' og 'antiracistiske' politik overfor Tibet som kulturel berigelse ?

Mener du som Stalin at balterne var racister og fascister og mener du at tibetanerne er nazister ?

Venstrefløjen mangler at begrunde at Europa bør åbne sig til at være et bosætningsområde for alle mennesker uden hensyn til europæernes skæbne i den forbindelse...

Kommentar #20

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@ Kjell Aarsund

Du er ude i alt for højtravende tankebaner.

Der er absolut intet metafysisk i at f.eks. nordeuropæere og somaliere i løbet af de sidste årtusinder har udviklet laktosetolerance i symbiose med deres husdyr, som kan malkes og som har været forudsætningen for at klare sig i henholdsvis kolde og tørre egne.

Jeg finder selv formuleringen om 'kulturelle forplantning ind i generne' ret mystisk, men det er altså ikke min formulering og jeg er lidt bange for at mine synspunkter her søges latterliggjort - men søger at svare så godt som muligt uden for meget polemik.

Den slags tilpasninger er der utallige af og den ældste og største kan vise sig at være tæmningen af ilden, der gav mulighed for større hjerne, mindre tænder og kæber og dermed plads til taleorganer - and the rest is history... - vi blev for alvor et historisk, kulturelt, transgenerationelt væsen.

Ja, der var meget 'turmoil' dengang og ting kan dukke op igen, men det duer altså ikke kun at leve i fortiden.

Kommentar #21

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Historien er nok mer komplisert

Publisert over 9 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Mener du som Stalin at balterne var racister og fascister og mener du at tibetanerne er nazister ?

Tja, det var vel knapt bare Stalin som var av den mening (selv om okkupasjonen av de baltiske statene var i strid med folkeretten og avskyelig). Balterne deltok med liv og lyst i massakreringen av jødene i Baltikum. Balterne tjente også nazistene i forskjellige typer militære og halvmilitære formasjoner under krigen. På lik linje med Tjetjenere og Krim-tartarer. Vi fordømmer alle Stalins behandling av balterne og tjetjenerne og krim -tartarene etter den annen verdenskrig, men handlingene var knapt helt grunnløse, for det var nemlige ikke bare Vlasov og hans "arme" som gikk i nazistenes tjeneste, der var utallige andre tilfeller, blandt ukrainere og hviterussere osv. Tibetanerne nazister ? Knapt, og selv om Tibet var et lukket land hadde Lasah helt frem til 1949 sin kinesiske garnison, som ble trukket tilbake på grunn av revolusjonen. Kinesene har i århundreder betraktet Tibet som en del av Kina. Hva man har strides om er hvor tett del av Kina ? Det er nemlig ikke slik at kineserne først kommer til Tibet ved innvasjonen i 1955. Forøvrig så var det armerikanerne som knekket den tibetanske frihetkampen, og den tibetanske geriljaen som oppererte ut fra Himalayakongedømmet "Mustang" helt frem til 1973, som et kynisk spill i den amerikansk-kinesiske tilnærmingen. Så du får klage til Washington!

Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Mere kompliceret...

Publisert over 9 år siden

er vel lidt af en undvigemanøvre.

Balterne har da givet deres synderegister, som også slaverne i Østeuropa har det.

Betyder det at Stalin og Hitler var berettigede til at begå overgreb på dem, som en slags opretholdere af en kosmisk retfærdighed ?

Betyder det at Vestens venstrefløj, som 'den retfærdige hævner', er berettiget til at 'straffe' hvide europæere for deres synderegister ?

Det ser nemlig ud som om, der er et fælles mønster for alle socialistiske retninger - man ser på dem, man ikke kan lide og sammenligner dem med det ideelle - en test de selvsagt fejler, som alle andre mennesker ville gøre det - og så anser man sig som berettiget til at gå til angreb på disse fejlbarlige mennesker.

Det er jo det samme argumentationsmønster, der i vidt omfang bliver bragt på banen for at legitimere den voldsomme indvandring i Europa.

Jeg er med på at Tibet af Kina anses som 'Kina' som også med Taiwan - det er et ekspansivt folkefærd og deri adskiller de sig ikke fra andre mennesker.

Jeg kan ikke følge den venstreorienterede logik, der tilsiger dig at har USA været indblandet, er alt deres skyld.

Det er den vanlige venstrefløjsracisme af lave forventninger til ikke-hvide mennesker.

Naturligvis er kinesere da fuldgyldige mennesker, personer, som kan tage ansvar for egne handlinger - hverken børn, handicappede eller dyr - hvad der er en uudtalt forudsætning for venstrefløjens logik.

Der er betydeligt kortere fra Tore Tvedt til venstrefløjen, end der er til 'højrefløjen', 'racisterne', 'islamofoberne' og hvad venstrefløjen ellers har fundet på af kreative tilsvininger.

Kommentar #23

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Olav Elgvin må våkne til nye sosiale realiteter

Publisert over 8 år siden

Ett år etter at sosiologen Elgvin induserte denne debattstrengen foreligger grundig dokumentasjon fra Pro­fes­sor Ruud Koop­mans ved WZB, Wis­sen­schaft­sz­en­trum für Sozialforschung i Berlin, som har ledet en stor under­sø­kelse av fun­da­men­ta­lisme i 6 europeiske land, sammenlikningsvis mellom muslimer og kristne. Resultatene er alarmerende og tor­pe­de­rer punkt for punkt de vage fore­stil­lin­ger om teologiske kriterier, som Elgvin gjør seg til talsmann for, og som ligger trygt innenfor rammen av det politisk korrekte. Samtidsorientert samfunnsforskning forteller om helt andre realiteter, som sosiologer over hele Europa må åpne øynene for. Om resultatene fra den tyske undersøkelsen kan man lese her:  http://www.document.no/2014/01/hoydeskrekk/

Det er interessant at det er document.no so i dag overvåker løpende ny sosiologi, og ikke fagmiljøer med sterk venstreorientert innstilling. Olav Elgvin og forskermiljøet hans bør innse at sosiologien som fag i Europa vil komme til å bli vitalt fornyet i fotsporene etter Emil Durkheim, som med sitt verk Selvmordet i 1917 satte den sosiale integrasjon på kartet for samfunnsforskere. Aldri har utfordringen blitt større enn i dagens Europa langs disse linjer, som venstreorienterte samfunnforskere glatt overser i tilbakelenthet på det multikulturelle, som i dag utgjør den europeiske sivilisasjonens største frihetstrussel på mannsaldre.

  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere