Tove S. J Magnussen

513

Burka i det offentlige rom

Hvorfor skal man få viljen sin bare fordi man er muslim? Å sy puter under armene på innvandrer-kvinner blir feil. Egne rom for trening. Egne jenteklasser? Med ett er vi tilbake til Oslo i 1930-årene.

Publisert: 12. feb 2013

Med et pennestrøk er kunnskapene som bygget velferdsstaten forsvunnet. Hvorfor kan ikke innvandrere tilpasse seg demokratiske forhold?

Er det en menneskerett å være utenfor mannen sitt synsfelt?

Jeg kjenner følelsene vibrere.

Selv ikke min mor, som er født i 1920, hadde respekt (les fryktet) menn.

Jeg tenker at avstand med klær gir en negativ symboleffekt. Skal troen styre livet, eller livet styre troen?

Vi er på vei inn inoe som vi ikke kjenner rekkevidden av. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det ikke er positiv utvikling.

Flerkulturelt betyr toleranse ikke at en religion skal styre motebildet.

For å ufarliggjøre det får vi kanskje stille i burka, hijab og nikab alle sammen.

Det blir for lettvindt. Vi må fjerne årsakene.

Hver gang vi løsner opp strammer Østen grepet. Det kommer en motreaksjon.

Er det noe passivt og defensivt i denne rollen?

Kommentar #51

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

alt

Publisert over 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
skulle dette ha med saken å gjøre?

trådstarter nevnte fjerne østen 4 ganger-og også india men vet ikke hvor det er

Kommentar #52

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Vil du betale for

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil ikke være med på å betale for ekstra overvåking og trygghet, ekstrautgifter ved identifisering for at noen sære individ skal få det som de vil. Slike vil jeg henvise til land der de vil trives langt bedre.

identifiseringen av aktivister i NDL ??

Kommentar #53

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

En dyd av nødvendighet

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
identifiseringen av aktivister i NDL ??

Bare NDL ? Nei her må man kartlegge SIAN, FMI de to post NS-foreningene osv. Mye tyder på at dette utgjøre et slags fundament på ytterste høyre. Når du snakke om å identifisere så tar jeg ikke det for en spøk, men som en dyd av nødvendighet. Vet ikke om du har lest den historierevisjonismen som tyter frem unde disse NS -debattene på VD. Den samme revisjonismen, de samme argumentene, preger også retorikken til det ekstreme høyre. Tilfeldig ?

Kommentar #54

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

nisi

Publisert over 9 år siden

land de trives langt bedre i?hva mener du-at innvandrere ikke trives her?er det ikke du som mistrives?

møtet øst-vest foregår vel i istanbul?

Kommentar #55

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvis man beveger seg i det offentlige rom, har man da rettslig krav på ikke å bli tilfeldig gransket av andre, eksempelvis via overvåkingskamerer? Norsk retts- og administrasjonspraksis, med datatilsynet som vaktbikkje på vegne av allmenheten, synes å ha falt ned på at slik, grunnleggende rett har individene. Man har altså en rett til anonymitet i det offentlige rom.

Jeg er ikke sikker på at jeg har funnet den røde tråden din i dette innlegget, men kan forsøke å gi et dekkende svar ut fra mine egne tanker.

Når vi beveger oss i det offentlige rom kan det godt være lovlig å tildekke ansiktet. Av og til bør vi alle gjøre det av hensyn til temperaturforholdene. Således kan vi ikke forby folk å beskytte seg mot vær og vind.

Vi kan ha regler mot kulturelle klesplagg i forbindelse med uniformer. Mange land finner at dette er ok, men jeg tror ikke vi gjør det i Norge enda. Kanskje kan det komme senere.

Når man presenterer seg i en bank eller andre steder hvor man må legitimere seg må ansiktet være tilgjengelig for sjekk opp mot papirer. Det skal ikke være nødvendig å tilkalle ekstra personell for at kvinnen skal bli godtatt i skranken. Hun må kunne vise ansikt. Jeg regner med at en som er vinterkledd også må vise ansikt om ekspedienten er i tvil.

Når det gjelder kameraer er de over alt. Jeg kan ikke se hvordan vi klarer å verge oss mot disse, siden de i praksis dekker "hele" byområdet. Jeg synes vi burde ha krav på å være i fred for kameraer i alle henseende. Så lenge man ikke begår noe galt, og så lenge man ikke utgjør noen form for risiko for samfunnet bør ingen overvåkes permanent. I gatemiljøer overvåkes vi alle til stadighet. Det handler ikke om å ha rent mel i posen og derfor ikke ha noe å frykte. Det handler om at vi har krav på å være frie til å begå våre lovlige handlinger. I dag mangler det mye på dette. Jeg regner med at det er utenkelig å sørge for færre overvåkningskameraer i vår tid.

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Mange meningsmålinger de siste årene

Publisert over 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har stor respekt for demokratiet. For at både demokratisk valgte organer og mangfoldet av politiske partier skal gjenspeile faktisk snitt og tilstand i befolkningen. I den sammenhengen synes jeg det virker helt naturlig dersom de mer uskolerte uten utpreget begavelse finner sammen i ett parti.

Men samfunnspsykologisk statistikk tilsier ikke at en slik forsamling skulle kunne utgjøre så mye som 30% av befolkningen, så jeg tror kanskje at det tallmessige anslaget ditt ligger en god del for høyt.

har gitt FrP over 30 % oppslutning.

Mener du på fullt alvor å kalle samtlige personer som stemmer FrP for "de mer uskolerte uten utpreget begavelse"?

Synes du det er en høflig omtale av folk?

På meg virker det både nedsettende og hovmodig - i tillegg til uhøflig, som du er opptatt av.

Man må gjerne kritiserealt hva et parti går inn for, dersom man er uenig.

Men å omtale dem som stemmer på et parti på denne måten er noe helt annet.

(Obs. Jeg tilhører ikke FrP selv, men har problemer med å forstå den avskyen mange tydeligvis føler for dem. Særlig med tanke på at det er FrP som stort sett forer Ap med politikk på viktige områder, f eks innen innvandrings- og trygdepolitikk. FrP er ofte skarpe i sin retorikk, Ap sier ikke så mye høyt, de barer gjennomfører FrP-politikk i det stille.)

Mvh Sverre

Kommentar #57

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det jeg har sett av undersøkelser vedrørende overvåkning

Publisert over 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Så lenge man ikke begår noe galt, og så lenge man ikke utgjør noen form for risiko for samfunnet bør ingen overvåkes permanent. I gatemiljøer overvåkes vi alle til stadighet. Det handler ikke om å ha rent mel i posen og derfor ikke ha noe å frykte. Det handler om at vi har krav på å være frie til å begå våre lovlige handlinger. I dag mangler det mye på dette. Jeg regner med at det er utenkelig å sørge for færre overvåkningskameraer i vår tid.

viser at majoriteten av den norske befolkning er tilhengere av overvåkningskameraer i gatene.

Folk som ikke har noe å frykte, ser nok den store fordelen det er å kunne få gå trygt i byens gater og vite at de som ønsker å begå kriminelle handlinger garantert vil bli tatt fordi de blir fanget opp av overvåkningskameraer.

Folk er ikke dummere enn som så.

Mvh Sverre

 

Kommentar #58

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nevnte han også Sverige?

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
trådstarter nevnte fjerne østen 4 ganger-og også india men vet ikke hvor det er

Du spurte meg om jeg mener fjerne østen er i Sverige.

Hva du nå kan mene med det spørsmålet.

Men jeg kan jo svare deg:

Nei.

Mvh Sverre

Kommentar #59

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ommundsen

Publisert over 9 år siden

land de trives langt bedre i?hva mener du-at innvandrere ikke trives her?er det ikke du som mistrives?

Jeg trives utmerket i mitt Norge, Ommundsen. Hadde det bare ikke vært for  denne fordømte VD, som en blir hekta på og som i dagen i dag delvis har ødelagt arbeidsdagen til en pensjonist. Til alt hell så greier jeg å  stå i mot de fleste provokasjoner på dagtid, for slikt har vel egentlig  ingen av oss  tid til.

Apropos provokasjoner, jeg blir provosert når det kommer såkalte flyktninger fra muslimske land, og det første dem gjør er å kle seg som julebukker så ingen skal kjenne dem igjen. Eller kanskje  det er for at vi ikke skal bli kåte så mennene blir sjalu.   Derfor blir også jentunger ikledd hijab. Det må være mange pedofile drømmer i befolkningen etterhvert.  

Kommentar #60

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Derfor blir også jentunger ikledd hijab

Dette er jo i praksis å sette kvinnefrigjøringen minst 100 år tilbake i tid.

Også forventes det at vi alle skal applaudere?!

Kommentar #61

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Jeg hørte kommentaren på gaten i Østfold

Publisert over 9 år siden

Tildekking kan dessverre vekke mange vonde minner. Det er vel ikke meningen at det skal gå ut over innvandrere som velger sløret. Allikevel kan jeg forstå sårheten, skylden og skammen som ligger bak.

En del av skammen har aldri blitt uttrykt. Den er skjøvet under teppet som en kvinneundertrykkende del av samfunnet.

Mange i kirken hadde sterke fordommer mot glede, lyster og frisinnethet. Det skulle ikke forekomme.

Kvinner måtte sømme seg. Ikke ditt og ikke datt. Ikke drømmer og håp, men plikter og stramme tøyler.

Landet er bygget opp på denne måten.

Det fulgte vold med i mange sammenhenger.

Patriarkatet tilhører denne tradisjonen.

"Fjerne østen" er bl.a Tyrkia, Irak, Iran, ned til Israel, Jordan, Egypt, og Marokko.

Alle landene som blander arabere, muslimer, og kristne.  Alle landene som dyrker dop (støv som klumpes, snuses, røykes eller injiseres og serveres i Norge).

Hvorfor skal vi beskyttes mot hverandre gjennom troen?

Hvilken verdi har da religionen for menneskene?

Tro som påbud er ingen tro. Det er tvang, og tilhører den menneskelige  psyken.

Ingen Gud ville tvinge noen til å bruke spesielle klær. Du er god nok som du er.

 

 

 

Kommentar #62

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

dette skal ikke være

Publisert over 9 år siden

en geografikonkuranse.men jeg tror elendige geografi kunnskaper også reflekteres i manglende

kunnskaper om kultur.

de landene tove nevner tilhører midtøsten,bortsett fra marokko som ligger i afrika,og faktisk vest for oss.

om det er viktig?jeg tror at slike holdninger trådstarter har likner på stutum-nedi dessa landa der liksom.jeg er ferdig med temaet.

og alt kan googles idag.da er katastrofal mangel på geografikunnskap et tegn på latskap.

Kommentar #63

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Alle veit vel det

Publisert over 9 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
lle vet hvor fjerne østen er. Det er bl.a de som serverer hvite, nordmenn englestøv. De andre er fattige og går med nikab. De velutdannede kristne blir forfulgt.

Alle andre enn deg, får vi håpe.

Jeg pleier sjelden å gå løs på andres kunnskapsløshet, men denne gangen...

Wiki: Det fjerne østen brukes om landene i Øst-Asia.

Øst-Asia, altså, ikke Midt-Østen eller Marokko! Øst-Asia går sånn omtrent fra India og østover.

Englestøv er et designerdop som først ble skapt i California. Det er ikke det foretrukne selgerdopet i fjerne østen.

Og hva i all verden har dette med niqab å gjøre?

Har du sett thailandske og kinesiske damer i denslags innpakning, kanskje?

Kommentar #64

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
en geografikonkuranse.men jeg tror elendige geografi kunnskaper også reflekteres i manglende kunnskaper om kultur. de landene tove nevner tilhører midtøsten,bortsett fra marokko som ligger i afrika,og faktisk vest for oss.

Verden sett fra en nasjonalists ståsted;

NORGE MITT NORGE!

Sverige (ok, til nød. greit sted å handle billig mat)

Tyskland.............Å FYSJ OG FYSJ!!!

England........ fotball

USA....... blandede følelser

Israel......... Guds utvalgte

Resten av verden.......... der røkla bor mens de kler seg i rare klær, spiser merkelig mat med hvitløklukt, doper seg og begår incestuøse handlinger. Ikke noe sted for OSS, men hvis det er slik DE vil ha det får de bare surre i eget fett.

Kommentar #65

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Kjent sang

Publisert over 9 år siden

NORGE, MITT NORGE! Så sover du tyst i vinterens skinnende sale,
og ingen kan drømme så lett og så lyst,
når elvene synker i dvale,
og ingen kan smile så stille og glad,
når meisenes fløytende stemmer dør av,
og skogene sover i dale......osv....osv

Kommentar #66

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Jeg stiller dumme spørsmål

Publisert over 9 år siden

Vi vet at dagens innvandrere, som oppfatter seg som norske, har familie i fjerne strøk. De er fler- kulturelle. Det synes på klesdrakten til svært mange i Sverige, Danmark og Norge.

"Fjerne" østen har noe med kulturforkjeller å gjøre. Det har et annet forhold til styring. De er fattige, svært mange er vant til vold, despoti, krig og nød.

I begynnelsen av dette århundret var sult og manglende ernæring den viktigste årsaken til tidlig død.

De eldste i befolkningen er ikke født på en lykkedag.

Mange av de landene jeg nevnte har narkotika som sitt levebrød. Marokko er et av Afrikas rikeste land.  

Hvis kvinner selv kommer på banen og forteller hvorfor de velger "å bli mer katolsk enn paven" når de bor i Norge, så er ikke dette anklager eller fordømmelser.

Jeg stiller spørsmål for å forstå bedre.

Kvinner i India blir voldtatt så snart de går på gaten. De bruker også amerikansk mote og kultur. 

Den amerikanske vestlige, livsstilen har vært ettertraktet i mange "fjerne" land. Den spilte på rikdom.

Jeg ønsker muslimske kvinner i Norge alt godt.

Vi har forandret helsevesenet til det ugjenkjennelige blant annet på grunn av innvandrerkvinnene.

De eldste i Norge har betalt prisen. Når de kommer på sykehjem og må ha hjelp, er det "ingen" som forstår hva de sier. De sulter og tørster og sykepleien er milevis unna, på neste post. Om natten kan man oppleve en stakkar som flyr rundt og skal gi sykepleie til et hel institusjon alene. Hårreisende mangel på kvalitet.

Velutdannede kvinner velger ikke eldreomsorg. De velger patriarkalsk.

En mann nevnte de vakre øynene.

Kvinnene i fattige land er ikke godt vant. Det er vel ikke gamle og funksjonshemmede  i Norge heller.

Jeg er bekymret for "utviklingen" i helsevesenet hvis nikab og burka skal inn i systemene.

 

 

Kommentar #67

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er bekymret for "utviklingen" i helsevesenet hvis nikab og burka skal inn i systemene.

Her nevner du problemspektre som verden kommer til å baske med i de nærmeste hundre år. Norske klesplagg er nesten ikke verd å nevne i samme åndedrett, så smått som det blir, men likevel bør det fortsatt være slik at norske pasienter skal få lov å se pleierens ansikt.

La meg bare legge til siden du nevner India, at Dagsrevyen viste oss en reportasje fra et besøk tilbake til før-middelaldersk tid etter norske øyne. Vi fikk se en koloni med menn fra tredve og oppover som syntes det var vederstyggelig at kvinner gikk i dongeribukser, brukte sminke og oppførte seg som horer. Argumentasjonen minner sterkt om uttrykk vi har sett her hjemme også, men er forfeilet i den forstand at kvinnene representerer en ny tid for India, og disse mennene snakker fra fortiden. India er så stort at alle holdninger finnes også der i landet, inkludert mer liberale tanker hvor foreldre oppfordrer døtrene både til å ta utdannelse og samtidig tillater at de kler seg som de vil. Om man skulle peke på et seriøst problem med India og Kina er det at kvinneunderskuddet bare tiltar og derivatet av dette er mange frustrerte unge menn som aldri vil kunne komme nærmere en kvinne enn på trikken.

Det du peker på er derfor mangslungen og svært omfattende problematikk med forgreninger langt inn i den enkeltes liv. I India trengs en sosial revolusjon. Her trenger vi klare og tydelige regler.

Kommentar #68

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Hijaber må også vaskes hver dag

Publisert over 9 år siden

Vi har enorme utfordringer (god kommentar Robin m.fl.) i spesialisthesetjenesten når det gjelder renhold og hygiene også.

Man kan ikke sope klærne langs gulvet.

God kommunikasjon er prioritert når det gjelder sykepleie. Kulturforståelse er et annet punkt.

Vi har på kort tid kommet i en situasjon der innvandrere uten profesjonell kompetanse pleier sine medborgere.

Hvor i verden kunne det ha skjedd? I Afghanistan eller Irak?

Omstilling betyr ikke at man kaster "barnet ut med badevannet".

Disse kvinnene bærer noe på sine skuldre.

Analfabetisme, nød og krig. Religion som frelse.

I Norge, for de som ble født rundt 1895, var det vanlig at kvinner og menn hadde skolegang, selv om kvinnene først fikk stemmerett i 1913.

I Europa ellers er det mange mennesker, som er født på 50 tallet, som bare har får år skolegang (2-4).

Takk til alle som har vært aktive for en konstruktiv debatt.

Jeg forstår mer nå. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere