Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Mot tøffere tider

Kristne i Norge har mye frihet. Men vi går mot tøffere tider.

Publisert: 11. feb 2013

Mange ble begeistret da det regjeringsoppnevnte Stålsett-utvalget leverte innstillingen «Det livssynsåpne samfunn». Utvalgets leder sa mye bra om religionens positive betydning. Mange verdsatte at utvalget slo fast at «alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige rom.»

Mye kan sies om utredningen – både positivt og negativt. Det mest alvorlige er at utredningen på mange måter legger opp til at staten aktivt skal motarbeide klassisk kristen tro. Det er i realiteten et angrep på religionsfriheten. Til Aftenposten sa utvalgsleder Sturla Stålsett: «Staten bør ikke bruke tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn som maktmiddel for å kreve for eksempel at man godtar homofili eller markerer avstand til kvinnediskriminering. Dette ville være å bryte for sterkt inn i deres tros- og livssynsfrihet» (7/1 2012). Dette høres fint ut, men følges ikke opp. For utvalgets flertall mener at tilskudd bare skal gis til trossamfunn med en styringsstruktur som er «åpen for personer av begge kjønn». Altså: Et kristent trossamfunn som skiller mellom menn og kvinners tjeneste slik at øverste styre bare består av menn, vil bli nektet statsstøtte. Enda mer dramatisk er utvalgets forslag om at staten bør «stramme inn reglene for tildeling av støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene slik at forskjellsbehandling knyttet til kjønn eller seksuell orientering i disse organisasjonenes styringsstruktur medfører at støtte ikke gis.» 

Spesifikke ideologiske krav

Sturla Stålsett – og utvalgets flertall – ser det altså ikke som særlig dramatisk at staten stiller spesifikke ideologiske krav til mottakere av statsstøtte. Begrunnelsen er at staten må ta hensyn til sentrale fellesverdier som «ikke-diskriminering og likestilling». Tankegangen er dypt problematisk – og paradoksal. For nylig ble altså grunnloven endret, og statskirken avviklet, fordi staten ikke lenger skal ha «offisiell tro». Logikken er at samfunnet er blitt mangfoldig. Men samtidig skal mangfoldet begrenses. Både utvalget og skremmende mange politikere mener at staten skal ha en helt spesifikk ideologi om likestilling og homofili. De som ikke omfavner denne ideologien, får beskjed om at de motarbeider statens fellesverdier. Det blir dermed logisk at de skal straffes økonomisk.

Teologisk overdommer

I realiteten vil staten altså opptre som en teologisk overdommer. Enkelte trossamfunn vil bli grovt diskriminert på grunn av deres teologi. Slik sett ville det vært mer forsvarlig prinsipielt at all økonomisk støtte til kirker, trossamfunn og religiøse organisasjoner ble avviklet. Da ville staten faktisk fremstå mer nøytral. I sin avskjedstale til disiplene sier Jesus: «Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse» (Joh 16,2). I andre deler av verden foregår dette i stor stil. Kristne forfølges og fengsles. 

Kan ikke «subsidiere diskriminering»
I Norge er situasjonen en annen. Kristne har mye frihet. Men motstanden øker. AUF-leder Eskil Pedersen hevdet overfor Klassekampen 9/1 at all statsstøtte til kristne skoler som mener at homofilt samliv er galt, bør stanses. For vi kan ikke «subsidiere diskriminering», sier Pedersen. Språkbruken skremmer. Pedersen virker til å være hellig overbevist om at han gjør en god gjerning ved å straffe kristne som mener at en god Gud ser på homofilt samliv som galt.  Vi går mot tøffere tider. FØRST PUBLISERT SOM LEDER I UTSYN

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Enig i kutting av økonomisk støtte til trossamfunn av alle slag

Publisert nesten 9 år siden

Økonomisk støtte er et hinder, for det gjør medlemmene løsere knyttet til sitt trossamfunn. I tillegg slipper man å "please" politikerne hele tiden. Dessuten er det urettferdig at felles skattepenger skal brukes til slike formål, når ikke alle nyter godt av det.

 

Kommentar #2

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Dessuten er det urettferdig at felles skattepenger skal brukes til slike formål, når ikke alle nyter godt av det.

Om staten kun skal støtte formål som "alle nyter godt av", tror jeg det blir få saker igjen.

Kommentar #3

Robert Sørensen

0 innlegg  1 kommentarer

Overtro og eventyr

Publisert nesten 9 år siden
At man betaler hardt opptjente skattepenger som brukes til å gi pengestøtte til overtro og eventyr som attpåtil er diskriminerende - Så på trynet det er mulig...
Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
For vi kan ikke «subsidiere diskriminering», sier Pedersen. Språkbruken skremmer.

Men hvorfor skremmer språkbruken? Pedersen har da helt rett i at den norske stat ikke kan støtte oppunder hva som mange jo oppfatter som utilslørt legningsbasert diskriminering?

Og: hvorfor tror du det handler om å "straffe" kristne?

Kommentar #5

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor skremmer språkbruken? Pedersen har da helt rett i at den norske stat ikke kan støtte oppunder hva som mange jo oppfatter som utilslørt legningsbasert diskriminering?

Og: hvorfor tror du det handler om å "straffe" kristne?

Godt poeng. Dersom man blir skremt av at man ikke skal subsidiere diskriminering, bør man først og fremst se på sin egen frykt, og hvorfor språkbruken skremmer.

Kommentar #6

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Her misforstår eller forvrenger du hele hovedpoenget, Espen Ottosen.

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Spesifikke ideologiske krav Sturla Stålsett – og utvalgets flertall – ser det altså ikke som særlig dramatisk at staten stiller spesifikke ideologiske krav til mottakere av statsstøtte. Begrunnelsen er at staten må ta hensyn til sentrale fellesverdier som «ikke-diskriminering og likestilling».

Forbudet mot å førskjells- eller særbehandle homofile er hjemlet i diskrimineringsloven. Diskriminering mot homofile som er hatefull eller neverdigende, rammes av straffeloven og er kriminell adferd. Likestillingsloven forbyr kvinnediskriminering.

Vi har en rettsstat. Loven gjelder likt for alle, også for religiøse organisasjoner, ja til og med for staten også.

Staten kan derfor ikke yte støtte til organisasjoner som systematisk begår lovbrudd eller til og med kriminelle handlinger. Dette følger av grunnleggende rettsprinsipper som utgjør bærebjelker i forfatningen vår.

Å kalle krav om at alle skal følge loven for "spesifikke ideologiske krav" er semantisk hull i hodet. Ingen akseptert, såkalt  "ideologi" i samfunnet kan tillates å begå lovbrudd, heller ikke religiøse organisasjoner. Og krav om at alle skal rette seg etter loven, kan heller ikke kalles såkalt "spesifikke ideologiske krav". Det blir bare før drøyt!

 

 

Kommentar #7

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Også kristne betaler skatt

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor skremmer språkbruken? Pedersen har da helt rett i at den norske stat ikke kan støtte oppunder hva som mange jo oppfatter som utilslørt legningsbasert diskriminering?

Språkbruken skremmer fordi den forteller om en svært autoritær forståelse av statens penger. Realiteten er at også kristne betaler skatt. Mine skattepenger går blant annet til AUF. Er det rettferdig? Er det greit at jeg, med mitt ståsted, skal være med å finansere en organisasjon som sprer intoleranse?

Mitt poeng er at statens penger må forvaltes i respekt for at alle arbeidsføre mennesker bidrar. Både muslimer, kristne, humanetikere og satanister får barnetrygd. Heldigvis. Men skal vi følge logiken fra AUF, blir det et spørsmål om også barnetrygden bare skal gis til de som oppdrar barna i pakt med statens såkalte fellesverdier knyttet til likestilling og homofili. Da kan staten spare mange penger. For det finnes en del tusen muslimer, katolikker og andre som har små eller store reservasjoner mot rødgrunn likestillingspolitikk.

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Kristne i Norge har mye frihet. Men vi går mot tøffere tider

Sånn lyder ingressen i innlegget ditt.

Du sutrer over eventuelle, målrettede inngrep mot regulære lovbrudd (og kaller slike inngrep til overmål for "spesifikke ideologiske krav").

Hva slags "frihet" er det kristne i Norge har hatt, og som utvalget foreslår at det strammes inn ovenfor? Gjelder det "frihet" til å begå lovbrudd, altså til å diskriminere homofile og kvinner?

Et ganske besynderlig frihetsbegrep, i så fall - sikkert helt på linje med filosofien til mafiaen og Hells Angels.

Kommentar #9

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Og her går du virkelig for langt

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
I realiteten vil staten altså opptre som en teologisk overdommer. Enkelte trossamfunn vil bli grovt diskriminert på grunn av deres teologi.

Du gjør det offentliges rolle i å håndheve lovreglene til en slags "teologisk domfellelse". For noe sprøyt.

På toppen av det hele siterer du Jesus for å begrunne dette "teologitullballet" ditt. Eier du ikke respekt for Jesus?

Kommentar #10

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
I Norge er situasjonen en annen. Kristne har mye frihet. Men motstanden øker. AUF-leder Eskil Pedersen hevdet overfor Klassekampen 9/1 at all statsstøtte til kristne skoler som mener at homofilt samliv er galt, bør stanses. For vi kan ikke «subsidiere diskriminering», sier Pedersen. Språkbruken skremmer.

Det er ikke skremmende språkbruk. Det interessante er at Pedersen ikke nevner andre trosretninger som får statsstøtte og deres syn på homofile.

 

Kommentar #11

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

@ Ottosen

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Men skal vi følge logiken fra AUF, blir det et spørsmål om også barnetrygden bare skal gis til de som oppdrar barna i pakt med statens såkalte fellesverdier knyttet til likestilling og homofili. Da kan staten spare mange penger. For det finnes en del tusen muslimer, katolikker og andre som har små eller store reservasjoner mot rødgrunn likestillingspolitikk.

Jeg vil mene du bommer. Det er i realiteten ikke tale om hverken Pedersen eller Arbeiderpartiet, ikke deg og meg, heller ingen andre partier. Det dreier seg om hva den norske stat kan og ikke kan tillate seg. Det gir ringe mening at den norske stat skal bidra til finansiering av hva som unektelig er legningsbasert diskriminering. Det dreier seg også om gjeldende lov. Og vi har også menneskerettigheter å forholde oss til. I slik sammenheng --- stat og sømmelighet, lovverk og universelle menneskerettigheter --- kan folk personlig mene hva de vil; den norske stat skal selvsagt ikke være med til diskriminering av noe slag

Analogien til barnetrygd faller til grunnen. I privatlivet gjelder privatlivets ro og friheter; staten har ikke noe med å blande seg i noen grad, såfremt, selvsagt, at landets lover overholdes.

Men jeg opplever at vi kanskje deler oppfatning av at den norske stat ikke bør ta fra alles skattesedler til å betale alskens livssynsorganisasjoner? Så ville organisasjonslivet stå friere, så vel som at staten tydeligere definerer sin rolle som stat; en stat har jo egentlig ikke noe med å gi vilkårsdefinert økonomisk støtte til organisasjonslivet i det sivile samfunn?

Kommentar #12

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Å respektere trosfriheten

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Staten kan derfor ikke yte støtte til organisasjoner som systematisk begår lovbrudd eller til og med kriminelle handlinger.

Trossamfunn er unntatt fra både likestillingslov og diskrimineringslov fordi de iblant har en annen lære om likestilling og om samliv enn hva samfunnet ellers står for. Jeg mener det er svært beklagelig at Stålsett-utvalget legger opp til en innstramning. Det vitner om intoleranse. Nylig hevdet for øvrig menneskerettsekspert Njål Høstmælingen at forslaget fra Stålsett-utvalget kunne bli felt i menneskerettighetsdomstolen.

Husk også på følgende: Det er grov diskriminering hvis en Høyre-mann nektes jobb på et sykehus fordi han er Høyremann. Det er derimot helt naturlig at Arbeiderpartiet ikke vil ansette vedkommende som statssekretær ...

Kommentar #13

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Ikke unntak fra loven, men unntaksbestemmelser i loven

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Trossamfunn er unntatt fra både likestillingslov og diskrimineringslov fordi de iblant har en annen lære om likestilling og om samliv enn hva samfunnet ellers står for.

Jeg var rett og slett ikke oppmerksom på disse unntaksbestemmelsene i lovtekstene. Godt du nevnte forholdet. takk skal du ha.

Selvsagt er ikke noe trossmfunn unntatt fra noen lov. Det skulle bare mangle. Men i lovbestemmelsene er det innarbeidet unntak for noen særtilfeller:

Likestillingsloven: "Forskjellsbehandling i trossamfunn på grunn av kjønn som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, er tillatt. Ved ansettelser i trossamfunn må kravet til et bestemt kjønn i tillegg ha avgjørende betydning for utøvelsen av arbeid eller yrke".

Diskrimineringsloven: "Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven her".

Trossamfunn sine "lære"-bestemmelser kan kansje være såkalt "saklig formål", rettslig sett. Men fortsatt gjenstår allikevel kravet i hvert enkelt tilfelle om at forskjellsbehandlingen ikke skal være "uforholdsmessig inngripende ovenfor den eller de som forskjellesbehandles".

Unntaket i diskrimineringsloven nevner ikke trossamfunn, så når det gjelder diskriminering av homofile, så tror jeg nok det ville sitte lengre inne for en domstol å godta organisasjonsinterne "lærebestemmelser" som "saklig formål". Men jeg kjenner ikke til noen rettspraksis på det området.

Uansett kan vi ikke ha verken lovbestemmelser eller rettspraksis som kommer i konflikt med sentrale menneskerettigheter. Derfor trenger vi snarest en konkret rettsavgjørelse som avsier dom for at det ikke kan ansees som "saklig formål" for et trossamfunn å diskriminere homofile.

Kvinnediskrimineringen i enkelte, såkalte "kristne" trossamfunn er trolig sterkere, kulturelt rotferstet. Slik "lære" kan ikke forsvares teologisk ut fra Jesus, men bygger vel på mer spessielle tolkninger av "læren" etter den mer "kvinnehaterske" Paulus. Her blir det faktisk nødvendig å endre teksten i Likestillingsloven for å få bukt med uvesenet.

Kommentar #14

Thomas Freitag

3 innlegg  5 kommentarer

In God We Trust

Publisert nesten 9 år siden

I agree with Ottosen. Maybe it is time that we put our faith ahead of our money wallets and say farewell to state economic support. What is so difficult with that?  "it's a lot of money!" But don't we have a great Heavenly Father who promises to take care of his own?  Who are we putting our trust in, and why? 

Yes, we pay taxes, too. Let the state use the money faith societies will no longer receive to take care of the needy, in Norway and beyond.  

Kommentar #15

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Dette er jeg helt enig i.

Det er viktig å se at mye av maktbruken/kotrollbehov her i landet er dekket av ett fint språk. Og språk er makt!

Bibelen har også ett språk, men også bak det så finnes det en høyere autoritet.

Det står sånn om Jesus " for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde."

Og sånn jeg ser det, så har den intelektuelle debatten om såkalt demokratiske prinsipper, ikke vært noe annet enn å innskrenke den personlige friheten, og mest av alt de som holder seg med de høyeste Guds lover og regler.

Da er det viktig å gjøre som de hebraiske jordmødrene i Egypt

"Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre – den ene het Sjifra og den andre Pua: «Når dere hjelper hebreerkvinnene til å føde, skal dere se etter i fødestolen: Er det en gutt, skal dere drepe ham; er det en jente, skal hun få leve.» 

Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som egypterkongen hadde sagt til dem. De lot guttene leve"

Som kristne er vi pliktig til å underordne oss våre myndigheter jmfr med Romerne 13, men også aldri kompromisse på Guds Ord.

Jeg tenker også at det blir tøffere tider, for alle de som ikke ønsker å følge fellesstrømmen!

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er det en menneskerett å få statsstøtte?

Publisert nesten 9 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Pedersen virker til å være hellig overbevist om at han gjør en god gjerning ved å straffe kristne som mener at en god Gud ser på homofilt samliv som galt.

Det er selvsagt å snu det hele på hodet å påstå at det er å straffe noen dersom de ikke får statsstøtte til å drive privatskoler.

Dersom denne formuleringen skulle være korrekt, måtte det i såfall være fordi alle og enhver har rett til statsstøtte uansett skolens innhold.

De som vil drive privatskoler må selvsagt drive undervisning i overensstemmelse med norsk lov.

I Norge er det ikke tillatt å diskriminere noen på grunnlag av seksuell legning.

Jeg synes skoler som driver undervisning som bryter norsk lov snarest bør innrette seg etter vårt lovverk og endre sin praksis.

Tro bør ikke stå over samfunnets lover.

Så enkelt er det.

Mvh Sverre

 

Kommentar #17

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Enkel løsning

Publisert nesten 9 år siden

Fjern all støtte til alle tros- og livssynsorganisasjoner. Da slipper man slike problemstillinger.

Kommentar #18

Thomas Freitag

3 innlegg  5 kommentarer

The Narrow Road

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Tro bør ikke stå over samfunnets lover. Så enkelt er det. Mvh Sverre

It is unfortunate you didn't have the chance to mention that to Bonhoeffer.  You could have saved his life.

Kommentar #19

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Gir støtte til frie tv-menigheter OG...

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
at felles skattepenger skal brukes til slike formål, når ikke alle nyter godt av det.

Jeg får jo SÅ mye glede tilbake. Det er det som er meningen at man gir til noe nyttig, noe man vet både man selv og andre kan ha glede og nytte av. Ikke bare det - private menigheter slipper byråkratiet med alt som har med bistand å gjøre. Her går bistanden RASKT og DIREKTE. VI seere er jo med både og gir og kan være med der det skjer. Vi ser undre og mirakler foran våre øyne. At folk får et opprettet og godt liv - at gamle folk som tidligere har levet under kummerlige tilværelser (les (bl a) grisehus uten tak) kan komme inn i nye gamlehjem støttet av menigheten her i Norge - se de gamle får røde kinner og glans i øynene. At barn og ungdom får gå på kristne skoler og får et både beåndet og rikere liv (taler av erfaring).

Dette er bistand som VIRKER. Takk og lov til private menigheter som gir mening og glede ved å gi.

Kommentar #20

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

VI BETALER SELV....og takk for det...

Publisert nesten 9 år siden

Som vi sa i gamle dager: VI gidder ikke krøsse dere, så bare ha det så godt....

Jeg lever både for og med misjonsvirksomheten og betaler gladelig til menigheter og misjonsarbeide. Jeg BRYR MEG OVERHODET ikke hva andres gjøren og laden er - bare synd at mine skattepenger skal gå til ting jeg er helt imot. Det skulle være avkrysnings-rubrikk for hva den enkelte mener skattepengene skal gå til.

 

Jeg gir til flere bistands-organisasjoner (mest kristne) - blant annet Strømme-stiftelsen og jeg ELSKER det. Vi lever i en verden for oss selv mange av oss kristne, og jeg må si jeg - selvom det kanskje bedrøver noen - jeg savner overhodet ikke "de andre", men ønske dem alt godt - det gjør jeg og også Gud velsigne dem i Jesu navn. Jeg omskriver noen kjente bibel-linjer -

"Det er synd på dem - for de vet ikke hva de går glipp av". Men dem om det.

Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Torill Born

Publisert nesten 9 år siden

Vel og bra det du skriver i teksten, men jeg lusrer bare på hva ordet "TV-menigheter" i overskriften betyr for noe?

Hvilken teologi skiller "TV-menigheter" fra normale menigheter? Tror de kanskje på "Kringkastingsguden" eller noe sånt?

Hvilke ideologiske implikasjoner medfører forekomsten av den slags menigheter?

Tidligere sa man om lokale vekkelsespredikanter på Sørlandet: "Han er ute for å hue til rentene". Oversatt: "Vedkommende drar rundt for å preke (ropende) så han kan få pengegaver nok til å klare opp i (de private) renteforpliktelsene sine". Blir såkalte "TV-menigheter" arnesteder og rottereir for korrupsjon og svindel, slik som de ble i USA?

Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

For de fleste mennesker

Publisert nesten 9 år siden

som går inn for helt normal toleranse overfor andre menneskers levesett, er det neste uforståelig hvor enormt mye det tydeligvis betyr for en del kristne å fordømme homofili som synd.

Hva er det med akkurat homofili som gjør at det står i en så opphøyet særstilling hos mange troende?

Det foregår jo så mye grusomt i verden, som vi bør bekjempe. Kriminalitet, vold, krig, misbruk, overgrep.

Hvorfor i all verdens navn bruke all denne energien på akkurat homofile?

Skader det noen andre at to mennesker av samme kjønn elsker hverandre?

Nei.

Er det kriminelt?

Nei.

HVA ER DET DA?

Hvorfor kan ikke alle mennesker selv få bestemme over sin seksuelle legning når det ikke angår andre enn dem selv?

Jeg fatter det simpelthen ikke.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #23

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er det neste uforståelig hvor enormt mye det tydeligvis betyr for en del kristne å fordømme homofili som synd.

God kommentar, Sverre Avnskog.

Men er du helt sikker på at disse som fordømmer homofili som synd, virkelig er kristne? Såpass fordømmende holndniger kan vel neppe være i tråd med kjærlighetsbudet? Kanskje er "kristne" bare noe de kaller seg, en pyntelig forkledning for å ha et alibi mens man fryder seg over å bedrive regulært nestehat?

Kommentar #24

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Enig

Publisert nesten 9 år siden

Enig med de to ovennevnte her. Jeg skjønner heller ikke dette enorme overfokuset enkelte kristne har på homofili.

Se bare på Nina Karin Monsen. Hvor mye tid og ressurser bruker ikke hun i sin kamp mot ekteskapsloven? Hva om hun hadde kanalisert denne energien og dette engasjementet til noe positivt og nyttig for samfunn og mennesker?

Kommentar #25

Jonas Stava

3 innlegg  225 kommentarer

Overgrep

Publisert nesten 9 år siden

Det er mye godt fra Ottosen her. I et fritt demokratisk samfunn så har alle livssyn lov til å uttrykke seg innenfor denne rammen som livssynet gir. Er jeg som kristen positiv til muslimske og humanistiske syn som jeg er uenig i? På ingen som helst måte. Men til tross for min uenighet så mener jeg fortsatt at muslimen og humanisten bør har like mye frihet som jeg har til å uttrykke mine meninger. For meg er det forunderlig at de som snakker høyest og mest om frihet er de som vil fornekte andre å ha den friheten de selv ble gitt.

- Leger skal bli nektet å følge sin samvittighet i forhold til Abort. 

- Kristne skoler skal bli nektet å undervise Bibelsk etikk i skolene. 

- Den kristne avisen Norge idag ble fratatt pressesøtte på grunn av politisk ukorrekthet. 

- Generelt skal kristne organisasjoner bli truet med å få støtten fjernet om de ikke underordner seg hva den politiske eliten har bestemt. 

Lever Norge opp til sine demokratiske idealer eller er dette lunefull livssynsretorikk som fremmer eliten? Jeg vil da påstå at Norge fortsatt er fritt, men hvor lenge dette kommer til å vare om vi fortsetter denne utviklingen blir spennendes å se. 

Angående det som ble nevt i tidligere post om kristnes fokus på homofili: Min erfaring er at kristne ikke er fokusert på homofili i det hele tatt. Problemet er det at homofili forkjempere er veldig fokusert på kristne. Jeg har aldri tatt opp en diskusjon om homofili med noen, men jammen meg så får jeg dette spørsmålet ofte når jeg snakker med de som ikke er kristne. Det må være lov å svare på spørsmålene en får uten at noen blir fornærmet av den grunn. Gjensidig respekt er viktig også om en er uenig.

Jeg er også overrasket over alle som vil ha støtten fjernet fra alt som lukter kristenmannsblod. Har folk glemt at kristne også betaler like mye skatt som alle andre? Mine skattepenger går til mange ting jeg er uenig i noe som igrunn gjelder alle. Hvorfor skal mine skattepenger da bli brukt til ting som jeg er uenig i, men ikke ting jeg er enig i? I et kapitalistisk samfunn så hadde dette problemet blitt veldig redusert siden folk da hadde støttet hva de trodde på. Likhet for alle eller likhet for ingen. Del skattepengene ut likt eller frita folk fra å betale skatt, alt annet blir blodig urettferdig.

Kommentar #26

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Leger skal bli nektet å følge sin samvittighet i forhold til Abort.

Leger som grunnet i sin samvittighet ikke kan utføre en helt konkret stillingsinstruks, bør finne seg en stilling hvor ens arbeid ikke kommer i strid med egen samvittighet. Finner egentlig det å være ganske selvfølgelig. Forøvrig handler det ikke om å nekte noen i å fremme sitt syn og mening, men om hvorvidt staten økonomisk skal støtte organisasjoner som bryter med  menneskerettigheter og norsk lov i sitt daglige virke.

Kommentar #27

Jonas Stava

3 innlegg  225 kommentarer

Urettferdig

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Leger som grunnet i sin samvittighet ikke kan utføre en helt konkret stillingsinstruks, bør finne seg en stilling hvor ens arbeid ikke kommer i strid med egen samvittighet. Finner egentlig det å være ganske selvfølgelig. Forøvrig handler det ikke om å nekte noen i å fremme sitt syn og mening, men om hvorvidt staten økonomisk skal støtte organisasjoner som bryter med menneskerettigheter og norsk lov i sitt daglige virke.

Jeg finner det forunderlig at du finner det såpass lett å ta støtten fra organisasjoner som ikke er enige med ditt syn. Om jeg forstår loven rett så gir den oss frihet til å uttrykke forskjellige meninger. Dette er nødvendig for et sunt demokrati. Jeg finner det også forunderlig at du synes det er rettferdig at jeg skal betale mine skattepenger til å støtte ditt syn, mens mitt eget ikke får noen støtte. Du synes da altså det er greit å velge hva mine skattepenger går til så lenge dine skattepenger ikke støtter noe av det jeg står for. Helt greit at staten velger det den vil, men her må staten også ta i betraktning at kristne også betaler skatt. Skal det da ordnes en løsning slik at kristne får tilbake skattepengene sine, eller er det greit at staten begår dette overgrepet? 

Kristne skoler trenger ikke snakke om homoseksualitet i det hele tatt. Det finnes altarnative løsninger. Kristne skoler kan presentere et ekteskap mellom mann og kvinne og alt det innebærer. Dette er et syn som blir presentert, og om en er uenig i dette så finnes det tross alt mange andre skoler. 

Jeg synes dette er uforståelig fordi jeg selv har godt fellesskap med folk med ulike legninger. Er de uenige i min livsstil som kristen? Ja! Er jeg uenig i deres? Ja! Kommer vi alikevell meget godt overens? Ja! Om har ulike meninger enn andre og møter dem med respekt i kjærlighet som medmennesker som Jesus befalte så ser jeg helt ikke det store problemet.

Kommentar #28

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg finner det forunderlig at du finner det såpass lett å ta støtten fra organisasjoner som ikke er enige med ditt syn.

Det har da ikke noe med mitt syn å gjøre. Jeg har verken skrevet menneskerettighetene eller Norges lover. Det som forundrer meg er at du mener vi bør gi blaffen i vedtatte lover, og heller oppmuntre til lovbrudd ved å støtte de økonomisk.

Jeg ble litt satt ut av svaret ditt, faktisk.

Kommentar #29

Jonas Stava

3 innlegg  225 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Det har da ikke noe med mitt syn å gjøre. Jeg har verken skrevet menneskerettighetene eller Norges lover. Det som forundrer meg er at du mener vi bør gi blaffen i vedtatte lover, og heller oppmuntre til lovbrudd ved å støtte de økonomisk.

Jeg ble litt satt ut av svaret ditt, faktisk.

Du ble nok ikke like satt ut av mitt svar som jeg ble av ditt. Nå har jeg da aldri oppmuntret noen til å overtre norske lover. Poenget mitt er at vi beveger oss i en meget farlig retning når vi gir både økonomisk og annen støtte til de som er enige med oss. Dette minner meg veldig mye om kommunismen i Russland og Islam i midtøsten. Her både har det vært og er hemmelig politi rundt hvert hjørne som passer på at alle uttaler seg i forhold til det politisk korrekte. Dette har jeg selv opplevd etter et opphold i midtøsten. Totalitære trekk i enhvert samfunn er for meg skremmendes, og det overrasker meg stort at du ikke føler det samme. 

Hva er det du baserer disse menneskerettighetene på? Mener du at vi skal godta uredelighet fra politikere bare fordi loven sier slik? Bør en godta Sharia lov i Muslimske land fordi loven sier dette? Hva med lovene som demokratisk valgte Hitler satt i verk? Var det en god ting at nazistene godtok disse lovene? Hva med kommunistiske Kina som begår grove menneskerettighetsbrudd, skal vi også godta dem? Har kineseren rett til å være kristen og holde politikere ansvarlige for deres handlinger?Dette er alle lover produsert av folk som mener de fremmer menneskeverdet. Det eneste grunnlaget en finner for menneskeverd er at mennesket er skapt i Guds bilde. Og med dette som tilfelle så bør vi kanskje også høre hva Gud har å si om andre ting.

I Amerika og Norge så har store deler av befolkningen vært kristne helt frem til nå nylig. Jeg vil våge å påstå at den største merkbare forandringen oppstod på 60 tallet med alle kulturelle revolusjonene. Hvorfor er det slik at de aller fleste land i verden som har hatt demokratisk frihet i vår moderne forstand har vært kristne og fortsatt mange er det? Hvorfor er det slik at nå som liberale er i maktposisjoner ikke viser samme toleransen som det selv fikk av kristne?

Ber også at du svarer meg på spørsmålene mine. Du ber meg å forholde meg til selektiv pengefordeling på grunnlag av det politisk korrekte, men forteller meg ikke hvorfor? Hvor finner du grunnlaget ditt for menneskeverd? Er det greit at eliten velger hvor våre skattepenger går i mot folkets vilje så lenge du selv er enig? Hva med i fremtiden om sharia lov skulle bli introdusert i Norge og du ikke hadde lov til å være ateist. Hadde du fortsatt sagt at vi må følge loven? Disse eksemplene er på ingen som helst måte urelevante fordi dette blir praktisert i mange land i verden den dag i dag. Vi må enkelt å greit spørre oss selv om det er et slik samfunn vi ønsker å leve i. I et slikt samfunn så ender alle opp som tapere der friheten er tapt.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere